Cato Aart Adolphe van der Woude (1899-1978)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juni 2018)

 


 

[1] Cato Aart Adolphe van der Woude, geb. Napels 27.10.1899, ingenieur scheikundige technologie Delft 1924, buitengewoon hoogleraar Bandoeng (1954-), overl. Voorburg 27.06.1978, otr. Sf. Kartasoera (Magelang) 1925|b| Antoinette Wilhelmina Leenart, Nettie, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 09.01.1904|a|, overl. voor 1978.

 

Noten: |a| RA 1905 p.37; |b| De Indische courant 30.09.1925.

 

[2] Adolph van der Woude, geb. Delft 14.12.1871, onderwijzer (1895), overl. voor 1921, tr. Delft 27.03.1895
[3] Alida Verbeek, geb. Delft 25.03.1870, overl. Delft 02.08.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dorothea Sophia Catharina van der Woude, Do, geb. Johannesburg (Zuid-Afrika) 27.04.1897, ingenieur scheikundige technologie Delft 1925, oud-N.O.I. ambt. (1971), overl. Vaassen 28.08.1977.

2.                   Cato Aart Adolphe van der Woude, Dolf, geb. Napels 27.10.1899; volgt [1].

 

[4] Adolf van der Woude, geb. Delft 04.04.1843, winkelbediende (1866), winkelier (1867), overl. voor 1890, tr. Delft 19.09.1866

[5] Theodora Sophia Katharina Post, geb. Delft 02.07.1836, overl. Delft 29.01.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dorothea Sophia Catharina van der Woude, geb. Delft 03.04.1867|c|, overl. Haarlem 09.12.1950, begr. Haarlem (Alg.Bpl. Kleverlaan) 13.12.1950, tr. Delft 13.08.1890 Christian Frederik Rüter, geb. Delft 13.01.1863, overl. Bloemendaal 24.08.1936, z.v. Johann Cord Rüter, winkelier, en Geertruij Verbeek (1825-1889).
Uit dit huwelijk: Adolf Johann Cord Rüter, geb. Delft 14.03.1907, promotie Leiden 1935|a|, hoogleraar Leiden, overl. Leiden 11.08.1965. – Levensbericht AJCR: BWN

2.                   Adolf van der Woude, geb. Rotterdam 23.09.1869|b|, overl. Rotterdam 21.12.1870.

3.                   Adolph van der Woude, geb. Delft 14.12.1871; volgt [2].

 

Noten: |a| proefschrift: De spoorwegstakingen van 1903: een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland; |b||c| moeder Dorothea S.C..

 

[6] Willem Verbeek, geb. Delft 30.10.1826, timmerman (1857,1880), drogist (1887), koopman (1894), winkelier (1895), overl. Delft 26.05.1917, tr. Delft 30.12.1857

[7] Geertruida Cornelia Verbeek, geb. Delft 22.07.1839, overl. Delft 14.09.1894.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Verbeek, geb. Delft 27.06.1858.

2.                   Aart Johannes Verbeek, geb. Delft 23.11.1859, overl. Delft 04.04.1863.

3.                   Cornelis Magrinus Verbeek, geb. Delft 22.04.1862, korporaal, overl. Harderwijk 18.02.1887|a|.

4.                   Aart Johannes Verbeek, geb. Delft 14.05.1864, overl. Rotterdam 18.12.1923, tr. Rotterdam 09.01.1889 Charlotta Johanna Catharina Bruseker, geb. Amsterdam ca. 1871, overl. voor 1923, d.v. Joannes Georg Bruseker en Magdalena Hoogenberk.

5.                   Jannetje Cornelia Verbeek, geb. Delft 13.06.1866.

6.                   Geertruida Cornelia Verbeek, geb. Delft 29.09.1868, overl. Delft 21.08.1870.

7.                   Alida Verbeek, geb. Delft 25.03.1870; volgt [3].

8.                   Willem Verbeek, geb. Delft 08.09.1871, koopman, overl. Delft 16.03.1953.

9.                   Geertruida Cornelia Verbeek, geb. Delft 22.05.1874, overl. Delft 04.07.1874.

10.               Johannes Apolonius Gerardus Verbeek, geb. Delft 05.01.1877, tr. Nieuw-Helvoet 31.05.1907 Marianne Maria Elisabeth Saraber, geb. ’s-Gravenhage 21.08.1876, d.v. Paulus Pieter Saraber en Anna Pieternella Josina Smits.

11.               Geertruida Cornelia Verbeek, geb. Delft 01.03.1880, overl. Delft 08.02.1959, tr. Delft 04.11.1903 Willem de Vries, geb. Delft 02.07.1875, boekhouder, z.v. Willem de Vries (-1915), verwer, huisschilder, en Dina de Looze.

 

Noten: |a| ‘in een huis staande aan de Kaatsbaan’, w.s. het Militair Hospitaal (overl.akte Harderwijk 1887 no.20).

 

[8] Johannes Adam van der Woude, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 09.05.1792, klerk bij de Artillerie Magazijnen (1822), geemployeerde bij de Stapel en Constructie Magazijnen (1826,1831), klerk bij de Stapel en Constructie Magazijnen (1833,1840), schrijver bij ’s Rijks Magazijnen (1843), kantoorbediende (mei1851), schrijver der eerste klasse bij de Stapel en Constructie Magazijnen (dec1851), overl. Delft 27.12.1851, tr. Delft 19.09.1821

[9] Johanna Maria Witsel, geb. Helmond 05.05.1797, ged. Helmond (ndg) 07.05.1797, naaister (1855), overl. Delft 09.04.1864|b|.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Witzel):

1.                   Johannes Adam van der Woude, geb. Delft 16.02.1822, werkman aan ’s Rijks IJzergieterij (1846), overl. voor 1906, tr. Delft 30.09.1846 Agatha Hennink, geb. Delft 25.01.1824, overl. Delft 04.12.1906, d.v. Hermanus Hennink, schipper (1824), fruitverkoper (1846), en Johanna de Bruin.

2.                   Johanna Maria Cornelia van der Woude, geb. Delft 08.01.1824, ged. Delft 01.02.1824, overl. Delft 09.01.1901|a|, tr. Delft 14.05.1851 Pieter de Kleijn, geb. Delft 12.04.1823, kleermaker, overl. Delft 24.01.1853, z.v. Matthijs de Kleijn, waagwerker, en Maria Alida Helena van der Beek.

3.                   Sophia Wilhelmina van der Woude, geb. Delft 18.04.1826, overl. Delft 31.03.1897, tr. Delft 01.08.1855 Anthonie Wilhelmus de Kup, geb. Delft 02.01.1826, timmerman, overl. Delft 17.10.1899, z.v. Gerrit de Kup, assistent magazijnmeester bij het Klading Magazijn (1826), magazijnmeester bij ’s Rijks Magazijn van militaire kleding (1855), en Alida Waleson.

4.                   Maria Elizabeth van der Woude, geb. Delft 10.04.1829, overl. Delft 28.02.1830.

5.                   Cornelia Gerarda van der Woude, geb. Delft 11.05.1831, naaister, overl. Delft 01.07.1880.

6.                   Hermanus van der Woude, geb. Delft 02.12.1833, letterzetter, overl. na 19875, tr. Delft 05.01.1853 Maria Francina Folbers, geb. Delft 01.08.1831, overl. na 1875, d.v. Hendrikus Marinus Folbers, zadelmaker, en Johanna Jacoba Mulder.

7.                   Helena Antonetta van der Woude, geb. Delft 26.03.1838, overl. Delft 01.03.1886.

8.                   Willem Nicolaas van der Woude, geb. Delft 12.06.1840, instrumentmaker, overl. ‘in het hospitaal der rijkswerkinrichtingen te’ Veenhuizen (Norg) 21.10.1908, tr. Delft 30.09.1868 Hendrika Carolina Josefina Schreuder, geb. Amsterdam ca. 1831, overl. Delft 14.05.1906, d.v. Frederik Schreuder en Johanna Wilhelmina Starre.

9.                   Adolf van der Woude, geb. Delft 04.04.1843; volgt [4].

 

Noten: |a| ook overl.akte Hof van Delft 1901 no.5; |b| Witsel, oud 66 jaar een 11 maanden (overl.akte Delft 1864 no.238) & Witzel, oud bijna 68 jaar (annonce collectie CBG).

 

[10] Jakobus Post, geb. Delft 29.04.1795, ged. Delft 03.05.1795, smid, overl. Delft 26.12.1863; tr. 1e Delft 04.10.1815 Catharina Schoon, geb. Delft xx.12.1786, winkelierster (1815), overl. Delft 05.05.1823, d.v. Johan Adam Schoon, broodbakker, en Apolonia Biesebender/Biezenbinder; tr. 2e Delft 12.05.1824

[11] Theodora de Koning, ged. Rotterdam (Steiger (rk)) 23.07.1797, overl. Delft 25.04.1877.

     CS tr. 1e voor 1805 Evert van der Heide, geb. Freeren (Graafschap Lingen)|a| ca. 1778, koopman, overl. Delft 19.11.1814, z.v. Bernardus van der Heide en Maria Zwits.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Elizabeth Post, geb. Delft 11.01.1825, overl. Delft 12.10.1883.

2.                   Hendrik Post, geb. Delft 27.02.1826, overl. Delft 13.04.1830.

3.                   Jacobus Post, geb. Delft 10.08.1828, smid, overl. Delft 08.02.1880, tr. Delft 01.08.1860 Christina Diehl, geb. Delft 09.09.1826, overl. Delft 06.01.1906, d.v. Lucas Diehl, tapper, en Christina Ab Hoogland.

4.                   Catharina Post, geb. Delft 15.05.1830, overl. Delft 23.03.1902.

5.                   Dorothea Post, geb. Delft xx.03.1832, overl. Delft 06.07.1832.

6.                   Johannes Post, geb. Delft 16.03.1834, overl. Delft 28.04.1916.

7.                   Theodora Sophia Katharina Post, geb. Delft 02.07.1836; volgt [5].

 

Noten: |a| w.s. Freren, Landkreis Lingen later Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen.

 

[12] Cornelis Magrinus Verbeek, geb. Delft 12.02.1793, ged. Delft 17.02.1793, koopman (1817), koopman in oud ijzer (1818,1826), koopman (1834,1857), overl. Delft 09.03.1867|c|, tr. Delft 19.02.1817

[13] Catrijna van Baalen, ged. Delft 14.01.1790, overl. Delft 21.02.1869|d|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Catharina, ook van Baale/van Balen):

1.                   Johanna Verbeek, geb. Delft 10.06.1817, overl. Delft 01.08.1861, tr. Delft 06.03.1839 Hendrik van Baalen, geb. Delft 08.11.1815, bouwman, overl. Delft 21.12.1882, z.v. Willem van Baalen, bouwman, en Neeltje Burghoorn.
     HvB tr. 2e Delft 09.04.1862 Elizabeth Hanemaaijer, geb. De Lier ca. 1816, overl. Delft 04.03.1914, d.v. Jacob Hanemaaijer en Steijntje van der Eijk.

2.                   Johannes Verbeek, geb. Delft 14.11.1818, koopman, overl. Delft 11.01.1893, tr. 1e Delft 06.03.1839|b| Caarolina Antonia Pereboom, geb. Amsterdam 24.12.1800, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 07.01.1810, overl. Delft 18.03.1849, d.v. Martinus Caarel Pereboom en Henderica Nijland; tr. 2e Delft 11.12.1850 Christina Petronella Sprinkhuijzen, geb. Delft 08.08.1813, overl. Delft 08.03.1875, d.v. Willem Sprinkhuijzen, ‘debitant de lait’ (1813), arbeider (1834), en Elisabeth Bargeus.
     CPS tr. 1e Delft 27.08.1834 Jacob van der Spek, geb. Delft 23.04.1811, ged. Delft 02.05.1811, timmerman, overl. Delft 19.06.1840, z.v. Arij Johannes van der Spek, timmerman,  en Sara Alblas.

3.                   Catharina Verbeek, geb. Delft 08.08.1820, overl. Delft 05.08.1882, tr. Delft 13.12.1843 Adrianus Drabbe, geb. Delft 10.01.1818, modelmaker aan ’s Rijks IJzergieterij, overl. Delft 18.02.1892, z.v. Pieter Drabbe, kabinetwerker, en Jacoba Lusi.

4.                   Cornelis Magrinus Verbeek, geb. Delft 10.02.1822, zadelmaker, overl. ’s-Gravenhage 03.12.1896, tr. 1e Rijswijk 22.08.1844 Maria Johanna Post, geb. Rijswijk 03.03.1822, overl. Delft 19.11.1867, d.v. Arij Post, bouwman, en Pieternella van den Acker; tr. 2e Delft 22.07.1868 Maria Johanna van der Vlugt, geb. Rijswijk 06.04.1844, overl. ’s-Gravenhage 18.02.1918, d.v. Johannes van der Vlugt, broodbakker, en Neeltje Post.

5.                   Arend Verbeek, geb. Delft 06.07.1823, koopman, overl. ’s-Gravenhage 04.11.1895, tr. Maasland 24.09.1846 Dirkje Keijzer, geb. ca. 1826, overl. voor 1895, d.v. Cornelis Keijzer en Elisabeth van Rijn.

6.                   Geertruij Verbeek, geb. Delft 17.04.1825, overl. Delft 09.06.1889, tr. Delft 10.12.1851 Johann Cord Rüter, geb. Delft 30.06.1826, koopman, overl. Delft 26.04.1865, z.v. Christian Fredrik Rüter, bouwman, en Angenietje Qualm.
Uit dit huwelijk: Christian Frederik Rüter (1863-1936), tr. Dorothea Sophia Catharina van der Woude (1867-1950), d.v. Adolph van der Woude en Alida Verbeek.

7.                   Willem Verbeek, geb. Delft 30.10.1826|a|; volgt [6].

8.                   Pieternella Verbeek, geb. Delft 04.04.1828, overl. Delft 05.11.1830.

9.                   Theodorus Verbeek, geb. Delft 16.09.1829, overl. Delft 24.11.1829.

10.               Jacobus Verbeek, geb. Delft 06.11.1830, overl. Delft 12.03.1831.

11.               Alida Verbeek, geb. Delft 31.07.1832, overl. Delft 23.02.1905.

12.               Johannes Verbeek, geb. Delft 17.04.1834, overl. Delft 30.11.1834.

 

Noten: |a| moeder van Balen (geb.akte Delft 1826 no.491); |b| bruid Peereboom (huw.akte Delft 1839 no.20); |c| moeder Mielsbeek, e.v. Catharina van Baalen (overl.akte Delft 1867 no.111).

 

[14] Aart Johannes Verbeek, geb. Delft 09.01.1815, koopmansbediende (1835), koopman (1836,1877), overl. ’s-Gravenhage 10.05.1885, tr. Delft 06.05.1835

[15] Jannetje Cornelia Richter, geb. Leiden 09.05.1813, overl. Delft 21.11.1870; tr. 1e Leiden 19.07.1832|a| Pieter van der Velde, geb. Sommelsdijk 02.02.1808, theologant (1832), kandidaat in de theologie (1833), overl. Goes 26.07.1833|b|, z.v. Philippus van der Velde, tuinier, en Trijntje de Vogel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Verbeek, geb. Delft 24.02.1836, koopman (1860), colporteur (1895), overl. ’s-Gravenhage 14.05.1895, overl. voor 1906, tr. Delft 30.05.1860 Lena Elizabeth Heederik, geb. Delft 31.01.1837, overl. ’s-Gravenhage 24.12.1906, d.v. Leendert Heederik, geëmployeerde op het kantoor der registratierechten en successierechten (1837), koopman (1860), en Hendriena Kardol.

2.                   Jacobus Nicolaas Verbeek, geb. Delft 11.12.1837, overl. Delft 19.11.1838.

3.                   Geertruida Cornelia Verbeek, geb. Delft 22.07.1839; volgt [7].

4.                   Jannetje Cornelia Verbeek, geb. Delft 07.06.1841, overl. Delft 10.09.1841.

5.                   Cornelia Verbeek, geb. Delft 08.08.1842, overl. Delft 19.08.1842.

6.                   Anna Christina Verbeek, geb. Delft 18.05.1844, overl. Delft 18.10.1844.

7.                   Aart Johannes Verbeek, geb. Delft 15.09.1845, overl. Delft 24.11.1847.

8.                   Gerardus Apolonius Verbeek, geb. Delft 20.01.1847, overl. Delft 03.06.1847.

9.                   Aart Johannes Verbeek, geb. Delft 11.02.1848, overl. Delft 05.07.1848.

10.               Cornelia Adriana Verbeek, geb. Delft 10.09.1849, winkelierster (1885), kamerverhuurster (1914), overl. ’s-Gravenhage 09.08.1917, tr. 1e Delft 15.08.1877 Cornelis Arie Hooijmeijer, geb. Ridderkerk 24.11.1848, verwer (1877), winkelier (1883), overl. ’s-Gravenhage 28.06.1883, z.v. Johannes Hooijmeijer, verwer, en Anna Schippers; tr. 2e ’s-Gravenhage 18.11.1885 Paulus Verwoert, geb. ’s-Gravenhage ca. 1850, koopman (1886), winkelier (1888), drogist (1907), overl. ’s-Gravenhage 05.03.1907, z.v. Willem Arnoldus Verwoert, boekhouder, en Jacoba Johanna Mutters.

11.               Aartje Johanna Verbeek, geb. Delft 02.09.1850, overl. Delft 23.08.1867.

12.               Anna Verbeek, geb. Delft 16.11.1851, overl. Delft 23.01.1872.

13.               Apolonius Gerardus Verbeek, geb. Delft 16.10.1854, smid, overl. Delft 21.02.1902, tr. 1e Delft 22.06.1881 Cornelia Catharina Buchel, geb. Delft 03.07.1858, overl. Delft 08.07.1893, d.v. Jacobus Buchel, sjouwer (1858), bediende (1881), en Antje Klaver; tr. 2e Delft 25.10.1893 Anna Mullaard, geb. Rotterdam 29.11.1846|c|, overl. Delft 11.10.1897, z.v. Dirk Mullaard, agent van politie, en Maria Hendrika Degenhardt.
     AM tr. 1e Pijnacker 02.04.1870 Arij Bijsterveld, geb. Pijnacker 08.06.1847, metselaar, overl. Delft 28.06.1888, z.v. Arij Bijsterveld en Cornelia van der Hoeven.

14.               Gerrit Christiaan Verbeek, geb. Delft 21.02.1857, overl. Delft 09.08.1857.

 

Noten: |a| bruidegom van der Velden, vader Filippus van der Velde, verklarende te schrijven Philippus van der Velden (huw.akte Leiden 1832 no.24); |b| van der Velde, z.v. Philippus, e.v. Rigter (overl.akte Goes 1833 no.86); |c| natuurlijke dochter, erkend 27.09.1865.

 

[16] Adam van der Woude, ged. Zutphen 23.09.1763|g|, schoenmaker (1828), overl. Amsterdam 30.11.1841|f|, z.v. Jan van der Woude en Helena Sluters; otr. Amsterdam 15.07.1791

[17] Cornelia Gerarda van Randwijk, ged. Amsterdam (Westerkerk) 05.12.1762|e|, overl. Amsterdam (Buitengasthuis) 23.08.1829|d|, d.v. Harmen van Randwijk en Willemeijntje van Steenwijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Adam van der Woude, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 09.05.1792; volgt [8].

2.                   Harmanus van der Wouden, geb. Amsterdam 22.07.1796, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27.07.1796|c|.

3.                   Helena van der Woude, geb. Amsterdam 24.07.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.07.1798|a|.

4.                   Adam van der Wouden, geb. Amsterdam 30.05.1801, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 07.06.1801|d|, winkelier, overl. na 1870, tr. Amsterdam 17.09.1828 Maria Fredrika Schimsheijmer, geb. Amsterdam 07.09.1799, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 15.09.1799, overl. tussen 1863 en 1870, d.v. Johan Wilhelm Schimsheijmer en Magdalena Eliz’t Haamer.

5.                   Wilhelmina van der Woude, geb. Amsterdam 14.01.1804, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 22.01.1804, tr. Amsterdam 15.06.1836 Ernst Heinrich Völker, geb. Amsterdam ca. 1803, schoenmaker, z.v. Johann Hermann Völker en Amalia Dina Nass.

6.                   Nicolaas van der Woude, geb. Amsterdam 25.10.1807, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 28.10.1807|b|.

 

Noten: |a| moeder van Raaten; |b| moeder van Rantwijk; |c| vader van der Wouden, moeder van Rantwijk; |d| van der van der Wouden; |d| ‘ingevolge proces verbaal van gemelde gasthuis’, Cornelia, oud 65 jaar, geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1829 reg.7 fol.79); |e| Cornelia Grada; |f| van der Wouden, geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1841 reg.9 fol.110v); |g| vader van der Worde (RBS 1879, transcriptie genealogiedomein.nl).

 

[18] Johan Hendrik Witzel, geb. Herrlesheusen|b| ca. 1741, overl. Helmond 31.01.1818, z.v. Christoffel Witzel en Elisabeth Swertzel; tr.

[19] Johanna van den Berkhof, geb. Utrecht ca. 1755, overl. Asten 25.10.1829, d.v. Jacobus van den Berkhof en Joanna van Thiel.

Uit dit huwelijk (vader ook Witsel, moeder ook van de Berkhof):

1.                   Johan Hendrik Witzel, geb. ’s-Hertogenbosch (Grite Kerk 22.07.1787, sluiswachter, aang.lidmaat Helmond 04.07.1806, overl. Asten 04.05.1839, tr. Stiphout 12.08.1810|a| Antonia van Poppel, overl. na 1839.

2.                   Johan Willem Witsel, geb. Helmond 21.01.1790, ged. Helmond (ndg) 25.01.1790.

3.                   Johannes Christoffel Witsel, geb. Helmond 11.10.1791, ged. Helmond (ndg) 16.10.1791.

4.                   Johan Christoffel Witsel, geb. Helmond 29.11.1795, ged. Helmond (ndg) 29.11.1795.

5.                   Johanna Maria Witsel, geb. Helmond 05.05.1797, ged. Helmond (ndg) 07.05.1797; volgt [9].

6.                   Maria Elisabeth Witsel, ook Witzel, geb. Helmond 05.02.1800, ged. Helmond (ndg) 09.02.1800, tr. Amsterdam 23.07.1835 Johannes Cornelis Lohr, geb. Amsterdam 04.01.1810, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 14.01.1810, kantoorbediende, z.v. Christiaan Lohr en Cornelia de Vries.

 

Noten: |a| bruid Teunisje van de Peppel; |b| w.s. Herleshausen, Bundesland Kessel.

 

[20] Johannes Post, Jan, ged. Delft 28.02.1760, smid (1814), opzichter aan ’s Lands Magazijnen (1815), smid (1816,1824), opzichter aan ’s Rijks Constructiewinkel (1824), gepensioneerd smid van ’s Lands Magazijnen (1830), gepensioneerd opzichter (der smederij) aan ’s Rijks Magazijnen (1835,1841), overl. Delft 23.02.1841, z.v. Franck Post en Baartje Bergwerf; otr. Delft 08.09.1792, tr. Delft 23.09.1792

[21] Elizabeth van Dam, ged. Delft 01.01.1768, overl. Delft 16.11.1830, d.v. Jacobus van Dam, mandenmaker, en Petronella van Bemmelen.

Uit dit huwelijk (moeder Eli(e)(s|z)abet(h)):

1.                   Franck Post, geb. Delft 14.03.1793, ged. Delft 17.03.1793, w.s. overl. voor 1814.

2.                   Jakobus Post, geb. Delft 29.04.1795, ged. Delft 03.05.1795; volgt [10].

3.                   Baartje Post, geb. Delft 28.10.1797, ged. Delft 29.10.1797, overl. Delft 28.01.1854, tr. Delft 25.09.1816 Petrus Arnoldus Koumans, geb. Crawinckel (Geleen) ca. 1793, smidsknecht (1816), smid (1844), overl. Delft 24.06.1844, z.v. Mathias Koumans en Maria Sophia Jenner.

4.                   Peterus Post, geb. Delft 17.11.1799, ged. Delft 19.11.1799.

5.                   Johannis Post, geb. Delft 05.02.1802, ged. Delft 14.02.1802, wagenmaker, tr. Delft 06.10.1824 Gijsbertje de Bruin, geb. Sloterdijk ca. 1797, d.v. Gerrit de Bruin, tuinder, en Anna Maria Koning.

6.                   Clazina Petronella Post, ook Klaaziena, geb. Delft 30.05.1805, ged. Delft 02.06.1805, overl. Delft 26.02.1875, tr. Delft 11.03.1835 Johannes Stout, ged. Delft 16.03.1810, kuiper, overl. Delft 10.04.1855, z.v. Gerrit Stout, kuiper, en Johanna Valkenburg.

7.                   Jacoba Cornelia Post, geb. Delft 07.07.1810, ged. Delft 02.08.1810.

8.                   Frank Post, geb. Delft 28.06.1814, timmerman, overl. Delft 05.08.1886, tr. Delft 31.07.1861 Grieta Arnolda ten Hoopen, geb. Neede ca. 1814, dienstbode (1861), overl. ’s-Gravenhage voor 1887, d.v. Gerrit ten Hoopen, bouwman, en Johanna Catharina ten Cate.

 

[22] Hendricus de Koning, geb. Leuven, overl. Rotterdam voor 1824, otr. Rotterdam (stadstrouw) 17.08.1792|a|, tr. Rotterdam (Steiger (rk)) 02.09.1792

[23] Catharina Petronella Pannebakker, geb. Hulst, winkelierster (1824), overl. na 1824.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Joannes de Koning, ged. Rotterdam (Steiger (rk)) 10.11.1792, overl. Montfoort 14.02.1870, tr. Montfoort 24.11.1826 Deliaantje van Zeelt,  geb. Montfoort ca. 1792, d.v. Bart van Zeelt en Jannigje Poot.

2.                   Andreas de Koning, geb. Rotterdam ca. 1794, overl. IJsselstein 03.07.1849, tr. IJsselstein 27.10.1816 Adriana van der Meijden, geb. IJsselstein ca. 1794, overl. IJsselstein 22.08.1846, d.v. Johannes van der Meijden, ook van der Meiden, en Stijntje van Baren, ook Christina van Baaren.

3.                   Theodora de Koning, ged. Rotterdam (Steiger (rk)) 23.07.1797; volgt [11].

 

Noten: |a| bruid Pannebakkers.

 

[24] Arend Verbeek, ged. Delft 06.05.1759, sjouwer (1817), arbeider (1830), overl. Delft 21.07.1837|f|, z.v. Johanis Rijnderd Verbeek, pruikenmaker, en Geertruida Bellaard; otr. 1e Delft 08.05.1784 Delft (Gasthuiskerk) 12.09.1784 Cornelia Mikkers, ged. Delft 15.03.1758, begr. Delft (Oude Kerk) 16.09.1791, d.v. Pieter Mikkers en Gertrudis Velthooven; otr. 2e Delft 31.03.1792, tr. Delft 05.08.1792|e|

[25] Joanna van Milsbeek, geb. Delft ca. 1779, overl. Delft 31.01.1847, d.v. Joannes van Milsbeek (-1807) en Cornelia van den Ende.

Uit het huwelijk Verbeek-Mikkers (moeder ook Makkers):

1.                   Pietronella Verbeek, ged. Delft 05.10.1786.

2.                   Johannes Verbeek, ged. Delft 03.08.1788; volgt [28].

Uit het huwelijk Verbeek-van Milsbeek (vader ook Aart/Adrianus/Ari/Arie, moeder ook  Milsbeek/Mielsbeek):

3.                   Cornelis Magrinus Verbeek, geb. Delft 12.02.1793, ged. Delft 17.02.1793|a|; volgt [12].

4.                   Cornelia Verbeek, geb. Delft 21.05.1795, ged. Delft 21.05.1795, overl. Hof van Delft 27.09.1858, tr. Johannes de Koning, hovenier (1858), overl. na 1858.

5.                   Aart Verbeek, geb. Delft 29.04.1797, ged. Delft 30.04.1797.

6.                   Jacobus Verbeek, geb. Delft 18.03.1800, ged. Delft 20.03.1800, sjouwerman, overl. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 21.05.1856|c|, tr. Delft 06.07.1842 Johanna Groenendijk, geb. Maassluis ca. 1798, dienstbode (1842), overl. Delft 24.12.1845, d.v. Kornelis Groenendijk en Sara van der Meer.

7.                   Petronella Verbeek, geb. Delft 11.04.1803, ged. Delft 12.04.1803, overl. Delft 20.03.1844, tr. Delft 12.05.1830 Willem Rodenburg, geb. Maassluis ca. 1798, ijzerkoper (1830), oudijzerverkoper (1844), overl. Delft 06.08.1871, z.v. Arij Rodenburg en Lijntje van den Berg.
     WR tr. 2e Delft 29.04.1846 Gerrardiena Duijvezon, geb. Delft 28.08.1796, ged. Delft 01.09.1796, overl. Delft 04.11.1879, d.v. Leendert Duijvezon en Magdalena Marsee.
     GD tr. 1e Delft 16.07.1823 Johannes Margrinus Verbeek, Jan, ged. Delft 04.08.1763, overl. Delft 12.11.1835, z.v. Johannes Reijndert Verbeek en Geertruij Bellaard.

8.                   Johanna Maria Verbeek, ged. Delft 24.08.1805, overl. Delft 22.03.1818.

9.                   Aart Verbeek, geb. Delft 03.07.1808, ged. Delft 07.07.1808, overl. Delft 07.03.1861, tr. Delft 12.03.1834 Johanna Spronk, geb. Tricht (Buurmalsen) ca. 1805, koopvrouw (1861), overl. tussen 1861 en 1869, d.v. Johannes Spronk en Jannetje Korf|b|; JS ook geb. Tricht (Buurmalsen) ca. 1807, d.v. Gerrit Spronk en Adriana Varik|c|.
     JS tr. 2e Delft 15.07.1863 Klaas Oostrum, geb. Loenen a/d Vecht ca. 1806, grutter (1828), overl. Winterswijk 15.02.1869, z.v. Abraham Oostrum en Geertruijda Pul.
     KO tr. 1e Leiderdorp 27.04.1828 Catharina Johanna Broekhoff, geb. Leiderdorp 13.09.1806, ged. Leiderdorp 15.09.1805, naaister (1857), overl. Delft 10.07.1857, d.v. Jan Broekhoff, grutter, en Johanna Cornelia Bletz/Blest.

10.               Johanna Verbeek, geb. Delft 25.05.1811, ged. Delft 26.05.1811, overl. Delft 17.05.1866, tr. Delft 26.08.1840 Henderik Pieter Toornburg, geb. Delft 28.10.1802, ged. Delft 02.11.1802, koopman, overl. Delft 11.09.1877, z.v. Jacobus Toornburg en Johanna B. Smit.

 

Noten: |a| moeder Mielsbeek; |b| huw.akte Delft 1834 no.23; |c| huw.akte Delft 1863 no.90; |d| wedr Naatje Strong (overl.akte Winterswijk 1869 no.22); |e| Aert; |f| Aart, vader Aart (overl.akte Delft 1837 no.356a); |g| moeder Makkers.

 

[26] Jan van Baalen, geb. Delft xx.02.1762, plateelbakkersknecht (1817),  arbeider (1826), sjouwer (1830), overl. Delft 14.11.1830, z.v. Jan van Baalen, turfdrager, en Johanna de Koning; otr. 2e Delft 04.08.1804, tr. Delft 19.08.1804 Gerritje de Jong, geb. Delft ca. 1760, overl. Delft 05.02.1842|e|; otr. 1e Delft 22.12.1787, tr. Delft 06.01.1788|a|

[27] Catharina Stokking, begr. Delft (Nieuwe Kerk) 24.10.1801.

Uit dit huwelijk (vader ook van Baale, moeder ook Catrina/Catriena):

1.                   Catrijna van Baalen, ged. Delft 14.07.1790|b||c|; volgt [13].

2.                   Alida Petronella van Baale, ged. Delft 19.02.1792, overl. Delft 13.02.1860, tr. Delft 19.04.1826 Johannes de Roo, geb. Delft 03.05.1800, ged. Delft 06.05.1800, rietdekker (1826), sjouwer (1856), overl. Delft 24.12.1856, z.v. Izak de Roo en Alida van der Doe.

3.                   Henderina Johanna van Baale, geb. Delft 12.01.1794, ged. Delft 16.01.1794.

4.                   Jan van Baale, geb. Delft 28.05.1795, ged. Delft 03.06.1795.

5.                   Jan van Baale, geb. Delft 02.09.1797, ged. Delft 07.09.1797|d|.

6.                   Willem van Baalen, ged. Delft 11.03.1800.

                     ‘baarkind’, begr. Delft (Nieuwe Kerk) 11.03.1801.

 

Noten: |a| bruid Stocking; |b|moeder van Stokkum; |c| bij Catrijna’s huwelijk moeder Stokking; |d| moeder Stokkin; |e| ‘zijnde de ouders van de overleedene mede overleden binnen deze stad, doch derzelver namen en voornamen en beroep niet bekend aan declaranten of familie alhier aanwezig’ (overl.akte Delft 1842 no.70).

 

[28] Johannes Verbeek, Jan, ged. Delft 03.08.1788, koopman (1814,1835), overl. Terneuzen 08.10.1853|b|, z.v. Aart Verbeek en Cornelia Makkers; tr. Delft 08.06.1814|c|

[29] Geertruijda Krabbe, Geertruij, ged. Delft 16.02.1792, naaister (1814), overl. Delft 03.03.1851, d.v. Jan Krabbe (-1804) en Geertruijda Boog, werkster (1814).

Uit dit huwelijk:

1.                   Aart Johannes Verbeek, geb. Delft 09.01.1815|d|; volgt [14].

2.                   Geertruij Verbeek, geb. Delft 18.11.1816, overl. Zalk en Veecaten 30.03.1884, tr. Delft 03.12.1845 Apolonius Gerardus de Waal, geb. Delft 13.09.1813, dominee, Christelijk Afgescheidene, predikant te Winterswijk (1845), Terneuzen (1853,1855), Kockengen (1855-1856), Amsterdam (1856-1858), Assen (1858-1860), Oud-Loosdrecht (1860-), Velp (1868-1874) en Naaldwijk (1874,1878), overl. Enschede 16.11.1889, z.v. Jacobus de Waal, ‘debitant de tabac’ (1813), en Geertruida Schouman.

3.                   Johannes Verbeek, geb. Delft 31.01.1819, koopman, overl. Delft 30.05.1902, tr. Delft 22.05.1844 Jacomina Wijnmaalen, geb. Delft 01.08.1819, overl. Delft 29.12.1886, d.v. Hendrik Wijnmaalen, mandenmaker, en Berrendina de Frender.

4.                   Hermanus Johannes Verbeek, geb. Delft 01.06.1821, overl. Delft 12.03.1822.

5.                   Arnoldus Verbeek, geb. Delft 02.07.1822, ged. Delft 14.07.1822, letterzetter (1856), boekdrukker (1883), overl. voor 1885, tr. Amsterdam 20.11.1856 Christina Catharina Nordblom, geb. Rotterdam 31.05.1829|a|, overl. tussen 1885 en 1920, d.v. Johan Nordblom, scheepstimmerman, en Areijaantje Pouwelis.

6.                   Cornelia Verbeek, geb. Delft 25.11.1824.

7.                   Jacoba Verbeek, geb. Delft 10.01.1827, overl. Delft 31.05.1828.

8.                   Jacoba Verbeek, geb. Delft 30.12.1828, overl. Delft 23.04.1895, tr. Delft 03.06.1857 Johannes Wijnmaalen, geb. Delft 11.08.1822, mandenmaker, overl. Delft 04.01.1894, z.v. Hendrik Wijnmaalen, mandenmaker, en Barendina de Frender.

9.                   Helena Catharina Verbeek, geb. Delft 01.03.1831.

10.               Maria Johanna Verbeek, geb. Delft 31.10.1833.

11.               Elizabeth Verbeek, geb. Delft 13.01.1836.

 

Noten: |a| moeder eerst Adriana Pouwels, bij vonnis 25.08.1851 gewijzigd in Areijaantje Pouwelis (geb.akte Rotterdam 1829 fol.a204v); |b| vader Aart, moeder Makkers (overl.akte Terneuzen 1853 no.47); |c| moeder v/d bruidegom Mekkens, begr. Delft 18.09.1791 (huw.akte Delft 1814 no.55); |d| moeder Geertruij.

 

[30] Jan Richter, geb. Woerden ca. 1770/1771, ‘marchand de fer’ (1813), koopman in ijzer (1832), koopman (1835), overl. Leiden 26.12.1862, z.v. Gerrit Richter en Antje Ockhuijsen; tr.

[31] Cornelia van der Mark, geb. Leiderdorp ca. 1771, overl. Leiden 17.05.1846, d.v. Japik van der Mark en Johanna Minteng.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Richter, geb. Valkenburg 04.03.1798, overl. Leiden 05.01.1881, tr. Leiden 09.05.1822 Nicolaas Goedeljee, geb. Leiden 25.11.1798, boekverkopersknecht (1822), boekbinder (1869), overl. Leiden 17.03.1869, z.v. Nicolaas Goedeljee en Trijntje Verhoeven.

2.                   Gerrit Richter, geb. Valkenburg 03.04.1803, ijzerkramer (1822), ijzerkoper (1825), koopman in oud ijzer (1859), tr. 1e Leiden 11.08.1825 Christina Boesart, geb. Amsterdam 24.12.1797, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 21.01.1798, dienstbode (1825), overl. Leiden 22.04.1857, d.v. Pieter Boesart en Chrissie Speijker; tr. 2e Leiden 27.07.1859 Susanna Joanna Fortunati, ged. Leiden (Kerk de Zon (rk)) 27.09.1803, d.v. Jacobus Fortunati en Joanna Catharina Slikgers.
     SJF tr. 1e Leiden 20.10.1847 Willem Fredrik Spindler, geb. Kralingen 12.09.1808, kleermaker, overl. Leiden 04.11.1855, z.v. Barend Spindler en Trijntje Breehorst.

3.                   Jacobus Nicolaas Richter, geb. Leiden 23.01.1807, ged. Leiden (Marekerk) 25.01.1807, schilder (1826), verver (1828), overl. Leiden 09.02.1828.

4.                   Johanna Adriana Richter, geb. Leiden 06.05.1809, ged. Leiden (Marekerk) 14.05.1809, overl. Leiden 30.11.1815.

5.                   Lena Catharina Richter, geb. Leiden 11.10.1811, ged. Leiden (Marekerk) 13.10.1811, overl. Leiden 04.08.1853, tr. Leiden 18.07.1833 Jacobus Maaskant, geb. Kralingen 29.11.1808, koopman in oud ijzer, overl. Leiden 19.04.1856, z.v. Hugo Maaskant en Neeltje Zieren.

6.                   Jannetje Cornelia Richter, geb. Leiden 09.05.1813; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren