Pieter van Zwieten (1905-na1971)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien april 2018)

 


 

[1] Pieter van Zwieten, geb. Haarlem 19.05.1905, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1927, kapitein, wnd.hoofd technische dienst militaire luchtvaart (1942), Japanse internering 12.03.1942, hoogleraar Bandoeng (1949-), werkzaam bij de Universiteit van Pretoria (voor1957-na1971)|a|, overl. na 1971, tr. ís-Gravenhage 20.03.1931 Helen Grace Margaret Elfers, geb. Batavia 16.05.1905, overl. na 1957, d.v. Thomas Henry Elfers (1871-1945|b|) en Helen Grace Margaret Reisenleitner (1870-1945|c|).
 
Noten: |a| Pieter staat (beter: zit) op twee groepsfotoís,p.22 en p.42, in: ę60 years of engineering education, 1956-2016Ľ, Faculty of Engineering, Built Environment and Information Technology, University of Pretoria (issuu) (pdf); |b||c| Oorlogsmonument, Nijhofsweg, Barlo (gem. Aalten) (website).
 
[2] Pieter Johannes van Zwieten, geb. Delft 15.06.1877, ingenieur (voor 1905), directeur Machinefabriek ďFigeeĒ, voorzitter van het Nijverheidsonderwijs in Noord-Holland, erelid van de Hoofdcommissie voor Normalisatie, lid van de Raad van Arbitrage, OON, overl. Haarlem 23.09.1957, begr. Heemstede (Alg.Bpl.) 27.09.1957, tr. Naaldwijk 24.02.1904|a|
[3] Janna Maria Steenks, geb. Naaldwijk 15.04.1877, overl. Heemstede 04.10.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter van Zwieten, geb. Haarlem 19.05.1905; volgt [1].

2.                   Frans Cornelis van Zwieten, geb. Heemstede 15.12.1907|b|, werktuigkundig ingenieur, overl. Heemstede 27.05.1946, tr. Rotterdam 20.09.1934 Dora van Son, geb. Schoonhoven 17.08.1909, overl. na 1957, d.v. Adrianus FranÁois Pieter van Son (-1950), apotheker, en Josephina Sara Catharina Benjamina Boom.
Uit dit huwelijk: Pieter Adriaan van Zwieten, geb. Heemstede 20.05.1937, promotie Amsterdam UvA 05.07.1961|c|, hoogleraar Amsterdam UvA (1971-2002), overl. Amsterdam 17.09.2014.

 

Noten: |a| niet beschikbaar bij zoekakten {mrtí18}; |b| moeder Steenk (geb.akte Heemstede 1907 no.179, aangifte door de vader gedaan en getekend {!}); |c| proefschrift: Synthese en fysiologische eigenschappen van enkele gemengd heterocyclisch-aromatische sulfiden en sulfonen; promotor: H.O. Huisman.

 

[4] Pieter van Zwieten, geb. Ouderkerk aan den IJssel 25.11.1843, machinist (1874,1899), overl. Delft 30.06.1928, tr. Hillegersberg 10.09.1871|a|

[5] Rijmpje Johanna Brusik, geb. Hillegersberg 29.12.1844, overl. Delft 23.02.1922.

Uit dit huwelijk (moeder Bruzik):

1.                   levenloze zoon, Delft 26.06.1872.

2.                   levenloze dochter, Delft 22.04.1873.

3.                   Anthonetta Geertruida van Zwieten, geb. Delft 03.07.1874, overl. Delft 12.03.1933, tr. Delft 14.06.1899 Johannes Cornelis Fritschi, geb. Delft 27.10.1868, tabakswerker (1899), overl. Delft 11.04.1947, z.v. Frederik Willem Fritschi, sigarenmaker (1868), meesterknecht in een sigarenfabriek (1899), en Wilhelmina Huiksloot.

4.                   Geertruida Petronella van Zwieten, geb. Delft 25.08.1875, overl. Delft 21.05.1876.

5.                   Pieter Johannes van Zwieten, geb. Delft 15.06.1877|b|; volgt [2].

6.                   Jan van Zwieten, geb. Delft 05.02.1880, overl. Delft 24.04.1955.

7.                   levenloze zoon, Delft 31.12.1883.

8.                   Geertruida Johanna Pieternella van Zwieten, geb. Delft 16.01.1885.

 

Noten: |a| Brusik (huw.akte Hillegersberg 1871 no.11); |b| moeder Bruzik (geb.akte Delft 1877 no.438).

 

[6] Franciscus Steenks, Frans, geb. Naaldwijk 10.09.1847, tuinder (1873), tuinier (1885), overl. Naaldwijk 11.11.1932, tr. ís-Gravenzande 21.02.1873

[7] Cornelia Overkleeft, geb. ís-Gravenzande 16.09.1845, overl. Naaldwijk 10.06.1925.

Uit dit huwelijk (vader veelal Frans):

1.                   Anna Steenks, geb. Naaldwijk 23.07.1873, overl. Naaldwijk 23.07.1873.

2.                   Dirk Hendrik Steenks, geb. Naaldwijk 19.11.1874, overl. Monster 05.11.1948, tr. Monster 26.08.1903 Emma Maria van Antwerpen, geb. Monster 14.02.1877, overl. Naaldwijk 10.04.1954, d.v. Jacobus van Antwerpen en Immetje de Wilde.

3.                   Willem Steenks, geb. Naaldwijk 16.11.1875, overl. Naaldwijk 03.03.1876.

4.                   Janna Maria Steenks, geb. Naaldwijk 15.04.1877|a|; volgt [3].

5.                   Anna Wilhelmina Steenks, geb. Naaldwijk 02.11.1878, overl. Naaldwijk 11.03.1879.

6.                   Willem Steenks, geb. Naaldwijk 22.05.1880, overl. Naaldwijk 17.01.1881.

7.                   Anna Wilhelmina Steenks, geb. Honselersdijk (Naaldwijk) 18.11.1881, overl. Loosduinen 28.06.1932.

8.                   Maria Cornelia Steenks, geb. Naaldwijk 10.06.1883, overl. Naaldwijk 08.01.1885|b|.

9.                   Willem Steenks, geb. Naaldwijk 14.07.1885, overl. Naaldwijk 24.11.1886.

10.               Francina Wilhelmina Steenks, geb. Naaldwijk 05.04.1887, overl. Naaldwijk 04.05.1887.

11.               Willem Steenks, geb. Naaldwijk 03.01.1889, tr. Rotterdam 03.09.1919 Marina Jacoba van Rossum, geb. Rotterdam 14.11.1892, d.v. Jacob van Rossum en Maria Huiberdina Fase.

12.               Franciscus Cornelis Steenks, geb. Naaldwijk 27.02.1891, tr. Wateringen 27.12.1918 Hendrina Gerdina van den Berg, geb. 14.04.1890, d.v. Willem van den Berg en Willempje de Boer.

 

Noten: |a| vader Frans; |b| per abuis geb. 10.07 (overl.akte Naaldwijk 1885 no.4).

 

[8] Jan van Zwieten, geb. Ouderkerk aan den IJssel 31.12.1816, klompenmaker (1843), overl. voor 1880, tr. Nieuwerkerk aan den IJssel 29.04.1843

[9] Tona Krijgsman, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 15.06.1817, naaister (1843), overl. Delfshaven 24.03.1882|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter van Zwieten, geb. Ouderkerk aan den IJssel 25.11.1843; volgt [4].

2.                   Maggeltje van Zwieten, geb. Capelle aan den IJssel 20.08.1849 (no.49), overl. Hoek van Holland 06.07.1929, tr. Capelle aan den IJssel 23.11.1873 Leendert Hoogendijk, geb. Krimpen aan den IJssel 08.03.1847, overl. voor 1929, z.v. Adrianus Hoogendijk en Janna Haak.

3.                   Jan van Zwieten, geb. Capelle aan den IJssel 14.02.1855 (no.6), ingenieur, tr. Amsterdam 22.07.1880 Hiske de Groot, geb. Harlingen 15.02.1860, d.v. Tjietze de Groot, tegelbakker, en Ida Wiersma.

4.                   Sijgje van Zwieten, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1860|c|, overl. Heemstede 24.06.1940|b|, tr. Rotterdam 14.04.1886 Teunis van Rossum, geb. Nieuwe-Tonge 03.01.1859, overl. Rotterdam 16.01.1945, z.v. Govert van Rossum en Marina Kievit.

 

Noten: |a| Antonetta; |b| ook overl.akte Rotterdam 1940 fol.s1-079v; |c| geen geb.akten 1857-1882 beschikbaar in zoekakten.nl {mrtí18}.

 

[10] Pieter Brusik, geb. Hillegersberg 13.04.1816, korenmolenaarsknecht (1840,1844), overl. Rotterdam 12.11.1897, tr. Hillegersberg 12.08.1840

[11] Geertruida Hoogenstrijd, geb. Bergschenhoek 29.03.1816, overl. Rotterdam 17.03.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Brusik, geb. Hillegersberg 10.05.1841, overl. Rotterdam 22.10.1922, tr. Katendrecht 06.11.1862 Leendert van Leeuwen, geb. Charlois 01.11.1834, overl. Rotterdam 24.02.1904, z.v. Dirk van Leeuwen en Catharina van Sprang.

2.                   Bernardus Brusik, geb. Hillegersberg 14.08.1843, overl. Hillegersberg 03.01.1844.

3.                   Rijmpje Johanna Brusik, geb. Hillegersberg 29.12.1844|a|; volgt [5].

4.                   Johanna Brusik, geb. Hillegersberg 26.07.1847, tr. Hillegersberg 10.05.1868 Gerrit Leendert van Gelderen, geb. Rotterdam 18.11.1844, overl. Poortugaal 28.04.1926|b|, d.v. Gerrit van Gelderen en Geertruij den Dikkenboer.

5.                   Pietronella Brusik, geb. Hillegersberg 21.08.1851, overl. Rotterdam 28.03.1925, tr. Hillegersberg 31.08.1884 Sytze Greidanus, geb. Leeuwarden 18.04.1850, z.v. Jan Greidanus, verwer, en Anna Maria Maurer.

 

Noten: |a| Brusik (geb.akte Hillegersberg 1844 no.74); |b| ook overl.akte Rotterdam 1926 fol.s023v.

 

[12] Willem Steenks, geb. Naaldwijk 30.10.1801, tuinder (1824,1873), overl. Naaldwijk 01.03.1890, tr. Naaldwijk 25.06.1824|a|

[13] Antje Westijn, geb. Naaldwijk 26.05.1803, overl. Naaldwijk 10.01.1872|c|.

Uit dit huwelijk (moeder Westein/Westijn/Wesstein/Weststein/Westeijn/Wessteijn/Wetsteijn:

1.                   Martinus Steenks, geb. Naaldwijk 14.10.1824, tuinman, overl. Haarlemmermeer 14.01.1920, tr. Aalsmeer 06.02.1859 Maria de Vries, geb. Aalsmeer 14.02.1836, overl. na 1920, d.v. Klaas de Vries, teelman, en Jaapje van Veen.

2.                   Willem Steenks, geb. Naaldwijk 03.07.1826, overl. Naaldwijk 06.01.1892, tr. Naaldwijk 02.11.1850 Klazina Johanna de Groot, geb. Naaldwijk 14.09.1821, overl. Naaldwijk 03.06.1889, d.v. Nicolaas Arijse de Groot en Johanna Kelmer/Helmer-Kilsner

3.                   Johannes Steenks, geb. Naaldwijk 29.10.1827, overl. ís-Gravenzande 2.5.02.1915, tr. ís-Gravenzande 20.05.1864 Johanna Boon, geb. ca. 1841, overl. na 1915, d.v. Gerrit Boon en Cornelia van Rijn.

4.                   Gerardus Steenks, geb. Naaldwijk 12.01.1829, tr. Naaldwijk 02.06.1860 Maria Cornelia Steenks, geb. Naaldwijk 03.07.1836, d.v. Gerard Steenks en Magdalena Monna.

5.                   Margaretha Steenks, geb. Naaldwijk 06.08.1830, overl. Naaldwijk 11.04.1899, tr. Naaldwijk 16.06.1855 Arij Martinus de Groot, geb. Naaldwijk 31.10.1828, z.v. Nicolaas Arijsz de Groot en Johanna Kelmer/Kilmer.

6.                   Anna Steenks, geb. Naaldwijk 18.11.1831, overl. Loosduinen 13.03.1917, tr. Naaldwijk 21.05.1869 Marinus Steenks, geb. Naaldwijk 11.05.1833, overl. Naaldwijk 10.03.1908, z.v. Gerard Steenks en Magdalena Monna.

7.                   Gerardina Steenks, geb. Naaldwijk 20.04.1833, overl. Naaldwijk 02.06.1867.

8.                   Elizabertus Steenks, geb. Naaldwijk 23.10.1834.

9.                   Johanna Steenks, geb. Naaldwijk 18.12.1835.

10.               Fransina Steenks, ook Francina, geb. Naaldwijk 12.02.1837, overl. Naaldwijk 24.03.1837.

11.               Johanna Steenks, geb. Naaldwijk 05.06.1837.

12.               Jacob Steenks, geb. Naaldwijk 24.04.1838, overl. Naaldwijk 21.12.1862.

13.               Cornelis Steenks, geb. Naaldwijk 26.11.1839, arbeider, overl. Haarlemmermeer 20.02.1887|f|, tr. ís-Gravenzande 17.03.1872 Maria Overkleeft, geb. ís-Gravenzande 29.03.1846, overl. Haarlemmermeer 11.04.1914, d.v. Willem Overkleeft en Neeltje Leerdam.
†††† MO tr. 2e Haarlemmermeer 28.03.1894 Hendrik Mekus, geb. Nieuwerkerk 03.09.1834, arbeider, overl. Haarlemmermeer 19.12.1917, z.v. Willem Mekus en Anna Naas/Maas.
†††† HM tr. 1e Haarlemmermeer 01.06.1859 Dirkje van Harskamp, geb. Maarn 17.03.1821, dienstbaar (1848), overl. Haarlemmermeer 01.12.1892, d.v. Aalt van Harskamp, arbeider, en Maria van Dien.
†††† DvH tr. 1e Bodegraven 15.12.1848|e| Jan van der Dors, geb. Bodegraven 07.06.1819, bouwmansknecht, z.v. Reinier van der Dors en Gergje Verlaan; tr. 2e voor 1851 Johannes van Loon, geb. Alkemade ca. 1807, overl. Haarlemmermeer 25.12.1857|g|, z.v. Willem van Loon en Gijsbertje van Westering.

14.               Gijsbertus Steenks, geb. Naaldwijk 18.09.1841, overl. Naaldwijk 2.5.09.1841.

15.               Johannes Steenks, geb. Naaldwijk 23.08.1842, overl. Naaldwijk 31.01.1914, tr. 1e ís-Gravenzande 19.05.1871 Maria Overkleeft (1842-voor1873), d.v. Dirk Overkleeft en Janna van Leerdam; tr. 2e ís-Gravenzande 25.04.1873 Adriana van der Hout, geb. ís-Gravenzande 23.12.1850, overl. Zoeterwoude 25.10.1925, d.v. Jan van der Hout en Maria Judieca Willemse.

16.               Johanna Steenks, geb. Naaldwijk 28.02.1844, overl. Delft 01.12.1933|d|, tr. Naaldwijk 22.05.1875 Huibrecht van der Velden, geb. Naaldwijk 28.07.1846, overl. Naaldwijk 09.08.1919, z.v. Huibrecht van der Velden (1809-1881) en Jannetje Valstar.

17.               Franciscus Steenks, geb. Naaldwijk 10.09.1847|b|; volgt [6].

 

Noten: |a| bruid in de akte Westijn, tekent met Wessteijn (huw.akte Naaldwijk 1824 no.15); |b| moeder Wetsteijn (geb.akte Naaldwijk 1847 no.75); |c| Wesstein (overl.akte Naaldwijk 1872 no.4); |d| ook overl.akte Naaldwijk 1933 no.88; |e| bruid geb. 1820 (huw.akte Bodegraven 1848 no.19); |f| moeder per abuis van der Stein (overl.akte Haarlemmermeer 1887 no.45); |g| echtgenote per abuis Herskamp (overl.akte Haarlemmermeer 1857 no.360).

 

[14] Dirk Overkleeft, geb. Noordland 27.07.1808, ged. ís-Gravenzande 31.07.1808, tuinder, overl. ís-Gravenzande 10.02.1862, tr. ís-Gravenzande 10.05.1839

[15] Janna van Leerdam, geb. ís-Gravenzande 19.04.1813, tuinierster, overl. ís-Gravenzande 16.03.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Overkleeft, geb. ís-Gravenzande 28.10.1839, tuindersknecht, overl. ís-Gravenzande 21.02.1861.

2.                   Frans Overkleeft, geb. ís-Gravenzande 29.04.1841, overl. ís-Gravenzande 27.07.1918, tr. ís-Gravenzande 28.06.1873 Gerritje van Rijn, geb. ís-Gravenzande 06.09.1844, overl. ís-Gravenzande 20.07.1916, d.v. Jakobus van Rijn en Geertruida Kroonenburg.

3.                   Maria Overkleeft, geb. ís-Gravenzande 02.11.1842, overl. voor 1873, tr. ís-Gravenzande 19.05.1871 Johannes Steenks (1842-1914), z.v. Willem Steenks en Anna Westeijn.

4.                   Cornelia Overkleeft, geb. ís-Gravenzande 11.09.1844, overl. ís-Gravenzande 28.09.1844.

5.                   Cornelia Overkleeft, geb. ís-Gravenzande 16.09.1845; volgt [7].

6.                   Jacobus Marinus Overkleeft, geb. ís-Gravenzande 07.11.1847, overl. ís-Gravenzande 06.06.1848.

7.                   Gerritje Overkleeft, geb. ís-Gravenzande 07.11.1847, overl. ís-Gravenzande 30.04.1848.

8.                   Jacobus Marinus Overkleeft, geb. ís-Gravenzande 02.07.1851, overl. ís-Gravenzande 26.11.1851.

9.                   Jacobus Marinus Overkleeft, geb. ís-Gravenzande 12.08.1852, overl. ís-Gravenzande 09.11.1852.

10.               Gerritje Overkleeft, geb. ís-Gravenzande 12.09.1855, overl. ís-Gravenzande 1.5.04.1947, tr. ís-Gravenzande 21.07.1876 Cornelis van den Berg, geb. ís-Gravenzande 19.10.1850, overl. ís-Gravenzande 03.02.1930, z.v. Pieter van den Berg en Engeltje Vreugdenhil.

11.               Maria Overkleeft, geb. ís-Gravenzande 25.07.1857, overl. Loosduinen 27.04.1931, tr. ís-Gravenzande 12.02.1882 Lambertus van Hof, geb. Boskoop 19.03.1859, overl. na 1931, z.v. Jan van Hof en Aaltje Schoonhoven.

 

[16] Pieter van Zwieten, geb. Bodegraven xx.08.1794, broodbakker (1816), koopman (1820), brievenbesteller (1843), boodschappenloper (1852,1859), overl. Ouderkerk aan den IJssel 23.02.1862, z.v. Jan van Zwieten en Catharina van Linschoten; tr. Ouderkerk aan den IJssel 29.12.1813|a|

[17] Sijgje Kok, geb. Ouderkerk aan den IJssel xx.03.1787, overl. Ouderkerk aan den IJssel 12.07.1859, d.v. Cornelis Kok en Naatje/Ariaantje Schonenburg.

Uit dit huwelijk (moeder soms Sijchje):

1.                   Cornelis van Zwieten, geb. Ouderkerk aan den IJssel 07.06.1814, overl. IJsselmonde 03.11.1883, tr. Ouderkerk aan den IJssel 10.05.1834 Maria Bakker, geb. Ouderkerk aan den IJssel 10.01.1804|b|, overl. IJsselmonde 17.04.1875, d.v. Pieter Bakker en Voeksje/Volkje Nederlof.

2.                   Jan van Zwieten, geb. Ouderkerk aan den IJssel 31.12.1816; volgt [8].

3.                   Chatrina van Zwieten, ook Cathrina, geb. Ouderkerk aan den IJssel 17.11.1820, tr. Capelle aan den IJssel 27.05.1848 Adrianus Ooms, geb. Capelle aan den IJssel 12.09.1818, overl. Kralingen 29.01.1890, z.v. Adam Ooms en Adriana van Beijeren.

4.                   Adriana van Zwieten, geb. Ouderkerk aan den IJssel 01.08.1822, overl. Rotterdam 25.05.1897, tr. Ouderkerk aan den IJssel 07.08.1847 Cent Krijgsman, geb. Ouderkerk aan den IJssel 09.08.1823, overl. IJsselmonde 23.06.1892, z.v. Gerret Krijgsman en Geertje Schouten.

5.                   Martinus van Zwieten, geb. Ouderkerk aan den IJssel 07.09.1825, klompenmaker, overl. IJsselmonde 28.01.1896|d|, tr. Ouderkerk aan den IJssel 07.05.1852 Maria van der Doe, geb. Ouderkerk aan den IJssel 27.04.1814, dienstbode (1852), overl. Ridderkerk 23.05.1898|c|, d.v. Jan van der Doe en Marrigje Stolk.

6.                   Trijntje van Zwieten, ook Truijtje, geb. Ouderkerk aan den IJssel 21.03.1830, overl. Zwijndrecht 20.04.1902, tr. Jan Lagenwaard, overl. voor 1902.

 

Noten: |a| huw.bijln niet beschikbaar bij zoekakten {mrtí18}; |b| geb. Oud Alblas xx.09.1804 (overl.akte IJsselmonde 1875 no.28); |c| geb. Capelle aan den IJssel (overl.akte Ridderkerk 23.05.1898); |d| z.v. Dirk van Zwieten en Sijgje Verkerk (overl.akte IJsselmonde 1896 no.10).

 

[18] Johan Daniel Krijgsman, Daniel, geb. ca. 1764, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 24.03.1822|a|, tr.

[19] Magcheltje Konijn, ged. Bergschenhoek 02.10.1774|d|, koopvrouw (1825,1843), overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 19.08.1848, d.v. Cornelis Konijn (-1816) en Aaltje van der Laan (-1797); tr. 2e Nieuwerkerk aan den IJssel 30.04.1825|b| Cornelis Brakel, ged. Berkel en Rodenrijs 15.06.1777, arbeider, overl. Rotterdam 04.01.1861|f|, z.v. Simon Brakel en Johanna Valkenburg (-1780).

†††† CB otr. 1e Berkel en Rodenrijs 24.08.1800, tr. Berkel en Rodenrijs 07.09.1800 Neeltje de Koning, geb. Moerkapelle, overl. Zegwaart 12.03.1824.

Ė Getuigen verklaren over Simon Brakel dat hij ďin den jare 1700 twee en negentig zijne woonplaats te Berkel heeft verlaten, en naar Helvoetsluijs is vertrokken, aldaar op ís Lands-werf als timmerman heeft gewerkt, en in den jaren 1700 drie en negentig ter zee is gaan varen, zonder dat na dien tijd eenig berigt van dezelves verblijf, veel min van deszelvs leven of dood is kennelijk geworden.Ē|c|

Uit dit huwelijk (moeder soms Knijn, moeder ook Maggeltje/Magteltje):

1.                   Antona Krijgsman, geb. ca. 1798, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 24.09.1815.

2.                   Alida Krijgsman, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel ca. 1806, overl. Bergschenhoek 10.11.1856, tr. 1e Nieuwerkerk aan den IJssel 10.05.1834 Teunis Maasland, geb. Noord-Waddinxveen 04.05.1807, z.v. Jan Maasland en Maria van der Kraan; tr. 2e Bergschenhoek 19.05.1847 Leendert Neeleman, geb. Berkel en Rodenrijs 12.12.1823, overl. Bergschenhoek 06.05.1903, z.v. Jan Neeleman, watermolenaar, en Pieternella van den Berg.
†††† TM tr. 1e Bergschenhoek 28.08.1831 Maria van der Lee, geb. Zevenhuizen ca. 1801, overl. Bergschenhoek 20.12.1833, d.v. Simon van der Lee en Ingetje Overgauw.
†††† LN tr. 2e Hillegersberg 06.12.1857 Wilhelmina Barbara van Vliet, geb. Hillegersberg 12.08.1830, d.v. Cornelis van Vliet en Maria Michielsen.

3.                   Johan Daniel Krijgsman, geb. ca. 1809, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 06.01.1813.

4.                   Helena Krijgsman, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 27.02.1812, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 29.04.1812.

5.                   Johan Daniel Krijgsman, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 31.12.1813, overl. Berkel en Rodenrijs 20.04.1864, tr. Berkel en Rodenrijs 16.06.1839 Arendje van den Ende, geb. Delft 05.01.1809, d.v. Pieter van den Ende en Arendje Nedervelt.
†††† AvdE tr. 1e Berkel en Rodenrijs 29.11.1829 Hijmen Verhoeff, geb. Berkel ca. 1796, z.v. Jan Verhoeff en Gerritje van der Graaf.

6.                   Tona Krijgsman, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 15.06.1817; volgt [9].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Nieuwerkerk aan den IJssel 1822 no.7); |b| bruid in akte Knijn, tekent met Konijn (huw.akte Nieuwerkerk aan den IJssel 1825 no.1); |c| ibidem; |d| Machteltje, d.v. Kornelis Knijn (extract bij huw.bijln Nieuwerkerk aan den IJssel 1815 no.1): |f| per abuis van Brakel (overl.akte Rotterdam 1861 fol.a16).

 

[20] Bernardus Brusik, geb. Zevenhuizen ca. 1773, overl. Hillegersberg 08.02.1826, z.v. Jan Brusik en Krijntje Vink; otr. Hillegersberg (ambachtstrouw) 20.04.1798, tr. Hillegersberg 13.05.1798

[21] Anna van Dijk, soms Johanna, geb. Hillegersberg ca. 1777, bouwvrouw (1830), overl. Hillegersberg 24.09.1842, d.v. Cornelis van Dijk en Baartje de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Krijntje Brusik, ged. Hillegersberg 10.03.1799, w.s. begr. Hillegersberg 26.02.1801.

2.                   Cornelis Brusik, ged. Hillegersberg 06.07.1800, arbeider, overl. Rotterdam 26.08.1847, tr. 1e Hillegersberg 07.07.1830|a| Adriana Stolwijk, geb. Hillegersberg ca. 1797, dienstmeid (1818), asophaalster (1830), overl. Hillegersberg 20.09.1834, d.v. Leendert Stolwijk en Maria Korpershoek; tr. 2e Hillegersberg 10.06.1840 Johanna Petronella de Bruin, Antje, geb. Hillegersberg 03.01.1816, naaister (1840), overl. Hillegersberg 01.02.1864, d.v. Dirk de Bruin en Anna Breedveld.
†††† AS tr. 1e Delfshaven 04.10.1818 Johann Friedrich Schwier, geb. Essern (KŲnigreich Hannover)|c| ca. 1792, brandersknecht, overl. Delfshaven 25.09.1822, z.v. Johann Heinrich Schwier (-1818) en Ilse Margaretha Hilgenheiern/Hilgemeiern.
†††† JPdB tr. 1e Hillegersberg 25.11.1835 Willem van Geenen, geb. Hillegersberg 15.01.1812, overl. Hillegersberg 13.09.1836, z.v. Jacobus van Geenen en Grietje Slingerland; tr. 3e Hillegersberg 04.07.1862 Cornelis van de Natie, geb. Hazerswoude 09.04.1822, overl. Hillegersberg 27.10.1875, z.v. Klaas van de Natie en Adriana Langendam.
†††† CvdN tr. 1e Rotterdam 07.01.1852 Johanna Premť, geb. Alphen 19.03.1827, overl. Hillegersberg 12.01.1861, d.v. Pieter Premť en Hendrika Baggel; tr. 3e Hillegersberg 09.02.1865 Jannetje Cornelia Verkerk, geb. Rotterdam 29.07.1825, overl. Rotterdam 19.10.1900, d.v. Jacob Verkerk en Catharina Theresia Kervezee.
†††† JCV tr. 1e Rotterdam 07.08.1844 Adriaan Meeusen, geb. Zaamslag ca. 1816, z.v. Adriaan Meeusen en Neeltje Bolleman.

3.                   Jan Brusik, ged. Hillegersberg 11.09.1803, arbeider, overl. Hillegersberg 14.10.1883, tr. 1e Hillegersberg 27.04.1836 Ariaantje de Bruin, geb. Pijnacker 04.01.1811, ged. Pijnacker 03.02.1811, overl. Hillegersberg 14.07.1848, d.v. Hendrik de Bruin en Beeldje Verwoerd, werkster (1836); tr. 2e Hillegersberg 18.01.1849 Aagje van Geenen, geb. Hillegersberg 04.01.1816, overl. na 1883, d.v. Jacobus van Geenen, arbeider, en Grietje Slingerland.

4.                   Krijntje Brusik, ged. Hillegersberg 10.05.1807, overl. Rotterdam 03.12.1873, tr. Hillegersberg 07.07.1830|b| Bastiaan Hofland, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1807, touwslagersknecht (1830), houtzager (1842), overl. Rotterdam 19.02.1882, z.v. Jan Hofland, arbeider, en Maria van den Heuvel.

5.                   Arie Brusik, geb. Hillegersberg 26.08.1811, ged. Hillegersberg 11.08.1811, fuselier bij het eerste bataillon der negende afdeling infanterie (1837), overl. Rotterdam 09.11.1883, tr. Hillegersberg 23.08.1837 Johanna Dorothea Weerts, geb. Hillegersberg 02.05.1814, overl. Rotterdam 17.04.1886, d.v. Hendrik Weerts en Johanna Nuij, werkster (1837).

6.                   levenloze zoon, Hillegersberg 16.05.1813.

7.                   Pieter Brusik, geb. Hillegersberg 13.04.1816; volgt [10].

8.                   levenloze zoon, Hillegersberg 30.08.1820.

9.                   Baartje Brusik, ged. Hillegersberg 18.11.1822, overl. Rotterdam 20.08.1899, tr. Rotterdam 29.08.1849 Johannes Tienhoven, geb. Rotterdam 05.05.1824, overl. Delfshaven 31.03.1859, z.v. Johannes Tienhoven en Maria van ít Hart.

 

Noten: |a| akte no.12; |b| akte no.13; |c| nu Ortsteil van Diepenau, Landkreis Nienburg/Weser, Bundesland Niedersachsen.

 

[22] Pieter Hogenstrijd, geb. Hazerswoude ca. 1787, timmermansknecht (1814,1840), timmerman (1844), overl. Hillegersberg 25.02.1846|b|, z.v. Gerrit Hoogenstrijd en Antje van der Laan; tr. Bergschenhoek 28.10.1813

[23] Rijmoet Krans, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1791/1792, kraambewaarster (1848), overl. Hillegersberg 25.09.1879, d.v. Jan Krans en Geertruij van Zaalen.

Uit dit huwelijk (vader veelal Hoogenstrijd):

1.                   Gerrit Hogenstrijd, ook Hoogenstrijd, geb. Bergschenhoek 24.01.1814, timmermansknecht, tr. 1e Zegwaart 05.11.1841 Jacoba Maas, geb. Zegwaart 22.05.1813, overl. Hillegersberg 28.09.1850, d.v. Pieter Maas, smid, en Catharina Rosendaal; tr. 2e Hillegersberg 16.05.1852 Johanna van Mijnen, geb. Zevenhuizen 29.07.1813, overl. Hillegersberg 19.01.1902, d.v. Hermanus van Mijnen en Trijntje van Eijk.

2.                   Geertruida Hogenstrijd, geb. Bergschenhoek 29.03.1816|a|; volgt [11].

3.                   Johannes Hoogenstrijd, geb. Hillegersberg 18.10.1817, overl. Overschie 02.08.1882, tr. 1e Overschie 30.05.1841 Ingetje Nijding, geb. Overschie 16.11.1817, overl. Overschie 11.11.1860, d.v. Jacob Nijding en Johanna van Gogh; tr. 2e Rotterdam 30.09.1863 Ariaantje Bak, geb. Gouderak, geb. 22.10.1834, overl. Rotterdam 06.10.1910, d.v. Hendrik Bak en Ariaantje Stam.
†††† AB tr. 1e Berkel en Rodenrijs 29.10.1857 Pieter de Jong, geb. Overschie 03.07.1821, overl. Berkel en Rodenrijs 24.09.1861, z.v. Pieter de Jong en Niesje Nouten; tr. 3e Rotterdam 30.05.1883 Johannes Franciscus de Haas, geb. Rotterdam 31.12.1822, overl. Rotterdam 10.12.1910, z.v. Johannes de Haas en Maria Anna Schuts.
†††† JFdH tr. 1e Amsterdam 31.05.1848 Anthonia Bom, geb. Rotterdam 28.08.1822, overl. Rotterdam 12.02.1882, d.v. Pieter Bom en Teuntje Heijblom.

4.                   Antje Hoogenstrijd, geb. Hillegersberg 10.03.1820, overl. Hillegersberg 02.05.1838.

5.                   Willem Hoogenstrijd, geb. Hillegersberg 11.07.1822, overl. Rotterdam 02.03.1893|c|, tr. Hillegersberg 19.03.1845 Christina Maria Conijn, geb. Hillegersberg 06.01.1825, overl. Rotterdam 16.06.1907, d.v. Leendert Conijn en Elizabeth Colet.

6.                   Maria Henderika Hoogenstrijd, geb. Hillegersberg 09.08.1826, overl. Rotterdam 18.08.1907|d|, tr. Hillegersberg 20.09.1848 Jan van der Starre, geb. Delft 05.02.1826, visser, overl. Rotterdam 15.12.1907, z.v. Pieter van der Starr, schipper, en Teuna Vente.

7.                   Petronella Hoogenstrijd, geb. Hillegersberg 05.04.1828, overl. Hillegersberg 18.08.1828.

 

Noten: |a| vader in akte Hogenstrijd, tekent met Hogestrijd (geb.akte Bergschenhoek 1816 no.11); |b| Hoogenstrijd; |c| moeder Reijmonda Crans; |d| moeder Reimpje Petronella Reimouth.

 

[24] Martinus Steenks, geb. Naaldwijk ca. 1767, tuinder (1824), overl. Naaldwijk 26.03.1849, z.v. Gerrit Steenks en Judith Oerlemans; tr.

[25] Grietje van den Berg, overl. 1811.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerritje Steenks, geb. Naaldwijk 16.07.1797, overl. Naaldwijk 08.02.1880, tr. Naaldwijk 20.05.1820 Jacobus de Groot, geb. ca. 1797, z.v. Cornelis de Groot en Neeltje van Duijn.

2.                   Jannetje Steenks, geb. Naaldwijk 29.11.1798, overl. Naaldwijk 05.10.1827, tr. Naaldwijk 18.06.1825 Johannis Renaud, geb. Voorburg 27.08.1798, broodbakker, overl. na 1836, z.v. Joannis Renaud (-1840), schilder, overl. Delft 15.12.1872, en Sanderijntje Verhard.
†††† JR tr. 2e Maasland 06.03.1829 Maria van Dijk, ged. Maasland 31.05.1800, overl. Delft 20.03.1877, d.v. Jan van Dijk, verwer, en Hendrika van den Akker.

3.                   Willem Steenks, geb. Naaldwijk 30.10.1801; volgt [12].

 

[26] Willem Westeijn, overl. xx.02.1810, tr.

[27] Antje Valstar, geb. Naaldwijk 09.08.1772, landbouwster (1819,1824), overl. Naaldwijk 24.07.1836, d.v. Jan Valstar en Grietje van der Boom; tr. 2e Naaldwijk 08.07.1837 Gerrit Beekenkamp, geb. ís-Gravenzande 09.03.1779, overl. Naaldwijk 25.10.1869, z.v. Jan Beekenkamp en Pieternelletje Lugtigheid.

†††† GB tr. 2e Naaldwijk 08.07.1837 Neeltje ít Hart, geb. Maasland 15.06.1788, overl. Naaldwijk 23.11.1866, d.v. Pieter ít Hart en Jacoba Lugtigheid.
†††† NtH tr. 1e voor 1830 Jacob van der Eijck, geb. Naaldwijk 24.06.1781, overl. Naaldwijk 11.07.1830, z.v. Cornelis van der Eijck en Grietje Noordam.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Wessteijn, geb. Naaldwijk 19.08.1792, overl. Naaldwijk 24.08.1833, tr. Pieter Huisman.

2.                   Johannes Westijn, ook Weststeijn, geb. Naaldwijk ca. 1794, bouwman, overl. Alkemade 07.08.1881, tr. 1e Alkemade 26.03.1824 Jorina Vellekoop, geb. Alkemade ca. 1804, overl. voor 1850, d.v. Arie Vellekoop en Antje Schouten; tr. 2e Alkemade 29.05.1850 Willemijntje Los, geb. ca. 1810, vleeshouwster (1850), overl. Alkemade 27.02.1885, d.v. Huig Los en Gerritje de Jong.
†††† WL tr. 1e Alkemade 01.07.1830 Hermanus Prosman, geb. Alkemade ca. 1810, landbouwer, overl. Alkemade 09.04.1850, z.v. Dirk Prosman en Willemijntje Schouten.

3.                   Fransijntje Westeijn, ook Francina Wessteijn, geb. Naaldwijk ca. 1796, overl. Naaldwijk 10.03.1855, tr. Naaldwijk 18.05.1821 Leendert Boekestein, geb. ís-Gravenzande ca. 1792, tuindersknecht, overl. Naaldwijk 21.05.1872, z.v. Govert Boekestein (-1813) en Clazina van der Boom.

4.                   Grietje Westeijn, ook Wesstein/Wessteijn, geb. Naaldwijk 07.05.1798, overl. Naaldwijk 23.04.1892, tr. Naaldwijk 05.11.1819 Jacobus Noordervliet, geb. Naaldwijk 14.08.1797, bouwman, overl. Naaldwijk 19.09.1835, z.v. Pieter Noordervliet (-1811) en Engeltje Monna.

5.                   Cornelis Weststeijn, geb. Naaldwijk 28.12.1801, tuinman, overl. Naaldwijk 06.10.1855, tr. Alkemade 26.05.1827 Wilhelmina Vellekoop, geb. Alkemade 26.03.1805, overl. Naaldwijk 23.02.1864,d.v. Arie Vellekoop en Antje Scholten.

6.                   Antje Westijn, geb. Naaldwijk 26.05.1803; volgt [13].

 

[28] Henderik Overkleeft, geb. Monster ca. 1766, tuinder (1814,1839), overl. ís-Gravenzande 13.11.1848, z.v. Johannes Overkleeft en Magdalena van Dijk; tr.

[29] Maria van den Bos, geb. ís-Gravenzande ca. 1772, overl. ís-Gravenzande 03.08.1849, d.v. Jan van den Bos en Maria van den Bos.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Overkleeft, geb. Naaldwijk ca. 1793, tuinder, overl. ís-Gravenzande 01.04.1853, tr. ís-Gravenzande 08.05.1824 Dirkje la Brooij, geb. Monster ca. 1794, overl. ís-Gravenzande 07.07.1874, d.v. Jan la Brooij en Christina de Munnik.
†††† DlB tr. 1e voor 1819 Cornelis Middelburg, geb. ís-Gravenzande 13.09.1796, overl. ís-Gravenzande 13.10.1819, w.s. z.v. Gerrit Middelburg.

2.                   Maria Overkleeft, geb. Naaldwijk ca. 1795, overl. ís-Gravenzande 06.11.1875, tr. ís-Gravenzande 06.02.1818 Jacobus Hofland, geb. ís-Gravenzande ca. 1790, tuinder, overl. ís-Gravenzande 03.01.1865, z.v. Gozewinus Hofland, verver, en Ariaantje Rijmerink.

3.                   Magdaleentje Overkleeft, Magdalena, geb. ca. 1798, overl. ís-Gravenzande 22.02.1870, tr. ís-Gravenzande 10.05.1829 Arnoldus Lankester, geb. ca. 1806, overl. ís-Gravenzande 07.05.1853, z.v. Jacobus Johannes Lankester en Anna Johanna Benjamina Coeman.

4.                   Jan Overkleeft, geb. ís-Gravenzande ca. 1800, tuinder, overl. ís-Gravenzande 06.04.1865, tr. ís-Gravenzande 20.07.1849 Trijntje Burger, geb. Monster 07.01.1826, dienstbode (1849), overl. ís-Gravenzande 26.12.1905, d.v. Adolf Burger, arbeider, en Maria de Bruin.

5.                   Cornelia Overkleeft, geb. ís-Gravenzande ca. 1802, naaister (1823), tr. ís-Gravenzande 29.11.1823 Frans van Antwerpen, geb. Monster ca. 1802, tuinder, z.v. Leendert van Antwerpen en Neeltje Franse.

6.                   Arendje Overkleeft, geb. ís-Gravenzande ca. 1805, tuinierster (1835), overl. ís-Gravenzande 28.11.1870, tr. 1e ís-Gravenzande 29.05.1824 Gerrit Schrevelius, geb. ís-Gravenzande 14.03.1799, tuindersknecht (1824), tuinier (1833), overl. ís-Gravenzande 12.08.1833, z.v. Christiaan Schrevelius en Johanna Schoenmaker; tr. 2e ís-Gravenzande 21.03.1835 Coenraad van Hees, ged. Rotterdam 28.09.1809, tuiniersknecht (1835), overl. ís-Gravenzande 16.10.1881, z.v. Louis van Hees, tuinier, en Cornelia Kuijk.

7.                   Dirk Overkleeft, geb. ís-Gravenzande ca. 1808/1809; volgt [14].

8.                   Willem Overkleeft, geb. ís-Gravenzande 24.09.1814, overl. Haarlemmermeer 27.08.1891, z.v. Hendrik Overkleeft en Maria van den Bos. tr. ís-Gravenzande 22.04.1842 Neeltje Leerdam (1817-1870), d.v. Frans (van) Leerdam en Cornelia van der Hout.

 

[30] Frans Leerdam, geb. ís-Gravenzande 19.09.1779, cultivateur (1813), bouwman, overl. ís-Gravenzande 24.12.1832|b|, z.v. Pieter Franse van Leerdam en Gerritje van Santen; tr.

[31] Cornelia van der Hout, geb. ís-Gravenzande ca. 1784, bouwvrouw (1839), overl. ís-Gravenzande 01.01.1865, d.v. Jochem van der Hout en Liedewij Lugtigheid.

Uit dit huwelijk (vader bij geboorten 1813-1823 Leerdam, later ook van Leerdam):

1.                   Gerretje van Leerdam, geb. ís-Gravenzande ca. 1806, overl. ís-Gravenzande 10.07.1852, tr. ís-Gravenzande 25.05.1824 Johannes van Staalduinen, geb. ca. 1802, z.v. Gerrit van Staalduinen en Neeltje Lugtigheid.

2.                   Liedewij van Leerdam, geb. ca. 1807, overl. Kralingen 07.02.1877|d|, tr. ís-Gravenzande 19.10.1827 Jochem Zeelenberg, geb. ca. 1804, overl. Oudenhoorn 14.10.1863, z.v. Jan Zeelenberg en Jaapje Vreugdenhil.

3.                   Pietertje Leerdam, ook van Leerdam, geb. ís-Gravenzande 11.09.1810, overl. Naaldwijk 04.01.1874|c|, tr. ís-Gravenzande 06.07.1832 Pieter Zonneveld, geb. ís-Gravenzande 27.09.1809, z.v. Maarten Janszoon Zonneveld en Jannetje Jorisdr Houwaert.

4.                   Janna Leerdam, later van Leerdam, geb. ís-Gravenzande 19.04.1813|a|; volgt [15].

5.                   Pieter Leerdam, geb. ís-Gravenzande 20.06.1815, tr. 1e Naaldwijk 29.04.1837 Lidewij van Gaalen, geb. Naaldwijk 15.03.1819, overl. Naaldwijk 03.04.1862, d.v. Matthijs van Gaalen en Sophia van Geest; tr. 2e Noord-Waddinxveen 09.04.1863 Adriana Strijdhorst, geb. Zevenhuizen 25.08.1816, overl. Naaldwijk 24.12.1892, d.v. Corstiaan Strijdhorst en Anna Reineker.
†††† AS tr. 1e Zevenhuizen 24.05.1839 Johannes Oudijk, geb. Gouda ca. 1814, overl. Noord-Waddinxveen 29.09.1857, z.v. Gerrit Oudijk en Laantje Trompert.

6.                   Neeltje Leerdam, geb. ís-Gravenzande 29.09.1817, overl. ís-Gravenzande 15.03.1870, tr. ís-Gravenzande 22.04.1842 Willem Overkleeft (1814-1891), z.v. Hendrik Overkleeft en Maria van den Bos.

7.                   Jochem Leerdam, geb. ís-Gravenzande 18.03.1819, overl. Geervliet 06.06.1873, tr. 1e ís-Gravenzande 26.04.1844 Jaapje van der Wel, geb. ís-Gravenzande 19.11.1818, overl. Geervliet 01.10.1870, d.v. Abraham van der Wel en Antje Houwaert; tr. 2e Spijkenisse 15.04.1871 Pleuntje Bos, geb. Spijkenisse 26.06.1829, overl. Geervliet 15.08.1903, d.v. Leendert Bos en Anna Houmes.
†††† PB tr. 1e Spijkenisse 16.11.1849 Arij den Belder, geb. Spijkenisse 27.12.1819, overl. Spijkenisse 06.06.1870, z.v. Arie den Belder en Willemijntje van der Berg; tr. 3e Geervliet 26.02.1875 Kommer Troost, geb. Oude-Tonge 23.07.1836, overl. Heenvliet 31.03.1908, z.v. Pieter Troost en Baaltje Emaus.

8.                   Jan Leerdam, geb. ís-Gravenzande 02.03.1823, tr. 1e ís-Gravenzande 27.03.1846 Engeltje van der Wel, geb. ca. 1825, overl. voor 1850, d.v. Willem van der Wel en Antje van Geest; tr. 2e Naaldwijk 19.10.1850 Ida Vellekoop, geb. Naaldwijk 07.06.1821, overl. ís-Gravenzande 05.10.1907, d.v. Maarten Vellekoop en Jannetje van der Arend.

 

Noten: |a| vader Leerdam (geb.akte ís-Gravenzande 1813 no.25); |b| van Leerdam (overl.akte ís-Gravenzande 1832 no.45); |c| Pietje Leerdam; |d| Liedewei Leerdam.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren