Frederik Dicke (1909-1985)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juni 2019)

 


 

[1] Frederik Dicke, geb. Dordrecht 19.12.1909, ingenieur bouwkunde Delft 1932, hoogleraar Bandoeng (1950-), overl. Velsen 24.09.1985, begr. IJmuiden (Bpl. Duinhof) 27.09.1985, verloofd 1928, otr. Breda xx.09.1933|a| Geertje Lijntje van Nes, geb. 07.02.1909, overl. Driehuis 12.11.1994, begr. IJmuiden (Bpl. Duinhof) 18.11.1994.

 

Noten: |a| Bredasche courant 21.09.1933.

 

[2] Carel Matthijs Dicke, geb. Dordrecht 28.10.1884, wethouder van Dordrecht, overl. Dordrecht 14.02.1956, begr. 18.02.1956, tr. Dordrecht 19.06.1907
[3] Adriana Levina Slijper, geb. Dordrecht 23.11.1883, overl. Dordrecht 30.08.1961, begr. Dordrecht (Alg.Bpl.) 02.09.1961.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Adolph Dicke, geb. Dordrecht 30.08.1908, ingenieur civiele techniek Delft 1931, raadg. ingenieur (1971), overl. Rotterdam 17.01.1976, crem., tr. Elisabeth Anthonetta Herwijnen, geb. ca. 1909, overl. Breda 04.02.1999, crem. 09.02.1999.

2.                   Frederik Dicke, geb. Dordrecht 19.12.1909; volgt [1].

3.                   Carel Matthijs Dicke, geb. Dordrecht 15.01.1912, tr. Dordrecht 29.04.1947 G. Brouwer.

4.                   Maaike Dicke, geb. Dordrecht 21.04.1913, overl. Deventer 27.12.1991, begr. Colmschate (Alg.Bpl.) 31.12.1991, tr. Cornelis Folkersma, geb. Westdongeradeel 14.12.1907, overl. Gorinchem 02.02.1960, begr. Gorinchem (Alg.Bpl.) 06.02.1960, z.v. Bartholomeus Folkersma en Riemke Wiersma.

5.                   Zoon N. Dicke, tr. Dordrecht 27.10.1943 C.A. Sanstra.

6.                   Zoon Dicke, geb. Dordrecht 1916|a|.

7.                   Zoon M.D. Dicke, tr. C. Karsemeijer; tr. voor 1972 A.E.G. Stap; tr. voor 1999 S. Spanjer.

8.                   Otto Dingeman Dicke, geb. Dordrecht 03.05.1918, overl. Dordrecht 07.12.1984, begr. Dordrecht (Alg.Bpl.) 12.12.1984, tr. voor 1948 Elsje van Wingerden.

9.                   Jan Dicke, geb. ca. 1920, ingenieur bouwkunde Delft 1949, architect (1971,1977), overl. Dordrecht 03.04.1977, begr. Dordrecht (Alg.Bpl.) 07.04.1977, tr. voor 1956 Jacomina Dolk, Mies, geb. 02.08.1924, overl. 29.06.1992, begr. Dordrecht (Alg.Bpl. Essenhof) 03.07.1992.

10.               Dochter Dicke, geb. Dordrecht xx.02.1922|b|. Dochter H.C. Dicke, tr. na 1956 Ph. Kouwen.

11.               Dirk Dicke, geb. Dordrecht 02.02.1924, ingenieur civiele techniek Delft 1947, hoogleraar Delft, tr. W.A.J. Karsemeijer.

12.               Adolph Willem Dicke, Dolf, geb. Dordrecht 22.03.1926, overl. Nijmegen 18.01.1995, crem. Nijmegen (Jonkerbos) 21.01.1995, otr. 12.10.1953 J.K. Kegge, geb. ca. 1928.

 

Noten: |a| Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 03.01.1917; |b| Arnhemsche courant 13.02.1922.

 

[4] Hendrik Adolph Dicke, geb. Dordrecht 02.07.1849, winkelier (1873), koopman (1883,1898), overl. Dordrecht 04.02.1922; tr. 1e Bergen op Zoom 12.08.1873 Magdalena Johanna Vetten, geb. Bergen op Zoom 12.11.1852, overl. Dordrecht 30.06.1882, d.v. Nicolaas Vetten, pottenbakker, en Anna van der Hoeven; tr. 2e Almkerk en Uitwijk 27.01.1883

[5] Helena Cornelia Walraven, geb. Emmikhoven en Waardhuizen 15.03.1850, overl. Dordrecht 26.10.1927, begr. 31.10.1927.

Uit het huwelijk Dicke-Vetten:

1.                   Rooksje Barendina Dicke, geb. Dordrecht 30.07.1874, overl. Dordrecht 27.02.1897, tr. Barteld de Jonge.

2.                   Nicolaas Dicke, geb. Dordrecht 20.07.1875, geëmployeerde van de Dordtsche Petroleum Industrie Maatschappij (1898), overl. ’s-Gravenhage 22.04.1942, tr. Tilburg 29.12.1898|a| Anna Geertruida Krever, geb. Tilburg 23.08.1868, overl. ’s-Gravenhage 25.10.1958, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 29.10.1958, d.v. Jacobus Johannes Krever en Johanna Elisabeth Simmers.

3.                   Carel Matthijs Dicke, geb. Dordrecht 24.09.1876, overl. Dordrecht 07.11.1876.

4.                   Anna Goverdina Dicke, geb. Dordrecht 12.12.1877, tr. Dordrecht 20.07.1904 Hermannus Mulder, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 11.01.1878, z.v. Roelof Mulder (1844-), predikant, en Jantje Hessels.

Uit het huwelijk Dicke-Walraven:

5.                   Carel Matthijs Dicke, geb. Dordrecht 28.10.1884; volgt [2].

6.                   Otto Dingeman Dicke, geb. Dordrecht 27.06.1886, bouwkundig ingenieur, overl. Vlissingen 15.12.1948, begr. 18.12.1948, tr. Papendrecht 20.04.1920 Maria Willemina de Wit, geb. Jaarsveld 02.08.1890, d.v. Gerard de Wit en Hendrikje van Leijenhorst; tr. 2e voor 1942 Helena Drost, overl. na 1942; tr. 3e Claziena Antonia Bastiana Lugten.

7.                   Bernardina Catharina Dicke, geb. Dordrecht 07.10.1887, overl. Dordrecht 24.10.1944.

8.                   Ottolina Helena Cornelia Dicke, Ottolien, geb. Dordrecht 19.05.1889, overl. na 1942, tr. Dordrecht 13.06.1917 Arie Visser, geb. Papendrecht 22.01.1885, civiel ingenieur, overl. na 1942, z.v. Martinus Visser en Adriana van de Graaf.

9.                   Ida Maria Dicke, geb. Dordrecht 24.06.1893, overl. Dordrecht 23.06.1895.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom. Wonend te Pamekasan (Res. Madoera), vertegenwoordigd door Simeon Wilhelm van Proosdij, 24 jaar, apothekersassistent (huw.akte Tilburg 1989 no.305).

 

[6] Frederik Slijper, geb. Dordrecht 27.01.1857, bakker (1892), overl. Dordrecht 21.08.1924; tr. 2e Haarlemmermeer 14.07.1892 Pieternella ten Hagen, geb. Haarlemmermeer 06.08.1860, overl. Zwijndrecht 28.08.1940, d.v. Jan ten Hagen, landbouwer, en Anneke van Andel; tr. 1e Zwijndrecht 16.06.1880

[7] Maaike van Pelt, geb. Zwijndrecht 11.05.1854, overl. Dordrecht 01.03.1891.

Uit het huwelijk Slijper-van Pelt:

1.                   Anna Catharina Maria Slijper, geb. Dordrecht 10.09.1881, overl. Dordrecht 30.07.1882.

2.                   Adriana Levina Slijper, geb. Dordrecht 23.11.1883; volgt [3].

3.                   Martinus Dores Slijper, geb. Dordrecht 24.05.1885, overl. Roosendaal en Nispen 14.12.1948, tr. Dordrecht 20.04.1910 Zegerina Maria de Rooij, geb. Almkerk en Uitwijk 23.04.1886, overl. na 1948, d.v. Bastiaan de Rooij en Huibertje Schipper.

4.                   Anna Catharina Maria Slijper, geb. Dordrecht 20.01.1891, overl. Dordrecht 29.01.1891.

Uit het huwelijk Slijper-ten Hagen:

5.                   Jan Slijper, geb. Dordrecht 24.05.1893, overl. na 1937, tr. Zwijndrecht 03.11.1926 Wilhelmina Clara Vogel, geb. Zwijndrecht 26.12.1896, overl. na 1937, d.v. Willem Vogel en Anna Minna Adelheide Kevelmann.

6.                   Frederik Slijper, geb. Dordrecht 25.04.1894, overl. Dordrecht 03.07.1894.

 

[8] Carel Matthijs Dicke, geb. Dordrecht 19.01.1818, overl. Dordrecht 15.06.1871; tr. 2e Dordrecht 23.07.1856 Rooksje Barendina van de Weg, geb. Dordrecht 22.05.1833, overl. Dordrecht 28.10.1901|a|, d.v. Jacob Sterk van de Weg en Hester van Wijnen; tr. 1e Dordrecht 14.10.1846

[9] Berendina Catharina de Lange, geb. Dordrecht ca. 1811, overl. Dordrecht 01.11.1855.

     RBvdW tr. 2e Dordrecht 19.05.1875 Arie Verhoeve, geb. Dordrecht 26.02.1829, overl. Dordrecht 13.11.1895, z.v. Willem Verhoeve en Wilhelmina Willemse.

Uit het huwelijk Dicke-de Lange (moeder ook Bernardina Catharina):

1.                   Hendrik Adolph Dicke, geb. Dordrecht 01.07.1848.

2.                   Hendrik Adolph Dicke, geb. Dordrecht 02.07.1849; volgt [4].

3.                   Ida Maria Dicke, geb. Dordrecht 14.11.1850, overl. ’s-Gravenhage 05.02.1934, begr. Dordrecht (Alg.Bpl.) 08.02.1934.

4.                   Carel Matthijs Dicke, geb. Dordrecht 24.02.1853, overl. na 1901, tr. Sliedrecht 05.01.1893 Alida Kalis, geb. Sliedrecht 20.11.1863, overl. Ermelo 29.03.1921, d.v. Jan Kalis en Cornelia Versteeg.

5.                   Adolph Johannes Dicke, geb. Dordrecht 14.10.1855, overl. Dordrecht 06.02.1856.

Uit het huwelijk Dicke-van de Weg:

6.                   Barendina Hester Dicke, geb. Dordrecht 17.02.1858, overl. Dordrecht 09.06.1858.

7.                   Jacob Sterk Dicke, geb. Dordrecht 14.06.1859, overl. Dordrecht 08.06.1883.

8.                   Adolph Hendrik Dicke, geb. Dordrecht 27.06.1862, overl. na 1901, tr. Middelburg 14.08.1890 Carolina Bernardina Wolff, geb. Middelburg 02.08.1865, overl. Amsterdam 27.12.1936, begr. Dordrecht (Alg.Bpl.) 31.12.1936, d.v. Johannes Wolff, winkelier, en Johanna Geertruida la Brand.

9.                   Willem Dicke, geb. Dordrecht 18.02.1867, mr., advocaat, overl. tussen 1901 en 1930, tr. Muiden 08.08.1895 Margaretha Schouten, geb. Muiden ca. 1875, overl. na 1930, d.v. Hendrik Schouten en Margaretha Jacoba Eichelberg.

 

Noten: |a| wede A. Verhoeven Wzn (annonce collectie CBG).

 

[10] Dingeman Walraven, geb. Emmikhoven 01.04.1815, korenmolenaar (1840,1883), overl. Almkerk 19.08.1887, tr. Emmikhoven en Waardhuizen 26.06.1840

[11] Otje van Drunen, geb. Almkerk en Uitwijk 07.06.1814, overl. Almkerk 22.08.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lijntje Klaziena Walraven, geb. Emmikhoven en Waardhuizen 05.07.1841, overl. Middelburg 08.05.1894, tr. Emmikhoven en Waardhuizen 16.08.1865 Arie Littooij, geb. Klundert 27.11.1834, predikant, z.v. Nicolaas Littooij, winkelier, en Maaike Vos.

2.                   Pieter Walraven, geb. Emmikhoven en Waardhuizen 01.04.1843 (akte), overl. Emmikhoven en Waardhuizen 30.05.1843.

3.                   Pieter Walraven, geb. Emmikhoven en Waardhuizen 21.06.1844, overl. Almkerk en Uitwijk 08.12.1923, tr. Emmikhoven en Waardhuizen 19.10.1876 Elisabeth Thielen, geb. Emmikhoven en Waardhuizen 27.11.1853, d.v. Adriaan Thielen en Adriana Sterkenburg.

4.                   Abraham Walraven, geb. Emmikhoven 05.02.1847 (akte), bakkersknecht, overl. Middelburg 16.04.1871.

5.                   Helena Cornelia Walraven, geb. Emmikhoven en Waardhuizen 15.03.1850; volgt [5].

6.                   Cornelis Walraven, geb. Emmikhoven en Waardhuizen 19.04.1854 (akte), overl. Emmikhoven en Waardhuizen 28.12.1876.

 

[12] Martinus Dorus Slijper, geb. Zutphen 01.07.1828, overl. Dordrecht 21.01.1893, tr. Dordrecht 31.10.1855

[13] Anna Catharina Maria van Dongen, geb. Raamsdonk 15.07.1824, overl. Dordrecht 04.01.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederik Slijper, geb. Dordrecht 27.01.1857; volgt [6].

2.                   Pieter Slijper, geb. Dordrecht 03.09.1858, overl. Dordrecht 05.10.1859.

3.                   Pieter Slijper, geb. Dordrecht 14.12.1860, overl. Dordrecht 19.03.1862.

4.                   Pieter Slijper, geb. Dordrecht 16.06.1862, overl. Dordrecht 25.04.1863.

5.                   Martinus Dores Slijper, geb. Dordrecht 23.07.1864, overl. Dordrecht 07.02.1895, tr. Dordrecht 17.05.1888 Maria Carolina Jung, geb. Dordrecht ca. 1848, d.v. Johann Gottlieb Jung en Suzanna Kouwenhoven.

6.                   Pieter Slijper, geb. Dordrecht 03.12.1867, overl. Dordrecht 09.05.1868.

 

[14] Dirk van Pelt, geb. Zwijndrecht 20.06.1826, winkelier (1859), overl. Zwijndrecht 18.05.1904, tr. Zwijndrecht 23.09.1847

[15] Adriana Levina Los, geb. Zwijndrecht 28.01.1828, overl. Zwijndrecht 24.11.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk van Pelt, geb. Zwijndrecht 15.03.1848.

2.                   Adriana van Pelt, geb. Zwijndrecht 15.09.1849 (akte), overl. Zwijndrecht 03.02.1851.

3.                   Maaike van Pelt, geb. Zwijndrecht 24.12.1850 (akte), overl. Zwijndrecht 27.01.1851.

4.                   Adriana van Pelt, geb. Zwijndrecht 02.02.1852 (akte).

5.                   Maaike van Pelt, geb. Zwijndrecht 11.05.1854; volgt [7].

6.                   Aart van Pelt, geb. Zwijndrecht 30.05.1857 (akte), overl. Zwijndrecht 13.01.1880.

7.                   Pieter van Pelt, geb. Zwijndrecht 23.03.1859, overl. Zwijndrecht 07.11.1859.

8.                   Lena Pieternella van Pelt, geb. Zwijndrecht 06.11.1860 (akte), overl. Zwijndrecht 25.06.1924, tr. Zwijndrecht 06.07.1892 Dirk Vliegenthart, geb. Klundert 26.03.1856, kandidaat-notaris (1892), z.v. Dirk Vliegenthart (1813-1874), afgescheiden predikant te Klundert en Zevenbergen, en Cornelia Pieternella Knook (1826-1897).

9.                   Adriana Levina van Pelt, geb. Zwijndrecht 21.10.1862 (akte), overl. Zwijndrecht 05.04.1880.

10.               Pieter van Pelt, geb. Zwijndrecht 14.12.1864 (akte), overl. Zwijndrecht 25.04.1869.

11.               levenloze zoon, Zwijndrecht 21.09.1867.

 

[16] Hendrik Adolph Dicke, geb. Wesel ca. 1788, overl. Dordrecht 05.07.1869, z.v. Mathias Dicke en Catharina Kempers; tr. Rotterdam 14.04.1813

[17] Ida Maria Kloete, ged. Rotterdam 27.10.1778, overl. Dordrecht 04.03.1831, d.v. Hendrik Kloete en Anna Charlotta Klier.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Catharina Maria Dicke, geb. Rotterdam 21.01.1814, overl. Haarlem 28.03.1891, tr. Purmerend 06.09.1834 Jan Hendrik Michelsen, geb. Amsterdam 26.02.1809, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 19.03.1809, predikant, overl. Haarlem 13.12.1902, z.v. Jan Hendrik Michelsen en Stijntje Simon.

2.                   Hendrik Kloete Dicke, geb. Dordrecht 31.05.1815, overl. Dordrecht 12.04.1888, tr. Wesel 16.07.1836 Friderika Elisabeth Rahr.

3.                   Carel Matthijs Dicke, geb. Dordrecht 19.01.1818; volgt [8].

 

[18] Jan de Lange, geb. Vlissingen ca. 1781/1782, overl. Dordrecht 16.11.1860, z.v. Pieter de Lange en Adriana Jansen; tr. 2e Dordrecht 19.04.1837 Maggeltje van der Haart, geb. Dordrecht ca. 1785, overl. Dordrecht 02.05.1869, d.v. Dirk van der Haart en Helena van der Heijden; tr. 1e

[19] Maria de Herre, geb. ca. 1776, overl. Dordrecht 06.01.1836, d.v. Cornelis de Herre en Janna N.

     MvdH tr. 1e Dordrecht 25.09.1811 Otto Goedman, ook Goedmans, geb. Dordrecht ca. 1780/1781, overl. Dordrecht 21.12.1829, z.v. Johannes Hermanus Goedman en Johanna van Weelde.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna de Lange, geb. Vlissingen ca. 1802, tr. Zierikzee 19.10.1827 Jacob Korsten, geb. Zierikzee ca. 1802, kunstschilder, overl. Zierikzee 03.04.1876, z.v. Cornelis Korsten en Klazina van Sprang.

2.                   Pieter de Lange, geb. ca. 1805, overl. Dordrecht 23.08.1819.

3.                   Adriana Maria de Lange, geb. Vlissingen ca. 1809/1810, overl. Dordrecht 19.01.1876, tr. Dordrecht 25.05.1853 Jacobus van Kooleghem, geb. Dordrecht ca. 1790, overl. Dordrecht 09.01.1873, z.v. Leendert van Kooleghem en Alida Stoel.

4.                   Berendina Catharina de Lange, geb. Dordrecht ca. 1811; volgt [9].

5.                   Anthonie de Lange. geb. Dordrecht 26.02.1813, overl. Dordrecht 22.07.1905, tr. Brielle 15.10.1836 Aafje Gerrediena Ariana Blanken, geb. Hellevoetsluis 22.01.1811, d.v. Cornelis Blanken en Geertruij Pater.

6.                   Elizabeth Cornelia de Lange, geb. Dordrecht 30.10.1815, overl. Dordrecht 22.12.1883.

7.                   Johannes Marinus de Lange, geb. Dordrecht 14.07.1818, overl. Dordrecht 13.01.1893, tr. 1e Dordrecht 02.02.1842 Gijsje de Klundert, geb. Dordrecht 14.05.1822, d.v. Pieter de Klundert en Gijsberdina Verhoeven; tr. 2e  Dordrecht 19.10.1870 Elisabeth Verhoeven, geb. Gorinchem 03.07.1827, d.v. Hendrik Verhoeven en Huibertje Sas.

 

[20] Abraham Walraven, geb. Emmikhoven xx.07.1783, bakker (1817), tapper (1840,1845), bakker (1850,1854), overl. Emmikhoven en Waardhuizen 22.02.1864, z.v. Otto Walraven en Dingena van der Walle; tr.

[21] Lijntje Groeneveld, geb. Emmikhoven ca. 1779, overl. Emmikhoven en Waardhuizen 09.09.1850, d.v. Cornelis Groeneveld en Dingena Walraven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dingena Walraven, geb. Emmikhoven ca. 1809, overl. Emmikhoven en Waardhuizen 28.01.1854.

2.                   Otto Walraven, geb. Emmikhoven ca. 1809, bakker, overl. Emmikhoven en Waardhuizen 30.04.1851.

3.                   Cornelis Walraven, geb. Emmikhoven ca. 1811, korenmolenaar, overl. Meeuwen 14.04.1895, tr. Eethen, Genderen en Heesbeen 06.03.1845 Petronella van den Heuvel, geb. Genderen ca. 1814, d.v. Pieter van den Heuvel en Jenneke van der Beek.

4.                   Dingeman Walraven, geb. Emmikhoven 01.04.1815; volgt [10].

5.                   Cornelia Walraven, geb. Emmikhoven 06.05.1817, overl. Emmikhoven en Waardhuizen 20.01.1845.

6.                   Adriana Walraven, geb. Emmikhoven 16.04.1825 (akte), overl. Emmikhoven en Waardhuizen 08.09.1825.

 

[22] Pieter van Drunen, geb. Almkerk ca. 1779, wagenmaker, overl. Almkerk en Uitwijk 07.11.1824, z.v. Aart van Drunen en Otje van de Koppel; tr.

[23] Helena Donkenbeek, Lena, geb. Almkerk ca. 1777, winkelierster (1840,1845), overl. Almkerk en Uitwijk 14.07.1858, d.v. Otto Donkenbeek en Claasje Struik.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klasina van Drunen, ged. Almkerk 12.01.1808, overl. Almkerk en Uitwijk 07.08.1839, tr. Almkerk en Uitwijk 15.11.1833 Gerrit Besselaar, ged. Rotterdam 2.4.03.1803, overl. Rotterdam 22.02.1869, z.v. Dirk Besselaar en Gerritje Haverslag.
     GB tr. 2e Rotterdam 02.05.1849 Herremina Dalm, geb. Zuilichem ca. 1809, overl. Rotterdam 01.04.1870, d.v. Arien Dalm en Teuntje Stavast.

2.                   Aart van Drunen, ged. Almkerk 09.07.1809, wagenmaker, overl. Almkerk en Uitwijk 21.04.1887, tr. 1e Nederhemert 01.11.1840 Willemke Ruijmschoot, geb. Nederhemert 16.09.1813, overl. Nederhemert 06.09.1841|a|, d.v. Adrianus Ruijmschoot en Aletta Branderhorst; tr. 2e Made en Drimmelen 19.07.1845 Pieternella Stel, ook Pietronella, geb. Made en Drimmelen 31.08.1817, overl. Almkerk en Uitwijk 17.01.1909, d.v. Schalk Stal, zalmvisser, en Janneke de Heer.

3.                   Otje van Drunen, geb. Almkerk en Uitwijk 13.10.1811.

4.                   Otje van Drunen, geb. Almkerk en Uitwijk 07.06.1814; volgt [11].

 

Noten: |a| ook overl.akte Almkerk en Uitwijk 1841 no.29.

 

[24] Fredericus Slijper, geb. ca. 1801/1802, wolkammer (1822,1829), wever (1832), wolkammer (1835,1856), overl. Zutphen 23.01.1856, z.v. Fredrik Slijper, metselaar, en Catrina Cirée, tapnering doende (1822); tr. Zutphen 10.04.1822

[25] Johanna Jansen, geb. ca. 1799, dienstmeid (1822), overl. Zutphen 09.08.1856, d.v. Martinus Dorus Jansen, katechiseermeester, en Anneken Knaap.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Dorus Slijper, geb. Zutphen 01.07.1828; volgt [12].

2.                   Catharina Slijper, geb. Zutphen 08.12.1829.

3.                   Jacob Slijper, geb. Zutphen 16.10.1832, tr. Deventer 04.11.1858 Jeannette Charlotte Louise Wilhelmine de Geest, geb. Nettelhorst (Laren) 10.07.1825, dienstbode (1858), overl. Deventer 20.12.1875, d.v. Hendrik de Geest, tuinman, en Johanna Sweerts.

4.                   Frederikus Slijper, geb. Zutphen 21.08.1835, smid, overl. Deventer 17.02.1882, tr. Deventer 29.09.1859 Hillegonda Lasthuis, geb. Deventer 08.11.1829, overl. Deventer 20.12.1903, d.v. Nades Lasthuis, kleermaker, en Gardina van Staveren.

5.                   Catharina Slijper, geb. Zutphen 27.05.1839, overl. Dordrecht 05.03.1915, tr. 1e Dordrecht 26.04.1866 Jan Huibert(se) van Andel, geb. Andel ca. 1839, overl. Dordrecht 30.03.1875, z.v. Arie Janse van Andel en Pieternella van Waardhuizen; tr. 2e Dordrecht 28.06.1876 Pieter van Andel, geb. ca. 1852/853, overl. Dordrecht 30.12.1915, z.v. Arie Jansse van Andel en Pieternella van Waardhuizen.

6.                   Gerrit Christiaan Slijper, geb. Zutphen 19.06.1843, overl. Dordrecht 17.09.1912, tr. Dubbeldam 30.05.1872 Pieternella van der Wiel, geb. Dubbeldam 18.11.1848, d.v. Cornelis van der Wiel en Maria Groeneveld.

 

[26] Pieter van Dongen, geb. Raamsdonk ca. 1791, slijter (1824,1827), koopman (1835), overl. Raamsdonk 06.05.1835, z.v. Johannes van Dongen en Johanna Bouwens; tr. 2e Almkerk en Uitwijk 20.01.1826 Geertruij van Wageningen, geb. Almkerk ca. 1828, overl. Raamsdonk 12.05.1869, d.v. Pieter van Wageningen en Dingena Pruijssen; tr. 1e ’s-Gravenmoer 11.08.1816

[27] Anna Catharina Maria van Nahuijs, geb. Liempde ca. 1786, overl. Raamsdonk 23.02.1825, d.v. Abraham van Nahuijs en Rebecca Dekkers.

Uit het huwelijk van Dongen-van Nahuijs (moeder ook van Nahuis/van Nahuijzen):

1.                   Johannes van Dongen, geb. Raamsdonk 16.04.1817, overl. Raamsdonk 27.07.1889, tr. Raamsdonk 10.11.1842 Johanna Dorrenboom, geb. Raamsdonk 08.03.1820, overl. Raamsdonk 14.06.1892, d.v. Pieter Dorrenboom en Jacoba Gerits Knaap.

2.                   Willem Abraham van Dongen, geb. Raamsdonk 27.08.1818, overl. Raamsdonk 30.10.1818.

3.                   Johanna Rebekka van Dongen, geb. Raamsdonk 15.01.1821, overl. na 1894, tr. Dordrecht 02.04.1846 Hendrik van Waardhuizen, geb. Andel ca. 1820/1821, overl. Dordrecht 25.10.1894, z.v. Jan van Waardhuizen en Annike van Andel.

4.                   Willem Abraham van Dongen, geb. Raamsdonk 08.02.1822, overl. Hilversum 04.02.1909, tr. Veen 14.08.1845 Maria Vos, geb. Andel 23.07.1821, overl. Hilversum 31.03.1902, d.v. Jan Vos en Anna van Sitteren.

5.                   Pieter van Dongen, geb. Raamsdonk 03.01.1823, overl. Raamsdonk 18.07.1823.

6.                   Anna Catharina Maria van Dongen, geb. Raamsdonk 15.07.1824; volgt [13].

Uit het huwelijk van Dongen-van Wageningen (moeder ook Gertrui/Geertrui/Geertruida:

7.                   Pieter van Dongen, geb. Raamsdonk 27.12.1827, overl. Raamsdonk 31.03.1903, tr. Waspik 17.07.1851 Maria Sagt, geb. Waspik ca. 1821, overl. Raamsdonk 07.12.1887, d.v. Cornelis Sagt en Huijbertje Konings.

8.                   Gerrit van Dongen, geb. Raamsdonk 16.07.1830.

9.                   Joannes Adrianus van Dongen, geb. Raamsdonk 13.03.1832, overl. Raamsdonk 26.10.1832.

 

[28] Dirk van Pelt, geb. Zwijnsdrecht ca. 1793/1794, overl. Zwijndrecht 24.04.1845, z.v. Dirk van Pelt en Neeltje Baars; tr. Zwijndrecht 21.06.1823

[29] Maaike Landsmeer, geb. Zwijndrecht ca. 1794/1795, overl. Zwijndrecht 23.12.1856, d.v. Paulus Landsmeer en Neeltje Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk van Pelt, geb. Zwijndrecht 20.06.1826; volgt [14].

 

[30] Aart Los, geb. Zwijndrecht ca. 1780, overl. Zwijndrecht 31.08.1858, z.v. Daniel Los en Levina Rijken; tr. 1e voor 1802 Kuiniertje van Nugteren, geb. ca. 1782, overl. (kraambed) Zwijndrecht 07.08.1812, d.v. Adriaan van Nugteren en Anna Valk; tr. 2e Zwijndrecht 15.05.1813

[31] Adriana Schouten, geb. Zwijndrecht ca. 1791, overl. Zwijndrecht 28.05.1848, d.v. Pieter Schouten en Lena Bijkerk.

Uit het huwelijk Los-van Nugteren:

1.                   Daniel Los, geb. Zwijndrecht ca. 1802, overl. Zwijndrecht 13.09.1860, tr. 1e Zwijndrecht 29.10.1824 Lena van Dam, geb. Zwijndrecht ca. 1799, overl. Zwijndrecht 28.06.1855, d.v. Cornelis van Dam en Cornelia Troost; tr. 2e Zwijndrecht 01.05.1857 Sara Romijn, geb. Dubbeldam 01.07.1815, overl. Zwijndrecht 14.08.1888, d.v. Reinier Romijn en Adriana van Ouwelingen.

2.                   Kuiniertje Los, geb. Zwijndrecht 03.08.1812, overl. Zwijndrecht 06.11.1812.

Uit het huwelijk Los-Schouten:

3.                   Lena Pieternella Los, geb. Zwijndrecht 06.01.1815, overl. Zwijndrecht 28.12.1863, tr. Zwijndrecht 06.05.1842 Machiel van de Weg, geb. Dordrecht 17.09.1812, overl. Zwijndrecht 28.05.1848, z.v. Willem van de Weg en Dorothea van den Benden.

4.                   Levina Los, geb. Zwijndrecht 09.06.1816, overl. Zwijndrecht 20.10.1819.

5.                   Pieter Los, geb. Zwijndrecht 07.09.1817, overl. Zwijndrecht 10.01.1818.

6.                   Pieter Los, geb. Zwijndrecht 10.12.1818, overl. Zwijndrecht 06.01.1890, tr. Zwijndrecht 10.06.1846 Aaltje Johanna Melle, geb. Zwijndrecht 24.07.1821, overl. Zwijndrecht 15.05.1896, d.v. Bastiaan Melle en Adriana Cornelisdr de Bondt.

7.                   Aart Los, geb. Zwijndrecht 21.03.1821, overl. Zwijndrecht 02.06.1833.

8.                   Levina Adriana Los, geb. Zwijndrecht 20.01.1823, overl. Zwijndrecht 26.06.1828.

9.                   Bastiaan Los, geb. Zwijndrecht 30.11.1825, overl. Zwijndrecht 10.08.1906, tr. Zwijndrecht 02.03.1848 Aaltje van Noort, geb. Zwijndrecht 14.02.1831, overl. Zwijndrecht 19.11.1908, d.v. Teunis van Noort en Barbera de Klerk.

10.                Adriana Levina Los, geb. Zwijndrecht 28.01.1828; volgt [15].

11.                Levina Adriana Los, geb. Zwijndrecht 07.05.1830, overl. Zwijndrecht 18.08.1873, tr. Zwijndrecht 30.06.1859 Cornelis de Bondt, geb. Zwijndrecht 05.08.1830, overl. Zwijndrecht 29.06.1910, z.v. Cornelis Cornelisz de Bondt en Neeltje Dura.
     CdB tr. 1e Zwijndrecht 14.03.1856 Maria Valk, geb. Meerdervoort 15.03.1830, overl. Zwijndrecht 15.07.1858, d.v. Cornelis Valk en Kuiniertje van Nugteren; tr. 3e Zwijndrecht 15.10.1873 Adriana de Bondt, geb. Zwijndrecht 26.12.1853, overl. Zwijndrecht 12.09.1910, d.v. Joost de Bondt en Bastiana van Wingerden.
– Het ouderpaar Cornelis Valk en Kuiniertje van Nugteren vormt de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Jacobus Thomas (1924-2018).

12.                Maria Willemina Los, geb. Zwijndrecht 31.08.1832, overl. Zwijndrecht 31.12.1832.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren