Albert Aten (1909-1980)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] Albert Aten, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 08.11.1909, chem.drs., leraar 2e kl. gouvt. H.B.S. te Semarang (1940), leraar 2e kl. A.M.S. (afd.B) te Semarang (1941), leraar Lyceum te Bandoeng (1942), hoofd Bureau Industrieel Herstel (1947), buitengewoon lector Bandoeng (1948-), overl. Noordwijk 18.01.1980, tr. Ouderkerk aan den Amstel (kerk) 19.06.1939|a| Willemina Hermana Postema, Willy, overl. 28.02.2009, d.v. Wiert Pauwel Postema (-1936) en Gerritdina van Elburg (ca.1888-1980).

 

Noten: |a| vertrek naar N.O.I. 23 Juni per “Joh. v. Oldenb.” van Genua (annonce ondertrouw collectie CBG).

 

[2] Christiaan Aten, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 21.09.1882, onderwijzer (1908,1909), overl. Uithoorn 20.10.1947; tr. 2e na 1946 Anna Elderkamp, overl. na 1970; tr. 1e Wildervank 22.10.1908
[3] Kornelia Meijer, geb. Meeden 20.09.1875, overl. Uithoorn 28.08.1946, begr. Uithoorn (Alg.Bpl.) 02.09.1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albert Aten, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 08.11.1909; volgt [1].

2.                   Jan Aten, geb. Ooststellingwerf 03.09.1911, burgemeester van Schoonhoven (1950-1976), RON, overl. Putten 25.08.1993, begr. Putten (Gem.Bpl. Schootmanshof) 27.08.1993, tr. Jannetje Johanna Helena Fossen, geb. Nijkerk 08.06.1909, overl. Putten 12.02.2004, begr. Putten (Gem.Bpl. Schootmanshof).

3.                   Harm Aten, overl. 02.11.1976, tr. voor 1941 Klasina Geertruida Vuurens van Es, overl. na 1976.

 

[4] Albert Aten, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 26.08.1857, scheepstimmerman, overl. Stadskanaal (Wildervank) 26.07.1905, tr. Onstwedde 15.10.1881

[5] Aaltje Stavast, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 26.09.1861, naaister (1908), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 10.11.1956.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Aten, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 21.09.1882; volgt [2].

2.                   Grietje Aten, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 22.07.1884.

3.                   Harm Aten, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 04.02.1887, hoofd ener school (1915), tr. Onstwedde 05.08.1915 Geessien Mulder, geb. Nieuwolda 18.04.1885, d.v. Johannes Berend Mulder, bakker, en Wilmina Emmens.

4.                   Sieverdiena Aten, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 05.06.1889, overl. na 1946, tr. Onstwedde 11.05.1916 Karst Hoogenberg, geb. Ooststellingwerf 26.02.1889, timmerman, overl. Heerenveen 29.10.1946|a|, z.v. Roelof Geerts Hoogenberg, schipper, en Grietje Stijkel.

 

Noten: |a| ook overl.akte Ooststellingwerf 1946 no.142.

 

[6] Jan Meijer, geb. Meeden 21.07.1845, boerenknecht (jul1875), arbeider (sep1875,1876), scheepjager (1879), arbeider (1887), landbouwer (1908), overl. Wildervank 16.11.1926, tr. Meeden 31.07.1875

[7] Jantje Jager, geb. Meeden 23.11.1852, overl. Wildervank 31.12.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kornelia Meijer, geb. Meeden 20.09.1875; volgt [3].

2.                   Geertje Meijer, geb. Stadskanaal (Wildervank) 23.12.1876, overl. Stadskanaal (Wildervank) 01.04.1877.

3.                   Pieter Meijer, geb. Stadskanaal (Wildervank) 09.08.1879, overl. Stadskanaal (Wildervank) 30.08.1879.

4.                   Geertje Meijer, geb. Stadskanaal (Wildervank) 18.10.1887, overl. Wildervank 17.03.1942.

5.                   Imke Meijer, geb. Stadskanaal (Wildervank) 18.10.1887, overl. na 1946.

 

[8] Christiaan Aten, geb. Achterdiep (Sappemeer) 30.01.1834, arbeider (1856), scheepstimmerman (1857,1905), scheepsbouwer (1908), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 26.02.1916|a|; tr. 2e Onstwedde 15.09.1894 Aaltje Top, geb. Groningen 05.09.1831, dienstmeid (1868), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 01.07.1909, d.v. Hindrik Jacobs Top, schipper, en Lubbertje Derks Wolf; tr. 1e Onstwedde 06.10.1856

[9] Sieberdina de Vrieze, geb. Leermens (’t Zandt) 19.08.1823, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 03.03.1890|c|.

     AT tr. 1e Wildervank 07.05.1868 Jakob de Vrieze (1831-1893).

Uit dit huwelijk (moeder ook Siberdina):

1.                   Albert Aten, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 26.08.1857; volgt [4].

2.                   Klaas Aten, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 20.06.1859, scheepstimmerman, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 10.04.1937, tr. Onstwedde 22.10.1908 Engelina van der Vinne, geb. Drouwenermond (Borger) 28.12.1860, overl. Onstwedde 19.04.1948, d.v. Ake van der Vinne, arebeider (1860), vervener (1892), landbouwer (1908), en Hiltje Holman.
     EvdV tr. 1e Borger 15.12.1892 Ubel van der Vinne, geb. Zevenhuizen (Leek) 29.03.1835, landbouwer, overl. Drouwenermond (Borger) 16.04.1907, z.v. Itze Pieters van der Vinne, arbeider, en Engeltje Ajes Auwema.

3.                   Roelf Aten, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 04.05.1863, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 12.08.1864.

4.                   Roelf Aten, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 08.01.1865, overl. Groningen 12.12.1919|d|.

5.                   Elizabeth Aten, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 29.04.1867, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 23.05.1949, tr. Onstwedde 19.03.1909 Christiaan Reurich, geb. Wildervank 13.12.1850, koopman, overl. Wildervank 18.02.1933, z.v. Nicolaas Geerts Reurich, wever, en Anna Jansen Smit.

 

Noten: |a| Sieverdina de Vrieze; |b| ook overl.akte Wildervank 1893 no.53; |c| geb. Bierum, oud 65 jaar, d.v. Jakob de Vrieze (overl.akte Onstwedde 1890 no.68); |d| ook overl.akte Onstwedde 1919 no.256.

 

[10] Harm Stavast, geb.Veendam 03.08.1835, schipper (1858,1860), zeeman (1861), arbeider (1864), zeeman (1867), stuurman (1872), zeeman (1875), arbeider (1881), molenaarsknecht (1896,1899), arbeider (1900), houtzagersknecht (1901), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 11.07.1919, tr. Onstwedde 23.12.1858

[11] Grietje Rademaker, geb. Eexta (Scheemda) 27.10.833, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 27.07.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lammert Stavast, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 01.07.1860|a|, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 26.11.1860.

2.                   Aaltje Stavast, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 26.09.1861|b|; volgt [5].

3.                   Lammegien Stavast, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 17.07.1864, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 08.09.1956, tr. Onstwedde 18.01.1896 Jan Alons, geb. Zuidbroek 26.12.1861, landbouwer, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 18.11.1930, z.v. Lodewijk Alons, landgebruiker, en Elsien Schmidt.

4.                   Grietje Stavast, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 11.11.1867|c|, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 21.09.1962, tr. Onstwedde 08.04.1899 Geerhardus Huiting, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 29.08.1867, verver, schilder, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 16.03.1931, z.v. Nicolaas Huiting, huisverwer, en Janna Klein.

5.                   Lammert Stavast, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 10.07.1872|d|, molenaarsknecht, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 15.09.1921, tr. Onstwedde 28.04.1900 Hillechien Drenth, geb. Nieuwe Pekela 29.04.1873, d.v. Jan Drenth, arbeider, en Jantje Haan.

6.                   Harm Stavast, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 30.04.1875|e|, schipper, overl. Rotterdam 22.11.1960, tr. Onstwedde 05.01.1901 Elisabeth Plenter, geb. Nieuwbuinen (Borger) 10.01.1877, overl. Rotterdam 06.10.1963, d.v. Wiebe Plenter, arbeider, en Janna Beens.

 

Noten: |a| aangifte door Kors Marinus de Haas, geneesheer, ‘zijnde de vader thans afwezig’; |c| aangifte door Derk Tammes de Ruiter, medicinae doctor/geneesheer, de vader ‘thans absent’; |e| aangifte door Kors Marinus de Haas, ‘de vader zeeman en als zoodanig afwezig’.

 

[12] Pieter Berents Meijer, geb. Meeden 05.10.1818, boerenknecht (1845), arbeider/werkman, overl. Beneden Veensloot (Meeden) 29.01.1894|a|, tr. Meeden 12.06.1845

[13] Geertje Jans Jager, geb. Meeden 25.06.1822, arbeidster/werkvrouw, overl. Beneden Veensloot (Meeden) 19.06.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Meijer, geb. Meeden 21.07.1845; volgt [6].

2.                   Hendrik Meijer, geb. Meeden 21.03.1849.

3.                   Egbert Meijer, geb. Meeden 15.08.1855, arbeider, overl. Meeden 28.03.1933|b|, tr. Meeden 11.03.1893 Zwaantje Pater, geb. Zuidwending (Veendam) 22.05.1858, overl. Meeden 21.05.1935, d.v. Nantko Pater, arbeider, en Trijntje van Oosten.

4.                   Okko Meijer, geb. Meeden 04.11.1861, dienstknecht (1887), arbeider, overl. Meeden 2.4.06.1930, tr. Scheemda 17.03.1887 Evertje Koerts, geb. Westerlee (Scheemda) 15.04.1863, overl. Beneden Veensloot (Meeden) 15.07.1918, d.v. Gerrit Koerts, arbeider, en Jantje Pater, arbeidster.

 

Noten: |a| oud 71 jaar (overl.akte Meeden 1894 no.8); |b| vader Pieter Hindriks Meijer (overl.akte Meeden 1933 no.4).

 

[14] Arent Egberts Jager, geb. Meeden 18.11.1811, boerenknecht (1833), arbeider/werkman, overl. Meeden 23.06.1869|a|, tr. Meeden 25.05.1833|c|

[15] Cornelia Simons Taaike, geb. Oosterdiep (Veendam) 29.06.1813, boerenmeid (1833), arbeidster/werkvrouw, overl. Heereweg (Meeden) 03.04.1881|b|.

Uit dit huwelijk (vader ook Arend, moeder ook Kornelia, ook Simons, ook Taaijke, moeder na 1836 steeds Taai):

1.                   Egbert Jager, geb. Meeden 03.08.1833, overl. Meeden 24.09.1834.

2.                   Imke Jager, geb. Meeden 19.10.1834, overl. Zuidwending (Veendam) 01.03.1911, tr. Meeden 04.06.1860 Hinderk Peters Hinderks, geb. Bunderhammrich (Hannover)|f| ca. 1840, z.v. Peter Hinderks, werkman, en Anna Jans, werkvrouw.

3.                   Marchien Jager, geb. Meeden 06.08.1836, overl. Noordbroek 04.09.1913|d|, tr. Meeden 19.11.1858 Pieter Dreeuws, geb. Meeden 12.11.1835, boerenknecht (1858), arbeider, overl. Heereweg (Meeden) 23.01.1903, z.v. Johannes Dreeuws, arbeider, werkman, en Jantje Hilkes Jager, werkvrouw.

4.                   Siemon Jager, geb. Meeden 28.07.1840, overl. Meeden 07.01.1846.

5.                   Egbert Jager, geb. Meeden 01.08.1842, boerenknecht, overl. Wildervank 05.02.1914, tr. Meeden 11.06.1870 Aafke Grezel, geb. Veendam 23.02.1849, dienstmeid (1870), overl. Nieuwe Pekela 04.05.1922, d.v. Lammert Jans Grezel, arbeider, en Saartje Harms Lukkien.

6.                   Jantje Jager, geb. Meeden 19.04.1844, overl. Meeden 15.12.1844.

7.                   Jantje Jager, geb. Meeden 20.10.1845, overl. Meeden 07.09.1846.

8.                   Siemen Jager, ook Simon, geb. Meeden 08.07.1847, overl. Meeden 14.05.1849.

9.                   Jan Jager, geb. Meeden ca. 1849, arbeider, overl. Meeden 29.05.1926, tr. Meeden 26.05.1877 Maria Osheer, geb. Meeden 19.03.1850, dienstmeid (1877), overl. Veendam 16.11.1935, d.v. Jan Osheer, timmerman, en Aaltje Jacobs Troff.

10.               Siemon Jager, geb. Meeden 05.02.1851, boerenknecht, overl. Meeden 23.08.1924, tr. Meeden 30.01.1886 Egbertje Kor, geb. Meeden 05.05.1861, overl. Kiel-Windeweer (Hoogezand-Sappemeer) 03.07.1949, d.v. Berend Kor, arbeider, werkman, en Sieke Generaal, wasvrouw (1886).

11.               Jantje Jager, geb. Meeden 23.11.1852|e|; volgt [7].

12.               Ernst Jager, ook Eerenst, geb. Meeden 16.01.1855, overl. Meeden 09.06.1855.

13.               Jetske Jager, geb. Meeden 06.04.1857, overl. Meeden 08.04.1857.

 

Noten: |a| ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Meeden 1869 no.12); |b| Cornelia Taai, geb. Meeden, ‘verdere renseignementen onebekend’ (overl.akte Meeden 1881 no.8); |c| bruid Cornelia Simons Taaike, tekent met K.S. Taaike (huw.akte Meeden 1833 no.4); |d| ook overl.akte Meeden 1913 no.14; |e| vader Arent, moeder Kornelia (geb.akte Meeden 1852 no.30); |f| nu in Gemeinde Bunde, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 

[16] Albert Roelfs Aten, geb. Sappemeer ca. 1805, boerenknecht (1830), dagloner (1831,1838), arbeider (1841,1848), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 21.09.1854, z.v. Roelf Hindriks Aten, dagloner, en Trijntje Jans Smook, arbeidster; tr. Hoogezand 05.06.1830

[17] Grietje Nieuwenhuis, geb. Weddeveer (Wedde) ca. 1802/1803, arbeidster (1848), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 18.10.1854|a|, d.v. Christiaan Hindriks Nieuwenhuis, arbeider, en Geessien Alberts, arbeidster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roelf Aten, geb. Achterdiep (Sappemeer) 04.07.1831, arbeider, tr. Onstwedde 17.07.1856 Frederika Daniels, geb. Adorp 04.04.1835, d.v. Jakob Derks Daniels, dagloner, arbeider, en Trijntje Jakobs Jukwert.

2.                   Christiaan Aten, geb. Achterdiep (Sappemeer) 30.01.1834; volgt [8].

3.                   Hendrik Aten, geb. Achterdiep (Sappemeer) 25.11.1836, scheepstimmerman, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 20.12.1917, tr. 1e Onstwedde 21.02.1861 Hillechien Majoor geb. Stadskanaal (Onstwedde) 11.05.1832, Stadskanaal (Onstwedde) 12.12.1897, d.v. Popke Berends Majoor, arbeider, landbouwer, en Annechien Hiddes Kruize; tr. 2e Onstwedde 17.09.1898 Klaziena Wieten, geb. Meppel 28.12.1838, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 06.07.1910, d.v. Roelof Wieten, schoenmaker, en Trijntje Koopman.
     KW tr. 1e Avereest 27.12.1864 Johan ter Borg, geb. Borger 10.04.1837, glasblazer, overl. Nieuwbuinen (Borger) 25.04.1886, z.v. Derk ter Borg, schoenmaker, en Annechien Goedkoop; tr. 2e Onstwedde 28.01.1893 Jan Ploeger, geb. Windeweer 24.07.1821, trekschippersknecht, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 23.05.1894, z.v. Rabbe Jans Ploeger, arbeider, en Roelfje Kaspers, arbeidster.
     JtB tr. 1e Onstwedde 13.07.1861 Pietertje Kroon, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 17.02.1839, overl. Nieuwbuinen (Borger) 11.07.1862, d.v. Fedde Nannes Kroon, arbeider, en Pietertje Jans Zweep.
     JP tr. 1e Hoogezand 18.05.1848 Aaltje Bergsma, geb. Zuidlaren 25.05.1819, dienstmeid (1848), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 1.5.01.1892, d.v. Jan Klasens Bergsma, schoolonderwijzer, en Trijntje Abels Venema.

4.                   Albert Aten, geb. Achterdiep (Sappemeer) 21.12.1838.
= w.s. Albert Aten, geb. Scharmer (Slochteren) ca. 1840, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 05.07.1848.

5.                   Jan Aten, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 21.11.1841, scheepstimmerknecht, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 24.06.1921, tr. Onstwedde 11.05.1865 Jaapkien van der Wijk, geb. Stadskanaal ca. 1825, d.v. Marten Jacobs van der Wijk en Grietje Derks Bakker.

 

Noten: |a| geb. Blijham (overl.akte Onstwedde 1854 no.71).

 

[18] Klaas Jacobs de Vries, geb. Wildervank 29.01.1797, praamschipper (1816,1834), arbeider (1856), werkman (1868), overl. Stadskanaal (Wildervank) 13.11.1876|g|, z.v. Jacob de Vries en Geertruid Willems, schippersche (1816); tr. 2e Wildervank 28.01.1833|c| Elizabeth Jans Hofman, geb. Schildwolde 23.12.1806, overl. na 1876, d.v. Jan Derks Hofman, arbeider, en Annigje Willems; tr. 1e Veendam 30.12.1816

[19] Jacobje Derks Mulder, geb. Veendam 30.10.1796, overl. Onstwedde 13.07.1886|e|, d.v. Derk Willems Mulder (-1804) en Sibrich Egberts Blaak (-1802).

Uit het huwelijk de Vries-Mulder (vader ook de Vrieze, moeder ook Jaapkien):

1.                   Geertruid de Vries, geb. Veendam 23.05.1817.
= w.s. Geertruid Klaassens de Vries, geb. Wildervank xx.07.1817, overl. Stadskanaal (Nieuwe Pekela) 29.04.1819|b|.

2.                   Geertruit de Vrieze, geb. Stadskanaal (Wildervank) 18.07.1820, arbeidster, overl. Stadskanaal (Wildervank) 21.08.1847|a|.

3.                   Sieberdina de Vrieze, geb. Leermens (’t Zandt) 19.08.1823; volgt [9].

Voorkind:

4.                   Jakob de Vrieze, geb. (op een schip liggende te) Ten Post (Ten Boer) 29.11.1831|d|, schipper, overl. Oosterdiep (Veendam) 13.04.1893|f|, tr. Wildervank 07.05.1868 Aaltje Top, geb. Groningen 05.09.1831, dienstmeid (1868), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 01.07.1909, d.v. Hindrik Jacobs Top en Lubbertje Derks Wolf.
     AT tr. 2e Onstwedde 15.09.1894 Christiaan Aten (1834-1916).

Uit het huwelijk de Vrieze-Hofman:

5.                   Jan de Vrieze, geb. Stadskanaal (Wildervank) 23.02.1834, overl. Wildervank 18.09.1835.

 

Noten: |a| moeder Wever (overl.akte Wildervank 1847 no.92); |b| oud 1¾ jaar, moeder Jacoba Lammerts (overl.akte Nieuwe Pekela 1819 no.26); |c| bruidegom wedr Wever (huw.akte Wildervank 1833 no.4); |d| kind van Elizabeth ‘zijne wettige vrouw’ (geb.akte Ten Boer 1831 no.69); |e| geb. Slochteren (overl.akte Onstwedde 1886 no.106); |f| ook overl.akte Wildervank 1893 no.53; |g| de Vrieze.

 

[20] Lammert Jans Stavast, geb. Oude Pekela 03.03.1807, scheepstimmer(man(s)knecht), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 30.03.1869, z.v. Jan Pieters Stavast, scheepstimmerman, en Hillegijn Lammerts Kassiens; tr. Veendam 12.03.1832

[21] Aaltje Harms Nijboer, geb. Oude Pekela 30.04.1805, dienstmeid (1832), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 09.09.1895, d.v. Harm Arends Nijboer, koopman, en Antje Harms Stobbe.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Stavast, geb. Veendam 17.01.1833, schipper, overl. Musselkanaal (Onstwedde) 1.4.12.1888, tr. 1e Onstwedde 06.12.1866 Stijntje Springer, geb. Wildervank 28.09.1842, overl. Nieuwbuinen (Borger) 19.04.1883, d.v. Jan Hendriks Springer, landbouwer, en Ida Brond Oldenburger; tr. 2e Borger 14.12.1883 Geessien Dijkman, geb. Eext (Anloo) 16.02.1849, dienstmeid (1883), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 02.02.1922, d.v. Lambert Dijkman, arbeider, en Lammechien Wijnsema.

2.                   Harm Stavast, geb.Veendam 03.08.1835; volgt [10].

3.                   Pieter Stavast, geb. Veendam 29.04.1838, barbier, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 18.06.1897, tr. Onstwedde 05.07.1877 Pieterke Ham, geb. Wildervank 10.03.1850, koopvrouw, overl. Groningen 14.11.1910|a|, d.v. Derk Geerts Ham, arbeider, en Dieverke Eilkes Sleep.

4.                   Andries Stavast, geb. Nieuwe Pekela 01.10.1840, scheepstimmerman, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 19.01.1927, tr. Onstwedde 11.05.1865 Grietje Bossema, geb. Wildervank 06.04.1841, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 05.10.1922, d.v. Remmelt Jans Bossema, veenwerker (1841), veenbaas (1865), en Anna Martens de Wijk.

5.                   Hillechien Stavast, geb. Stadskanaal (Wildervank) 01.08.1843, overl. Oude Vallaat (Muntendam) 16.12.1848.

6.                   Aagjen Stavast, geb. Oude Vallaat (Muntendam) 26.06.1846, tr. Onstwedde 27.04.1867 Hinderikus de Jonge, geb. Drouwenderveen (Borger) 08.10.1842, arbeider, z.v. Eltje Harms de Jonge, arbeider, en Helena Hinderikus Benus.

7.                   Hillechien Stavast, geb. Muntendam 07.12.1850, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 24.11.1903|c|, tr. Onstwedde 31.05.1877 Harm Wilts, geb. Drouwendermond (Borger) 1.4.05.1852, arbeider (1877), schipper (1909), koopman (1912), overl. Valthermond (Odoorn) 07.05.1912, z.v. Egbert Wilts, schoenmaker, en Jantje Veen.
     HW tr. 2e Oude Pekela 25.09.1909 Janna Meering, geb. Wedde 08.05.1855, werkvrouw (1909), overl. Poortugaal 30.09.1947|b|, d.v. Cornelis Meering, arbeider, en Swaantje Vos, arbeidster.
     JM tr. 2e Onstwedde 14.05.1913 Jakob Hendrik Stobbink, geb. Wildervank 08.08.1849, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 03.11.1913, z.v. Harmannus Antonie Stobbink, landbouwer, en Tjaakje George Phaff.
     JHS tr. 1e Borger 21.04.1887 Marie Sie, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 20.11.1839, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 01.07.1912, d.v. Jan Geerts Sie en Renske Jans Pals.

 

Noten: |a| ook overl.akte Onstwedde 1910 no.215; |b| ook overl.akte Rotterdam 1947 reg.s2 fol.009; |c| ook overl.akte Emmen 1903 no.410.

 

[22]

[23] Zwaantje Jans Rademaker, geb. Eexta (Scheemda) 14.10.1814, dienstmeid (1838,1841), overl. Groningen 27.01.1853, d.v. Jan Jans Rademaker, koopman (1814), timmerman (1841), en Grietje Hindriks, koopmansche; tr. Groningen 28.02.1841 Fokke Boeles Zwaanstra, geb. Stroobos (Grootegast) 01.10.1809, ged. Gerkesklooster 19.11.1809, arbeider, overl. Stroobos (Grootegast) 01.01.1873, z.v. Boele Fokkes zich noemende Zwaanstra, arbeider, en Antje Wijtzes (-1826).

Kind:

1.                   Grietje Rademaker, geb. Eexta (Scheemda) 27.10.1833|a|; volgt [11].

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk|c|):

2.                   Johanna Hinderika Rademaker, later Zwaanstra, geb. in het Nosocomium Academicum te Groningen 24.04.1838|d|, arbeidster, overl. voor 1891, tr. 1e Onstwedde 08.01.1868 Everhardus Woppenkamp, geb. Hoogezand 15.08.1836, timmerman, overl. Stadskamaal (Onstwedde) 06.02.1868, z.v. Harm Woppenkamp, timmermansknecht, en Elle Jans van der Molen; tr. 2e Groningen 23.08.1874 Willem van der Wal, geb. Groningen 04.02.1843, arbeider, overl. Rotterdam 10.02.1882, z.v. Hindrik Pieters van der Wal, schoenmaker, en Ebberdina Sterenborg.

Uit dit huwelijk:

3.                   Antje Zwaanstra, geb. Groningen 11.03.1842, overl. Ruischerburg (Noorddijk) 11.06.1847|e|.

4.                   Boele Zwaanstra, geb. Ruischerbrug (Noorddijk) 06.09.1844, overl. Doezum (Grootegast) 23.12.1857.

5.                   Jan Zwaanstra, geb. Ruischerbrug (Noorddijk) 31.05.1847, overl. Ruischerbrug (Noorddijk) 11.06.1848.

6.                   Antje Zwaanstra, geb. Ruischerbrug (Noorddijk) 30.03.1849, overl. Groningen 26.11.1898,  tr. 1e Groningen 12.10.1873 Jan Haijes, geb. Groningen 20.06.1848, verwer, huisschilder, overl. Groningen 20.11.1891, z.v. Richte Haijes, verwer, en Annechien Tekelenburg; tr. 2e Groningen 02.04.1893 Jan Meijer, geb. Zuidlaren 12.12.1831, arbeider (1873,1893), tuinman (1893), overl. Groningen 09.08.1893, z.v. Johannes Abrahams Meijer, huisschilder, en Janna Heines Vos; tr. 3e Groningen 27.09.1896 Roelof Asma, geb. Lemmer 12.08.1845, schippersknecht (1871,1877), besteller (1896,1899), overl. Rotterdam 03.04.1919, z.v. Engele Dirks Asma, arbeider, en Klaaske Roelof Kunst.
     JM tr. 1e voor 1871 Akke Ipema, geb. Roden 16.06.1831, overl. Zuidlaren 25.10.1871, d.v. Hendrik Bouwes Ipema, arbeider, en Marrechien Dieters; tr. 2e Zuidlaren 10.05.1873 Jantje Wagenborg, geb. Groningen 11.01.1840, dienstmeid (1866,1873), d.v. Julle Wagenborg, kleermaker, en Pieterdina Cremer.
     JW tr. 1e Groningen 27.05.1866 Richard Jacobus Beumer, geb. Groningen 05.08.1833, schoenmaker, overl. Groningen 21.07.1866, z.v. Richard Beumer en Johanna Robert.
     RA tr. 1e Zwartsluis 28.01.1871 Hilligje Gorter, geb. Zwartsluis ca. 1848, overl. Zwartsluis 03.05.1876, d.v. Willem Gorter en Anna Barbara Tiel; tr. 2e Assen 19.09.1877 Jacomina Grevelink, geb. Assen 19.10.1851, dienstmeid (1877), overl. Groningen 20.12.1895, d.v. Jan Grevelink, bezembinder, en Wubbegien Koops Pol; tr. 4e Groningen 05.11.1899 Teuntje Dijkhof, geb. Oene (Epe) 22.01.1850, overl. Rotterdam 14.01.1939, d.v. Nicolaas Willem Dijkhof, arbeider, en Jantje van Koldenhoven.
     TD tr. 1e Diepenveen 13.02.1873 Jan Lankhorst, geb. Diepenveen ca. 1841, landbouwer, overl. Groningen 20.06.1892, z.v. Albert Lankhorst, landbouwer, en Aaltjen Fuit/Vuit, landbouwster.

7.                   Jantje Zwaanstra, geb. Groningen 22.01.1852, overl. Groningen 26.04.1852.

 

Noten: |a| aangifte door Trijntje Pieters Zandkuilen, 33 jaar, arbeidsvrouw, moeder Swaantje, ‘vader onbekend’ (geb.akte Scheemda 1833 no.95); |c| huw.akte Groningen 1841 no.30; |d| aangifte door David Gerard Cohen, student in de medicijnen (geb.akte Groningen 1838 no.364); |e| per abuis geb. Noorddijk (overl.akte Noorddijk 1847 no.10).

 

[24] Hinderk Stoffers Meijer, geb. ‘in het Pruisch Stigt Minden’ |f| ca. 1786/1787/1791, arbeider (1818), dagloner (1820,1824), overl. Meeden 29.01.1824|e|, tr.

[25] Trientje Pieters van Oosten, geb. Meeden ca. 1784, arbeidster (1845), overl. Meeden 11.11.1858|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Berents Meijer, geb. Meeden 05.10.1818|b|; volgt [12].

2.                   Marijke Hinderks Meijer, geb. Meeden 15.12.1820, overl. Westerdiep (Veendam) 24.02.1897, tr. Veendam 01.11.1847|d| Harmannus Kreuger, later Dreesman, geb. Veendam 31.08.1823|c|, smidsknecht, overl. Westerdiep (Veendam) 18.02.1902, z.v. Rudolf Dreesman en Anna Gesina Kreuger.

 

Noten: |a| ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Meeden 1858 no.28); |b| Pieter Berents (geb.akte Meeden 05.10.1818); |c| aangifte door Rudolf Dreesman, 60 jaar, smid, kind erkend door de moeder 21.10.1859 (geb.akte Veendam 1823 no.146); |d| bruidegom Kreuger, bij vonnis Arr.Rb. Winschoten 10.06.1863 de omschrijving natuurlijke niet-erkende zoon gewijzigd in zoon van Rudolf Dreesman (huw.akte Veendam 1847 no.46); |e| oud 33 jaar {>geb.ca.1791}, ‘nalatende zijn vrouw en twee minderjarige kinderen’, geen ouders vermeld (overl.akte Meeden 1824 no.4); |f| w.s. (Hoch)Stift Minden, nu ongeveer Kreis Minden-Lübbecke n Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[26] Jan Berents Jager, geb. Meeden 26.03.1786, dienstknecht (mei1813), arbeider (jun1813), landbouwersknecht (1815), arbeider (1818,1820), dagloner (1822), arbeider/werkman (1828,1858), dagloner (1862), z.v. Berent Jans Jager, arbeider, en Jantje Cornelis, arbeidster; tr. Meeden 15.05.1813

[27] Oktje Jans Aaldriks, geb. 09.11.1788, dienstmeid (1813), arbeidster/werkvrouw (1845,1858), dagloonster (1862), d.v. Jan Jans Aaldriks en Geertje Willems.

Uit dit huwelijk (moeder O(c)ktje(n) ):

1.                   Jan Jans Jager, geb. Meeden 18.06.1813, boerenknecht (1840), arbeider (1884), overl. Meeden 29.12.1884, tr. Meeden 23.05.1840 Jantje Egberts Jager (ca.1809-1885), d.v. Egbert Arends Jager en Imke Berents Jager.

2.                   Beerent Jager, geb. Meeden 09.11.1815, boerenknecht (1837), arbeider (1855), schipper (1876), overl. aan boord te Duurkenakker (Muntendam) 18.06.1876|d|, tr. 1e Scheemda 30.05.1837 Geertruid Geerts Vrieze, geb. Scheemda 19.04.1805, dienstmeid (1837), overl. Scheemda 22.06.1854, d.v. Geert Pieters Vrieze, timmerman, en Pieterke Johannes Theodorus; tr. 2e Hoogezand 29.09.1855 Trijntje Suroversche, geb. Hoogezand 27.08.1817, schippersche (1853,1855), overl. Scheemda 24.02.1894, d.v. Harm Christiaans Suroversche, arbeider, en Jantje Hindriks Mulder, arbeidster.
     TS tr. 1e Hoogezand 11.02.1841 Geert Leinga, geb. Hoogezand 26.07.1819, boerenknecht (1841), schipper (1849), overl. Kalkwijk (Hoogezand) 27.08.1849, z.v. Klaas Geerts Leinga, watermulder, en Anna Christiaans Kraster.

3.                   Willem Jager, geb. Meeden 05.03.1818, boerenknecht (1856), arbeider (1895), overl. Meeden 08.11.1895, tr. Meeden 23.05.1856 Gepke Jonker, geb. Westerlee (Scheemda) 25.02.1822, dienstmeid (1856), overl. Stedum 11.04.1908, d.v. Johannes Kasper Jonker, arbeider, werkman, en Marchien Harms Bogaard.

4.                   Jantje Jager, geb. Meeden 01.05.1820, overl. Meeden 02.06.1828|c|.

5.                   Geertje Jager, geb. Meeden 25.06.1822|a|; volgt [13].

6.                   Egbert Jager, geb. Meeden 15.12.1828, arbeider, overl. Meeden 08.10.1854.

7.                   Eltje Jager, geb. Meeden 26.07.1832, boerenknecht (1858), arbeider (1889), overl. Beneden Veensloot (Meeden) 27.04.1889, tr. 1e Meeden 01.10.1858 Geertjen Hommes, geb. Meeden 20.09.1830, dienstmeid (1858), overl. Meeden 06.10.1860, d.v. Koeno Fokkes Hommes, werkman, en Wieke Eenjes Kruizinga; tr. 2e Muntendam 16.10.1862 Aukien Kalk, geb. Muntendam 28.01.1837, overl. Meeden 30.03.1883, d.v. Fokko Jans Kalk, arbeider, dagloner, en Sophia Hindriks Seip, dagloonster.

 

Noten: |a| moeder Ocktje; |b| moeder Octjen Jans Aalderts (geb.akte Meeden 1828 no.41); |c| geb. 02.05 (overl.akte Meeden 1828 no.10); |d| e.v. Suuroverste.

 

[28] Egbert Arents Jager, arbeider, overl. Meeden 06.08.1828, tr.

[29] Imke Berends Jager, geb. Meeden ca. 1784, werkvrouw (1836), arbeidsvrouw (1840), overl. Veendam 04.01.1869|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Korneliske Jager, geb. Meeden 10.03.1807, overl. Veendam 26.12.1873, tr. Veendam 07.03.1836 Jan Jans Ketel, geb. Veendam 22.04.1805, timmerman, overl. Egyteneinde (Veendam) 09.03.1895, z.v. Jan Kristiaans Ketel, timmerman, en Bijke Jans.

2.                   Jantje Egberts Jager, geb. Meeden ca. 1809, dienstmeid (1840), overl. Meeden 18.01.1885, tr. Meeden 23.05.1840 Jan Jans Jager (1813-1884), z.v. Jan Berents Jager en Oktje Jans Aaldriks.

3.                   ...

4.                   Arend Jager, geb. Meeden 18.11.1811; volgt [14].

5.                  

 

Noten: |a| ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Veendam 1869 no.4).

 

[30] Simon Hinderks Taaike, geb. Veendam ca. 1759/1763, zeeman (1812), schipper (1813), arbeider (1826,1828), door de Hervormde Diaconij gealimenteerd (1845), overl. Meeden 14.01.1845|e|, z.v. Hinderk Simons en Jantje Heikes; tr.

[31] Marchien Ernst Broekema, geb. Veendam ca. 1774, dagloonster (1822), overl. Oosterdiep (Veendam) 20.03.1822|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Taaijke, ged. Veendam 04.05.1800, tr. Meeden 01.02.1828 Tonnis Jans, geb. Bunda (Oostvriesland, Koninkrijk Hannover)|d| 11.11.1804, kleermaker, z.v. Jan Tonnijs, arbeider, en Grietje Weerts, arbeidster.

2.                   Ernst Taaijke, ged. Veendam 21.11.1802, boerenknecht, tr. Meeden 12.11.1826 Hinderktjen Klaassens Henssens, geb. Meeden 08.06.1803, boerenmeid, d.v. Klaas Abels Henssens, arbeider, en Eefke Geerts Deddens, arbeidster.

3.                   Trijntje Taai, geb. Veendam 19.10.1806, dienstmeid, overl. Meeden 13.12.1837.

4.                   Hindrikje Taai, ook Hinderkien Taaike, geb. Oosterdiep (Veendam) 25.05.1812|a|, overl. Veendam 17.07.1812.

5.                   Cornelia Taaike, geb. Oosterdiep (Veendam) 29.06.1813|b|; volgt [15].

 

Noten: |a| de vader ‘afwezig in kleine kustvaart’; |b| vader Taaike, patroniem moeder Eerenst (geb.akte Veendam 1813 fol.35; |c| e.v. Taayke, geen ouders vermeld (overl.akte Veendam 1822 no.27); |d| nu Bunde in Rheiderland, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |e| Siemon Taai (overl.akte Meeden 1845 no.3).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren