Adolf Henri Walkate (1871-1959)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2019 (laatst herzien juni 2019)

 


 

[1] Adolf Henri Walkate, geb. Kampen 21.03.1871, doctoraal rechtsgeleerdheid Amsterdam UvA 25.06.1892, promotie Amsterdam UvA 04.02.1893|b|, naar Indië 1893, buitengewoon hoogleraar TH Bandoeng 1923-1924, RNL, overl. Bussum 12.10.1959, begr. Bussum (Alg. Bpl.) 17.10.1959, tr. 1e Batavia 21.01.1897 Anna Coenradina Hendrika de Ridder, Annie, geb. Amerongen 18.04.1875, overl. ’s-Gravenhage 21.12.1912, d.v. Hendrik de Ridder (1844-1905), koopman, wijnhandelaar, en Anna Coenradina Engel (ca.1849-1897); tr. 2e ’s-Gravenhage 09.04.1915 Johanna Louise de Ridder, Jo, geb. Ginneken en Bavel 09.06.1890, ziekenverpleegster (1915), overl. Bussum 19.10.1967, begr. Bussum (Alg.Bpl.) 20.10.1967, zuster van Annie.

– Carrière als Oost-Indisch rechterlijk ambtenaar: groot-ambtenaars-examen 1893, ambtenaar ter beschikking bij het Departement van Justitie (ben. 11.01.1894), later hoofdcommies (1896), referendaris (ben. 09.07.1897), subst. officier van justitie (ben. 19.06.1902), voorzitter Lanraad te Sidoardjo (ben. 19.01.1903), verlof 02.07.1904, voorzitter Landraad te Tegal (ben. 11.08.1905), officier van justitie te Padang (ben. 07.04.1909), officier van justitie te Semarang (ben. 15.11.1912), verlof 01.01.1913, tijd. buitengewoon lid Raad van Justitie te Semarang (ben. 12.11.1915), president Raad van Justitie te Padang (1920), raadsheer Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indie (ben. 26.07.1921), verlof 03.06.1924, vice-president (ben. 31.05.1926), voorzitter raad van beroep voor belastingzaken te Batavia (ben. 29.04.1927), gepensioneerd (1930,1932).
– Aangekomen passagiers. Per ss. Burgemeester den Tex, van Amsterdam naar Padang, voor Batavia: Mr. A.H. Walkate (Sumatra-courant 11.12.1893).
Uit het huwelijk met Anna Coenradina Hendrika:
1.                   Anna Coenradina Walkate, Annie, geb. Batavia 27.02.1899, student rechtsgeleerdheid Leiden 10.10.1918, buitengew. subst. griffier bij de Landraad te Padang (ven. 21.06.1920), overl. Amstelveen 07.02.1966, verloofd Padang 16.03.1920, tr. Padang 22.02.1921 Dirk Frederik Blokhuis, geb. Zutphen 04.04.1895, afd.hfd. Dept. van EZ (1938), hfd.ambt. t.b. Staatsmobilisatieraad (1941), lid RvC British Petroleum Maatschappij Nederland n.v., OON, overl. Velp (Rheden) 19.05.1967, begr. Bussum 23.05.1967, z.v. Gerrit Blokhuis, leraar aan het gymnasium, en Josephine Adelaide Tollenaar.
2.                   Hendrik Jan Walkate, geb. Batavia 16.12.1900, overl. Batavia 16.12.1900.
3.                   Hendrik Jan Walkate, geb. Batavia 25.08.1902, student rechtsgeleerdheid Leiden 18.09.1928, mr., ambtenaar ter beschikking van de Inspectie van Financiën (ben. 27.05.1930 en 01.12.1931), overl. ’s-Gravenhage 13.04.1971, crem. ’s-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen) 17.04.1971, tr. Charlotte Hélène Grünebaum, geb. ca. 1913, overl. ’s-Gravenhage 29.07.1994, begr. 03.08.1994. 
4.                   Adolf Henri Walkate, geb. Sidoardjo (Res. Soerabaja) 20.01.1904, kantoorbediende, res. kapt. 29e R.I., overl. (‘voor het Vaderland gevallen’) Rhenen 13.05.1940|a|, tr. Barberdina Siebregje Koolhof, geb. Hilversum 22.03.1906, overl. Hilversum 14.04.1986, crem. 21.04.1986, d.v. G. Koolhof en A.J. Damen.
Uit het huwelijk met Johanna Louise:
5.                   Frans Walkate, geb. Semarang 13.04.1916, overl. Bussum 07.03.1994, begr. Bussum (Alg.Bpl.) 11.03.1994.
6.                   Hetty Walkate, geb. Semarang 05.01.1918, overl. Bussum 23.12.1973.
7.                   Dochter.
8.                   Dochter.
9.                   Dochter.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hilversum 22.11.1940 no.698; |b| proefschrift: Eigendom van brieven; promotor: J.P. Moltzer (1850-1907).

 

[2] Hendrik Jan Walkate, geb. Hengelo 28.07.1838, zeepzieder (1865,1866), fabrikant (1868,1870), wijnhandelaar (1897), koopman (1900), overl. ’s-Gravenhage 18.04.1915, begr. Kampen 22.04.1915.
[3] Hendriette Stenvers, ook Henriette, geb. Hengelo ca. 1838, overl. Kampen 10.02.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   George Christiaan Frederik Walkate, F., geb. Kampen 29.06.1866, wijnhandelaar (1915), directeur van de Nutsspaarbank (1943), RON, overl. Kampen 24.12.1943, begr. Kampen (Alg.Bpl.) 28.12.1943.
– Levensbericht: nl.wikipedia

2.                   Henriëtte Walkate, geb. Kampen 28.02.1868, overl. Kampen 29.06.1868.

3.                   Jacob Andries Walkate, geb. Kampen 10.01.1870, zeepfabrikant (1900,1915), overl. ’s-Gravenhage 20.09.1954, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 24.09.1954, tr. Hengelo 13.09.1900 Alida Philippina Johanna Stork, geb. Hengelo ca. 1879, overl. ’s-Gravenhage 06.01.1962, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 10.01.1962, d.v. Dirk Willem Stork, fabricant, en Fenne Zeper.

4.                   Adolf Henri Walkate, geb. Kampen 21.03.1871; volgt [1].

5.                   Henriette Alida Frederika Walkate, geb. Kampen 05.10.1872, overl. Kampen 28.04.1947, tr. Kampen 28.09.1897 Jean Hubert Kaspar Smeets, geb. Gulpen 15.09.1867, apotheker, overl. Hengelo 28.01.1913, z.v. Kaspar Joseph Hubertus Smeets en Maria Vrijens.

 

[4] Jacob Walkate, geb. Amsterdam 05.10.1799, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13.10.1799, overl. Hengelo 25.11.1843, tr. Bergen op Zoom 08.07.1824|a|

[5] Frederika Alida Reijman, geb. Amsterdam 10.05.1797, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14.05.1797, overl. Hengelo 11.09.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Engbert Walkate, geb. Hengelo ca. 1827, bakker (1858), landbouwer (1895), overl. Haaksbergen 30.04.1895, tr. Haaksbergen 20.08.1858 Egberdiena Brink, geb. Stad Hardenberg 21.04.1832, dienstmeid (1858), overl. Haaksbergen 27.02.1894, d.v. Hendrik Brink en Berendiena van der Heide.

2.                   Georg Christiaan Frans Walkate, geb. Hengelo ca. 1828, overl. Hengelo 07.12.1846.

3.                   Johanna Walkate, geb. Hengelo ca. 1834, overl. Hengelo 19.01.1910, tr. Sloten (Fr.) 06.11.1856 Jacob Douwes van der Groot, geb. Akkrum (Utingeradeel) 06.05.1831, koopman, overl. Hengelo 12.09.1884, z.v. Douwe Hiddes van der Goot, koopman, en Janke Wijtzes van der Ende.

4.                   Hendrik Jan Walkate, geb. Hengelo ca. 1838; volgt [2].

 

Noten: |a| bruid 25 jaar oud (huw.akte Bergen op Zoom 1824 no.26).

 

[6] Andries Stenvers, geb. Enschede ca. 1800, katoenspinnersbaas (1826), winkelier (1846), fabrikant (1860), winkelier (1865), overl. Hengelo 25.11.1888; tr. 2e Hengelo 20.02.1846 Etje Pol, geb. Deventer ca. 1793, overl. Hengelo 22.02.1864, d.v. Hendrik Pol en Judith Scholten; tr. 1e Hengelo 29.09.1826

[7] Hendertjen Reekers, geb. Hengelo ca. 1798, overl. Hengelo 24.08.1844.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Stenvers, geb. Hengelo xx.12.1828, overl. Hengelo 28.12.1828.

2.                   Jan Stenvers, geb. Hengelo ca. 1830, reisbediende, tr. Deventer 08.06.1857 Mariana ten Have, geb. Deventer 10.04.1831, overl. Deventer 14.10.1898, d.v. Klaas ten Have en Johanna Maria Steenbergen.

3.                   Trijntjen Stenvers, geb. Hengelo ca. 1832, overl. Hengelo 31.10.1855.

4.                   Alijda Stenvers, geb. Hengelo 19.09.1834, overl. Rotterdam 02.04.1915, tr. Hengelo 11.07.1860 Jan ter Marsch, geb. Hengelo 08.08.1833, koopvaardijkapitein, vaart op Indië in de periode 1863-1871, overl. Rotterdam 04.03.1889, z.v. Jan ter Marsch (1775-1857) en Catharina ter Marsch (1791-1866).

5.                   Hendriette Stenvers, ook Henriette, geb. Hengelo ca. 1838; volgt [3].

 

[8] Engbert Walkate, ged. Hengelo 03.04.1761, begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 10.04.1809, otr. Hengelo 29.11.1794|b| (att. naar Weerselo 27.12.1794)

[9] Jannetje Reekers, begr. Amsterdam (Westerkerk en –kerkhof) 30.01.1810.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikjen Walkate, ook Hendrika, geb. Hengelo ca. 1795/1796, gouvernante (1819), overl. Hengelo 19.08.1839, tr. Enschede 25.08.1819 Hendrik ten Cate Hoedemaker,  geb. Enschede ca. 1788, fabrikeur (1819), z.v. Herman ten Cate, fabrikeur, en Maria Geertruid Hoedemaker.

2.                   Jan Walkate, geb. Hengelo 01.02.1797, ged. Hengelo 05.02.1797|a|.

3.                   Jacob Walkate, geb. Amsterdam 05.10.1799, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13.10.1799; volgt [4].

 

Noten: |a| vader Engtbert, moeder Jenneken Rekers; |b| bruid Jenneken Rekers, moeder v/d bruid Hindertje NIjhof.

 

[10] George Christiaan Frans Reijman, ‘van Selle in ’t Hanov.’, geb. ca. 1766, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 12.10.1807; otr. Amsterdam 10.02.1792

[11] Johanna Maria Schut, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 09.01.1766, overl. Hengelo 06.08.1820.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederika Johanna Reijman, geb. Amsterdam 11.11.1792, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18.11.1792.

2.                   Frederica Maria Reijman, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 11.11.1795.

3.                   Frederika Alida Reijman, geb. Amsterdam 10.05.1797, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14.05.1797; volgt [5].

4.                   Johanna Maria Reijman, geb. Amsterdam 18.07.1799, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 21.07.1799.

 

[12] Jan Stenvers, ‘sedert vijf jaren afwezig’ (1826)|a|, absent (1828,1830), ‘wiens beroep onbekend is, wonende in de Vereenigde Staten van Noord-America’ (1841)|c|, tr.

[13] Aleida Nieuwenhuis, geb. Enschede ca. 1773, overl. Hengelo 31.05.1841.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jochem Stenvers, geb. Enschede ca. 1798, katoenspinnersbaas (1830), winkelier (1877), overl. Enschede 14.03.1877, tr. Enschede 26.05.1830 Elisabet Stevens, geb. Enschede ca. 1808, overl. Enschede 23.08.1875, d.v. Hermannus Stevens, fabrikant, en Gerridiena Lammerink.

2.                   Andries Stenvers, geb. Enschede ca. 1800; volgt [6].

3.                   Anna Stenvers, geb. Enschede ca. 1800, overl. Franeker 01.09.1832|b|.

4.                   Barend Stenvers,  geb. ca. 1803, boekbinder (1828,1842), overl. voor 1883, tr. 1e Amsterdam 08.07.1830 Johanna Sophia Duselaar, geb. Amsterdam 28.11.1798, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 07.12.1798, overl. Amsterdam 22.03.1842, d.v. Henricus Gustav Duselaar, onderwijzer, en Eva Christina Cabboes; tr. 2e Amsterdam 22.03.1842 Eberhardina Henrietta Duselaar, geb. Amsterdam 03.03.1808, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 23.03.1808, overl. Leeuwarden 28.04.1883, jongere zuster van Johanna Sophia.

5.                   Izaak Stenvers,  geb. Enschede ca. 1805, timmerman (1828,1830), overl. voor 1863, tr. Amsterdam 28.05.1828 Jannetje Plettenaar, geb. Amsterdam 01.05.1907, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.05.1807, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.05.1807, overl. voor 1863, d.v. Lambertus Plettenaar, timmerman, en Sara Hissing.

6.                   Marten Stenvers, geb. Enschede ca. 1807, schoolhouder (1828), onderwijzer (1830,1859), boekhouder (1869), tr. Amsterdam 11.06.1830 Johanna van der Sluijs,  ged. Amsterdam (Westerkerk) 01.05.1803, overl. na 1869, d.v. Dirk van der Sluijs, schilder, en Catharina Schneijders.

 

Noten: |a| huw.akte Hengelo 1826 no.26 (zoon Andries); |b| ook overl.akte Enschede 1832 no.55; |c| overl.akte Hengelo 1841 no.53).

 

[14] Jan Rekers, geb. Hengelo 02.06.1760, wapensmid (1811), geweer- en spoelmaker (1823), geweermaker (1826), zwaardveger (1834), overl. Hengelo 05.02.1834|a|, otr. Groningen 25.08.1787, tr. Hengelo 19.09.1787 (op att. van Groningen)

[15] Trijntje Saaxuma, ged. Groningen (Doopsgezind) 27.11.1757, overl. Hengelo voor 1826.

Uit dit huwelijk (vader Reekers):

1.                   Trijntje Reekers, geb. Hengelo ca. 1788, overl. Enschede 05.10.1863|b|, tr. Hengelo 08.11.1823 Jan Prins, geb. Deventer ca. 1787/1788, rietmaker (1823,1831), overl. Enschede 07.10.1831, z.v. Cornelis Prins, kruidenier, en Gerritdina Curtenius.

2.                   Hendertjen Reekers, geb. Hengelo ca. 1798; volgt [7].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Hengelo 1834 no.11); |b| moeder Schadkenmaar (overl.akte Enschede 1863 no.91 in wiewaswie).

 

[16] Jan Walkate, geb. Woolde, otr. Hengelo 14.05.1747|c|, tr. Enschede 18.06.1747 (op att. van Hengelo)

[17] Berendjen Schuckink, geb. Tweckele.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berendina Walkate, ged. Hengelo 17.11.1747.

2.                   Enne Walkate, ged. Hengelo 19.07.1750.
= w.s. Enneken/Enne Walkate, uit Woolde, otr. 1e Hengelo 02.05.1773, tr. Hengelo 13.06.1773 Hendrik ten Cate, uit Twekkelo, overl. voor 1787; otr. 2e Hengelo 26.05.1787, tr. Hengelo 23.06.1787 (met att. naar Enschede) Jan Lanzink, uit Driene, wedr van Stiene Schouwink.

3.                   Geesken Walkate, ged. Hengelo 23.01.1752.

4.                   Geesken Walkate, ged. Hengelo 03.02.1754.

5.                   Geesken Walkate, ged. Hengelo 07.03.1756.
= w.s. Geeze Walkate, otr. Hengelo 08.06.1787, tr. Hengelo 01.07.1787 Hendrik Keusenkamp.

6.                   Jan Walkate, ged. Hengelo 23.04.1758.
= w.s. Jan Walkate, uit Woolde, otr. Hengelo 26.06.1784, tr. Hengelo 01.08.1784 Aaltjen Welmink, geb. Twekkelo.

7.                   Engbert Walkate, ged. Hengelo 03.04.1761|a|; volgt [8].

8.                   Hermine Walkate, ged. Hengelo 06.04.1764|b|.

 

Noten: |a||b| moeder Berentjen Schucking; |c| bruidegom Wolkate, bruid Berendje Schucking.

 

[18] Jan Rekers, z.v. Jan Rekers; otr. 1e Hengelo 20.11.1740|a|, tr. Hengelo 11.12.1740 Merritjen ten Dorencate, overl. voor 1749, d.v. Gerrit ten Dorencate; otr. 2e Hengelo 08.02.1749 (att. naar Delden 01.03.1749)

[19] Hendrickjen Nijhof.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jenneken Rekers; volgt [9].

 

[20] Reijman, tr.

[21] Eva Frederika Louisa Hubotteren, overl. na 1792.

Uit dit huwelijk:

1.                   George Christiaan Frans Reijman, ‘van Selle in ’t Hanov.’|a|, geb. ca. 1766; volgt [10].

 

Noten: |a| w.s. nu Celle, Landkreis Celle, Bundesland Niedersachsen.

 

[22] Harmanus Schut, van Assen, Rooms, geb. ca. 1719, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 22.05.1797, otr. Amsterdam 12.05.1758

[23] Lamina Scherphuijs, van Oosterwietwert, gereformeert, geb. ca. 1732, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 04.12.1797, d.v. Fredrik Scherphuijs.

Uit dit huwelijk (moeder Scharphuijs, moeder ook Lammina):

1.                   Alijda Schut, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.05.1759.

2.                   Jasina Schut, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 31.03.1762.

3.                   Fredrika Schut, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 10.02.1764.

4.                   Johanna Maria Schut, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 09.01.1766; volgt [11].

5.                   Jan Nicolaas Schut, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 22.11.1767, begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 19.03.1771.

6.                   Alberdina Schut, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 22.08.1770, begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 19.02.1773.

7.                   Giertje Schut, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 26.04.1772.

 

[24] Stenvers

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Stenvers; volgt [12].

 

[26] Jochem Nieuwenhuis, geb. xx.09.1732, overl. (‘aan de gevolgen eener koortsziekte’) Enschede 02.02.1795, tr.

[27] Grietje Naber, overl. Enschede tussen 1795 en 1841.

Uit dit huwelijk (zeven dochters in 1795, waaronder):

1.                   Geertruid Nieuwenhuis, geb. Enschede ca. 1761, overl. Enschede 23.03.1837.

2.                   Aleida Nieuwenhuis, geb. Enschede ca. 1773; volgt [13].

3.                   Izaak Nieuwenhuis, geb. xx.04.1774, overl. 16.01.1795.

4.                   Anna Nieuwenhuis, geb. Enschede ca. 1780, overl. Enschede 20.01.1858|a|, tr. na 1809 Antonij Warnaars, geb. Almelo ca. 1782, gemeentesecretaris (1825), overl. Enschede 30.07.1857, z.v. Hendrik Warnaars en Rebecca van Heilbron.
     AW tr. 1e voor 1806 Catharina Bavink, overl. Enschede 07.03.1809|b|.

 

Noten: |a| vader Antonij (overl.akte Enschede 1858 no.13 in wiewaswie); |b| Reconstructie doodboek Enschede/Lonneker, GWT (1998).

 

[28] Rekers

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Rekers, geb. Hengelo 02.06.1760|a|b||; volgt [14].

 

Noten: |a| Registre Civique Hengelo 1811; |b| niet gevonden in doopboek Hengelo (ndg).

 

[30] Pieter Saaxuma, geb. ca. 1713, begr. Groningen 12.04.1797, z.v. Jakob Saaxuma; huw.contract 1e Groningen (huw.contract) 30.04.1739 Trijntjen Meets; huw.contract Groningen 2e 02.08.1746, otr. Groningen (Doopsgezind) 05.08.1746

[31] Trijntje Rengenier, geb. ca. 1716, d.v. Harm Rengenier.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Saaxuma, ged. Groningen (Doopsgezind) 02.06.1747.

2.                   Jan Saaxuma, ged. Groningen (Doopsgezind) 17.05.1752.

3.                   Trijntje Saaxuma, ged. Groningen (Doopsgezind) 27.11.1757; volgt [15].

 


Legenda

Hengelo = Hengelo (O)


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren