Hendrik van Breen (1881-1964)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien november 2020)

 


 

[1] Hendrik van Breen, geb. Amsterdam 28.05.1881, civiel ingenieur, hoogleraar TH Bandoeng, RON, RNL, overl. Rijswijk 15.01.1964, begr. 18.01.1964, tr. ’s-Gravenhage 10.01.1905 Bianca Cornelia Gutteling, geb. Batavia 05.12.1881|b|, overl. Voorburg 11.03.1944|a|, d.v. Cornelis Gutteling, doctor, geneesheer, en Bianca Bik.

 

Noten: |a| ook overl.akte Lochem 1944 no.22; |b| RA 1883 p.247.

 

[2] Machiel Leendert van Breen, geb. Vlissingen 22.03.1841, scheepstimmerman (1865), tekenaar bij de Marine (1870,1894), hoofdambtenaar bij het Departement van Marine (1900), hoofd Tekenbureau Scheepsbouw bij het Departement van Marine (1905), RON, overl. ’s-Gravenhage 05.03.1925, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 09.03.1925; tr. 1e Amsterdam 24.05.1865 Reina Johanna Monnier, geb. Vlissingen 19.10.1840, dienstbaar (1865), overl. Amsterdam 26.11.1869 (akte), d.v. Magdalena Monnier; tr. 3e ’s-Gravenhage 06.04.1905 Klazina Sophia Jona, geb. ’s-Gravenhage 03.08.1857|a|, overl. ’s-Gravenhage 13.05.1932, d.v. David Jona, commissionair (1859), portier (1880), en Susanna Maria Gezellen; tr. 2e Delft 03.08.1870

[3] Elizabeth Wilhelmina Muller, geb. Delft 20.04.1842, overl. ’s-Gravenhage 17.05.1903.

     KSJ tr. 1e ’s-Gravenhage 07.07.1880 Johan Arnold Houtman, geb. Elburg 01.01.1855, timmerman, overl. voor 1905, z.v. Pieter Willem Houtman, timmerman, en Anna Maria Beile.

Uit het huwelijk van Breen-Monnier:

1.                   Carolina Josina van Breen, geb. Amsterdam ca. 1866, overl. na 1925, tr. Amsterdam 20.09.1894 Pieter Mettau, geb. Amsterdam ca. 1868, kantoorbediende, overl. na 1925, z.v. Pieter Mettau, godsdienstonderwijzer, en Johanna Velder.

Uit het huwelijk van Breen-Muller:

2.                   Reina Johanna van Breen, geb. Amsterdam 17.05.1871, overl. ’s-Gravenhage 07.11.1954, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 11.11.1954, tr. ’s-Gravenhage 26.10.1900 Marinus Kornelis van Wijngaarden Lindhout, geb. Tholen 12.01.1862, Oost-Indisch ambtenaar, overl. ’s-Gravenhage 28.07.1948, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 31.07.1948, z.v. Johannis van Wijngaarden Lindhout en Elizabeth Johanna Smits.

3.                   Wilhelm Johannes van Breen, geb. Amsterdam ca. 1872/1873, eerste luitenant der administratie (1905), eerste luitenant-kwartiermeester Regiment Huzaren (1906), overl. na 1925, tr. Amsterdam 15.11.1906 Alberta Berendina Gerdes, geb. Amsterdam ca. 1885, overl. na 1925, d.v. Johannes Anthonij Gerdes, koopman, en Alberta van Oort.

4.                   Machiel Leendert van Breen, geb. Amsterdam 15.01.1876, ingenieur, overl. ’s-Gravenhage 09.01.1948, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 13.01.1948, tr. Rotterdam 20.07.1905 Pieternella Muller, geb. Rotterdam 10.06.1886, overl. na 1948, d.v. Adam Muller en Hendrika Kooreman.

5.                   Frans Adriaan van Breen, geb. Amsterdam 1878/1879, rijksambtenaar (1903,1905), overl. na 1925, tr. Amsterdam 27.08.1903 Geertruida Henriëtte Gerdes, geb. Amsterdam ca. 1878, overl. na 1925, d.v. Johannes Anthonij Gerdes, juwelier, en Alberta van Oort.

6.                   Hendrik van Breen, geb. Amsterdam 28.05.1881; volgt [1].

 

Noten: |a| natuurlijke dochter erkend bij huwelijk ’s-Gravenhage 04.05.1859 (no.200).

 

[4] Machiel van Breen, geb. Vlissingen 04.02.1809, Metalen Kruis 05.04.1832, scheepstimmerman (1834,1853), scheepmaker (1855), overl. Vlissingen 11.02.1855; tr. 2e Vlissingen 05.07.1854 Maria Francina den Hollander, geb. Middelburg 18.11.1812, dienstbode (1847), overl. Vlissingen 11.02.1894, d.v. Gerrit den Hollander, charpentier, en Cornelia van Kerkhoven; tr. 1e Vlissingen 12.11.1834

[5] Carolina Josina Millot, geb. Vlissingen 18.11.1807, dienstbode (1834), overl. Vlissingen 13.12.1851.

     MFdH tr. 1e Vlissingen 05.05.1847 Hendrik Harting, geb. Rotterdam 27.05.1812, schilder, overl. Vlissingen 01.05.1849, z.v. Christiaan Lodewijk Harting en Margaretha Kohler.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gesina Maria van Breen, geb. Vlissingen 06.05.1835, overl. Vlissingen 03.07.1860.

2.                   Maria Cloudina van Breen, geb. Vlissingen 25.08.1836.

3.                   Machiel Leendert van Breen, geb. Vlissingen 22.03.1841; volgt [2].

4.                   Leonard Claude van Breen, geb. Vlissingen 31.10.1846, scheepstimmerman, tr. Amsterdam 22.12.1875 Rinske de Boer, geb. Harlingen 12.08.1848, d.v. Nanne Jarigs de Boer, schipper, en Hinke Gooikes van der Ploeg.

5.                   Charles Henrij van Breen, geb. Vlissingen 18.04.1849, scheepstimmerman, tr. Amsterdam 18.11.1874 Catharina Elisabeth Veerling, geb. Amsterdam ca. 1849, d.v. Johan Pieter Veerling, houtwerker, en Christina Elisabeth Ebersol.

6.                   Wilhelmina Johanna van Breen, geb. Vlissingen 23.11.1851, overl. Dordrecht 14.05.1880, tr. Dordrecht 06.08.1873 Willem Evert Vels, geb. Zutphen 07.11.1838, overl. Dordrecht 08.03.1916, z.v. Hendrik Willem Vels, tuinier, en Johanna Willemina Baanders.
     WEV tr. 2e Dordrecht 10.11.1880 Geertrui Rook, geb. Dubbeldam 07.06.1851, overl. Dordrecht 28.05.1919, d.v. Dirk Rook en Neeltje Hazebroek.

 

[6] Mees Muller, geb. Delft 18.11.1814, winkelknecht (1836), drogistknecht (1837), winkelknecht (1840), winkelbediende (1858,1870), overl. Delft 28.10.1873, tr. Delft 04.11.1835

[7] Francina Adriana Boers, geb. Delft 28.09.1814, overl. ’s-Gravenhage 17.12.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Muller, geb. Delft 16.02.1836, tr. Delft 18.12.1861 Jacobus Johannes Wolff, geb. Delft 13.02.1837, smid, z.v. Johannes Frederik Wolff, vuurstoker aan ’s Rijks Constructiemagazijnen, en Margaretha van der Wees.

2.                   Jan Muller, geb. Delft 12.01.1837, overl. Delft 25.01.1837.

3.                   Mees Muller, geb. Delft 12.01.1837, overl. Delft 25.01.1837.

4.                   Adriana Johanna Muller, geb. Delft 26.12.1837, overl. Delft 19.0.4.1920, tr. 1e Delft 27.10.1858 Evert de Raad, geb. Delft 30.08.1834, huisverwer, overl. Delft 21.10.1877, z.v. Eva de Raad, winkelierster; tr. 2e Delft 07.11.1888 Johannes van den Heuvel, geb. Delft 11.07.1838, sociëteitsbediende (1859), werkman aan de Pyrotechnische werkplaats (1888), overl. Delft 05.09.1889, z.v. Engelbert van den Heuvel en Maria Magdalena Biggelaar.
     JvdH tr. 1e Delft 23.11.1859 Jacoba van der Boor, geb. Delft 15.06.1837, overl. Delft 18.03.1888, d.v. Gerrebrand van der Boor, witmolenaarsknecht, en Maria Reese.

5.                   Jan Frederik Muller, geb. Delft 08.05.1840, ijzerdraaier, overl. Rotterdam 07.09.1905, tr. 1e Delft 08.07.1863 Clasina Maria de Blank, geb. Tiel 11.10.1841, d.v. Louis Hendrik de Blank, schrijnwerker/timmerman, en Jacoba van Wijk; tr. 2e Rotterdam 09.02.1876 Huibertje van der Elft, geb. Woubrugge 13.05.1846, overl. Rotterdam 30.10.1889, d.v. Kors van der Elft, scheepmakersknecht, en Jannetje Koekoek; tr. 3e Rotterdam 15.10.1890 Maria Joanna van Maaren, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1858, d.v. Petrus van Maaren en Dina Goovaarts.

6.                   Elizabeth Wilhelmina Muller, geb. Delft 20.04.1842; volgt [3].

7.                   Mees Muller, geb. Delft 05.07.1843.

8.                   Barendina Wilhelmina Muller, geb. Delft 22.12.1844, overl. Delft 04.08.1864.

9.                   Arie Muller, geb. Delft 06.05.1847, smid, overl. Baarn 12.04.1916, tr. 1e Delft 12.10.1870 Johanna Christina van Oel, geb. Delft 27.01.1840, overl. Baarn 31.12.1887, d.v. Johannes van Oel, pakhuisknecht, en Jannetje van den Bosch; tr. 2e Baarn 10.05.1888 Maria Elizabeth van Oel, geb. Delft 27.11.1857, overl. Delft 11.01.1932, jongere zuster van Johanna Christina (1840-1887).

10.               Adam Muller, geb. Delft 11.08.1849, overl. Rotterdam 14.09.1910, tr. Rotterdam 08.11.1871 Hendrika Kooreman, geb. Gouda ca. 1852, overl. Rotterdam 14.03.1929, d.v. Abraham Kooreman en Johanna van Polanen.

11.               Adrianus Johannes Muller, geb. Delft 14.11.1851, melkverkoper, overl. Delft 10.05.1908, tr. 1e Delft 04.02.1874 Adrietta van der Zee, geb. Delft 24.02.1850, overl. Delft 25.02.1893, d.v. Hendrik van der Zee, turfdrager (1850), waagwerker (1874), en Alida Meester; tr. 2e Delft 11.04.1894 Catharina van den Ende, geb. Goes 08.07.1863, overl. Delft 29.05.1961, d.v. Marinus Gerardus van den Ende, kleermaker, en Adriana Bonse.

12.               Francina Adriana Muller, geb. Delft 18.03.1855, overl. Amersfoort 26.06.1934.

13.               Gradus Muller, geb. Delft 12.09.1856, overl. Delft 02.12.1856.

14.               Johan Karel Michiel Muller, geb. Delft 16.09.1857, overl. Delft 16.03.1858.

15.               Wilhelm Johannes Muller, geb. Delft 18.04.1860, overl. Delft 10.09.1867.

 

[8] Leendert van Breen, geb. ca. 1761/1762, perruquier (1811), pruikmaker (1815,1831), overl. Vlissingen 19.02.1831|a|, tr.

[9] Gezina Schmidt, geb. Groningen ca. 1767/1768, overl. Vlissingen 08.10.1853|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Gesina/Gesinna, ook Smith):

1.                   Maria van Breen, geb. Vlissingen ca. 1791, dienstmeid (1815), overl. Vlissingen 09.12.1871, tr. Vlissingen 24.03.1815 Jacob Stevens, geb. Vlissingen ca. 1790, kuiper, overl. Vlissingen 09.01.1857, z.v. Cornelis Stevens en Lena van Hoek.

2.                   Metta Helene van Breen, ook Metta Elena, geb. Vlissingen 30.10.1791, couturičre (1813), logementhoudster (1827), overl. Vlissingen 09.09.1877, tr. 1e Vlissingen 07.04.1813 Antoine Joseph de Bruge, geb. Oostende 05.05.1792, commis negociant (1813), herbergier (1822), overl. Vlissingen 27.01.1822, z.v. Antoine Joseph Ignace de Bruge en Marie Catherine Victoire Pouvre, cabaretičre (1813); tr. 2e Vlissingen 17.10.1827 Abraham Klaaisen, ook Klaijsen, geb. Aardenburg ca. 1797, overl. Vlissingen 11.03.1859, z.v. Aarnout Klaaisen en Henrietta du Fosse.

3.                   Hendrik van Breen, geb. Vlissingen 30.12.1796, houtzager (1824,1831), overl. Vlissingen 09.03.1875, tr. Vlissingen 11.03.1824 Maria Johanna Bertel, geb. Vlissingen 14.12.1802, overl. Vlissingen 11.12.1879, d.v. Leendert Bertel en Hendrika Francina Moggenstorm.

4.                   Johanna Louiza van Breen, geb. Vlissingen 14.06.1799, overl. Rotterdam 24.11.1874|c|, tr. Vlissingen 26.03.1819 Teunis van Eijsbergen, geb. Dordrecht 22.06.1795, timmerman, overl. Vlissingen 03.01.1863, z.v. Hermanus van Eijsbergen en Engelina Colijn.

5.                   Machiel van Breen, geb. Vlissingen 04.02.1809; volgt [4].

6.                   Leendert van Breen, geb. Vlissingen 15.10.1811, blokmaker (1838), commissaris der loodsen (1877,1881), overl. Vlissingen 08.04.1883, tr. Vlissingen 24.10.1838 Adriaantje la Saigne, geb. Groede 16.03.1807, dienstbode (1838), overl. Amsterdam voor 1883, d.v. Jan la Saigne, arbeider. en Janna de Kock.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Vlissingen 1831 no.25); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Vlissingen 1853 no.174); |c| Johanna Louisa, d.v. Jan van Breen en Josina Smit, wede Theunis Eijsberge (overl.akte Rotterdam 1874 fol.e187).

 

[10] Claude Millot, overl. Vlissingen 1809, tr.

[11] Maria Nagels, geb. ca. 1786, werkvrouw (1834), overl. tussen 1859 en 1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carolina Josina Millot, geb. Vlissingen 18.11.1807; volgt [5].

2.                   Charles Millot, geb. Vlissingen 24.05.1810, schoenmaker (1834,1850), leerkoper (1852), schoenmaker (1859,1892), overl. Vlissingen 03.05.1892, tr. 1e Oostburg 09.05.1834 Anna Catharina van de Vicht, ook van der Vichgt, geb. Heille ca. 1805, dienstmeid (1834), overl. Vlissingen 11.05.1850, d.v. Michiel van der Vicht en Amerentiana Judoka Henneman; tr. 2e Vlissingen 07.04.1852|a| Theresia van der Vicht, ook van der Vichgt, geb. Sluis 13.01.1820, overl. Vlissingen 28.06.1859, d.v. Michiel van der Vicht en Barbara Verstraete; tr. 3e Vlissingen 14.09.1859 Johanna Pauwelina Blokpoel, geb. Middelburg ca. 1809/1810, overl. Vlissingen 15.02.1908, d.v. Gerhardus Blokpoel en Elisabeth Helleversteijn.

 

Noten: |a| dispensatie bij KB 17.08.1851 no.9 (huw.akte Vlissingen 1852 no.9).

 

[12] Johan Frederik Muller, ged. Delft 07.11.1773, aang.lidmaat Delft xx.04.1794, metselaar (1814), overl. Delft 29.11.1823; otr. Delft 19.05.1798, tr. Delft 03.06.1798

[13] Maria Valkenburg, geb. Delfshaven ca. 1772, overl. Delft 06.03.1847|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook Jan Fredrik/Jan Frederik):

1.                   Jan Frederik Muller, geb. Delft 20.11.1798, ged. Delft 22.11.1798.

2.                   Mees Muller, geb. Delft 13.03.1801, ged. Delft 15.03.1801, w.s. jonggestorven.

3.                   Adam Muller, geb. Delft 26.06.1803, ged. Delft 05.07.1803, arbeider, overl. Delft 08.04.1874|b|, tr. tussen 1824 en 1826 Neeltje de Wit, geb. Rotterdam xx.03.1799, overl. Rotterdam 02.01.1867, d.v. Maarten de Wit en Neeltje Kop.

4.                   Josina Muller, geb. Delft 12.09.1805, ged. Delft 19.09.1805, w.s. jonggestorven.

5.                   Johanna Muller, geb. Delft 12.09.1805, ged. Delft 19.09.1805.

6.                   Josina Muller, geb. Delft 28.07.1808, ged. Delft 05.08.1808.

7.                   Barendina Willemina Muller, geb. Delft 21.06.1811, ged. Delft 06.07.1811, tr. Delft 26.06.1850 Gerardus van Hattem, geb. Tiel ca. 1802, koopman (1828,1832), gep. korporaal der artillerie (1850), z.v. Gradus van Hattem, hovenier, en Dirkjen van Meteren.
     GvH tr. 1e Tiel 26.01.1828 Neeltje van Westrenen, dienstmeid (1828), overl. voor 1832, d.v. Wijnand van Westrenen en Antonia van Ommeren; tr. 2e Tiel 20.10.1832 Margaretha Josina Noot, geb. Tiel ca. 1799, overl. Delft 13.05.1846, d.v. Gradus Noot en Antje van de Grindt.

8.                   Mees Muller, geb. Delft 18.11.1814; volgt [6].

 

Noten: |a| ‘zijnde aangaande de ouders van de overledene niets bekend aan de declaranten of familie alhier woonachtig’ (overl.akte Delft 1847 no.163); |b| moeder per abuis Neeltje (overl.akte Delft 1874 no.175).

 

[14] Jan Boer, geb. Zevenhuizen 02.03.1776, lidmaat Delft (naar ’s-Gravenhage 26.04.1807; van ’s-Gravenhage xx.08.1808), wagenmakersknecht (1814), wagenmaker (1828,1846), gepensioneerd wagenmaker van ’s Rijks Magazijnen (1857), overl. Delft 28.01.1857, otr. Delft (gerecht) 11.05.1805|a|, tr. Delft 26.05.1805

[15] Adriana Resius, geb. Culemborg 18.05.1784, winkelierster (1832), overl. Delft 01.10.1832|b|.

Uit dit huwelijk (vader ook Boers, moeder ook Adriana Johanna, moeder Rosius, Rozius, Roosius, Rossius, Rosie, Roosie):

1.                   Arij Boer, geb. Delft 14.03.1806, ged. Delft 16.03.1806|b|, lakenwerker, tr. Delft 20.07.1831 Adriana Maria Waanders, geb. Delft 29.07.1811, ged. Delft 01.08.1811, naaister (1831), d.v. Willem Waanders, slachter, en Johanna van der Meulen.

2.                   Elizabeth Willemina Boer, geb. Delft 30.12.1809, ged. Delft 07.01.1810.

3.                   Leendert Boer, geb. Delft 12.10.1811, ged. Delft 24.10.1811, begr. Delft 09.11.1811.

4.                   Leendert Boers, geb. Delft 19.12.1812, overl. Delft 25.11.1813.

5.                   Francina Adriana Boers, geb. Delft 28.09.1814|d|; volgt [7].

6.                   Johanna Adriana Boers, geb. Delft 20.10.1816.

7.                   Adrianus Johannes Boers, geb. Delft 02.01.1819.

8.                   Jan Boers, geb. Delft 10.11.1820, overl. Delft 14.04.1822.

9.                   Johannes Adrianus Boers, geb. Delft 16.09.1822, timmerman, tr. Delft 13.05.1846 Maartje Verheul, geb. Maasland ca. 1820, d.v. Krijn Verheul, koopman, en Maria van den Beukel.

10.               Adriana Maria Boer, geb. Delft 17.06.1828, overl. Delft 02.07.1828.

 

Noten: |a| bruid Resius, geb. Kuilenburg; |b| Roosius; |d| vader Boers, moeder Rosius.

 

[16] van Breen

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert van Breen, geb. ca. 1761/1762; volgt [8].

 

[18] Schmidt

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Gezina Schmidt, geb. Groningen ca. 1767/1768; volgt [9].

 

[20] Millot

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Claude Millot; volgt [10].

 

[22] Nagels

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Nagels, geb. ca. 1786; volgt [11].

 

[24] Johan Frederik Muller, uit Doornik, aang.lidmaat Delft (Evangelisch-Luthers) 13.04.1775, w.s. begr. Delft (Nieuwe Kerk) 10.05.1783, otr. Delft 14.03.1772|a|, tr. Delft 29.03.1772

[25] Johanna Koster, begr. Delft (Oude Kerk) 08.01.1789; otr. 1e Delft 04.06.1768, tr. Delft 19.06.1768 Nicolaas Kruijs, overl. voor 1772.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Frederik Muller, ged. Delft 07.11.1773; volgt [12].

2.                   Barendina Willemina Muller, ged. Delft 30.04.1776.
= w.s. Barendina Sophia Muller, geb. ca. 1778, fruitverkoopster (1814), overl. Delft 28.04.1814, tr. Anthonij Madern.

3.                   Adam Muller, ged. Delft 02.05.1779, aang.lidmaat Delft xx.04.1800.

4.                   Johannes Albertus Muller, ged. Delft 27.02.1782, kuipersknecht, overl. Delft 30.05.1844, otr. Delft 25.09.1806, tr. Delft 12.10.1806 Elizabeth Mol, geb. Delft ca. 1780, turftonster (1853), overl. Delft 15.06.1853, d.v. Arij Mol en Clasina Sneeuwit.

 

Noten: |a| bruidegom Jan Fredrik.

 

[26] Valkenburg

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Valkenburg, geb. Delfshaven ca. 1772; volgt [13].

 

[28] Arie Boer, wagenmaker, overl. Zevenhuizen, tr.

[29] NN|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Boer, geb. Zevenhuizen 02.03.1776; volgt [14].

 

Noten: |a| ‘zijnde aangaande de moeder van de overledene niets bekend’ (overl.akte Delft 1857 no.52).

 

[30] Andries Rossius, geb. Culemborg, geweermaker, overl. Delft 07.11.1816, z.v. Andries Rossius en Maria Hazee; tr.

[31] Helena Kuijs, geb. Gorinchem xx.07.1755, overl. Delft 13.04.1849|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook Roosius/Rosije/Rosius, moeder ook Lena/Lijntje, ook Kuis):

1.                  

2.                   Adriana Resius, geb. Culemborg 18.05.1784; volgt [15].

3.                   Cornelia Jacoba Rosije, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 14.12.1788.

4.                   Andries Rosius, geb. Delft xx.01.1791, overl. Rotterdam 27.11.1840, tr. Rotterdam 03.05.1815 Maria Kleij, geb. Berkel ca. 1790, overl. Rotterdam 15.04.1874, d.v. Jacobus Kleij en Magtiltje de Reus, ook Maggeltje van Heusden.

5.                   Willemina Cornelia Rosius, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 16.06.1793, overl. Delft 24.02.1855, tr. 1e Delft 09.06.1813 Ludovicus Cools, ged. Delft (St.Joseph Parochie) 11.08.1793, z.v. Franciscus Cools en Anna Maria Haverbeek; tr. 2e Delft 11.04.1821 Ari Snel, geb. Delft ca. 1794, z.v. Louwerens Snel en Johanna Fillekes.

6.                   Franssina Helena Rosius, ook Francina Helena, geb. Delft 23.01.1796, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 24.01.1796, overl. Delft 17.06.1866, tr. Delft 05.12.1821 Abraham van Eerden,  geb. Schiedam ca. 1788, overl. Delft 11.11.1846, z.v. Abraham van Eerden en Anna Adriana Ockers.

7.                   Lijdia Johanna Helena Rosius, ook Helena Lijdia Johanna, geb. Delft 08.11.1798, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 11.11.1798, overl. Delft 01.09.1867, tr. Delft 16.06.1819 Dirk Houtzager, geb. Leiden ca. 1798, overl. Delft 02.05.1838, z.v. Joseph Houtzager en Anthonia Ackersdijk.

8.                   Gerrit Rosius, geb. Delft 26.09.1801, ged. Delft (Oude Kerk) 29.09.1801, overl. Delft 24.09.1826, tr. Delft 12.12.1821 Dirkje van Kralinge, geb. Delft 18.10.1800, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 19.10.1800, d.v. Klaas van Kralinge, ook Nicolaas, en Katrina Willemina Hendriks, ook Catharina.
     DvK tr. 2e Delft 23.01.1828 Johannes Aarnouts, geb. Dordrecht ca. 1804, z.v. Johannes Aarnouts en Eva de Visser.

9.                   Maria Rossius, ook Rosius, geb. Delft 11.07.1805, ged. Delft (gerecht) 16.07.1805, overl. na 1883, tr. Delft 28.04.1830 Hendrik van der Horst, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 19.06.1799, overl. voor 1883, z.v. Adam van der Horst en Maria Colars.

10.               

 

Noten: |a| wede Rosius, ‘zijnde aangaande de ouders van de overledene niets bekend aan de declaranten of familie alhier’ (overl.akte Delft 1849 no.176).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren