Herman Thomas Karsten (1884-1945)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien december 2018)

 


 

[1] Herman Thomas Karsten, Thomas, geb. Amsterdam 22.04.1884, b.i., architect, buitengewoon lector TH Bandoeng, overl. Tjimahi (Centraal Kamphospitaal) 21.04.1945, begr. Cimahi (Nederlands Ereveld Leuwigajah), tr. S. Mangoenredjo. 
– Levensberichten: id.wikipedia * en.wikipedia * nl.wikipedia

 

[2] Hermanus Thomas Karsten, geb. Amersfoort 09.05.1839, promotie Utrecht 09.02.1864|a|, conrector aan het gymnasium te Rotterdam (1876), hoogleraar Amsterdam UvA (1882-1909), Lid KNAW 1883, RNL, overl. Amsterdam 13.07.1915, crem. Velsen (Westerveld) 17.07.1915, tr. Haarlem 14.08.1876

[3] Antoinette Ludovica Françoise Abrahami de Melverda, geb. Ngaivie (Res. Madioen, NOI) 14.08.1850, overl. ’s-Gravenhage 03.12.1931, crem. Velsen (Westerveld) 05.12.1931.
– Levensberichten HTK: KNAW * Knipsel CBG (met portret)

Uit dit huwelijk:

1.                   Charles Jean François Karsten, geb. Rotterdam 06.05.1878, doctoraal Amsterdam UvA 12.12.1902, promotie Amsterdam UvA 17.02.1903|b|, advocaat en procureur, overl. na 1934, tr. Amsterdam 03.04.1902 Christina Henriëtte Oberschorfheide, geb. Amsterdam 23.10.1870 (akte), overl. Huizen 06.08.1934, crem. Velsen (Westerveld) 09.08.1934, d.v. Jan Gijsbert Derk Oberschorfheide en Susanna Paulina Crena.
Uit dit huwelijk: Charles Jean François Karsten, geb. Amsterdam 19.01.1904; levensbericht: nl.wikipedia
     CHvO tr. 1e Amsterdam 18.01.1894 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 02.11.1900, ingeschr. Amsterdam 09.01.1901) Laurentinus Petrus Johannes van den Muijsenberg, geb. Haarlem 05.12.1861, overl. Amsterdam 20.03.1935, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Buitenveldert) 23.03.1935, z.v. Petrus Johannes van den Muijsenberg en Elisabeth Antonia van der Heijden.
     LPJvdM tr. 2e Driebergen 13.08.1903 Maria Gesina Ratté, geb. Amsterdam 04.11.1876 (akte), overl. Amsterdam 28.07.1924, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 01.08.1924, d.v. Andreas Gerardus Antonius Ratté en Hermina Petronella Polsman.

2.                   Barta Jacoba Karsten, geb. Haarlem 05.08.1879, studie Amsterdam, promotie Univ. Zürich 1906|c|. [Groningen 1931]

3.                   Herman Thomas Karsten, geb. Amsterdam 22.04.1884; volgt [1].

 

Noten: |a| proefschrift: Commentatio critica de Platonis quae feruntur Epistolis praecipue tertia septima et octava; |b| stellingen; promotor: J.F. Houwing (1857-1921); |c| proefschrift: Über das gegenseitige Verhältnis der Halogene, speciell der Systeme Chlor-Brom und Chlor-Jod; promotor: H. Abeljanz (1849-1921).

 

[4] Simon Karsten, ged. Utrecht (OKN) 13.06.1802, promotie Utrecht 24.01.1825|a|, rector der Latijnsche scholen te Amersfoort (1833,1839), overl. Utrecht 07.05.1864, tr. Amsterdam 14.11.1833|c|

[5] Barbara Maria Schade, later Schade van Westrum, ged. Amsterdam (Kerk De Ooijevaar (Oud-Katholiek)) 21.09.1804, overl. Utrecht 16.06.1866.

– Levensbericht SK: de.wikipedia (met portret)

Uit dit huwelijk (moeder Schade van Westrum):

1.                   Theresia Margaretha Karsten, geb. Amstersfoort 31.10.1834|d|, overl. Utrecht 26.09.1920, tr. Utrecht 14.06.1866 Willem Koster, geb. Boskoop 24.10.1834, promotie Leiden 04.11.1859|e|, hoogleraar Utrecht (1862-1888), overl. Utrecht 07.07.1907, z.v. Marinus Koster en Margje Ouwerkerk.

2.                   Ernestus Hermanus Karsten, Ernst Herman, geb. Amersfoort 12.02.1836, promotie Utrecht 17.12.1860|b|, vice-president van het Gerechtshof te Arnhem, bestuurslid van de Dullertsstichting te Arnhem (lid 1882-1897; voorzitter 1897-1920), RNL, overl. Arnhem 22.09.1920, begr. Arnhem (Moscowa) 25.09.1920, tr. Schiedam 18.06.1863 Maria Jacoba Adriana Heijligers, geb. Schiedam 01.07.1835, overl. Arnhem 27.05.1917, d.v. Johannes Petrus Heijligers en Clara Johanna Maria Rens.
Uit dit huwelijk: Simon Johannes Karsten (1864-1946); levensbericht: nl.wikipedia

3.                   Anna Maria Regine Karsten, geb. Amersfoort 02.02.1837, overl. Bussum 12.11.1925, tr. Utrecht 09.09.1875 Anthonie Clarus Johannes van Eelde, geb. Utrecht 30.09.1828, overl. Utrecht 15.08.1902, z.v. Anthonie Clarus Johannes van Eelde (ca.1795-1838) en Johanna Cornelia van Haeften.
     ACJvE tr. 1e voor 1857 Clasina Johanna Henriette van Rappard, overl. Utrecht 23.12.1871, d.v. Frans Alexander van Rappard en Ewoudina Elise Elisabeth Storm van ’s-Gravesande.

4.                   Maria Catharina Karsten, geb. Amersfoort 13.04.1838, overl. Utrecht 14.01.1910.

5.                   Hermanus Thomas Karsten, geb. Amersfoort 09.05.1839; volgt [2].

6.                   Christina Barbara Karsten, geb. Utrecht 17.06.1840, overl. Utrecht 28.08.1911, tr. Utrecht 13.06.1878 Anthonij Pieter van Mansvelt, geb. ’s-Gravenhage ca. 1838, overl. Utrecht 03.06.1905, z.v. Jan Pieter van Mansvelt en Jacoba van der Breggen Paauw.
     APvM tr. 1e Rotterdam 26.10.1864 Maria Johanna Constantia Agnes Hoijer, geb. Brielle 06.08.1838, overl. Utrecht 31.07.1874, d.v. Hubertus Cornelis Hoijer en Agnes Catharina Engels.

7.                   Wilhelmus Johannes Karsten, geb. Utrecht 10.06.1842, rechter bij de Arr.Rb. te Rotterdam (1880), raadsheer bij de Hoge Raad, overl. ’s-Gravenhage 31.03.1921, begr. ’s-Gravenhage (Alg. Bpl.) 03.04.1921, tr. ’s-Gravenhage 11.11.1880 Bertha Amalia Miquel, geb. Rotterdam 16.08.1843, overl. ’s-Gravenhage 01.01.1926, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl.) 04.01.1926, d.v. Frederik Anton Wilhelm Miquel (1811-1871), promotie Groningen 1833, hoogleraar Utrecht (1859-1871, en Catharina Elisabeth Madrij (1817-1895).
– Levensbericht FAWM: nl.wikipedia * de.wikipedia * en.wikipedia

8.                   Regina Maria Karsten, geb. Utrecht 17.10.1843, overl. ’s-Gravenhage 04.01.1908.

9.                   Barbara Jacoba Karsten, geb. Utrecht 20.10.1844, overl. Leeuwarden 14.10.1881, tr. Doorn 22.07.1873 jhr. Daniel Hermannus Waubert de Puiseau, geb. Sneek 19.04.1837, dr., overl. Gousenheim bij Mainz|f| 1914, z.v. jhr. Charles Louis Waubert de Puiseau, bewaarder van het kadaster (1838), en Henrietta Tætske Margaretha Beucker Andreæ.

10.               Simon Karsten, geb. Utrecht 15.07.1848.

 

Noten: |a| promotor: Ph.W. van Heusde (1778-1839); |b| proefschrift: De parlementaire enquête in de constitutionele staten; promotor: G.W. Vreede (1809-1880); |c| bruid Schade (huw.akte Amsterdam 1833 reg.3 fol.142); |d| moeder Schade van Westrum (geb.akte Amersfoort 1834 no.319); |e| proefschrift: Drie door den schrijver waargenomen ziektegevallen; promotor: H. Halbertsma (1820-1865); |f| Gonsenheim is nu Ortsbezirk van Mainz, Bundesland Rheinland-Pfaltz.

 

[6] Cornelis Johannis Adrianus Abrahami de Melverda, geb. Lemmer (Lemsterland) 15.01.1816, overl. Batavia 27.12.1869|r|; tr. 2e Semarang 21.07.1864 Sadinah; tr. 1e Semarang 20.04.1848|a| (echtsch. Semarang 05.05.1856)|e|

[7] Louise Jeanne Guillelmine van Alphen, geb. Soerabaja 06.10.1832, overl. Haarlem 22.02.1918, begr. Haarlem (Alg.Bpl. Schoterweg) 26.02.1918; tr. 2e Semarang 28.06.1858|h| Charles Jean François Mirandolle, geb. Paramaribo 28.09.1827, mr., promotie Leiden, overl. Haarlem 21.06.1884, z.v. Charles François Mirandolle en Georgina Louise Charlotte Antoinette van der Tuuk.
– Levensbericht CJFM: Parlement&Politiek

Uit het huwelijk Abrahami de Melverda-van Alphen:

1.                   Zoon, overl. Semarang 13.02.1849|b|.

2.                   Antoinette Ludovica Françoise Abrahami de Melverda, geb. Ngaivie (Res. Madioen) 14.08.1850|c|; volgt [3].

3.                   Louis Jean Guillaume Abrahami de Melverda, geb. Madioen 07.02.1853|d|, overl. Haarlem 25.07.1910, begr. Haarlem (Bpl. Schoterweg) 30.07.1910, tr. Soerabaja 18.10.1884|g| Willemine Caroline Cornelia Goudriaan, geb. Makassar (Res. Celebes) 08.09.1868|f|, overl. Antwerpen 03.12.1940.

4.                   Eduardine Jacoba Francoise Abrahami de Melverda, geb. Madioen 30.03.1854|i|, overl. Afdeling Ngawi (Res. Madioen) 25.03.1861|p|.

 

Noten: |a| RA 1849 p.346; |b| RA 1850 p.427; |c| RA 1851 p.414; |d| RA 1854 p.458 & RA 1855 p.476; |e| RA 1857 p.486; |f| RA 1869 p.70; |g| RA 1885 p.216; |h| RA 1859 p.559; |i| RA 1856 p.505; |n| RA 1865 p.34 & RA 1866 p.32 (geb. 07.02); |p| RA 1862 p.99; |r| RA 1871 p.250.

 

[8] Hermanus Karsten, geb. (Amersfoort) ca. 1762, conrector van de Latijnsche School te Utrecht (1811), rector (1832), overl. Utrecht 03.07.1851, otr. Amersfoort 12.07.1799, tr. Amersfoort (civ) 26.07.1799

[9] Theresia Margaretha Corton, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 19.10.1773, overl. Amersfoort 16.11.1834.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Anna Karsten, ged. Utrecht (rk) 30.09.1800|b|, overl. Huissen 28.03.1871, tr. Amersfoort 21.11.1832 Theodorus Johannes Everdingen, ged. Utrecht (rk) 20.01.1798|c|, apotheker, z.v. Gijsbertus Henricus Everdingen en Bartha Maria van Euijen.

2.                   Simon Karsten, ged. Utrecht (OKN) 13.06.1802; volgt [4].

3.                   Agatha Maria Magdalena Karsten, geb. Utrecht (rk) 22.07.1809|a|, overl. Utrecht 23.02.1891, tr. Amersfoort 11.01.1832|b| Henricus Joannes Brom, ged. Amersfoort (rk) 18.09.1806, overl. Utrecht 20.04.1869, z.v. Hendrik Brom en Geertruij van Esveld/Esvelt.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de kwartierstaat Harald Robert Vorstman (1921-2018), hoogleraar Twente.

4.                   Aleida Theodora Karsten, geb. Utrecht 03.09.1811, Liefdezuster, overl. Helmond 08.03.1850.

5.                   Theodora Joanna Karsten, geb. Utrecht 17.12.1815, overl. Utrecht 26.10.1852, tr. Utrecht 18.07.1850 Dirk Teewissen, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 12.01.1804, overl. Rotterdam 13.06.1886, z.v. Dirk Teewissen en Anna Anken.

 

Noten: |a||b| moeder Carton (bij doop en bij huwelijk); |c| van Everdingen.

 

[10] Ernestus Schade (van Westrum), ged. Amsterdam (Kerk De Pauw (Oud-Katholiek)) 06.07.1773, doopgetuige Amsterdam (Kerk De Ooijevaar (Oud-Katholiek) 21.02.1806, overl. Utrecht 22.03.1842, otr. Amsterdam 30.06.1797

[11] Regina Maria Heiligers, geb. Schieden ca. 1774, doopgetuige Amsterdam (Kerk De Ooijevaar (Oud-Katholiek) 04.07.1804, 02.01.1805, 15.11.1807 en 29.01.1810, overl. Nieuwer-Amstel 17.07.1819|a||b|.

Uit dit huwelijk (vader Schade of Schade van Westrum, moeder ook Heijligers):

1.                   Antonius Thomas Schade, ged. Amsterdam (Kerk De Ooijevaar (Oud-Katholiek)) 24.12.1798, overl. Amsterdam 13.05.1857|c|, tr. ’s-Gravenhage 06.06.1821 Maria Catharina van der Burgh, geb. Utrecht (OKN) 21.05.1795, overl. voor 1857, d.v. Henricus van der Burgh en Anna Catharina van Oosterwijk.

2.                   Thomas Wilhelmus Schade, ged. Amsterdam (Kerk De Ooijevaar (Oud-Katholiek)) 26.10.1800, tr. ’s-Gravenhage 13.09.1826 Clasina Maria van der Burgh, geb. Utrecht (OKN) 12.08.1802, d.v. Henricus van der Burgh en Anna Catharina van Oosterwijk.

3.                   Anna Adriana Schade, later Schade van Westrum, ged. Amsterdam (Kerk De Ooijevaar (Oud-Katholiek)) 14.10.1802, overl. (‘aan de gevolgen eener zenuwzinking-ziekte’) Amsterdam 11.05.1819.

4.                   Barbara Maria Schade, ged. Amsterdam (Kerk De Ooijevaar (Oud-Katholiek)) 21.09.1804; volgt [5].

5.                   Elizabeth Cornelia Schade van Westrum, ged. Amsterdam (Kerk De Ooijevaar (Oud-Katholiek)) 18.12.1806.

6.                   Petronella Anna Schade van Westrum, ged. Amsterdam (Kerk De Ooijevaar (Oud-Katholiek)) 21.08.1809.

 

Noten: |a| Heijligers, geen ouders vermeld, geb. Schieden {w.s. Schiedam}, overleden ‘aan slijmberoerte’ (overl.akte Nieuwer-Amstel 1819 no.66); |b| ‘aan een hevigen aanval van beroerte’ (annonce collectie CBG); |c| ook overl.akte Schiedam 14.08.1857 no.319.

 

[12] Annius Abrahami de Melverda, ged. Kollum 08.02.1790, overl. Salatiga 03.01.1844|a|, tr. Lemsterland 03.04.1815|m|

[13] Jacoba Maria Albertina Vos, geb. Lemmer ca. 1797, overl. Soerakarta 08.03.1842|h|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Johannis Adrianus Abrahami de Melverda, geb. Lemmer (Lemsterland) 15.01.1816|i|; volgt [6].

2.                   Lodewijk August Frederik Abrahami de Melverda, geb. Bantam (NOI) 09.08.1819, ‘leerling op het Instituut van den Franschen kostschoolhouder Adrianus Hoen’, overl. Hattem 12.04.1832.

3.                   Anna Catharina Ernesta Abrahami de Melverda, geb. Bantam ca. 1821|o|, overl. (‘na een bitter sukkelen van ruim drie maanden’) Semarang 26.03.1845|e|.

4.                   Zoon Abrahami de Melverda, geb. Bantam 1825|n|.

5.                   Lidia Jacoba Maria Abrahami de Melverda, geb. Batavia 09.06.1829|b|, overl. Klaten (Res. Soerakarta) 10.07.1893|l|, tr. Semarang 09.11.1847|f| Henry Leonce van Polanen Petel, geb. ca. 1818, overl. Soerakarta 13.01.1894|k|.

6.                   Lodewijk August Frederik Abrahami de Melverda, geb. Makasser 16.08.1833|c|, overl. Makasser 02.10.1834|q|.

7.                   Johanna Maria Elizabeth Abrahami de Melverda, geb. Makasser 06.08.1836|d|, overl. Soerakarta 16.08.1838|r|.

8.                   Louisa Augusta Frederika Abrahami de Melverda, geb. Soerakarta 25.07.1838|p|, overl. Batavia 03.11.1909, tr. Semarang 02.11.1857|g| Theodoor Abraham Pieter Wentholt, geb. Bemmel 13.09.1832, overl. Batavia 17.10.1893|j|, z.v. Pieter Wentholt en Catharina Barbara van Bommel.

 

Noten: |a| RA 1845 p.311; |b| RA 1830 p.174; |c| RA 1835 p.199; |d| RA 1837 p.233; |e| RA 1846 p.354; |f| RA 1849 p.345; |g| RA 1859 p.558; |h| RA 1843 p.462; |i| Abrihami de Melverda (geb.akte Lemsterland 1816 fol.5)’|j| RA 1895 p.396; |k| RA 1895 p.432 & annonce v/d familie (overl. 12.01) (collectie CBG); |l| RA 1894 p.435; |m| bruidegom Anius Abrihami, tekent met Abrahami (huw.akte Lemsterland 1815 no.7); |n| RA 1826 p.165; |o| RA 1822 (vader A.A. de Melverda); |p| RA 1839 p.242; |q| RA 1835 p.234 (L.A.F.A. de Melverda); |r| RA 1839 p.279 (de Melverda).

 

[14] van Alphen

[15] NN

Er is een Dirk van Alphen, overl. Pasoeroean 11.11.1842, tr. Pasoeroean 07.05.1830 Johanna Adriana Potensier, overl. Pasoeroean 10.10.1859.
     JAP tr. 1e Pasoeroean ca. 1823 Gerrit Gerritsen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louise Jeanne Guillelmine van Alphen, geb. Soerabaja 06.10.1832|a|; volgt [7].

 

Noten: |a| RA 1833 p.239.

 

[16] Simon Karsten, tr.

[17] Anna Bakker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanus Karsten, geb. (Amersfoort) ca. 1762; volgt [8].

 

[18] Joannes Stanislaus Corton, ged. Amersfoort (rk) 12.11.1721, z.v. Ludovicus Corton en Theresa van Raelt; otr. Amsterdam 24.01.1766, otr. Amersfoort 31.01.1766, tr. Amersfoort (civ) 18.02.1766, tr. Amersfoort (rk) 19.02.1766

[19] Maria van der Maat, ged. Amersfoort (rk) 22.10.1734, overl. Utrecht 08.10.1813, d.v. Tomotheus van der Maat en Margaretha van Donkelaar.

Uit dit huwelijk (moeder ook van der Maet/van der Maate):

1.                   Theresia Margarita Corton, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 20.01.1767, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 09.02.1767.

2.                   Ludovicus Timotheus Corton, Louis, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 14.09.1768, ‘explorateur bij de mairie van Amersfoort’, overl. Amersfoort 12.07.1812, tr. Amersfoort (rk) 16.11.1799 Wilhelmina van Groeningen.
Uit dit huwelijk Maria Gertrudis Corton, ged. Amersfoort (rk) 10.03.1801|a|.

3.                   Margarita Theresia Corton, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 15.11.1769, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 30.10.1777.

4.                   Timotheus Ludovicus Corton, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 11.02.1771, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 09.02.1779.

5.                   Theresia Margaretha Corton, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 19.10.1773; volgt [9].

6.                   Antonius Xaverius Corton, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 27.09.1774, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 04.02.1779.

 

Noten: |a| get. Maria van der Maat {oma}.

 

[20] Anthonius Godard Schade, ged. Utrecht (Oud-Katholiek) 19.02.1745|c|, van Utrecht, overl. voor 1820, z.v. Ernestus Schade en Maria Outheusde; otr. Amsterdam 26.06.1772|b|

[21] Anna van Hardenberg, geb. Amsterdam ca. 1747/1748, van Amsterdam, overl. (‘aan de gevolgen eener borstkwaal’) Amsterdam 12.03.1820|a|, d.v. Nicolaas van Hardenberg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ernestus Schade, ged. Amsterdam (Kerk De Pauw (Oud-Katholiek)) 06.07.1773; volgt [10].

2.                   Nicolaas Anthonius Schade, ged. Amsterdam (Kerk De Pauw (Oud-Katholiek)) 02.12.1776.

3.                   Cornelius Theodorus Schade, ged. Amsterdam (Kerk De Pauw (Oud-Katholiek)) 16.03.1779, kantoorbediende (1820).

 

Noten: |a| van Hardenbergh, wede Schade van Westrum, geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1820 reg.3 fol.15); |b| bruidegom, in akte en tekent als, Schade van Westerum; |c| dopeling Antonius GOdardus.

 

[22] Heiligers/Heijligers

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Regina Maria Heiligers, geb. Schieden ca. 1774; volgt [11].

 

[24] Tjerk Abrahami, schoolhouder, overl. voor 1815, tr. Kollum 16.02.1777|a|

[25] Sieuwke Paulus (Zijlstra), geb. Engwierum ca. 1755, overl. Dokkum 30.12.1840|c|, d.v. Paulus Klazes en Trijntje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lolkjen Abrahami, ged. Kollum 01.11.1777, overl. Dokkum 05.11.1827, tr. voor 1815 Gerrit Lieuwes Dijkstra, geb. ca. 1772, overl. Dokkum 03.05.1836, z.v. Lieuwe Dijkstra en Aaltje N.

2.                   Johanna Abrahami, ged. Kollum 07.12.1779.

3.                   Anna Abrahami, ged. Kollum 11.05.1782.

4.                   Annius Abrahami, ged. Kollum 14.04.1785, w.s. jonggestorven.

5.                   Trijntje Abrahami, ged. Kollum 08.06.1786.

6.                   Annius Abrahami, ged. Kollum 08.02.1790; volgt [12].

7.                   Trientje Abrahami, geb. Kollum ca. 1792, linnen- en wollenaaister, overl. Groningen 09.12.1818|b|.

 

Noten: |a| bruid Sjiuke Poules; |b| moeder Suuwke/Sieuwke Poulus (ook overl.akte Kollumerland en 1818 no.72); |c| Sieuke Paulus Zijlstra.

 

[26] Cornelis Johannes Vos, geb. ’s-Gravenhage ca. 1768, controleur der indirecte belastingen (1815), overl. na 1815, w.s. overl. Batavia 02.07.1819|c|, otr. Utrecht 16.10.1791, tr. Utrecht (Domkerk) 31.10.1791

[27] Cornelia Johanna Adriana Vos, ged. Utrecht 01.11.1773, overl. na 1815, w.s. overl. Palembang 22.03.1837|e|, d.v. Johannes Vos en Ida Wilhelmina Bake.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Maria Albertina Vos, geb. Lemmer ca. 1797; volgt [13].

2.                   Lydia Jacoba Maria Vos, geb. Utrecht 29.07.1802, ged. Utrecht 08.08.1802, overl. Soerabaja 29.01.1848|f|, tr. Batavia ca. 1819|b| Jacob Eduard de Witte van Haemstede, overl. Batavia 03.05.1838|i|.

3.                   Catharina Ernesta Vos, geb. Utrecht 23.09.1804, ged. Utrecht 02.11.1804, overl.  Batavia 28.09.1817|a|.

4.                   Sara Jacoba Hester Vos, ged. Utrecht 01.03.1807, overl. Soerakarta 25.10.1857|g|, tr. Bantam ca. 1825|d| Francois Abrahamsz, w.s. overl. Batavia 22.11.1836|h|.

5.                   Johannes Wilhelm Baake Vos, geb. Lemmer (Lemsterland) 12.11.1815.

 

Noten: |a| RA 1818; |b| RA 1820 (Lidia); |c| RA 1820; |d| RA 1826 p.161; |e| RA 1838 p.289; |f| RA 1849 p.409 (Liedia); |g| RA 1859 p.642; |h| RA 1837 p.244; |i| RA 1839 p.260.

 

[28] van Alphen

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   N van Alphen; volgt [14].

 

[30] NN

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   NN; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren