Christoffel Jacob Bouwkamp (1915-2003)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien november 2015)

 


 

[1] Christofffel Jacob Bouwkamp, z.v. [2/3], geb. Hoogkerk 26.06.1915, hoogleraar Utrecht (1955-1958), hoogleraar Eindhoven (1958-1980), lid KNAW (1960), overl. Eindhoven 23.02.2003, tr. Eindhoven 14.10.1943 Alida Hendrika van der Veer, geb. Arnhem 10.01.1914, overl. Son en Breugel 29.01.2005, d.v. Thijmen van der Veer en Alida Johanna Nieuwenhuijs. 

 

– «Passie voor precisie : In memoriam Christoffel Jacob Bouwkamp (1915-2003)» / door J. Boersma en A.T. de Hoop, in: Nieuw Archief voor Wiskunde 5/4(3), 2003, pp. 205-207.

– «C.J. Bouwkamp en de squared squares» / door J. Haubrich, in: Nieuw Archief voor Wiskunde 5/4(4), 2003, pp. 321-326.
– «
Levensbericht C.J. Bouwkamp» / door A.T. de Hoop, in: Levensberichten en herdenkingen, Amsterdam: KNAW, 2004, pp. 18-24.
– «Christoffel Jacob Bouwkamp (1915-2003)» / door A.T. de Hoop, in: Biografisch Woordenboek Nederlandse Wiskundigen (BWN), 2008.

– «Christoffel Jacob Bouwkamp», de.wikipedia

– «Christoffel Jacob Bouwkamp (CJB) (1915-2003)», Squaring.Net.

– «Kepler-Bouwkamp constant», en.wikipedia.
– Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen (BWNW)

 

AHvdV tr. 1e Hilversum 08.09.1937 Pieter Dietrich, Piet, geb. Amsterdam 06.04.1912, Sergt. St.-II-21 Regiment Infanterie, overl. Delft 10.05.1940|a||c|, begr. Hilversum (Alg.Bpl. Bosdrift) 23.05.1940, begr. Rhenen (Militair ereveld Grebbeberg, vak 14, rij 13), z.v. Pieter Dietrich (1881-1960) en Elisabeth Cornelia Kraan (1888-1956).

Noten: |a| overl.akte Hilversum 31.05.1940 no.355; |c| vermeld op de Erelijst van Gevallenen 1940-1945 op het Binnenhof te ’s-Gravenhage; |d| vermeld op de Gedenkmuur ter nagedachtenis aan de militairen in dienst van het Nederlands Koninkrijk 1940-1945 op Begraafplaats Jaffa aan de Jaffalaan te Delft; |e| foto grafzerk.

 

 

[2] Jurrien Bouwkamp, geb. Garnwerd (Ezinge) 27.11.1887, bakker (1914), arbeider (1917), overl. Hoogkerk 20.11.1968, tr. Groningen 14.05.1914
[3] Grietje Bakker, geb. Zuidhorn 14.05.1886, overl. na 1968.
Uit dit huwelijk:
1.                   Christofffel Jacob Bouwkamp, geb. Hoogkerk 26.06.1915; volgt [1].
2.                   Antje Bouwkamp, geb. Hoogkerk 19.08.1917, overl. Hoogkerk 09.10.1917.
 

[4] Christoffer Bouwkamp, geb. Warfhuizen (Leens) 11.05.1846, schoenmaker, overl. Garnwerd (Ezinge) 23.02.1891, tr. Leens 06.05.1875

[5] Geertje Hartsema, geb. Eenrum 06.03.1848, dienstmeid (1875), overl. Hoogkerk 19.11.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Bouwkamp, geb. Garnwerd (Ezinge) 01.06.1876, machinist (1909), overl. Heerlen 10.03.1944, tr. Roermond 04.02.1909 Agnes Hubertina Christina de Bock, geb. Roermond 19.01.1874, overl. Roermond 02.10.1928, z.v. Jan Hubert de Bock en Maria Anna Hubertina Helgers.
Uit dit huwelijk: Christoffer Jacobus Bouwkamp, geb. Roermond 08.09.1909, tr. Adriana Goverdina Antonetta Kuijten, geb. Venlo 03.08.1905, overl. Heerlen 29.07.1955, begr. Heerlen (Alg.Bpl.) 02.08.1955, d.v. Franciscus Bernardus Kuijten en Antonetta van Boxtel.
     AHCdB tr. 1e Roermond 07.05.1895 Jacobus Hubertus Antonius Legez, geb. Roermond 17.06.1864, meubelmaker (1895), overl. Roermond 13.09.1899, z.v. Antonius Hubertus Legez en Anna Elisabeth Krambrökers; tr. 2e Roermond 04.09.1906 Christianus Josephus Hubertus Jentgens, geb. Roermond 15.09.1885, schrijnwerker (1906), overl. Roermond 21.03.1908, z.v. Johannes Hendrikus Hubertus Jentgens, fabrieksarbeider, en Maria Elisabeth Adriaens.

2.                   Martje Bouwkamp, geb. Garnwerd (Ezinge) 27.03.1878, huishoudster (1906), tr. Hoogkerk 17.05.1906 Jacob Poort, geb. Hoogkerk 09.05.1875, smid (1932), overl. Hoogkerk 30.03.1932, z.v. Harmannus Poort, timmerman, en Jantje van Wijk.

3.                   Anko Bouwkamp, geb. Garnwerd (Ezinge) 07.08.1884, overl. Garnwerd (Ezinge) 14.05.1886.

4.                   Anna Bouwkamp, geb. Garnwerd (Ezinge) 11.05.1886, huishoudster (1941), overl. Groningen 08.07.1941.

5.                   Jurrien Bouwkamp, geb. Garnwerd (Ezinge) 27.11.1887; volgt [2].

6.                   Stientje Bouwkamp, geb. Garnwerd (Ezinge) 20.12.1889, boekhoudster (1926), overl. na 1957, tr. Hoogkerk 27.11.1926 Jan Meles, geb. Eenrum 20.01.1887|a||b|, kellner (1926), overl. Groningen 28.01.1957, z.v. Meles Meles en Antje Jeltes, naaister.

 

Noten: |a| ‘zijnde de vader onbekend’ (geb.akte Eenrum 1887 no.5); |b| erkend bij het huwelijk op 10.11.1888 (huw.akte Eenrum 1888 no.19).

 

[6] Gerrit Bakker, geb. Zuidhorn 01.11.1845, pelmolenaarsknecht (1870), arbeider (1886,1914), overl. Zuidhorn 28.06.1918, tr. Zuidhorn 12.02.1870

[7] Antje Tillema, geb. Zuidhorn 16.09.1849, overl. Zuidhorn 24.05.1933.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Bakker, geb. Zuidhorn 25.12.1869, sigarenmaker (1888), overl. Zuidhorn 07.08.1888.

2.                   Frouktje Bakker, geb. Zuidhorn 18.08.1871, overl. Zuidhorn 24.06.1895, tr. Zuidhorn 01.06.1893 Hindrik Jonkman, geb. De Waarden (Grijpskerk) 12.05.1866, sigarenmaker, overl. Zuidhorn 11.02.1940,  z.v. Arend Jonkman, arbeider, en Marieke Cazemier.
     HJ tr. 2e Zuidhorn 06.05.1897 Grietje Bosscher, geb. Zuidhorn 19.01.1868, naaister (1897), overl. Zuidhorn 20.01.1954, d.v. Kornelis Bosscher, arbeider, en Grietje Veltrop, arbeidster.

3.                   Kornelis Bakker, geb. Zuidhorn 16.03.1875, sigarenmaker (1901,1944), overl. Zuidhorn 17.12.1944, tr. Zuidhorn 23.05.1901 Jantje van der Leest, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 09.03.1877, dienstbode (1901), overl. Zuidhorn 18.09.1948, d.v. Simme van der Leest, arbeider, en Renje Jonkman, arbeidster.

4.                   Jakob Bakker, geb. Zuidhorn 14.08.1881, sigarenmaker (1899), los arbeider (1948), overl. Zuidhorn 18.11.1948, tr. Zuidhorn 31.08.1899 Trijntje de Groot, geb. Niekerk (Oldekerk) 03.02.1881, arbeidster (1893), overl. Zuidhorn 13.04.1962, d.v. Lodewijk de Groot, veerschipper, en Auktje Bakker, arbeidster.

5.                   Niesjen Bakker, geb. Zuidhorn 23.09.1883, overl. Groningen 02.11.1912, tr. Zuidhorn 04.06.1903 Harm Hommes, geb. Siddeburen (Slochteren) 10.07.1882, overl. Groningen 16.06.1951, z.v. Geert Hommes, dagloner, arbeider, en Sieben Geuze, arbeidster.
     HH tr. 2e Zuidhorn 30.05.1918 Trientje van der Veen, geb. Tolbert (Leek) 02.04.1884, dienstbode (1913), overl. Zuidhorn 08.12.1952, d.v. Folkert van der Veen, arbeider, en Antje de Groot.
     TvdV tr. 1e Zuidhorn 03.04.1913 Jan Drentje, geb. Bedum 09.06.1878, barbier (1913), sigarenmaker (1917), overl. Zuidhorn 31.12.1916, z.v. Sijtse Drentje, timmerman, en Aaltje Noordveld.

6.                   Grietje Bakker, geb. Zuidhorn 14.05.1886; volgt [3].

7.                   Aaltje Bakker, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 28.03.1888, tr. Zuidhorn 16.06.1910 Ekke van der Noord, geb. Zuidhorn 05.10.1884, melkventer (1913), arbeider (1917), petroleumventer (1939,1944), z.v. Pieter van der Noord, timmerman, en Grietje Gernaat.

 

[8] Jacob Berends Bouwkamp, geb. Oosternieland (Uithuizermeden) ca. 1800, schoenmaker, overl. Warfhuizen (Leens) 07.08.1847, tr. Usquert 07.05.1840

[9] Anna Stoffers Zwaagman, geb. Usquert ca. 1812, schoenmaakster (1875), overl. Garnwerd (Ezinge) 25.02.1888.

Uit dit huwelijk:

1.                  Stijntje Bouwkamp, geb. Warfhuizen (Leens) 29.03.1841, overl. Warfhuizen (Leens) 11.12.1848.

2.                  Jacob Bouwkamp, geb. Warfhuizen (Leens) 19.10.1842, schoenmaker (1880,1885), leerlooier (1926), overl. Warfhuizen (Leens) 25.01.1926, tr. Eenrum 2905.1880 Harmanna Luidens, geb. Eenrum 17.05.1847, overl. Warfhuizen (Leens) 19.05.1934, d.v. Jan Luidens, schoenmaker, en Anje Klaassens Tillema.

3.                  Trientje Bouwkamp, geb. Warfhuizen (Leens) 23.07.1844, overl. Warfhuizen (Leens) 07.02.1845.

4.                  Christoffer Bouwkamp, geb. Warfhuizen (Leens) 11.05.1846; volgt [4].

 

[10] Jurjen Davids Hartsema, geb. Niehove (Oldehove) 23.11.1821, broodbakker (1846,1847), rentenier (1849), zonder beroep (1851), schipper (1875), overl. Wehe (Leens) 16.01.1908, tr. 2e Eenrum 23.05.1863 Aaltje Strabbing, geb. Hoogezand 15.12.1832, dienstmeid (1863), overl. Wehe (Leens) 05.01.1914, d.v. Hindrik Strabbing, zaagmolenaarsknecht, en Elssien Gerards Verheek; tr. 1e Eenrum 30.04.1846

[11] Martje Kornelis Wiersum, geb. Eenrum 06.05.1820, overl. Eenrum 13.12.1860.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruida Hartsema, geb. Eenrum 18.01.1847, overl. De Waarden (Grijpskerk) 05.03.1890, tr. Grijpskerk 01.07.1876 Johannes Kerkstra, geb. Burum (Kollumerland) 05.11.1835, timmerman, overl. De Waarden (Grijpskerk) 04.03.1893, z.v. Rieuwert Kerkstra en Trijntje van der Mei.

2.                   Geertje Hartsema, geb. Eenrum 06.03.1848; volgt [5].

3.                   David Hartsema, geb. Eenrum 26.08.1849, schipper, overl. Zoutkamp (Ulrum) 14.04.1932, tr. Ulrum 14.01.1885 Ebeltje Bos, geb. Zoutkamp (Ulrum) 29.05.1857, overl. Dennenoord (Zuidlaren) 14.11.1929|a|, d.v. Jan Bos, schipper, tapper, en Antje Snijder, tappersche.

4.                   Maria Hartsema, geb. Eenrum 16.03.1851, overl. Groningen 26.12.1911, tr. Leens 30.05.1878 Duurt Bonninga, geb. Maarslag (Leens) 19.10.1846, schipper (1878), arbeider (1908), overl. Groningen 01.12.1908, z.v. Jannes Jacobs Bonninga, schipper, en Frouwke Duurts Hekma.

 

Noten: |a| ook overl.akte Ulrum 1929 no.42.

 

[12] Jan Bakker, geb. Zuidhorn 19.11.1817, landbouwer (1843), zonder bepaald beroep (1843,1848), winkelier (1851,1853), overl. Zuidhorn 27.08.1853, tr. Zuidhorn 11.05.1843

[13] Niesjen Iwema, geb. Lagemeeden (Aduard) 17.06.1818, winkelierster (1857,1895), overl. Zuidhorn 29.10.1895; tr. 2e Zuidhorn 15.01.1857 Simon de Vries, geb. Ezinge 18.04.1831, pelmolenaarsknecht (1857), winkelier (1857,1881), overl. Zuidhorn 19.10.1896, z.v. Gerrit Jans Simons de Vries, korenmolenaar, en Eelje Jakobs Wolters.

Uit het huwelijk Bakker-Iwema:

1.                   Kornelis Bakker, geb. Zuidhorn 06.12.1843.

2.                   Gerrit Bakker, geb. Zuidhorn 01.11.1845; volgt [6].

3.                   Aaltje Bakker, geb. Zuidhorn 23.08.1848, overl., Utrecht 02.07.1914, tr. Groningen 17.04.1873 Grieko de Vies, geb. Zuidwolde (Bedum) 12.02.1842, landbouwer (1873), zonder beroep (1874), rentenier (1877,1879), zonder beroep (1880), landgebruiker (1882), zonder beroep (1883), koopman (1907), overl. Utrecht 01.10.1917, z.v. Ekke Gerrits de Vries, landbouwer, en Anje Jans Zuidema.

4.                   Jan Bakker, geb. Zuidhorn 03.12.1850, overl. Zuidhorn 13.12.1850.

5.                   levenloze zoon, Zuidhorn 23.09.1851.

6.                   levenloze zoon, Zuidhorn 27.06.1852|a|.

7.                   levenloze dochter, Zuidhorn 27.06.1852|b|.

Uit het huwelijk de Vries-Iwema:

8.                   Trijntje de Vries, geb. Zuidhorn 15.06.1857, overl. Zuidhorn 23.08.1881.

9.                   Gerhard de Vries, geb. Zuidhorn 24.11.1859, afslager (1910), zaakwaarnemer (1919), overl. Zuidhorn 28.01.1919, tr. Ezinge 14.05.1910 Anje Oosta, geb. Ezinge 03.03.1865, overl. Ezinge 29.05.1926, d.v. Jan Derks Oosta, dagloner, en Aafke Jans Helder.

 

Noten: |a| akte no.28; |b| akte no.29.

 

[14] Kornelis Harms Tillema, geb. Zuidhorn ca. 1813, landbouwer, overl. Zuidhorn 22.01.1894, tr. Zuidhorn 15.05.1847

[15] Frouktje Harsveld, geb. Zuidhorn 18.10.1817, landbouwster, overl. Zuidhorn 30.09.1904, tr. 1e Zuidhorn 15.05.1843 Jan Venema, geb. Lagemeeden (Aduard) 23.03.1819, landbouwer, overl. Zuidhorn 30.11.1843, z.v. Pieter Jans Venema, landbouwer, en Eltje Jans Iwema, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Tillema, geb. Zuidhorn 08.01.1848, overl. Zuidhorn 03.03.1860.

2.                   Ekke Tillema, geb. Zuidhorn 30.09.1851, overl. Zuidhorn 24.01.1860.

3.                   Grietje Tillema, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 08.01.1848, overl. Zuidhorn 17.09.1883.

4.                   Antje Tillema, geb. Zuidhorn 16.09.1849; volgt [7].

5.                   Aaltje Tillema, geb. Zuidhorn 02.01.1854, overl. Oldehove 13.04.1887, tr. Zuidhorn 06.05.1880 Jan Heeres, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 16.08.1851, landbouwer, overl. Niezijl (Grijpskerk) 11.3.1900, z.v. Jan Heeres (-1893), wolkammer, landbouwer, en Trijntje Ekkes Ronda.
     JH tr. 2e Oldehove 17.05.1888 Anje Aldertshof, geb. Uithuizermeeden 09.04.1865, huishoudster (1888), overl. Zuidhorn 04.03.1944, d.v. Hindrik Aldertshof, landbouwer, en Trijntje van Dam, landbouwster.
     AA tr. 2e Grijpskerk 14.04.1904 Meerten van der Boogh, geb. Oostwold (Leek) 05.10.1870, landbouwer, overl. Zuidhorn 08.07.1954, z.v. Geert van der Boogh, landbouwer, en Annechien Groenendal, landbouwster.

6.                   Louke Tillema, geb. Zuidhorn 10.09.1856, overl. Zuidhorn 22.01.1894.

7.                   Jakob Tillema, geb. Zuidhorn 21.03.1858, landbouwer, overl. Zuidhorn 08.05.1926.

8.                   Pieter Tillema, geb. Zuidhorn 09.01.1860, overl. Zuidhorn 22.02.1943.

9.                   Grietje Tillema, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 22.11.1861, overl. Zuidhorn 17.09.1883.

 

[16] Jacob Berents, dagloner, overl. Oosternieland (Uithuizermeeden) voor 1840, tr. voor 1800

[17] Trijntje Brandjes, overl. na 1840.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Berents Bouwkamp, geb. Oosternieland (Uithuizermeeden) ca. 1800; volgt [8].

 

[18] Stoffer Zwaagman, geb. Middelstum ca. 1771, schoenmaker (1813,1848), overl. Usquert 20.08.1852|b|, z.v. Hendrik Zwaagman en Elizabet, tr. voor 1806

[19] Stientje Jans Homan, geb. Usquert ca. 1779, overl. Usquert 26.08.1844, d.v. Jan Pieters, stelmaker, en Hijkje Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabet Zwaagman, geb. Usquert ca. 1806, naaister (1855), overl. Usquert 14.03.1855.

2.                   Jan Zwaagman, geb. Usquert ca. 1808, overl. Usquert 29.01.1829.

3.                   Anna Zwaagman, geb. Usquert ca. 1812; volgt [9].

4.                   Hinderika Zwaagman, geb. Usquert 06.08.1813, tr. Usquert 02.05.1844 Conrad Stevens Post, geb. Bunde (Königreich Hannover)|a| ca. 1815, ijzersmid (1844,1857), z.v. Steven Harms Post, commissionair, en Nella Conraads Degenaar.

5.                   Hendrik Zwaagman, geb. Usquert 15.12.1816, overl. Usquert 19.06.1848.

6.                   Egbert Zwaagman, geb. Usquert 11.10.1818, schoenmaker (1845,1883), overl. Usquert 26.03.1883, tr. Usquert 10.07.1845 Antje Pieters de Wilde, geb. Usquert 14.03.1823, overl. Usquert 23.01.1886, d.v. Pieter Alberts de Wilde, koorschipper, tapper, en Hilje Hendriks, tapster.

 

Noten: |a| nu Gemeinde Bunde, Landkreis Leer, Bundesland Niedersachsen; |b| Christoffer Hendriks Zwaagman (overl.akte Usquert 1852 no.20).

 

[20] David Harms Hartsema, geb. Niehove ca. 1796, landbouwer (1818,1819), broodbakker (1846,1854,1865), overl. Eenrum 16.05.1865, z.v. Harm Hartsema, broodbakker, en Grietje Fristers Elema, tr. Oldehove 25.05.1818

[21] Geertruid Jurjens Capel, geb. Aduard ca. 1799, dienstmaagd (1818), landbouwster (1819), broodbakster (1846,1854), overl. Eenrum 08.01.1860, d.v. Jurrien Tjesses Capel/Kapel (1769-1842), schipper, en Wiske Theodorus Hieming.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jurjen Davids Hartsema, geb. Niehove (Oldehove) 23.11.1821; volgt [10].

2.                   Harm Hartsema, geb. Niehove (Oldehove) 31.05.1819|a|, molenaarsknecht (1854), rentenier (1884), overl. Wildervank 16.02.1884, tr. Leens 30.10.1854|b| Katharina Ronda, geb. Wehe (Leens) 28.08.1830, overl. na 1884, d.v. Jan Lammerts Ronda, schipper, en Hilje Ekkes Ekkens.

3.                   Frister Hartsema, geb. Niehove (Oldehove) 23.02.1824.

 

Noten: |a||b| Ha­rsema bij geboorte (geb.akte Oldehove 1819 no.27) en huwelijk (huw.akte Leens 1854 no.19).

 

[22] Kornelis Jakobs Wiersum, geb. Eenrum ca. 1774, kastelein (1814,1820), herbergier (1824,1825), overl. Eenrum 02.08.1825, z.v. Jakob Ulferts Wiersum, landbouwer, en Maria Freerks, landbouwster, tr. voor 1799

[23] Geertje Berents Mulder, geb. Eenrum ca. 1780, d.v. Berent Pieters Mulder en Attje Jenes, herbergierster (1829), kasteleinsche (1837,1844), overl. Eenrum 12.10.1844.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Wiersum, geb. Eenrum 24.02.1799, overl. Eenrum 17.05.1854, tr. 1e Eenrum 22.05.1824 Abel Eilderts Nienhuis, geb. Eenrum 02.12.1801, boerenknecht (1824), dagloner (1826), overl. Eenrum 19.11.1826, z.v. Eildert Markus Nienhuis, landbouwer, en Martje Alles; tr. 2e Eenrum 24.08.1829 Klaas Eilderts Nienhuis, geb. Eenrum ca. 1804, dagloner (1831,1832), schipper (1834,1853), overl. Eenrum 14.12.1853, z.v. Eildert Markus Nienhuis, koopman, en Matje Alles.

2.                   Jakob Wiersum, geb. Eenrum ca. 1802, overl. Eenrum 08.08.1837.

3.                   Berend Wiersum, geb. Eenrum ca. 1805, overl. Winsum 05.08.1820.

4.                   Freerk Wiersum, geb. Eenrum ca. 1809, overl. Wiersum 23.12.1811.

5.                   Jene Wiersum, geb. Eenrum 10.10.1811, landbouwer, overl. Warfhuizen (Leens) 03.12.1891, tr. 1e Eenrum 30.01.1842 Berendje Benes Rijzebol, geb. Warfhuizen (Leens) ca. 1811, landbouwster, overl. Warfhuizen (Leens) 12.07.1849, d.v. Bene Jans en Aafke Roelfs; tr. 2e Leens 22.04.1852 Anje Marringa, geb. Eenrum 23.02.1825, overl. Warfhuizen (Leens) 29.08.1889, d.v. IJpe Marringa, koopman, en Louwke Hendriks Addinga.

6.                   Attje Wiersum, geb. Eenrum 17.01.1814, kastenleinsche (1850), overl. Eenrum 23.01.1850, tr. Eenrum 20.05.1844 Garmt Wiersema Elema, geb. Ulrum ca. 1812, smidsknecht (1844), kastelein (1847,1849), landbouwer en molenaar (1875), overl. Eenrum 22.02.1886, z.v. Luitje Jacobs en Kornelske Garmts Wiersema, landbouwster.

7.                   Freerk Wiersum, geb. Eenrum 04.07.1817, overl. Eenrum 22.10.1838.

8.                   Martje Wiersum, geb. Eenrum 06.05.1820; volgt [11].

 

[24] Kornelis Jans Bakker, geb. Zuidhorn ca. 1797, boerenzoon (1816), landbouwer (1816,1859), overl. Aduard 07.07.1887, z.v. Jan Willems Bakker, landbouwer, en Trijntje Jans, landbouwster, tr. Zuidhorn 15.06.1816

[25] Aaltje Abels Hofman, geb. Zuidhorn ca. 1791, landbouwster, overl. Aduard 24.02.1872, d.v. Abel Jakobs Hofman, landbouwer, en Jakobtje Berends, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jakoba Bakker, geb. Zuidhorn 18.06.1816, overl. Vierhuizen (Ulrum) 12.06.1896, tr. Zuidhorn 13.05.1847 Jan Elzes Kiestra, geb. Burum (Kollumerland) 05.04.1816, landbouwer, overl. Vierhuizen (Ulrum) 23.09.1893|a|, z.v. Elze Jans Kiestra, landbouwer, en Boitjen Jakobs Dijkstra, landbouwster.

2.                   Jan Bakker, geb. Zuidhorn 19.11.1817; volgt [12].

3.                   Abel Jakobs Bakker, geb. Zuidhorn 12.08.1819, overl. Oldehove 01.04.1898, tr. Oldehove 28.02.1852 Anna Hendriks Gaaikema, geb. Oldehove 01.03.1830, overl. Oldenhove 15.08.1879, d.v. Hendrik Siemens Gaaikema, landbouwer, en Auktje Klaassens Stollinga, landbouwster.

4.                   Willem Bakker, geb. Zuidhorn 06.02.1822, overl. Zuidhorn 21.04.1822.

5.                   Trijntje Bakker, geb. Zuidhorn 11.07.1824, overl. Zevenhuizen (Leek) 04.07.1890, tr. Aduard 08.05.1850 Hendrik Hendriks Kuiper, geb. Fransum (Aduard) 25.11.1825, broodbakker (1850,1852), landbouwer te Zevenhuizen (Leek) (1854,1890), overl. na 1890, z.v. Hendrik Egberts Kuiper, landbouwer, en Jantje Harms Wieringa, landbouwster.

6.                   Aafke Bakker, geb. Zuidhorn 09.10.1828, overl. Zuidhorn 12.02.1874, tr. Aduard 18.05.1870 Ailko Hamming, geb. Grijpskerk 17.01.1835, landbouwer, overl. Grijpskerk 12.07.1911, z.v. Menno Bennema Hamming, koopman, pelmolenaar, en Ida Jurjens Westerdijk.
     AH tr. 2e Zuidhorn 19.05.1875 Maria Wesselina Kloosterhuis, geb. Winsum 31.10.1831, overl. Grijpskerk 24.08.1920, d.v. Carelis Johannes Kloosterhuis, koopman, en Abeltje Abrahams de Boer.

7.                   Kornelis Bakker, geb. Zuidhorn 28.10.1831, pelmolenaar (1860,1863), overl. Aduard 14.04.1907, tr. Aduard 12.05.1859 Mentje Bennema, geb. Den Ham (Aduard) 22.12.1824, overl. Aduard 04.05.1883, d.v. Hendrik Bennema, landbouwer, en Aafke Gaaikes Kamstra, landbouwster.

 

Noten: |a| ‘geboren te Kollum, provincie Friesland’ (overl.akte Ulrum 1893 no.47) {een misverstand bij de aangevers en/of de ambtenaar van de burgerlijke stand}.

 

[26] Gerrit Jans Iwema, geb. Lagemeeden ca. 1789, landbouwer, overl. Zuidhorn 06.12.1859, z.v. Jan Abels Iwema, landbouwer, en Renske Reintjes, landbouwster, tr. 1e Aduard 08.02.1812 Hindrikje Ennes Valk, geb. Lagemeeden ca. 1791, landbouwster, overl. Lagemeeden (Aduard) 08.02.1813, d.v. Enne Everts Valk, landbouwer, en Grietje Egberts Wuffing; tr. 2e Zuidhorn 11.05.1817

[27] Trijntje Rienders de Boer, geb. Oostwold ca. 1799, landbouwster, overl. Zuidhorn 02.03.1864, d.v. Riender Jans de Boer, landbouwer, en Nieske Jans, landbouwster.

Uit het huwelijk Iwema-Valk:

1.                   Grietje Iwema, geb. Hoogemeeden (Aduard) 30.12.1812, overl. Lagemeeden (Aduard) 21.12.1816.

Uit het huwelijk Iwema-de Boer:

2.                   Niesjen Iwema, geb. Lagemeeden (Aduard) 17.06.1818; volgt [13].

3.                   Jan Iwema, geb. Zuidhorn 12.04.1820, overl. Noordwijk (Marum) 09.02.1902, tr. Aduard 13.02.1864 Barbera Lubberts, geb. Wierum (Aduard) 04.01.1842, overl. Noordwijk (Marum) 10.01.1921, d.v. Egbert Lubberts, landbouwer, en Hilje Wolvinga, landbouwster.

4.                   Riender Iwema, geb. Zuidhorn 28.05.1822, overl. Zuidhorn 26.02.1824.

5.                   Renske Iwema, geb. Zuidhorm 17.01.1824, overl. Zuidhorn 22.09.1825.

6.                   Riender Iwema, geb. Zuidhorn 10.03.1826, overl. Zuidhorn 29.11.1859.

7.                   Abel Iwema, geb. Zuidhorn 16.02.1828, overl. Zuidhorn 25.05.1829.

8.                   Abel Iwema, geb. Zuidhorn 31.03.1830, overl. Zuidhorn 09.05.1865.

9.                   Rensina Iwema, geb. Zuidhorn 08.04.1832, overl. Zutphen 12.03.1896, tr. Zuidhorn 05.03.1866 Arend Lukas Oosterhuis, geb. Baflo (Winsum) 19.06.1832, drogist (1866), overl. Groningen 08.07.1886, z.v. Jan Oosterhuis en Titia Wessels.

10.               Harm Iwema, geb. Zuidhorn 20.03.1834, overl. Zuidhorn 12.06.1834.

11.               Rentje Iwema, geb. Zuidhorn 04.04.1835, overl. Zuidhorn 16.04.1866, tr. Zuidhorn 13.11.1865 Jeltje Kuipers, geb. Noordhorn (Zuidhorn) 24.07.1844, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 30.07.1866, d.v. Jan Reinders Kuipers, landbouwer, en Antje Jelmers Steenhuizen, landbouwster.

12.               Anje Iwema, geb. Zuidhorn 21.02.1838, overl. Zuidhorn 17.07.1838.

13.               Pieter Iwema, geb. Zuidhorn 14.06.1839, overl. Zuidhorn 29.05.1840.

14.               Eltje Iwema, geb. Zuidhorn 20.11.1840, overl. Zuidhorn 03.12.1900, tr. Zuidhorn 07.01.1869 Fredrik Hidding, geb. Zuidhorn 23.02.1825, pelmolenaarsknecht (1861), pelmolenaar (1863,1869), arbeider (1890), overl. Zuidhorn 05.01.1890, z.v. Jan Hidding, landbouwer, en Roelfke Roelfs Stellema (ca.1778-1859), landbouwster.
     FH tr. 1e Auard 10.05.1861 Fokeltje/Vokeltje van Til, geb. Lagemeeden (Aduard) 05.01.1828, overl. Zuidhorn 05.04.1867, d.v. Freerk Rienders van Til, landbouwer, en Jantje Harms van Weerden, landbouwster.

15.               Gerrit Iwema, geb. Zuidhorn 29.06.1842, overl. Zuidhorn 05.08.1842.

16.               Gerrit Iwema, geb. Zuidhorn 04.08.1845, overl. Zuidhorn 25.05.1855.

 

[28] Ekke Pieters Tillema, geb. Oldenhove ca. 1778, landbouwer, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 26.03.1848, z.v. Pieter Klazens Tillema, landbouwer, en Dietje Ekkes, landbouwster, tr. voor 1803

[29] Grietje Jakobs Hoekstra, geb. Zuidhorn ca. 1782, landbouwster, overl. Zuidhorn 30.11.1858, d.v. Jakob Harms Hoekstra en Louke Kornelis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jakob Tillema, geb. Zuidhorn ca. 1803, landbouwer, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 13.12.1876, tr. Oldehove 12.05.1827 Frouke Jans Wiersema, geb. Zuidhorn ca. 1808, landbouwster, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 22.05.1878, d.v. Jan Eijes Wiersema, landbouwer, en Aafke Pieters Tillema, landbouwster.

2.                   Louke Tillema, geb. Zuidhorn ca. 1806, landbouwster, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 21.10.1888, tr. Zuidhorn 30.12.1826 Jan Harms Zantinga, geb. Noordhorn (Zuidhorn) ca. 1800, landbouwer, overl. Noordhorn (Zuidhorn) 24.06.1876, z.v. Harm Bartelds Zantinga, landbouwer, en Lijske Jans Hoekstra, landbouwster.

3.                   Jan Tillema, geb. Zuidhorn 22.12.1811, bakkersknecht, overl. Zuidhorn 16.11.1838.

4.                   Kornelis Harms Tillema, geb. Zuidhorn ca. 1813; volgt [14].

5.                   Pieter Tillema, geb. Zuidhorn ca. 1820, landbouwer, overl. Zuidhorn 31.10.1873, tr. Zuidhorn 25.11.1841 Jantje Zantinga, geb. Eenrum 11.01.1815, overl. Zuidhorn 16.04.1874, d.v. Jakob Willems Zantinga, landbouwer, en Eweltje Kornelis Wiersema.

 

[30] Jakob Hiddes Harsveld, geb. Grijpskerk ca. 1789, landbouwer, overl. Zuidhorn 29.08.1871, z.v. Hidde Ottes Harsveld, landbouwer, en Frouktje Jakobs Kamstra, landbouwster, tr. voor 1812

[31] Antje Kornelis Lijfering, geb. Zuidhorn ca. 1785, landbouwster, overl. Zuidhorn 16.09.1869, d.v. Kornelis Alles Lijfering, landbouwer, en Anje Jakobs Roelfzema, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alle Harsveld, geb. Zuidhorn 11.06.1812, klerk (1834), winkelier (1847,1849), overl. Assen 11.06.1849, tr. 1e Assen 16.11.1834 Roelofje Hendriks Thiessing, geb. Assen 30.11.1808, overl. Assen 12.02.1847, d.v. Hendrik Harms Thiessing gerechtsdienaar, en Geesje Egberts Klinkhamer; tr. 2e Assen 18.07.1847 Hendrikje Lugt, geb. Assen 15.11.1821, dienstmaagd (1847), winkelierster (1850), overl. Assen 09.03.1854, d.v. Geert Hendriks Lugt, arbeider, en Hillegje Hendriks.
     HL tr. 2e Assen 05.05.1850 Hendrik Hars, geb. Assen 18.10.1820, klerk (1850), bode (1893), overl. Assen 14.06.1893, z.v. Roelof Hars en Fennichjen Dekens.

2.                   Aaltje Harsveld, geb. Zuidhorn ca. 1815, kasteleinsche (1882), overl. Zuidhorn 13.12.1882, tr. Zuidhorn 31.05.1843 Tede Sjoukes Poll, geb. Niezijl (Grijpskerk) 06.05.1823, overl. Zuidhorn 11.04.1863, z.v. Jacobus Arends Poll, landbouwer, en Saakje Tedes van der Kooi, landbouwster.

3.                   Frouktje Harsveld, geb. Zuidhorn 18.10.1817; volgt [15].

4.                   Anna Harsveld, geb. Zuidhorn 01.07.1820, overl. Zuidhorn 10.07.1841, tr. Zuidhorn 13.06.1840 Kornelis Muller, geb. Zuidhorn 22.08.1817, landbouwer (1840,1865), overl. Zuidhorn 27.02.1899, z.v. Jan Jans Muller, landbouwer, en Antje Kornelis Kooi.
     KM tr. 2e Ezinge 12.06.1845 Mattje Timons Hoolsema, geb. Ezinge 29.10.1819, overl. Ezinge 11.01.1858, d.v. Timon Bartelds Hoolsema, landbouwer, en Aaltje Duurts Diepinga, landbouwster; tr. 3e Zuidhorn 01.03.1866 Etje Pentinga, geb. Zuidhorn 25.11.1838, overl. Zuidhorn 04.11.1920, d.v. Kornelis Jurjens Pentinga, timmerman, en Diewerke Jakobs Nanninga.

5.                   Trijntje Harsveld, geb. Zuidborn 21.06.1823, overl. Groningen 02.11.1899, tr. Zuidhorn 26.04.1847 Derk Iwema, geb. Aduard 27.02.1814, vleeshouwer (1847,1867), slager (1869), overl. Groningen 26.04.1892, z.v. Pieter Rikkerts Iwema en Trijntje Derks Hamming.

6.                   Hidde Harsveld, geb. Zuidhorn 25.12.1827, klerk (1827), koopman (1876), overl. Assen 12.08.1914, tr. Assen 05.05.1850 Jentien Buning, geb. Assen 23.10.1825, dienstmeid (1850), overl. Assen 26.04.1890, d.v. Roelof Buning en Alida Geertruida Tebbertman.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren