Herman Robert Woltjer (1887-1974)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien mei 2018)

 


 

[1] Herman Robert Woltjer, geb. Amsterdam 16.02.1887, promotie Amsterdam UvA 08.07.1914|a|, ‘conservator aan een universiteit’ (wonende te Leiden) (1917), lector Leiden (1928-1929), hoogleraar Technische Hogeschool Bandoeng (1929-), rector 1938/39, hoogleraar Amsterdam VU, overl. Zutphen 18.02.1974, tr. Amsterdam 18.09.1917 Louisa Bastiana van Schelven, geb. Amsterdam 11.10.1884, overl. Kamp Tjideng te Batavia 11.07.1945, begr. Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta, d.v. Bastiaan van Schelven (1847-1928), dominee, predikant te Oost- en West-Souburg, Alkmaar (1877-1878), ’s-Hertogenbosch (1878-1880), Haarlem (1880-1883), Amsterdam (1883-1886) en Amsterdam (1897-1922), en Louisa Diederika van Teijlingen (ca.1847-voor1908).

– Levensbericht HRW: id.wikipedia
– Het ouderpaar van Schelven-van Teijlingen vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Arnout Lodewijk van Schelven (1913-2013), lector Twente.

 

Noten: |a| proefschrift: Magnetische splitsing en temperatuur; promotor: P. Zeeman (1865-1943).

 

[2] Jan Woltjer, geb. Groningen 04.02.1849, overl. Amsterdam 27.07.1917, tr. Groningen 28.09.1877
[3] Marchien Janssonius, geb. Groningen 29.05.1851, overl. Amsterdam 01.07.1919.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in Kwartierstaat Herman Jan Woltjer (1911-1990), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   Herman Robert Woltjer, geb. Amsterdam 16.02.1887; volgt [1].

 

[4] Robert Karsiens Woltjer, geb. Finsterwolde 16.10.1816, overl. Groningen 19.11.1882, tr. Groningen 07.05.1846

[5] Annechien Jans Lusthof, geb. Kolham (Slochteren) 21.12.1818, overl. Amsterdam 26.05.1898.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in Kwartierstaat Herman Jan Woltjer (1911-1990), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Woltjer, geb. Groningen 04.02.1849; volgt [2].

 

[6] Frederik Hindrik Janssonius, geb. Groningen 12.03.1820, overl. Groningen 21.10.1853, tr. Groningen 22.07.1844

[7] Hillegonda Hester Doorenbos, geb. Groningen 22.01.1819, overl. Groningen 24.12.1895.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in Kwartierstaat Herman Jan Woltjer (1911-1990), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marchien Janssonius, geb. Groningen 29.05.1851; volgt [3].

 

[8] 

[9] Grietje Jurjens, winkelierster (1819), arbeidster (1846), overl. voor 1872.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [16]/[17] in Kwartierstaat Herman Jan Woltjer (1911-1990), hoogleraar Twente.

Kind:

1.                   Robert Karsiens Woltjer, geb. Finsterwolde 16.10.1816; volgt [4].

 

[10] Jan Hendriks Lusthof, geb. Scharmer 03.03.1785, overl. Groningen 31.03.1866, tr. Slochteren 13.05.1815

[11] Heike Fokkes Tebbens, geb. Schildwolde 26.09.1788, ged. Schildwolde 05.10.1788, overl. Schildwolde (Slochteren) 25.08.1868.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [18]/[19] in Kwartierstaat Herman Jan Woltjer (1911-1990), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   Annechien Jans Lusthof, geb. Kolham (Slochteren) 21.12.1818; volgt [5].

 

[12] Pieter Kornelis Janssonius, geb. Zeerijp ca. 1780, overl. Groningen 03.10.1826, tr. Appingedam 01.11.1812

[13] Margje Roelofs Bennink, ged. Wirdum 29.11.1786, overl. Groningen 13.02.1855.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [20]/[21] in Kwartierstaat Herman Jan Woltjer (1911-1990), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederik Hindrik Janssonius, geb. Groningen 12.03.1820; volgt [6].

 

[14] Jan Doorenbos, geb. Groningen ca. 1776, overl. Groningen 22.06.1844, tr.

[15] Titia Abbas, ged. Groningen 28.11.1779, overl. Groningen 30.05.1843.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [22]/[23] in Kwartierstaat Herman Jan Woltjer (1911-1990), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hillegonda Hester Doorenbos, geb. Groningen 22.01.1819; volgt [7].

 

[16]

[17]

 

[18] Jurjen

[19]

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Jurjens; volgt [9].

 

[20]

[21] Anje Wierts, van Scharmer, arbeidsvrouw, overl. voor 1811; tr. Scharmer 09.05.1779|b| Hindrik Kornelius, van Scharmer, arbeider, overl. voor 1811.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Hindriks (Lusthof), ged. Scharmer 04.03.1781, dagloonster, overl. Slochteren 24.05.1850, tr. Slochteren 08.06.1811 Berend Alberts Hakkeling, ged. Slochteren 25.02.1787, kleermaker, z.v. Albert Harms Hakkeling en Geertje Berends.

Kind van Anje:

2.                   Jan, ged. Scharmer 03.03.1785|a|; volgt [10].
– “Nadat de moeder openlijk in de kerk [1] beleden heeft dat dit haar kind in overspel verwekt & geboren is [2] daar&boven betuigt heeft, dat zij over deze hare zonde van overspel een oprecht berouw & leedwezen had & wensche daar over verzoening te zoeken & te vinden in ’t hartebloed van Gods zoon [3] en eindelijk heeft zij ook belooft in de mogendheden des Heeren deze & dergelijke zonden te haten & te laten”.

 

Noten: |a| ‘de vader onbekend zijnde, in onecht geboren’, moeder Anje Wierts (huw.akte Slochteren 1815 no.4).

 

[22] Fokke Geerts Tebbens, geb. ‘Hollen, Oost-Vriesland’|a| ca. 1744, dagloner, arbeider, werkman, overl. Schildwolde (Slochteren) 19.03.1813, tr. Schildwolde 16.05.1784

[23] Stientje Heikes, van Schildwolde, arbeidster (1834), overl. tussen 1834 en 1868.

Uit dit huwelijk (vader bij geboorten/dopen Fokke Geerts, moeder ook Stijntje, moeder ook Haijkes):

1.                   Geert Fokkes, geb. Schildwolde 03.01.1785, ged. Schildwolde 09.01.1785, w.s. jonggestorven.

2.                   Geert Fokkes (Tebbens), ged. Schildwolde 09.04.1786, geb. Schildwolde 06.04.1786, ged. Schildwolde 09.04.1786, arbeider, tr. 1e voor 1824 Hinderika Alberts van Gelderen, geb. Lochem 21.11.1794, ged. Lochem 26.11.1794|b|, arbeidster, overl. Slochteren 27.03.1829, d.v. Albert van Gelderen en Regina Schegger; tr. 2e Ten Boer 16.02.1834 Geertje Willems Bos, geb. Loppersum 23.02.1814, werkmeid (1834), d.v. Willem Luitjes Bos, arbeider, en Hillechien Coenraads.

3.                   Heike Fokkes, geb. Schildwolde 26.09.1788, ged. Schildwolde 05.10.1788; volgt [11].

4.                   Hilje Fokkes, ged. Appingedam 31.08.1791, overl. na 1813|c|.

5.                   Hindrik Fokkes (Tebbens), ged. Appingedam 09.10.1796, scharenslijper, overl. Groningen 26.08.1832.

 

Noten: |a| uit de kandidaten voor Hollen gaat het w.s. om Ortsteil der Gemeinde Uplengen, Landkreis Leer, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| Hendrike, vader Albert van de Gelder, moeder Gesina ter Schegget (RBS 1072); |c| ‘nalatende vier kinderen, drie meerder- en één minderjarig’ (overl.akte Slochteren 1813 no.7; vader Fokke Geerts).

 

[24] Frederik Hendrik Janssonius, van Oldenzijl, overl. Zeerijp voor 1812, otr. Uithuizermeeden 06.12.1777, tr. Uithuizermeeden 25.12.1777

[25] Geertruid Peters, van Uithuizermeeden, overl. na 1812.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Kornelis Janssonius, geb. Zeerijp ca. 1780; volgt [12].

 

[26] Roelf Bennink, ged. Ezinge 08.07.1753, schoolmeester te Wirdum (1783,1786), overl. Appingedam voor 1812, otr. Groningen 10.04.1779, tr. Groningen 29.04.1779

[27] Evertje Roelfs, geb. Westervelde ‘onder Norch in het landschap Drenthe’ ca. 1756, overl. Groningen 25.11.1827, d.v. Roelf Everts, landbouwer, en Marchien Roelfs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elsijn, ged. Wirdum 24.06.1783.

2.                   Margje (Roelofs Bennink), ged. Wirdum 29.11.1786; volgt [13].

 

[28] Ubbo Jans Doorenbos, stoeldraaijer, tr.

[29] Margien Gilthuis, begr. Groningen 20.06.1782.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Doorenbos, geb. Groningen ca. 1776; volgt [14].

 

[30] Albert Abbas, van Groningen, wolkammer, begr. Groningen 23.10.1784, otr. Groningen 19.04.1777, tr. Groningen (huw.contract) 15.05.1777, tr. Groningen 16.05.1777

[31] Hillegien Langerhuizen, van Groningen, begr. Groningen 12.03.1780.

Uit dit huwelijk:

1.                   Titia Abbas, ged. Groningen 28.11.1779; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren