Adriaan Cornelis Zaanen (1913-2003)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien februari 2022)

 


 

[1] Adriaan Cornelis Zaanen, geb. Rotterdam 14.06.1913, doctoraalexamen Leiden xx.10.1935|a|, promotie Leiden 10.03.1938|b|, hoogleraar Bandoeng (1947-1950), hoogleraar Delft (1950-), hoogleraar Leiden (1956-1982), curator MC (1965-1979), lid KNAW 1960, RNL 1982, erelid Wiskundig Genootschap 1988, overl. Wassenaar 01.04.2003.
– Levensberichten ACZ: en.wikipedia * Jaarboek KNAW * Nieuw Archief voor Wiskunde * Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen (BWNW)

 

Noten: |a| wis- en natuurkunde, hoofdvak wiskunde (Algemeen Handelsblad 30.10.1935); |b| proefschrift: Over reeksen van eigenfuncties van zekere randproblemen; promotor: J. Droste (1886-1963).

 

[2] Pieter Zaanen, geb. Hoornaar 06.09.1884, overl. Rotterdam 15.01.1953, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 19.01.1953, tr. Noordeloos 13.10.1911
[3] Ariaantje de Bruijn, geb. Giessen-Nieuwkerk 31.05.1887, overl. Rotterdam 09.07.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ariaantje Zaanen, geb. Rotterdam 30.03.1912, overl. Rotterdam 17.09.1914.

2.                   Adriaan Cornelis Zaanen, geb. Rotterdam 14.06.1913; volgt [1].

3.                   Ariaantje Zaanen, geb. Rotterdam 18.12.1916, overl. Santpoort 19.12.2014, tr. Harm Bolder, geb. Rotterdam 15.02.1916, lector wiskunde Bandoeng (1948-1951), z.v. Harm Bolder en Adriana de Heer.

4.                   Cornelis Johannes Zaanen, geb. Rotterdam ca. 1921, overl. Rotterdam 02.10.1947.

 

[4] Cornelis Zaanen, geb. Ottoland 08.01.1851, rietdekker (1880,1884), overl. Hoornaar 16.01.1942, tr. Goudriaan 13.08.1874

[5] Ariaantje Brandwijk, geb. Brandwijk 19.09.1854, overl. Hoornaar 27.12.1938.

Uit dit huwelijk (moeder ook Adriaantje):

1.                   Coenraad Zaanen, geb. Goudriaan 03.02.1875, tr. Hoogblokland 14.01.1897 Gerrigje de Graaf, geb. Leerdam 20.10.1874, d.v. Floris de Greef en Helena Klein.

2.                   Aafje Zaanen, geb. Hoornaar 29.03.1878, tr. Hoornaar 29.09.1905 Bastiaan Verheij, geb. Bleskensgraaf 15.10.1878, z.v. Hendrik Verheij en Cornelia Tukker.

3.                   Lena Zaanen, geb. Hoornaar 25.03.1880, overl. Molenaarsgraaf 09.12.1942, tr. Molenaarsgraaf 02.09.1904 Gerrit van den Berg, geb. Molenaarsgraaf ca. 1880, z.v. Cornelis van den Berg en Lijntje Prins.

4.                   Cornelis Hendrik Zaanen, geb. Hoornaar 25.02.1882, overl. Hoornaar 19.10.1930.

5.                   Pieter Zaanen, geb. Hoornaar 06.09.1884; volgt [2].

6.                   Teuntje Zaanen, geb. Hoornaar 07.09.1887, overl. Hoornaar 27.10.1887.

7.                   Dirk Zaanen, geb. Hoornaar 23.09.1888, tr. Rotterdam 11.04.1917 Ingetje Gerritje van Gelder, geb. Charlois ca. 1892, d.v. Bastiaan van Gelder en Geertje Lagendijk.

8.                   levenloze dochter, Hoornaar 31.08.1891.

9.                   Teuntje Zaanen, geb. Hoornaar 15.09.1892, tr. Hoornaar 06.09.1918 Gijsbert Hermanus Verspui, geb. Hoornaar 20.05.1891, z.v. Govert Verspui en Loisa van der Heijden.

10.               Adriana Zaanen, geb. Hoornaar 30.10.1894.

11.               Johannes Zaanen, geb. Hoornaar 06.12.1896, tr. Hoornaar 03.02.1922 Maria Elizabeth Houtkamp, geb. Bergen op Zoom 26.08.1897, d.v. Johannes Jacobus Houtkamp, sergeant majoor der Infanterie (1897), en Maria Catharina van Dort.

 

[6] Adriaan de Bruijn, geb. Noordeloos 06.01.1840, overl. Giessen-Nieuwkerk 17.02.1891; tr. 1e Giessen-Nieuwkerk 20.10.1871 Willempje van den Dool, geb. Giessendam 23.01.1851, overl. Giessen-Nieuwkerk 20.06.1876, d.v. Adriaan van den Dool en Maaike Muilwijk; tr. 2e Giessen-Nieuwkerk 13.02.1879

[7] Ariaantje de Groot, geb. Goudriaan 05.01.1845, overl. Gorinchem 27.07.1918|a|.

Uit het huwelijk de Bruijn-van den Dool:

1.                   Annigje de Bruijn, geb. Giessen-Nieuwkerk 31.03.1872, overl. Giessen-Nieuwkerk 27.10.1874.

2.                   Maaike de Bruijn, geb. Giessen-Nieuwkerk 14.05.1873, overl. Giessen-Nieuwkerk 07.10.1940, tr. Giessen-Nieuwkerk 08.07.1892 Gijsbert Vonk, geb. Hoogblokland 16.04.1863, overl. Giessen-Nieuwkerk 18.06.1937, z.v. Jan Vonk en Adriana van der Sijden.

3.                   Frederika de Bruijn, geb. Giessen-Nieuwkerk 20.07.1874, overl. Goudriaan 25.02.1923, tr. Giessen-Nieuwkerk 15.11.1901 Jan de Vos, geb. Goudriaan 21.07.1878, overl. Benschop 04.01.1958, z.v. Aart de Vos en Willempje Groen.

4.                   Annigje de Bruijn, geb. Giessen-Nieuwkerk 22.07.1875, overl. Giessen-Nieuwkerk 07.03.1947, tr. Giessen-Nieuwkerk 05.04.1901 Bastiaan de Groot, geb. Noordeloos 23.08.1873, overl. Giessen-Nieuwkerk 25.07.1938, z.v. Wouer de Groot en Cornelia de Bruijn.

Uit het huwelijk de Bruijn-de Groot:

5.                   Aantje de Bruijn, geb. Giessen-Nieuwkerk 24.03.1879, overl. Gorinchem 25.04.1944, tr. Noordeloos 27.10.1905 Leendert de Bruijn, geb. Hoornaar 25.09.1876, overl. Zeist 03.05.1960, z.v. Frans de Bruijn en Marigje Molenaar.

6.                   Willempje de Bruijn, geb. Giessen-Nieuwkerk 22.05.1880, overl. Giessen-Nieuwkerk 12.10.1880.

7.                   Frederik de Bruijn, geb. Giessen-Nieuwkerk 20.10.1881, overl. Giessen-Nieuwkerk 06.07.1883.

8.                   Willempje de Bruijn, geb. Giessen-Nieuwkerk 14.11.1882, overl. Giessen-Nieuwkerk 25.11.1882.

9.                   Willempje de Bruijn, geb. Giessen-Nieuwkerk 11.10.1885.

10.               Ariaantje de Bruijn, geb. Giessen-Nieuwkerk 31.05.1887; volgt [3].

 

Noten: |a| ook overl.akte Noordeloos 1918 no.9.

 

[8] Cornelis Zaanen, geb. Ottoland 05.01.1818, overl. Ottoland 15.10.1884, tr. Laagblokland 16.04.1847

[9] Aafje Sterrenburg, geb. Laagblokland 13.08.1823, overl. Hoornaar 28.09.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrianus Zaanen, geb. Ottoland 16.04.1848, overl. Ottoland 31.03.1940, tr. 1e Giessen-Nieuwkerk 19.09.1873 Aaltje Ouderkerk, geb. Beskensgraaf 06.01.1854, overl. Giessen-Nieuwkerk 16.01.1874, d.v. Jan Ouderkerk en Neeltje van de Koppel; tr. 2e Molenaarsgraaf 30.11.1877 Grietje Geertje de Jong, geb. Molenaarsgraaf 21.04.1852, overl. Ottoland 05.08.1886, d.v. Hendrik de Jong en Marigje Groeneweg; tr. 3e Ottoland 17.02.1888 Frederica Zijderveld, geb. Hei- en Boeicop 07.09.1847, overl. Ottoland 06.05.1935, d.v. Peter Zijderveld en Adriaantje Wink.

2.                   Cornelis Zaanen, geb. Ottoland 08.01.1851; volgt [4].

3.                   Hendrik Zaanen, geb. Ottoland 19.02.1853, conducteur, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 22.01.1881|a|, tr. Ottoland 18.08.1876 Maria Cornelia Kooiman, geb. Ottoland 22.01.1855, overl. Ottoland 24.06.1881, d.v. Cornelis Kooiman en Neeltje de Bie.

4.                   Lena Zaanen, geb. Ottoland 01.02.1856, overl. Nieuwpoort 28.02.1884, tr. Ottoland 09.11.1877 Dirk van der Heiden, geb. Meerkerk 16.06.1848, overl. Gorinchem 16.02.1940, z.v. Teunis van der Heiden en Annigje Verwolf.
     DvdH tr. 2e Nieuwpoort 08.05.1885 Baartje Zaal, geb. Alblasserdam 04.09.1862, overl. Gorinchem 23.01.1917, d.v. Gerrit Zaal en Margje Koster.

5.                   Pieter Zaanen, geb. Ottoland 02.02.1859, overl. Ottoland 06.07.1867.

6.                   Johannes Zaanen, geb. Ottoland 30.06.1861, overl. Ottoland 23.07.1889.

7.                   Johannes Cornelis Zaanen, geb. Ottoland 19.01.1864, overl. Poortugaal 26.05.1937, tr. Molenaarsgraaf 31.01.1889 Johanna Maria Karsdorp, geb. Molenaarsgraaf 08.01.1869, overl. Rotterdam 05.11.1950, d.v. Cornelis Karsdorp en Ariaantje Boom.

8.                   Arie Nicolaas Zaanen, geb. Ottoland 26.03.1866, overl. Ottoland 29.10.1870.

 

Noten: |a| ook overl.akte Breda 1881 no.50.

 

[10] Koen Brandwijk, geb. Giessendam 11.05.1831, koopman (1889), overl. Giessendam 20.03.1894, tr. Brandwijk 10.06.1854

[11] Maria Vlot, geb. Streefkerk 11.07.1831, overl. Ottoland 03.04.1873.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Ariaantje Brandwijk, geb. Brandwijk 19.09.1854; volgt [5].

3.                   Teuntje Brandwijk, geb. Oud-Alblas 05.11.1855, overl. Oud-Alblas 14.01.1856.

4.                   Koenraad Brandwijk, geb. Giessendam 16.12.1856, overl. Giessendam 19.01.1857.

5.                   Koen Brandwijk, ook Koenraad, geb. Giessendam 24.12.1857, koopman, overl. Rotterdam 11.02.1934, tr. Goudriaan 22.04.1880 Ariaantje van Houwelingen, geb. Goudriaan 04.11.1860, d.v. Leendert van Houwelingen en Gerrigje Hoeflaak.

6.                   Cornelis Brandwijk, geb. Ottoland 02.05.1859, overl. Ottoland 27.06.1859.

7.                   Teunis Brandwijk, geb. Ottoland 02.05.1859, overl. Ottoland 02.07.1859.

8.                   Teuntje Brandwijk, geb. Ottoland 05.06.1860, overl. Rotterdam 28.02.1946, tr. Goudriaan 15.08.1879 Teunis Terlouw, geb. Goudriaan 23.02.1856, koopman (1880), overl. Goudriaan 13.07.1928, z.v. Gerrit Terlouw en Lizebet Terlouw.

9.                   Cornelis Brandwijk, geb. Ottoland 11.07.1861, overl. Ottoland 09.05.1862.

10.               Maria Brandwijk, geb. Ottoland 11.07.1861, overl. Ottoland 29.05.1862.

11.               Cornelis Brandwijk, geb. Ottoland 03.03.1863, timmerman, overl. Rotterdam 29.10.1942, tr. Hardinxveld 04.04.1889 Lijntje Brand, ook Brandt, geb. Hardinxveld 19.10.1870, overl. Rotterdam 05.03.1942, d.v. Cornelis Brand en Jannetje Rietveld.

12.               Maria Brandwijk, geb. Ottoland 31.01.1864, overl. Ottoland 21.03.1864.

13.               Dirk Brandwijk, geb. Ottoland 14.06.1865, overl. Rotterdam 11.12.1940, tr. 1e Noordeloos 25.07.1890 Elizabeth Benschop, geb. Noordeloos 25.02.1860, overl. Rotterdam 27.06.1896, d.v. Klaas Benschop en Maria de Groot; tr. 2e Rotterdam 10.03.1897 Elisabeth van den Broek, geb. Schiedam 20.03.1863, overl. Rotterdam 01.09.1941, d.v. Simon van den Broek en Klasina van Voorene.

14.               Arie Brandwijk, geb. Ottoland 31.07.1866, overl. Ottoland 22.09.1866.

15.               Arie Maarten Brandwijk, geb. Ottoland 15.08.1867, overl. Ottoland 25.03.1868.

16.               levenloze dochter, Ottoland 17.05.1869.

17.               levenloze zoon, Ottoland 31.03.1870.

18.               Koenraad Brandwijk, geb. Ottoland 08.07.1871, overl. Ottoland 07.03.1872.

19.               Koenraad Brandwijk, geb. Ottoland 20.03.1873, overl. Ottoland 21.03.1873.

 

[12] Frederik de Bruijn, geb. Neder-Slingelandt ca. 1804, bouwman (1833), overl. Noordeloos 26.04.1881, tr. Giessendam 14.06.1833

[13] Annigje Pierhagen, geb. Giessen-Oudekerk (Giessendam) 09.09.1812, bouwmansdochter (1833), overl. Noordeloos 15.02.1853.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia de Bruijn, geb. Noordeloos 27.10.1833, overl. Noordeloos 17.04.1834.

2.                   Teunis de Bruijn, geb. Noordeloos 15.12.1834, overl. Noordeloos 04.11.1900, tr. Noordeloos 14.07.1864 Neeltje Slob, geb. Noordeloos 13.02.1830, overl. Noordeloos 01.02.1915, d.v. Gerrit Slob en Aartje van IJperen, ook van Iperen.

3.                   Gerrit de Bruijn, geb. Noordeloos 06.07.1836, overl. Schelluinen 07.03.1910, tr. Hoornaar 18.04.1857 Maria Aanen, geb. Hoornaar 19.03.1837, overl. Schelluinen 09.02.1918, d.v. Kornelis Aanen en Lijsje Slob.

4.                   Cornelia de Bruijn, geb. Noordeloos 14.03.1838, overl. Noordeloos 06.03.1906, tr. Noordeloos 02.09.1859 Wouter de Groot, geb. Noordeloos 04.03.1838, overl. Noordeloos 16.08.1928, z.v. Bastiaan de Groot en Annigje van Meeteren.

5.                   Adriaan de Bruijn, geb. Noordeloos 06.01.1840; volgt [6].

6.                   Frederik de Bruijn, geb. Noordeloos 31.03.1841, overl. Noordeloos 11.07.1842.

7.                   Eijmert de Bruijn, geb. Noordeloos 09.05.1842, overl. Hagestein 24.04.1923, tr. Noordeloos 07.07.1871 Cornelia Wink, geb. Noordeloos 29.07.1851, overl. Hagestein 26.12.1939, d.v. Pieter Johannis Wink en Annigje Kloek.

8.                   Eijgje de Bruijn, ook Eigje, geb. Noordeloos 17.07.1843, overl. Noordeloos 10.06.1921, tr. Noordeloos 16.10.1863 Cornelis Slob, geb. Noordeloos 04.07.1841, overl. Noordeloos 23.08.1912, z.v. Wouter Slob en Neeltje Kooijman.

9.                   Frederik de Bruijn, geb. Noordeloos 07.06.1845, overl. Noordeloos 27.03.1846.

10.               Metje de Bruijn, geb. Noordeloos 11.05.1848, overl. Hoornaar 26.01.1922, tr. Hoornaar 20.02.1874 Hendrik Slob, geb. Hoornaar 23.10.1847, overl. Hoornaar 13.10.1915, z.v. Bastiaan Slob en Adriana de Groot.

11.               Neeltje de Bruijn, geb. Noordeloos 28.07.1850, overl. Noordeloos 15.02.1917, tr. Noordeloos 02.12.1881 Gerrit Slob, geb. Molenaarsgraaf 25.01.1853, overl. Noordeloos 08.12.1891, z.v. Wouter Slob en Willempje Tukker.

12.               Fredrik de Bruijn, geb. Noordeloos 14.12.1851, overl. Hoornaar 26.12.1926, tr. Hoornaar 20.09.1872 Lijsje Slob, geb. Hoornaar 05.11.1851, overl. Hoornaar 23.04.1902, d.v. Govert Slob en Grietje Aanen.

 

[14] Willem de Groot, geb. Ameide 17.07.1801, overl. Goudriaan 05.11.1852|a|, tr. Lexmond 30.09.1827

[15] Aantje Versluis, geb. Meerkerk 27.03.1805, overl. Giessendam 26.02.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aart de Groot, geb. Lexmond 11.01.1828, overl. Lexmond 14.02.1828.

2.                   Aart de Groot, geb. Lexmond 02.02.1829, overl. Goudriaan 07.03.1894.

3.                   Arie de Groot, geb. Lexmond 05.09.1830, overl. Goudriaan 21.10.1873.

4.                   Jantje de Groot, geb. Lexmond 14.10.1832, overl. Hoornaar 11.01.1914, tr. Goudriaan 21.10.1852 Bastiaan Langerak, geb. Hoogblokland 13.05.1831, overl. Hoornaar 13.11.1907, z.v. Huibert Langerak en Dingena Rouwert.

5.                   Aaltje de Groot, geb. Lexmond 22.04.1834, tr. Oud-Alblas 21.06.1866 Thomas Nederlof, geb. Bleskensgraaf 16.03.1845, z.v. Maarten Nederlof en Ariaantje Kabouw.

6.                   Johanna de Groot, geb. Lexmond 19.06.1836, overl. Giessendam 11.10.1909, tr. Giessendam 09.12.1870 Cornelis Slob, geb. Giessendam 19.09.1824, overl. Giessendam 07.05.1895, z.v. Willem Slob en Aaltje Kooijman.

7.                   Ariaantje de Groot, geb. Lexmond 05.04.1838, overl. Lexmond 03.06.1839.

8.                   Gerrit de Groot, geb. Lexmond 18.11.1839, tr. Noordeloos 02.02.1866 Merrigje Zwijnenburg, geb. Noordeloos 23.03.1843, d.v. Sander Zwijnenburg en Janna den Boer.

9.                   Bastiaan de Groot, geb. Lexmond 22.11.1841, bouwman, overl. 23.02.1902.

10.               Ariaantje de Groot, geb. Goudriaan 05.01.1845; volgt [7].

11.               Willem de Groot, geb. Goudriaan 02.04.1847, overl. Goudriaan 24.10.1853.

12.               Aantje de Groot, geb. Goudriaan 19.12.1848, overl. Giessendam 11.11.1928.

13.               Annigje de Groot, geb. Goudriaan 08.11.1850, overl. Goudriaan 11.01.1901.

 

Noten: |a| moeder Mijntje Brandwijk (overl.akte Goudriaan 1852 no.14).

 

[16] Adriaan Zaanen, geb. ca. 1778/1788, overl. Gorinchem 30.06.1856|a||b|, z.v. Cornelis Zaanen en Adriana Ooms; tr.

[17] Lena Verschoor, geb. ca. 1784, overl. Ottoland 05.01.1846, d.v. Cornelis Verschoor en Sijgje den Boer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Zaanen, geb. Ottoland ca. 1805/1806, overl. Ottoland 23.09.1868, tr. Ottoland 28.12.1829 Cornelis Zwijnenburg, geb. Bleskensgraaf ca. 1801, overl. Brandwijk 25.08.1855, z.v. Bastiaan Zwijnenburg en Kundertje van den Dool.

2.                   Hendrik Zaanen, geb. Ottoland 02.10.1808, overl. Peursum 26.02.1888, tr. 1e Ottoland 29.04.1837 Hermina Boonstoppel, geb. Giessendam 22.12.1812, overl. Peursum 04.12.1843, d.v. Hermanus Boonstoppel en Johanna Sterrenburg; tr. 2e Hoornaar 13.11.1845 Lena Wilschut, geb. Bleskensgraaf 26.12.1816, overl. Peursum 05.03.1894, d.v. Wijnand Wilschut en Gijsbertje van Driel.

3.                   Cornelis Johannes Zaanen, geb. ca. 1811, overl. Ottoland 27.07.1816.

4.                   Johannes Zaanen, geb. Ottoland (Goudriaan) 17.10.1815, overl. Brandwijk 04.01.1891, tr. 1e Streefkerk 03.04.1841 Elisabeth Snelleman, geb. Rotterdam 13.06.1811, overl. Brandwijk 21.04.1870, d.v. Antonij Snelleman en Aaltje Zuijdam; tr. 2e Brandwijk 13.05.1874 Theodora Margaretha Schouten, geb. Gent ca. 1825/1826, overl. Rotterdam 20.12.1889, d.v. Johannes Schouten en Margaretha van Baerlink/Baarle.

5.                   Cornelis Zaanen, geb. Ottoland 05.01.1818; volgt [8].

6.                   Sijgje Zaanen, geb. Ammerstol 17.03.1820, overl. Ottoland 24.05.1831.

7.                   Cornelia Zaanen, geb. Ottoland 26.08.1822, overl. Molenaarsgraaf 21.07.1853, tr. Ottoland 09.12.1848 Frans van den Berg, geb. Noordeloos ca. 1824, z.v. Frans van den Berg en Dirkje Brand.

 

Noten: |a| oud 68 jaar (overl.akte Gorinchem 1856 no.124, transcriptie wiewaswie); |b| oud 78 jaar (overl.akte Ottoland 1856 suppl.no.1a, transcriptie wiewaswie).

 

[18] Cornelis Sterrenburg, geb. Laagblokland 03.01.1789, overl. Molenaarsgraaf 07.04.1881, z.v. Klaas Sterrenburg en Aafje Aantjes; tr. Laagblokland 28.05.1823

[19] Pieternella Kraaijeveld, ook Kraijeveld, geb. Sliedrecht 27.07.1795, overl. Molenaarsgraaf 17.09.1877, d.v. Johannes Kraaijeveld en Barbera van Houwelingen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aafje Sterrenburg, geb. Laagblokland 13.08.1823; volgt [9].

2.                   Klaas Sterrenburg, geb. Laagblokland 14.04.1825, overl. voor 1918, tr. Brandwijk 17.06.1848 Neeltje Benschop, geb. Brandwijk 01.06.1825, overl. Schoonhoven 23.02.1918, d.v. Jan Corneliszn Benschop en Kornelia Gelderblom.

3.                   Johannis Sterrenburg, geb. Laagblokland 06.05.1832, overl. Schoonhoven 04.01.1921, tr. Molenaarsgraaf 09.01.1863 Dirkje Vlot, geb. Molenaarsgraaf 22.01.1834, overl. Brandwijk 23.01.1915, d.v. Arij Vlot en Cornelia de Krijger.

4.                   Barbera Sterrenburg, geb. Laagblokland 25.12.1839, overl. Molenaarsgraaf 13.07.1889, tr. Ottoland 25.11.1869 Wouter Blokland, geb. Brandwijk 07.03.1838, overl. Molenaarsgraaf 12.11.1884, z.v. Klaas Blokland en Jannigje Meerkerk.

 

[20] Koen Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk 19.01.1777, overl. Giessendam 09.02.1852, z.v. Cornelis Brandwijk en Neeltje Brandwijk; tr. 1e Elizabet van Mourik, geb. ca. 1777, overl. (kraambed) Giessen-Oudekerk (Giessendam) 09.01.1820, d.v. Dirk van Mourik en Marigje ’t Hart; tr. 2e Giessendam 19.04.1821

[21] Ariaantje van Eck, ook Jaantje, geb. Lexmond ca. 1784/1786, overl. Sliedrecht 21.09.1859|a|, d.v. Arie van Eck en Grietje de Jong.

Uit het huwelijk Brandwijk-van Mourik:

1.                   Hendrik Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk (Giessendam) 18.06.1815, overl. Giessendam 23.02.1895, tr. Giessendam 27.07.1838 Ariaantje van der Jagt, geb. Giessendam 08.10.1817, overl. Giessendam 05.01.1892, d.v. Willem van der Jagt en Maaike van Kleef.

2.                   Gerrit Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk (Giessendam) 30.05.1816, overl. Giessendam 14.09.1882, tr. Giessendam 22.05.1845 Teuntje Klomp, geb. Giessendam 22.06.1822, overl. Hardinxveld 12.03.1862, d.v. Kornelis Klomp en Ariaantje Brandwijk.

3.                   Aaltje Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk (Giessendam) 06.01.1820, overl. Giessen-Oudekerk (Giessendam) 09.01.1820.

Uit het huwelijk Brandwijk-van Eck:

4.                   Adriana Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk (Giessendam) 05.03.1822, tr. Giessendam 26.03.1847 Arie Eijkelboom, geb. Sliedrecht 18.03.1819, z.v. Arie Eijkelboom en Neeltje van Wijngaarden.

5.                   Maria Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk (Giessendam) 25.04.1823, overl. Giessendam 29.08.1827.

6.                   Neeltje Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk (Giessendam) 21.02.1825, overl. Sliedrecht 27.01.1889, tr. Giessendam 19.12.1851 Kornelis Boer, geb. Sliedrecht 28.05.1812, overl. Sliedrecht 06.02.1901, z.v. Gijsbert Meeszn Boer en Kornelia Visser.

7.                   Koen Brandwijk, geb. Giessen-Oudekerk (Giessendam) 18.04.1828, overl. Giessendam 13.06.1828.

8.                   Koen Brandwijk, geb. Giessendam 11.05.1831; volgt [10].

 

Opm: Er is een Cornelis Brandwijk (z.v. Koen Brandwijk en Ariaantje van Eck), geb. ca. 1805|b|, overl. Giessendam 27.05.1883, tr. voor 1828 Cornelia Kok.

 

Noten: |a| moeder Geertje Versluis (overl.akte Sliedrecht 1859 no.206); |b| oud 78 jaar (overl.akte Giessendam 1883 no.37, transcriptie wiewaswie (jun’18)).

 

[22] Cornelis Vlot, geb. ca. 1799, overl. Brandwijk 22.11.1877, z.v. Dirk Vlot en Maria Eijkelenboom; tr.

[23] Teuntje van Leeuwen, geb. ca. 1802, overl. Brandwijk 15.01.1889, d.v. Cornelis van Leeuwen en Jacomijntje Vermeij.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Vlot, geb. Ottoland 18.06.1823, overl. Sliedrecht 10.12.1877, tr. Sliedrecht 30.08.1849 Wouterina Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 27.07.1825, overl. Sliedrecht 02.03.1875, d.v. Arie Eijkelenboom en Neeltje van Wijngaarden.

2.                   Cornelis Vlot, geb. Ottoland 21.03.1826, overl. Sliedrecht 24.12.1899, tr. 1e Brandwijk 20.08.1853 Neeltje van de Giessen, geb. Brandwijk 27.09.1830, overl. Brandwijk 25.06.1894, d.v. Leendert van de Giessen en Leentje Gelderblom; tr. 2e Sliedrecht 08.07.1899 Grietje Donk, geb. Oud-Alblas 23.04.1838, overl. Sliedrecht 18.01.1900, d.v. Willem Donk en Annigje Vlot.
     GD tr. 1e Oud-Alblas 05.01.1860 Willem Schagen, geb. Noordeloos 15.04.1833, overl. Sliedrecht 27.02.1886, z.v. Adriaan Schagen en Lena Slob.

3.                   Jacomijntje Vlot, geb. Ottoland 14.12.1828, tr. Brandwijk 12.08.1848 Pieter van der Zouwe, geb. Giessen-Oudkerk 12.12.1824, z.v. Arie van der Zouwe en Grietje Bakker.

4.                   Maria Vlot, geb. Streefkerk 11.07.1831; volgt [11].

5.                   Arie Vlot, geb. Streefkerk 06.07.1834, overl. Brandwijk 10.12.1908, tr. 1e Brandwijk 09.11.1867 Jannigje Groen, geb. Brandwijk 01.03.1846, overl. Brandwijk 23.06.1871, d.v. Nijs Groen en Sijgje van der Laan; tr. 2e Molenaarsgraaf 14.08.1873 Janna Maria van Vuuren, geb. Molenaarsgraaf 24.02.1849, overl. Brandwijk 10.02.1929, d.v. Jan van Vuuren en Marigje Vlot.

6.                   Huibert Vlot, geb. Streefkerk 02.08.1837, overl. Brandwijk 12.11.1908, tr. Peursum 06.04.1871 Neeltje Schakel, geb. Peursum 19.06.1844, overl. Brandwijk 25.08.1892, d.v. Hendrik Schakel en Bastiaantje van der Laan.

7.                   Cornelia Vlot, geb. Streefkerk 07.02.1841, overl. Goudriaan 17.08.1904, tr. Brandwijk 15.02.1862 Jan Trapman, geb. Goudriaan 08.05.1841, overl. Peursum 05.09.1912, z.v. Fop Trapman en Cornelia Brandwijk.

8.                   levenloze zoon, Brandwijk 25.09.1844.

 

[24] Teunis de Bruijn, overl. Neder-Slingelandt voor 1832, z.v. Arie de Bruijn en Adriaantje Muijlwijk; tr.

[25] Cornelia van der Haven, geb. ca. 1760, overl. Noordeloos 21.11.1832, d.v. Fredrik van der Haven en Martijntje Donk.

Uit dit huwelijk (vader veelal de Bruin):

1.                   Arie de Bruijn, geb. Neder-Slingelandt 28.05.1792, overl. Neder-Slingelandt 03.11.1841, tr. 1e voor 1812 Jannigje van de Griend, overl. Neder-Slingelandt 17.01.1820, d.v. Amel van de Griend en Maria Aanen; tr. 2e Neder-Slingelandt 28.08.1822 Neeltje Brand, geb. Peursum 22.08.1787, overl. Neder-Slingelandt 09.05.1830, d.v. Gijsbert Brand en Ariaantje den Toorn; tr. 3e Neder-Slingelandt 27.10.1832 Willempje de Kreij, geb. Schelluinen ca. 1803, overl. Giessen-Nieuwkerk 18.07.1849|a|, d.v. Jan de Kreij en Eeltje de Bas.

2.                   Martijntje de Bruin, geb. ca. 1794/1795, overl. Noordeloos 24.06.1870, tr. Noordeloos 10.12.1825 Martinus van der Haven, geb. Noordeloos ca. 1798, overl. Noordeloos 08.05.1873, z.v. Adriaan van der Haven en Annigje Rietveld.

3.                   Cornelis de Bruin, geb. ca. 1797/1798, overl. Peursum 10.05.1873, tr. Noordeloos 09.01.1851 Neeltje Verschoor, geb. Hoornaar 02.07.1825, d.v. Costianus Verschoor en Teuntje van Bruggen.

4.                   Adriaantje de Bruin, geb. ca. 1800, overl. Rotterdam 22.04.1875, tr. Noordeloos 08.09.1821 Joris Romijn, geb. Giessen-Oudekerk ca. 1800, overl. Giessendam 01.06.1864, z.v. Jacob Romijn en Maria Huisman.

5.                   Frederik de Bruijn, geb. Neder-Slingelandt ca. 1804; volgt [12].

 

Noten: |a| de Kraij (overl.akte Giesen-Nieuwkerk 1849 no.24).

 

[26] Gerrit Pierhagen, geb. Giessen-Oudekerk ca. 1781, bouwman (1833,1856), overl. Giessendam 26.11.1856|b|, tr.

[27] Eigje Kuiper, ook Eijgje, geb. ca. 1787, bouwvrouw (1833), overl. Giessendam 11.02.1867, d.v. Teunis Kuiper en Ariaantje Verlek.

Uit dit huwelijk (vader ook Gerret, moeder ook Kuijper):

1.                   Annigje Pierhagen, geb. Giessen-Oudekerk (Giessendam) 09.09.1812;|a| volgt [13].

2.                   Jan Pierhagen, geb. Giessen-Oudekerk (Giessendam) 24.10.1813, overl. Giessen-Oudekerk (Giessendam) 16.12.1813.

3.                   Jan Pierhagen, geb. Giessen-Oudekerk (Giessendam) 26.10.1814, overl. Giessendam 19.12.1890, tr. Oud-Alblas 18.09.1838 Maria Eijkelenboom, ook Eikelenboom, geb. Oud-Alblas 04.01.1815, overl. Giessendam 16.12.1859, d.v. Arie Eijkelenboom en Heiltje Nugteren.

4.                   Ariaantje Pierhagen, geb. Giessen-Oudekerk (Giessendam) 04.02.1816, overl. Giessen-Oude3kerk (Giessendam) 24.08.1816.

5.                   Arie Pierhagen, geb. Giessen-Oudekerk (Giessendam) 22.02.1817, overl. Giessendam 06.01.1874, tr. 1e Brandwijk 16.01.1841 Eigje Brakel, geb. Brandwijk 12.07.1822, overl. Giessendam 17.01.1853, d.v. Frans Brakel en Jaapikje van Houwelingen; tr. 2e Neder-Slingelandt 28.01.1854 Teuntje de Kuiper, geb. Neder-Slingelandt 15.03.1832, overl. Haastrecht 29.04.1903, d.v. Ewit de Kuiper en Dirkje Muilwijk.

 

Noten: |a| moeder Eijgje Kuiper bij huwelijk en overlijden Annigje; |b| e.v. Eijgje Kuiper, geen ouders vermeld (overl.akte Giessendam 1856 no.62).

 

[28] Aart de Groot, geb. ca. 1764, overl. Lexmond 15.09.1841|c|, z.v. Willem de Groot en Teuntje van Groenewegen; tr.

[29] Adriaantje/Jantje/Jaantje Brandwijk, geb. ca. 1772, overl. Lexmond 19.01.1834|d|, d.v. Lijntje Brandwijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem de Groot, geb. Ameide 17.07.1801; volgt [14].

2.                   Lijntje de Groot, geb. Tienhoven 23.09.1803, ged. Tienhoven 25.09.1803, w.s. jonggestorven.

3.                   Gerrit de Groot, geb. Lexmond ca. 1807, schutter bij de derde compagnie, tweede bataillon, derde afdeling Zuidhollandsche Schutterij, overl. Bergen op Zoom 18.02.1832.

4.                   Teunis de Groot, geb. Lexmond 07.07.1809, overl. Lexmond 07.11.1887|b|, tr. Lexmond 02.04.1840 Aantje Willemse, geb. Meerkerk 30.01.1817, overl. Lexmond 21.07.1901, d.v. Gerrit Willemse en Johanna van Steenis.

5.                   Lijntje de Groot, geb. Lexmond 28.02.1812, overl. Nieuwland 18.11.1890|a|, tr. Lexmond 01.01.1835 Dirk Labrie, geb. Vianen 01.07.1797, overl. Ameide 30.06.1874, z.v. Jan Labrie en Catharina Verhoeven.

6.                   Jaantje de Groot, geb. Lexmond 30.04.1815, overl. Meerkerk 18.05.1883, tr. Lexmond 03.02.1842 Jan Oskam, geb. Streefkerk 03.08.1811, overl. Meerkerk 29.12.1891, z.v. Arij Oskam en Johanna den Bouw.

 

Noten: |a||b| moeder Jantje; |c| wedr Jantje; |d| Jaantje.

 

[30] Arie Versluis, geb. ca. 1755, overl. Meerkerk 04.03.1816, z.v. Jan Versluis en Jannigje Cornelisse Rietveld; tr. 1e Jannigje van Genderen; tr. 2e

[31] Aaltje van Tienhoven, ged. Lexmond 21.11.1776, overl. Lexmond 22.06.1839, d.v. Arie van Tienhoven en Jannigje van der Ham; tr. 2e Lexmond 19.02.1824 Klaas van Dijk, ged. Leerbroek 17.06.1764, watermolenaar (1824), z.v. Teunis van Dijk en Annigje van der Aa.

     KvD tr. 1e voor 1822 Jannigje Bouwman, overl. Lexmond 19.10.1822.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannigje Versluis, geb. Meerkerk ca. 1799/1800, tr. 1e Hoogblokland 15.05.1824 Dirk van Karssen, geb. Hoogblokland ca. 1796, z.v. Willem van Karssen en Ariaantje Vink; tr. 2e Schelluinen 08.03.1845 Jan de Kreij, geb. Schelluinen ca. 1800/1801, overl. Schelluinen 25.11.1882, z.v. Geerlof de Kreij en Grietje de Kreij.

2.                   Annigje Versluis, geb. Meerkerk ca. 1801, overl. Noordeloos 17.12.1865, tr. Noordeloos 14.10.1824 Arij Kersbergen, geb. Noordeloos ca. 1792, overl. Noordeloos 05.04.1875, z.v. Peter Kersbergen en Lijntje Bouwe.

3.                   Ariaantje Versluis, geb. Meerkerk 01.05.1803, tr. Hoogblokland 29.03.1828 Hendrik Vroom, geb. Hoogblokland 08.03.1800, z.v. Arie Vroom en Lijsbeth Kooi.

4.                   Aantje Versluis, geb. Meerkerk 27.03.1805; volgt [15].

5.                   Gijsbert Versluis, geb. Meerkerk 03.12.1809, tr. Hoogblokland 27.06.1834 Jannigje de Greef, geb. Hoogblokland 09.09.1810, d.v. Floor de Greef en Teuntje de Kooij.

6.                   Arie Versluis, geb. Meerkerk 08.09.1807, overl. Zevenhuizen 21.11.1847, tr. Lexmond 12.02.1835 Niesje van Bommel, geb. Lexmond 14.10.1812, overl. Gouda 23.06.1892, d.v. Gijsbert van Bommel en Maria van Vuuren.

7.                   Johanna Versluis, geb. Meerkerk 01.02.1813, overl. Meerkerk 19.02.1813.

8.                   Johanna Versluis, geb. Meerkerk 19.06.1814, overl. Meerkerk 08.04.1885, tr. Leerbroek 27.06.1840 Cornelis Kok, geb. Groot-Ammers 15.08.1810, z.v. Pieter Kok en Geertje van Veen.

9.                   Arie Janse Versluis, geb. Lexmond 27.08.1816, overl. Lexmond 06.05.1888, tr. Lexmond 19.11.1840 Krijntje de Gans, geb. Lexmond 11.09.1815, overl. Lexmond 2.5.07.1883, d.v. Harmen de Gans en Cornelia Tukker.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren