Hendricus Bremmer (1904-1996)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien november 2015)

 


 

[1] Hendricus Bremmer, Henk, geb. ’s-Gravenhage 23.03.1904, eredoctoraat Eindhoven 1991, overl. Eindhoven 06.02.1996, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 09.02.1996. 
nl.wikipedia.
TU/encyclopedie.

 

[2] Hendricus Petrus Bremmer, Henk, geb. Leiden 17.05.1871, kunstschilder (1895,1904), eredoctoraat Groningen 1951, overl. ’s-Gravenhage 10.01.1956, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 13.01.1956, tr. ’s-Gravenhage 02.10.1895
Biografisch Woordenboek van Nederland.
nl.wikipedia.
 
[3] Aleida Magdeltje Beekhuis, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 20.04.1866, overl. ’s-Gravenhage 26.07.1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rudolf Bremmer, geb. ’s-Gravenhage 16.04.1900, overl. Laren 26.10.1993.

2.                   w.s. Bremmer, geb. 1903, overl. 1981, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduyen), tr. w.s. A.A. Hoffmann, geb. 1895, overl. 1989, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen).

3.                   Hendricus Bremmer, Henk, geb. ’s-Gravenhage 1904; volgt [1].

 

[4] Willem Bremmer, geb. Leiden 22.03.1830, klompenmaker, logementhouder (1862,1877), woont Breestraat (1862,1863), woont Beestenmarkt (1864,1877), overl. Leiden 07.08.1900, tr. 08.01.1860|b|

[5] Cornelia Wilhelmina Dumortier, geb. Oegstgeest 14.10.1835 {de Mortier}|a|, overl. Zeist 27.01.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                    Hendrika Cornelia Bremmer, geb. Leiden 02.01.1862, overl. Leiden 06.02.1881.

2.                    Johannes Wilhelmus Petrus Bremmer, geb. Leiden 25.11.1863, overl. Leiden 23.05.1864.

3.                    Cornelia Wilhelmina Bremmer, geb. ca. 1866, overl. ’s-Hertogenbosch 18.06.1923, tr. Leiden 29.04.1890 Johan Philip Marie Mühlstaff, geb. Kralingen 11.11.1863, bouwkundige (1890), overl. Leiden 22.12.1943, z.v. Hendrikus Johannes Mühlstaff en Geertruida Judika Buttner.

4.                    Wilhelmina Maria Bremmer, Maria, geb. Leiden 02.03.1870, overl. Leiden 27.05.1952, tr. Leiden 16.08.1893 Johannes Franciscus Feltkamp, geb. Leiden 04.11.1862, kantoorbediende (1893), hotelhouder (1918), overl. Leiden 06.09.1918, z.v. Hendrik Franz Zacharias Feltkamp en Johanna Wilhelmina Meijer.

5.                    Hendricus Petrus Bremmer, geb. Leiden 17.05.1871; volgt [2].

6.                    Johanna Maria Bremmer, geb. Leiden 18.04.1877, tr. 1e Leiden 26.11.1901 Adrianus Jacobus Kortekaas, geb. Oegstgeest 19.01.1875, koffiehuishouder (1901), z.v. Jacobus Kortekaas en Anna Maria Meerman; tr. 2e Leiden 30.05.1910 Dirk Boon, geb. Leiden 08.04.1873, overl. Utrecht 26.12.1939, z.v. Hendrik Boon en Elisabeth Trouwee.

 

Noten: |a| geb.akte Oegstgeest 14.10.1835; |b| annonce viering 25-jarige echtvereniging.

 

[6] Christiaan Houdijn Beekhuis, geb. Oenkerk 29.03.1814, notaris te Buitenpost (1856,1874), overl. Leeuwarden 12.10.1885, tr. Leeuwarden 15.02.1855

[7] Geesje Feddes, geb. Leeuwarden 22.12.1831, overl. Leeuwarden 24.09.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                    Willem Jan Diderik Beekhuis, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 25.08.1856.

2.                    Cornelis Beekhuis, geb. Achtkarspelen 10.06.1858, advocaat (1886), tr. Groningen Johanna Catharina van Giffen, geb. Groningen 13.11.1859, d.v. Lambertus van Giffen, boekhandelaar, en Johanna Hendrica Elisabeth van de Velde.

3.                    Janke Diderika Willemina Beekhuis, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 04.11.1860, tr. 1e ’s-Gravenhage 21.03.1899 Willem Beekhuis, geb. ca. 1846, predikant (1899), z.v. Helmerus Beekhuis en Dina Keizer; tr. 2e ’s-Gravenhage 12.04.1911 Johannes Josephus Reeringh, geb. ca. 1849, z.v. Peter Bernard Reeringh en Johanna Elizabeth Tomson.
     WB tr. 1e voor 1899 Lamina Henderika Schierbeek.
     JJR tr. 1e voor 1911 Enelia Jozena de Groot.

4.                    Jan Claas Beekhuis, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 24.12.1861.

5.                    Klaaske Aleida Beekhuis, geb. Achtkarspelen 28.02.1865.

6.                    Aleida Magdeltje Beekhuis, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 20.04.1866; volgt [3].

7.                    Geertruida Wilhelmina Beekhuis, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 01.10.1867, tr. Amsterdam 13.07.1905 Jan Versluijs, geb. Groningen ca. 1881, mijningenieur (1905), z.v. Willem Versluijs, uitgever, en Annette Wica Luka Poelman.

8.                    Wilhelmina Beekhuis, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 18.03.1869, tr. ’s-Gravenhage 03.10.1894 Sebald Rudolph Steinmetz, geb. ca. 1863, z.v. Johannes Rudolph Steinmetz en Christina Wilhelmina van den Bogaart.
     RS tr. 1e voor 1894 Martha Johanna Fiesel.

9.                    Hermannus Albert Beekhuis, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 09.06.1870.

10.                 Magdeltje Anna Beekhuis, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 13.07.1871.

11.                 Theodorus Helmerus Beekhuis, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 26.12.1872.

12.                 Christiaan Houdijn Beekhuis, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 21.05.1874, raadsheer hof Leeuwarden (1924-1935), vice-president hof Leeuwarden (1935-1942), overl. Beesterzwaag 23.02.1952, tr. Johana Martina Dutry van Haeften.

 

[8] Hendrik Bremmer, geb. Voorburg ca. 1797, tapper (1830), bouwman (1832), melkslijter (1835,1841), bouwman (1861), overl. Leiden 05.05.1861, tr. Leiden 19.06.1829

[9] Johanna Vreem, Jannetje, geb. Hazerswoude ca. 1801, overl. Leiden 26.10.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                    Willem Bremmer, geb. Leiden 22.03.1830; volgt [4].

2.                    Pieter Bremmer, geb. Leiden 18.08.1832, overl. Leiden 19.03.1918, tr. Leiden 06.06.1866 Johanna Geertruda Fasbender, d.v. Henricus Laurentius Dasbender en Maria Catharina Overdijk.

3.                    Johannes Bremmer, geb. Leiden 21.11.1835, tr. Leiden 21.08.1867 Maria Alida Nieuwenhuizen, d.v. Joannes Nieuwenhuizen en Anna Maria Graus.

4.                    Gerardus Bremmer, geb. Leiden 30.07.1838, overl. Leiden 18.01.1909, tr. Leiden 22.04.1868 Johanna Helena Essing, d.v. Johanna Helena Essing.

5.                    Maria Johanna Wilhelmina Bremmer, geb. Leiden 25.08.1841, overl. Leiden 16.03.1911, tr. Leiden 30.05.1866 Johannes Nieuwenhuizen, z.v. Johannes Nieuwenhuizen en Maria Graus.

 

[10] Jean du Mortier, later Jan Dumortier, geb. Lantremange (provincie Luik), 10.12.1801, tr. Leiden 26.03.1835

[11] Cornelia Antoinette Manders, ged. Leiden (RK St. Jorissteeg) 26.11.1809, overl. Leiden 17.01.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Wilhelmina de Mortier, geb. Oegstgeest 14.10.1835; volgt [5].

2.                   Mattheus Theodorus Cornelis de Mortier, geb. Oegstgeest 07.07.1837, overl. Rotterdam 19.10.1872, tr. Rotterdam 15.02.1865 Johanna Maria van Tol, geb. Leiden 02.10.1838, overl. Rotterdam 25.07.1876, d.v. Pieter van Tol, timmerman, en Bernardina Maria Dickhooff.
     JMvT tr. 2e Rotterdam 15.09.1875 Egbert Willems Mulder, geb. Groningen 07.05.1849, z.v. Jurrien Pieter Mulder, beurtschipper, en Lipke Reinders Brouwer.

3.                   Willem Dumortier, geb. Oegstgeest 25.10.1839.

4.                   Johannes de Mortier, geb. Oegstgeest ca. 1846, overl. Utrecht 15.08.1929, tr. Utrecht 17.07.1872 Adriana Jacomina van Welbergen, geb. Utrecht 09.09.1848, overl. Utrecht 27.01.1927, d.v. Jan Christiaan Hadewinus van Welbergen en Jacomina van Velsen.

 

[12] Willem Beekhuis, geb. Noordlaren 18.06.1766, overl. Bergum 28.02.1815, tr. Beetsterzwaag 25.08.1793

[13] Janke Diderica Cloeck, geb. Beetsterzwaag 23.12.1773, overl. Wirdum (Leeuweradeel)  07.05.1856.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Houdijn Beekhuis, geb. Oenkerk 29.03.1814; volgt [6].

 

[14] Cornelis Jansz Feddes, koopman (1852), overl. Dresden 02.02.1856, tr. Leeuwarden 21.10.1830 (scheiding van tafel en bed Arr.Rb. Leeuwarden 02.11.1852)

[15] Claaske van der Meulen Heymans, geb. ca. 1806, overl. Leeuwarden 20.11.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geesje Feddes, geb. Leeuwarden 22.12.1831; volgt [7].

2.                   Geertruida Feddes, geb. Leeuwarden 09.07.1833, overl. Abcoude-Baambrugge 09.11.1873, tr. voor 1873 Jan Jacob de Tourton Bruijns, geb. ca. 1830, burgemeester (1891), overl. Nijmegen 30.09.1904, z.v. Willem de Tourton Bruijns (ca.1772-1864), luitenant kolonel, en Sibilla Dolphina Johanna Elisabeth Lillij.
     JJdTB tr. 2e Borculo 21.01.1891 Adriana Heemskerk, geb. Heerhugowaard ca. 1867, onderwijzeres (1886), overl. Deventer 15.03.1923, d.v. Cornelis Heemskerk (ca.1829-1900), hoofd der school, en Antje Tauber.
     AH tr. 1e Heerhugowaard 24.07.1886 Henricus van Marle, geb. Groningen 31.01.1867, overl. Borculo 08.12.1889, z.v. Henricus van Marle, advocaat en notaris, en Maria Willemina Ovink; tr. 2e Nijmegen 15.05.1907 Nicolaas Hermanus van Maren, geb. Breda ca. 1857, hoofdambtenaar, overl. Bussum 29.11.1924, z.v. Dirk van Maren en Hermina Johanna Titjens.
     NHvM tr. 1e Oisterwijk 07.12.1887 Hermine Welsink, geb. ’s-Gravenhage, d.v. Herman Welsink en Urselina Gerardina Frederika Kluppell.

3.                   Jan Claas Feddes, geb. Leeuwarden 12.12.1836, landgebruiker (1858), kassier (1861), overl. Ubbergen 23.07.1869, tr. Groningen 14.07.1858 Martha Beekhuis Damsté, geb. Groningen 09.12.1835, overl. Groningen 25.10.1912, d.v. Hermannus Beekhuis Damsté, graanhandelaar, en Christina Maria Diephuis.

4.                   Gerard Jan Feddes, geb. Leeuwarden 12.12.1836, overl. Leeuwarden 17.04.1837.

5.                   Wilhelmina Feddes, geb. Leeuwarden 17.11.1838.

6.                   Gerard Jan Feddes, geb. Leeuwarden 31.05.1841, overl. Leeuwardn 14.03.1842.

7.                   Gerard Jan Feddes, geb. Leeuwarden 09.08.1843, overl. Leeuwarden 28.12.1847.

 

[16] Willem Bremmer, geb. ca. 1756, overl. Stompwijk 29.08.1828, z.v. Johannes Bremmer en Maria Kade, tr.

[17] Maria de Koning, geb. Zoeterwoude ca. 1764, overl. Zoeterwoude 01.07.1849.

Uit dit huwelijk:

1.                    Hendrik Bremmer; volgt [8].

2.                    Maria Bremmer, geb. Voorburg ca. 1792, overl. Zoeterwoude 22.11.1867, tr. Leidschendam 03.08.1816 Martinus Pupping, geb. Leidschendam ca. 1784, overl. Zoeterwoude 25.10.1855, z.v. Gerrit Pupping en Antje van der Hoeven.

3.                    Christina Bremmer, geb. Voorburg 10.12.1793, overl. Leiden 09.01.1884, tr. Veur 11.04.1823 Hermanus Zaad, geb. Rijswijk 18.08.1800, overl. Oegstgeest 28.03.1865, z.v. Theodorus Zaad en Adriana Zuijdewijk.

4.                    Johannes Bremmer, geb. Voorburg ca. 1801, arbeider (1842), overl. Leiden 02.07.1842, tr. Pieternella Wolvers.

5.                    Antje Bremmer, geb. Voorburg ca. 1803, overl. Zoeterwoude 11.03.1885.

 

[18] Pieter Vreem, geb. Hazerswoude ca. 1771, overl. Leiden 26.5.1845, z.v. Johannes Vreem en Heijltje Koppers, tr.

[19] Willemijntje Westgeest, geb. Oegstgeest ca. 1776, overl. Leiden 18.06.1844, d.v. Cornelis Westgeest en Gerritje de Winter.

Uit dit huwelijk:

1.                    Johanna Vreem, Jannetje, geb. Hazerswoude ca. 1801; volgt [9].

2.                    Gerritje Vreem, geb. Hazerswoude ca. 1803, naaister (1825), overl. Leiden 21.11.1825.

3.                    Elisabeth Vreem, geb. Hazerswoude ca. 1807, overl. Leiden 25.08.1862, tr. Leiden 27.09.1832 Huig/Hugo van Cazant, geb. Leiden ca. 1807, overl. Ouderkerk aan den IJssel 20.03.1871, z.v. Pieter van Cazant en Geertrui Dekker.

4.                    Cornelis Vreem, geb. Voorschoten ca. 1817, overl. Leiden 19.03.1902, tr. Leiden 14.08.1845 Maria Gordijn, geb. Voorschoten ca. 1822, overl. Leiden 16.08.1901, d.v. Petrus Gordijn en Willemijntje Bremer.

 

[20] Mathieu du Mortier, tr. voor 1801

[21] Marie Catherine Baywir.

Uit dit huwelijk:

1.                    Jean du Mortier, geb. Lantremange (provincie Luik), 10.12.1801; volgt [10].

 

[22] Willem Manders, geb. St. Anthonies, stalknecht (1809,1819), overl. Oegstgeest 22.06.1835, tr. Leiden (schepenen) 19.01.1809

[23] Adriana Stigters, ook Stigter, geb. Maassluis ca. 1779, overl. Leiden 16.04.1831, d.v. Jan Stigter en Cornelia van Wijngaarden.

Voor het huwelijk:

1.                   Willem Manders, geb. Leiden 05.11.1807, ged. Leiden (NH Marekerk) 08.11.1807.

Uit dit huwelijk:

2.                   Cornelia Antonetta Manders, ged. Leiden (RK St. Jorissteeg) 26.11.1809; volgt [11].

3.                   Antonia Manders, Antoinette, ged. Leiden (RK St. Joriussteeg) 20.10.1811, oiverl. Leiden 08.03.1819.

4.                   Reinier Manders, geb. Leiden 08.06.1814, winkelier (1888), overl. Leiden 04.12.1888, tr. Leiden 22.12.1842 Geertruij van Niekerk, geb. Gouda ca. 1817, overl. Leiden 31.08.1904, d.v. Jacob van Niekerk en Jannetje Aalders.

5.                   Jan Manders, Johannes, geb. Leiden 30.04.1816, overl. Leiden 07.03.1819.

6.                   Maria Manders, geb. Leiden 23.09.1818.

7.                   Hendrina Maria Manders, geb. Leiden xx.01.1819, overl. Leiden 06.04.1819.

 

[24] Hermanus Alberts Beekhuis, geb. 1735, overl. 1808, z.v. Albert Harms Beekhuis (1708-1788) en Aaltjen Meints Schilts (1700-1777), tr. voor 1766

[25] Aleijda Heeres, geb. 1742, overl. 1782, d.v. Willem Heeres en Elisabeth Rennerswerf.

Uit dit huwelijk:

1.                    Willem Beekhuis, geb. Noordlaren 18.06.1766; volgt [12].

 

[26] Zeger van Arnhem Cloeck, leraar van de hervormde gemeente te Beetsterzwaag, overl. Beetsterzwaag 06.03.1834, tr. voor 1773

[27] Magteltje Dijkstra.

Uit dit huwelijk:

1.                    Janke Diderica Cloeck, geb. Beetsterzwaag 23.12.1773; volgt [13].

 

[28] Feddes.

[29]

 

[30] van der Meulen Heymans.

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren