Willem Jan Thomas Amons (1890-1970)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juni 2021)

 


 

[1] Willem Jan Thomas Amons, geb. Tegal (Java) 30.03.1890, ingenieur scheikundige technologie Delft 1914, werkzaam bij Proefstation te Pakalongan (1815), buitengewoon hoogleraar Bandoeng, werkzaam bij de Artillerie-Inrichtingen te Zaandam (1949), overl. Zaandam 03.08.1970, otr. 1e Delft xx.12.1914|a|, tr. Delft 08.01.1915 (echtsch. Batavia 16.07.1919|b|) Agneta Wilhelmina Johanna Hamer, geb. Hof van Delft 02.12.1892, d.v. Roelof Coenraad Hamer (1867-1894), hoofdbeambte bij de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, en Grietje Wink; tr. 2e Bandoeng 26.02.1929 Marie Henriette Diderika Stefanie Blekkink, Mies, geb. Soerabaja 01.02.1908, overl. na 1970.

 

Noten: |a| Delftsche courant 24.12.1914; |b| RA 1920 (Bijregister 1919) p.15.

 

[2] Willem Jan Amons, geb. Amsterdam 03.02.1849, administrateur van de particuliere paardenposterij te Tegal (1888), overl. Batavia 28.08.1913|d|, tr. Alkmaar (bs) 14.08.1888|c|, tr. Batavia (kerk) 17.05.1889
[3] Susanna Mathilda Vos, geb. Amsterdam 04.10.1852, overl. Bandoeng 07.11.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Jan Thomas Amons, geb. Tegal (Java) 30.03.1890|a|; volgt [1].

2.                   levenloze dochter, Tegel 13.01.1896|b|.

3.                   Frits Amons.
= w.s. F.W. Amons, verloofd Medan 06.04.1922, tr. Medan xx.06.1924|e| L.F. Janitz.
     = w.s. Louise Francine Janitz, geb. Magelang (Res. Kedoe) 15.03.1887|f|.

 

Noten: |a| RA 1891 p.305; |b| RA 1894 p.412; |c| huwelijk ‘met de handschoen’, toestemming bij KB 05.07.1888, moeder Marijtje Veldhuijsen (huw.akte Alkmaar 1888 no.79); |d| RA 1914 p.117 & Bataviaasch nieuwsblad 29.08.1913 (Weltevreden); |e| De Sumatra post 24.06.1924; |f| RA 1888 p.294.

 

[4] Jan Christoffel Amons, geb. Amsterdam 18.01.1813, timmerman (1840), kastenmaker (1842), timmerman (1849), modellenmaker (1850), overl. Amsterdam 19.09.1850, tr. Amsterdam 03.06.1840

[5] Marrijtje Velthuijsen, geb. Amsterdam 19.02.1812, dienstbaar (1840), overl. Amsterdam  21.01.1850|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Amons, geb. Amsterdam 14.02.1841, ‘suppoostinne’ (1871), overl. Utrecht 31.05.1929, tr. Amsterdam 17.08.1871 Pieter Johannes Willem Klaarhamer, geb. Amsterdam ca. 1849, evangelist, overl. Hilversum 03.11.1920, z.v. Johannes Klaarhamer, magazijnbewaarder, en Willempje Brouwer.

2.                   Cornelis Gerrit Amons, geb. Amsterdam 18.06.1844, stuurman in zeedienst (1874), brandmeester b/d Amsterdamsche Brandweer (1887), overl. Amsterdam 30.08.1887, tr. Amsterdam 02.07.1874 Maria Elisabeth Vos (1845-na1887), d.v. Jan Thomas Vos, kantoorbediende, en Maria Broekman.

3.                   w.s. Willem Jan Amons, geb. Amsterdam 12.04.1847 (akte)

4.                   Willem Jan Amons, geb. Amsterdam 03.02.1849; volgt [2].

 

Noten: |a| Veldhuijsen (overl.akte Amsterdam 1850 reg.1 fol.69v).

 

[6] Jan Thomas Vos, geb. Amsterdam 12.12.1821, boekhouder (1842), kantoorbediende (1852,1877), overl. Amsterdam 31.10.1879, tr. Amsterdam 29.06.1842

[7] Maria Broekman, geb. Amsterdam 16.01.1819, overl. Amsterdam 14.09.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Thomas Vos, geb. Amsterdam 04.05.1842, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|a| 03.03.1914.

2.                   Hermanus Henricus Vos, geb. Amsterdam 15.08.1843, administrateur, tr. Amsterdam 25.07.1901 Maria Elisabeth van Blijdestijn, geb. Amsterdam 07.02.1855, d.v. Jan van Blijdestijn en Petronella de Ruijter.

3.                   Maria Elisabeth Vos, geb. Amsterdam 20.02.1845, overl. na 1887, tr. 1e Amsterdam 02.07.1874 Cornelis Gerrit Amons (1844-1887), z.v. Jan Christoffel Amons en Marrijtje Velthuijsen; tr. 2e Dirk Jacobs, overl. voor 1935.

4.                   Catharina Sophia Vos, geb. Amsterdam 23.06.1849, overl. Alkmaar 01.02.1933, tr. Amsterdam 21.06.1877 Hendricus Johannes Beelenkamp, geb. Haarlem 27.01.1854, opzichter bij de Staatsspoorwegen, overl. voor 1933, z.v. Cornelis Wilhelmus Beelenkamp, opzichter bij de spoorwegmaatschappij, en Johanna Jacoba Berck.

5.                   Susanna Mathilda Vos, geb. Amsterdam 04.10.1852; volgt [3].

6.                   Anna Christina Vos, geb. Amsterdam 26.07.1854, overl. Nieuwer-Amstel 01.08.1892, tr. Amsterdam 03.08.1882 Frederik Otto Blom, geb. Doesburg 21.03.1856, kok (1882), kruidenier (1909), overl. na 1909, z.v. Johan Christiaan Blom, koekbakker (1856), commissionair (1882), banketbakker (1895), en Wilhelmina van Noen.
     FOB tr. 2e Amsterdam 29.05.1895 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 01.02.1900, ingeschr. Amsterdam 15.06.1900) Johanna Hendrika Schermacher, geb. Amsterdam 25.10.1865, d.v. Carel Frederik Schermacher, metselaar, en Heintje Johanna van Cleef.
     JHS tr. 2e Amsterdam 13.02.1901 Franciscus Jacobus van Swaaningen, geb. Amsterdam 28.04.1868, smid, z.v. Gerrit van Swaaningen en Josina Alberdina Haasekamp.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis.

 

[8] Cornelis Amons, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 11.08.1779, timmerman (1814,1840), kastenmakersknecht (1813,1842), overl. Amsterdam 22.10.1842, otr. Amsterdam 28.04.1809

[9] Johanna Maria Jansen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 12.06.1787, overl. Amsterdam 04.04.1848|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Leonardus Amons, geb. Amsterdam 19.09.1810, ged. Amsterdam (Hersteld-Evangelisch) 23.09.1810.

2.                   Jan Christoffel Amons, geb. Amsterdam 18.01.1813|d|; volgt [4].

3.                   Justus Amons, geb. Amsterdam 17.09.1815, houtdraaier, overl. voor 1872, w.s. overl. Amsterdam 02.11.1858 (akte), tr. 1e Amsterdam 11.05.1843 Johanna ter Weeme, geb. Amsterdam ca. 1816/1817, overl. voor 1845, d.v. Fredrik ter Weeme en Johanna Versteeg; tr. 2e Amsterdam 14.08.1845 Elisabeth Anna Tieman, geb. Amsterdam ca. 1822, overl. voor 1872, d.v. Johannes Wilhelmus Tieman en Alberdina Liekeltje Donker.
     JtW tr. 1e Amsterdam 25.02.1841 Gerrt van Stekelenburg, geb. Diemen ca. 1814, waterschipper, overl. voor 1843, z.v. Nanning van Stekelenburg en Susanna Bouman.

4.                   Maria Christina Amons, geb. Amsterdam 22.01.1820, tr. Amsterdam 11.04.1849 Hendrik Euwe, geb. Amsterdam 21.08.1811, timmermansknecht, overl. voor 1860, z.v. Hendrik Euwe (1775-) en Zenderina Hubeek.
     HE tr. 1e Amsterdam 16.10.1833 Johanna Christina Oltmans, geb. Amsterdam 08.05.1807, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 15.05.1807, overl. voor 1849, d.v. Willem Oltmans, kruiersbaas, en Jacomina Cock.

5.                   Leendert Martin Amons, geb. Amsterdam 16.02.1823, modellenmaker, overl. na 1883, tr. 1e Amsterdam 12.06.1851|b| Johanetta Christina Jansen, geb. Amsterdam 20.01.1820, overl. voor 1874, d.v. Jan Christoffel Jansen (1778-1860), houtdraaier/holdraaier, en Johanna Weijers (1783-1853); tr. 2e Amsterdam 23.07.1874 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 25.09.1883) Johanna Petronella Hoogkamer, geb. Amsterdam 11.10.1823, onderwijzeres (1863), kleinkinderschoolhouderesse (1874), z.v. Bernardus Johannes Hoogkamer en Johanna Petronella Jacobs; tr. 3e Amsterdam 04.06.1885 Elisabet Antonia Jansen, geb. Amsterdam 15.01.1847, d.v. Willem Pieter Jansen, draaier, en Catharina Anna Schluts.
     JPH tr. 1e Amsterdam 02.07.1863 Hendrikus Remmers, geb. Amsterdam 22.12.1810, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 1.3.01.1811, koperslager, overl. voor 1874, z.v. Jurriaan Remmers en Marie Gravemeer.

6.                   Cornelis Johannes Amons, geb. Amsterdam 26.03.1825, modellenmaker, tr. Amsterdam 12.06.1851|c| Hendrica Maria Jansen, geb. Amsterdam 19.06.1822, overl. na 1851, z.v. Jan Christoffel Jansen (1778-1860), houtdraaier/holdraaier, en Johanna Weijers (1783-1853).

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1848 reg.3 fol.83); |b| akte reg.6 fol.42v; |c| akte reg.6 fol.43; |d| vader Cornelius (geb.akte Amsterdam 1813 reg.1 fol.46v).

 

[10] Willem Velthuijsen, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 14.10.1772, melkverkoper (1812), zeilmaker (1834,1853), overl. Amsterdam 10.12.1853|a|, tr.

[11] Getje van As, geb. ‘aan de Sloterweg’ ca. 1775, overl. Amsterdam 16.04.1853|b|.

Uit dit huwelijk (vader ook Velthuijse/Velthuijzen, moeder ook Gerritien/Gettje):

1.                   Jacobus Velthuijsen, geb. Amsterdam 19.08.1796, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 24.08.1796.

2.                   Johannis Velthuijse, geb. Amsterdam 01.04.1798, ged. Amsterdam (Westerkerk) 06.04.1798.

3.                   Jan Velthuijsen, geb. ca. 1804, scheepstimmerman (1853).

4.                   Pieter Velthuijsen, geb. Amsterdam 21.03.1807, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.03.1807, w.s. begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 17.11.1808.

5.                   Petrus Velthuijzen, geb. Amsterdam 29.06.1809, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 02.07.1809, blokkenmakersknecht (1834), blokkenmaker (1850), scheepsblokkenmaker (1860), overl. voor 1877, tr. Amsterdam 02.04.1834 Maria Eekhof, geb. Leeuwarden 24.03.1813, overl. tussen 1879 en 1882, d.v. Jan Alberts Eekhof en Juliana Stukje.

6.                   Marrijtje Velthuijsen, geb. Amsterdam 19.02.1812; volgt [5].

 

Noten: |a| Veldhuijsen (overl.akte Amsterdam 1852 reg.6 fol.75); |b| Gerretje, geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1853 reg.3 fol.10v).

 

[12] 

[13] Maria Vos, huisbewaarster (1842).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Thomas Vos, geb. Amsterdam 12.12.1821|a|; volgt [6].

 

Noten: |a| aangifte door Jan Willem Beumer, vroedmeester, geen leeftijd v/d moeder vermeld (geb.akte Amsterdam 1821 reg.9 fol.76v).

 

[14] Harmanus Henricus Broekman, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 22.08.1784, makelaar, overl. (‘na eene kortstondige ziekte van slechts 8 dagen’) Amsterdam 10.06.1839, otr. Amsterdam 21.04.1809

[15] Trijntje van Somerwil, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 13.04.1787, overl. Amsterdam 09.09.1867.

Uit dit huwelijk (in 1839 zes kinderen):

1.                   Johanna Dorothea Broekman, geb. Amsterdam 30.04.1809, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 09.05.1809|a|.

2.                   Anna Sophia Broekman, geb. Amsterdam 09.04.1810, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 11.04.1810|b|, tr. Amsterdam 01.12.1841 Jacob Paauw, geb. Amsterdam 23.01.1814, reisbediende, z.v. Gerrit Paauw en Margaritha Christina Eeg.

3.                   Hermanus Hendricus Broekman, geb. Amsterdam 13.12.1813, kantoorbediende, overl. Amsterdam 21.06.1884, tr. Amsterdam 21.11.1844 Maria Elisabeth Osieck, geb. Amsterdam 02.10.1824, overl. Amsterdam 29.05.1900, d.v. Philip Wilhelm Osieck en Maria Elisabein Kampmeijer.

4.                   Maria Broekman, geb. Amsterdam 16.01.1819; volgt [7].

 

Noten: |a||b| get. Casper Hendrik Broekman {opa} en Anna Sophia Pot {oma}.

 

[16] Cornelis Amons, geb. Drammen (Noorwegen), kastenmaker (1814), overl. Amsterdam (Luth. Diaconiehuis) 25.07.1820|c|, otr. Amsterdam 08.10.1773

[17] Anna Louisa Volkmans, geb. Stettin ca. 1751, overl. Amsterdam 04.02.1814|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Louisa Amons, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 09.09.1774.

2.                   Cornelis Amons, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 11.08.1779|a|; volgt [8].

3.                   Leendert Amons, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 15.09.1784, behanger (1814), schuitenvoerder (1847,1854), overl. voor 1872, tr. Amsterdam 03.07.1814 Leentje Donker, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 30.11.1781, winkelierster (1814), overl. voor 1847, d.v. Tobias Donker, boekhouder, en Fokje Putting; volgt Bijlage A.
     LD otr. 1e Amsterdam 03.05.1805 Casper Willem Kettenbelt, begr. Amsterdam (Oude Luthersche Kerk) 10.06.1811.

 

Noten: |a| moeder Voltman; |b| ‘verders niets bekend’ (overl.akte Amsterdam 1814 reg.3 fol.42v); |c| aangifte ‘in gevolge proces verbaal van gemelde gesticht’, geen leeftijd en geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1820 reg.5 fol.117).

 

[18] Jan Christoffel Jansen, overl. na 1811, otr. Amsterdam 21.04.1775|a|

[19] Jacoba Prumers, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerk) 19.04.1811.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannetta Louisa Christina Jansen, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 31.03.1776, overl. Amsterdam 06.05.1854|h|, otr. Amsterdam 11.03.1808 August Reijfoort, geb. ca. 1783, overl. Amsterdam 27.03.1849|g|.

2.                   Jan Christoffel Jansen, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 25.01.1778|b|, houtdraaier (1840), holdraaier (1851), overl. Amsterdam 08.03.1860, otr. Amsterdam 27.04.1810|f| Johanna Weijers, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 11.06.1783, overl. Amsterdam 28.07.1853, d.v. Willem Weijers en Pietertje Smit.

3.                   David Leonart Jansen, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 10.12.1780|c|.

4.                   Frederik Willem Jansen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 01.08.1783|d|.

5.                   Daniël Christoffel Jansen, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 24.10.1784|e|.

6.                   Johanna Maria Jansen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 12.06.1787; volgt [9].

 

Noten: |a| bruidegom Cristoffel Jantzen; |b| moeder Pluijmers; |c| moeder Primens; |d| moeder Primers; |e| moeder Pruèmers; |f| bruid Johanna Weijiers; |g| Justus Reijfort (annonce collectie CBG); |h| of 05.05 in annonce over de boedel (collectie CBG).

 

[20] Jacobus Veldhuijsen, otr. Amsterdam 15.09.1769

[21] Marrijtje Veltkamp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Velthuijsen, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 14.10.1772|a|; volgt [10].

 

Noten: |a| vader Velhuijsen, moeder Marijtje.

 

[22] van As

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Ge(rre)tje van As, geb. ‘aan de Sloterweg’ ca. 1775; volgt [11].

 

[24]

[25]

 

[26] Vos

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Vos; volgt [13].

 

[28] Casper Hendrik Broekman, doopgetuige Amsterdam (Lutherse Kerk) 17.11.1786, 11.02.1789, 23.08.1793, 11.04.1810 en Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 09.05.1809, otr. Amsterdam 03.05.1782

[29] Anna Sophia Pot, doopgetuige Amsterdam (Lutherse Kerk) 17.11.1786, 11.02.1789, 23.08.1793, 11.04.1810 en Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 09.05.1809.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmanus Henricus Broekman, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 22.08.1784; volgt [14].

2.                   Catharina Margaretha Broekman, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 04.12.1785, overl. voor 1830, otr. Amsterdam 09.10.1807 Jan Cornelis Martinus Eekhout Wasbeek, overl. voor 1830.

3.                   Anna Sophia Broekman, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 26.03.1788, w.s. begr. Amsterdam (Wester Kerk en Kerkhof) 26.05.1808.

 

[30] Johannes van Somerwil, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 11.05.171761, zilversmid, overl. Amsterdam 07.01.1833, z.v. Pieter van Somerwil en Jacoba Hanke; otr. 2e Amsterdam 26.07.1793 Trijntje Munter, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 29.04.1767, vroedvrouw (1838,1840), overl. na 1844, jongere zuster van Sara; otr. 1e Amsterdam 14.07.1786

[31] Sara Munter, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 16.02.1765, overl. (kraambed), begr. Amsterdam (Westerkerk) 26.03.1790, d.v. Engelbert Munter en Trijntje Lauwrens.

Uit het huwelijk van Somerwil-Sara Munter:

1.                   Trijntje van Somerwil, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 13.04.1787; volgt [15].

2.                   Kind van Johannes van Somerwil, begr. Amsterdam (Westerkerk) 26.03.1790.

Uit het huwelijk van Somerwil-Trijntje Munter (moeder ook Treintje):

3.                   Pieter van Somerwil, ged. Amsterdam (Westerkerk) 07.02.1794.

4.                   Sara van Somerwil, geb. Amsterdam 21.02.1796, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 24.02.1796.

5.                   Maria Jacoba van Somerwil, geb. Amsterdam 15.06.1798, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 19.06.1798, overl. Zwolle 29.01.1876, tr. Amsterdam 15.08.1827 Derk Antonij Wijnands, geb. Zwolle ca. 1796/1797, zilversmid, overl. Zwolle 14.01.1866, z.v. Adam Wijnands, kleermaker, en Harmina Geertruij Dingshof.

6.                   Pieter van Somerwil, geb. Amsterdam 09.09.1800, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 17.09.1800, zilversmid, tr. 1e Amsterdam 22.05.1833 Cornelia Meester, ged. Amsterdam (Westerkerk) 13.02.1795, overl. voor 1838, d.v. Pieter Meester, baardscheerder, en Cornelia Loopeker; tr. 2e Amsterdam 08.03.1838 Magdaleentje Machiels de Wit, geb. Hoorn ca. 1797, winkelierster (1838), d.v. Machiel de Wit en Janetje van Roojen.

7.                   Engelbert van Somerwil, geb. Amsterdam 01.12.1803, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 14.12.1803, zilversmid (1828,1840), zilversmidsknecht (1844), tr. 1e Amsterdam 07.05.1828 Barbara Josienna Pelser, geb. Amsterdam 25.12.1803, ged. Amsterdam (Westerkerk) 01.01.1804, dienstbode (1828), overl. voor 1840, d.v. Cornelis Pelse en Maria Valk; tr. 2e Amsterdam 30.09.1840 Maria Criestina Greefkes, geb. Amsterdam 23.01.1808, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 19.0.2.1808, overl. voor 1844, d.v. Jan Greefkes en Sara Cokarp; tr. 3e Amsterdam 25.09.1844 Elizabeth van Aarden, geb. Amsterdam 02.04.1805, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 09.04.1805, winkelierster (1844), d.v. Jan van Aarden en Elizabeth van Rooje.
     EvA tr. 1e Amsterdam 14.04.1830 Christiaan Hendrik Oelhoorn, geb. Amsterdam 28.03.1795, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 29.03.1795, huisbediende, overl. voor 1844, z.v. Harmen Hendrik Oelhoorn en Anna Lucia Elizabeth Kruger.

8.                   Johanna Dorothea van Somerwil, geb. Amsterdam 30.04.1809, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 09.05.1809.

 


Bijlage A

 

I. Leendert Amons, z.v. [16]/[17], ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 15.09.1784, behanger (1814), schuitenvoerder (1847,1854), overl. voor 1872, tr. Amsterdam 03.07.1814 Leentje Donker, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 30.11.1781, winkelierster (1814), overl. voor 1847, d.v. Tobias Donker, boekhouder, en Fokje Putting.

 

II. Cornelis Albertus Amons, z.v. I, geb. Amsterdam 01.02.1822, cargadoor, overl. Den Helder 05.04.1872, tr. Den Helder 01.11.1854 Antje de Jong, geb. Den Helder 15.04.1828, overl. Amerongen 22.04.1914, d.v. Sietse Reinders de Jong, zeeman, en Antje van Uijen.

III.
Leendert Amons, z.v. II, geb. Den Helder 23.08.1855, cargadoor (1882,1884), vice-consul van Denemarken (1882), overl. Zaandam 27.02.1924, tr. Drammen (Bragemieskerk) 23.02.1882 (att. naar Lier (Noorwegen))|a| Jane Lorentzen, geb. Drammen (Noorwegen) ca. 1858, overl. na 1918, d.v. James Stove Lorentzen en Sally Bailij.

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Den Helder 26.04.1882 no.49).

 

IV. Cornelis Albertus Amons, z.v. III, geb. Den Helder 12.04.1884, assistent directeur houtzagerij der firma Beldieff te Umba (1913), overl. Zaandam 31.03.1949, tr. Kerspel Umba (Rusland) 27.10.1913|a| Alexandra Rogozina, geb. Kouzomen (Alexandrov district, Gouvernement Archangel) ca. 1891, overl. Rotterdam xx.02.1978|b|, d.v. Michail Rogozin.

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Zaandam 15.04.1921 no.83); |b| Het vrije volk 20.02.1978.

 

V. Willem Amons, Wil, “Wassie”, z.v. IV, geb. Soroka (Rusland) 24.12.1917, ingeschreven militieregister Zaandam 1937, overl. 23.07.2009.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren