Johan Kornelis Baars (1903-1971)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien oktober 2020)

 


 

[1] Johan Kornelis Baars, Joop, geb. ’s-Gravenhage 07.04.1903, promotie Delft 09.10.1930|a|, buitengewoon hoogleraar Bandoeng, overl. Oslo 29.06.1971, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 05.07.1971, verloofd Kerstmis 1932|b|, tr. Batavia 04.07.1933|c| J.M. Swinkels, Annie, overl. na 1971.
 
– 1941: “benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de organische scheikunde bij de scheikundige afdeling der technische hoogeschool te Bandoeng, dr. J.K. Baars, natuurwetenschappelijk technisch ambtenaar 1e klasse bij het Eykman instituut te Batavia.”|d|
 
Noten: |a| proefschrift: Over sulfaatreductie door bacteriën; promotor: A.J. Kluyver (1888-1956); |b| Bataviaasch nieuwsblad 24.12.1932; |c| Bataviaasch nieuwsblad 10.07.1933; |d| Soerabaijasch nieuwsblad 02.10.1941.

 

[2] Kornelis Baars, geb. Sliedrecht 15.09.1867, hoofd ener school (1899,1903), hoofd o.l.s. Van Merlenstraat te ’s-Gravenhage (1908-1932), RON, overl. ’s-Gravenhage 10.11.1948, crem. Velsen (Westerveld) 15.11.1948, tr. Wijngaarden 26.12.1898
[3] Heiltje Berbera van Tongeren, geb. Wijngaarden 24.06.1874, overl. ’s-Gravenhage 11.07.1941, crem. Velsen (Westerveld) 15.07.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arie Baars, geb. ’s-Gravenhage 09.11.1899,  verloofd 02.03.1930|a|, vakonderwijzer Technische School (1942), met de rang Sergeant Techniker in ongewapende dienst bij de Stadswacht Batavia (1942)|c|, tr. 28.02.1931|b| F.E. Nagel.

2.                   Johan Kornelis Baars, geb. ’s-Gravenhage 07.04.1903; volgt [1].

 

Noten: |a| De Sumatra post 01.03.1930; |b| De Sumatra post 23.02.1931; |c| Japanse interneringskaart.

 

[4] Arie Baars, geb. Sliedrecht 28.01.1843, scheepstimmerman (1867), scheepsbouwmeester (1906), overl. Sliedrecht 29.04.1928, tr. Sliedrecht 11.04.1867

[5] Ariaantje Kortleve, geb. Sliedrecht 07.01.1847, overl. Sliedrecht 06.02.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kornelis Baars, geb. Sliedrecht 15.09.1867; volgt [2].

2.                   Geerit Baars, geb. Sliedrecht 20.03.1869, tr. Sliedrecht 12.03.1892 Pleuntje Bokhout, geb. Piershil 20.03.1868, overl. Haarlem 09.07.1927, d.v. Gerrit Bokhout en Adriaantje Groeneweg.

3.                   Cornelia Baars, geb. Sliedrecht 24.10.1870, tr. Sliedrecht 24.12.1892 Huibert Kraaijeveld, geb. Sliedrecht 15.02.1864, z.v. Arie Kraaijeveld en Maaike de Jong.
     HK tr. 1e Sliedrecht 27.02.1886 Elizabeth Boer, geb. Sliedrecht 19.03.1865, overl. Sliedrecht 28.04.1889, d.v. Jan Boer en Ariaantje Brandwijk.

4.                   Teunis Baars, geb. Sliedrecht 04.08.1872, overl. Sliedrecht 08.11.1947, tr. Sliedrecht 10.11.1894 Pietje Visser, geb. Sliedrecht 30.01.1872, d.v. Arie Visser en Aaltje Boer.

5.                   Gerrigje Baars, geb. Sliedrecht 10.01.1874, overl. Sliedrecht 19.05.1874.

6.                   Arie Baars, geb. Sliedrecht 28.10.1875, tr. Sliedrecht 24.06.1899 Pleuntje Maria Nieuwendorp, geb. Sliedrecht 05.08.1876, d.v. Jacob Nieuwendorp en Maaijke Neeltje Stuij.

7.                   Jan Baars, geb. Sliedrecht 09.09.1877, tr. Sliedrecht 23.12.1899 Elizabeth Kraaijeveld, geb. Sliedrecht 28.02.1877, d.v. Pieter Kraaijeveld en Elizabeth Kraaijeveld.

8.                   Gerrit Baars, geb. Sliedrecht 26.05.1879, overl. Hardinxveld 03.05.1947, tr. Sliedrecht 07.06.1902 Klazina Maaike de Waard, geb. Sliedrecht 06.11.1882, d.v. Teunis de Waard en Aaltje ’t Jong.

9.                   Elizabeth Baars, geb. Sliedrecht 09.07.1882, overl. na 1950, tr. Sliedrecht 19.10.1906 Simon Boelhouwer, geb. Giessendam 24.02.1882, koopman, overl. Bergen op Zoom 12.02.1950, z.v. Simon Boelhouwer, koopman, en Willemina van den Heuvel.

10.               Ariaantje Baars, geb. Sliedrecht 26.10.1885, tr. Sliedrecht 11.04.1912 Cornelis Vogelesang, geb. Alblasserdam 10.10.1884, overl. Alblasserdam 26.05.1941, z.v. Adrianus Vogelesang en Cornelia Tuijtel.

11.               Gerrigje Baars, geb. Sliedrecht 03.09.1890, overl. Utrecht 29.01.1956, begr. Almkerk 02.02.1956, tr. Sliedrecht 22.11.1917 Peter Leendert Koekkoek, geb. Almkerk 18.09.1891, overl. Almlerl 25.06.1969, begr. Almkerk 28.06.1969, z.v. Adriaan Koekkoek en Teuntje de Jong.

 

[6] Gerrit Jan van Tongeren, geb. Terwolde (Voorst) 28.01.1846, hoofdonderwijzer te Wijngaarden (1873), overl. Wijngaarden 11.02.1913, tr. Deventer 23.07.1873

[7] Johanna Hendrika Geerlings, geb. Diepenveen 26.01.1848, overl. Wijhe 03.12.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heiltje Berbera van Tongeren, geb. Wijngaarden 24.06.1874; volgt [3].

2.                   Jan Willem Hendrik van Tongeren, geb. Wijngaarden 16.07.1875, overl. Gouda 10.03.1931, tr. Berkenwoude 30.11.1905 Geertje Neeltje Hoogendoorn, geb. Berkenwoude ca. 1880, d.v. Pieter Hoogendoorn en Jaapje de Mik.

3.                   Hendrik van Tongeren, geb. Wijngaarden 16.10.1876, RON, overl. Nieuwer-Amstel 17.08.1958, crem. Velsen (Westerveld), tr. Teteringen 23.07.1908|a| Francina Maria de Vries van Meerten, geb. Oud-Beijerland 08.01.1881, overl. ’s-Gravenhage 31.12.1953, crem. 04.01.1954, d.v. Albertus Barendinus de Vries van Meerten en Pieternella Lengheek.

4.                   Berbera van Tongeren, geb. Wijngaarden 17.03.1879, overl. Wijhe 08.11.1941, tr. Wijhe 11.12.1920 Gerhard Willem Brink, geb. Nijbroek (Voorst) 25.01.1879, dierenarts (1920), veearts (1950), overl. Wijhe 24.07.1950, z.v. Gerhard Willem Brink, landbouwer, en Gosina Wilhelmina Brouwer.

5.                   Ida van Tongeren, geb. Wijngaarden 08.02.1881.

6.                   Gerrit Johan van Tongeren, geb. Wijngaarden 29.05.1882, gymnastiekleraar, overl. Rotterdam 28.05.1957, tr. Heemstede 24.04.1908 Alida Petronella Hola, geb. Aalsmeer 27.01.1881, onderwijzeres (1908), overl. Etten-Leur 27.09.1961, crem. Velsen (Westerveld) 02.10.1961, d.v. Arie Hola, onderwijzer, en Marrigje Kersbergen.

7.                   Aaltje van Tongeren, geb. Wijngaarden 07.10.1883, overl. Wijhe 03.08.1928, tr. Wijngaarden 23.07.1910 Willem Nicolaas van Dillen, geb. Edam 15.06.1884, overl. Wijhe 17.08.1952, z.v. Jacob Cornelis van Dillen en Maria Lammertje Dorland.
     WNvD tr. 2e Elizabeth Jobje van Gastel.

8.                   levenloze zoon, Wijngaarden 23.12.1884.

9.                   Hesselina van Tongeren, geb. Wijngaarden 23.04.1886, overl. na 1969, tr. Wijngaarden 18.11.1909 Hendrik Karel Queré, geb. Mechelen ca. 1884, predikant, overl. Apeldoorn 11.05.1969, begr. Apeldoorn (NH Bpl.) 15.05.1969, z.v. Karel Lodewijk Queré en Gertrudis Bekker.

10.               Johan Gerrit van Tongeren, geb. Wijngaarden 14.06.1888, overl. Wijngaarden 25.08.1888.

 

Noten: |a| bruid per abuis 25 jaar oud, vader v/d bruid per abuis Barendius (huw.akte Teteringen 1908 no.22).

 

[8] Kornelis Baars, geb. Heinenoord 17.12.1808, scheepmaker (1832), scheepstimmerman (1867), overl. Sliedrecht 12.01.1896, tr. Sliedrecht 20.09.1832

[9] Kornelia Visser, geb. Sliedrecht 28.09.1811, overl. Sliedrecht 13.04.1894.

Uit dit huwelijk (moeder ook Cornelia):

1.                   Suzanna Baars, geb. Sliedrecht 27.10.1833, overl. Sliedrecht 18.12.1833.

2.                   Susanna Baars, geb. Sliedrecht 23.08.1835, overl. Sliedrecht 28.11.1904, tr. Sliedrecht 25.06.1863 Jan Lanser, geb. Sliedrecht 14.12.1833, overl. Sliedrecht 07.01.1875, z.v. Arie Lanser en Emmigje van Wijnen.

3.                   Maria Baars, geb. Sliedrecht 03.11.1836, overl. Rotterdam 19.01.1906, tr. Sliedrecht 13.10.1870 Nicolaas Hoogendorp, geb. Zwartewaal 16.07.1838, overl. Rotterdam 2.5.11.1910, z.v. Cornelis Hoogendorp en Johanna Post.

4.                   Adriana Baars, geb. Sliedrecht 20.11.1837, overl. Sliedrecht 03.05.1839.

5.                   Elizabeth Baars, geb. Sliedrecht 18.01.1839, overl. Sliedrecht 03.01.1843.

6.                   Adriana Baars, geb. Sliedrecht 07.03.1840, overl. Sliedrecht 07.04.1841.

7.                   Arie Baars, geb. Sliedrecht 19.05.1841, overl. Sliedrecht 17.11.1842.

8.                   Arie Baars, geb. Sliedrecht 28.01.1843|a|, overl; volgt [4].

9.                   Kornelis Baars, geb. Sliedrecht 25.04.1844, overl. Sliedrecht 10.09.1844.

10.               Kornelis Baars, geb. Sliedrecht 11.05.1845, overl. Sliedrecht 06.08.1845.

11.               Kornelis Baars, geb. Sliedrecht 25.04.1846, overl. Sliedrecht 15.10.1846.

12.               Elizabeth Baars, geb. Sliedrecht ca. 1848, overl. Sliedrecht 03.05.1878.

13.               Kornelis Baars, geb. Sliedrecht ca. 1849, overl. Sliedrecht 27.04.1912, tr. Sliedrecht 24.06.1875 Maaike Kortleve (1852-1929), d.v. Geerit Kortleve en Gerritje van Vliet.

 

Noten: |a| moeder Cornelia.

 

[10] Geerit Kortleve, geb. Sliedrecht 21.04.1816, bouwman, overl. Sliedrecht 01.01.1880, tr. Bleskensgraaf 29.01.1846

[11] Gerrigje van Vliet, geb. Bleskensgraaf 24.11.1821, overl. Sliedrecht 17.10.1893.

Uit dit huwelijk (vader soms Gerit/Gerrit):

1.                   Ariaantje Kortleve, geb. Sliedrecht 07.01.1847; volgt [5].

2.                   Maaijke Kortleve, geb. Sliedrecht 28.09.1848, overl. Sliedrecht 01.01.1850.

3.                   Arie Kortleve, geb. Sliedrecht 18.01.1851, overl. Oud-Alblas 06.06.1937, tr. Oud-Alblas 08.03.1874 Neeltje Bastiaantje Baan, geb. Oud-Alblas 24.12.1846, overl. Oud-Alblas 12.0.6.1888,  d.v. Jan Baan en Cornelia den Hartog.

4.                   Maaike Kortleve, geb. Sliedrecht 10.11.1852|a|, overl. Sliedrecht 07.08.1929, tr. Sliedrecht 24.06.1875 Kornelis Baars (ca.1849-1912), z.v. Kornelis Baars en Cornelia Visser.

5.                   Teunis Kortleve, geb. Sliedrecht 07.10.1854, overl. Sliedrecht 09.11.1855.

6.                   Teuntje Kortleve, geb. Sliedrecht 16.04.1856, overl. Sliedrecht 20.11.1860.

7.                   Pieter Kortleve, geb. Sliedrecht 27.12.1857, overl. Sliedrecht 04.10.1858.

8.                   Pietertje Kortleve, ook Pietje, geb. Sliedrecht 28.06.1859,overl. Sliedrecht 19.11.1859.

9.                   Teuntje Kortleve, geb. Sliedrecht 19.01.1861, overl. Sliedrecht 20.01.1932, tr. Sliedrecht 23.09.1880 Dirk Timmer, geb. Bleskensgraaf 02.10.1853, overl. Sliedrecht 24.01.1932, z.v. Pieter Timmer en Anna Slingerland.

10.               Gerrigje Kortleve, geb. Sliedrecht 15.05.1864, overl. Werkendam 14.11.1940, tr. Sliedrecht 17.10.1885 Willem de Waard, geb. Sliedrecht 10.01.1863, z.v. Arnout de Waard en Kaatje Katharina de Keizer.

 

Noten: |a| vader Geerit.

 

[12] Hendrik van Tongeren, geb. Oene ca. 1803/1804, klompenmaker (1835,1870), overl. Terwolde (Voorst) 19.01.1874, tr. Voorst 21.02.1835

[13] Heiltjen Ordelman, ged. Terwolde 01.01.1804|a|, boerenwerk doende (1835), overl. Bathmen 14.10.1883.

Uit dit huwelijk:

1.                   Evert van Tongeren, geb. Olst 17.10.1835 (akte), milicien (1861), overl. Deventer 01.02.1922, tr. Voorst 23.03.1861 Willemina Brinkman, geb. Nijbroek (Voorst) 22.03.1838, overl. Deventer 09.12.1909, d.v. Jan Willem Brinkman, landbouwer, en Geertjen Feith.

2.                   Willemina van Tongeren, geb. Terwolde (Voorst) 19.04.1837, overl. Deventer 25.05.1901, tr. 1e Deventer 07.11.1861 Jan van Linschooten, geb. Deventer 10.11.1822, vormer (1857), winkelier (1861), overl. Deventer 26.05.1870, z.v. Jan van Linschooten, metselaar, en Geertrui Remmers; tr. 2e Deventer 18.06.1874 Antonie Renssen, geb. Deventer 31.08.1837, bediende, z.v. Antonie Renssen, touwslager (1837), poelier (1874), en Gardina Hermina Dientjes.
     JvL tr. 1e Deventer 07.05.1857 Willemina Elisabeth Nijhof, geb. Epe 26.09.1827, overl. Deventer 05.02.1861, d.v. Willem Nijhof en Elisabeth van de Vlekkert.

3.                   Jakomina van Tongeren, geb. Terwolde (Voorst) 22.09.1838, overl. Wormen (Apeldoorn) 23.01.1910, tr. Voorst 27.02.1864 Jan Willem Flierman, geb. ca. 1831, boerenknecht (1864), landbouwer (1898), overl. Wilp (Voorst) 15.11.1898, z.v. Arend Flierman, landbouwer, en Janna Oostermaat, landbouwster.

4.                   Jakob van Tongeren, geb. Terwolde (Voorst) 11.01.1840, klompenmaker, overl. Diepenveen 21.01.1913, tr. Deventer 18.08.1870 Berendina Johanna Boonenkamp, geb. Olst ca. 1838, overl. Diepenveen 24.04.1916, d.v. Gerrit Jan Boonenkamp en Gerrigje Veeneklaas.

5.                   Jannes van Tongeren, geb. Terwolde (Voorst) 06.12.1841, klompenmaker, overl. Deventer 07.06.1934, tr. Voorst 18.11.1876 Johanna Berendina Kruitbosch, geb. Terwolde (Voorst) 13.06.1858, overl. Deventer 16.06.1939, d.v. Jan Kruitbosch, daghuurder (1858), landbouwer (1876), en Maria Arends, landbouwster.

6.                   Hendrik Willem van Tongeren, geb. Terwolde (Voorst) 27.02.1843, overl. Terwolde (Voorst) 02.05.1852.

7.                   Gerrit Jan van Tongeren, geb. Terwolde (Voorst) 28.01.1846; volgt [6].

 

Noten: |a| geb. Welsum, gemeente Olst (overl.akte Bathgmen 1883 no.36).

 

[14] Jan Willem Geerlings, geb. Voorstonden (Brummen) 03.02.1815, veldwachter te Diepenveen (1847,1848), gemeenteontvanger en brievengaarder (1852), overl. Tjoene (Diepenveen) 30.06.1852, tr. Deventer 06.05.1847

[15] Berbera Mulder, geb. Deventer 04.03.1815, winkelierster (1858), overl. Deventer 08.05.1891|c|; tr. 2e Diepenveen 20.05.1858 Hessel van der Zaag, geb. Deventer 19.06.1819, schoenmaker, overl. Deventer 08.02.1900|b|, z.v. Hessel van der Zaag (ca.1789-1819) en Aaltjen Wiltink.

     HvdZ tr. 1e Deventer 05.12.1844|a| Johanna van Duuren, geb. Raalte 21.01.1822 (akte), overl. Deventer 09.11.1856, d.v. Harm van Duuren, schoenmaker, en Arendina Kamphuis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Hendrika Geerlings, geb. Diepenveen 26.01.1848; volgt [7].

 

Noten: |a| bruidegom van der Saag; |b| van der Saag; |c| Barbara.

 

[16]

[17] Maria van Rees, geb. Sliedrecht ca. 1774/1776, winkelierster (1825,1832), overl. Sliedrecht 14.08.1847, d.v. Herber van Rees en Debora Kommers; tr. Sliedrecht 17.02.1825|a| Dirk Stuij, geb. Wijngaarden ca. 1765/1767, overl. Sliedrecht 28.01.1835, z.v. Johannis Stuij en Teuna Vlot.

     DS tr. 1e voor 1820 Kornelia van Vliet, geb. ca. 1754, overl. Sliedrecht 01.10.1820.

Kind van Maria:

1.                   Kornelia van Rees, geb. Sliedrecht ca. 1800, overl. Sliedrecht 10.04.1883, tr. Sliedrecht 13.06.1822 Joost Groenewegen, geb. Sliedrecht ca. 1794/1795, overl. Sliedrecht 12.12.1859, z.v. Arie Groenewegen en Zwaantje de Vlieger.

Kind van Maria:|b||c|

2.                   Kornelis Baars, geb. Heinenoord 17.12.1808; volgt [8].

 

Noten: |a| bruid ‘jongedochter’ (huw.akte Sliedrecht 1825 no.4); |b| bij zijn huwelijk Kornelis van Baars, z.v. Maria van Rees, geb. Heinenoord 17.12.1808 volgens certificaat Nationale Militie, een uitspraak van de vrederechter kanton Oud-Beijerland met verwijzing naar ‘een certificaat van den burgemeester der gemeente Heijnenoord (.) waaruit blijkt dat de suppliant in de registers van den burgerlijken stand (.) niet te vinden is’, in een van de stukken geb. 17.09.1808 (huw.akte en huw.bijln Sliedrecht 1832 no.24); |c| vader Cornelis Baars (overl.akte Sliedrecht 1896 no.9).

 

[18] Arie Visser, geb. ca. 1762/1763, griendbaas (1832), overl. Sliedrecht 12.10.1840, z.v. Dirk Visser en Marigje de Bes; tr.

[19] Suzanna Lanser, geb. 1769, overl. Sliedrecht 27.09.1826, d.v. Teunis Lanser en Cornelia N.

Uit dit huwelijk (voornaam moeder ook Zanna of Janna):

1.                   Dirk Visser, geb. Sliedrecht ca. 1808, overl. Sliedrecht 19.08.1889, tr. Sliedrecht 12.06.1834 Lena de Keizer, geb. Sliedrecht ca. 1807, overl. Sliedrecht 27.01.1868, d.v. Adriaan de Keizer en Annigje Krouwel.

2.                   Kornelia Visser, geb. Sliedrecht 28.09.1811; volgt [9].

3.                   Marrigje Visser, geb. Sliedrecht 23.01.1813, overl. Sliedrecht 15.03.1813.

4.                   Marrigje Visser, geb. Sliedrecht 09.08.1815, overl. Sliedrecht 15.10.1815.

 

[20] Arie Kortleve, geb. Lekkerland ca. 1770, bouwman, overl. Sliedrecht 29.03.1848, z.v. Kornelis Kortleve en NN; tr. tussen 1809 en 1816

[21] Ariaantje Baan, geb. ca. 1775, overl. Sliedrecht 23.02.1845, d.v. Teunis Baan en Geertrui Nieuwpoort; tr. 1e voor 1805 Kornelis Boer, overl. tussen 1809 en 1816.

Uit het huwelijk Boer-Baan:

1.                   Teunis Boer, geb. ca. 1805, overl. Sliedrecht 31.08.1891.

2.                   Huibert Boer, geb. Sliedrecht ca. 1808/1809, overl. Sliedrecht 12.09.1836, tr. Sliedrecht 06.03.1834 Neeltje van Rees, geb. Oud-Alblas 11.01.1814, overl. Sliedrecht 16.08.1890, d.v. Baltus van Rees en Aagje Baan.
     NvR tr. 2e Sliedrecht 03.05.1838 Cornelis Boer, geb. Sliedrecht 03.01.1814, overl. Sliedrecht 21.07.1861, z.v. Jacobus Boer en Jannigje Speksnijder.

Uit het huwelijk Kortleve-Baan:

3.                   Geerit Kortleve, geb. Sliedrecht 21.04.1816|a|; volgt [10].

 

Noten: |a| Gerit (overl.akte Sliedrecht 1816 no.57).

 

[22] Arij van Vliet, geb. Bleskensgraaf ca. 1791, bouwman (1846), overl. na 1846, z.v. Job van Vliet en Gerrigje Bastiaansdr Sterk; tr. Bleskensgraaf 20.10.1814

[23] Maijke Groeneveld, geb. ca. 1795, overl. voor 1846, d.v. Pieter Groeneveld en Maria Tukkers.

Uit dit huwelijk (vader ook Arie, moeder ook Maijke/Maaike/Maaijke, ook Groeneveldt):

1.                   Job van Vliet, geb. Bleskensgraaf 10.04.1815, overl. Streefkerk 29.06.1898, tr. Bleskensgraaf 06.03.1845 Janna Bons, geb. Streefkerk 12.09.1825, overl. Streefkerk 08.06.1897|b|, d.v. Adriaan Bons en Maria Cornelisdr Aaldijk.

2.                   Maria van Vliet, geb. Bleskensgraaf 21.08.1819, overl. Sliedrecht 05.09.1867, tr. Bleskensgraaf 30.03.1848 Arie van den Herik, ook van den heerik, geb. Bleskensgraaf 19.08.1819, overl. Giessendam 15.02.1899, z.v. Willem Arijszn van den Herik en Magcheltje Verheij.
     AvdH tr. 2e Giessendam 06.01.1869 Johanna Maria Monshouwer, geb. Gorinchem 21.03.1825, overl. Giessendam 02.03.1874, d.v. Dirk Monshouwer en Johanna Elisabeth Drijvers; tr. 3e Papendrecht 23.12.1880 Sara Veth, geb. Papendrecht 27.06.1822, overl. Papendrecht 27.01.1891, d.v. Kornelis Veth en Johanna Zantman.
     JMM tr. 1e Gorinchem 03.01.1850 Jan van Andel, geb. Druten 17.07.1824, overl. Giessen-Nieuwkerk 26.07.1857, z.v. Bastiaan van Andel, koopman, en Elisabeth Holleman; tr. 2e Giessen-Nieuwkerk 10.02.1859 Gijsbert Boellaard, geb. Gorinchem 23.11.1832, overl. Giessendam 19.07.1866|c|, z.v. Hermanus Boellaard en Johanna Pieternella Elizabeth den Turk.
     SV tr. 1e Papendrecht 05.02.1852 Leendert Dekker, geb. Papendrecht 26.01.1829, overl. Papendrecht 11.06.1873, z.v. Pieter Ariese Dekker en Engeltje Veth.

3.                   Gerrigje van Vliet, geb. Bleskensgraaf 24.11.1821|a|; volgt [11].

4.                   Bastiaan van Vliet, geb. Bleskensgraaf 30.03.1824, overl. Oud-Alblas 06.07.1894, tr. 1e Bleskensgraaf 21.01.1848 Marrigje Slingerland, geb. Bleskensgraaf 21.03.1827, overl. voor 1854, d.v. Arij Corneliszn Slingerland en Pietertje Sterk; tr. 2e Oud-Alblas 05.02.1854 Jannigje Janna Brouwer, geb. Oud-Alblas 06.02.1824, overl. voor 1894, d.v. Arie Brouwer en Marrigje Groen.

5.                   Jan van Vliet, geb. Bleskensgraaf 14.09.1826, overl. na 1901, tr. Oud-Alblas 27.12.1851 Baartje Broer, geb. Oud-Alblas 15.09.1825, overl. na 1901, d.v. Jan Broer en Jannigje Tukker.

6.                   Johannes van Vliet, geb. Bleskensgraaf 16.08.1829.

7.                   Johanna van Vliet, geb. Bleskensgraaf 02.07.1830, overl. Streefkerk 27.06.1894, tr. Bleskensgraaf 17.01.1852 Bastiaan Boel, geb. Streefkerk 30.05.1828, overl. Streefkerk 08.12.1911, z.v. Pieter Boel en Grietje Roos.

8.                   Gerrit van Vliet, geb. Bleskensgraaf 06.04.1833, tr. Molenaarsgraaf 30.04.1864 Willemina van Casant, geb. Molenaarsgraaf 14.07.1836, overl. Sliedrecht 21.09.1898, d.v. Pieter van Casant en Lijsje Tukker.

9.                   Arie van Vliet, geb. Bleskensgraaf 03.03.1835, tr. Bleskensgraaf en Hofwegen 19.03.1864 Pieternella Slingerland, geb. Bleskensgraaf 22.09.1835, d.v. Arij Corneliszn Slingerland en Pieternella de Puijker.

 

Noten: |a| moeder Maaike Groeneveld; |b| e.v. Jacob (overl.akte Streefkerk 1897 no.18); |c| per abuis oud 35 jaar (overl.akte Giessendam 1866 no.111).

 

[24] Eimbert van Tongeren, geb. ca. 1745, daghuurder/dagloner, overl. Vaassen (Epe) 16.10.1815, z.v. Egbert van Tongeren en Hendrikjen Buitenhuis; tr.

[25] Mijntje Lamberts (van den Beld), geb. ca. 1754, daghuurster (1820), overl. Terwolde (Voorst) 03.06.1836, d.v. Lambert Lamberts en Jennegjen Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Egbert van Tongeren, geb. Oene 23.08.1791, boerenknecht (1820), daghuurder (1861), overl. Terwolde (Voorst) 25.03.1861|a|, tr. Olst 29.04.1820 Anna Rutgers, geb. Olst 28.03.1794, dienstmeid (1820), d.v. Egbert Rutgers, daghuurder, en Maria Egberts.

2.                   Hermen van Tongeren, geb. Epe ca. 1799, boerenwerk doende (1820), tr. Voorst 05.08.1820 Maria Arents, geb. Epe ca. 1797, dienstmeid (1820), d.v. Jan Arents, veldwachter, en Hermina Terwel.

3.                   Hendrik van Tongeren, geb. Oene ca. 1803/1804; volgt [12].

 

Noten: |a| vader Engbert, moeder Heintje Lammers (overl.akte Voorst 1861 no.43).

 

[26] Willem Ordelman, geb. Olst ca. 1768, kleermaker (1814,1835), overl. Welsum (Olst) 01.10.1858, z.v. Hendrik Ordelman en Heiltje Soeren; otr. Olst (Terwolde) 18.04.1795|a|, tr. Terwolde 10.05.1795

[27] Ida Fransen, geb. Terwolde ca. 1768, overl. Welsum (Olst) 16.06.1848, d.v. Frans Fransen en Gerrigjen Beekman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Jan Ordelman, geb. ca. 1796/1797, kleermaker, overl. Terwolde (Voorst) 21.09.1868, tr. 1e Voorst 05.05.1830 Jannetjen Helderman, geb. ca. 1806, dienstmeid (1830), overl. Terwolde (Voorst) 25.02.1864, d.v. Teunis Martens Helderman, daghuurder, en Jenneken Jansen; tr. 2e Voorst 17.09.1864 Berendina Lunenberg, ged. Vorchten 16.12.1798, boerenmeid (1818), overl. Terwolde (Voorst) 30.11.1880, d.v. Jan Lunenberg, daghuurder (1818), en Stijntjen Lomans.
     BL tr. 1e Voorst 25.03.1818 Jan Kruitbosch, boerenknecht (1818), daghuurder (1847), overl. Terwolde (Voorst) 26.02.1847, z.v. Hendrik Kruitbosch en Janna Janssen Capel.

2.                   Hendrik Ordelman, geb. Olst ca. 1798, landbouwer, overl. Welsum (Olst) 08.11.1876.

3.                   Gergjen Ordelman, ook Gerritje, ged. Terwolde 08.09.1799, boerenmeid (1822), overl. Apeldoorn 13.02.1879, tr. Voorst 08.06.1822 Gerrit Wassink, geb. ca. 1801, boerenwerk doende (1822), landbouwer (1883), overl. Woudhuis (Apeldoorn) 19.06.1883, z.v. Hendrik Wassink, werkman, en Jenneken Wagenvoord, werkvrouw.

4.                   Frans Ordelman, ged. Terwolde 10.01.1802.

5.                   Heiltjen Ordelman, ged. Terwolde 01.01.1804; volgt [13].

6.                   Berend Ordelman, ged. Terwolde 22.12.1805, schoenmaker, overl. Vorchten (Heerde) 29.04.1883, tr. Voorst 03.05.1839 Willemina Arends, geb. Terwolde (Nijbroek) 13.06.1816, dienstmeid (1839), overl. Vorchten (Heerde) 29.06.1883, d.v. Derk Willem Arends, werkman, en Maria Jansen, werkvrouw.

7.                   Willem Ordelman, geb. Welsum, ged. Terwolde 07.02.1808, timmerman, overl. Welsum (Olst) 06.01.1882, tr. Deventer 21.03.1839 Hermina Bloemendael, ook Bloemendal, geb. Wijhe ca. 1804/1805, dienstbaar (1839), overl. Welsum (Olst) 09.10.1881, d.v. Hendrik Bloemendael en Sara Herms.

8.                   Jacob Ordelman, ged. Terwolde 24.02.1811, kleermaker, tr. Voorst 20.01.1838 Heiltjen Bonhof, geb. ca. 1818, boerenwerk doende (1838), overl. Nijbroek (Voorst) 24.01.1900, d.v. Marten Bonhof, landbouwer, en Hendrika Kamphuis, landbouwster.

9.                   Fransina Ordelman, geb. Welsum (Nijbroek) 05.09.1814, w.s. overl. Olst 08.05.1818|b|.

 

Noten: |a| bruid IJda Franssen; |b| Francina, geen leeftijd en ouders vermeld, overl. ‘ten huize van Willem Ordelman’ (overl.akte Olst 1818 no.40).

 

[28] Gerrit Geerlings, geb. ca. 1790/1791/1792, dagloner (1815,1822), overl. na 1852, tr.

[29] Janna Schoenmaker, geb. ca. 1791/1792/1794, overl. Voorstonden (Brummen) 24.12.1846|c|, d.v. Willem Schoemaker en Esselina Jansen.

Uit dit huwelijk (moeder ook Johanna):

1.                   Jan Willem Geerlings, geb. Voorstonden (Brummen) 03.02.1815; volgt [14].

2.                   Hendrika Geerlings, geb. Voorstonden (Brummen) 27.10.1819, dienstmeid (1846), overl. Zutphen 08.07.1888, tr. Brummen 17.10.1846|a| Jan Nengerman, geb. Eefde (Gorssel) 06.02.1825, dagloner, overl. Zutphen 27.02.1900, z.v. Gerrit Nengerman, landbouwer, en Anneken Zandscholten.

3.                   Wilhelmina Geerlings, geb. Voorstonden (Brummen) 25.08.1822, overl. Voorstonden (Brummen) 29.08.1822.

4.                   Gerrit Jan Geerlings, geb. Voorstonden (Brummen) 30.06.1824|b|, dagloner, overl. Cortenover (Brummen) 02.05.1864, tr. Brummen 04.03.1848 Aaltje Koers, geb. Tonden (Brummen) 17.12.1824, dienstmeid (1848), overl. Brummen 30.06.1886, d.v. Karel Koers, dagloner, en Hendrika Schoenmaker.
     AK tr. 2e Brummen 02.02.1867 Reinder Bobbink, geb. Cortenoever (Brummen) 30.10.1836, klompenmaker, overl. Brummen 09.02.1871, z.v. Berend Bobbink, dagloner, en Gerritje Hamer.
     RB tr. 1e Brummen 19.07.1862 Hermina Mollenhoff, geb. Cortenoever (Brummen) 13.03.1831, dienstmeid (1862), overl. Brummen 27.08.1866, d.v. Dirk Mollenhoff, dagloner, en Kaatje Jansen.

 

Noten: |a| bruid Geerligs, get. Gerrit Jan Geerligs, 23 jaar, dagloner, broeder v/d bruid, tekent met Geerlings (huw.akte Brummen 1846 no.27); |b| moeder Schoemaker; |c| Schoemaker (overl.akte Brummen 1846 no.125).

 

[30] Antonius Mulder, Antoni(j), ged. Brielle 22.10.1790, tamboer (1819), gepasporteerd hoornblazer van de 7e Afdeling Nationale Infanterie (1820), dagloner (1821), schippersknecht (1824), dagloner (1826,1834), overl. Deventer 26.05.1834|e|, z.v. Henricus Mulder en Barbara van Lissent; tr. Deventer 29.07.1820|a|

[31] Hendrieka Voorst, geb. Holten 06.01.1784, overl. Deventer 28.04.1853, d.v. Berend Hendrikszn Voorst en Hendriena Jansen.

Natuurlijke erkende dochter van Hendrika:

1.                   Berbera Voors, later Mulder, geb. Deventer 04.03.1815|c||d|; volgt [15].

Voorkind:

2.                   Berend Mulder, geb. Deventer 05.03.1819|b|, scheepstimmerman, overl. Deventer 26.12.1907, tr. Deventer 23.12.1841 Maria van Reken, geb. Deventer 10.09.1818, overl. Deventer 14.03.1895, d.v. Jan van Reken en Fenneken Valentijn/Falentijns.

Uit dit huwelijk (moeder ook Voorts/Voordes):

3.                   Johanna Catharina Mulder, geb. Deventer 10.06.1821, overl. Deventer 28.04.1823.

4.                   Hendrik Mulder, geb. Deventer 17.02.1824, kuiper, overl. Deventer 28.10.1877, tr. 1e Deventer 12.05.1847 Derkjen Schouten, geb. Apeldoorn 04.12.1817, dienstbaar (1847), overl. Deventer 02.11.1850, d.v. Wouter Derk Schouten, daghuurder, en Hermina Huigen; tr. 2e Deventer 06.11.1851 Tonia Broekhuizen, geb. Twello (Voorst) 30.09.1827, overl. Utrecht 06.10.1907, d.v. Willem Hendrik Broekhuizen, verwer en glazenmaker, en Mechteld Haverkamp.

5.                   Johanna Mulder, geb. Deventer 23.09.1826, overl. Deventer 30.10.1826.

 

Noten: |a| bruid in akte Voorst, tekent met Voords, geen vermelding van erkenning/wettiging van kinderen (huw.akte Deventer 1820 no.69); |b| moeder Voorts, aangifte door Antoni Mulder, ‘hebbende verklaart vader van genoemd kind te zijn’ (geb.akte Deventer 1819 fol.20v); |c| moeder Voors, aangifte door Reinier Zwarts, bakkersknecht, geen relatie beschreven (geb.akte Deventer 1815 fol.21); |d| moeder Voors (huw.akte Deventer 1847 no.43 & huw.akte Diepenveen 1858 no.13); |d| moeder Lesent, e.v. Hendrika Nijhof (overl.akte Deventer 1834 no.120).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren