Antonie Cornelis Ingenegeren (1889-1956)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Antonie Cornelis Ingenegeren, geb. Tiel 23.10.1889, ingenieur civiele techniek Delft 1914|a|, buitengewoon lector Bandoeng 1947-1954, OON, overl. Zeist 19.05.1956, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 23.05.1956, tr. Princenhage 28.07.1914 Catherina Maria Huber, geb. Djember (Res. Besoeki) 22.09.1891|b|, overl. Bladel 26.09.1972, d.v. Alexander Jan Huber en de Inlandsche vrouw Djemija|c|.

 

Noten: |a| De Standaard 10.07.1914; |b| RA 1893 p.348 (erkenning); |c| huw.akte Princenhage 1914 no.48.

 

[2] Antonie Ingenegeren, geb. Utrecht 30.01.1862, houtkoper (1855), houthandelaar (1886,1890), administrateur (1914), overl. Apeldoorn 02.10.1933|b|, tr. Zaandijk 20.08.1885
[3] Cornelia Maria Vis, geb. Zaandijk 14.12.1864, overl. Bandoeng 21.05.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruida Hendrika Ingenegeren, geb. Tiel 23.05.1886, overl. Tiel 02.06.1886.

2.                   Jacob Ingenegeren, geb. Tiel 04.10.1887, overl. Semarang 30.12.1912.

3.                   Antonie Cornelis Ingenegeren, geb. Tiel 23.10.1889; volgt [1].

4.                   Alida Ingenegeren, geb. Tiel 20.12.1890, overl. Tiel 17.08.1891.

5.                   Albertus Martinus Ingenegeren, geb. Djember (Res. Besoeki) 29.04.1896, overl. Driebergen-Rijsenburg 14.09.1957|a|, verloofd Soerabaja 01.10.1927, tr. Soerabaja 01.06.1928 Jeanne Beata Guldenaar, Bea, geb. Soerabaja 13.05.1907, overl. na 1957.

 

Noten: |a| geb. Petong (overl.akte Driebergen-Rijsenburg 1957 no.66); |b| per abuis wedr Wilhelmina Catharina Vis (overl.akte Apeldoorn 1933 no.495).

 

[4] Antonie Ingenegeren, geb. Utrecht 13.10.1828, directeur van een begrafenisfonds (1850,1856), overl. Utrecht 08.12.1876, tr. Utrecht 04.12.1850

[5] Geertruida Hendrica van Schaick, geb. Utrecht 03.10.1829, overl. Tilburg 23.12.1888; tr. 2e Utrecht 02.05.1878 Diederik Johan Francois Boxs, geb. Tilburg 03.02.1840, fabrikant, overl. Tilburg 01.06.1891, z.v. Willem Johannes Boxs, solliciteur (1840), en Gerritje van Maanen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina Berendina Ingenegeren, geb. Utrecht 09.03.1851, overl. Utrecht 20.12.1851.

2.                   Willem Pieter Ingenegeren, geb. Utrecht 12.05.1853, directeur van een begrafenisfonds (1878), directeur der maatschappij tot uitkering bij overlijden (1886), directeur der levensverzekering te Utrecht (1889), oud-directeur-generaal van N.V. Levensverzekering-Maatschappij “Utrecht”|c| (1930), overl. Hilvarenbeek 25.04.1930, tr. Utrecht 02.05.1878 Helena Keuchenius, geb. Tegal 24.10.1857|b|, overl. Utrecht 06.01.1940, d.v. Petrus Paulus Willem Keuchenius en Dorothee Augustine Charlotte Voorsteegh.

3.                   Johanna Geertruida Ingenegeren, geb. Utrecht 02.01.1856, overl. Utrecht 13.02.1856.

4.                   Pieter Marinus Ingenegeren, geb. Utrecht 15.11.1859, candidaat-notaris (1886,1889), notaris, overl. Deil 11.03.1936, tr. Maarssen 21.06.1888 Johanna Fredrica Peelen, geb. Maarssen 11.06.1858, overl. Deil 29.01.1936, d.v. Barend Peelen en Johanna Frederica Knoops.

5.                   Antonie Ingenegeren, geb. Utrecht 30.01.1862; volgt [2].

6.                   Jacobus Hendricus Ingenegeren, geb. Utrecht 12.05.1863, koopman, overl. Zeist 18.03.1942, tr. Arnhem 10.06.1886 Geertruida Thieme, geb. Arnhem 17.02.1865, overl. Zeist 13.04.1938, d.v. Gerrit Jan Thieme (1827-1889), boek- en courantdrukker, uitgever, en Grada Johanna Hendrika van den Bergh.

7.                   Egbertus Jacobus van Ingenegeren, geb. Utrecht 16.06.1864, landbouwer, overl. Renkum 22.02.1942, tr. Doorwerth 01.08.1889 Jenneke van Maanen, geb. Oosterbeek (Renkum) 12.04.1868, overl. Arnhem 17.06.1926|a|, d.v. Gerrit van Maanen, landbouwer, en Hermina Antonia van Beek.

8.                   Willemina Berendina Ingenegeren, geb. Utrecht 17.10.1866, overl. Utrecht 28.10.1866.

9.                   levenloze dochter, Utrecht 15.11.1857.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rheden 1926 no.166; |b| geb. Brebes NOI (huw.akte Utrecht 1878 no.146); |c| hoofdgebouw (1902-1974) aan de Leidseweg te Utrecht.

 

[6] Jacob Vis, geb. Zaandijk 19.06.1833, houtkoper (1855,1885), overl. Zaandijk 03.05.1895; tr. 1e Zaandijk 27.09.1855 Maartje Dekker, geb. Westzaan 16.08.1834 (akte), overl. Zaandijk 12.01.1857, d.v. Cornelis Gerbrandsz Dekker en Maartje Houttuijn; tr. 2e Zaandijk 09.08.1860

[7] Aaltje Vis, geb. Zaandijk 11.10.1839, overl. Zaandijk 30.10.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Vis, geb. Zaandijk 25.06.1861 (akte), koopman (1886), houthandelaar (1921), overl. Gorssel 25.06.1921, tr. Koog aan de Zaan 11.11.1886 Jacoba Maria Dekker, geb. Westzaan 20.01.1863 (akte), overl. Zaandijk 16.09.1948, d.v. Gerbrand Jansz Dekker en Grietje Smit.

2.                   Martinus Jakob Vis, geb. Zaandijk 22.10.1862 (akte), houthandelaar, overl. Zaandijk 29.01.1917.

3.                   Cornelia Maria Vis, geb. Zaandijk 14.12.1864; volgt [3].

4.                   Albert Jan Vis, geb. Zaandijk 27.11.1866 (akte), overl. Amsterdam 26.04.1919|a|.

5.                   Jakob Cornelis Vis, geb. Zaandijk 08.11.1870 (akte), kantoorbediende (1902), expediteur (1943), overl. Zaandijk 21.03.1943, tr. Zaandijk 30.10.1902 Titia Agatha Honig, geb. Zaandijk 24.07.1873 (akte), overl. Zaandijk 12.01.1954, d.v. Jacobus Johannes Honig, assuradeur, en Trijntje Couwenhoven.

 

Noten: |a| overl.akte Zaandijk 1919 no.16.

 

[8] Willem Pieter Ingenegeren, ged. Utrecht 31.01.1802, uitdrager (1828), directeur van een begrafenisfonds (1850,1862), overl. Utrecht 08.05.1870, tr. Utrecht 06.08.1828|c|

[9] Willemina Berendina van Wijk, ged. Wageningen 17.08.1797, overl. Utrecht 23.07.1873.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anthonie Ingenegeren, geb. Utrecht 13.10.1828|b|; volgt [4].

2.                   Maria Johanna Petronella Ingenegeren, geb. Utrecht 04.08.1830, overl. Utrecht 26.10.1830.

3.                   Johanna Petronella Ingenegeren, geb. ca. 1832, overl. Utrecht 29.10.1833.

4.                   Maria Willemina Ingenegeren, geb. Utrecht 19.04.1839, overl. Zutphen 24.02.1914|a|, tr. Utrecht 13.02.1862 Johannes Petrus van den Brink, geb. Utrecht 02.08.1835, behanger, overl. Utrecht 09.09.1922, z.v. Johannes Petrus van den Brink en Hermina Adriana van Beek.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1914 no.343; |b| kind Anthonie, moeder Wilhelmina Berendina (geb.akte Utrecht 1828 no.1302); |c| bruidegom in akte Ingeneger, tekent met Ingenegeren, vader v.d bruidegom idem (huw.akte Utrecht 1828 no.200).

 

[10] Pieter Marinus van Schaick, ged. Utrecht 29.11.1797, timmerman (1820,1822), overl. Utrecht 11.04.1837, tr. Utrecht 24.11.1819|f|

[11] Jacoba Egberdina Emmert, geb. Arnhem ca. 1795/1796, overl. Utrecht 03.01.1866|g|.

Uit dit huwelijk (moeder Jacoba Maria):

1.                   Johanna Geertruida van Schaick, geb. Utrecht 13.02.1820|d|, overl. Utrecht 03.10.1844.

2.                   Egbertus Jacobus van Schaick, geb. Utrecht 02.01.1822|e|, timmerman (1878), overl. Utrecht 05.01.1882, tr. 1e Utrecht 24.09.1845 Catharina Weurman, geb. Utrecht 24.06.1820, overl. Utrecht 20.01.1851, d.v. Frans Hendrik Weurman en Catharina Lorette; tr. 2e Utrecht 13.10.1852 Marietta Willemina Buijtendijk, geb. Utrecht 09.09.1822, overl. Utrecht 22.05.1888, d.v. Hendrik Johannes Buijtendijk en Hilletje Ebink.

3.                   Jacoba Johanna van Schaick, geb. Utrecht 15.10.1823, overl. Rozenburg 18.11.1847|a|.

4.                   Maria Margaretha van Schaick, geb. Utrecht 15.10.1822, overl. Utrecht 26.03.1848.

5.                   Hendricus van Schaick, geb. Utrecht 04.09.1825, lichtmatroos, overl. aan boord van Z.M. Fregat van Oorlog “Prins Frederik der Nederlanden” zich bevindende ter rede Kaapstad (Tafelbaai) 19.03.1857|b|, tr. Utrecht 12.06.1844 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 03.10.1855, ingeschr. Utrecht 14.11.1855) Maria Marta van Liefland, geb. Utrecht 04.01.1826|ï|, overl. Utrecht 17.02.1859, d.v. Willem van Liefland, huisschilder, en Anna Catharina Gersen.
     MMvL tr. 2e Utrecht 13.08.1856 Johannes Wijnandus de Jeeger, geb. Utrecht 17.07.1825, z.v. Johannes Wijnandus de Jeeger en Catharina Alberdina Sophia Haakstroh.

6.                   Johannes van Schaick, geb. Utrecht 24.11.1827, overl. Utrecht 17.04.1857, tr. Utrecht 29.08.1855 Maria Jacoba Evertsen, geb. Utrecht 08.10.1823, overl. Utrecht 07.05.1909, d.v. Hendrik Evertsen en Geertje Quint.

7.                   Geertruida Hendrica van Schaick, geb. Utrecht 03.10.1829|h|; volgt [5].

8.                   Petronella Maria van Schaick, geb. Utrecht 12.08.1831, overl. Utrecht 13.11.1849.

9.                   Egberdina Maria van Schaick, geb. Utrecht 24.11.1833, overl. Langerak 15.08.1853, tr. Utrecht 13.05.1852|b| Johannes Eliza Steenbakker Morilijon Loijsen, geb. Rozenburg 14.03.1824, predikant te Langerak (1852), z.v. Pieter Morilijon Loijsen, predikant te Rosenburg (1852), en Helena Martina Kleijn.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 22.05.1848 no.779; |b| ingeschreven extract (overl.akte Rotterdam 1857 fol.c055v); |c| bruidegom in akte en tekent met Steenbakker Loijsen (huw.akte Utrecht 1852 no.165); |d| vader van Schaik, moeder Emmer (geb.akte Utrecht 1820 no.170); |e| vader van Schaik (geb.akte Utrecht 1822 no.12); |f| bruidegom van Schaik, bruid Emmer, oud 27 jr (huw.akte Utrecht 1819 no.237); |g| Emmer (overl.akte 1866 no.8); |h| moeder Jacoba Maria Emmert (geb.akte Utrecht 1829 no.1203); |i| natuurlijke dochter van Anna Catharina, erkend door Willem bij hun huwelijk (huw.akte Utrecht 05.09.1827 no.235).

 

[12] Cornelis Vis, geb. Zaandijk ca. 1811, houtzager (1832), koopman (1833), houtkoper (1855,1868), overl. Zaandijk 07.12.1874, tr. Koog aan de Zaan 26.08.1832

[13] Dieuwertje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan ca. 1809, overl. Zaandijk 20.06.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Vis, geb. Zaandijk 19.06.1833; volgt [6].

2.                   Albert Vis, geb. Zaandijk 28.12.1835 (akte), landbouwer, overl. Haarlemmermeer 14.03.1876, tr. Haarlemmermeer 25.06.1868 IJda Leuntje Spruitenburg, geb. Ter Aar 23.03.1841, overl. Rotterdam 29.01.1923, d.v. Gerrit Spruitenburg, watermolenaar, en Marijtje van Leeuwen.
     IJLS tr. 2e Apeldoorn 21.04.1882 Pieter Beemsterboer, geb. Venhuizen 27.04.1844 (akte), onderwijzer (1867,1868), hoofdonderwijzer (1869), hoofd der openbare school (1882), overl. Hilversum 07.09.1915, z.v. Jan Beemsterboer, landbouwer, en Grietje Dekker.
     PB tr. 1e Hoorn 22.11.1867 Gerardina Korver, geb. Hoorn ca. 1841|b|, overl. Hoorn 05.04.1868|a|, d.v. Jan Korver, goudsmid, en Klaasje van Eijk; tr. 2e Haarlemmermeer 22.04.1869 Grietje Oostwouder, geb. Enkhuizen 12.08.1846 (akte), overl. Huizen 18.03.1881, d.v. Pieter Oostwouder, landbouwer, en Mientje Dekker.

3.                   Aaltje Vis, geb. Zaandijk 12.12.1837 (akte), overl. Haarlem 08.10.1914, tr. Zaandijk 12.05.1859 Jan Jacob Laan, geb. Wormerveer 11.09.1834 (akte), koopman, overl. Wormerveer 14.12.1882, z.v. Jan Laan, koopman, en Kornelia Aarts.

 

Noten: |a| ook overl.akte Haarlem 1868 no.269; |b| niet beschikbaar bij zoekakten.nl (jun’18).

 

[14] Jacob Vis, geb. Zaandijk 08.08.1813, koopman (1834,1860), fabrikant (1868), overl. Texel 23.02.1869|c|, tr. Wormerveer 11.12.1834

[15] Cornelia Maria van Gelder, geb. Wormerveer 24.09.1813, overl. Wormerveer 27.11.1886|a|.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de kwartierstaat Hendrik Albert Boekenoogen (1902-1971), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Vis, geb. Zaandijk 19.09.1835 (akte), koopman (1857), commissionair in granen (1901), tr. 1e Westzaan 03.12.1857 Diena de Lange, geb. Westzaan 13.02.1835 (akte), d.v. Jan Adriaansz. de Lange, houtkoper, en Annetje Kluijver; tr. 2e Haarlem 30.05.1901 Annetje de Lange, geb. Westzaan 14.03.1863 (akte), d.v. Adriaan de Lange Jansz. en Jannetje Latenstein.

2.                   Martinus Vis, geb. Zaandijk 14.10.1837 (akte), koopman (1890), overl. Zaandijk 15.05.1909, tr. Koog aan de Zaan 07.05.1868 Marijtje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 10.01.1845 (akte), overl. Heemstede 16.05.1924, d.v. Albert Kluijver (1819-1888) en Grietje Stuurman (1819-1880).
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [6]/[7] in de kwartierstaat Hendrik Albert Boekenoogen (1902-1971), hoogleraar Eindhoven.

3.                   Aaltje Vis, geb. Zaandijk 11.10.1839; volgt [7].

4.                   Willem Pieter Vis, geb. Zaandijk 23.02.1842 (akte), overl. Zaandijk 08.04.1844.

5.                   Maria Cornelia Vis, geb. Zaandijk 27.03.1845 (akte), overl. Wormerveer 05.08.1893, tr. Zaandijk 24.03.1870 Jan Honigh, geb. Zaandijk 10.12.1842 (akte), houtkoper (1870), boekhouder (1900), overl. (het lijk van JH ‘des namiddags ten half een ure, in de Zaan nabij de zeepziederij “De Adelaar” gevonden’) Wormerveer 27.06.1900|b|, z.v. Cornelis Honigh, papier- en oliefabrikant, en Duifje van Neck.

6.                   Cornelia Maria Vis, geb. Zaandijk 10.02.1849 (akte), overl. Soest 11.05.1918, tr. Zaandijk 02.09.1875 Antonius Hendrik Kuijt, geb. Elten ca. 1846, handelsreiziger (1875), overl. Soest 25.10.1919, z.v. Jan Kuijt en Maartje Visser.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zaandijk 1886 no.34; |b| overl.akte Wormerveer 1900 no.41; |c| ook overl.akte Zaandijk 1869 no.20.

 

[16] Anthonij Ingenegeren, ged. Utrecht 22.04.1778, uitdrager (1828), overl. Utrecht 30.03.1849, z.v. Willem Ingenegeren en Johanna Mol; w.s. otr. 1e Utrecht 30.07.1797, tr. Utrecht (Catharijnekerk) 15.08.1797|d| Anthonia Havikmeijer, geb. Utrecht; tr. 3e Utrecht 06.02.1833 Anna van Galen, geb. De Bilt ca. 1792, overl. Utrecht 22.01.1865, d.v. Hermanis van Galen en Alberta Rens; tr. 2e

[17] Maria Johanna van Niekerken, geb. ca. 1775, overl. Utrecht 31.05.1831, d.v. Johannes van Niekerken en Maria Johanna van Zoelen.

Uit dit huwelijk (moeder ook van Niekerken):

1.                   Willem Pieter Ingeneger, ged. Utrecht 31.01.1802|a|; volgt [8].

2.                   Johannis Ingenegeren,  ged. Utrecht 03.11.1805.

3.                   Maria Johanna Ingenegeren, ged. Utrecht 09.12.1807, overl. Wageningen 29.01.1903, tr. Utrecht 02.11.1837 Fredrik Willem Rutel, geb. Arnhem ca. 1811, horlogemaker, overl. Wageningen 12.12.1844, z.v. Willem Rutel en Hermina Bosman.

4.                   Willemina Ingenegeren, ged. Utrecht 09.07.1809, begr. Utrecht 24.07.1809|c|.

 

Noten: |a| vader Anthonij Ingeneger (geen lidmaat), moeder Maria van Niekerk (lidmaat); |c| Ingeneger; |d| bruidegom Ingenegeren.

 

[18] Willem van Wijk, geb. Wageningen ca. 1766, kuiper (1820), poortier (1832), overl. Rhenen 20.07.1849|a|, z.v. Jan van Wijk en Petronella van Rooijen; tr.

[19] Maria Onderstal, geb. Otterlo ca. 1768, overl. Wageningen 17.10.1832, d.v. Willem Onderstal en Trijntje Rijksen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina van Wijk, geb. ca. 1795, overl. Wageningen 27.04.1847, tr. Wageningen 02.05.1822 Christiaan Martinus van Noort, geb. Rhenen ca. 1797, schilder, overl. Arnhem 20.01.1888, z.v. Gijsbert van Noort en Otje de Gojer//Antje de Goijer.
     CMvN tr. 2e Renswoude 17.06.1848 Bartha Johanna Bakker, ook Backer, geb. Putten ca. 1810, overl. Arnhem 16.02.1892, d.v. Johannes Lourens Bakker, geneesheer, en Anneke van Zevenbergen.

2.                   Willemina Berendina van Wijk, ged. Wageningen 17.08.1797; volgt [9].

3.                   Jan van Wijk, geb. ca. 1798, kuiper, overl. Wageningen 07.01.1874, tr. Wageningen 07.12.1820 Maria Jacoba Kaspers, ook Caspers, geb. ca. 1799, dienstmeid (1820), overl. Wageningen 22.07.1887, d.v. Reijer Kaspers, voerman, en Elisabeth Roseboom.

4.                   Petronella van Wijk, geb. ca. 1802, naaister (1833), overl. Utrecht 17.02.1880, tr. Wageningen 06.03.1833 Hendrik van Baak, geb. ca. 1804/1805, hoedenmaakster (1833), overl. Utrecht 07.09.1866, z.v. Gerrit van Baak en Grietje van Dolder.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 12.12.1849 no.2807.

 

[20] Johannes van Schaick, ook Jan van Schaik, ged. Utrecht 20.11.1759, timmerman (1812,1822), overl. Utrecht 28.01.1832|c|, z.v. Johannes van Schaick en Jannetje van Kil; otr. Utrecht 11.04.1785, tr. Utrecht 20.05.1784|d|

[21] Geertruij Meessen, geb. Utrecht ca. 1763, overl. Utrecht 20.02.1848|b|, d.v. Hendrikus Meessen en Geertruida Person.

Uit dit huwelijk (vader ook van Schaick, moeder ook Meesen):

1.                   Johannes van Schaick, ged. Utrecht 03.10.1784, w.s. jonggestorven.

2.                   Geertruij Angenita van Schaick, ged. Utrecht 16.03.1786, overl. Utrecht 22.08.1865, tr. Utrecht (civ) 28.10.1810 Hendrik Buskes, geb. ca. 1788, overl. Utrecht 25.11.1867, z.v. Johannes Buskes en Maria van Casteel.
     HB tr. 2e Utrecht 30.11.1865 Alida Johanna de Haan, geb. IJsselstein 29.04.1841, overl. Zeist 05.02.1922, d.v. Cornelis de Haan en Adriana Dirkje de Coole.
     AJdH tr. 2e Utrecht 23.09.1868 Willem Vermeer, geb. Renswoude 04.06.1837, overl. Zeist 27.09.1929, z.v. Willem Vermeer (ca.1794-1878) en Grietje van Hoevelaken.

3.                   Johannis van Schaaijik, ged. Utrecht 07.12.1788, w.s. jonggestorven.

4.                   Johannes van Schaick, ged. Utrecht 30.05.1790.

5.                   Hendriekus van Schaaijick, ged. Utrecht 19.08.1792, schoolonderwijzer, overl. Utrecht 16.04.1859, tr. Utrecht 11.11.1812 Maagje Geefhuijzen, ged. Utrecht 30.08.1795, overl. Utrecht 27.05.1852, d.v. Arie Geefhuijzen, verwer, en Hendrika Dorland.

6.                   Pieternella van Schaick, ged. Utrecht 12.07.1795.

7.                   Pieter Marinus van Schaick, ged. Utrecht 29.11.1797|a|; volgt [10].

8.                   Marinus van Schaik, ook van Schaick, ged. Utrecht 07.12.1800, kleermaker, overl. Utrecht 17.06.1852,  tr. Utrecht 14.08.1822 Maria Mijon, ged. Utrecht 11.02.1795, dienstbaar (1822), overl. Utrecht 28.09.1857, d.v. Cornelis Mijon en Johanna Verhoeff.

 

Noten: |a| Pieter Marines, vader van Schaik, moeder Meesen; |b| Geertruida; |c| Johannes van Schaick, ‘de namen van wijlen zijner ouders onbekend’ (overl.akte Utrecht 1832 no.161); |d| bruidegom Jan van Schaik.

 

[22] Fredrich Emmert, overl. voor 1819, tr. Zutphen 28.06.1790

[23] Barber Jansen, overl. tussen 1819 en 1866.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Egberdina Emmert, geb. Arnhem ca. 1795/1796; volgt [11].

2.                   Maria Echtberdina Emmerst, geb. Arnhem ca. 1797, overl. Utrecht 05.05.1863|a|.

 

Noten: |a| vader Frederik Emmerst (overl.akte Utrecht 1863 no.474).

 

[24] Jacob Vis, geb. Zaandijk ca. 1784, koopman (1813,1824), fabrikeur (1824), oliefabrikeur (1825), overl. Zaandijk 06.03.1828, z.v. Jan Vis en Trijntje Graftdijk; tr. voor 1802

[25] Aaltje van Bergen, geb. Zaandijk ca. 1782, overl. Zaandijk 11.01.1830, d.v. Jan Bergen en Maartje Bakker.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de kwartierstaat Hendrik Albert Boekenoogen (1902-1971), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Vis, geb. Zaandijk ca. 1802/1803, kantoorbediende (1823), overl. Zaandijk 19.07.1875, tr. Zaandijk 27.07.1823 Aagje Houttuijn, geb. Zaandijk ca. 1804, overl. Zaandijk 07.12.1879, d.v. Hajo Houttuijn, koopman, en Klaasje Nan.

2.                   Maartje Vis, geb. Zaandijk ca. 1804, overl. na 1845, tr. Zaandijk 01.08.1824 Cornelis Kuijper, geb. Wormer ca. 1803, kantoorbediende (1824), fabrikant (1845), overl. Zaandijk 25.06.1845, z.v. Klaas Kuijper, fabrikeur en koopman, en Clasina Maria Kousbos.

3.                   Dirk Vis, geb. Zaandijk ca. 1805, kantoorbediende (1825), overl. Beverwijk 13.05.1884, tr. Zaandijk 17.04.1825 Engeltje Kool, geb. Zaandijk ca. 1804, overl. Beverwijk 02.05.1873, d.v. Jan Jacobsz. Kool, papierfabrikeur, en Neeltje Jans de Jager.

4.                   Pieter Vis, geb. Zaandijk ca. 1806, koopman (1827), overl. Zaandijk 19.12.1838, tr. Zaandijk 01.07.1827 Trijntje Kool, geb. Zaandijk ca. 1806, overl. Zaandijk 03.04.1882, d.v. Jan Jacobsz. Kool, papierfabrikeur, en Neeltje de Jager.

5.                   Klaas Vis, geb. Zaandijk ca. 1809, koopman en fabrikeur (1830), overl. Zaandijk 20.11.1859, tr. Zaandijk 05.12.1830 Grietje Breet, geb. Zaandijk ca. 1809, overl. Zaandijk 14.06.1888, d.v. Klaas Breet, papierfabrikeur, en Guurtje de Vries.

6.                   Cornelis Vis, geb. Zaandijk ca. 1811; volgt [12].

7.                   Jacob Vis, geb. Zaandijk 08.08.1813; volgt [14].

8.                   Willem Vis, geb. Zaandijk 20.12.1815 (akte), overl. Zaandijk 13.11.1821.

9.                   Gerrit Vis, geb. Zaandijk 10.06.1818 (akte), koopman en fabrikant (1844,1882), overl. Zaandijk 16.05.1882, tr. Zaandijk 28.07.1844 Geertje Honigh, geb. Zaandijk ca. 1816, overl. Zaandijk 25.12.1887, d.v. Adriaan Cornelisz. Honigh, papierfabrikant, en Geertje Couwenhoven.

10.               Trijntje Vis, geb. Zaandijk 13.10.1820 (akte), overl. Zaandijk 19.11.1838.

11.               Willem Vis, geb. Zaandijk 01.08.1822 (akte), koopman (1846), overl. Zaandijk 02.11.1866, tr. Zaandijk 20.09.1846 Neeltje Houttuijn, geb. Zaandijk ca. 1827, overl. Zaandijk 16.06.1907, d.v. Gerrit Houttuijn, commissionair, en Geertje Couwenhoven.

 

[26] Albert Kluijver, geb. Zaandam ca. 1764, koopman (1813), overl. Koog aan de Zaan 20.09.1836, z.v. Jan Kluijver en Dieuwertje Haan; tr.

[27] Annetje de Wit, geb. De Rijp ca. 1766, overl. Koog aan de Zaan 11.12.1833|a|.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [56]/[57] in de kwartierstaat Hendrik Albert Boekenoogen (1902-1971), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Kluijver, geb. Koog aan de Zaan ca. 1794, fabrikant, overl. Koog aan de Zaan 11.03.1854.

2.                   Jacobus Kluijver, geb. Koog aan de Zaan ca. 1795, fabrikeur (1817), fabrikant (1837,1841), overl. Koog aan de Zaan 20.01.1843, tr. 1e Koog aan de Zaan 29.06.1817 Magteltje Honig, geb. Koog aan de Zaan ca. 1797, overl. Koog aan de Zaan 24.02.1828, d.v. Cornelis Claas Honig en Aagtje Breed/Breet; tr. 2e Koog aan de Zaan 23.03.1837 Anna Maria Tobbe, geb. Zaandijk ca. 1808, overl. Koog aan de Zaan 09.08.1875, d.v. Hendrik Tobbe en Barbara Walch.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [28]/[29] in de kwartierstaat Hendrik Albert Boekenoogen (1902-1971), hoogleraar Eindhoven.

3.                   Annetje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan ca. 1803, overl. Westzaan 28.09.1873, tr. Koog aan de Zaan 24.08.1828 Jan de Lange, geb. Westzaan ca. 1804, z.v. Adriaan de Lange en Dina van Diesen.

4.                   Albert Kluijver, geb. Koog aan de Zaan ca. 1804, overl. Koog aan de Zaan 22.07.1857, tr. Koog aan de Zaan 13.09.1829 Stijntje Smit, geb. ca. 1811, overl. Koog aan de Zaan 17.07.1868, d.v. Evert Smit en Trijntje Honig.

Uit dit huwelijk: Albert Kluijver (1831-1893), tr. Wormerveer 25.05.1854 Neeltje Dekker (1831-1909), d.v. Jan Dekker en Wilhelmina van Ree.

5.                   Dieuwertje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan ca. 1809; volgt [13].

6.                   Pieter Kluijver, geb. Zaandam ca. 1791, koopman (1813), fabrikant (1834), overl. Koog aan de Zaan 09.04.1834, tr. Zaandam 01.07.1813 Aaltje van Broek, geb. Zaandam ca. 1793, overl. Koog aan de Zaan 19.05.1853, d.v. Aris van Broek, koopman, en Trijntje Duijn.
Uit dit huwelijk: Aris Kluijver (1815-1867), tr. Wormerveer 31.08.1837 Agatha Geertruida van Gelder (1815-1857), d.v. Martinus van Gelder en Maartje Mats.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Koog aan de Zaan 13.12.1833).

 

[28] = [24]

[29] = [25]

 

[30] Martinus van Gelder, geb. Wormerveer ca. 1787, papierfabrikant (1834,1853), koopman en fabrikant (1837), overl. Wormerveer 03.06.1867, z.v. Pieter Smidt van Gelder (ca.1762-1842) en Dieuwertje Schouten (ca.1760-1827); tr. voor 1809

[31] Maartje Mats, geb. Westzaan ca. 1787, overl. Wormerveer 05.03.1857, d.v. Gerrit Mats (1743-1818) en Trijntje Valk (ca.1748-1821).

– Het echtpaar MvG-MM vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de kwartierstaat Hendrik Albert Boekenoogen (1902-1971), hoogleraar Eindhoven. Het echtpaar PSvG-DS vormt tevens de kwartieren [20]/[21],

het echtpaar GM-TV vormt tevens de kwartieren [22]/[23].

Uit dit huwelijk:

1.                   Dieuwertje van Gelder, geb. Wormerveer ca. 1809, overl. Amsterdam 02.01.1879|a|, tr. 1e Wormerveer 16.05.1830 Antonie Hoexum van Dijk, geb. Oude Pekela ca. 1803, onderwijzer (1830), overl. voor 1835, z.v. Berend van Dijk en Trijntje Egberts; tr. 2e Wormerveer 22.11.1835 Douwe Feikema, geb. Arum ca. 1799, koopman, overl. Franeker 08.10.1860, z.v. Yeb Douwes Feikema en Akke Eeltjes Kooistra.
     DF tr. 1e Wonseradeel 17.05.1823 Hinke Haijers Elgersma, geb. Schraard ca. 1798, overl. Franeker 14.09.1834, d.v. Haije Steffens Elgersma en Rinske Jans.

2.                   Catharina van Gelder, geb. Wormerveer ca. 1812, tr. Wormerveer 21.05.1834 Willem Boon, geb. Wormerveer ca. 1812, koopman (1834), z.v. Jacob Boon, koopman, en Neeltje Emmer.

3.                   Cornelia Maria van Gelder, geb. Wormerveer 24.09.1813; volgt [15].

4.                   Agatha Geertruida van Gelder, geb. Wormerveer 31.05.1815 (akte), overl. Koog aan de Zaan 12.08.1857, tr. Wormerveer 31.08.1837 Aris Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 29.11.1815 (akte), koopman (1837), overl. Koog aan de Zaan 18.03.1867, z.v. Pieter Kluijver (ca.1791-1834) en Aaltje van Broek (ca.1793-1853).

5.                   Maria/Maartje van Gelder, geb. Wormerveer 22.05.1818 (akte), overl. Wormerveer 30.10.1818.

6.                   Pieter Smidt van Gelder, geb. Wormerveer 12.05.1819 (akte), papierfabrikeur (1841), overl. Baarn 25.12.1914, tr. 1e Wormerveer 10.06.1841 Aagje van Vleuten, geb. Zaandijk 18.11.1817 (akte), overl. Wormerveer 15.01.1892, d.v. Adriaan van Vleuten en Adriana van Ree; tr. 2e Amsterdam 21.06.1900 Margaretha van Meerveld, geb. Putten 01.11.1868|b|, overl. Baarn 28.05.1923, d.v. Otto van Meerveld en Beertje van de Blankevoort.
     MvM tr. 2e Baarn 21.06.1817 Hendrik van der Pijl, geb. Oegstgeest ca. 1769, z.v. Cornelis van der Pijl en Comarina van den Blink.

7.                   Maria Margaretha van Gelder, geb. Wormerveer 15.11.1821 (akte), tr. Wormerveer 02.07.1845 Jan Wijbrandi, geb. Leeuwarden 19.03.1822, houtzager (1845), z.v. Cornelis Wijbrandi en IJbeltje Wijngaarden.

8.                   Gerardus Martinus van Gelder, geb. Wormerveer 04.09.1829 (akte), boekhandelaar (1853), overl. na 1868, tr. Amsterdam 25.08.1853 Sara Salm, geb. Amsterdam xx.01.1832, overl. Honnef 27.03.1868|c|, d.v. Hendrik Salm, assuradeur, en Margaretha Stenvers.

 

Noten: |a| overl.akte Zaandijk 1879 no.8; |b| oorspronkelijke voornamen Aartje Gerritje gewijzigd bij vonnis Arr.Rb. Amsterdam 28.10.1895 (kanttekening geb.akte Putten 1868 no.127); |c| ingeschreven extract (overl.akte Zaandijk 25.04.1868 no.15).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren