Cornelis Pieter Mom (1891-1975)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien april 2018)

 


 

[1] Cornelis Pieter Mom, geb. Dordrecht 16.12.1891, ingenieur scheikundige technologie Delft 1915, promotie Delft 13.06.1927|a|, buitengewoon hoogleraar TH Bandoeng, overl. Rijswijk (ZH) 17.11.1975, tr. Bandoeng 20.06.1919|b| Johanna Ulicana Breijer, geb. Monnickendam 30.03.1899, overl. Rijswijk (ZH) 09.02.1975, d.v. Willem Frederik Breijer (1872-1939), Luthers predikant N.I. Kerk, OON, en Klazina Diderika Horsting (1871-1921).

 

Noten: |a| proefschrift: De coagulatie der kolloide klei bij de zuivering van Indisch rivierwater; promotoren: W. Reinders en H.I. Waterman (1889-1961); |b| Haagsche courant 18.08.1919 & RA 1920 p.5 (bruid J.M.).

 

[2] Arij Mom, geb. Dordrecht 30.11.1855, banketbakker (1881), overl. Dordrecht 18.07.1933, begr. 22.07.1933, otr. Dordrecht 15.07.1881, tr. Dordrecht 27.07.1881
[3] Jeannette Marie Middelhoven, geb. Groningen 13.08.1858, overl. Dordrecht 13.01.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jasper Cornelis Mom, geb. Dordrecht 21.10.1882, dr., arts, geneesheer-directeur Phys. Therap. Instituut te Rotterdam, OON, overl. Noordwijk aan Zee 29.03.1965, begr. Dordrecht (Alg.Bpl.) 02.04.1965, tr. Dordrecht 14.03.1911 Elisabeth Petronella Hendrika Wilhelmina Wisboom Verstegen, geb. ís-Gravenhage 25.04.1888, overl. Breda 09.04.1972, begr. Dordrecht (Alg.Bpl.) 13.04.1972, d.v. Dirk Wisboom Verstegen en Isabella Hendrika Cornelia Adriana van Beuge (-1924).

2.                   Petronella Jacoba Mom, geb. Dordrecht 02.04.1884, overl. Velp (Rheden) 20.04.1968, begr. Ellecom 25.04.1968, tr. Dordrecht 25.08.1909 Lubertus Wentink, geb. Nieuwer-Amstel 29.03.1883, dr., gemeente-geneesheer te Wierden (1910,1912), overl. Velp (Rheden) 18.08.1963, begr. Ellecom 22.08.1963, z.v. Willem Gerhard Wentink en Geertje van Zadelhoff.

3.                   Arie Mom, geb. Dordrecht 18.05.1886, overl. Dordrecht 16.07.1887.

4.                   Jeannette Marie Mom, geb. Dordrecht 18.05.1886, overl. Dordrecht 06.07.1886.

5.                   Jacoba Wilhelmina Elisabeth Mom, geb. Dordrecht 12.09.1889, overl. na 1975.

6.                   Cornelis Pieter Mom, geb. Dordrecht 16.12.1891; volgt [1].

7.                   Arij Adrianus Mom, geb. Dordrecht 18.06.1903, werktuigkundig ingenieur, overl. Dordrecht 12.11.1930, begr. 17.11.1930.

 

[4] Jasper Mom, geb. Dordrecht 16.09.1820, winkelier (1865), overl. Dordrecht 18.04.1865, tr. Dordrecht 09.10.1850

[5] Jacoba Willemina Kemp, geb. Dordrecht 29.12.1824, overl. Dordrecht 11.05.1896.

Uit dit huwelijk (moeder Johanna Wilhelmina):

1.                   Elisabeth Johanna Mom, geb. Dordrecht 12.09.1851, tr. Dordrecht 05.11.1879 Dirk de Boer, geb. Monnickendam 25.05.1846 (no.39), z.v. Pieter de Boer en IJda Catharina Donker.

2.                   Johanna Adriana Mom, geb. Dordrecht 25.11.1852, overl. Dordrecht 29.09.1853.

3.                   Johanna Adriana Mom, geb. Dordrecht 06.08.1854, overl. Dordrecht 06.08.1855.

4.                   Arij Mom, geb. Dordrecht 30.11.1855; volgt [2].

5.                   Johanna Adriana Mom, geb. Dordrecht 27.04.1859, overl. Dordrecht 22.05.1896.

6.                   levenloos kind, Dordrecht 11.09.1863.

 

[6] Cornelis Middelhoven, geb. ís-Hertogenbosch 19.03.1823, (school)onderwijzer (1853,1860), overl. Rotterdam 28.04.1865; tr. 1e Enkhuizen 31.03.1853 Anna Margaretha Muller, geb. Amsterdam 04.06.1824 (akte), overl. (kraambed) Dordrecht 10.05.1854, d.v. Jan Muller en Elisabeth Hubert; tr. 2e Raamsdonk 07.11.1857

[7] Petronella Redert, geb. Raamsdonk 06.01.1831, winkelierster (1881), overl. Dordrecht 13.02.1897.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jeannette Marie Middelhoven, geb. Groningen 13.08.1858; volgt [3].

2.                   Petronella Cornelia Middelhoven, geb. Groningen 11.01.1860.

3.                   Maria Johanna Middelhoven, geb. Rotterdam 27.09.1861, overl. Dordrecht 1.3.07.1941, tr. Dordrecht 27.04.1898 Johannes Adrianus van de Weg, geb. Dordrecht 21.03.1856, overl. Dordrecht 07.04.1906, z.v. Matthijs van de Weg en Johanna Wilhelmina Keeman.

4.                   Elizabeth Maria Middelhoven, geb. Rotterdam 07.10.1863.

5.                   Charlotta Cornelia Middelhoven, geb. Rotterdam 14.03.1865, overl. Dordrecht 11.02.1942.

 

[8] Arie Mom, geb. Dordrecht ca. 1792, tabaksnijder (1814), overl. Dordrecht 14.11.1871, tr. Dordrecht 23.11.1814|a|

[9] Elisabeth Bergeik, geb. Zwijndrecht ca. 1791/1792, dienstbaar (1814), overl. Dordrecht 01.03.1877.

Uit dit huwelijk (moeder Bergeijk):

1.                   Cornelia Mom, geb. ca. 1816, overl. Dordrecht 21.02.1817.

2.                   Gerrit Mom, geb. ca. 1817, overl. Dordrecht 03.01.1862.

3.                   Cornelia Mom, geb. ca. 1819, overl. Dordrecht 19.01.1872, tr. Dordrecht 20.10.1841 Boudewijn de Wit, geb. Dordrecht 21.01.1817, overl. Dordrecht 04.03.1873|b|, z.v. Nicolaas Boudewijnsz de Wit en Catharina de Visser.

4.                   Arie Mom, geb. Dordrecht 13.08.1819.

5.                   Jasper Mom, geb. Dordrecht 16.09.1820; volgt [4].

6.                   Elisabeth Mom, geb. Dordrecht 04.08.1822, overl. Dordrecht 01.03.1877.

7.                   Alida Mom, geb. Dordrecht 28.01.1824, overl. Dordrecht 10.12.1871, tr. Dordrecht 11.05.1853 Jan Stempels, geb. Dordrecht 16.09.1821, overl. Schiedam 23.09.1879,z.v. Roelof Stempels en Adriana Roest.
†††† JS otr. 2e Dordrecht 12.06.1879, tr. Dordrecht 26.06.1879 Hendrika Meijboom, overl. na 1879.

8.                   Adriana Cornelia Mom, geb. Dordrecht 20.04.1825, overl. Dordrecht 02.09.1827.

9.                   Hendrik Mom, geb. Dordrecht 08.10.1828, overl. Dordrecht 13.04.1833.

10.               Adriana Cornelia Mom, geb. Dordrecht 26.11.1830, overl. Dordrecht 10.01.1831.

11.               Adriana Cornelia Mom, geb. Dordrecht 28.04.1832, overl. Dordrecht 19.11.1902, tr. 1e Dordrecht 10.02.1859 Cornelis van Twist, geb. ís-Gravendeel 30.01.1828, overl. Dordrecht 23.03.1867, z.v. Willem van Twist en Adriana van der Giessen; tr. 2e Dordrecht 08.07.1868 Adrianus den Broeder, geb. Dordrecht 28.06.1831, overl. Dordrecht 24.04.1877, z.v. Pieter den Broeder en Dirkje de Zwart.

 

Noten: |a| de bruid tekent met Elizabet Bergijk (huw.akte Dordrecht 1814 no.149); |b| de Witt.

 

[10] Adrianus Kemp, geb. Middelharnis ca. 1802/1803, overl. Dordrecht 11.11.1890; tr. 2e Tiel 26.04.1861 Alida Johanna Wildeman, geb. Tiel 26.04.1835, overl. Dordrecht 27.03.1862, d.v. Hendrikus Wildeman, timmerman, en Maria Agnita Emenes; tr. 3e Rotterdam 09.03.1864 Neeltje Sperna Weiland, geb. Rotterdam 23.09.1823, overl. Dordrecht 15.07.1888, d.v. Hendrikus Sperna Weiland en Johanna Cornelia Arend; tr. 1e Rotterdam 28.04.1824|a|

[11] Johanna Oliemans, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 15.05.1796, overl. Dordrecht 15.09.1859.

Uit het huwelijk Kemp-Oliemans:

1.                   Jacoba Willemina Kemp, geb. Dordrecht 29.12.1824; volgt [5].

2.                   Anna Maria Kemp, geb. Dordrecht 18.11.1827, overl. Rotterdam 15.11.1890, tr. Dordrecht 26.11.1851 Gerrit Obbes Faasen, geb. Dordrecht 07.06.1826, overl. Rotterdam 12.01.1888, z.v. Adrianus Faasen en Anthonia Adriana Coolhoven.

3.                   Marinus Kemp, geb. Dordrecht 01.02.1830, overl. Dordrecht 14.12.1882, tr. 1e Dordrecht 13.05.1857 Anna Elisabet de Smit, geb. Dordrecht 09.01.1835, overl. Dordrecht 17.12.1862, d.v. Dirk de Smit en Maria Lucia Veerman; tr. 2e Dordrecht 27.02.1867 Catharina Margaretha Artes, geb. Dordrecht 08.02.1837, overl. (kraambed) Dordrecht 14.12.1867, d.v. Frederik Ernst Ates en Martina Johanna van Eijck; tr. 3e Dordrecht 19.07.1871 Klara Schaeffer, geb. Dordrecht 10.07.1835, overl. Dordrecht 02.11.1908, d.v. Johannes Philippus Schaeffer (ca.1808-1867) en Johanna Dolleman Lambrechts (ca.1810-1869).
Ė Het echtpaar JPS en JDL vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in kwartierstaat Christiaan Otto Schaeffer (1906-1989), hoogleraar Bandoeng.

4.                   Willem Adrianus Kemp, geb. Dordrecht 11.01.1832, overl. Dordrecht 31.03.1834.

5.                   Willem Adrianus Kemp, geb. Dordrecht 30.04.1834, tr. Dordrecht 15.02.1860 Anna Geertruida de Groot, geb. Dordrecht 13.04.1833, d.v. Adrianus Levinusz de Groot en Christina Hendrika van Eeden.

6.                   Johannes Cornelis Kemp, geb. Dordrecht 03.08.1836, geŽmployeerde aan de Nederlandsche Handelmaatschappij (1866), overl. voor 1906, tr. Amsterdam 06.09.1866 Elizabeth Knottenbelt, geb. Amsterdam 03.11.1840 (akte), overl. voor 1906, d.v. Johannes Knottenbelt, verver, en Alida Margaretha Siblesz.

7.                   Johanna Ida Cornelia Kemp, geb. Dordrecht 05.07.1839, overl. Dordrecht 22.10.1839.

 

Noten: |a| bruid Olimans (huw.akte Rotterdam 1824 fol.a79).

 

[12] Joannes Middelhoven, geb. Veenendaal 09.09.1792, stucadoor (1853), schilder (1857), overl. tussen 1865 en 1876, tr. ís-Hertogenbosch 10.02.1816

[13] Maatje Verhoef, geb. Goes 28.12.1792, overl. Rotterdam 27.03.1865|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook Johannes):

1.                   Johanna Petronella Middelhoven, overl. ís-Hertogenbosch 23.07.1816.

2.                   Agneta Johanna Middelhoven, overl. ís-Hertogenbosch 18.06.1817.

3.                   Johannes Middelhoven, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1818/1819, huisschilder (1876), overl. Rotterdam 27.01.1897, tr. 1e Rotterdam 19.07.1848 Cornelia van der Wiel, geb. Rotterdam 18.06.1819, overl. Rotterdam 08.05.1875, d.v. Willem van der Wiel en Cornelia Mourik; tr. 2e Raamsdonk 03.08.1876 Pietera Cornelia Redert (1836-), d.v. Joannes Philippus Redert en Elisabeth Provilij.

4.                   Maria Petronella Middelhoven, geb. ís-Hertogenbosch 20.09.1820, dienstbode (1859), tr. 1e ís-Hertogenbosch 09.10.1841 (echtsch. voor 1859) Arend Jan Zandbargen, geb. Doesburg 22.10.1804, z.v. Evert Zandbargen en Aaltje Verhoeff; tr. 2e Rotterdam 30.03.1859|b| Egbert van Eeuwijk, geb. Herwijnen 31.01.1824, koetsier, z.v. Aart van Eeuwijk, arbeider, en Catharina van Rooij.
†††† AJZ tr. 1e Oudenbosch 25.09.1839 Petronella de Mooij, geb. Oudenbosch 06.11.1798, overl. Oudenbosch 14.02.1841, d.v. Jacobus de Mooij en Johanna de Hoogh.

5.                   Cornelis Middelhoven, geb. ís-Hertogenbosch 19.03.1823; volgt [6].

6.                   Pieter Middelhoven, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1826, overl. Rotterdam 27.01.1875, tr. 1e Rotterdam 20.08.1851 Mina Angenita Cristina Fukkink, geb. Rotterdam 31.10.1825, d.v. Dirk Fukkink en Joanna Zwaens; tr. 2e Rotterdam 04.04.1866 Hendrika Zuur, geb. Rotterdam 30.01.1824, overl. Rotterdam 16.07.1882, d.v. Antonie Zuur en Volksie van der Waal.

7.                   Elisabeth Middelhoven, overl. ís-Hertogenbosch 25.07.1828.

8.                   levenloze zoon, ís-Hertogenbosch 08.07.1829.

9.                   Marinus Middelhoven, overl. ís-Hertogenbosch 23.04.1831.

10.               Agneta Middelhoven, overl. ís-Hertogenbosch 26.06.1833.

11.               Elisabeth Middelhoven, overl. ís-Hertogenbosch 26.03.1835.

 

Noten: |a| Maattje Verhoeff (overl.akte Rotterdam 1865 fol.b79v); |b| bruidegom Egtbert.

 

[14] Joannes Philippus Redert, geb. Vessem, ged. Hoogeloon 31.12.1797, leerlooier (1819,1832), winkelier (1849), leerlooier (1857,1876), overl. Raamsdonk 26.09.1877; tr. 2e Raamsdonk 07.10.1834 Elisabeth Provilij, geb. Made en Drimmelen 03.01.1804, overl. Raamsdonk 09.02.1875, d.v. Cornelis Provilij en Pietera Gelijns; tr. 1e Raamsdonk 05.08.1819

[15] Joanna van Dongen, geb. Raamsdonk 22.10.1794, ged. Raamsdonk 26.10.1794, overl. Raamsdonk 19.04.1834.

Uit het huwelijk Redert-van Dongen:

1.                   Elisabeth Redert, geb. Raamsdonk 25.07.1820, overl. Halle (Zelhem) 25.04.1893, tr. Raamsdonk 13.10.1849 Gerrit Smits, geb. Vrijhoeve-Capelle 14.03.1818, schoolonderwijzer (1849), hoofd ener school (1893), z.v. Roeland Smits, schoolonderwijzer, en Adrina Koenen.

2.                   Joannes Redert, geb. Raamsdonk 21.11.1821, overl. Geel (BelgiŽ) 29.08.1854|a|.

3.                   Joanna Redert, geb. Raamsdonk 15.05.1823.

4.                   Hendrik Redert, geb. Raamsdonk 19.03.1825, overl. Andel 29.12.1865, tr. Andel 23.03.1848 Huibertje van Andel, geb. Andel, overl. Andel 14.03.1895, d.v. Jacob van Andel en Neeltje Vervoorn.
†††† HvA tr. 2e Andel 14.02.1867 Pieter Cornelis Redert (1838-1926), z.v. Johannes Philippus Redert en Elisabeth Provilij.

5.                   Maria Redert, geb. Raamsdonk 11.02.1827, overl. Aalten 29.11.1905, tr. Raamsdonk 31.12.1861 Jan Schuurman, geb. Geertruidenberg ca. 1813, kleermaker, overl. Raamsdonk 17.05.1866, z.v. Jan Schuurman en Maria Gooshouwer.

6.                   Jacoba Charlotta Redert, geb. Raamsdonk 12.08.1828, overl. Ermelo 18.09.1891, tr. Rijswijk (NB) 17.03.1870 Cornelis van Merkom, geb. Gorinchem 13.09.1845, overl. voor 1891, z.v. Machiel van Merkom en Jacoba van Vastenouw.

7.                   Petronella Redert, geb. Raamsdonk 07.01.1831, overl. Raamsdonk 22.02.1831.

8.                   Petronella Redert, geb. Raamsdonk 06.01.1832; volgt [7].

9.                   Abraham Redert, geb. Raamsdonk 07.03.1834, overl. Raamsdonk 26.08.1834.

Uit het huwelijk Redert-Provilij:

10.               Cornelis Pieter Redert, geb. Raamsdonk 12.07.1835, overl. Raamsdonk 13.07.1835.

11.               Pietera Cornelia Redert, geb. Raamsdonk 21.09.1836, tr. Raamsdonk 03.08.1876 Johannes Middelhoven (ca.1818/1819-1897), z.v. Johannes Middelhoven en Maatje Verhoef.

12.               Abraham Redert, geb. Raamsdonk 14.11.1837.

13.               Pieter Cornelis Redert, geb. Raamsdonk 28.11.1838, overl. Andel 19.09.1926, tr. Andel 14.02.1867 Huibertje van Andel, geb. Andel, overl. Andel 14.03.1895, d.v. Jacob van Andel en Neeltje Vervoorn.
†††† HvA tr. 1e Andel 23.03.1848 Hendrik Redert (1825-1865), z.v. Joannes Philippis Redert en Joanna van Dongen.

14.               Hendrika Redert, geb. Raamsdonk 05.01.1843, overl. Raamsdonk 20.04.1843.

 

Noten: |a| ook overl.akte Raamsdonk 1854 no.43.

 

[16] Arie Mom, begr. 31.10.1798, tr.

[17] Cornelia Versteeg, geb. ca. 1760, arbeidster (1814), overl. Dordrecht 25.08.1834, d.v. Jan Versteeg en Alida van Helden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Mom, geb. Dordrecht ca. 1790, overl. Dordrecht 07.07.1871, tr. Dordrecht 31.05.1826 Jacob Kramers, geb. Dordrecht ca. 1787, overl. Dordrecht 23.03.1858, z.v. Nicolaas Kramers en Catharina Geberius.

2.                   Arie Mom, geb. Dordrecht ca. 1792; volgt [8].

3.                   Cornelia Mom, geb. ca. 1796, overl. Dordrecht 18.02.1883.

 

[18] Arie Bergeik, tuinman (1814), tr.

[19] Geertje de Jong, overl. na 1814.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Bergeik, geb. Zwijndrecht ca. 1791/1792; volgt [9].

2.                   Cornelia Bergeijk, geb. ca. 1803, overl. Zwijndrecht 01.05.1872, tr. Pieter van der Net, overl. voor 1872.

3.                   Johannes Bergeijk, geb. ca. 1809, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 29.06.1812.

 

[20] Marinus Kemp, overl. voor 1817, z.v. Cornelis Kemp en Ida Boursen; tr.

[21] Jacoba Sarton, geb. Middelharnis xx.07.1759, overl. Rotterdam 09.09.1817, d.v. Johannes Sarton en Ida Parcham.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Certon):

1.                   Ida Maria Kemp, geb. Middelharnis ca. 1788, tr. Mijnsheerenland 18.11.1821 Bastiaan Polderdijk, geb. Mijnsheerenland ca. 1769, z.v. Willem Polderdijk en Clazina van Alphen.
†††† BP tr. 1e voor 1821 Maggeltje Walraven, overl. voor 1821.

2.                   Willemina Johanna Kemp, geb. Middelharnis ca. 1791, tr. Dordrecht 05.01.1825 Diderik Pieter Krol, geb. Dordrecht ca. 1800, z.v. Pieter Krol en Elisabeth Boers.

3.                   Johannes Kemp, geb. Middelharnis 06.06.1796, schoolonderwijzer (1858), gep.hoofdonderwijzer (1864), overl. ís-Gravenmoer 14.05.1864, tr. Schoonhoven 10.07.1821 Maria Johanna van Geelen, geb. Schoonhoven 10.07.1793, overl. Zoelmond (Beusichem) 26.02.1858, d.v. Hendrik van Geelen en Barbera van Vliet.

4.                   Kornelia Kemp, geb. Middelharnis ca. 1797, tr. Dordrecht 17.10.1821 Geertrui Horgie, geb. Zwijndrecht ca. 1797, d.v. Jacob Horgie en Geertrui van de Weg.

5.                   Adrianus Kemp, geb. Middelharnis ca. 1802/1803; volgt [10].

 

[22] Arie Oliemans, geb. Rotterdam ca. 1763, overl. Rotterdam 06.02.1829, z.v. Klaas Oliemans en Aletta van der Spek; tr.

[23] Angenietje van Reewijk, geb. Rotterdam xx.10.1752, overl. Rotterdam 19.01.1832, d.v. Cornelis van Reewijk en Johanna Gutterswijk.

Uit dit huwelijk (vader bij dopen Olimans, moeder ook van Rewijk):

1.                   Klaes Olimans, ged. Rotterdam 31.07.1787, overl. (verdronken) 08.07.1795, begr. Rotterdam 10.07.1795.

2.                   Cornelia Olimans, geb. ca. 1790, begr. Cool 25.06.1792.

3.                   Maria Olimans, ged. Rotterdam 05.11.1793, overl. Rotterdam 20.06.1865, tr. Rotterdam 13.05.1829|c| Jacobus Valk, ged. Rotterdam 09.03.1794, overl. Rotterdam 02.10.1871, z.v. Michiel Valk en Neeltje van Beest.

4.                   Johanna Oliemans, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 15.05.1796|a||b|; volgt [11].

5.                   Nicolaas Olimans, ged. Rotterdam 19.11.1797, overl. Rotterdam 26.09.1815.

6.                   Willem Oliemans, geb. Rotterdam xx.02.1791, overl. Rotterdam 27.12.1848, tr. Hendrina de Gooijert.

 

Noten: |a| vader Arij Olimans, moeder Agnietje van Rijwijk; |b| bij haar huwelijk moeder Agnietje van Rijswijk; |c| bruid Oliemans.

 

[24] Joannes Middelhoven, overl. voor 1851, w.s. begr. Veenendaal 13.01.1803, tr.

[25] Maagje Bunt, geb. Stichts Veenendaal xx.05.1759, overl. ís-Hertogenbosch 07.11.1851|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Maaijgje/Maaijke):

1.                   Agnetha Middelhoven, geb. Veenendaal xx.04.1788, overl. Rotterdam 27.11.1858.

2.                   Joannes Middelhoven, geb. Veenendaal 09.09.1792; volgt [12].

3.                   Cornelis Middelhoven, geb. ca. 1795, tapper, overl. Zutphen 31.12.1875, tr. Zutphen 07.02.1827 Adriana Johanna Rienderhoff, geb. ca. 1799, overl. Zutphen 15.01.1874, d.v. Martinus Rienderhoff, timmerman, en Hendrica Vos.

4.                   Elisabeth Middelhoven, geb. ca. 1799, overl. Utrecht 02.02.1833.

5.                   Jannetje Middelhoven, ged. Veenendaal 27.07.1800, w.s. jonggestorven.

6.                   Jannetje Middelhoven, ged. Veenendaal 05.12.1802.

 

Noten: |a| Ďzijnde de namen van wijlen hare ouders aan de aangevers onbekendí (overl.akte ís-Hertogenbosch 1851 fol.130).

 

[26] Jan Verhoeff, overl. Goes voor 1824, z.v. Marinus Verhoeff; tr.

[27] Pieternella Dekker, overl. Goes voor 1824, d.v. Pieter Paulusse Dekker en Maatje Meeuwse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Verhoeff, geb. Goes ca. 1787, arbeidster, overl. Goes 31.01.1850.

2.                   Pieter Verhoeff, geb. Goes ca. 1788, timmerman, tr. Ellewoutsdijk 17.06.1824|a| Perschina Dekker, geb. Baarland ca. 1795, dienstmeid (1824), d.v. Jacob Dekker (z.v. Pieter Paulusse Dekker en Maatje Meeuwse) en Janna Walraven.

3.                   Maatje Verhoeff, geb. Goes 28.12.1792; volgt [13].

 

Noten: |a| de bruidegom verklaart van zijn ouders Ďde plaats van hun afsterven en die hunner laatsten woonplaats niet te kennen of te wetení (huw.akte Ellewoutsdijk 1824 no.6).

 

[28] Jan Redert, geb. Oirschot ca. 1761, schoolmeester (1792), schoolonderwijzer (1819,1832), overl. Hoogeloon, Hapert en Casteren 17.04.1841|c|, z.v. Philips Redert en Elisabeth Peye; otr. Geldrop 28.01.1792, tr. Geldrop 12.02.1792

[29] Elisabeth Booms, geb. Genoenhuis|a||b| ca. 1764, overl. Hoogeloon, Hapert en Casteren 10.04.1847.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabet Redert, ook Elisabeth, ged. Hoogeloon 23.12.1792, overl. Hoogeloon, Hapert en Casteren 07.02.1856.

2.                   Henrica Redert, ged. Hoogeloon 23.11.1794, overl. Hoogeloon, Hapert en Casteren 08.06.1862, tr. 1e Vessem 20.10.1814 Jacobus Platteel, geb. Oerle 09.04.1760, eerste assessor (1830), overl. Hoogeloon, Hapert en Casteren 18.05.1830, z.v. Jacob Platteel en Cornelia de Vries; tr. 2e Hoogeloon, Hapert en Casteren 17.08.1832 Pieter Paulus Nunnickhoven, ged. Asten 03.04.1796, winkelier (1847), z.v. Abram Nunnickhoven en Alberdina Schaafsma.

3.                   Joannes Philippus Redert, ged. Hoogeloon 31.12.1797; volgt [14].

4.                   Johanna Philipina Redert, ged. Hoogeloon 12.10.1800, overl. Hoogeloon, Hapert en Casteren 28.01.1816.

5.                   Hendrik Redert, ged. Hoogeloon 05.06.1803, begr. Vessem 11.10.1803.

6.                   Anna Catharina Redert, geb. Vessem 21.04.1805, ged. Hoogeloon 28.04.1805, bouwvrouw (1874), overl. Hoogeloon, Hapert en Casteren 23.11.1874, tr. Hoogeloon, Hapert en Casteren 18.05.1827 Peter MichaŽl, geb. Hoogeloon 06.05.1798, kuiper (1827), landbouwer (1832), bouwman (1873), overl. Hoogeloon, Hapert en Casteren 22.09.1873, z.v. Lambert MichaŽl, schoolonderwijzer (1827), en Petronella Fabri.

 

Noten: |a| gehucht in Zesgehuchten; |b| geb. Geldrop (overl.akte Hoogloon, Hapert en Casteren 1847 no.10) {de gemeente Zesgehuchten ging pas in 1921 op in de gemeente Geldrop}.

 

[30] Joannes van Dongen, overl. voor 1816, z.v. Joannes van Dongen; tr.

[31] Joanna Bouwens, geb. Raamsdonk ca. 1748, overl. Raamsdonk 06.09.1820, d.v. Adriaan Bouwens en Adriana de Jongh.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes van Dongen, ged. Raamsdonk 08.04.1781.

2.                   Adriaan van Dongen, ged. Raamsdonk 17.02.1782.

3.                   Maria van Dongen, ged. Raamsdonk 01.02.1784.

4.                   Maria van Dongen, ged. Raamsdonk 27.02.1785.

5.                   Adriana van Dongen, ged. Raamsdonk 22.10.1786.

6.                   Joannes van Dongen, ged. Raamsdonk 25.11.1787.

7.                   Dideric van Dongen, ged. Raamsdonk 21.06.1789.

8.                   Pieter van Dongen, ged. Raamsdonk 25.12.1790, bakker (1816), koopman (1835), overl. Raamsdonk 06.05.1835, tr. 1e ís-Gravenmoer 11.08.1816 Anna Catharina Maria van Nahuijs, geb. Liempde 26.02.1786, overl. Raamsdonk 23.02.1825, d.v. Abraham van Nahuijs en Rebecca Dekkers; tr. 2e Almkerk en Uitwijk 20.01.1826 Geertruij van Wageningen, geb. Almkerk ca. 1788, overl.Raamsdonk 12.05.1869, d.v. Pieter van Wageningen en Dingena Pruijssen.

9.                   Dirk van Dongen, ged. Raamsdonk 22.01.1792.

10.                Joanna van Dongen, geb. Raamsdonk 22.10.1794, ged. Raamsdonk 26.10.1794; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren