Oscar Bax Stevens (1900-1974)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] Oscar Stevens, later Bax Stevens, geb. Sint Gilles bij Brussel 29.08.1900, ingenieur civiele techniek Delft 1926, hoogleraar Bandoeng (1947-1954), overl. ís-Gravenhage 11.08.1974, begr. 14.08.1974, tr. ís-Gravenhage 26.03.1926 Ida Sophia Dina Gidding, geb. ís-Gravenhage 14.05.1905, overl. 23.10.1991, d.v. Marinus Gidding (1863-1925), kunstschilder, en Anna Tol (1864-na1926).

 

Ė 1935: ďAan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ [heeft] verzocht: Ir. Oscar Stevens, te Bandoeng, hem te vergunnen zich voortaan te noemen Bax Stevens;Ē|a|

 

Noten: |a| De Nederlandsche Leeuw, 53e jaargang, nummer 9, september 1935.

 

[2] Hendrik Jan Thomas Stevens, ook Henri Jean Thomas, geb. ís-Gravenhage 13.12.1870, overl. Nunspeet 22.01.1926|a|, tr.
[3] Maria Elisabeth Gladines, geb. Turnhout ca. 1873/1874, overl. Elburg 13.01.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Oscar Stevens, geb. Sint Gilles bij Brussel 29.08.1900; volgt [1].

2.                   Theophile Stevens, geb. Brussel ca. 1906, hulpbesteller, tr. Jaarsveld 22.03.1929 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zwolle 14.08.1946, ingeschr. Lopik 09.09.1946) Elisabeth Teuntje de Groot, geb. Lopik 03.04.1903, d.v. Corstiaan de Groot, barbier, en Machteltje van der Palm.

 

Noten: |a| geen leeftijd vermeld (overl.akte Nunspeet 1926 no.6).

 

[4] Fredrik Stevens, geb. Willemstad ca. 1818/1819, kleermaker (1844), bedienaar van begrafenissen/bidder (1862,1884), overl. ís-Gravenhage 01.06.1884; tr. 1e ís-Gravenhage 15.05.1844 Maria Sara Johanna de Balbiaan, geb. Leiden 05.03.1817|a|, overl. ís-Gravenhage 18.08.1861, d.v. Jacob de Balbiaan en Sara du Pree; tr. 2e ís-Gravenhage 19.11.1862

[5] Anna Magdalena Dijkman, geb. ís-Gravenhage 10.03.1839, baker (1884), overl. ís-Gravenhage 22.08.1904.

Uit het huwelijk Stevens-de Balbiaan:

1.                   Carolina Sara Stevens, geb. ís-Gravenhage ca. 1845, tr. ís-Gravenhage 20.12.1871 Johannes George Ekhard, geb. Amsterdam ca. 1848, kleermaker, z.v. Johannes Ekhard, kleermaker, en Teuntje Spierieus.

2.                   Maria Sara Johanna Stevens, geb. ís-Gravenhage ca. 1847, dienstbode (1872), tr. ís-Gravenhage 08.05.1872 Philippus Jacobus Greep, geb. Tholen ca. 1846, huisschilder, z.v. Cornelis Johannis Greep en Susanna Cornelia Duivelaar.

3.                   Wijnand Jacob Stevens, geb. ís-Gravenhage ca. 1849, kapper, tr. 1e ís-Gravenhage 12.06.1872 Adriana Elisabeth van Hattem, geb. Middelburg ca. 1850, dienstbode (1872), d.v. Cornelis van Hattem en Jeannette Isebout, naaister (1872); tr. 2e ís-Gravenhage 14.03.1877 Amalia Maria Coenraads, geb. ís-Gravenhage ca. 1857, d.v. Johannes Coenraads, opzichter, en Johanna van den Houten.

4.                   Wilhelmina Elisabeth Stevens, geb. ís-Gravenhage ca. 1855, tr. ís-Gravenhage 21.03.1877 Jacobus de Bruin, geb. Gouda ca. 1852, blikslager, z.v. Jacobus de Bruin, touwslager, en Cornelia Margaretha Flink.

Uit het huwelijk Stevens-Dijkman:

5.                   Frederik Leonardus Jan Stevens, geb. ís-Gravenhage 09.08.1863, timmerman, overl. Voorburg 05.02.1947, tr. ís-Gravenhage 11.08.1886 Catharina Neecke, geb. Haarlem 03.05.1867, d.v. Pieter Neecke, koopman (1867), koetsier (1886), en Jannetje Breedeland.

6.                   Hendrik Jan Thomas Stevens, geb. ís-Gravenhage 13.12.1870; volgt [2].

7.                   Maria Louisa Stevens, geb. ís-Gravenhage ca. 1872, tr. ís-Gravenhage 17.10.1894 Willem Frederik Adam, geb. ís-Gravenhage ca. 1870, letterzetter, z.v. Dirk Adam, letterzetter, en Hendrica Huijser.

8.                   Anna Magdalena Stevens, Annie, geb. ís-Gravenhage 25.07.1877, overl. ís-Gravenhage 28.09.1947, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 02.10.1947, tr. ís-Gravenhage 20.11.1903 Jan Bax, geb. ís-Hertogenbosch 30.09.1865, journalist (1903), overl. Nunspeet 17.10.1943, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 21.10.1943, z.v. Jan Bax (ca.1828-voor1890) en Cornelia van Gogh (ca.1843/1844-1933).

 

Noten: |a| de Balbian (geb.akte Leiden 1817 no.214; hierover een opmerking in huw.akte ís-Gravenhage 1844 no.178).

 

[6] Petrus Gladines, tr.

[7] Maria Joanna Devalder.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Elisabeth Gladines, geb. Turnhout ca. 1873/1874; volgt [3].

 

[8] Wijnant Stevens, ged. Amsterdam (Westerkerk) 07.11.1766, poortier (1831), overl. Grave 30.12.1831|a|, tr.

[9] Anna Carolina van Straten, geb. Deventer ca. 1783, overl. ís-Gravenhage 23.10.1859|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Stevens, geb. Zwolle 10.12.1802, dienstbode (1834), overl. Overl. Leiden 1.6.09.1873, tr. Leiden 01.05.1834 Jacob van der Moolen, geb. Leiden 04.11.1801, broodbakker, overl. Leiden 11.03.1858, z.v. Hendrik van der Moolen en Adriana van der Vaart.

2.                   Jan Stevens, geb. Arnemuiden ca. 1805, bediende (1832,1834), kamerdienaar (1836,1862), overl. ís-Gravenhage 06.11.1873, tr. ís-Gravenhage 01.08.1832 Elisabeth de Saajer Waldorp, geb. ís-Gravenhage ca. 1805, overl. voor 1873, d.v. Abel de Saajer Waldorp en Jacomina Goddť.
†††† EdSW tr. 1e voor 1832 Laurens Kuijper.

3.                   Maria Carolina Stevens, ged. Amersfoort 24.02.1811, overl. na 1864, tr. ís-Gravenhage 10.05.1837 Thomas Herrie, geb. ís-Gravenhage ca. 1810, kapper, overl. ís-Gravenhage 01.05.1864, z.v. Johannes Herrie, kapper, en Maria van Poeteren.

4.                   Willem Stevens, geb. ís-Gravenhage ca. 1814, bediende, overl. na 1872, tr. ís-Gravenhage 11.05.1842 Catharina Maria van Broekhuijsen, geb. ís-Gravenhage ca. 1804, winkelierster (1842), z.v. Balthasar van broekhuijsen en Alida van Wijnen, winkelierster (1842).

5.                   Fredrik Stevens, geb. Willemstad ca. 1818/1819; volgt [4].

 

Noten: |a| Wijnand, e.v. van der Straaten, moeder Antonetta van der Molen; |b| Carolina.

 

[10] Jan Dijkman, geb. Ooltgensplaat 04.11.1813, als loteling diende in het Leger te Velde (1835), timmerman (1835,1841), opzichter (1855), directeur van een ijzergieterij (1856), civiel ingenieur (1861,1866), overl. tussen 1866 en 1898; tr. 2e ís-Gravenhage 06.08.1856 Leena Willemina de Jeer, geb. Delft 21.09.1823, dienstbode (1855), d.v. Abraham de Jeer, molenaarsknecht (1823), arbeider (1855), vormer (1856), en Leena van Alphen;tr. 1e ís-Gravenhage 19.08.1835

[11] Maria Louisa Weeber, geb. ís-Gravenhage ca. 1809, naaister (1835), overl. ís-Gravenhage 04.04.1855.

†††† LWdJ tr. 1e ís-Gravenhage 09.05.1855 Johannes Colier, geb. Delft 30.11.1817, vleeshouwer, overl. ís-Gravenhage 04.10.1855, z.v. Willemina Colier, dienstbode (1817), werkster (1855).

Uit dit huwelijk:††††††††††††††††††

1.                   Jan Hendrik Thomas Dijkman, geb. ís-Gravenhage 15.11.1835, opzichter bij de waterstaat (1866), woont Banka (1875)|d|, Banjermasin (Res. Zuider- en Oosterafdeling van Borneo (1879)|e|, overl. Semarang 21.03.1884, tr. Leiden 07.11.1866 Debora Geertruida Verhoog, geb. Leiden 14.08.1844, overl. Leiden 07.09.1897, d.v. Abraham Johannes Verhoog, stedelijk ambtenaar (1866), en Jacoba Margaretha Marks.

2.                   Johanna Christina Dijkman, geb. ís-Gravenhage 14.06.1837, overl. Leiden 12.02.1899, tr. ís-Gravenhage 25.02.1863 Jacobus Cornelis Annokkee, geb. ís-Gravenhage ca. 1836, timmerman (1863), opzichter (1866), tekenaar (1905), overl. Leiden 25.09.1905, z.v. Dirk Annokkee, koopman, en Jola Wilhelmina Weber.

3.                   Anna Magdalena Dijkman, geb. ís-Gravenhage 10.03.1839; volgt [5].

4.                   Johannes Frederik Dijkman, geb. ís-Gravenhage 28.01.1841, overl. ís-Gravenhage 25.05.1898, tr. Afd Salatiga (Res. Semarang) 12.03.1868 Anna Croes, geb. Soerakarta 01.11.1852, overl. ís-Gravenhage 16.11.1901|b|.

5.                   Willem Lodewijk Dijkman, geb. ís-Gravenhage 03.02.1843, opzichter en tekenaar bij de Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij (1866), woont Afd. Demak (Res. Semarang) (1866)|c|, overl. Haarlem 15.08.1890, tr. ís-Gravenhage 19.09.1866|a| Alida Roosen, geb. ís-Gravenhage ca. 1837, overl. Ďs-Gravenhage 26.10.1916, d.v. Philippus Pieter Roosen en Johanna Maria Cappelle.

 

Noten: |a| huwelijk Ďmet de handschoení, de bruidegom, wonend te Gedone{?} Djatti op Java, vertegenwoordigd door Jan Dijkman {zijn vader} (huw.akte ís-Gravenhage 1866 no.613); |b| oud 51 jaar, Ďoverigens niets bekendí (overl.akte ís-Gravenhage 1901 no.3142); |c| RA 1866 p.66; |d| RA 1875 p.160; |e| RA 1879 p.174.

 

[12] Gladines

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Gladines; volgt [6].

 

[14] Devalder

[15] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Joanna Devalder; volgt [7].

 

[16] Jan Stevens, geb. ca. 1745, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 11.08.1776, overl. voor 1787, z.v. Wijnand Stevens; otr. 2e Amsterdam 20.08.1773 Hendrina Oostendijks, geb. Deventer ca. 1728, doopgetuige Amsterdam (Amestelkerk) 11.08.1776, begr. Amsterdam (Westerkerk en Ėkerkhof) 15.04.1787|a| otr. 1e Amsterdam 23.04.1762

[17] Annetje van der Meulen, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 15.02.1739, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 14.07.1772, d.v. Goosen van der Meulen en Maria van Weert.

Uit dit huwelijk:

1.                   Engeltie Stevens, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 05.03.1763.

2.                   Maria Stevens, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 25.05.1764.

3.                   Wijnant Stevens, ged. Amsterdam (Westerkerk) 07.11.1766; volgt [8].

4.                   Goosen Stevens, ged. Amsterdam (Westerkerk) 12.05.1769.

 

Noten: |a| Hendrika.

 

[18] Frederik van Straten, tr.

[19] Carolina Rijlander.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Carolina van Straten, geb. Deventer ca. 1783; volgt [9].

 

[20] Thomas Dijkman, ged. Rotterdam 24.07.1781|b|, bediende (1835), overl. ís-Gravenhage 08.03.1838, z.v. Hendrik Dijkman en Willemijntje van den Bosch; tr. Ooltgensplaat 26.02.1813

[21] Anna Magdalena van der Meulen, geb. Ouddorp ca. 1789, overl. ís-Gravenhage 23.08.1833, d.v. Franciscus van der Meulen en Christina van der Hoef.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Dijkman, geb. Ooltgensplaat 04.11.1813|a|; volgt [10].

2.                   Franciscus Dijkman, geb. Ouddorp 08.02.1816, trompetter, overl. Haarlem 29.08.1852.

3.                   Christiaan Dijkman, geb. ís-Gravenhage 26.12.1818, bediende (1842), gerechtsdienaar (1856), brigadier bij de Rijksveldwacht (1861), overl. voor 1895, tr. 1e Leiden 31.03.1842 Maria Cornelia Sophia Beuzemaker, geb. Leiden 02.01.1821, naaister (1842),d.v. Jacobus Beuzemaker (-1825) en Suzanna Philippo, winkelierster (1842); tr. 2e ís-Gravenhage 06.02.1861 Antje de Jeer, geb. Delft 24.09.1828, overl. ís-Gravenhage 28.11.1895, d.v. Abraham de Jeer, molenaarsknecht (1828), en Lena van Alphen.

4.                   levenloze dochter, ís-Gravenhage 23.10.1827.

5.                   levenloze zoon, ís-Gravenhage 23.11.1825.

6.                   levenloze zoon, ís-Gravenhage 23.10.1827.

7.                   Maria Catharina Dijkman, geb. ca. 1829, overl. ís-Gravenhage 18.10.1829.

8.                   Leenderd Jacobus Dijkman, geb. ca. 1830, overl. ís-Gravenhage 21.12.1830.

 

Noten: |a| vader Tomas, moeder Leentje (geb.akte Ooltgensplaat 1813 no.47); |b| vader Jan Hendrik Dijkman, moeder Willemina van den Bos.

 

[22] Abraham Weeber, geb. ca. 1778, schoenmaker (1817), overl. voor 1835, tr.

[23] Johanna Christina Tegelaar, geb. ís-Gravenhage ca. 1775, kraambewaarster (1835), overl. ís-Gravenhage 07.04.1855|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Louisa Weeber, geb. ís-Gravenhage ca. 1809; volgt [11].

2.                   Johan Fredrik Weeber, geb. ca. 1813, overl. ís-Gravenhage 16.08.1816.

3.                   levenloze dochter, ís-Gravenhage 23.07.1815.

4.                   Hendrica Gerardina Weeber, geb. ís-Gravenhage ca. 1818, wasvrouw (1861), tr. ís-Gravenhage 29.05.1861 Marinus Junger, geb. Dordrecht ca. 1832, bediende, z.v. Marinus Cornelis Junger en Neeltje Loret.

 

Noten: |a| Ďzijnde de namen der ouders niet bekendí (overl.akte ís-Gravenhage 1855 no.714).

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren