Jan Carel de Haan (1884-1942)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien september 2018)

 


 

[1] Jan Carel de Haan, geb. Soemedang (Res. Preanger Regentschappen) 16.01.1884, leraar middelbaar onderwijs (1915), promotie Groningen 30.11.1923|a|, buitengewoon lector TH Bandoeng, overl. Leiden 04.07.1942, begr. Leiden (Bpl. Groene Kerkje) 09.07.1942; tr. 1e Wageningen 29.12.1915 (echtsch. tussen 1923 en 1925) Elizabeth van Breemen, geb. Zeist 24.02.1887, overl. Haarlem 25.12.1951, d.v. Eduard Leonardus van Breemen en Geertje de Haan (1856-); tr. 2e voor 1942 Yfke van der Ploeg, geb. Grouw (Idaarderadeel) 29.05.1900, overl. na 1942, d.v. Hidde Wibius van der Ploeg en Neeltje van der Veen.
 EvB tr. 2e Singapore 08.12.1925|b| Johannes Lucius van Laer, geb. Stad Delden 30.06.1873, overl. Bloemendaal 24.03.1941, z.v. Abraham van Laer, kantonrechter, en Johanna Lucretia Heufke Kantelaar.
 JLvL tr. 1e (echtsch. voor 1925) Wilhelmina Adriana Elisabeth Beelaerts van Emmichoven, geb. ca. 1874, overl. s-Gravenhage 06.09.1957, crem. Velsen 10.09.1957.
 
Noten: |a| proefschrift: Studiën over de Romeinsche elementen in Hooft's niet-dramatische poëzie; promotor: A. Kluyver (1858-1938); |b| huw.akte Soerabaja 30.06.1926 no.43.

 

[2] Adrianus de Haan, geb. Loosduinen 30.11.1854, zendeling (1880), zendeling van de Nederlandsche zendingvereeniging, standplaats Soemedang (benoemd 12.05.1881, vermeld 1892, tijd.afw.1893,1895), Meester Cornelis (1896) en Buitenzorg (1898,1905), director van het Seminarie te Depok (1906,1918), secretaris van de Nederlandsch-Indische zendingbond (1890,1892), later thesaurier (1898,1906), verantwoordelijk redacteur van het bondsorgaan De Opwekker (1900), en voorzitter (1908,1920), secretaris van het Genootschap van in- en uitwendige zending te Batavia (1898,1906), later bestuurslid (1907,1920), overl. Soekaboemi 16.11.1921|d|; tr. 2e Batavia 26.02.1890|c| Christina Frederika Vogler, geb. Krawang 16.07.1856|e|, overl. na 1923; tr. 1e Vlissingen 21.10.1880
[3] Tannetje Danens, geb. Middelburg 26.09.1850, overl. Soekaboemi (Res. Preanger Regentschappen) 19.11.1886|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Adriana de Haan, geb. Soemedang (Res. Preanger Regentschappen) 27.09.1881|f|, overl. Soekaboemi (Res. Preanger Regentschappen) 31.05.1909|g|, tr. Buitenzorg (Res. Batavia) 16.07.1908|h| Joost Hendrik Blinde, geb. Sassenheim 26.02.1873, hulpprediker, overl. Leiden 05.09.1948, z.v. Joost Hendrik Blinde, bloemistknecht, en Maria Cornelia van Amstel.
JHB tr. 2e Lisse 17.04.1918 Gerdina Clazina van der Wilk, geb. Lisse 13.08.1881, overl. na 1948, d.v. Johannes van der Wilk en Petronella van der Wilk.

2.                   Fannie Margaretha de Haan, geb. Soemedang (Res. Preanger Regentschappen) 18.11.1882|i|, overl. Banjoebiroe 12.08.1945.

3.                   Jan Carel de Haan, geb. Soemedang (Res. Preanger Regentschappen) 16.01.1884|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| RA 1886 p.263; |b| RA 1888 p.332; |c| RA 1891 p.258; |d| RA 1923 p.181; |e| RA 1857 p.501;
|f| RA 1883 p.258; |g| RA 1910 p.129; |h| RA 1909 p.8; |i| RA 1884 p.237.

 

[4] Jan Karel de Haan, ook Jan Carel, geb. Ter Aar (Loenersloot) 02.02.1822, tuinman (1854,1889), overl. Wassenaar 10.04.1893|a|, tr. Rijswijk 26.01.1854|b|

[5] Elisabeth van t Zelfde, geb. IJsselmonde ca. 1827, overl. tussen 1896 en 1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrianus de Haan, geb. Loosduinen 30.11.1854; volgt [2].

2.                   Geertje de Haan, geb. Loosduinen 02.09.1856, overl. Heemstede 12.11.1926, tr. s-Gravenhage 11.10.1882 Eduard Leonardus van Breemen, geb. s-Gravenhage ca. 1855/1856, koetsier (1882,1884), overl. Haarlem 30.08.1932, z.v. Johannes van Breemen, bedienaar van begrafenissen (1882), en Jannetje Perrison.
Uit dit huwelijk: Elizabeth van Breemen (1887-1951), tr. Wageningen 1915 Jan Carel de Haan (1884-1942).

3.                   Cornelis de Haan, geb. Wassenaar 10.06.1858, tuinier (1882), tuinman (1885), overl. Wassenaar 14.04.1899, tr. s-Gravenhage 21.10.1885 Aukje Plaat, geb. Groningen 03.02.1856, overl. s-Gravenhage 29.04.1929, d.v. Meindert Plaat, zeeman, en Wichertje Jansen.

4.                   levenloze dochter, Wassenaar 11.08.1860.

5.                   Daammes de Haan, geb. Wassenaar 14.07.1861, tuinman (1889), bloemist (1906), overl. s-Gravenhage 19.06.1906, tr. s-Gravenhage 20.03.1889 Jantje Nijhoff, geb. Meteren (Geldermalsen) 17.12.1856, overl. s-Gravenhage 15.04.1943, d.v. Johan Jacob Nijhoff, landbouwer, en Dirkje Vermeulen.

6.                   Jacoba de Haan, geb. Wassenaar 05.09.1863, overl. Doorwerth 09.01.1918, tr. s-Gravenhage 04.03.1896 Franois Guillaume, geb. Vlissingen 13.04.1860, scheepsbouwkundige, overl. Ermelo 16.12.1944, z.v. Pieter Arij Guillaume, timmerman, en Dina Gijsberdina de Lange.

7.                   Gerrit de Haan, geb. Wassenaar 01.04.1865, overl. Wassenaar 07.06.1865.

 

Noten: |a| Jan Carel, e.v. Elizabeth van t Zelvde (overl.akte Wassenaar 1893 no.23, niet beschikbaar in zoekakten.nl {feb18}); |b| bruid van t Zelvde (huw.akte Rijswijk 1854 no.1).

 

[6] Jan Danens, geb. Dordrecht 15.03.1815, mandenmaker (1841,1845), koopman (1850,1874), winkelier (1875,1889), overl. Vlissingen 04.02.1894, tr. Oostburg 15.09.1841

[7] Tanneke Kouwe, geb. Oostburg 18.07.1813, dienstmeid (1839,1841), overl. Vlissingen 20.04.1889|a|.

Kind:

1.                   Jakob Kouwe, geb. Aardenburg 05.12.1839|b|, overl. Oostbrug 29.04.1841.

Uit dit huwelijk (moeder Tannetje):

2.                   Johanna Maria Danens, geb. Oostburg 21.07.1842, overl. Haarlem 06.06.1911, tr. Middelburg 22.12.1869 Jan Lambregt Zegers, geb. Middelburg 28.05.1845, zendeling, overl. Haarlem 02.03.1919, z.v. Pieter Adrianus Zegers, blikslager, en Catharina Zagariasse.

3.                   Susanna Danens, geb. Middelburg 15.10.1844, overl. Middelburg 17.11.1844.

4.                   Susanna Danens, geb. Middelburg 09.12.1845, overl. Vlissingen 14.11.1933, tr. Vlissingen 21.01.1880 Hendrik van der Poel, geb. Vlissingen 27.01.1844, overl. Vlissingen 26.01.1922, z.v. Jan van der Poel, timmerman, en Johanna Cornelia de Wolff.

5.                   Margarita Danens, geb. Middelburg 31.01.1848|d|, tr. Vlissingen 25.11.1875 Jurrianus Verhoeven, geb. Dordrecht 09.05.1844, zendeling, z.v. Elias Verhoeven, meesterknecht, en Maria Giphart.

6.                   Tannetje Danens, geb. Middelburg 26.09.1850; volgt [3].

7.                   Adriana Danens, geb. Middelburg 24.07.1853, overl. Middelburg 15.09.1874.

8.                   Jan Danens, geb. Middelburg 14.09.1856, overl. Middelburg 28.08.1859|c|.

 

Noten: |a| Tannetje; |b| aangifte door Cornelia Delst, 33 jaar, stadsvroedvrouw (geb.akte Aardenburg 1839 no.47); |c| moeder Kouwer (overl.akte Middelburg 1859 no.319); |d| moeder Kouwer (geb.akte Middelburg 1848 no.47).

 

[8] Gerrit de Haan, geb. ca. 1771, overl. Loenersloot 02.0.1826, tr.

[9] Geertje Vergunst, geb. Wilnis ca. 1782, overl. Kortenhoef 24.12.1837.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik de Haan, geb. Demmerik/Loosdrecht ca. 1807, koopman, overl. Loosdrecht 14.11.1842, tr. Loenersloot 15.08.1834 Maria van Eijk, geb. Loenen ca. 1808, overl. na 1842, d.v. Dirk van Eijk en Maria Verschuer.

2.                   Cornelis de Haan, geb. Ruwiel/Ter Aa ca. 1811, arbeider, overl. s-Graveland 14.03.1895, tr. s-Graveland 09.11.1839 Klaasje van Wettum, geb. Loosdrecht ca. 1812, overl. s-Graveland 23.12.1881, d.v. Klaas van Wettum, schoenmaker, en Trijntje de Quant/Kwant.

3.                   Pieternella de Haan, geb. Loenen 11.09.1812, naaister (1835), overl. s-Graveland 18.10.1872, tr. s-Graveland 19.07.1835 Gerardus Hendricus Bree, ged. Zeist 24.04.1808, zadelmaker, overl. s-Graveland 21.10.1875, z.v. Johannes Gerardus Bree, zadelmaker, en Ariaantje van den Berg.

4.                   levenloze zoon, Ter Aa (Loenen) 01.02.1815.

5.                   Teunis de Haan, geb. Loenen 09.04.1816, werkman, tr. Kortenhoef 26.04.1838 Gerritje van Norden, geb. Nijkerk ca. 1814|a|, d.v. Willem Cornelissen van Norden (-1841), schoenmaker, en Aartje Appels.

6.                   Sijmen de Haan, geb. Loenersloot 19.09.1820, overl. Loenersloot 28.09.1820.

7.                   Jan Karel de Haan, geb. Ter Aar (Loenersloot) 02.02.1822; volgt [4].

 

Noten: |a| niet gevonden in tafels geb. Nijkerk 1813-1814 {mei18}.

 

[10] Adrianus van t Zelvde, geb. Delft 13.06.1802, ged. Delft 20.06.1802, tuinman (1825,1847), hovenier (1854), overl. na 1854; tr. 2e Delft 13.12.1854 Maria van der Endt, geb. Maassluis ca. 1816, d.v. Jacob van der Endt en Anna van den Bos; tr. 1e Dordrecht 25.05.1825|a|

[11] Jacoba Sandman, geb. Dubbeldam ca. 1800, overl. Rijswijk 26.06.1847|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth van t Zelvde, geb. IJsselmonde ca. 1827; volgt [5].

2.                   Jacoba Adriana van t Zelfde, geb. Rijswijk 22.09.1836.

3.                   Johannes van t Zelfde, geb. Rijswijk 28.10.1840.

4.                   levenloos kind, Rijswijk 10.04.1847.

 

Noten: |a| bruidegom van t Zelfde, bruid Sandman (huw.akte Dordrecht 1825 no.75); |b| Santman (overl.akte Rijswijk 1847 no.42)

 

[12] 

[13] Janna Danens, geb. St. Omer (Frankrijk) ca. 1793, dienstbaar (1815), naaister (1825), overl. Middelburg 08.08.1839|c|, tr. Middelburg 19.05.1825|b| Adriaan van der Brugh, geb. Veere 20.07.1799, mandenmaker, overl. Middelburg 19.10.1847, z.v. Cornelis van der Brugh en Maatje Donze.

AvdB tr. 2e Middelburg 28.08.1840 Joanna Steendam, geb. Middelburg 14.09.1797, dienstbode (1840), overl. Middelburg 01.02.1857, d.v. Cornelia Steendam.
JS tr. 1e Serooskerke 12.04.1828 Johann Lodewijk Mller, geb. Darmstadt ca. 1786, commies, overl. voor 1834, z.v. Johann Koenraad Mller en Suzanna Henriette; tr. 2e Vlissingen 03.12.1834 Andries Oostenrijk, geb. Dinteloord ca. 1803, schoenmaker, overl. Middelburg voor 1840, z.v. Johannes Oostenrijk en Maria de Geus.

Kind van Janna:

1.                   Jan Danens, geb. Dordrecht 15.03.1815|a|; volgt [6].

Uit het huwelijk van der Brugh-Danens (moeder Johanna of Johanna Maria):

2.                   Jan Cornelis van der Brugh, geb. Middelburg 28.11.1825.

3.                   Margaretha van der Brugh, geb. Middelburg 23.12.1827, dienstbode (1852), overl. Middelburg 23.06.1898, tr. Middelburg 12.05.1852 Gerrit van Dalen, geb. Middelburg 13.11.1825, wever (1852), werkman (1898), sjouwerman (1899), overl. Middelburg 19.05.1899, z.v. Pleun van Dalen, landman/landbouwer, en Martina Leijnse.

4.                   Adriaan van der Brugh, geb. Middelburg 12.02.1831, mandenmaker, overl. voor 1869, tr. Middelburg 05.11.1856 Magdalena van Dalen, geb. Middelburg 21.11.1828, dienstbode (1856), overl. Middelburg 21.12.1904, d.v. Pleun van Dalen, landbouwer, en Martina Leijnse.
MvD tr. 2e Middelburg 10.02.1869 Johannes Frederik Kramer, geb. Vlissingen 18.09.1831, koffiehuisknecht (1869), werkman (1888), overl. Middelburg 16.08.1888, z.v. Johannes Janis Kramer en Geertruij Jacoba Geijers.

 

Noten: |a| aangifte door Maria Danens, huisvrouw van Anthonie Grulle, oud 37 jaar (geb.akte Dordrecht 1815 no.159); |b| bruid Johanna, geb. Frankrijk; |c| Janna Maria Johanna Danens.

 

[14] Jacob Kouwe, ook Jacques/Jakob, geb. Nieuwvliet ca. 1784/1786, teinturier (1808,1810), peinturier (1813), schilder (1822,1830), overl. Oostburg 11.09.1833, tr. Oostburg 10.08.1808|c|

[15] Suzanna Degen, ook Susanna, geb. Cadzand ca. 1785/1788, overl. (kraambed) Oostburg 30.03.1830.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Johannis Kouwe, geb. xx.01.1809, overl. Cadzand 20.01.1809.

2.                   Maria Susanna Kouwe, geb. Oostburg 08.03.1810, overl. Oostburg 14.12.1810.

3.                   Maria Susanna Kouwe, geb. Oostburg 08.12.1811, overl. Oostburg 26.10.1824.

4.                   Tanneke Kouwe, geb. Oostburg 18.07.1813|b|; volgt [7].

5.                   Elisabeth Kouwe, geb. Oostburg 24.08.1814, overl. Oostburg 07.09.1814.

6.                   Johannis Jacobus Kouwe, geb. Oostburg 09.08.1817.

7.                   Elisabeth Kouwe, geb. Oostburg 06.02.1819, marsdraagster (1875), overl. Oostburg 04.08.1875, tr. Oostburg 02.08.1848 Karel Josephus Biskop, geb. Groede 11.07.1818, arbeider, z.v. Pieter Bernard Biskop, arbeider, en Anna Johanna Catharina Renaard, ook Renard.

8.                   Susanna Maria Kouwe, geb. Oostburg 03.10.1820, overl. Oostburg 11.03.1822.

9.                   Johannis Jacobus Kouwe, geb. Oostburg 26.09.1822, overl. Oostburg 16.03.1823.

10.               Jakob Hendrik Degen Kouwe, geb. Oostburg 19.07.1824, fuselier bij het 1e Regiment Infanterie, overl. Utrecht 08.12.1849|a|.

11.               Maria Susanna Kouwe, geb. Oostburg 18.09.1825, werkvrouw, overl. Oostburg 13.03.1875.

12.               Suzanna Kouwe, geb. Oostburg 30.03.1830.

 

Noten: |a| ook overl.akte Middelburg 29.03.1850 no.130; |b| moeder Deegens; |c| bruid Deegen.

 

[16] Hendrik de Haan, tr.

[17] Aagje Haselendonk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria de Haan, geb. Waarder ca. 1765/1767, overl. Linschoten 27.08.1854, tr. 1e Teunis Haak; tr. 2e Linschoten 01.05.1822|a| Gerrit Hol, geb. Oudewater ca. 1790, overl. Linschoten 06.08.1861, z.v. Wouter Hol en Margje Haring.
GH tr. 2e Linschoten 26.11.1855 Maria Blok, geb. Jaarsveld 30.06.1821, overl. Bodegraven 02.07.1865, d.v. Willem Blok en Neeltje Boogaard.

2.                   Gerrit de Haan, geb. ca. 1771; volgt [8].

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Hazelendonk.

 

[18] Willem Vergunst, overl. voor 1834, tr.

[19] Nelletje Versloot, overl. voor 1834.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Vergunst, geb. Wilnis ca. 1782; volgt [9].

2.                   Gerritje Vergunst, geb. Wilnis 02.08.1790, dienstmaagd (1816), overl. s-Graveland 04.05.1834|a|, tr. s-Graveland 04.08.1816 Jan Carel Delhax, geb. s-Graveland ca. 1793, veldwachter (1816,1834), doodgraver en bode van het college van ingelanden (1835), overl. Hilversum 24.10.1875|b|, z.v. Jan Carel Delhax en Catharina van der Well.
JCD tr. 2e s-Graveland 18.09.1835 Evertje van der Paauw, geb. s-Graveland ca. 1787/1788, overl. Hilversum 13.02.1870, d.v. Cornelis van der Paauw en Susanna Helena Scheffer.
EvdP tr. 1e voor 1813 Martinus van Bruggen, overl. tussen 1821 en 1835.

 

Noten: |a| moeder Petronella Kroeg, aangifte door haar echtgenoot (overl.akte s-Graveland 1834 no.13); |b| wedr Gerritje van Gunds (overl.akte Hilversum 1875 no.257).

 

[20] Damis van t Zelfde, geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1763, tuinman (1825), overl. na 1825, otr. Delft 08.08.1795, tr. Delft 23.08.1795

[21] Anna van Marksveld, ged. Delft 21.06.1761, overl. na 1825, d.v. Nicolaas van Marksveld en Pieternella van der Gaarden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas van t Zelvde, geb. Delft 04.08.1796, ged. Delft 07.08.1796.

2.                   Roeland van t Zelvde, geb. Delft 21.05.1798, ged. Delft 24.05.1798.

3.                   Pieter Johannes van t Zelvde, geb. Delft 11.04.1800, ged. Delft 14.04.1800.

4.                   Adrianus van t Zelvde, geb. Delft 13.06.1802, ged.Delft 20.06.1802; volgt [10].

5.                   Lucas van t Zelvde, geb. Delft 15.08.1806, ged. Delft 21.08.1806.

6.                    

 

[22] Johannes Sandman, geb. ca. 1779/1780, arbeider (1822), overl. Dordrecht 08.08.1841|c|, z.v. Anthonie Zandman en Cornelia Bravenboer; tr.

[23] Elizabeth van Pelt, geb. Dubbeldam ca. 1775/1782, overl. Rijswijk 29.02.1848|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Sandman, geb. Dubbeldam ca. 1800; volgt [11].

2.                   Cornelia Santman, geb. Dubbeldam ca. 1800, dienstbaar (1822), overl. Werkendam 09.03.1842, tr. Dordrecht 01.05.1822|b| Adrianus Geerlof, geb. Dordrecht ca. 1802, scheepmaker, z.v. Jan Geerlof, viskoper, en Jenneke Loof (-1817).

3.                   Anthonij Zandman, geb. ca. 1804, overl. Dordrecht 18.06.1862, tr. Truijtje IJzendoorn.

4.                   Maaijke Santman, geb. ca. 1806, overl. Dordrecht 23.04.1877.

5.                   Adriana Zantman, geb. ca. 1808, overl. Dordrecht 12.09.1867.

6.                   Elisabeth Santman, geb. Dubbeldam 24.06.1813, overl. Dordrecht 15.05.1818.

 

Noten: |a| de naam harer ouders onbekend, wede Santman (overl.akte Rijswijk 1848 no.7); |b| bruid Zandman (huw.akte Dordrecht 1822 no.47); |c| Zandman (overl.akte Dordrecht 1841 no.425).

 

[24]

[25]

 

[26] Jan Danens, overl. Naarden 29.04.1805, tr.

[27] Margaretha Olivier, overl. Dordrecht, begr. Dordrecht 03.05.1800.

Uit dit huwelijk (moeder ook Margrita/Margritha):

1.                   Jan Danens, geb. Gorinchem ca. 1784, tr.Gorinchem 19.01.1815 Nilske Bergman, geb. Gorinchem ca. 1789, d.v. Jan Bergman en Hendrika Boedens.

2.                   Margaretha Danens, geb. Frankrijk/Opsoomer ca. 1791|b|, koekkraamster (1829), overl. Middelburg 14.04.1881, tr. 1e voor 1825 Wouter Wouterse de Vries, overl. Middelburg 14.03.1825; tr. 2e Middelburg 09.04.1829 Cornelis Lourier, geb. Amsterdam ca. 1792/1793|a|, schildersknecht (1829), koekkramer (1833), overl. Middelburg 19.06.1833|c|.

3.                   Janna Danens, geb. St. Omer (Frankrijk) ca. 1793; volgt [13].

4.                   Arie Danens, geb. Dordrecht 06.03.1796, schoenmaker (1826), smid (1852), portier (1855), overl. Kampen 15.06.1880, tr. 1e s-Gravenhage 10.05.1826 Martina Theodora Herlee, geb. s-Gravenhage ca. 1800, dienstbode (1826), overl. Kampen 14.01.1855|d|, d.v. Pieter Herlee en Martina Bronkhorst, naaister (1826); tr. 2e Kampen 28.06.1855 Maria Elizabeth Anna van der Pol, geb. Kampen ca. 1808, naaister, overl. Kampen 21.02.1872, d.v. Hendricus van der Pol en Anna Koster; tr. 3e Kampen 16.05.1872 Aaltje van den Hoek, geb. Barneveld ca. 1811, overl. na 1880, d.v. Jan van den Hoek en Alijda Masteling.

 

Noten: |a| de namen der ouders onbekend (huw.akte Middelburg 1829 no.22); |b| geb. Frankrijk (huw.akte Middelburg 1829) of geb. Opsoomer (overl.akte Middelburg 1881 no.116); |c| Laurier, e.v. Dhaenes (overl.akte Middelburg 1833 no.239); |d| Harlee (overl.akte Kampen 1855 no.12).

 

[28] Jacob Kouwe, arbeider (1797), overl. tussen 1808 en 1833, tr.

[29] Maria Theunis, geb. xx.02.1747, arbeidster (1797), overl. Nieuwvliet 21.11.1807|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Kouwe, geb. Nieuwvliet 08.06.1776, arbeider (1797,1799), herbergier (1844), arbeider (1852), overl. Zuidzande 15.02.1852, tr. 1e Sint Kruis 21 Brumaire an VI (=11.11.1797) Johanna de Vleeshouwer, geb. Aardenburg 08.06.1775, overl. Groede 27.02.1807, d.v. Abraham de Vleeshouwer en Catharina Brandt, arbeidster; tr. 2e Groede 10.06.1807 Elisabeth van Houte, geb. Cadzand ca. 1770, arbeidster (1844), overl. Retranchement 23.05.1844, d.v. Abraham van Houte en Sara van Overbeke.
JdV tr. 1e voor 1797 Abraham de Meij, overl. voor 1797.
EvH tr. 1e voor 1796 Andries Manhave, geb. ca. 1773, landman, overl. Groede 28.06.1806|b|.

2.                   Jacob Kouwe, geb. Nieuwvliet ca. 1784/1786; volgt [14].

3.                   Willem Kouwe, geb. Nieuwvliet ca. 1787, garon laboreur (1808), herbergier (1816,1834), overl. Retranchement 10.01.1834, tr. Oostburg 10.08.1808 Maria Adriaansen, geb. Retranchement ca. 1786/1787, overl. Retranchement 05.11.1859, d.v. Joost Adriaansen en Janneke van den Band.

4.                   Jannis Kouwe, geb. xx.12.1790, overl. Nieuwvliet 22.12.1807.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Nieuwvliet 1807 no.31); |b| z.v. Andries Manhave en Elisabeth van Houte {?} (overl.akte Groede 29.06.1806).

 

[30] Pieter Degen, ook Pierre, ook Deegen, geb. Vlissingen ca. 1763, overl. Cadzand 21 Prairial an 7 (=09.06.1799), tr.

[31] Maria Platteeuw, ook Marie, geb. Nieuwvliet ca. 1743, overl. Cadzand 09.10.1811, d.v. Abraham Platteeuw en Catholine Baas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Suzanna Degen, geb. Cadzand ca. 1785/1788; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren