Jacobus Pieter Thijsse (1896-1981)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Jacobus Pieter Thijsse, geb. Amsterdam 27.04.1896, ingenieur civiele techniek Delft 1919, hoogleraar Bandoeng (1947-1950 en 1950-1954), hoogleraar International Institute of Social Studies, dir. Indoconsult N.V. (1971), RNL, overl. ’s-Gravenhage 06.01.1981, crem. ’s-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen), tr. Amsterdam Haarlem 18.01.1921 Anna van Niftrik, geb. Amsterdam 03.08.1898, overl. Bloemendaal 10.05.1996, crem. Velsen (Westerveld) 15.05.1996, d.v. Piet Hein Niftrik (1867-1941), architect, en Diederika Johanna Plugge (1875-1964).

 

[2] Jacobus Pieter Thijsse, geb. Maastricht 25.07.1865, hoofd ener school te Texel (1891), leraar (1917,1921), eredoctoraat Amsterdam 16.10.1922, overl. Overveen (Bloemendaal) 08.01.1945, begr. Bloemendaal (Alg.Bpl.) 13.01.1945, tr. Amsterdam 30.07.1891|a|
[3] Helena Christina Petronella Bosch, geb. Amsterdam 10.03.1867, overl. Bloemendaal 05.05.1938, begr. Bloemendaal (Nwe Alg.Bpl.) 09.05.1938.
– Levensbericht JPT, de auteur «Jac. P. Thijsse»: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Theodoor Thijsse, geb. Amsterdam 11.04.1893, ingenieur civiele techniek Delft 1917, hoogleraar Delft, Lid KNAW 1948, OON, RNL, overl. Leiderdorp 30.04.1984, begr., tr. Terschelling 14.08.1917 Wilhelmina Gerritsen, geb. Nieuw-Helvloet 18.02.1895, overl. Lisse 01.05.1990, crem. ’s-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen) 04.05.1990, d.v. Johannes Gerritsen, leraar, en Anna Elisabeth van der Wal.
– Levensbericht JTT: nl.wikipedia

2.                   Jacobus Pieter Thijsse, geb. Amsterdam 27.04.1896; volgt [1].

 

Noten: |a| moeder v/d bruid per abuis Johanna Theodora (huw.akte Amsterdam 1891 reg.18 fol.27v).

 

[4] Jacobus Thijsse, geb. Delft 05.10.1832, sergeant-schrijver (1861,1862), bediende (1890), boekhouder (1891), ambtenaar (1894), overl. Haarlem 08.05.1921|c|, tr. ’s-Hertogenbosch 30.07.1859

[5] Catharina Johanna Priester, geb. Middelburg 03.03.1836, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|a| 04.02.1918|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Johannes Thijsse, geb. ’s-Hertogenbosch 10.07.1860, bediende, overl. Woerden 22.02.1910, tr. 1e Amsterdam 25.09.1890 Johanna Margaretha van Leeuwen, geb. Amsterdam 13.06.1866 (reg.4 fol.82), overl. voor 1904, d.v. Adrianus Roelof van Leeuwen, koopman, en Susanna Jacoba Jeswiet; tr. 2e Maarssen 07.04.1904 Grietje van Leeuwen, geb. Amsterdam 20.01.1863 (akte), overl. Hilversum 19.06.1953, oudere zuster van Johanna Margaretha.

2.                   levenloze dochter kind, Vlissingen 12.10.1861.

3.                   Johannes Jacobus Louwrens Thijsse, geb. Vlissingen 19.09.1862, schilder, tr. Amsterdam 20.12.1894 Hendrika Johanna Kruisbrink, geb. Amsterdam 28.10.1868 (akte), d.v. Kempe Kruisbrink, ambtenaar, en Anna Maria van Westening.

4.                   Jacobus Pieter Thijsse, geb. Maastricht 25.07.1865; volgt [2].

5.                   Carel Helenus Thijsse, geb. Maastricht 16.04.1868.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| ook overl.akte Schoten 27.05.1918 no.50; |c| ook overl.akte Heemstede 1921 no.41.

 

[6] Pieter Benjamin Bosch, geb. Amsterdam 15.05.1841, korporaal marinier (1867), fourier bij het korps mariniers (1869,1872), adjudant onderofficier (1891), afdelingschef bij de Rijkspostspaarbank (1898), ambtenaar bij de Rijkspostspaarbank (1901), overl. Haarlem 20.08.1922; tr. 2e Amsterdam 29.08.1901 Christina Elizabeth Brouwer, geb. Amsterdam ca. 1847, overl. Hilversum 15.07.1933, d.v. Willem Brouwer em Catharina Köhler; tr. 1e Amsterdam 06.11.1872

[7] Johanna Dorothea van den Berg, geb. Amsterdam 16.08.1837 (akte), naaister (1872), overl. Amsterdam 03.09.1900.

     CEB tr. 1e Amsterdam 04.10.1883 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 14.12.1891, ingeschr. Schiedam 06.02.1892) Jan Nieuwenhuizen, geb. Zaandam 22.06.1841 (akte), houtzager (1863), houthandelaar (1883), z.v. Pieter Nieuwenhuizen en Maartje Braak, winkelierster (1863); tr. 2e Amsterdam 13.10.1892 Frederik Bennink, geb. Amsterdam ca. 1838, broodbakker (1869), overl. Hilversum 22.10.1900, z.v. Fredrik Bennink en Sara Eliesabet Bronkhorst.

     JN tr. 1e Zaandam 01.02.1863 Dieuwertje Pekelharing, geb. Westzaan 03.01.1831 (akte), overl. Zaandam 26.02.1882, d.v. Jelis Pekelharing, houtzager, en Aagje Schaap.

     FB tr. 1e Amsterdam 27.05.1869 Engeltje van der Sluijs, geb. Amsterdam ca. 1833, overl. voor 1892, d.v. Willem Nicolaas van der Sluijs en Engeltje Fritz.

Kind (erkend Amsterdam 30.03.1867 fol.6):

1.                   Helena Christina Petronella van den Berg, later Bosch, geb. Amsterdam 10.03.1867|c|; volgt [3].

Kind (erkend Amsterdam 12.05.1869 fol.12):

2.                   Johanna Dorothea Benjamina van den Berg, later Bosch, geb. Amsterdam 23.04.1869|d|, overl. Naarden 16.05.1949|a|.

Uit dit huwelijk:

3.                   Pieter Benjamin Bosch, geb. Amsterdam 03.07.1874 (akte), opzichter der telegrafie, overl. Amersfoort 05.07.1954|b|, tr. Haren 02.12.1898 Afina van Werkum, geb. Nieuw-Scheemda (Scheemda) 02.12.1866, overl. Bergen (NH) 23.01.1959, d.v. Hindrik van Werkum, kastelein, en Hillechien ten Berge.

4.                   Christiaan Hendrik Bosch, geb. Amsterdam 11.06.1877 (akte), klerk bij de posterijen en telegrafie, tr. Amsterdam 20.04.1911 Elisabeth Muller, geb. Amsterdam ca. 1885, d.v. Abraham Jakob Muller, makelaar in assurantiën, en Rebecca Zippora Coltof.

5.                   Lodewijk Christiaan Bosch, geb. Amsterdam 22.10.1880 (akte), meteropnemer bij de gemeente-gasfabrieken, tr. Amsterdam 28.12.1911 Alida Vermie, geb. Amsterdam ca. 1879, d.v. Hendrik Vermie en Maria Elisabeth Westdorp.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bussum 1949 no.153; |b| ook overl.akte Zeist 1954 no.345; |c| aangifte door Maria Elisabeth Schröder, 41 jaar, vroedvrouw, 1867 (reg.2 fol.91); |d| aangifte door Maria Elisabeth Schröder, 43 jaar, vroedvrouw, get. Pieter Benjamin Bosch {de latere vader} (geb.akte Amsterdam 1869 reg.3 fol.64).

 

[8] Willem Thijsse, geb. Leiden 19.01.1786, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 22.01.1786, (laken)wever (1815,1832), lakenwerker (1843,1853), overl. Delft 19.07.1855, tr.

[9] Willemina Zaalberg, geb. Leiden 10.06.1786, overl. Delft 31.12.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   David Thijsse, ged. Delft 20.12.1808, lakenwever, overl. Delft 04.10.1859, tr. Delft 25.01.1832 Maria de Nie, geb. Delft 23.12.1810, ged. Delft 30.12.1810, overl. Delft 03.12.1888, d.v. Abram de Nie, sjouwer, en Maria Boom.
     MdN tr. 2e Delft 15.06.1864 Pieter Aschman, geb. Delft 26.10.1806, ged. Delft 30.10.1806, overl. voor 1888, z.v. Hans Heindrik Aschman en Margrita de Kok.

2.                   Willemina Thijsse, ged. Delft 07.09.1811, overl. Delft 17.11.1818.

3.                   Maria Theijsse, geb. Delft 16.03.1815|a|, overl. Delft 20.10.1879, tr. Delft 10.09.1840 Johannes Koelet, geb. Delft 08.12.1815, leerlooier, overl. Delft 27.10.1901, z.v. Pieter Koelet, tuinder, en Johanna van Vliet.

4.                   Elizabeth Thijsse, geb. Delft 14.09.1818, dienstbode (1847), overl. Delft 16.04.1883, tr. Delft 11.08.1847 Arie Johannes van Waardenberg, geb. Delft 26.05.1822, schoenmaker, overl. Delft 13.06.1881, z.v. Joost van Waardenberg, opperman, en Christina Noorland.

5.                   Elias Thijsse, geb. Delft 01.11.1821, kuiper, tr. 1e Delft 12.06.1844 Carolina Koelet, geb. Delft 12.02.1818, overl. Delft 07.03.1885, d.v. Pieter Koelet, looiersknecht, en Johanna van Vliet; tr. 2e Delft 27.05.1885 Sophia Maria Koekebacker, geb. Delft 09.08.1844, d.v. Christiaan Frederik Wilhelm Koekebacker, kleermaker, en Maria Hendrika Hennink.

6.                   Petronella Thijsse, geb. Delft 28.10.1824, overl. Delft 08.11.1853.

7.                   Alida Thijsse, geb. Delft 09.05.1827, overl. Delft 07.06.1843.

8.                   Johannes Wilhelmus Thijsse, geb. Delft 04.12.1829, kuiper, overl. na 1899, tr. Delft 18.11.1857 Jansje Kunst, geb. Delft 07.02.1834, overl. Delft 28.12.1899, d.v. Rokus Kunst, sjouwer, en Johanna Mulder.

9.                   Jacobus Thijsse, geb. Delft 05.10.1832; volgt [4].

 

Noten: |a| Theijsse (geb.akte Delft 1815 no.95).

 

[10] Johannes Priester, geb. Arnemuiden 04.05.1800, landmansknecht (sep1824), dagloner (nov1824,1857), overl. Middelburg 08.09.1857, tr. Arnemuiden 29.09.1824

[11] Catharina Poppe, geb. Kleverskerke 15.12.1799, arbeidster (1824), overl. Middelburg 25.08.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leuntje Priester, geb. Middelburg 18.11.1824, dienstbode (1848), overl. Middelburg 06.12.1880, tr. Middelburg 13.12.1848 Willem Jacobus Moens, geb. Middelburg 20.12.1820, kleermaker, overl. Middelburg 01.02.1889, z.v. Jacoba Moens, dienstbode (1848).

2.                   Catharina Priester, geb. Middelburg 28.07.1826, overl. Middelburg 16.10.1827.

3.                   Willem Priester, geb. Middelburg 08.02.1828, bediende, overl. Middelburg 27.03.1888.

4.                   Marinus Priester, geb. Middelburg 24.05.1829.

5.                   Catharina Priester, geb. Middelburg 01.02.1831, overl. Middelburg 19.12.1834.

6.                   levenloze zoon Johannes, Middelburg 05.05.1833.

7.                   levenloze dochter Maatje Johanna, Middelburg 1.6.02.1835.

8.                   Catharina Johanna Priester, geb. Middelburg 03.03.1836|a|; volgt [5].

9.                   Jan Adriaan Priester, geb. Middelburg 10.07.1838, overl. Middelburg 20.11.1851.

10.               Laurens Priester, ook Laurus, geb. Middelburg 30.10.1840, zeevarende/zeeman, overl. Middelburg 09.12.1880, tr. Middelburg 13.11.1872 Sara Pieternella Faase, geb. Middelburg 14.02.1848, dienstbode (1872), overl. Middelburg 09.10.1927, d.v. Pieter Faase en Passchiena Smitman.

11.               levenloze dochter, Middelburg 19.01.1843.

 

Noten: |a| moeder Kaatje (geb.akte Middelburg 1836 no.98).

 

[12] Benjamin Bosch, geb. Amsterdam 20.02.1807, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 25.02.1807, kruidenier (1839), winkelier (1841), uitdrager (1850), overl. Amsterdam 13.10.1850; tr. 2e tussen 1846 en 1849 Hendrika Fokke, overl. voor 1877; tr. 1e Amsterdam 02.05.1839

[13] Christina Hendrica Hessenbosch, geb. Amsterdam 12.11.1804, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 14.11.1804, uitdraagster (1846), overl. Amsterdam 26.02.1846.

Uit het huwelijk Bosch-Hessenbosch:

1.                   Pieter Benjamin Bosch, geb. Amsterdam 15.05.1841; volgt [6].

Uit het huwelijk Bosch-Fokke:

2.                   Cornelis Fokke Lodewijk Christiaan Bosch, geb. Amsterdam 13.10.1849 (akte), onderwijzer (1877), hoofd ener school (1906), overl. tussen 1926 en 1934, tr. Amsterdam 09.08.1877 Johanna Lucretia Holman, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1852, overl. Amsterdam 29.10.1934, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 01.11.1934, d.v. Johan Fredrik Holman en Anna Luicretia Slauderöf.

 

[14] Paulus van den Berg, geb. Amsterdam 18.07.1801, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 26.07.1801, winkelier (1834), overl. voor 1865, tr. Amsterdam 05.11.1834

[15] Helena Clasina Catharina van Blijenburgh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1804, dienstbaar (1834), overl. voor 1865.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan van den Berg, geb. Amsterdam 05.09.1835 (akte), winkelier (1865), koopman (1867), typograaf (1872), tr. Amsterdam 26.10.1865 Emerentia van Gellecum, geb. Amsterdam ca. 1842, dienstbaar (1865), d.v. Jan van Gellecum, kistenmaker, en Amerensie van Nie.

2.                   Johanna Dorothea van den Berg, geb. Amsterdam 16.08.1837 (akte); volgt [7].

 

[16] Elias Thijssen, geb. Leiden ca. 1741, rokjeswerker (1769), spinner (1813), overl. Leiden 18.11.1813|c|, z.v. Jan Tijssen en Willemijntje Makkree; otr. 2e Leiden 02.04.1809|b|, tr. Leiden 06.05.1809 Maria Stender, geb. Leiden ca. 1773, overl. Leiden 05.05.1813, d.v. Coenraad Stender en Geertrui van den Nieuwmond; otr. 1e Leiden 21.04.1769|a|

[17] Jacoba van Erkel, geb. Leiden, overl. tussen 1794 en 1809, d.v. N van Erkel en Marijtje Goddenius.

Uit het huwelijk met van Erkel (vader ook Thijsse/Tijssen):

1.                   Maria Thijssen, geb. Leiden ca. 1773, overl. Leiden 07.02.1848, otr. Leiden 11.12.1794, tr. Leiden 28.12.1794 Johannes Olivier, ged. Leiden 25.08.1768, schoenmaker, overl. Leiden 24.07.1845, z.v. Johannes Olivier en Johanna Leidenaar.

2.                   Izaak Tijssen, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 27.04.1780.

3.                   Willem Thijsse, geb. Leiden 19.01.1786, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 22.01.1786|d|; volgt [8].

4.                   Isaac Thijsse, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 07.08.1791, overl. na 1809.

Uit het huwelijk met Stender (vader ook Theijse/Tijssen):

5.                   Hanna Theijse, geb. Leiden 16.05.1810, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 20.05.1810, dienstbode (1853), overl. Leiden 09.10.1886, tr. Leiden 30.03.1853 Jordanus Neuteboom, ged. Leiden (NH Pieterskerk) 31.05.1780, wever, overl. Leiden 17.12.1870, z.v. Pieter Neuteboom en Grietje Broelet.
     JN tr. 1e voor 1851 Johanna Scherjon, geb. Leiden ca. 1779, overl. Leiden 24.03.1851, d.v. Jacobus Scherjon en Maria de Graaf.

6.                   Wilhelmina Tijssen, geb. Leiden 27.04.1813, overl. Leiden 02.05.1813.

 

Noten: |a| bruigeom Thijssen; |b| bruidegom Thijsse; |c| Tijssen; |d| vader Thijsse.

 

[18] Jacobus Zaalberg, tr.

[19] Wilhelmina Roëll.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina Zaalberg, geb. Leiden 10.06.1786; volgt [9].

 

[20] Willem Priester, overl. Veere 06.10.1809, tr.

[21] Leuntje Reijgers, geb. ca. 1769, overl. Arnemuiden 15.12.1813.

Uit dit huwelijk (moeder ook Reijer/Reijers):

1.                   Adriana Priester, geb. Nieuw- en Sint Joosland ca. 1791|b|, dienstmeid (1817), overl. Vlissingen 18.03.1871, tr. Veere 31.12.1817 Gerard Walrave, geb. Kleverskerke ca. 1794/1796, boerenknecht (1817), koetsiersknecht (1847), overl. Vlissingen 02.06.1847|a|, z.v. Jozias Wakrave, landman, en Janna Schoe.

2.                   Johannes Priester, geb. Arnemuiden 04.05.1800; volgt [10].

 

Noten: |a| per abuis e.v. de Priester (overl.akte Vlissingen 1847 no.4); |b| geb. Ouddorp {=Oudedorp in de Oud-Sint-Jooslandpolder, nu gemeente Middelburg} ca. 1795 (overl.akte Vlissingen 1871 no.54).

 

[22] Jan Marinusse Poppe, overl. Kleverskerke 1809, tr.

[23] Catharina Janse, arbeidster (1824,1830), overl. na 1841.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieternella Poppe, geb. Kleverskerke 06.04.1788, arbeidster (1819,1824), dienstmeid (1830), overl. Serooskerke 06.10.1841, tr. 1e voor 1818 Cornelis Faase, geb. ca. 1778, dijkwerker, overl. Westkapelle 24.03.1818; tr. 2e Westkapelle 06.02.1819 Dommis Pauwelse, geb. Westkapelle 16.09.1790, dijkwerker, overl. Westkapelle 09.12.1824, z.v. Dommis Pauwelse en Adriaana Marinusse Kalandt; tr. 3e Serooskerke 04.12.1830 Laurens Zeeveld, geb. Serooskerke 29.03.1788|a|, arbeider (1830), dagloner (1844), overl. Serooskerke 16.01.1860, z.v. Floris Zeeveld en Katarina Kasse.
     LZ tr. 1e voor 1830 Antonia Stokman, geb. Oostkapelle ca. 1783, overl. Serooskerke 21.08.1830; tr. 3e Middelburg 09.08.1844 Adriana Haaij, geb. Oostkapelle ca. 1810, dienstmeid (1832), dagloonster (1844), werkster (1860), overl. Middelburg 30.12.1865, d.v. Leijn Haaij, dagloner, en Leuntje Adriaanse Minderhoud.
     AH tr. 1e Koudekerke 25.02.1832 Cornelis Meeuse, geb. Veere ca. 1774, landman, overl. Koudekerke 12.11.1842, z.v. Jan Meeuse en Pieternella Janse de Jonge.

2.                   Tannetje Poppe, geb. Kleverskerke 09.01.1791, dienstmeid (1814), arbeidster (1856), overl. Nieuw- en Sint Joosland 11.05.1856, tr. Sint Joosland 16.11.1814 Adriaan Adriaanse, geb. Sint Joosland 04.12.1794, landmansknecht (1814), dagloner (1856,1861), overl. Nieuw- en Sint Joosland 21.12.1861, z.v. Paulus Adriaanse, arbeider, en Caatje Schippers.

3.                   Catharina Poppe, geb. Kleverskerke 15.12.1799; volgt [11].

4.                   Marinus Poppe, geb. Kleverskerke ca. 1805, timmermansknecht (1830), timmerman (1847,1848), arbeider (1862), overl. ’s-Heer Arendskerke 11.06.1862, tr. 1e ’s-Heer Arendskerke 21.01.1830 Catharina de Fouw, geb. ’s-Heer Arendskerke ca. 1807, arbeidster, overl. ’s-Heer Arendskerke 18.07.1847, d.v. Marinus Gillisse de Fouw, arbeider, en Jannetje Jacobse Tramper, arbeidster; tr. 2e ’s-Heer Arendskerke 08.06.1848 Selia Centse, ook Sensen, geb. Wemeldinge 23.10.1816, arbeidster, d.v. Jacobus Centse en Jacomina Harmanse.

 

Noten: |a| geb. Nieuw- en Sint Joosland (overl.akte Serooskerke 1860 no.1).

 

[24] Benjamin Bosch, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 24.11.1776, winkelier (1834), overl. tussen 1839 en 1863 {niet gevonden in tafels geb. Amsterdam 1833-1852, w.s. overl. Amsterdam 14.10.1850 (akte)}, z.v. Fredrik Lodewijk Bosch en Christina Louisa Soestman; otr. Amsterdam 06.05.1796

[25] Geertruij Veen, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 24.01.1773, overl. tussen 1839 en 1863, d.v. Sijme Veen en Wiellemijntje Spoor.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gesiena Catharina Bosch, geb. Amsterdam 22.05.1797, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 25.05.1797.

2.                   Siemon Bosch, geb. Amsterdam 21.08.1798, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 22.08.1798.

3.                   Lodewijk Christiaan Bosch, geb. Amsterdam 20.10.1800, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 22.10.1800, goudsmid, tr. Amsterdam 10.09.1834 Annagien Johanna Cebilla van den Berg (1803-), d.v. Jan van den Berg en Gesiena Dobbinga.

4.                   Willemina Christina Bosch, geb. Amsterdam 16.08.1802, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 18.08.1802.

5.                   Benjamin Cordt Bosch, geb. Amsterdam 01.12.1804, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 03.12.1804.
= w.s. Benjamin Coert Bosch, begr. Amsterdam (St. Anthonis kerkhof) 14.12.1806.

6.                   Benjamin Bosch, geb. Amsterdam 20.02.1807, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 25.02.1807; volgt [12].

7.                   Christina Frederika Bosch, geb. Amsterdam 18.11.1810, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 02.12.1810.

8.                   Johanna Petronella Bosch, geb. Amsterdam 09.11.1813 (akte), tr. 1e Petrus Hermmanus Schoningh, overl. voor 1863; tr. 2e Amsterdam 21.01.1863 Fredrik Christiaans Bruessing, geb. Amsterdam ca. 1812, winkelbediende (1835), bediende (1863), z.v. Carel Franciscus Bruessing, onderwijzer (1835), krankbezoeker (1863), en Johanna Hekkers.
     FCB tr. 1e Amsterdam 06.05.1835 Jeannette Louise Hugenin, geb. Amsterdam 13.02.1810, ged. Amsterdam (Waalse Kerk) 11.03.1810, overl. voor 1863, d.v. Jean Hugenin, kousenwever, en Maria Ripke.

 

[26] Pieter Hessenbosch, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 09.02.1763, horlogemaker, overl. Amsterdam 08.04.1820, z.v. Jan Hessenbosch en Clara Linteloo; otr. Amsterdam 25.04.1800

[27] Marretje Balm, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 04.04.1766|c|, overl. Amsterdam 05.12.1817, d.v. Sievert Ballem en Anna Thomasse.

Uit dit huwelijk (drie minderjarige kinderen in 1820):

1.                   Marretje Thomson Hessenbosch, geb. Amsterdam 02.06.1801, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 05.06.1801|a|, onder curatele stelling (vonnis Arr.Rb. Amsterdam 18.01.1858)|b|.

2.                   Anna Margaretha Hessenbosch, geb. Amsterdam 31.08.1803, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 04.09.1803.

3.                   Christina Hendrica Hessenbosch, geb. Amsterdam 12.11.1804, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 14.11.1804; volgt [13].

 

Noten: |a| vader Hissenbosch, get. Thomas Thomsen; |b| annonce collectie CBG; |c| vader Ballem.

 

[28] Jan van den Berg, geb. Amsterdam ca. 1776, kaaskoper (1828), winkelier (sep1834), aanspreker (nov1834), overl. na 1836; otr. 1e Amsterdam 13.04.1798 Johanna Sebilla Bartsen, geb. Harderwijk ca. 1767, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 01.10.1799; otr. 2e Amsterdam 10.01.1800|a|

[29] Gesina Dobbinga, geb. Groningen ca. 1769, overl. Amsterdam 13.08.1827, d.v. Rijnke Dobbinga en Janegie Meijnders.

Uit dit huwelijk (moeder ook Gesiena):

1.                   Paulus van den Berg, geb. Amsterdam 18.07.1801, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 26.07.1801; volgt [14].

2.                   Annagien Johanna Cebilla van den Berg, geb. Amsterdam 25.11.1803, ged. Amsterdam (Westerkerk) 11.12.1803, tr. Amsterdam 10.09.1834 Lodewijk Christiaan Bosch (1800-), z.v. Benjamin Bosch en Geertruij Veen.

3.                   Gesiena van den Berg, geb. Amsterdam 14.02.1806, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 03.03.1806, tr. 1e Amsterdam 02.01.1828 Cornelis de Clercq, geb. Haarlem ca. 1796, kruidenier, overl. voor 1836, z.v. Cornelis de Clercq (1772-1829), onderkassier bij de Bank van Lening te Haarlem (1828), en Sara Maria van Kempe; tr. 2e Amsterdam 21.12.1836 Lambertus Roggeveen, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1799, winkelier (1828), kruidenier (1850), overl. na 1874, z.v. Johannes Cornelis Roggeveen en Gisberta Johanna Christina Berholds.
     LR tr. 1e voor 1828 Geertruij Oltvader, overl. voor 1828; tr. 2e Amsterdam 04.06.1828 Clasina de Roos, geb. Haarlem ca. 1809, overl. tussen 1829 en 1836, d.v. Wiechert de Roos en Cornelia Davidson.

 

Noten: |a| bruid Dobbenga.

 

[30] Jan van Blijenburgh, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 02.08.1772, overl. Amsterdam 26.12.1826|f|, z.v. Gerardus van Blijenburgh en Leentje Taal; otr. Amsterdam 16.02.1798|a|

[31] Trijntje Jansen, geb. Amsterdam ca. 1769, overl. voor 1826.

Uit dit huwelijk (moeder ook Trijntje Jans of Catharina Jans/Jansen):

1.                   Jan van Blijenburgh, geb. Amsterdam 31.05.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.06.1798|b|.

2.                   Helena Catharina van Blijenburgh, geb. Amsterdam 10.04.1800, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27.04.1800|c|.

3.                   Catharina Helena van Blijenburgh, geb. Amsterdam 10.04.1800, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27.04.1800|d|.

4.                   Helena Clasina Catharina van Blijenburgh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1804; volgt [15].

5.                   Nicolaas van Blijenburgh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1806, timmermansknecht (1828), timmerman (1834), tr. 1e Amsterdam 06.08.1828 Gerritje Dekker, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 04.06.1797, d.v. Marten Dekker, scheepstimmerman, en Jannetje van der Linden; tr. 2e Anna Roos, overl. voor 1834|e|; tr. 3e Amsterdam 07.05.1834 Agenisje Elisabeth Wieljouw, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 07.11.1804, dienstbaar (1834), d.v. Joseph Wieljouw en Bernardina de Graaff.

6.                   Johanna Dorothea van Blijenburgh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1808, tr. Amsterdam 12.05.1830 Adriaan Adriaansz, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 22.12.1797, kantoorbediende (1830,1834), z.v. Adriaan Adriaansz en Alida van der Linde.

 

Noten: |a| bruid Trijntje Jansen; |b| moeder Trijntje Jansen; |c||d| moeder Trijntje Jans; |e| huw.akte Amsterdam 1834 reg.2 fol.190v; |f| vader Gerhard, moeder Helena (overl.akte Amsterdam 1826 reg.12 fol.99).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren