Cornelis Gijsbert Jan Vreedenburgh (1895-1975)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Het onderzoek naar de ouders van Louise Constance Emelie Hornung [3] loopt nog.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien maart 2021)

 


 

[1] Cornelis Gijsbert Jan Vreedenburgh, geb. Soemedang 18.11.1895, civiel ingenieur, hoogleraar Bandoeng, RNL, overl. ’s-Gravenhage 03.01.1975, tr. 1e ’s-Gravenhage 27.07.1918 Jeanne Louise Hermine Poetsma, geb. Djoewana (Res. Japara) 26.05.1896|a|, d.v. Jan Poetsma en Louisa Loomans (ca.1867-1942); tr. 2e Singapore xx.01.1935 Tibertha Line Elisabeth Justine Meiners, Tine, geb. Amersfoort 17.09.1900, overl. 23.12.1973, begr. 27.12.1973, d.v. Willem Jacobus Meiners, predikant, en Lina Elisabeth Justine Crébas (ca.1867-1951).

 
     TLEJM tr. 1e Amersfoort 03.07.1919 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 03.10.1934, ingeschr. Amersfoort 10.10.1934) Renardus Dirk van Kooij, geb. Leusden 07.08.1887, adjunct-commies bij het Departement van Koloniën (1919), gep.referendaris 1ste klasse bij het Departement van Gouvernementsbedrijven in voormalig N.O. Indië (1967), overl. Voorburg 03.05.1967, begr. Voorburg (Alg.Bpl.) 08.05.1967, z.v. Willem van Kooij, hoofdcommies bij het Weduwen en Wezenfonds, en Grietje van Altena.

 

Noten: |a| RA 1897 p.360.

 

[2] Jan Vreedenburgh, geb. Rotterdam 05.08.1862, architect, overl. ’s-Gravenhage 12.06.1933|d|, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 15.06.1933, tr. Blora (Res. Rembang) 24.08.1892|a|
[3] Louise Constance Emelie Hornung, geb. Blora (Res. Rembang) 04.03.1870, overl. ’s-Gravenhage 27.03.1943, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 30.03.1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louise Augustina Vreedenburgh, geb. Ngawi (Res. Madioen) 14.02.1894|b|, overl. ’s-Gravenhage 27.11.1951, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 30.11.1951.

2.                   Cornelis Gijsbert Jan Vreedenburgh, geb. Soemedang 18.11.1895; volgt [1].

3.                   Maria Elisabeth Vreedenburgh, geb. Semarang (Res. Kendal) 05.11.1899|c|, overl. na 1959, tr. ’s-Gravenhage 01.05.1926 Cornelis Adrianus van Pernis, geb. Amsterdam 29.08.1898, tabaksplanter, overl. na 1959, z.v. Job van Pernis en Elizabeth Hendrika Vreedenburgh (1858-1928).

4.                   Jeane Constance Augustina Gijsbertina Maria Cornelia Vreedenburgh, geb. Garoet 27.06.1910, scheikundig ingenieur bij Shell Internationale Research Maatschappij N.V., overl. ’s-Gravenhage 12.12.1959, crem. Velsen (Westerveld) 16.12.1959.

 

Noten: |a| RA 1894 p.298; |b| RA 1895 p.369; |c| RA 1901 p.400; |d| e.v. Hornüng (annonce collectie CBG).

 

[4] Cornelis Gijsbert Vreedenburgh, geb. Rotterdam 03.08.1817, timmerman (1885), overl. Rotterdam 30.12.1885, tr. Rotterdam 06.11.1844

[5] Maria Elizabeth Verkaaik, geb. Rotterdam 10.05.1819, overl. Rotterdam 21.05.1894.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [24/[25] in de Kwartierstaat Alexander Rijken (1933-2020), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Vreedenburgh, geb. Rotterdam 09.08.1845, overl. ’s-Gravenhage 03.10.1917, tr. Kotta-Radja 10.10.1882 Espérance Eleonora Brouwer, geb. Koetoardjo 15.04.1863, overl. ’s-Gravenhage 28.11.1959.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [12/[13] in de Kwartierstaat Alexander Rijken (1933-2020), hoogleraar Twente.

2.                   Goos Jacobus Vreedenburgh, geb. Rotterdam 27.08.1847, overl. Rotterdam 25.08.1855.

3.                   Maria Elizabeth Vreedenburgh, geb. Rotterdam 29.10.1850, overl. Rotterdam 20.12.1881, tr. Rotterdam 19.11.1879 Hendrik Jan Marcus Kieskamp, geb. Rotterdam 07.01.1848, overl. Rotterdam 07.02.1903, z.v. Abraham Kieskamp en Anna Clasina Leenders.
     HJMK tr. 1e Rotterdam 08.04.1874 Gerritje Cornelia Donker, geb. Rotterdam 30.01.1851, overl. Rotterdam 16.03.1875, d.v. Johannes Donker en Neeltje van den Akker; tr. 3e Rotterdam 17.05.1882 Geertruida Anna Bakker, geb. Rotterdam 16.07.1856, overl. Rotterdam 01.04.1923, d.v. Schristoffel Bakker en Cornelia Maria Verhagen.

4.                   Agatha Wilhelmina Vreedenburgh, geb. Rotterdam 01.05.1854, overl. Rotterdam 26.06.1895, tr. Rotterdam 09.11.1881 Abraham Vermeulen, geb. Dirksland 09.12.1856, overl. Rotterdam 01.01.1938, z.v. Daniel Poortvliet Vermeulen en Cornelia Olree.

5.                   Elizabeth Hendrika Vreedenburgh, geb. Rotterdam 11.08.1858, overl. ’s-Gravenhage 16.06.1928, tr. Rotterdam 18.02.1885|a| Job van Pernis, geb. Spijkenisse 19.04.1857, opzichter 3e klasse (ben. 27. 04.1883), standplaats Semarang (1884), Kedoe (1885,1888), overl. Bennekom 11.09.1948, begr. Bennekom (Alg.Bpl.) 14.09.1948, z.v. Adrianus van Pernis, werkman, en Merrigje Oprel.
Uit dit huwelijk: Cornelis Adrianus van Pernis (1898-na1959), tr. ’s-Gravenhage 01.05.1926 Maria Elisabeth Vreedenburgh (1899-na1959), d.v. Jan Vreedenburgh en Louise Constance Emelie Hornung.

6.                   Jan Vreedenburgh, geb. Rotterdam 05.08.1862; volgt [2].

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom, opzichter bij de waterstaat te Magelang, vertegenwoordigd door Jacob van Pernis, 41 jaar, metselaar (huw.akte Rotterdam 1885 fol.a067v).

 

[6] Hornung 

[7] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Louise Constance Emelie Hornung, geb. Blora (Res. Rembang) 04.03.1870|a|; volgt [3].

 

Noten: |a| RA 1871 p.215.

 

[8] Cornelis Vreedenburgh, ged. Rotterdam 18.11.1777, overl. Rotterdam 20.08.1833, tr.

[9] Maria van Oosterhout, ged. Rotterdam (Luthers) 02.10.1785, overl. Rotterdam 24.10.1851.

Uit dit huwelijk:

1.                   Agatha Wilhelmina Vreedenburgh, ged. Rotterdam (Luthers) 28.12.1807|b|, overl. Rotterdam 17.12.1879.

2.                   Jan Vreedenburgh, ged. Rotterdam (Luthers) 09.08.1809|c|, overl. Rotterdam 10.09.1876, tr. Rotterdam 15.02.1837 Antje Pelgrim, geb. Delft 29.04.1814, overl. Rotterdam 27.09.1883|a|, d.v. Hendrik Pelgrim en Maria Slieker.

3.                   Cornelis Gijsbert Vreedenburgh, ged. Rotterdam (Luthers) 09.01.1811|d|, overl. Rotterdam 09.10.1816.

4.                   Johanna Vreedenburgh, geb. Rotterdam 09.11.1812, overl. Rotterdam 29.01.1813.

5.                   Willem Vreedenburgh, geb. Rotterdam 02.01.1814, overl. Rotterdam 28.02.1814.

6.                   Jacob Vreedenburgh, geb. Rotterdam 30.05.1815, overl. Rotterdam 23.04.1881, tr. 1e Rotterdam 08.08.1855 Geertruij Hibbelaar, geb. Rotterdam 05.02.1816, overl. Rotterdam 13.02.1870, d.v. Gerrit Hendrik Hibbelaar en Lena Dardus; tr. 2e Rotterdam 16.11.1870 Maria Hedewig Ruseler, geb. Ackersdijk en Vrouwenregt 17.0.7.1829, overl. Rotterdam 20.02.1905, d.v. Coert Hendrik Ruseler en Jacoba Wolf.

7.                   Cornelis Gijsbert Vreedenburgh, geb. Rotterdam 03.08.1817; volgt [4].

8.                   Antje Vreedenburgh, geb. Rotterdam 08.09.1819.

9.                   Antonie Vreedenburgh, geb. Rotterdam 01.04.1821, overl. Rotterdam 20.11.1825.

10.               Dirk Vreedenburgh, geb. Rotterdam 27.05.1823, overl. Rotterdam 03.07.1823.

11.               Maria Vreedenburgh, geb. Rotterdam xx.09.1824, overl. Rotterdam 08.10.1825.

12.               Antonie Vreedenburgh, geb. Rotterdam 14.05.1826, overl. Rotterdam 19.06.1826.

 

Noten: |a| per abuis geb. Zwijndrecht (overl.akte Rotterdam 1883 fol.c157); |b| vader Vredenburg, get. Agatha van Heusden {oma}; |c| vader Vredenburgh; |d| vader Vreedenburg, get. Johanna van der Vegt {oma}.

 

[10] Goosen Verkaaik, ged. Rotterdam 17.04.1785, overl. Wijk en Aalburg 28.12.1852; tr. 2e Rotterdam 03.08.1825|b| Maria Otto, geb. Rotterdam (Zuiderkerk) 08.03.1789, overl. Rotterdam 24.03.1838, d.v. Jan Otto en Jannetje Heijkoop; tr. 1e Rotterdam 29.0.5.1816|c|

[11] Elizabeth Toele, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 23.03.1783, overl. Rotterdam 21.01.1825.

Uit het huwelijk Verkaaik-Toele:

1.                   Dirk Gozewijn Verkaaik, geb. Rotterdam 08.02.1817, overl. Rotterdam 05.03.1817.

2.                   Jacobus Cornelis Verkaaik, geb. Rotterdam 08.02.1817, overl. Rotterdam 27.10.1834.

3.                   Maria Elizabeth Verkaaik, geb. Rotterdam 10.05.1819|a|; volgt [5].

4.                   Elizabeth Hendrika Verkaaik, geb. Rotterdam 16.03.1822, overl. Rotterdam 04.10.1900|d|.

5.                   Cornelia Diederika Verkaaik, geb. Rotterdam 21.07.1824, overl. Rotterdam 20.09.1824.

Uit het huwelijk Verkaaik-Otto:

6.                   levenloze dochter, Rotterdam 23.04.1826.

7.                   Jan Verkaaik, geb. Rotterdam 10.09.1827, overl. Rotterdam 11.03.1828.

8.                   levenloze zoon, Rotterdam 12.03.1829.

 

Noten: |a| vader Goose; |b| bruidegom Goose Verkaaik; |c| bruidegom Goosen Verkaaijk; |d| per abuis moeder Maria Otto (overl.akte Rotterdam 1900 fol.f096).

 

[12] 

[13]

 

[14] 

[15]

 

[16] Gijsbert Vreedenburgh, geb. Brielle xx.01.1744, overl. Rotterdam 24.02.1824, z.v. Cornelis Vreedenburgh en Neeltje Torrenaar; tr.

[17] Agatha van Heusden, geb. Brielle xx.12.1741, doopgetuige Rotterdam (Luthers) 28.12.1807, overl. Rotterdam 06.04.1823|b|.

Uit dit huwelijk (vader Vre(e)denburg(h), moeder ook Agata):

1.                   Neeltje Vreedenburg, ged. Brielle (Kleine of Sint Jacobskerk) 19.10.1768.

2.                   Agatha Adriana Vreedenburg, ook Vreedenburgh, ged. Brielle (Kleine of Sint Jacobskerk) 30.09.1770, overl. Rotterdam 30.11.1842.

3.                   Cornelia Vredenburgh, ook Vreedenburgh, ged. Rotterdam 02.03.1773, overl. Rotterdam 11.12.1849.

4.                   Willem Vreedenburgh, ged. Rotterdam 02.07.1775, overl. Kralingen 11.01.1863, otr. Rotterdam 15.02.1800, tr. Rotterdam (stadstrouw) 02.03.1800 Jannetje Spruijt, geb. Rotterdam xx.04.1762, overl. Kralingen 17.01.1842, d.v. Nicolaas Spruijt en Anna Schräder.

5.                   Cornelis Vredenburg, ged. Rotterdam 18.11.1777; volgt [8].

6.                   Jacobus Vreedenburg, ged. Rotterdam 06.08.1780, geëmployeerde aan de stad (1819), otr. 1e Amsterdam 02.11.1810 Johanna Maria Zilver, geb. Alkmaar ca. 1788, overl. voor 1819; tr. 2e Amsterdam 05.11.1819|a| Joanna Margaretha Bakker, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 23.05.1793, d.v. Hermanus Joannes Bakker en Helena Viermulder.

7.                   Neeltje Vredenburgh, ged. Rotterdam 29.06.1788, overl. Delfshaven 13.08.1839, tr. Rotterdam 17.08.1814 Lodewijk Schlimmer, geb. Dordrecht xx.12.1793, onderwijzer (1814,1849), overl. Rotterdam 06.03.1866, z.v. Johannes Balthazar Schlimmer en Johanna (de) Visser.
     LS tr. 2e Rotterdam 02.09.1840 Elizabeth Schouten, geb. Delfshaven xx.01.1787, overl. Rotterdam 31.12.1847, d.v. Henricus Schouten en Anna Schoentjes; tr. 3e Lienden 27.01.1849 Gerritdina Margaretha van der Zande, geb. Buren 19.08.1823, d.v. Gerrit van der Zande en Margaretha Luthera Blomvliet.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Vermulder (huw.akte Amsterdam 1819 reg.4 fol.139v); |b| van Heusde (overl.akte Rotterdam 1823 fol.a170v).

 

[18] Bregt Janse van Oosterhout, geb. Rotterdam xx.10.1759, overl. Rotterdam 13.02.1830, z.v. Jan van Oosterhout en Pieternella Knip; otr. Rotterdam 28.01.1781, tr. Rotterdam 11.02.1781

[19] Johanna van der Vegt, geb. Rotterdam xx.03.1760, doopgetuige Rotterdam (Luthers) 09.01.1811, overl. Rotterdam 01.04.1823, d.v. Anthonie van der Vegt en Maria van den Bergh.

Uit dit huwelijk (moeder ook Anna/Antje):

1.                   Maria van Oosterhout, ged. Rotterdam (Luthers) 02.10.1785|c|; volgt [9].

2.                   Jacob van Oosterhout, ged. Rotterdam 15.04.1787, overl. Rotterdam 15.10.1850, tr. Rotterdam 04.02.1818 Jannetje de Haaij, ged. Rotterdam 22.06.1794, overl. Rotterdam 26.01.1863, d.v. Willem de Haaij en Lijsje Sooije.

3.                   Antonij van Oosterhout, ged. Rotterdam 25.04.1790, bezemmaker, overl. Rotterdam 11.03.1846|a|, tr. Rotterdam 20.05.1818 Jannetje van Diem, ook Anna van Diem, ook Johanna Maria van Diemen, ged. Rotterdam 29.10.1782, overl. Rotterdam 11.04.1828, d.v. Hendrik van Diem en Geertruida Lubbers.

4.                   Dirkje Pieternella van Oosterhout, ged. Rotterdam 19.08.1792|b|, overl. Rotterdam 07.01.1876, tr. Rotterdam 02.07.1817 Frans Sas, ged. Rotterdam 27.03.1785, overl. Rotterdam 25.11.1862, z.v. Willem Sas en Magdalena Verhagen.

5.                   Jan van Oosterhout, ged. Rotterdam 25.12.1794.

6.                   Cornelis van Oosterhout, ged. Rotterdam 20.08.1797.

7.                   Neeltje van Oosterhout, ged. Rotterdam (Luthers) 31.08.1800, overl. Rotterdam 16.04.1839, tr. 1e Rotterdam 05.06.1822 Robertus van Wesenbeek, ook van Weezenbeek, ged. Rotterdam (Steiger (rk)) 10.03.1798, overl. Rotterdam 11.08.1832, z.v. Joannes van Wezenbeek en Maria Bonard; tr. 2e Rotterdam 19.06.1833 Josia Kasteleijn, ged. Rotterdam 19.05.1793, overl. Rotterdam 20.09.1852, d.v. Pieter Kasteleijn en Margaretha Dekker.
     JK tr. 1e voor 1817 Elizabeth Maria Veldervan, geb. Rotterdam xx.12.1795, overl. Rotterdam 13.05.1832, d.v. Ruth Veldervan en Jacoba Martina Dorsman.

8.                   Willem van Oosterhout, ged. Rotterdam (ndg) 07.04.1803.

9.                   Willem van Oosterhout, ged. Rotterdam (ndg) 06.10.1805, overl. Rotterdam 09.01.1875, tr. Rotterdam 25.09.1833 Maria Anna Hoefnagels, ged. Rotterdam (Steiger (rk)) 23.02.1810, overl. Rotterdam 16.02.1892, d.v. Franciscus Jacobus Gisbertus Hoefnagels en Cornelia de Zwart.

10.               Cornelis Gijsbert van Oosterhout, ged. Rotterdam (Luthers) 09.01.1811.

 

Noten: |a| wedr Anna van Diemen (overl.akte Rotterdam 1846 fol.a162v); |b| moeder van der Vecht; |c| vader Jan Oosterhout, moeder Anna van der Vegt.

 

[20] Goosen Verkaaijk, otr. Rotterdam 19.10.1777, tr. Rotterdam 04.11.1777

[21] Maria Klapwijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Verkaik, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 11.03.1781.

2.                   Goosen van Kaaijk, ged. Rotterdam 17.04.1785|a|; volgt [10].

 

Noten: |a| vader van Kaaijk.

 

[22] Dirk Toele, begr. Rotterdam 12.04.1790|a|, tr.

[23] Elizabeth Mol.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabet Toele, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 23.03.1783; volgt [11].

 

Noten: |a| e.v. Lijsje Moll, laat twee meerderjarige kinderen na {?}.

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren