Johannes Boersma (1937-2004)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2016)

 


 

[1] Johannes Boersma, Joop, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 05.12.1937, doctoraal wiskunde Groningen 1959, promotie Groningen 18.12.1964|a|, werkzaam bij de THE (1961-1966), lector Eindhoven (1966-1967),  hoogleraar Eindhoven (1967-1997), overl. Eindhoven 29.11.2004, tr. Aduard 29.12.1964 Lolkje Jagersma, geb. Tietjerksteradeel 07.09.1940.

– Levensbericht: MacTutor

 

Noten: |a| proefschrift: Boundary value problems in diffraction theory and lifting surface theory; promotor: A.I. van de Vooren (1919-2007).

 

[2] Harmen Boersma, geb. Leeuwarderadeel 01.11.1908, tr.

[3] IJtske de Jong, geb. Nijkerk (Ferwerderadeel) 06.10.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Boersma, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 05.12.1937; volgt [1].

 

[4] Johannes Boersma, geb. Siegerswoude (Opsterland) 10.02.1867, ploegbaas (1897,1898), spoorwegbeambte (1900,1901), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 25.08.1937, tr. Leeuwarderadeel 17.04.1897

[5] Aafke Wouda, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 02.05.1864, huishoudster (1897), overl. Twijzelerheide (Achtkarspelen) 10.06.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rienje Harmina Boersma, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 07.06.1898, overl. Leeuwarderadeel 19.08.1898.

2.                   Theunis Boersma, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 24.10.1900, tr. K. Faber.

3.                   Rienje Harmina Boersma, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 09.12.1901, tr. N. Faber.

4.                   Harmen Boersma, geb. Leeuwarderadeel 01.11.1908; volgt [2].

 

[6] Menne de Jong, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 09.02.1888, landbouwer (1910), overl. Leeuwarden 17.12.1929|a|, tr. Ferwerderadeel 04.05.1910

[7] Wijtske Tilma, geb. Nijkerk (Ferwerderadeel) 14.10.1888, overl. Leeuwarden 24.01.1957, begr. Ferwerd 28.01.1957.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bauke Jelle de Jong, geb. Ferwerderadeel ca. 1911, arts, overl. Urk 23.06.1939, tr. Willemina van Dijken.
     WvD tr. 2e tussen 1939 en 1957 M.L. Bonzet.

2.                   B. de Jong.

3.                   IJtske de Jong, geb. Nijkerk (Ferwerderadeel 06.10.1914); volgt [3].

4.                   Zoon P. de Jong, tr. M.M. v.d. Giessen.

5.                   Jelte de Jong, geb. Ferwerderadeel ca. 1918, ambtenaar bij de crisis controle dienst, overl. Wierden 01.02.1953, tr. Hendrikje Kolkman.

6.                   Dochter B. de Jong, tr. Th. Kramer.

7.                   IJ.H. de Jong.

8.                   Dochter N. de Jong, tr. H.T. Nieuwenhuis.

9.                   Dochter H. de Jong, tr. J. Visser.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (overl.akte Ferwerderadeel 1929 no.96).

 

[8] Theunis Wytzes Boersma, geb. Siegerswoude (Opsterland) 01.02.1829, wegwachter (1869), spoorbeambte (1883,1885), overl. Noordhorn (Zuidhorn) 12.05.1885, tr. Opsterland 15.05.1854

[9] Ietje Lolkes van der Wal, geb. Ureterp (Opsterland) 27.04.1831, overl. tussen 1893 en 1897.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sjoukjen Boersma, geb. Siegerswoude (Opsterland) 11.02.1855, tr. Baarderadeel 21.05.1881 Symon Rinses Feitsma, geb. Wieuwerd ca. 1859, z.v. Rinse Jacobs Feitsma en Trijntje Alberts Algera.

2.                   Wytze Boersma, geb. Opsterland 01.04.1857, spoorbeambte (1883), tr. Zuidhorn 27.12.1883 Pieterke Kremer, geb. Noordhorn (Zuidhorn) ca. 1859, d.v. Alje Kremer, tapper, en Marchien Eelzing.

3.                   Lolke Boersma, geb. Opsterland 01.10.1859, spoorweg-conductuer (1885), overl. Venlo 13.02.1886, tr. Zuidhorn 17.09.1885 Aaltje Zijlstra, geb. Burum ca. 1859, d.v. Auke Jans Zijlstra, arbeider, en Aaltje Kriens Eppinga.

4.                   Fardouw Boersma, geb. Siegerswoude (Opsterland) 17.08.1862, dienstmeid (1883), overl. Niezijl (Grijpskerk) 23.11.1899, tr. Grijpskerk 28.09.1883 Lieuwe de Vries, geb. Oostrum ca. 1856, arbeider (1883), overl. na 1899, z.v. Douwe Baukes de Vries, arbeider, en Hiltje Minnema.

5.                   Bartje Boersma, geb. Siegerswoude (Opsterland) 09.12.1864, dienstmeid (1887), overl. Noordhorn (Zuidhorn) 28.05.1893, tr. Zuidhorn 05.05.1887 Sjabbe Drijfhout, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 08.09.1854, boerenknecht (1887), arbeider (1899), overl. Grootegast 21.11.1933, z.v. Douwe Drijfhout, timmerman, en Janna Dijkstra, huishoudster.
     SD tr. 2e Zuidhorn 11.05.1899 Grietje Nijboer, geb. Drachten (Smallingerland) 27.01.1856, arbeidster (1899), d.v. Wobbe Jans Nijboer, arbeider, en Albertje Douwes Frieswijk, arbeidster.

6.                   Johannes Boersma, geb. Siegerswoude (Opsterland) 10.02.1867; volgt [4].

7.                   Aaltje Boersma, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 29.10.1869, overl. Groningen 28.03.1931.

 

[10] Harmen Taekes Wouda, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 25.06.1813, slager, overl. Achtkarspelen 07.08.1902, tr. 1e Achtkarspelen 17.05.1845 Adriaantje Kornelis Boersma, geb. Achtkarspelen 23.12.1821, overl. Geerkesklooster (Achtkarspelen) 07.12.1859, d.v. Kornelis Tomas Boersma en Trijntje Lammerts Kuipers; tr. 2e Achtkarspelen 06.07.1861

[11] Rienje Willems Dijk, geb. Niezijl (Grijpskerk) 11.05.1828, overl. Leeuwarden 24.09.1915.

Uit het huwelijk Wouda-Boersma:

1.                   Taeke Wouda, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 25.05.1846, bakkersknecht (1876), kastelein (1877,1888), overl. voor 1923, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 12.02.1876 Geertruida Nicolai, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 05.01.1850, overl. Kollumerland en Nieuwkruisland 13.08.1923, d.v. Alle Nicolai en Emke Jacobus Bijslma.

2.                   Kornelis Wouda, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 14.07.1851, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 12.05.1900 Antje Poppema, geb. Oudwoude (Kollumerland en Nieuwkruisland) 20.06.1873, overl. Dennenoord (Zuidlaren) 04.06.1943|a|, d.v. Jacob Poppema en Jeltje de Groot.
     AP tr. 2e Groningen 17.07.1916 Johannes Prieshof, geb. Zuidlaren 14.10.1867, landbouwer (1890), arbeider (1916), overl. Assen 26.09.1938, z.v. Albert Prieshof, landbouwer, en Henderika Tol, landbouwer.
     JP tr. 1e Zuidlaren 08.11.1890 Jantje Bakker, geb. Zuidlaren 23.03.1863, overl. Groningen 12.07.1904, d.v. Harmannus Bakker, bakker, en Lammigje Timmer.

3.                   Jan Wouda, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 27.10.1855, overl. Achtkarspelen 03.11.1855.

4.                   Jan Wouda, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 09.03.1857, timmerman (1880), landbouwer (1917,1941), overl. Opende (Grootegast) 25.05.1941, tr. 1e Grootegast 07.08.1880 Sjoukje Bijma, geb. Opende (Grootegast) 27.08.1858, dienstmeid (1880), overl. Grootegast 10.01.1902, d.v. Folkert Tjerks Bijma, dagloner, en Boukje Piers Bijstra, dagloonster; tr. 2e Grootegast 12.04.1917 Anke van der Velde, geb. Terheijl (Roden) 01.11.1884, huishoudster (1917), overl. Grootegast 11.10.1942, d.v. Jan van der Velde, landbouwer, en Wiebrigje Hofstede.
     AvdV tr. 1e Grootegast 16.01.1904 (echtsch. Arr.Rb. Groningen, ingeschr. Grijpskerk 19.08.1912) Jan Horneman, geb. Kommerzijl (Grijpskerk) 14.04.1881, stoker (1904), koopman (1914), z.v. Tiemen Horneman, arbeider, en Alberdina Jakobs.
     JH tr. 2e Grijpskerk 06.06.1914 Geeske Roorda, geb. Munnekezijl (Kollummerland c.a.) 09.09.1893, dienstbode (1914), d.v. Sikke Roorda, arbeider, en Pieterke Stuveling.

Uit het huwelijk Wouda-Dijk:

5.                   Willem Wouda, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 09.06.1862, overl. Achtkarspelen 23.01.1863.

6.                    Aafke Wouda, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 02.05.1864; volgt [5].

7.                   Harmina Wouda, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 16.09.1866.

8.                   Willem Wouda, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 29.10.1868, slager (1899), tr. Achtkarspelen 11.05.1899 Sibbeltje Reitsma, geb. Augsbuurt (Kollumerland en Nieuwkruisland) 22.07.1874, d.v. Jan Reitsma en Steventje Annes Sytsma.

 

Noten: |a| ook overl.akte Groningen 1943 no.841.

 

[12] Benjamin de Jong, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 10.04.1852, landbouwer (1890,1910), overl. Ferwerderadeel 29.01.1923; tr. 1e Ferwerderadeel 17.05.1884 Akke Hendriks Boersma, geb. Wanswerd ca. 1862, overl. (kraambed) Hallum (Ferwerderadeel) 27.02.1885, d.v. Hendrik Metskes Boersma en Grietje Sytses Kroodsma; tr. 2e Ferwerderadeel 04.06.1887

[13] Baukje Talsma, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 15.02.1861, overl. Leeuwarden 21.05.1910|a|.

Uit het huwelijk de Jong-Boersma:

1.                   levenloze zoon, Hallum (Ferwerderadeel) 22.02.1885.

Uit het huwelijk de Jong-Talsma:

2.                   Menne de Jong, geb. Hallum (Ferwederadeel) 09.02.1888; volgt [6].

3.                   Ymkje de Jong, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 20.04.1890, tr. Ferwerderadeel 07.05.1914 Meile Tamminga, geb. Leeuwarden ca. 1890, veehouder (1914), z.v. Karsjen Ytzens Tamminga en Dirkje Miedema.

4.                   levenloos kind, Hallum (Ferwerderadeel) 29.10.1893.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (overl.akte Ferwerderadeel 1910 no.48).

 

[14] Bauke Piers Tilma, geb. Genum (Ferwerderadeel) 16.09.1861, landbouwer, overl. Westernijkerk (Ferwerderadeel) 21.12.1908; tr. 2e Ferwerderadeel 13.03.1902 Jeltje Cnossen, geb. Follega (Lemsterland) ca. 1864, overl. na 1908, d.v. Pieter Johannes Cnossen en Antje Feikes Douma; tr. 1e Ferwerderadeel 05.06.1884

[15] Ytske Jeltes Bakker, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 26.03.1863, overl. Lichtaard (Ferwerderadeel) 09.07.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Tilma, geb. Nijkerk (Ferwerderadeel) 08.06.1887, overl. Ferwerd (Ferwerderadeel) 20.08.1937.

2.                   Wijtske Tilma, geb. Nijkerk (Ferwerderadeel) 14.10.1888; volgt [7].

3.                   Baukje Tilma, geb. Nijkerk (Ferwerderadeel) 01.07.1891, overl. Nijkerk (Ferwerderadeel) 19.04.1892.

4.                   Jelte Tilma, geb. Nijkerk (Ferwerderadeel) 03.12.1892, tr. Cnossen.

5.                   Baukje Tilma, geb. Nijkerk (Ferwerderadeel) 29.04.1894, overl. Nijkerk (Ferwerderadeel) 26.01.1895.

6.                   levenloze zoon, Nijkerk (Ferwerderadeel) 06.05.1899.

 

[16] Wytze Theunis Boersma, geb. Duurswoude ca. 1798, overl. Opsterland 06.04.1870, z.v. Theunis Hendriks Boersma en Fardoun Pieters; tr. Opsterland 07.05.1818

[17] Bartje Geerts Jansma, geb. Siegerswoude ca. 1793, d.v. Geert Jans Jansma en Trijntje Rinzes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teunis Boersma, geb. Opsterland 25.07.1818.

2.                   Trijntje Boersma, geb. Siegerwoude (Opsterland) 05.08.1820, tr. Opsterland 29.04.1844 Hendrik Joekes van der Mei, geb. Bakkeveen ca. 1820, overl. Opsterland 02.01.1881, z.v. Joeke Durks van der Mei en Wytske Sikkes Sikkema.

3.                   Geert Boersma, geb. Opsterland 26.08.1822.

4.                   Fardo Boersma, geb. Opsterland 28.10.1824, tr. Opsterland 09.05.1853 Ebele Minderts Veenstra, geb. Siegerswoude (Opsterland) 01.03.1823, z.v. Mindert Wierds Veenstra en Bregtje Ebeles Palsma.

5.                   Gepke Boersma, geb. Siegerswoude (Opsterland) 04.11.1826, overl. De Wilp (Marum) 21.05.1918, tr. Marum 20.05.1848 Arent Bron, geb. Siegerswoude (Opsterland) 04.09.1825, arbeider (1848), z.v. Hans Arents Bron, vervener, en Grietje Hendriks Veenstra, vervenerse.

6.                   Theunis Wytzes Boersma, geb. Siegerswoude (Opsterland) 01.02.1829; volgt [8].

7.                   Willemke Boersma, geb. Opsterland 02.02.1834, overl. Opsterland 17.03.1834.

8.                   Willemke Boersma, geb. Opsterland 31.08.1836, overl. Opsterland 04.09.1836.

 

[18] Lolke Johannes van der Wal, geb. Ureterp ca. 1794, schipper, overl. Baarderadeel 15.07.1867, z.v. Johannes Klazes van der Wal en Aaltje Jans; tr. Opsterland 26.06.1828

[19] Sjoukjen Wierds Veenstra, geb. Siegerwoude ca. 1807, w.s. overl. Opsterland 10.06.1911 (no.106), d.v. Wierd Gaukes Veenstra en Yttje Stevens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje van der Wal, geb. Siegerswoude (Opsterland) 24.02.1829, overl. voor 1895, tr. Baarderadeel 05.08.1858 Hobbe Hendriks Snoekstra, geb. Dronrijp (Menaldumadeel) 27.12.1827, schippersknecht (1858), terpbaas (1895), overl. Franekeradeel 31.10.1895, z.v. Hendrik Wabes Snoekstra en Douke Hobbes Meyer.

2.                   Ietje van der Wal, geb. Ureterp (Opsterland) 27.04.1831; volgt [9].

3.                   Froukjen van der Wal, geb. Baard (Baarderadeel) 29.01.1834, overl. voor 1905, tr. Baarderadeel 22.01.1857 Wopke Annes Vlieger, geb. Winsum (Baarderadeel) 19.09.1830, schippersknecht (1857), potschipper (1905), overl. Leeuwarden 29.12.1905|b|, z.v. Anne Wopkes Vlieger en Hylkjen Ages Dijkstra.

4.                   Imke van der Wal, geb. Siegerswoude (Opsterland) 08.06.1836, dienstmeid (1864), overl. na 1903, tr. Barderadeel 14.05.1864 Hendrik Jans van der Plaats, geb. Franeker 14.07.1837, boerenknecht (1864), veehouder (1903), overl. Jellum (Baarderadeel) 04.03.1903, z.v. Jan Hendriks van der Plaats, timmerknecht, en Geertje Meikes Elsma.

5.                   Johanna van der Wal, geb. Baard (Baarderadeel) 14.05.1838|a|.

6.                   Evertje van der Wal, geb. Baard (Baarderadeel) 14.05.1838, dienstmeid (1863), overl. na 1894, tr. Idaarderadeel 23.05.1863 Oeds Joutes Bijlsma, geb. Wartena (Idaarderadeel) 01.04.1836, scheepstimmerknecht, overl. Warga (Idaarderadeel) 27.09.1894, z.v. Joute Johannes Bijlsma, scheepstimmerknecht, en Froukje Jogchums van der Woude.

7.                   Johannes van der Wal, geb. Siegerswoude (Opsterland) 25.06.1840, werkman (1873), tr. Wymbritseradeel 28.06.1873 Antje Visser, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 18.02.1846, naaister (1834), d.v. Beerend Ulbes Visser, visser, en Hinke Wattes van der Lei.

8.                   Wierd Goukes van der Wal, geb. Baard (Baarderadeel) 11.07.1842, schippersknecht (1867), tr. Baarderadeel 09.05.1867 (echtsch. Arr.Rb. Leeuwarden 17.05.1894, ingeschr. Baarderadeel 30.08.1894) Jantje Jans Noordmans, geb. Oosterlittens (Baarderadeel) 19.05.1847, d.v. Jan Jacobs Noordmans en Ymkjen Reinders Roosma.
     JJN tr. 2e Leeuwarden 13.03.1895 Gerben Yemes Gorter, geb. Deersum (Tauwerderhem) 27.07.1851, brievengaarder (1895), z.v. Yeme Johannes Gorter en Klaaske Gerbens Rienstra.
     GYG tr. 1e Baarderadeel 26.03.1891 Sjoerdtje Joostes van der Ploeg, geb. Jellum (Baarderadeel) 10.09.1867, overl. voor 1895, d.v. Joost Hendriks van der Ploeg en Sieuwke Gerrits de Jong.

9.                   Martha van der Wal, geb. Siegerswoude (Opsterland) 16.11.1844, dienstmeid (1873), tr. Baarderadeel 14.05.1873 Pieter Douwes Riemersma, geb. Oosterlittens (Baarderadeel) 25.12.1837, boerenknecht (1873), z.v. Douwe Tjerks Riemersma, timmerman, en Martzen Wybrens Lantinga.

10.                Gauke van der Wal, geb. Siegerswoude (Opsterland) 08.04.1847, schippersknecht (1875), overl. na 1916, tr. Idaarderadeel 04.09.1875 Rinske Jogchems Epema, geb. Grouw (Idaarderadeel) 14.06.1851, overl. Grouw (Idaarderadeel) 21.03.1916, d.v. Jogchem Rinzes Epema, winkeler, en Janke Taekes Bijlsma.

11.                Klaske van der Wal, geb. Bakkeveen (Opsterland) 26.05.1851, dienstmeid (1879), tr. Baarderadeel 10.05.1879 Foeke Sybrens Wynia, geb. Itens (Hennarderadeel) 07.12.1844, boerenknecht (1879), overl. Leeuwarden 19.01.1920, z.v. Sybren Foekes Wynia, winkelier, en Pierkjen Harmens Fopma.

 

Noten: |a| aangifte door Suffridus Nauta Rinksma, 32 jaar, heel- en vroedmeester (geb.akte Baarderadeel 1838 no.60); |b| ingeschreven extract (overl.akte Baarderadeel 1906 no.1).

 

[20] Tæke Johannes Wouda, geb. ca. 1783, arbeider (1813), slachter (1831), plaatselijk commies (1849), overl. voor 1892, tr.

[21] Aafke Johannes Faber, overl. tussen 1849 en voor 1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Tækes Wouda, geb. Gerkesklooster ca. 1805, dienstknecht (1831), arbeider (1837), overl. voor 1875, tr. 1e Oostdongeradeel 24.09.1831 Ybeltje Ages de Jong, geb. Paesens ca. 1806, dienstmeid (1831), overl. Dokkum 10.06.1837, d.v. Age Tjerks de Jong, gardenier, en Lieukje Sytzes Buisman, arbeidster; tr. 2e Dokkum 03.06.1838 Elisabeth Posthumus, geb. Dokkum 25.02.1812, overl. Dokkum 07.03.1875, d.v. Johannes Posthumus en Jouwkje Ottes.

2.                   Johannes Tækes Wouda, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) ca. 1811, varensgezel (1849), overl. Achtkarspelen 16.06.1892|a|, tr. Achtkarspelen 27.01.1849 Beertje Alderts Kootstra, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 15.04.1811, winkelierster (1849), overl. Achtkarspelen 25.05.1891, d.v. Alderd Doejes Kootstra en Hylktjen Antoons van der Bij.

3.                   Harmen Tækes Wouda, geb. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 25.06.1813; volgt [10].

 

Noten: |a| geb. Fries Stroobos (overl.akte Achtkarspelen 1892 no.108).

 

[22] Willem Johannes Dijk, geb. De Waard (Grijpskerk) ca. 1782, koopman (1812,1818), commissionair (1822,1825), koopman (1828), overl. Niezijl (Grijpskerk) 15.05.1830, z.v. Johannes Jans Dijk en Jantje Willems Krijthe; tr.

[23] Harmina Willems de Waard, geb. Niezijl (Grijpskerk) ca. 1791, herbergierster (1818), huishoudster (1828), overl. Niezijl (Grijpskerk) 08.12.1837, overl. Willem Jans de Waard en Pieterke Tjebbes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Willems Krijthe Dijk, geb. Niezijl (Grijpskerk) ca. 1811, dienstmaagd (1832), tr. Zuidhorn 15.03.1832 Harmannus Meijer, geb. Noordhorn (Zuidhorn) ca. 1804, z.v. Geert Letting Meijer, rijtuigschilder, en Hillechien Harms.

2.                   Pieterke Dijk, geb. Niezijl (Grijpskerk) 29.04.1812, overl. Oldehove 13.06.1812.

3.                   Antje Willems Dijk, geb. Oldehove 10.06.1813, winkelierster (1853), overl. Noordhorn (Zuidhorn) 13.02.1883, tr. 1e Zuidhorn 13.01.1839 Philippus Henderikus Stroband, geb. Heerenveen ca. 1806, inlandse kramer (1839), overl. Groningen 09.12.1842, z.v. Johannes Gerhardus Stroband, commissaris van het trekveer, en Antje Sibrands de Lang; tr. 2e Zuidhorn 12.05.1853 Jacob Schripsema, geb. Aduard 07.06.1821, boerenarbeider (1853), arbeider (1886), overl. Noordhorn (Zuidhorn) 05.08.1886, z.v. Jacob Duurts Schripsema, arbeider, en Roelfke Gerrits Olthof, arbeidster.

4.                   Pieterke Dijk, geb. Oldehove 17.09.1815, dienstmaagd (1840), tr. Grijpskerk 09.04.1840 Bote Gosses de Jager, geb. Grijpskerk 28.12.1810, bakkersknecht (1833), grenier (1840), arbeider (1871), overl. Niezijl (Grijpskerk) 03.02.1871, z.v. Gosse de Jager, schipper, en Kunje Klaassens.
     BGdJ tr. 1e Grijpskerk 10.10.1833 Zaartje Heerkes Pol, ook Sara, geb. Niezijl (Grijpskerk) 14.12.1812, huishoudster (1838), overl. Grijpskerk 07.11.1838, d.v. Tunniske Sjoerts Schuitema, dienstmaagd.

5.                   Willem Dijk, geb. Oldehove 24.08.1818, bakker (1850), overl. na 1880, tr. Zuidhorn 16.05.1850 Willemina Laurentia Dijk, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 07.11.1821, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 15.09.1880, d.v. Jan Dijk, landbouwer, en Maria Sinnighe, landbouwster.

6.                   Johanna Dijk, geb. Niezijl (Grijpskerk) 14.06.1822.

7.                   Johannes Dijk, geb. Niezijl (Grijpskerk) 20.03.1825, bakkersknecht (1852), bakker (1859,1881), overl. na 1881, tr. 1e Kollumerland en Nieuwkruisland 08.05.1852 Zijke Pieters Sikkema, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 13.05.1834, overl. Kollumerland en Nieuwkruisland 26.05.1857, d.v. Pieter Elzes Sikkema en Antje Wiersma; tr. 2e Grootegast 21.04.1859 Aafke de Poel, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 20.04.1831, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 26.06.1881, d.v. Fokke Klazes de Poel, landbouwer, en Riemke Alberts Douma.

8.                   Rienje Willems Dijk, geb. Niezijl (Grijpskerk) 11.05.1828; volgt [11].

 

[24] Menne Ydes de Jong, geb. Hogebeitum ca. 1812, landbouwer, overl. Ferwerderadeel 24.04.1888, z.v. Yde Jans de Jong en Wytske Minnes; tr. Ferwerderadeel 16.05.1833

[25] Hiltje Hanzes Kroodsma, geb. Suawoude (Tietjerksteradeel) ca. 1812, overl. Ferwerderadeel 20.10.1893, d.v. Hans Sytses Kroodsma en Grietje Benjamins de Kleine.

Uit dit huwelijk:

1.                   Yede de Jong, geb. Ferwerderadeel 10.02.1834, overl. Ferwerderadeel 03.12.1837.

2.                   Hans de Jong, geb. Ferwerderadeel 16.08.1835, tr. Ferwerderadeel 07.05.1859 Antje Beernts Krol, geb. Raard (Westdongeradeel) ca. 1839, d.v. Beernt Jans Krol en Tietje Eelkes Bouma.

3.                   Wytske de Jong, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 05.10.1837, boerin (1877), tr. 1e Leeuwarderadeel 10.05.1862 Johannes Jans Althuizes, geb. Britsum ca. 1835, landbouwer, overl. Raard (Westdongeradeel) 09.07.1871, z.v. Jan Johannes Althuizes en Trijntje Jans Jongsma; tr. 2e Idaarderadeel 01.12.1877 Thomas Pieters Feddema, geb. Oostrum ca. 1834, z.v. Pieter Pieters Feddema en Jantje Aants Bosch.

4.                   Yede de Jong, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 04.09.1839, tr. Ferwerderadeel 09.05.1868 Antje Sipkes Jansma, geb. Wanswerd ca. 1846, d.v. Sipke Wybrens Jansma en Sybrigje Pieters van der Woude.

5.                   Frans de Jong, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 14.07.1841, overl. na 1918, tr. Westdongeradeel 10.05.1866 Emke Hiemstra, geb. Foudgum (Westdongeradeel) 05.10.1841, overl. Westdongeradeel 25.12.1918, d.v. Jan Gosses Hiemstra en Sijke Aants Bosch.

6.                   Roelof de Jong, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 04.03.1843, overl. Wagenborgen (Termunten) 28.02.1910.

7.                   Grietje Minnes de Jong, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 25.01.1845, overl. Lichtaard (Ferwerderadeel) 16.09.1846.

8.                   Grietje de Jong, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 23.03.1847, overl. Ferwerderadeel 11.07.1936, tr. Ferwerderadeel 28.05.1870 Symen Jansma, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 16.05.1842, overl. Ferwerderadeel 03.01.1927, z.v. Sipke Wybrens Jansma en Sybrigje Pieters van der Woude.

9.                   Jan de Jong, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 14.08.1849, landbouwer, tr. Ferwerderadeel 25.06.1885 Henderika Tilstra, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 18.06.1858, overl. Ferwerderadeel 14.12.1894, d.v. Pieter Jacobs Tilstra en Hendrikje Schmoll.

10.                Benjamin de Jong, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 10.02.1852; volgt [12].

11.                Jitske de Jong, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 27.06.1854, overl. Ferwerderadeel 10.06.1895, tr. Ferwerderadeel 01.03.1883 Lieuwe van Dijk, geb. Blija (Ferwerderadeel) 26.08.1855, overl. Leeuwarderadeel 09.02.1943, z.v. Goffe Lieuwes van Dijk en Renske Klazes de Roo.

12.                Jacob de Jong, geb. Ferwerderadeel 11.07.1858, overl. Ferwerderadeel 16.11.1860.

 

[26] Jenze Jans Talsma, geb. Wanswerd ca. 1805, landbouwer, overl. Wanswerd (Ferwerderadeel) 13.05.1861, z.v. Jan Baukes Talsma en Marijke Wybrens Terpstra; tr. Ferwerderadeel 21.10.1847

[27] Ymkje Sakes Roorda, geb. Jelsum (Leeuwarderadeel) ca. 1822, landbouwster (1887), overl. na 1910, d.v. Sake Hendriks Roorda en Trijntje Joekes Meinarda.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Talsma, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 24.08.1848, landbouwer, tr. Ferwerderadeel 14.12.1899|a| Grietje Wielinga, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 13.03.1857, winkelierster (1899), d.v. Fedde Douwes Wielinga en Ytje Hilbrands van Gelder.
     GW tr. 1e Ferwerderadeel 21.05.1881 Tæke Kornelis Straatsma, geb. Reitsum (Ferwerderadeel) 25.12.1857, koopman (1881), winkelier (1891), overl. Wanswerd (Ferwerderadeel) 08.01.1891, z.v. Kornelis Eeltjes Straatsma en Berber Tækes van der Tuuk.

2.                   Maaike Talsma, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 17.03.1852, overl. Wanswerd (Ferwerderadeel) 06.04.1874, tr. Ferwerderadeel 18.05.1872 Pier Jelles Jansma, geb. Hantumeruitburen (Westdongeradeel) 30.07.1849, z.v. Jelle Meinderts Jansma en Antje Johannes de Groot.

3.                   Trijntje Talsma, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 11.05.1856, overl. Ferwerderadeel 23.06.1856.

4.                   Bauke Talsma, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 25.11.1857, overl. Ferwerderadeel 05.12.1857.

5.                   Trijntje Talsma, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 21.05.1859, tr. Ferwerderadeel 02.03.1882 Meindert Talsma, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) ca. 1858, broodbakker (1882), z.v. Pieter Meinderts Talsma en Geeske Harmens Beute.

6.                   Baukje Talsma, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 15.02.1861; volgt [13].

 

Noten: |a| bruid Wielenga.

 

[28] Pier Jans Tilma, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 25.07.1820, landbouwer (1846), overl. Genum (Ferwerderadeel) 05.01.1903, z.v. Jan Piers Tilma (ca.1783-1845) en Grietje Jans de Jong; tr. 2e Leeuwarderadeel 10.11.1883 Hendrica Broers, geb. Leeuwarden 31.01.1831, overl. Leeuwarden 13.08.1908, d.v. Sybren Broers en Aaltje Sinnema; tr. 1e Ferwerderadeel 07.05.1846

[29] Wytske Jentjes Wijmstra, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 28.06.1824, overl. Genum (Ferwerderadeel) 18.01.1872, d.v. Jientje Baukes Wijmstra en Maaike Pieters de Boer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maaike Piers Tilma, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 23.02.1847, overl. Ferwerderadeel 18.01.1894, tr. Ferwerderadeel 15.05.1873 Jan de Groot, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 11.03.1845, landbouwer, z.v. Tiete Sjoerds de Groot en Jeltje Gerks de Vries.

2.                   Jan Tilma, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 21.04.1849, tr. Ferwerderadeel 06.05.1882 Antje de Vries, geb. Dantumawoude (Dantumadeel) 09.03.1854, d.v. Jan Cornelis de Vries en Ynskje Sybes Meetsma.

3.                   Jentje Tilma, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 25.08.1851, tr. Ferwerderadeel 03.05.1877 Jeltje Sjoerds de Groot, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 10.10.1854, d.v. Sjoerd Tietes de Groot en Detje Jacobus Penninga.

4.                   Grietje Piers Tilma, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 01.11.1853, overl. Borger 04.01.1940|a|, tr. Ferwerderadeel 25.05.1876 Klaas Meekma, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 23.12.1852, landbouwer, overl. Zuidlaren 08.08.1935, z.v. Sjoerd Klazes Meekma en Sytske Jans Koopmans.

5.                   Baukje Piers Tilma, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 28.03.1856, overl. Ferwerderadeel 12.12.1859.

6.                   Eke Tilma, geb. Ferwerderadeel 13.01.1859, overl. Bloemendaal 28.05.1948, tr. Ferwerderadeel 11.05.1878 Jan Talsma, geb. Birdaard (Dantumadeel) 02.09.1856, landbouwer (1878), overl. Bloemendaal 29.05.1928, z.v. Leendert Jans Talsma en Ykje Tjebbes Fokkema.

7.                   Bauke Tilma, geb. Genum (Ferwerderadeel) 16.09.1861; volgt [14].

8.                   levenloze dochter, Genum (Ferwerderadeel) 21.11.1863.

9.                   Baukje Piers Tilma, geb. Genum (Ferwerderadeel) 11.10.1865, overl. Genum (Ferwerderadeel) 27.02.1874.

 

Noten: |a| ook overl.akte Tietjerksteradeel 1940 no.6.

 

[30] Jelte Tjeerds Bakker, geb. Poppingawier (Rauwerderhem) 25.08.1827, landbouwer, z.v. Tjeerd Jeltes Bakker, landbouwer, en Klaaske Aukes Wartena; tr. Rauwerderhem 08.05.1853

[31] Neeltje Sikkes Bakker, geb. Deersum (Rauwerderhem) 14.11.1831, d.v. Sikke Jeltes Bakker, landbouwer, en Ytske Alles Akkermans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tjeerd Bakker, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 07.02.1854, tr. Ferwerderadeel 09.05.1878 Aaltje Ypes de Jong, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 14.12.1857, d.v. Ype Klazes de Jong en Tætske Jans Poortinga.

2.                   Sikke Jeltes Bakker, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 04.11.1855, overl. Lichtaard (Ferwerderadeel) 17.05.1872.

3.                   Auke Bakker, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 16.10.1858, tr. Dantumadeel 14.04.1883 Hedzertje Castelein, geb. Akkerwoude (Dantumadeel) 29.08.1863, overl. Leeuwarden 25.11.1922, d.v. Melle Hedzers Castelein, landbouwer, en Sjoukje Annes Hiemstra.

4.                   Alle Jeltes Bakker, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 24.04.1861, overl. Lichtaard (Ferwerderadeel) 09.02.1862.

5.                   Ytske Jeltes Bakker, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 26.03.1863; volgt [15].

6.                   Alle Bakker, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 24.08.1864, overl. Ferwerderadeel 22.11.1943, tr. Ferwerderadeel 21.06.1888 Gatske Roorda, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 24.10.1866, overl. Wanswerd (Ferwerderadeel) 02.02.1945, d.v. Bavius Doekes Roorda, landbouwer, en Neeltje Annes Noordenbos.

7.                   Klaas Jeltes Bakker, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 21.12.1866, overl. Ferwerderadeel 26.12.1868.

8.                   Klaas Jeltes Bakker, geb. Lichtaard (Ferwerderadeel) 03.03.1869, overl. Ferwerderadeel 27.09.1944, tr. Ferwerderadeel 28.05.1891 Janke Roorda, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 12.09.1869, overl. Leeuwarden 15.08.1935, d.v. Bavius Doekes Roorda, landbouwer, en Neeltje Annes Noordenbos.

9.                   levenloze dochter, Lichtaard (Ferwerderadeel) 19.06.1870.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren