Marie Eugène Akkersdijk (1895-1960)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien mei 2022)

 


 

[1] Marie Eugène Akkersdijk, geb. Loemadjang (Res. Probolinggo) 05.09.1895, andidaatsexamen 1922|c| en ingenieursexamen mijnbouwkunde Delft 1923|d|, lector TH Bandoeng (1936-... en 1939-...), hoogleraar TH Bandoeng, res.kapitein (1942), Japanse internering 23.12.1942, overl. ’s-Gravenhage 28.12.1960, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 30.12.1960, tr. 1e ’s-Gravenhage 14.11.1923|b| (echtsch. ingeschr. ’s-Gravenhage 27.01.1956) Louise Victorine Hauët, geb. Menado 14.04.1898|a|, kantoorbediende (1922), winkeljuffrouw (1923), overl. ’s-Gravenhage 20.04.1961, d.v. Gérard Paul Louis Hauët en Jakoba Katharina Alida Fransz (ca.1863-1953); tr. 2e tussen 1956 en 1960 H. de Quant, overl. na 1960.
     LVH tr. 2e na 1956 Burggraaf.

 

Noten: |a| RA 1899 p.417; |b| bruidegom geb. Moedjoer (NOI) (huw.akte ’s-Gravenhage 1923 no.1261); |c| Delftsche courant 04.02.1922; |d| Het nieuws van den dag 26.01.1923.

 

[2] Joris Akkersdijk, geb. Rotterdam 02.10.1851, opzichter bij de tabaksonderneming Mandi Radja, residentie Banjoemas (1876), overl. ’s-Gravenhage 04.05.1930; tr. 1e Rotterdam 06.12.1876|d| (echtsch. vonnis Raad van Justitie te Semarang 03.07.1878, ingeschr. Kedoe 15.08.1878|b| en Rotterdam 14.10.1878) Maria Juliana Loos, geb. Rotterdam 25.07.1855, overl. Rotterdam 05.12.1886, d.v. Leendert Loos en Elizabeth van Dorp; tr. 2e Loemadjang (Res. Probolinggo) 31.08.1881|c|
[3] Wilhelmina Alexandrina van Leeuwen, geb. Loemadjang 19.02.1860, overl. Deventer 22.01.1943.
     MJL tr. 2e London 22.11.1879|e| Johannes Adrianis Thijssen, geb. Zaltbommel 24.04.1839, overl. Rotterdam 13.11.1913, z.v. Theodorus Wilhelmus Thijssen, borstelmaker, en Wilhelmina Antonia van Trist.
     JAT tr. 2e Weesp 28.07.1892 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 24.05.1907) Gregoria Maria Gielen, geb. Utrecht 17.01.1863, d.v. Dirk Gielen, smid, en Johanna van den Bogaard.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elise Johanna Akkersdijk, geb. Nijantok/Ngrantak (Res. Kedoe) 11.09.1885, overl. ’s-Gravenhage 15.10.1932.

2.                   Jan Jacob Akkersdijk, geb. Nijantok/Ngrantak 08.01.1887, overl. Arnhem 31.03.1953, tr. 1e Buitenzorg 26.04.1916 jkvr. Dora Dibbets, geb. Tandjoeng Poerat (Afd. Beneden Langkat, Gouv. Oostkust van Sumatra) 16.01.1898, overl. Leiden 19.03.1953|h|, d.v. jhr. Emile Auguste Dibbets en Antoinette Maria Johanna Varkevisser; tr. 2e Batavia 10.07.1931 Louisa Margaretha Leonie Schuller tot Peursum, geb. Benkoelen 02.05.1903|f|.
     DD verloofd Weltevreden 1927|i|, tr. 2e Batavia 22.06.1927 (echtsch.) Felix Johannes Hiltermann, geb. Amsterdam 01.06.1887, promotie Amsterdam 28.01.1921|j|, z.v. Theodor Ignatz Hiltermann en Johanna Elisabeth Maria Barth; tr. 3e Singapore 13.12.1934 (echtsch.) Wibo Godfried Peekema, geb. Amsterdam 11.07.1899, mr., advocaat en procureur, regeringsgemachtigde voor Algemene Zaken in de Volksraad van Nederlands-Indië, OON, overl. ’s-Gravenhage 25.12.1967, crem.’s-Gravenhage (Ockenburgh) 30.12.1967, z.v. Wiebe Peekema en Johanna Margaretha Mitze.
     WGP tr. 2e London 05.09.1946 Henriette Nicoline Alfrida van Gils, geb. Salatiga (Res. Semarang) 15.03.1906, overl. na 1967, d.v. Johannes Martinus van Gils en Jozefa Helena Maria Pool.
     HNAvG tr. 1e ’s-Gravenhage 28.12.1929 Laszlo Banszki, geb. Budapest ca. 1901, arts, z.v. Janos Banszki, advocaat en bankdirecteur, en Maria Kallai.
     LMLSchullertotPeursum tr. 1e Batavia 03.11.1926 (echtsch. voor 1930) Eddy Kühr, geb. Medan (Gouv. Oostkust van Sumatra) 13.08.1899, bouwkundig ingenieur te Weltevreden (1930), z.v. Eduard Ludwig Martin Kühr en Julie Désirée Borel.
    
EK tr. 1e ’s-Gravenhage 25.04.1923 Megchelina Maria Mary Townsend, geb. Soerakarta ca. 1902, d.v. Hendrik Bastiaan Townsend, divisiecommandant der gewapende politie te Manggar (1923), en Catharina Karib van Hall; tr. 3e (met de handschoen) ’s-Gravenhage 24.10.1930 Femmigje Jacoba Hilda Kiers, geb. Nijmegen 04.03.1902, d.v. Jan Everhardus Kiers en Hiltje Cammenga.
     FJHK tr. 1e (met de handschoen) ’s-Gravenhage 17.04.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb.’s-Gravenhage 27.02.1923, ingeschr.’s-Gravenhage 13.03.1923) Henricus Eugenius Rijnders, geb. ’s-Gravenhage 15.11.1885, immigratie-ambtenaar te Singapore (1920), secretaris der immigratiecommissie te Semarang (1923), overl. Zeist 04.05.1945, z.v. Willem Jan Jacobus Rijnders en Louise Henriëtte Stoelman.
     HER tr. 2e Lucia Maria Verkouteren, geb. ’s-Gravenhage 31.08.1893, overl. na 1945, d.v. Hendrik Jacob Willem Verkouteren, eerste luitenant der grenadiers (1893). gepensioneerd luitenant-kolonel (1914), en Maria Pieternella Tijken.
    LMV tr. 1e Warmond 10.09.1914 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 25.10.1932, ingeschr. Warmond 31.10.1932) Willem Zeno Marcella, geb. Kota Radja (Res. Atjeh en onderhoorigheden) 31.07.1890, aspirant-ingenieur bij de Waterstaat (1914), ingenieur bij de Waterstaat in Nederlandsch Oost-Indië (1933), fabrikant (1958), overl. Breda 21.08.1958, z.v. Edouard Marcella, gepensioneerd kolonel titulair van het Oost-Indisch Leger (1914), en Jeanne Marie de Visch Eijbergen.
     WZM tr. 2e Ginneken en Bavel 09.01.1933 Wilhelmina Constance Angélique van der Woerd, geb. Den Helder 02.08.1898, overl. Breda 28.10.1944, d.v. Willem François Ferdinand van der Woerd, luitenant der infanterie (1898,1901), kapitein der infanterie (1919,1921), en Emélie Joséphine Caroline Mahutte; tr. 3e na 1945 Adèle Agathe Françoise van der Woerd, geb. Den Helder 28.12.1901, overl. na 1958, jongere zuster van Wilhelmina Constance Angélique.
     WCAvdW tr. 1e Kampen 23.01.1919 Henri Ackermann, geb. Haarlem 03.06.1895, tweede luitenant (1919), 1e luitenant der marechaussee NOI Leger (1922), overl. Djeuram (Atjeh) 04.12.1922, z.v. Hendrik Christiaan Ackermann, slager, en Elisabeth Catharina Verkes.
     AAFvdW tr. 1e Kampen 29.12.1921 Evert Johan Donk, geb. Fort de Kock 05.10.1898, tweede luitenant (1921), kaptein der infanterie KNIL (1943), overl.
Quie (Siam) 02.06.1943|g|, begr. Kanchanaburi War Cemetery, z.v. Johannes Petrud Donk, leraar, en Maria Catherina Masthoff.

3.                   Neeltje Suzanna Akkersdijk, geb. Nijantok/Ngrantak 29.07.1888, overl. na 1934, tr. ’s-Gravenhage 25.06.1924 Harmannus Bloem, geb. Scheemda 05.11.1893, borstelfabrikant (1924), mede-vennoot der N.V. Borstelfabriek De Samenweking (1934), overl. ’s-Gravenhage 1934|k|, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eikenduinen) 17.12.1934, z.v. Heiko Bloem, landbouwer, en Geesien Schipper.

4.                   George Albert Akkersdijk, geb. Nijantok/Ngrantak 26.04.1889.

5.                   Willem Alexander Akkersdijk, geb. Nijantok/Ngratak (Res. Kedoe) 12.10.1891, onderwijzer (1919,1923), hoofd ener school (1934), tr. 1e Diepenveen 19.12.1919 Johanna Cornelia Hedden, geb. Amsterdam 16.11.1889 (akte), overl. Deventer 14.04.1932, begr. Deventer 16.04.1932, d.v. Carel Henrij Hedden en Gijsbertha Johanna Jurrjens; tr. 2e ’s-Gravenhage 05.09.1934 Sophia de Graaf, geb. Deventer ca. 1913, d.v. Johannes Jacobus de Graaf, machinist, en Sophia Hagedoorn.

6.                   Marie Eugène Akkersdijk, geb. Loemadjang (Res. Probolinggo) 05.09.1895|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| RA 1896 p.360; |b| RA 1879 p.215; |c| RA 1883 p.235; |d| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom (wonende Mandi Radja) vertegenwoordigd door Johannes Bernardus Moulijn, 42 jaar, lithograaf en steendrukker (huw.akte Rotterdam 1876 fol.g030v); |e| extract (huw.akte Rotterdam 26.05.1880 fol.c053); |f| RA 1904 p.86; |g| Kuie (Thailand) (Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting); |h| ook overl.akte Rijnsburg 1953 no.9; |i| De Indische courant 29.04.1927 (Hilterman); |j| proefschrift: Haematocele retrouterina; promotor: A.H.M.J. van Rooy; |k| Hermannus, overleden ‘heden’ (Haagsche courant 14.12.1934).

 

[4] Jacob Akkersdijk, geb. Rotterdam 12.02.1815, overl. Rotterdam 03.01.1862, tr. Rotterdam 04.11.1840

[5] Hermina Adriana van Leeuwen, geb. Delft 03.03.1819, overl. Rotterdam 19.03.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Dina Akkersdijk, geb. Rotterdam 24.03.1841, overl. Rotterdam 16.09.1846.

2.                   Maria Elizabeth Akkersdijk, geb. Rotterdam 16.07.1844, tr. Rotterdam 08.04.1868 Joseph August Grimbel du Bois, geb. Rotterdam 15.03.1843, kantoorbediende, overl. Rotterdam 04.12.1873, z.v. Philippe Joseph Grimbel du Bois en Marie Catharine Virginie Chastel.

3.                   Joradina Akkersdijk, geb. Rotterdam 13.08.1846, overl. Rotterdam 03.07.1928, tr. Rotterdam 25.04.1877 Simon Aris van der Kolff, geb. Sommelsdijk 12.12.1840, overl. Rotterdam 08.05.1921, z.v. Arie van der Kolff en Heiltje Tekenbroek.

4.                   Dina Johanna Akkersdijk, geb. Rotterdam 10.12.1848, overl. Rotterdam 20.10.1858.

5.                   Joris Akkersdijk, geb. Rotterdam 02.10.1851; volgt [2].

6.                   Neeltje Suzanna Akkersdijk, geb. Rotterdam 28.08.1854, overl. Modjokerto (Res. Soerabaja) 03.04.1879|a|, tr. Rotterdam 09.12.1874 Leendert Reinking, geb. Rotterdam 06.01.1852, overl. na 1921, z.v. Cord Heinrich Wilhelm Reinking en Maria Loos.
     LR tr. 2e Soerabaja 05.09.1881|b| Anna Klasina Hillegonda van Rijgersma, geb. Res. Banka 20.10.1861|c|, overl. Soerabaja 23.11.1918|d|.

7.                   Jan Jacob Akkersdijk, geb. Rotterdam 25.09.1856, overl. Rotterdam 04.06.1866.

8.                   Jacoba Hermina Akkersdijk, geb. Rotterdam 15.01.1862, overl. Rotterdam 13.08.1902.

 

Noten: |a| RA 1880 p.320; |b| RA 1882 p.220; |c| RA 1863 p.59; |d| RA 1920 p.154.

 

[6] Jacob van Leeuwen, en

[7] Inlandsche vrouw Delsine|b|.

Kind:

1.                   Wilhelmina Alexandrina van Leeuwen, geb. Loemadjang (Res. Probolinggo) 19.02.1860|a|; volgt [3].

En w.s. voorts (allen RA 1867 p.52):

2.                   Theodorus Willem van Leeuwen, geb. Probolinggo 07.01.1862, overl. Soerabaja 05.10.1932|e|, tr. Malang (Res. Pasoeroean) 06.08.1887 Maria Adeline Blume, geb. Pasoeroean 16.12.1866, overl. (Soerabaja) 08.03.1951|d|.

3.                   Albert Guiseppe Victor van Leeuwen, geb. Probolinggo 16.10.1863, tr. Loemadjang 26.06.1913 Inlandse vrouw Kaminem.
– Er is een Victor Albert Giuseppe van Leeuwen, geb. Java 17.10.1863, leerling bij de kostschool in Oirschot van Gerrit Jan ter Braake (1842-1911) en Helena Maria Kepper (1849-1945); VAGvL vertrekt 18.09.1880 naar Rotterdam.

4.                   Marie Eugenie van Leeuwen, geb. Loemadjang (Res. Probolinggo) 02.07.1865, overl. Apeldoorn 14.01.1943|c|, tr. Loemadjang (Res. Probolinggo) 28.04.1884 Karel Henri Korff, geb. Amsterdam 29.10.1858, overl. Apeldoorn 18.05.1934, z.v. Karel Andries Korff en Maria Henriette Pfijfers.

 

Noten: |a| RA 1867 p.52; |b| overl.akte Deventer 1943 no.53l; |c| ‘zijnde de namen der ouders van de overledene den aangevers niet bekend’ (overl.akte Apeldoorn 1943 no.53); |d| Nieuwe courant – Dagblad voor de archipel 12.03.1951; |e| oud 72 jaar (Soerabaijasch nieuwsblad 06.10.1932).

 

[8] Joris Akkersdijk, ged. Rotterdam 15.05.1791, kantoorbediende (1824), kassier bij de Stadsbank van Lening, overl. Rotterdam 08.03.1865; tr. 2e Rotterdam 2.4.07.1839 Dina Johanna de Jongh, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 02.11.1798, overl. Rotterdam 14.10.1881, d.v. Arij de Jongh en Alida Elizabeth van der Linden; tr. 1e Rotterdam 17.02.1813

[9] Johanna van Ladesteijn, ged. Rotterdam 28.09.1794, overl. Rotterdam 21.03.1838.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joris Akkersdijk, geb. Rotterdam 29.11.1813, overl. Rotterdam 06.12.1813.

2.                   Jacob Akkersdijk, geb. Rotterdam 12.02.1815; volgt [4].

3.                   Joris Akkersdijk, geb. Rotterdam 11.07.1816, overl. Rotterdam 04.07.1819.

4.                   Geertruida Akkersdijk, geb. Rotterdam 12.09.1817, overl. Rotterdam 02.07.1819.

5.                   levenloze dochter, Rotterdam 25.07.1819.

6.                   Joris Akkersdijk, geb. Rotterdam 13.10.1820, overl. Rotterdam 21.02.1880, tr. Rotterdam 29.10.1873 Neeltje Spierdijk, geb. Rotterdam 25.09.1838, overl. Rotterdam 04.04.1921, d.v. Johannes Gosewijn Spierdijk en Plonia Vrijmoed.
     NS tr. 2e Rotterdam 13.08.1884 Jacob Ouweneel, geb. Streefkerk 05.07.1832, overl. Rotterdam 11.12.1893, z.v. Evert Ouweneel en Cornelia den Boer.

7.                   Johannes Akkersdijk, geb. Rotterdam 22.09.1822, overl. Rotterdam 29.06.1825.

8.                   Johannes Akkersdijk, geb. Rotterdam 21.09.1825, overl. Rotterdam 21.11.1903, tr. Rotterdam 13.05.1857 Magdalena Schlimmer, geb. Rotterdam 18.05.1829, overl. Rotterdam 02.08.1908, d.v. Jan Schlimmer en Maria Louisa Wens.

9.                   Geertruida Akkersdijk, geb. Rotterdam 29.05.1828, overl. Rotterdam 05.04.1853.

10.               Leendert Simon Akkersdijk, geb. Rotterdam 09.05.1833, overl. Rotterdam 26.02.1834.

11.               Simon Leendert Arie Akkersdijk, geb. Rotterdam 26.09.1836, overl. Rotterdam 02.03.1838.

 

[10] Jan Jacob van Leeuwen, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 09.02.1792, schipper (mrt1817), schippersknecht (jun1817), koopman (1819), overl. Rotterdam 01.05.1870, tr. Delft 12.03.1817

[11] Neeltje van der Lee, ged. Delft 04.11.1798, overl. Rotterdam 17.12.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teunis van Leeuwen, geb. Delft 07.06.1817, ged. Delft 29.06.1817, zeeman (1849), koopman (1877), overl. Rotterdam 13.09.1877|b|, tr. Curaçao 28.02.1849|a| Jannetje Elizabeth Teubner Mount, geb. Curaçao 20.07.1829, overl. ’s-Gravenhage 30.12.1914, d.v. George Mount, koopman, en Johanna Margaritha Raven.

2.                   Hermina Adriana van Leeuwen, geb. Delft 03.03.1819; volgt [5].

3.                   Frederik Alexander van Leeuwen, geb. Delft 01.10.1821, overl. Rotterdam 23.02.1876, tr. Rotterdam 28.05.1856 Anna Maria Luneburg, geb. Rotterdam 21.10.1822, overl. Rotterdam 03.04.1903, d.v. Frederik Luneburg en Anna van der Wielen.

4.                   Willem Hendrik van Leeuwen, geb. Rotterdam 22.12.1823.

5.                   Elizabeth Maria van Leeuwen, geb. Rotterdam 05.03.1826, overl. Apeldoorn 20.11.1909, tr. Rotterdam 27.04.1853 Fredericus Arnoldus Bernardus Hugenholtz, geb. Amsterdam 18.09.1820 (akte), overl. voor 1909, z.v. Johannes Hugenholtz en Anna Catharina Nieuwstraad.

6.                   Neeltje Susanna van Leeuwen, geb. Pernis 21.03.1828, overl. Pernis 11.01.1829.

7.                   Neeltje Susanna van Leeuwen, geb. Pernis 04.09.1829, tr. Rotterdam 10.05.1848 Marinus Bernardus Gudde, geb. Zierikzee 13.10.1826, z.v. Hieronimus Gudde, commissionair, en Gerardina Johanna Rost van Tonningen.

8.                   Jan Jacob van Leeuwen, geb. Rotterdam 27.04.1834.

9.                   Anna Maria van Leeuwen, geb. Rotterdam 19.08.1839, overl. Rotterdam 18.02.1840.

10.               Arij van Leeuwen, geb. Rotterdam 23.07.1841, muziekonderwijzer, overl. Leiden 16.11.1892, tr. Rotterdam 30.07.1874 Maria Christina van Gijn, geb. Rotterdam 18.12.1847, overl. Amsterdam 25.04.1927|c|, d.v. Jan van Gijn en Janna Geertruij Beker.

 

Noten: |a| bruidegom 28 jaar; |b| ook overl.akte Curaçao 26.11.1877 no.359; |c| overl.akte Leiden 11.06.1927 no.475.

 

[12] van Leeuwen.

[13] NN

 

[14] 

[15]

 

[16] Joris Akkersdijk, geb. Berkel xx.10.1747, overl. Rotterdam 02.07.1824, z.v. Leendert Simonse Akkersdijk en Immetje Jorisse van der Tak; tr.

[17] Maria van der Meer, geb. Rotterdam xx.11.1749, overl. Rotterdam 21.04.1831, d.v. Cornelis van der Meer en Maria Spijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Akkersdijk, geb. Rotterdam xx.10.1774, overl. Rotterdam 11.08.1827, tr. 1e Cornelia van der Schans; tr. 2e Jannetje Jacoba Sneijder.

2.                   Immetje Akkersdijk, geb. Rotterdam ca. 1777, overl. Hillegersberg 26.10.1840, tr. voor 1808 Jan van den Berg, geb. Overschie ca. 1777, overl. Overschie 19.06.1838, z.v. Aart van den Berg en Aaltjen van Ooijen.

3.                   Mitie Akkersdijk, Maria, ged. Rotterdam 11.04.1779, overl. Rotterdam 03.09.1860, tr. Goosen Loos.

4.                   Kaatje Akkersdijk, ged. Rotterdam 05.08.1781, overl. Delfshaven 09.11.1834|a|, tr. voor 1802 Johannes van den Berg.

5.                   Leendert Akkersdijk, ged. Rotterdam 01.02.1784, overl. Rotterdam 06.10.1843, tr. 1e voor 1810 Adriana Schilt, geb. Ouderkerk aan den IJssel xx.02.1783, overl. Rotterdam 03.09.1821, d.v. Aart Schilt en Aaltje Boer; tr. 2e Rotterdam 06.03.1822 Pieternelletje Tak, Pieternella, ged. Overschie 27.10.1799, d.v. Willem Tak en Jannetje Vroegop.

6.                   Simon Akkersdijk, ged. Rotterdam 05.03.1786, overl. Rotterdam 24.06.1858, otr. Cool (gaarder) 22.04.1808, tr. Rotterdam 08.05.1808 Grietje Berkel, ged. Rotterdam 10.09.1786, overl. Rotterdam 04.05.1829, d.v. Nicolaas Berkel en Adriana Klapper.

7.                   Antje Akkersdijk, ged. Rotterdam 28.09.1788, overl. Rotterdam 28.09.1819, tr. Cornelis van der Meer.

8.                   Joris Akkersdijk, ged. Rotterdam 15.05.1791; volgt [8].

 

Noten: |a| moeder Vermeer (overl.akte Delfshaven 1834 no.89).

 

[18] Jacob van Ladesteijn, geb. Rotterdam xx.04.1761, overl. (‘aan langzaam verval van krachten’) Rotterdam 07.02.1831, z.v. Jacob van Ladesteijn (ca.1727-1812) en Johanna van der Bijl (-1799); otr. Rotterdam 03.12.1786, tr. Rotterdam 19.12.1786|c|

[19] Geertruij Ames, geb. xx.03.1756, uit Nijmegen, overl. Rotterdam 23.01.1824|d|, d.v. Johannes Ames (-1771), kleermaker, en Aaltje Eijkhout; otr. 1e Rotterdam 26.09.1784, tr. Rotterdam 12.10.1784|b| Engelbertus van Oosterhout, ged. Rotterdam 03.03.1765, overl. voor 1786, z.v. Jan van Oosterhout en Pieternelletje Knip.

Uit het huwelijk van Oosterhout-Ames:

1.                   Jan Jacob van Oosterhout, ged. Rotterdam 31.07.1785.
= w.s. kind van Ladesteijn, begr. Rotterdam 17.01.1787.

Uit het huwelijk van Ladesteijn-Ames (moeder ook Amens):

2.                   Jacob van Ladesteijn, ged. Rotterdam 23.12.1787, w.s. overl. voor 1790.

3.                   Aaltje van Ladesteijn, ged. Rotterdam 22.02.1789, overl. Rotterdam 05.09.1860, tr. Rotterdam 05.08.1818 Arij Vergalen, ged. Rotterdam (Oosterkerk) 2.4.11.1796, rijkscommies, overl. Leiden 29.09.1841|a|, z.v. Cornelis Vergalen en Hermina Booij.

4.                   Jacob van Ladesteijn, ged. Rotterdam 25.06.1790, w.s. overl. voor 1831.

5.                   Johanna van Ladesteijn, ged. Rotterdam 28.09.1794|a|; volgt [9].

 

Noten: |a| e.v. van Latestijn (overl.akte Leiden 1841 no.831); |b| bruid Amens; |c| bruidegom van Ladestein; |d| geb. Namur (overl.akte Rotterdam 1824 fol.a027v).

 

[20] Teunis van Leeuwen, overl. Amsterdam voor 1817, tr.

[21] Elisabeth de Man, overl. na 1817.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis van Leeuwen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.10.1774.

2.                   Jan van Leeuwen, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 04.10.1776.

3.                   Jacobus van Leeuwen, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 20.09.1778.

4.                   Jacobus van Leeuwen, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 24.06.1781.

5.                   Jacob van Leeuwen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 10.11.1782.

6.                   Adriana van Leeuwen, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 04.07.1784.

7.                   Adriana van Leeuwen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 09.08.1786.

8.                   Jan Jacob van Leeuwen, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 09.02.1792; volgt [10].

 

[22] Arij van der Lee, Arie, ged. Delft 04.06.1761, goudschilder (1817), aardewerkschilder (1820), koopman (1836), grossier in aardewerk (1837), overl. Delft 17.09.1837, z.v. Hermanus van der Lee en Alida Oudshoorn; otr. Delft 22.05.1784, tr. Delft 06.06.1784

[23] Neeltje de Zanger, ged. Delft 03.10.1756, overl. Delft 08.01.1848, d.v. Johannes de Zanger|a|, timmerman, en Susanna Verpoeken.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alida van der Lee, ged. Delft 28.03.1785.

2.                   Johannis van der Lee, ged. Delft 27.07.1788.

3.                   Hermanus van der Lee, ged. Delft 07.11.1790.

4.                   Susanna Jacoba van der Lee, geb. Delft 30.05.1793, ged. Delft 07.06.1793, tr. Delft 18.05.1836 Christian Dekker, geb. Delft 10.10.1802, fabrikant, z.v. Johan Christian Dekker en Wiebke Fölstern.

5.                   Johanna van der Lee, geb. Delft 14.05.1796, ged. Delft 22.05.1796, overl. na 1853, tr. Delft 17.05.1820 William Hails, geb. Newbottle (Engeland) ca. 1794, plateelbakker, overl. na 1853, z.v. William Hails en Isabella Hails.

6.                   Neeltje van der Lee, ged. Delft 04.11.1798; volgt [11].

 

Noten: |a| vader de Zanger overleden te Batavia (overl.akte Delft 1848 no.29).

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren