Karel Albert Rudolf Bosscha (1865-1928)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2019 (laatst herzien augustus 2021)

 


 

[1] Karel Albert Rudolf Bosscha, Ru, geb. ’s-Gravenhage 15.06.1865, administrateur van de Assem Theeonderneming Malabar, ereburger van Bandoeng, eredoctor TH Bandoeng, RNL, CON, overl. Pengalengan 26.11.1928, begr. Onderneming Malabar 27.11.1928.

– Levensberichten KAR: en.wikipedia * id.wikipedia * nl.wikipedia

– Observatorium: en.wikipedia * id.wikipedia * nl.wikipedia

 

[2] Johannes Bosscha, geb. Breda 18.11.1831, promotie Leiden 31.03.1854|a|, assistent aan het Physisch Kabinet te Leiden (1858), hoogleraar KMA te Breda (1860-1863), hoogleraar Polytechnische School te Delft (1873-1885), secretaris van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen (1888), lid KNAW 1863, RNL, overl. Heemstede 15.04.1911, begr. Heemstede 19.04.1911, tr. Voorst 03.09.1855
[3] Paulina Emilia Kerkhoven, geb. Twello (Voorst) 07.06.1833, overl. Heemstede 30.11.1910, begr. Heemstede 03.12.1910.
– Levensberichten JB: en.wikipedia * nl.wikipedia * huygens.knaw.nl

Uit dit huwelijk (twee zonen en vier dochters):

1.                   Johannes Bosscha, geb. Leiden 19.01.1857, promotie Leiden 31.03.1879|d|, overl. Merano 09.03.1940, tr. Altenhagen (Pruissen)|c| 17.03.1883|b| Ida Bertha Marie Julie Köppern, M., geb. Altenhagen 03.10.1850, overl. na 1940, d.v. Wilhelm Köppern en Constanze Riepe. [Pengalengan 1910,1911; Clarens (Zwitserland) 1924; Malabar 1928; Merano 1936]

2.                   Anna Jacoba Bosscha, geb. Leiden 06.11.1858, overl. ’s-Gravenhage 20.05.1924, crem. Velsen (Westerveld) 22.05.1924.

3.                   Bertha Elisabeth Bosscha, geb. Twello 03.09.1860, overl. ’s-Gravenhage 11.05.1938, crem. Velsen (Westerveld) 14.05.1938, tr. Haarlem 04.09.1888 Frans Adriaan Jas, geb. Amsterdam 31.10.1861, mr., hoofdbeambte der Nederlandse Bank (1888), agent der Nederlandse Bank, OON, overl. ’s-Gravenhage 24.06.1936, crem. Velsen (Westerveld) 27.06.1936, z.v. Franciscus Adrianus Jas en Elisabeth Theodora Johanna Stoffelina Hugenholtz.

4.                   Margaretha Elisabeth Bosscha, geb. Breda 06.04.1862, overl. ’s-Gravenhage 05.03.1933, crem. Velsen (Westerveld) 08.03.1933, tr. Delft 20.09.1883 Jacob Frederik Klinkhamer, geb. Amsterdam 21.06.1854, ingenieur (1883), hoogleraar Delft, overl. ’s-Gravenhage 12.12.1928, crem. Velsen (Westerveld) 15.12.1928, z.v. Hendrik Abraham Klinkhamer en Theresia Smaale. [Delft 1924; ’s-Gravenhage 1928]
Uit dit huwelijk: Jan Paul Klinkhamer (1886-1964), tr. Soekaboemi 15.12.1912 Maria Eva van Hoijtema (1888-1962), d.v. Johan Gerardus van Hoijtema en Emma Louisa Ledeboer.

5.                   Paulina Emilia Sophia Catharina Bosscha, geb. ’s-Gravenhage 27.04.1864, overl. Batavia 13.05.1914, tr. Haarlem 25.10.1888 Johan Christiaan Schmeil van Kraaijenoord, geb. Soerabaija 11.04.1863, groot ambtenaarsexamen BB NOI (1887), controleur (ben. 01.02.1900), secretaris van het gewest Preanger Regentschappen (ben. 14.07.1902) en het gewest Kedoe (ben. 01.10.1906), assistent-resident van Poerworedjo (ben. 03.07.1911) en van Soekaboemi (ben. 03.02.1913; vermeld 1917), secretaris van Bandoeng, overl. ’s-Gravenhage 18.01.1928, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 21.01.1928, z.v. Johan Christiaan Gijsbert Schmeil van Kraaijenoord en Wilhelmina Christina van IJsseldijk.
     JCSvK tr. 2e na 1914 Johanna Antonia ten Oever, geb. ’s-Gravenhage 12.04.1891, overl. na 1928, d.v. Hendrik Reinier ten Oever, zadelmaker, en Wilhelmina van Weenen.

6.                   Karel Albert Rudolf Bosscha, geb. ’s-Gravenhage 15.06.1865; volgt [1].

 

Noten: |a| proefschrift: De galvanometrio differentiali; promotor: P. Rijke (1812-1899); |b| ingeschreven extract (huw.akte Breda 13.03.1884 no.25); |c| nu in Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Bundesland Mecklenburg-Vorpommern; |d| proefschrift: Beschouwingen over het zanddiluvium in Nederland.

 

[4] Johannes Bosscha, geb. Harderwijk 19.03.1797, ged. Harderwijk 30.03.1797, promotie Utrecht 10.11.1817|a|, Phil. Theor. Mag. Litt. Hum. Doctor, preceptor der Latijnse scholen te ’s-Gravenhage (1819,1826), hoogleraar KMA te Breda (1828-1839), hoogleraar Athenaeum Illustre te Amsterdam (1838|b|-1851), lid Tweede Kamer (1853-1858), minister (1858-1861), lid KNAW, RNL, overl. ’s-Gravenhage 09.12.1874; otr. 2e Amsterdam 27.06.1844, tr. Amsterdam 10.07.1844 Marguérite Elisabeth Boissevain, geb. Amsterdam 18.07.1801, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 05.08.1801, overl. ’s-Gravenhage 24.09.1879, d.v. Daniël Boissevain, koopman, en Johanna Maria Retemeijer; tr. 1e Leiden 16.09.1819

[5] Henriëtta Jacoba de Kruijff, geb. Leiden 17.10.1794, overl. Breda 09.06.1838.

– Levensberichten JB: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

     MEB tr. 1e Amsterdam 16.08.1820 Jacques Elie Paulij, geb. Amsterdam 02.02.1793, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 06.02.1793, mr.{?}, koopman, overl. voor 1844, z.v. Jean Paulij en Susanna Angelij, negotiante (1820).

Uit het huwelijk Bosscha-de Kruijff (zeven kinderen):

1.                   Herman Bosscha, geb. ’s-Gravenhage 16.03.1821, overl. ’s-Gravenhage 14.09.1821.

2.                   Dochter Bosscha, geb. ’s-Gravenhage 23.02.1823.

3.                   Dochter Bosscha, geb. ’s-Gravennhage 01.03.1824.

4.                   Herman Bosscha, geb. ’s-Gravenhage 26.03.1825, student Leiden 24.06.1842, promotie Leiden 15.03.1848|d|, advocaat (1849), substituut-officier bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam (1856), huwelijksgetuige Amsterdam 15.11.1849, overl. Amsterdam 13.05.1856.

5.                   Joannes Bosscha, geb. ’s-Gravenhage 11.08.1826, overl. ’s-Gravenhage 21.02.1827.

6.                   Cecilia Emilia Hillegonda Bosscha, geb. ’s-Gravenhage ca. 1827, overl. Lochem 20.01.1894, tr. Amsterdam 15.11.1849 Willem Octavius Kerkhoven (1825-1897), z.v. Johannes Kerkhoven en Anna Jacoba de Hucht.

7.                   Henriette Cornelia Bosscha, geb. Breda 29.03.1829, overl. Aerdenhout (Bloemendaal) 24.06.1918, tr. Amsterdam 02.11.1853 Herman van Cappelle, geb. Amsterdam 24.09.1825, student M Leiden 24.05.1844, promotie Leiden, medicinae doctor, inspecteur van het Staatstoezicht op Krankzinnigen, RNL, overl. Haarlem 08.02.1890, z.v. Johannes Pieter van Cappelle en Catharina Bosscha (1799-1875).
– Levensbericht HvC: nl.wikipedia
Uit dit huwelijk: Herman van Cappelle, geb. Amsterdam 02.10.1857, student Leiden 30.09.1875, promotie Leiden 23.11.1885|c|, overl. Voorburg 24.08.1932; levensbericht HvC jr.: nl.wikipedia

8.                   Johannes Bosscha, geb. Breda 18.11.1831; volgt [2].

9.                   Anna Catharina Bosscha, geb. Breda 18.01.1833, overl. tussen 1856 en 1870, tr. Amsterdam 31.05.1855 Nicolaas Willem Berlage, geb. Amsterdam 29.02.1824, hoofdcommies bij de burgerlijke stand (1855), overl. Arnhem 20.11.1887, z.v. Hendrik Petrus Berlage en Maria Elisabeth de Boer.
Uit dit huwelijk: Hendrik Petrus Berlage, geb. Amsterdam 21.02.1856, overl. ’s-Gravenhage 12.08.1934; levensbericht HPB: en.wikipedia * nl.wikipedia
     NWB tr. 2e Rozendaal 21.07.1870 Gesina Catharina Keer (1835-1912), d.v. Pieter Keer en Gesina Catharina Bosscha (1805-1877).

 

Noten: |a| proefschrift: M. Acci Plauti Captivi comoedia, ad metricae legis normam recensita et observationibus aucta; promotor: A. Simons; |b| Oratio de historiae et literarum necessitudine. – Oratie Amsterdam 06.05.1839; |c| proefschrift: Het karakter van de Nederlandsch-Indische tertiaire fauna; |d| proefschrift: De institutionis procuratione ex antiquissimo jure publico in patria nostra; promotor: Vreede.

 

[6] Johannes Kerkhoven, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19.10.1783, grondeigenaar (1827,1830), lid van Provinciale Staten van Gelderland (1832,1849), overl. Twello (Voorst) 02.06.1859; otr. 1e Amsterdam 25.05.1810 Cecilia Johanna Bosscha, geb. Deventer ca. 1787, overl. Amsterdam 04.10.1812, d.v. Herman Bosscha en Helena Scheers; tr. 2e Nijmegen 02.05.1817

[7] Anna Jacoba van der Hucht, ged. Zierikzee 20.05.1795, overl. Twello (Voorst) 18.07.1856.

Uit het huwelijk Kerkhoven-Bosscha:

1.                   Pieter Kerkhoven, geb. Twello 19.08.1811, medicinae doctor, huwelijksgetuige Amsterdam 15.11.1849, overl. Arngem 21.02.1894, tr. Amsterdam 15.05.1845 Jane Christiana Meder, geb. Amsterdam ca. 1822, overl. Amsterdam 09.03.1847, d.v. Johan Christiaan Meder en Anna Geertruijda Veening.

Uit het huwelijk Kerkhoven-van der Hucht:

2.                   Anna Jacoba Johanna Kerkhoven, geb. ca. 1818, overl. na 1884, tr. Voorst 25.07.1839 Johannes Cornelis van Schermbeek,  geb. Utrecht 09.11.1809|c|, ged. Utrecht 19.11.1809, student Th Utrecht 15.09.1828, dominee, predikant te Terwolde (1835-1840) en Elst (1840-1879), overl. Elst 13.04.1884, z.v. Johannes Cornelis Schermbeek (ca.1785-1854) en Maria Willemina van Rijn.

3.                   Cecilia Susanna Kerkhoven, geb. Amsterdam ca. 1819, overl. Arnhem 25.04.1890, tr. Voorst 04.06.1846|b| Jan van Delden, geb. Deventer 08.04.1818, burgemeester van Diepenheim (1846-1848) en Stad en Ambt Hardenberg (1848-1860), z.v. Steven van Delden, koopman, en Aleida Catharina Houck.

4.                   Rudolph Albertus Kerkhoven, geb. Twello (Voorst) 09.07.1820, landbouwer en vervener, overl. Nieuwer-Amstel 04.01.1890, tr. Deventer 04.06.1846 Aleida Catharina van Delden, geb. Deventer 10.04.1821, d.v. Steven van Delden en Aleida Catharina Houck.

5.                   Carolina Frederica Kerkhoven, geb. Twello (Voorst) 17.01.1822, overl. Haarlem 02.03.1902.

6.                   Albertina Maria Alexandrina Kerkhoven, geb. Twello (Voorst) 07.03.1823, tr. Voorst 15.06.1849 Johannes Dirk van der Poel, geb. Ameide 1811, mr., burgemeester van Ameide (1846-1854), overl. Ameide 08.04.1898, z.v. Hendrik van der Poel, hoogheemraad, en Hendrika Anthonia Smits.

7.                   Bertha Elisabeth Kerkhoven, geb. Twello (Voorst) 15.08.1824, overl. Twello (Voorst) 20.04.1846.

8.                   Willem Octavius Kerkhoven, geb. Twello (Voorst) 08.09.1825, makelaar, overl. Lochem 30.09.1897, tr. Amsterdam 15.11.1849 Cecilia Emilia Hillegonda Bosscha (ca.1827-1894), d.v. Joannes Bosscha en Henriette Jacoba de Kruijff.

9.                   Mathilda Kerkhoven, geb. Twello (Voorst) 11.03.1827.

10.               Ida Augusta Kerkhoven, geb. Twello (Voorst) 13.08.1829, overl. Haarlem 05.03.1898, tr. Voorst 09.01.1860 Abraham Dirk Loman, geb. ’s-Gravenhage 16.09.1823, student T Leiden 23.01.1841, promotie honoris causa Leiden 03.02.1857, predikant te Deventer (1855), hoogleraar aan het Evangelisch-Luthers Seminarium te Amsterdam (1856-1893), overl. Amsterdam 17.04.1897, z.v. Jan Christiaan Loman (ca.1789-1867), dominee, predikant te Gouda (1860), en Catharina Maria Stoop.
     ADL tr. 1e Deventer 26.04.1855 Anna Maria Willet, geb. Amsterdam 16.01.1832, overl. Amsterdam 22.12.1857, d.v. Cornelis Jacobus Willet en Johanna Sophia Christina Theodora Claasen.
– Levensbericht ADL: nl.wikipedia

11.               Charlotta Octavia Kerkhoven, geb. Twello (Voorst) 27.11.1830, overl. Arnhem 20.04.1907, tr. Voorst 17.05.1852 Jacob van Stolk, geb. Rotterdam 16.11.1820, advocaat, overl. Rotterdam 14.11.1866, z.v. Cornelis van Stolk en Anna Johanna Havelaar.

12.               Sophia Catharina Kerkhoven, geb. Twello (Voorst) 26.04.1832, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 16.04.1911.

13.               Paulina Emilia Kerkhoven, geb. Twello (Voorst) 07.06.1833; volgt [3].

14.               Eduard Julius Kerkhoven, geb. Twello (Voorst) 21.07.1834, overl. Soekaboemi (Res. Preanger Regentschappen) 29.08.1905.

 

Noten: |a| des morgens te negen uur (huw.akte Deventer 04.06.1846 no.73); |b| geen tijd vermeld (huw.akte Voorst 04.06.1846 no.41; |c| Utrechtsche courant 13.11.1809 (met dank aan F. Verkade voor deze bron).

 

[8] Herman Bosscha, geb. Leeuwarden 18.03.1755, ged. Leeuwarden 26.03.1755, student Illustere School te Deventer 26.09.1770, student Franeker 14.09.1771, hoogleraar aan het Athenaeum (1807-1819), overl. Amsterdam 12.08.1819, tr.

[9] Helena Scheers, ged. Nijmegen 30.04.1766, ingek.lidmaat Harderwijk 23.05.1790, overl. Amsterdam 07.02.1855.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cecilia Johanna Bosscha, geb. Deventer ca. 1787, overl. Amsterdam 04.10.1812, otr. Amsterdam 25.05.1810 Johannes Kerkhoven (1783-1859), z.v. Pieter Kerkhoven en Anna Elisabeth Menkema.

2.                   Pieter Bosscha, geb. Deventer ca. 1789/1790, promotie Harderwijk 29.10.1810, mr., hoogleraar aan het Athenaeum Illustre te Deventer (1815|a|-1854), overl. Deventer 06.01.1871, tr. Heemstede 14.07.1819 Elisabeth van der Schaft, geb. Haarlem ca. 1792/1794, overl. Deventer 07.05.1879, d.v. Ferdinand van der Scaft en Cornelia de Wind.
Uit dit huwelijk: Hugo Constantijn Bosscha, geb. Deventer 09.10.1827, civiel ingenieur, overl. Utrecht 01.07.1898, tr. Deventer 11.05.1859 Gezina Cornelia Nering Bögel, geb. Deventer 28.02.1827, overl. Utrecht 23.06.1915, d.v. Joan Laurens Nering Bögel, fabrikant, en Hermina Cornelia Elisabeth Nederburgh; uit dit huwelijk o.a. Herman Pieter Bosscha, geb. Culemborg 14.07.1860, promotie Leiden 20.04.1893|c|, overl. Utrecht 15.05.1926.

3.                   Hendrik Bosscha, geb. Harderwijk 26.12.1791, ged. Harderwijk 05.01.1792, promotie Leiden 20.03.1813|b|, Med. Chir. et Art. Obst. Doctor, hoogleraar Amsterdam (1820-1829), overl. Amsterdam 13.09.1829, otr. Utrecht 11.11.1825, tr. Utrecht 24.11.1825 Cornelia Petronella Maria van Hees, ged. Utrecht 17.03.1799, overl. Vreeland 30.11.1875, d.v. Petrus van Hees en Maria Geertruij Young.

4.                   Catharina Bosscha, geb. Harderwijk 10.06.1793, ged. Harderwijk 20.06.1793.

5.                   Johannes Bosscha, geb. Harderwijk 19.03.1797, ged. Harderwijk 30.03.1797; volgt [4].

6.                   Catharina Bosscha, geb. Harderwijk 13.02.1799, ged. Harderwijk 24.02.1799, overl. Stad Doetinchem 10.01.1875, tr. Amsterdam 09.05.1821 Johannes Pieter van Cappelle, geb. Vlissingen ca. 1783, hoogleraar aan het Athenaeum Illustre (1821), overl. voor 1890, overl. Amsterdam 26.08.1829, z.v. François van Cappelle en Jacoba Elizabeth Rochusse Jongerheld.
Uit dit huwelijk: Herman van Cappelle (1825/1826-1890), tr. Amsterdam 02.11.1853 Henriette Cornelia Bosscha (1829-1918), d.v. Johannes Bosscha (1797-1874) en Henriëtta Jacoba de Kruijff.

7.                   Hermanna Bosscha, geb. Harderwijk 05.03.1802, ged. Harderwijk 18.03.1802.

8.                   Gesina Catharina Bosscha, geb. Harderwijk 01.09.1803, ged. Harderwijk 18.09.1803.

9.                   Gesina Catharina Bosscha, geb. Groningen 09.07.1805, ged. Groningen 26.07.1805, overl. Arnhem 10.12.1877, tr. Amsterdam 15.02.1830 Pieter Keer, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 27.02.1803, directeur van assurantiemaatschappijen, z.v. Jan Keer en Charlotte Gossiaux (ca.1762-1852).
Uit dit huwelijk: Gesina Catharina Keer, geb. Amsterdam 28.09.1835, overl. Arnhem 11.01.1912, tr. 2e Rozendaal 21.07.1870 Nicolaas Willem Berlage (1824-1887), wedr Anna Catharina Bosscha (1833-).

10.               levenloze dochter, Amsterdam 23.08.1809, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 25.08.1809.

 

Noten: |a| Oratio de Gisberto Cupero. – Intreerede Deventer 20.11.1815; |b| proefschrift: Diss. observatio de vesiculae seminalis sinistra defectu, integris testibus, vase vero deferente sinistro clauso nee non positiones medici argumenti; |c| proefschrift: Primaire-, secundaire- en tertiaire netvliesbeelden na momentane lichtsindrukken; promotor: Snellen sr..

 

[10] Jan de Kruijff, geb. Leiden 11.10.1755, ged. Leiden (Doopsgezind) 20.07.1777, lakenverver (1784), mr., ‘professeur en l’université de cette ville’ (1787), vrederechter van het Canton Leiden (1815,1819), overl. ’s-Gravenhage 24.12.1821, otr. Leiden 11.03.1784, tr. Leiden (Waalse Kerk) 29.03.1784

[11] Martha Jacoba Luzac, geb. Leiden 15.10.1756, ged. Leiden (Waalse Kerk) 17.10.1756, overl. Leiden 28.02.1816.

Uit dit huwelijk (vader ook Jean, moeder ook Marthe Jacqueline):

1.                   Emilie Hillegonde de Kruijff, geb. Leiden 03.05.1787, ged. 03.06.1787, overl. na 1845, tr. Leiden 29.034.1815 Helperus Ritzema van Rijneveld, geb. Kaap de Goede Hoop ca. 1793, advocaat, overl. na 1845, z.v. Willem Stephanus van Rijneveld en Martha Cornelia van Riet.

2.                   Anna Catharina de Kruijff, geb. Leiden 21.01.1789, ged. Leiden (Doopsgezind) 23.03.1806, overl. Leiden 05.11.1871, tr. Leiden 24.04.1818 Petrus Cunaeus, geb. Leiden 01.05.1777, rentenier (1819), dijkgraaf (1839), overl. Leiden 25.12.1839, z.v. Johan Andreas Cunaeus en Arnolda Wilhelmina Brantsen.
     PC tr. 1e voor 1812 Johanna Catharina Gael, geb. ca. 1777, overl. Leiden 25.02.1812, begr. Leiden 27.02.1812, d.v. Willem Hendrik Gael en Johanna Catharina van Dam.

3.                   Etienne de Kruijff, geb. Leiden 15.12.1790, ged. Leiden 28.01.1791, student Leiden 13.11.1806, ingenieur der eerste klasse van de Waterstaat (1817), hoofdingenieur van de Waterstaat (1841), hoofdinspecteur van de Waterstaat (1849), huwelijksgetuige Amsterdam 15.11.1849, overl. Leuvenheim (Brummen) 29.07.1860, tr. 1e Breda 22.04.1817 Maria Charlotta van der Plaat, ged. Hulst 24.02.1790, overl. ’s-Gravenhage 27.12.1839, d.v. Engelbert George van der Plaat, generaal-majoor en directeur der vierde directie van fortificatiën, en Susanna Maria Tegelberg; tr. 2e Maastricht 24.03.1841 Maria Jacobina Victoria Henriette von Rosenthal, geb. Kleve 19.05.1812, overl. Rotterdam 06.05.1874|a|, d.v. Johann Peter Heinrich von Rosenthal en Emerentia Noortbergh van Brandwijck.

4.                   Henriëtta Jacoba de Kruijff, geb. Leiden 17.10.1794; volgt [5].

5.                   Daniël Josué de Kruijff, geb. Leiden 25.10.1797, ged. Leiden 26.11.1797, controleur der directe belastingen (1828), tr. 1e Leiden 22.09.1828 Anna Alida Huijgens, geb. Emmerich 13.09.1795, overl. Boxmeer 20.12.1834, d.v. Abraham Adriaan Huijgens (-1806) en Wilhelmina Margaretha Anna de Bruijn (-1810); tr. 2e Boxmeer 29.07.1836 Debora Burgharda Johanna Alberta Huijgens, geb. Emmerich 24.07.1793, overl. Schoonhoven 05.10.1848, oudere zuster van Anna Alida; tr. 3e Schoonhoven 01.06.1850 Wilhelmina van der Hoek, geb. Dortmund ca. 1808, overl. Wageningen 19.01.1892, d.v. Johann Henrich van der Hoek en Christine Henriette Crena.

 

Noten: |a| overl.akte Arnhem 1874 no.430.

 

[12] Pieter Kerkhoven, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.11.1752, begr.. Amsterdam (Westerkerk/Westerkerkhof) 29.01.1802|c|, otr. Amsterdam 22.03.1781 (pui) en 23.03.1781 (kerk)

[13] Anna Elisabeth Menkema, geb. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.05.1751, koopvrouw (1814,1815), overl. tussen 1815 en 1817.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Kerkhoven, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 03.04.1782, overl. voor 1840, tr. Amsterdam 26.05.1814 Hermanus Fredrik Eijben, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 04.03.1783, suikerraffinadeur, overl. na 1840, z.v. Fredrik Gerhard Eijben, suikerraffinadeur, en Janna Elisabeth Scholten.
     HFE otr. 1e Amsterdam 04.09.1807 Catharina Henrietta Bruijn, overl. voor 1814.

2.                   Johannes Kerkhoven, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19.10.1783, tr. Nijmegen 02.05.1817|a|; volgt [6].

3.                   Pieter Jacobus Kerkhoven, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 15.07.1785, overl. ’s-Gravenhage 23.07.1869, tr. ’s-Gravenhage 12.10.1816 Jacoba Johanna van Bosvelt, geb. ’s-Gravenhage ca. 1793, overl. ’s-Gravenhage 27.01.1875, d.v. Gerrit van Bosvelt en Elisabeth Maria Jacoba de Variencour.

4.                   Arnoldus Laurens Kerkhoven, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 04.01.1787.

5.                   Theodorus Johannes Kerkhoven, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 10.02.1789, koopman, overl. Amsterdam 18.06.1857, tr. Nijmegen 02.05.1817|b| Clara Hendriettha van der Hucht (1800-1888), d.v. Albertus van der Hucht en Carolina Frederica van Wijnbergen.

6.                   Dirk Nicolaas Kerkhoven, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 21.01.1791, koopman, overl. Amsterdam 23.10.1819, tr. Middelburg 08.06.1815 Esther Petronella Muntendam, geb. Middelburg 21.03.1795, overl. Amsterdam 18.08.1860, d.v. Dideric Muntendam (ca.1747-1827), predikant, en Johanna Schouten.
     EPM tr. 2e Amsterdam 14.08.1823 Antonij Joannes d’Ailly, geb. ca. 1793, overl. Amsterdam 16.01.1851.

7.                   Jan Willem Kerkhoven, geb. Amsterdam 28.01.1794, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 17.02.1794, makelaar (1816,1837), commissionair (1853), lid van de gemeenteraad (1853), lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten (1861), RMWO 4e klasse, overl. Kleve 03.08.1861, tr. 1e Nijmegen 21.06.1816 Jeanne Frederique Sara de Salve de Bruneton, ged. Nijmegen 25.03.1799, overl. voor 1837, d.v. Willem Benjamin de Salve de Bruneton en Maria Vermehr; tr. 2e Amsterdam 14.12.1837 Carolina Ottolina Verweij, geb. Geldermalsen ca. 1792/1793, overl. Amsterdam 27.10.1849, d.v. Otto Pieter Verweij en Jacoba van Otterloo; tr. 3e Amsterdam 24.03.1853 Suzanna Lingeman, geb. Amsterdam ca. 1818/1819, overl. Amsterdam 27.03.1893, d.v. Johannes Lingeman, makelaar, en Susanna le Clerq.
      COV tr. 1e Geldermalsen 05.11.1817 Dirk Lodewijk Bennewitz, geb. Amsterdam, koopman, overl. ‘verdronken in de Legmeer waarschijnlijk 21.04.1822’|d|, z.v. Diedrich Lodewijk Bennewitz en Dorothea Korffehl.
     SL tr. 1e Amsterdam 16.06.1842 Joan Wilhelm Herman Heijse, geb. Amsterdam ca. 1813, koopman, overl. Amsterdam 13.12.1845, z.v. Joan Adam Heijse, ambtenaar, en Christina Elisabeth Klooters.

 

Noten: |a| ten elf uren des morgens (akte no.17); |b| ten elf uren des morgens (akte no.18); |c| Kerkhooven; |d| blijkens proces verbaal van 01.05 (overl.akte Nieuwer-Amstel 1822 no.50).

 

[14] Albertus van der Hucht, ‘vaandrig in het regiment infanterie van den Heere Collonel Graave van Efferen in guarnisoen’ te Breda (1784), majoor (1812), ‘ancien commandant de Berg op Zoom’ (1812), ‘bij leven militair commandant in Rusland’|c|, ‘in den jare 1812 met het leger naar Rusland vertrokken, dat men, na afloop van den veldtocht, niets meer van zijn aanwezen vernomen heeft, en hij, volgens de ingewonnen berigten, naar alle waarschijnlijkheid overleden is, zonder dat er nogthans een stellig bewijs van deszelfs overlijden kan worden overlegd’|e|, ‘in leven kolonel der Infanterie in Fransche dienst, overleden in Rusland’|h|, tr. Nijmegen 28.06.1789 (met att. van Geldermalsen), 

[15] Carolina Frederica van Wijnbergen, geb. Maastricht ca. 1771/1772, overl. Loenen 17.09.1842.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Jacoba van der Hucht, ged. Zierikzee 20.05.1795, tr. Nijmegen 02.05.1817|a|; volgt [7].

2.                   Jan Pieter van der Hucht, geb. Zierikzee ca. 1796/1797, commissionair, overl. Parakan Salak (Java) 31.01.1846|k||l|, tr. Zutphen 21.11.1823 Johanna Constantia Wilhelmina Lulofs, geb. Zutphen ca. 1797, overl. Arnhem 08.09.1856, d.v. Johan Lulofs, mr., ‘bij leven lid van het Wetgevend Ligchaam’|d|, en Constantia Wilhelmina Drijfhout.

3.                   Clara Hendriettha van der Hucht, ged. Arnhem 27.02.1800, overl. Amsterdam 16.10.1888, tr. Nijmegen 02.05.1817|b| Theodorus Johannes Kerkhoven (1789-1857), z.v. Pieter Kerkhoven en Anna Elisabeth Menkema.

4.                   Alexandrina Albertina van der Hucht, geb. ’s-Gravenhage 26.07.1802, overl. Batavia 18.04.1878, tr. Nijmegen 27.03.1829 Pieter Holle, geb. Oostkapelle 04.10.1804, suikerraffinadeur, overl. Buitenzorg 14.08.1845, z.v. Paulus Holle en Hendrika Pieternella van Beest.

5.                   Johanna Gerhardina van der Hucht, geb. Zierikzee ca. 1804, overl. Arnhem 03.11.1886, tr. Loenen 30.10.1839|f| Cornelis Pen, geb. Baarn 26.04.1811, medicinae doctor, overl. Parakan Salak (Soekaboemi, West-Java) 18.05.1854|i|, z.v. Franciscus/Frans Pen (ca.1777-1841) en Wilhelmina Schimmel (ca.1781-1857).

6.                   François Marie Christian August van der Hucht, geb. Amsterdam 19.08.1808, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 16.11.1808, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 14.02.1809.

7.                   Guillaume Louis Jacques van der Hucht, geb. Bergen op Zoom 20.12.1812, overl. Velsen 05.03.1874, tr. 1e Loenen 30.10.1839|g| Jannetje Pen, geb. Baarn 09.11.1809, overl. Parakan Salak (Soekaboemi, West-Java) 30.10.1844|j|, d.v. Franciscus/Frans Pen (ca.1777-1841) en Wilhelmina Schimmel (ca.1781-1857); tr. 2e Batavia 17.08.1848 Marij Prijce, geb. Leandrinio ca. 1830, overl. Velsen 16.08.1894, d.v. David Prijce en Ann Tannatt.

 

Noten: |a| ten elf uren des morgens (akte no.17); |b| ten elf uren des morgens (akte no.18); |c||d| huw.akte Zutphen 1823 no.58 {Jan Pieter van der Hucht}; |e| huw.akte Nijmegen 1829 no.16 {Alexandrina Albertina van der Hucht}; |f| des morgens te tien ure (akte no.9); |g| des morgens te tien ure (akte no.10); |h| overl.akte Voorst 1856 no.85 {Anna Jacoba van der Hucht}; |i| NP 61 (1975) p.152 & RA 1855 p.495 (Buitenzorg) & RA 1855 p.496 (Preanger Regentschappen); |j| NP 61 (1975) p.157 & RA 1846 p.350 (overl. Preanger Regentschappen 31.10); |k| annonce Amsterdam 22.04.1846 (collectie CBG); |l| overl. Preanger Regentschappen 30.01 (RA 1847 p.362).

 

[16] Pieter Bosscha, aang.lidmaat Leeuwarden 11.03.1757, overl. voor 1814, otr. Leeuwarden (gerecht) 22.12.1747, tr. Leeuwarden (Gallileërkerk) 07.01.1748

[17] Catharina Posthumus, geb. Leeuwarden ca. 1728, aang.lidmaat Leeuwarden 11.03.1757, overl. Leeuwarden 26.05.1814, d.v. Johannes Posthumus en Feikje Louiza Wens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sijke Bosscha, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 30.07.1749, aang.lidmaat Leeuwarden 07.03.1777, overl. Leeuwarden 01.12.1811, begr. Huizum 05.12.1811.

2.                   Johannes Bosscha, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 10.05.1752, w.s. jonggestorven.

3.                   Herman Bosscha, geb. Leeuwarden 18.03.1755, ged. Leeuwarden 26.03.1755|a|; volgt [8].

4.                   Jacoba Bosscha, ged. Leeuwarden 08.06.1757.

5.                   Anna Bosscha, ged. Leeuwarden 26.09.1759|b|, overl. Leeuwarden 13.09.1827; ongehuwd.

6.                   Johannes Bosscha, ged. Leeuwarden 06.05.1767, student Illustere School te Deventer 14.09.1783, student Franeker 01.08.1785, promotie Harderwijk 06.08.1795|c|, mr., ridder van de Koninklijke Hollandsche Orde der Unie, secretaris-generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, overl. Amsterdam 07.03.1810, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 10.03.1810.

7.                   Feikjen Bosscha, ged. Leeuwarden 14.08.1771.

 

Noten: |a| Harmanus; |b| Antie; |c| ‘honoris caussa juris utr. doctor creatus est.

 

[18] Maurits Scheers, ingek.lidmaat Didam 1777, overl. na 1787, otr. Nijmegen 04.04.1756, tr. Hees

[19] Sophia Verheijen, ingek.lidmaat Didam 1777.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Scheers, ged. Nijmegen 01.04.1761.

2.                   Meijnard/Mijnard/Mennart Christiaan Scheers, geb. ca. 1762/1763, overl. Beek (Ubbergen) 26.08.1845, otr. 1e Amsterdam 07.12.1787|b| Maria Reket, geb. Amsterdam ca. 1763, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 29.07.1788 {Raket}, d.v. Anthonij Reket en Christina Boom; otr. 2e Amsterdam 14.11.1788 (op att. van Nijmegen), tr. Neerbosch 07.12.1788 Johanna Hendrina Mekken, geb. Nijmegen.

3.                   Gerard Johan Scheers, geb. Nijmegen 08.01.1765, ged. Nijmegen 09.01.1765, overl. Haarlem 08.01.1833, otr. Amsterdam 05.08.1808 (op att. van Haarlem) Gerarda Wessels, geb. Amsterdam ca. 1777, overl. Haarlem 28.04.1851, d.v. Gerrit Hendrik Wessels en Jannetje Witvoet.

4.                   Helena Scheers, ged. Nijmegen 30.04.1766|a|; volgt [9].

5.                   Johannes Hermannus Scheers, ged. Nijmegen 31.08.1768, overl. Nijmegen 11.10.1845, otr. Didam 08.04.1803 Maria Meijer, geb. ca. 1768, overl. Nijmegen 25.12.1841, d.v. Jurrien Meijer en Jantje van Hulsteijn.

6.                   Roeland Derk Scheers, ged. Nijmegen 29.12.1771.

7.                   Carel Scheers, ook Karel, ged. Nijmegen 24.02.1775, boerenarbeider (1849), overl. Didam 04.11.1849, otr. 1e Didam 26.05.1798 Jacoba Wolters; otr. 2e Didam 10.04.1803 Reintje Donk, geb. ca. 1768, overl. Didam 24.07.1856.

 

Noten: |a| vader Mouritz; |b| bruid tekent met Raket.

 

[20] Jan de Kruijff, koopman, overl. voor 1817, otr. Leiden 24.09.1750 (met att. van Franeker), tr. Franeker 10.10.1750 (met att. van Leiden)

[21] Anna Wiebrandina Tieboel, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 31.01.1723, huwelijksgetuige Leiden 11.03.1784, overl. Leiden 20.08.1817|a|, d.v. Jacobus Tieboel en Geertruid Pothoff.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roeland de Kruijff, geb. Leiden 01.01.1752, ged. Leiden (Doopsgezind) 21.05.1780, promotie Leiden 25.10.1780, med. doctor, huwelijksgetuige Leiden 16.09.1819 en 22.09.1828, overl. Leiden 10.02.1831; ongehuwd.

2.                   Jan de Kruijff, geb. Leiden 11.10.1755; volgt [10].

3.                   Pieter de Kruijff, geb. Leiden 13.06.1759, ged. Leiden (Doopsgezind) 13.04.1783, overl. Leiden 02.11.1839; ongehuwd.

 

Noten: |a| Anna Wijbrandina Tiboel.

 

[22] Johannes Luzac, boekverkoper, otr. Leiden 18.03.1741 (met att. van ’s-Gravenhage)

[23] Anna Hillegonda Valkenaer.

Uit dit huwelijk (vader ook Jean, moeder ook Valckenaar/Valkenaar):

1.                   Marie Judith Luzac, geb. Leiden 10.11.1742, ged. Leiden (Waalse Kerk) 18.11.1742.

2.                   Jean Luzac, ook Johan, geb. Leiden 02.08.1746, ged. Leiden (Waalse Kerk) 08.08.1746, huwelijksgetuige Leiden 11.03.1784.

3.                   Marguerite Emilie Luzac, geb. Leiden 30.11.1748, ged. Leiden (Waalse Kerk) 08.12.1748.

4.                   Isaac Etienne Luzac, geb. Leiden 26.01.1752, ged. Leiden (Waalse Kerk) 30.01.1752, mr., rechter van instructie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg (1827), overl. Leiden 20.11.1827, tr. Johanna Susanna Valckenaer, geb. Franeker ca. 1756, overl. Zoeterwoude 28.10.1826, d.v. Lodewijk Casper Valckenaer en Johanna van der Streng.

5.                   Martha Jacoba Luzac, geb. Leiden 15.10.1756, ged. Leiden (Waalse Kerk) 17.10.1756|a|; volgt [11].

 

Noten: |a| vader Jean, moeder Valckenaer.

 

[24] Jan Willem Kerkhoven, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 24.09.1727, w.s. begr. Amsterdam (Westerkerk) 19.09.1761, z.v. Pieter Kerkhoven en Rebecka de Graaff; otr. Amsterdam 23.12.1751, tr. Amsterdam (stadhuis) 10.01.1752

[25] Catharina Margaretha Smit, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 01.12.1726, huwelijksgetuige Amsterdam 22.03.1781, begr. Amsterdam (Westerkerkhof) 11.01.1805, d.v. Harmanus Smit en Engelina Maria Geelmuijden; otr. 2e Amsterdam 01.11.1776 Hendrik Kemper, predikant in de Lutherse gemeente te Hoorn (1752), overl. voor 1805.

     HK otr. 1e Amsterdam 22.09.1752 (met att. van Hoorn) Clara Gerardina Meulenbroek, overl. voor 1776.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Kerkhoven, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.11.1752; volgt [12].

2.                   Hermanus Willem Kerkhoven, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 05.07.1754.

3.                   Jan Willem Kerkhoven, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 11.11.1756, w.s. begr. Amsterdam (Westerkerk) 19.09.1761.

4.                   Boudewijn George Kerkhoven, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 20.09.1758, overl. ‘ten huijze van deszelfs broeder Pieter Kerkhoven’, begr. Amsterdam (Oude Lutherse Kerk) 09.02.1784; ongehuwd.

 

[26] Johannes Menkema, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 17.01.1727|a|, huwelijksgetuige Amsterdam 22.03.1781, 24.07.1788 en 30.09.1791, overl. tussen 1791 en 1806, z.v. Nicolaas Menkema en Cornelia Hopman; otr. 2e Amsterdam 26.09.1793 Anna Munnikhuijsen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 29.06.1755|b|, begr. Amsterdam (Oude Lutherse Kerk) 15.04.1806, d.v. Antonie Munnikhuijsen; otr. 1e Amsterdam 07.02.1749

[27] Anna Haring, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 12.01.1725, overl. tussen 1767 en 1793, d.v. Hieronimus Haring en Anna Elisabeth Albrinks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltie Menkema, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 19.11.1749, begr. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 27.06.1753.

2.                   Anna Elisabeth Menkema, geb. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.05.1751; volgt [13].

3.                   Johannes Menkema, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 08.02.1754, otr. Amsterdam 04.04.1783 Sara Weddik, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 03.12.1756, begr. Amsterdam (Oude Lutherse Kerk) 31.05.1793, d.v. Laurens Weddik en Catharina Elisabeth van Corbag.

4.                   Neeltje Menkema, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 18.06.1755, otr. Amsterdam 05.02.1779 Arnoldus Lourens Weddik, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 13.01.1750, begr. Amsterdam (Nieuwe Lutherse Kerk) 19.10.1805, z.v. Lourens Weddik en Catharina Elisabeth van Corbag.

5.                   Nicolaas Menkema, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 04.02.1757.

6.                   Cornelia Foecalina Menkema, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 13.10.1758, begr. Amsterdam (Oude Lutherse Kerk) 22.05.1789, otr. Amsterdam 08.03.1782 Theodorus Johannes Weddik, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 21.01.1754, z.v. Lourens Weddik en Catharina Elisabeth van Corbag.
     TJW otr. 2e Amsterdam 08.12.1791 Maria Lubelink, geb. Amsterdam ca. 1771, d.v. Johannes Lubeling.

7.                   Nicoletta Menkema, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 05.12.1760, begr. Amsterdam (Noorderkerk en –kerkhof) 19.01.1792, otr. Amsterdam 18.10.1782 Dirk Versteegh, geb. Amsterdam ca. 1751.
     DV otr. 2e Amsterdam 23.04.1802 Maria Magdelana Smit.

8.                   Maria Hendrina Menkema, ged. Amsterdam (Westerkerk) 15.01.1764, overl. tussen 1805 en 1823, otr. Amsterdam 30.09.1791 Frans Lourens Woldorff, geb. Amsterdam ca. 1768/1769, overl. Stad Doetinchem 24.11.1820, z.v. Joachim.

9.                   Heronimus Andries Menkema, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.02.1765.

10.               Petronella Anna Menkema, ged. Amsterdam (Westerkerk) 11.04.1766, begr. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 18.08.1773.

11.               Sophia Helena Menkema, ged. Amsterdam (Westerkerk) 20.11.1767, overl. voor 1827, otr. Amsterdam 24.07.1788 jhr. Johannes Goldberg, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 08.05.1763, minister van Koloniën, lid van de Ridderschap van Holland, staatsraad in buitengewone dienst, RNL, overl. ‘op deszelfs Hofstede Bernice onder’ Voorschoten 25.04.1828, z.v. Arnout Goldberg en Hedewig Lucia Beekman.
     JG tr. 2e ’s-Gravenhage 08.08.1827|c| Geertruij Maria Jonkindt, geb. Amsterdam 02.04.1793, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 07.04.1793, overl. Delft 13.03.1869, d.v. Adrianus Johannes Jonkindt en Maria de Vries.

 

Noten: |a| vader Menckema; |b| vader Munnikhuijzen; |c| bruid Jongkindt, van Gouda (annonce collectie CBG).

 

[28] Nicolaas van der Hucht, overl. voor 1784, tr.

[29] Wilhelmina Elisabeth Dona, overl. na 1784.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertus van der Hucht; volgt [14].

2.                   Adriaan van dert Hucht.

3.                   Anna van der Hucht.

4.                   Alexandrina van der Hucht.

5.                   Gerritje van der Hucht.

 

Bron: Testament van Albertus, opgemaakt door notaris J.F. Mirandolle, Breda 14.12.1784.

 

[30] Lambert Floris van Wijnbergen, overl. voor 1842, tr. 1767

[31] Judith Geertruid d’Aulnis de Bourouill, geb. ca. 1745, overl. Baarn 21.06.1832, d.v. Justus Ludovicus d’Aulnis de Bourouill en Hendrietha Gesina van Aenesse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carolina Frederica van Wijnbergen, geb. Maastricht ca. 1771/1772; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren en enkele andere markante figuren