Mathť Joan Marie DaniŽls (1920-2008)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien oktober 2019)

 


 

[1] Mathť Joan Marie DaniŽls, geb. Nijmegen 06.02.1920, psych.drs. (1948), promotie Nijmegen 23.05.1958|a|, hoogleraar Eindhoven (1960-1985), RNL 1977, overl. Eindhoven 03.04.2008, crem., tr. Arnhem 21.09.1948 Mafalda M.H.A. Witte, geb. Arnhem 21.02.1926, overl. Eindhoven 27.08.1991, d.v. Jan Antonius Witte (1886-1969) en Wilhelmina Betsie Marie Eich (1895-1986).

 

Noten: |a| Onaangepastheid in de werksituatie: een proef-onderzoek in een industriŽel bedrijf; promotor: F.J.Th. Rutten (1899-1980).

 

[2] Johan Hubert Antoon Joseph DaniŽls, Jan, geb. Nijmegen 24.08.1880, koopman (1911), reserve-luitenant-kolonel der Infanterie, overl. Nijmegen 10.10.1950, tr. Nijmegen 11.09.1911
[3] Paulina Wilhelmina Adela Maria Hoefnagels, geb. Nijmegen 24.01.1888, overl. Nijmegen (St.Canisius-ziekenhuis) 07.05.1955|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zoon DaniŽls.

2.                   H.J. DaniŽls, Henk, geb. Nijmegen 27.02.1916, RON, overl. Amsterdam 14.07.1990, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 19.07.1990.

3.                   Mathť Joan Marie DaniŽls, geb. Nijmegen 06.02.1920|a|; volgt [1].

4.                   Jacques Jan Hendrik Maria DaniŽls, geb. Nijmegen 05.05.1923|c|, promotie Amsterdam UvA 10.10.1963|d|, voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), overl. Chateau díOex (Zwitserland) 06.03.1987, crem. Geleen 13.03.1987.

5.                   Zoon DaniŽls.

 

Noten: |a| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 14.02.1920 (bs) & 28.02.1920 (dankzegging); |b| P.W. AdŤle M. (annonce collectie CBG); |c| per abuis 1922 in de annonce v/d familie (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 07.05.1923); |d| proefschrift: Enterale infecties met pasteurella pseudotuberculosis bij de mens : (de reticulocytaire necrotiserende lymphadenitis ileocoecalis van Masshoff) : een acuut buiksyndroom; promotor: mw A.Ch. Ruys (1898-1977).

 

[4] Petrus Jacobus Franciscus DaniŽls, geb. Nijmegen 22.10.1845, koopman (1875,1917), leerhandelaar (1901), wethouder van Nijmegen, overl. Nijmegen 04.02.1930, begr. Nijmegen (RK Kerkhof) 07.02.1930, tr. Megen 16.09.1875

[5] Joanna Maria Sengers, geb. Megen 10.02.1851, overl. Nijmegen 03.12.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Hubert Anton Joseph DaniŽls, geb. Nijmegen 31.07.1876, overl. Nijmegen 31.12.1879.

2.                   Mattheus Petrus Maria DaniŽls, geb. Nijmegen 01.10.1877, leraar bij het Middelbaar Onderwijs (1911), overl. Nijmegen 02.05.1952, begr. Nijmegen (RK Kerkhof Daalseweg) 05.05.1952.

3.                   Henrica Wilhelmina Antonia Maria DaniŽls, geb. Nijmegen 09.06.1879, overl. Rotterdam 19.10.1903, tr. Nijmegen 04.02.1901 Hendrikus Arnoldus Marie Werner, geb. Rotterdam 05.03.1877, graanfactor, overl. na 1954, z.v. Franz Joseph Werner en Petronella Josephina Pluijm.
†††† HAMW tr. 2e Rotterdam 22.02.1906 Petronella Martina Maria Lutkie, geb. ís-Hertogenbosch 04.01.1884, overl. Rotterdam 27.03.1954, d.v. Alphonsus Johannes Maria Lutkie en Petronella Theodora Maria Kreijns.

4.                   Johan Hubert Antoon Joseph DaniŽls, geb. Nijmegen 24.08.1880; volgt [2].

5.                   Anna Francisca Alphonsa Maria DaniŽls, geb. Nijmegen 04.08.1882, overl. Rotterdam 28.05.1944, tr. Nijmegen 14.07.1903 Josephus Johannes Mari Strijbos, geb. Rotterdam 11.06.1877, wijnhandelaar, overl. Rotterdam 29.07.1932, z.v. Dominicus Joannes Constantinus Mari Strijbos en Agatha Sophia Johanna Minderop.

6.                   Jacobus Aloijsius Dominicus Maria DaniŽls, geb. Nijmegen 11.07.1884, koopman, tr. Bussum 28.04.1914 Catharina Maria Francisca Vinke, Cathrien, geb. Amsterdam 03.10.1890, d.v. Wolbertus Johannes Vinke, koopman, en Elizabeth Holt (1866-1915). [Arnhem 1951,1952]

7.                   Franciscus Antonius Maria DaniŽls, geb. Nijmegen 24.11.1885, promotie Utrecht 29.04.1932|a|, pater O.P. (kloosternaam: Ludovicus Maria Franciscus), overl. Amsterdam 08.12.1951, begr. Nijmegen (Kloosterkerkhof van het Albertinum) 12.12.1951.

8.                   Joseph Matheus Henricus Alphonsus DaniŽls, geb. ca. 1891, overl. Nijmegen 04.05.1894.

9.                   Petronella Johanna Antonia Maria DaniŽls, geb. 31.07.1892, overl. na 1952, tr. Nijmegen 13.06.1917 Hendrik Josephus Maria Wiegersma, geb. Lith 07.10.1891, arts, overl. Deurne 05.04.1969, z.v. Jacob Wiegersma, arts, en Elisabeth Josephina Maria Blancke.
Uit dit huwelijk: Friso Wiegersma (1925-2006).

10.               Petrus Matheus Maria Canisius DaniŽls, geb. Nijmegen 10.06.1896, overl. Nijmegen 30.07.1914.

11.               Johanna Maria Anna Henrica DaniŽls, geb. Nijmegen 15.10.1898, overl. Nijmegen 29.12.1898.

 

Noten: |a| proefschrift: Meester Dirc van Delf, zijn persoon en zijn werk; promotor: C.G.N. de Vooys (1873-1955).

 

[6] Hendrikus Hoefnagels, geb. Lent (Elst) 24.09.1856, graanhandelaar (1886, 1895), koopman (1897,1898), graanhandelaar (1900,1903), koopman (1911), graanhandelaar (1917), begiftigd met het kruis Pro Ecclesia et Pontifice, overl. Nijmegen 02.12.1923; tr. 2e Echt 01.03.1919 Maria Sybilla Hubertina van de Venne, geb. Echt 15.08.1869, overl. Ottersum 29.12.1943, d.v. Franciscus Hubertus van de Venne en Theresia Hubertina Polina Kamp; tr. 1e Tilburg 19.10.1886

[7] Maria Paulina Joanna Adela Bruijelle, geb. Roermond 13.07.1861, overl. Nijmegen 10.08.1917.
Ė Het ouderpaar FHvdV en THPK vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Willem Gerard van Aken (1936-2018), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   Paulina Wilhelmina Adela Maria Hoefnagels, geb. Nijmegen 24.01.1888; volgt [3].

2.                   Maria Louisa Henriette Hypolita Hoefnagels, geb. Nijmegen 21.06.1889, overl. Nijmegen 21.09.1889.

3.                   Franciscus Henricus Hijpolitus M. Hoefnagels, geb. xx.09.1892, overl. Nijmegen 08.05.1892.

4.                   Henrica Francisca Maria Hoefnagels, geb. xx.09.1892, overl. Nijmegen 20.01.1893.

5.                   Maria Petronella Lťonie Antonia Hoefnagels, geb. Nijmegen 09.12.1895, tr. Nijmegen 29.10.1917 Hendrikus Antonius Graaf, geb. Venray 05.07.1889, afdelingschef, z.v. Cornelis Wilhelmus Theodorus Maria Graaf en Catharina Maria Magdalena Leenen.

6.                   Willibrordus Lambertus Maria Hoefnagels, geb. Nijmegen 17.01.1897, overl. Nijmegen 28.09.1897.

7.                   Henriette Francisca Wilhelmina Maria Hoefnagels, geb. Nijmegen 08.06.1898, tr. Josephus Johannes Antonius Aloijsius Suijs, overl. ís-Hertogenbosch 29.11.1934, z.v. Joannes Antonius Wilhelmus Suijs en Carolina Christina Laurentia Schmeink.

8.                   Hippolijta Paulina Henrica Maria Hoefnagels, geb. Nijmegen 07.11.1900, overl. ís-Gravenhage 26.03.1928|a|, tr. Nijmegen 29.11.1921 Carel Johan Balthazar Boekwijt, geb. Leiden 12.03.1890, eerste luitenant der Infanterie N.I.L. (1921), kapitein der Infanterie (1929), controleur rijkskolendistributie (1942), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 05.01.1942|b|, z.v. Albertus Gerardus Boekwijt, commies van het postkantoor, en Clasina Johanna Catharina van der Upwich.
†††† CJBB tr. 2e Kloosterburen 24.10.1929 Aafje Brinkman, geb. Groningen 13.06.1904, overl. na 1942, d.v. Lubbertus Brinkman, vleeshouwer, en Geertje Hes.

9.                   Antonius Johannes Willebrordus Maria Hoefnagels, geb. Nijmegen 03.01.1903, overl. na 1923.

 

Noten: |a| ook overl.akte Diever 1928 no.12; |b| ook overl.akte Leeuwarden 1942 no.5.

 

[8] Johan Hubert DaniŽls, geb. Venlo 15.12.1821, milicien bij het derde regiment Infanterie (1844), schoenmaker (1850,1875), overl. Nijmegen 06.03.1901, tr. Nijmegen 28.11.1844

[9] Petronella Felet, geb. Nijmegen 12.03.1815, overl. Nijmegen 28.01.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Jacobus Franciscus DaniŽls, geb. Nijmegen 22.10.1845; volgt [4].

2.                   Wilhelmus Hubertus DaniŽls, geb. Nijmegen 13.10.1847, koopman, overl. Rotterdam 21.04.1927, tr. Nijmegen 07.02.1876 Alouisia Christiana Francisca Broekman, geb. Nijmegen 12.06.1847, modiste (1876), overl. Nijmegen 01.01.1926, d.v. Johan Peter Matthijs Broekman, winkelier, en Johanna Maria Hendrika van der Heijden.

3.                   Johannes Matthijs DaniŽls, geb. Nijmegen 24.01.1850.

4.                   Franciscus Matthijs DaniŽls, geb. Nijmegen 07.08.1852.

5.                   Adrianus Gerardus DaniŽls, geb. Nijmegen 05.10.1854, overl. Nijmegen 31.07.1860.

6.                   Anna Maria Catharina DaniŽls, geb. Nijmegen 15.07.1858, overl. Lith 26.05.1928, tr. voor 1920 Jakob Wiegersma, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 06.05.1863, arts, overl. Zeist 13.12.1931, z.v. Hendrik Jacob Wiegersma en Wijtske Tśkes Rinzema.
†††† JW tr. 1e Hilversum 25.06.1889 Elisabeth Josephina Maria Blancke, geb. Culemborg 16.07.1864, d.v. Hendrikus Antonius Blancke (-1903) en Hendrika Maria Hamers (-1920); otr. 3e Heerewaarden 27.06.1929, tr. Heerewaarden 10.07.1929 Hendrika Jacoba Groenendaal, geb. Heerewaarden 31.10.1868, overl. Nijmegen 29.04.1949, d.v. Jan Groenendaal, landbouwer, en Jantje Johanna Jacoba Ambrosius.

7.                   Mattheus Franciscus DaniŽls, geb. Nijmegen 04.11.1860.

 

[10] Joannes Franciscus Sengers, ged. Megen 03.09.1783, rentenier (1826), lid der Staten van Noord-Brabant (1851,1852), burgemeester van Megen, Haren en Macharen (1838-1855), dijkgraaf van de polder ís Lands van Megen (1852), overl. Megen 29.08.1859; tr. 1e Megen 13.01.1820 Mathia van Swambagt, geb. Bergharen 30.05.1795, overl. Megen 14.04.1834, d.v. Petrus van Swambagt en Maria van de Gijn; tr. 2e Megen 03.01.1850

[11] Antonia Sengers, geb. Megen 07.04.1828, overl. Megen 06.09.1911; tr. 2e Megen 07.01.1862 Mathijs Hermanus van Beek, geb. Rotterdam 16.12.1831, koopman (1862), particulier (1865,1867), leerlooier (1871,1883), bierbrouwer (1896), overl. Megen 18.09.1912, z.v. Mathijs van Beek en Anna Margaretha van Dalen.

Uit het huwelijk Sengers-Sengers:

1.                   Joanna Maria Sengers, geb. Megen 10.02.1851; volgt [5].

2.                   Franciscus Antonius Sengers, geb. Megen 19.10.1852.

Uit het huwelijk van Beek-Sengers:

3.                   Mathijs Henricus van Beek, geb. Megen 03.11.1862, overl. Megen 13.12.1881.

4.                   Wilhelmus Jacobus van Beek, geb. Megen 17.04.1864, overl. Megen 29.01.1880.

5.                   Anna Wilhelmina Maria van Beek, geb. Megen 22.12.1865, overl. Megen 12.04.1883.

6.                   Antonius Franciscus van Beek, geb. Megen 22.12.1867, bierbrouwer, overl. Wijchen 05.08.1926, tr. Wijchen 28.01.1896 Megchelina Maria Kloosterman, geb. Wijchen 07.11.1867, koffiehuishoudster (1896), overl. Wijchen 23.04.1933, d.v. Jan Kloosterman, gemeentesecretaris van Wijchen (1867,1896), en Jacoba van Beers.

7.                   Maria Josepha Henrica van Beek, geb. Megen 20.03.1871, overl. Megen 21.11.1875.

8.                   Josephus Johannes Franciscus van Beek, geb. Megen 03.02.1874, bierbrouwer, overl. Oss 02.12.1934, tr. Megen 19.04.1906 Allegonda Geertruda Muskens, geb. Megen 17.02.1886, overl. Oss 16.01.1936, d.v. Andreas Antonius Muskens, herbergier (1886), hotelhouder (1906), en Gradina Roeffen.

 

[12] Willebrordus Hoefnagels, geb. ca. 1798/1799/1800, molenaarsknecht (1831), koopman, graanhandelaar, overl. Lent 21.06.1875; tr. 1e Elst 24.12.1831|d| Hendrica Zegers, geb. ca. 1782/1783, dienstmaagd (1818), landbouwster (1831), overl. Lent (Elst) 12.02.1850, d.v. Johannes Zegers, radmaker (1831), en Anna Mattman; tr. 2e Ewijk 04.06.1850|c|

[13] Willemina van Wolferen, geb. Beuningen 01.05.1813, overl. Lent (Elst) 27.10.1882.

†††† HZ tr. 1e Elst 07.02.1818|e| Lamert van Bronswijk, geb. ca. 1757, tuinman, overl. Lent (Elst) 22.12.1830|f|, z.v. Eijmert van Bronswijk en Magdalena van Reef.

Uit dit huwelijk (vader Hoefnagels):

1.                   Wilhelmus Henricus Hoefnagels, geb. Lent (Elst) 25.05.1851, koopman, graanhandelaar, overl. Elst 15.01.1927, tr. 1e Boxmeer 09.08.1881 Margaretha Catharina Mathilda Rongen, geb. Boxmeer 05.06.1850, overl. Nijmegen 26.06.1895, z.v. Jacobus Antonius Rongen, logementhouder, en Anna Theresia Laukens; tr. 2e Valburg 28.04.1896 Geertruida Mechtilda Maria van Woerkom, geb. Oosterhout 20.06.1859, overl. Elst 12.07.1921, d.v. Theodorus van Woerkom, bakenmeester, en Theodora Mientjes, herbergierster (1896).

2.                   Lambertus Andreas Hoefnagels, geb. Lent (Elst) 11.01.1853, landbouwer, overl. Elst 31.08.1930, tr. 1e Herwen en Aerdt 18.06.1878 Gerharda Maria Leopoldina Heijdendaal, geb. Spijk 04.01.1856, overl. Lent (Elst) 07.01.1888, d.v. Theodor Heijdendaal, landbouwer, en Helena Peters; tr. 2e Bergh 26.11.1888 Wilhelmina Christina Maria Reijers, geb. Beek (Bergh) 07.03.1863, overl. Elst 26.06.1950, d.v. Cornelius Reijers, landbouwer, en Hendrica van Eegeren.

3.                   Maria Wilhelmina Hoefnagels, geb. Lent (Elst) 20.07.1854|b|, overl. Amsterdam 15.12.1928|a|, tr. Elst 12.11.1879 Wilhelmus Melchior Hermsen, geb. Bemmel 05.08.1843, pannenfabrikant, overl. Bemmel 27.04.1920, d.v. Gerardus Hermsen, landbouwer, en Maria Hendrika Albers.

4.                   Hendrikus Hoefnagels, geb. Lent 24.09.1856 (Elst); volgt [6].

 

Noten: |a| ook overl.akte Bemmel 1928 no.85; |b| moeder Verwolve (geb.akte Elst 1854 no.72) en Verwolven (huw.akte Bemmel 1879 no.39); |c| bruidegom Hoefnagel , bruid van Wolfferen (huw.akte Ewijk 1850 no.12); |d| bruidegom Hoefnagel , moeder v/d bruidegom de Cat (huw.akte Elst 1831 no.13); |e| bruid Zeger (huw.akte Elst 1818 no.2); |f| e.v. Seegers.

 

[14] Hijppolite Bruijelle, geb. Kamerijk (Frankrijk) 27.12.1827, molenaarsgezel (1860), molenaar (1865), meelfabrikant (1881), industrieel (1886), fabrikant (1889), overl. Tilburg 21.05.1900; tr. Roermond 13.09.1860

[15] Gertrudis Hubertina Paulina Lommen, Gertruda, geb. Roermond 16.09.1835, overl. Tilburg 28.08.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Paulina Joanna Adela Bruijelle, geb. Roermond 13.07.1861; volgt [7].

2.                   FranÁois Antoine Bruijelle, geb. Roermond 26.04.1863, industrieel (1886,1911), overl. Tilburg 24.02.1923, tr. Tilburg 25.05.1886 Henrica Josephina Nicolasina Lombaers, Henriette, geb. Tilburg 09.01.1865, overl. Tilburg 16.02.1919, d.v. Everardus Adrianus Lombaers en Adriana Elisabeth Verschuuren.

3.                   Leon Hijpolitte Bruijelle, geb. Tilburg 14.01.1865, fabrikant (1889), koopman (1890), fabrikant (1911), overl. ís-Gravenhage 24.07.1935, tr. ís-Gravenhage 17.09.1889 Pieternella Maria Johanna Leenen, geb. ís-Gravenhage 20.08.1868, overl. ís-Gravenhage 13.11.1918, d.v. Theodorus Jacobus Leenen, klerenbleker, en Elisabeth Cornelia Vos.

 

[16] Peter Jacob DaniŽls, geb. Venlo 20.10.1793, hoedenmaker (1816), hoedenmakersknecht (1844,1849), hoedenmaker (1869), overl. na 1869, z.v. Gerard Daniels, molenaar, en Catherina Braams; tr. Venlo 23.02.1816|a|

[17] Jacoba Christina Luijckers, geb. Venlo 14.05.1796, naaister (1816), overl. tussen 1844 en 1869, d.v. Willem Gerard Luijckers (-1807), kleermaker, en Hendrina Mulders (-1810).

Uit dit huwelijk (moeder ook Christina of Christina Jacoba of Maria Christina Jacoba):

1.                   Gerard Hubert DaniŽls, geb. Venlo 08.12.1816.

2.                   Peter Mathijs DaniŽls, geb. Venlo 01.11.1818, winkelknecht (1847), tapper (1851,1859), overl. Nijmegen 24.10.1893, tr. Nijmegen 04.11.1847 Anna Gertruda Hendriks, geb. ca. 1819, dienstmeid (1847), overl. Nijmegen 04.04.1901, d.v. Peter Hendriks en Arnoldina Kuhne.

3.                   Maria Catharina Hubertina DaniŽls, geb. Venlo 06.09.1820, dienstmeid (1849), overl. Nijmegen 14.03.1893, tr. Nijmegen 01.11.1849 Matthijs Gerritse, geb. Hees (Nijmegen) 21.05.1820, kleermakersknecht (1849), kleermaker (1893), overl. Nijmegen 06.03.1893, z.v. Barthelomeus Gerritse, schoenmaker (1820), stadsnachtwaker (1849), en Petronella Ariaans.

4.                   Johan Hubert DaniŽls, geb. Venlo 15.12.1821|b|; volgt [8].

5.                   Maria Catharina Hubertina DaniŽls, geb. Venlo 02.10.1823, overl. Utrecht 11.01.1890, tr. Utrecht 04.08.1869 Evert de Bouter, geb. Werkhoven 28.03.1825, broodbakker, overl. Utrecht 10.09.1894, z.v. Martinus de Bouter, molenaar, en Hendrica van Vulpen.
†††† EdB tr. 1e Langbroek 01.05.1851 Johanna de Rooij, geb. Langbroek 03.11.1826, overl. Utrecht 01.12.1868, d.v. Willem de Rooij en Alida Kronenburg.

6.                   Anna Catharina Hubertina DaniŽls, geb. Venlo 07.02.1832, overl. Rotterdam 24.12.1905, tr. Rotterdam 11.05.1864 Hendrik Wilhelm van Exel, geb. Rotterdam 06.11.1835, overl. Rotterdam 25.01.1910, z.v. Willem Leendert van Exel, ook Wilhelmus Leonardus, en Elizabeth Maria Jacoba van Gastel.

 

Noten: |a| bruid Jacoba; |b| moeder Jacoba Christina.

 

[18] Franciscus Felet, geb. Nijmegen 24.03.1785, Ďmarťchalí (1812), Ďmarťchal-ferrantí (1814), smid (1815,1829), overl. Nijmegen 23.12.1829|f|, z.v. Wilhelm Felet en Petronella van Driel; tr. 1e Nijmegen (bs) 02.04.1812|c| en Nijmegen (rk) 06.04.1812|d| Barbara Derks, geb. ca. 1784, Ďservanteí (1812), naaister (1813), overl. Nijmegen 16.03.1813, d.v. Jasper Derks en Alegonda Ariens; tr. 2e Nijmegen 07.05.1814|e|

[19] Anna Maria Martens, geb. Cuijk 09.10.1777, Ďservanteí (1814), overl. Nijmegen 06.12.1858, d.v. Henri Martens en Petronella Tiessen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella Felet, geb. Nijmegen 12.03.1815|a|; volgt [9].

2.                   Maria Theodora Filet, geb. Nijmegen 05.11.1818, overl. Nijmegen 04.04.1894, tr. Nijmegen 29.10.1840 Johannes Rijndus Hermans, geb. Nijmegen 25.05.1814, bakker, overl. Nijmegen 16.12.1849, z.v. Rudolf Hermans en Hendrina Lucassen.

 

Noten: |a| vader Felet (geb.akte Nijmegen 1815 no.104); |c| bruidegom Felet, bruid Derriks, vader v/d bruid Derricks; |d| bruidegom Felet, bruid Derrijks; |e| bruidegom Filet (huw.akte Nijmegen 1814 no.59); |f| Filet (overl.akte Nijmegen 1829 no.534).

 

[20] Hendricus Sengers, geb. Megen ca. 1747, rentenier (1826), overl. Megen 24.03.1826, z.v. Johan Francis Sengers en Thresia Catharina de Groen; otr. Oss (schepenbank) 20.04.1776, tr. Oss (schepenbank) 05.05.1776

[21] (Joh)anna Maria van de Pas, geb. Oss ca. 1743, overl. Megen 06.06.1827, d.v. Stephanus van de Pas en Catharina Kramps.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Franciscus Sengers, ged. Megen 03.09.1783; volgt [10].

 

[22] Jacobus Sengers, geb. Megen 04.01.1794, bieman (1826,1828), herbergier (1829,1836), logementhouder (1839), herbergier (1848), overl. Megen 07.01.1848, z.v. Adrianus Sengers, herbergier, en Maria de Groen; tr. Megen 09.08.1826

[23] Wilhelmina van der Masen, geb. Megen 08.10.1797, logementhoudster (1850), overl. Megen 07.07.1850|b|, d.v. Jacobus van der Masen, arbeider, en Antonia Linders.

Uit dit huwelijk (moeder Van der Mazen, Van der Maazen):

1.                   Adrianus Sengers, geb. Megen 16.10.1826, burgemeester van Megen, Haren en Macharen (1860-1888), tevens van Oijen en Teeffelen (1875-1888), overl. Megen 30.11.1909, tr. 1e Megen 18.07.1866 Antonetta Johanna Dorothea Maria Schoonbeek, geb. Berghem 27.08.1839, overl. Megen 24.05.1871, d.v. Hendrikus Cornelus Schoonbeek en Hermina Johanna Henrica Zweers; tr. 2e Megen 20.05.1873 Theodora Reijnders, geb. Cuijk en Sint Agatha 08.01.1825, overl. Megen 11.08.1905, d.v. Peter Johannes Reijnders en Maria Bruijsten.

2.                   Antonia Sengers, geb. Megen 07.04.1828|a|; volgt [11].

3.                   Peter Jan Sengers, geb. Megen 02.09.1829, overl. Megen 13.08.1867.

4.                   Lambertus Sengers, geb. Megen 30.08.1831, kuiper, overl. Megen 05.05.1871.

5.                   Jan Sengers, geb. Megen 09.09.1833, overl. Megen 01.01.1920, tr. Oudenbosch 22.02.1865 Johanna Pietronella van Rosendaal, geb. Oudenbosch ca. 1834, overl. Megen 16.02.1909, d.v. Jacobus van Rosendaal een Maria Catharina van der Wiel.

6.                   Theodorus Jacobus Sengers, geb. Megen 06.01.1836, logementhouder, overl. Megen 11.08.1888, tr. Druten 14.06.1867 Catharina van Elk, geb. Puiflijk (Druten) 04.07.1844, overl. Megen 31.05.1886, d.v. Gradus van Elk, tabaksplanter (1844), landbouwer (1867), en Ida van Elk.

7.                   Maria Sengers, geb. Megen 11.04.1839, religieuse, overl. Maasdriel (Ammerzoden) 11.05.1900.

 

Noten: |a| moeder van der Maazen (geb.akte Megen 1828 no.18); |b| van der Mazen (overl.akte Megen 1850 no.27).

 

[24] Andreas Hoefnagels, geb. ca. 1752, tabaksplanter (1824), particulier (1835), Ďrentierí (1840), overl. Nijmegen 25.05.1841|c|, z.v. Gijsbertus Hoefnagels en Catharina Linsen; tr. Druten (ndg) 27.04.1794|a|, tr. Druten (rk) 29.04.1794|b|

[25] Maria de Kadt, geb. ca. 1770, overl. Druten 06.02.1822, d.v. Jan de Kadt en Frederica van der Weerden.

Uit dit huwelijk (vader ook Hoefnagel):

1.                   Christina Catharina Hoefnagel, geb. ca. 1797, dienstmaagd (1824), overl. Nijmegen 11.01.1878, tr. Nijmegen 17.06.1824 Wilhelmus Huijbers, schrijnwerkersknecht, overl. voor 1878, z.v. Nicolaas Huijbers en Theodora Janssen.

2.                   Willebrordus Hoefnagels, geb. ca. 1798/1800; volgt [12].

3.                   Anna Barbara Hoefnagel, geb. Afferden ca. 1800, overl. na 1873, tr. Breda 17.09.1835 Joannes Egbers, geb. Beek ca. 1800, commies der tweede klasse, chef van den Post der Linie Dienst, gestationeerd te Riel bij Alphen (1835), commies bij ís Rijksbelastingen (1873), overl. Nijmegen 18.10.1873, z.v. Theodorus Egbers, tuinman, en Dorothea Arts.
†††† JE tr. 1e voor 1834 Izabella Cnockaert, overl. voor 1835.

4.                   Frederika Hoefnagel, geb. ca. 1802, overl. Loenen (Apeldoorn) 02.11.1864.

5.                   Joanna Hoefnagels, geb. Druten ca. 1804, dienstbode (1837), tapster (1842), tr. 1e Haarlem 24.05.1837 Jacobus Nix, geb. Haarlem ca. 1806, tapper, overl. voor 1842, z.v. Johannes Wilhelmus Nix en Anna van der Horst; tr. 2e Amsterdam 11.05.1842 Jan Batist Adrianus de Ruiter, geb. Alphen (ZH) 24.09.1812, tapper (1870), z.v. Johannes Jacobus de Ruiter en Marritje Bosch.

6.                   Johannes Arnoldus Hoefnagel, geb. Afferden ca. 1807, overl. Gennep 18.02.1872.

7.                   Hermanus Hoefnagel, geb. Druten 22.10.1808, bakkersknecht, tr. Zeeland 01.05.1840 Maria Joanna Denissen, geb. Neerbosch 26.01.1809, dienstmeid (1840), d.v. Tewis Denissen en Petronella Broekman.

8.                   Fredricus Benedictus Hoefnagel, geb. Afferden 25.06.1811.

9.                   Gerardus Hoefnagels, overl. ís-Hertogenbosch 04.01.1848, tr. Hermina van Beek.

 

Noten: |a| bruid De Kad; |b| bruid De Kat; |c| ook overl.akte Elst 1841 no.37.

 

[26] Hendrik van Wolferen, Henri/Henricus, geb. ca. 1771, landbouwer, overl. Ewijk 26.04.1847|a|, z.;v. Roelof van Wolferen en Wilhelmina Remie; otr. Beuningen 31.08.1793, tr. Druten 17.09.1793

[27] Elisabeth Gradussen, geb. ca. 1774, landbouwster, overl. Ewijk 17.06.1840|b|, d.v. Gradus Janssen en Maria Smits.

Uit dit huwelijk (vader ook van Wolfferen of van Wolveren):

1.                   Maria van Wolferen, geb. ca. 1795, landbouwster, overl. Ooij (Ubbergen) 12.04.1864.

2.                   Roelanda van Wolfferen, geb. ca. 1796, herbergierster, overl. Ewijk 27.10.1878.

3.                   Bernardus van Wolfferen, geb. ca. 1799, landbouwer, overl. Ewijk 28.06.1885.

4.                   Gradus van Wolfferen, geb. ca. 1804, landbouwer, overl. Ewijk 09.05.1874.

5.                   Willem van Wolfferen, geb. ca. 1807, landbouwer, tabaksplanter, overl. Afferden (Druten) 04.02.1888, tr. Ewijk 07.06.1831 Elisabeth van Zuilen, ook van Zuijlen, dienstmeid (1831), overl. Afferden (Druten) 05.03.1893, d.v. Franciscus van Zuilen en Henrica Claessen.

6.                   Johanna van Wolveren, geb. ca. 1809, landbouwster, overl. Valburg 04.04.1879, tr. Ewijk 17.01.1838 Willem Gerritsen, geb. Ooij (Ubbergen) 03.02.1812, landbouwer, z.v. Gradus Gerritsen, landbouwer, en Johanna Brugmans.

7.                   Willemina van Wolferen, geb. Beuningen 01.05.1813; volgt [13].

 

Noten: |a| van Wolfferen; |b| e.v. Van Wolfferen.

 

[28] Hijpolite Bruijelle, officier (1860), overl. tussen 1860 en 1900, tr.

[29] AdŤle Lamarre, overl. tussen 1860 en 1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hijppolite Bruijelle, geb. Kamerijk (Frankrijk)|a| 27.12.1827; volgt [14].

 

Noten: |a| nu Cambrai, departement Nord, rťgion Hauts-de-France.

 

[30] Hendrik Lodewijk Lommen, Henri Louis, Henricus Ludovicus, geb. Roermond ca. 1794, bierbrouwer (1819), kuiper (1823,1826), koopman (1838,1856), overl. Roermond 14.04.1860, z.v. Mathijs Lommen, brouwer, en Maria Oostermans; tr. 1e Roermond 26.09.1819 Marie Jeanne Catherine van Beringen, Maria Joanna Catharina, geb. Roermond ca. 1795, overl. tussen 1820 en 1823, d.v. Sebastien van Beringen en Marie Helene Keren;

tr. 2e Roermond 18.10.1823 Adriana Rijcken, ook Rijken, geb. Roermond ca. 1786, winkelierster (1823), overl. Roermond 22.03.1825, d.v. Caspar Rijcken en Angelina Bellers/Bellaerts; tr. 4e Roermond 21.05.1838 Maria Catharina Hubertina Belletable, geb. Venlo 26.05.1815, winkeldochter (1838), overl. Tilburg 30.11.1899, d.v. Dominicus Norbertus Josephus Belletable en Dorothea Timmermans; tr. 3e Roermond 27.01.1826

[31] Anna Maria Ketels, geb. Venlo ca. 1804, overl. (kraambed) Roermond 20.10.1837, d.v. Jan Ketels, hoedenmaker, en Maria Barbara Borckelmans.

Uit het huwelijk Lommen-van Beringen:

1.                   Josephus Matthijs Hubertus Lommen, geb. Roermond 19.08.1820.

Uit het huwelijk Lommen-Rijcken:

2.                   Mathias Hubertus Lommen, geb. Roermond 21.02.1825, overl. Roermond 20.05.1825.

Uit het huwelijk Lommen-Ketels:

3.                   Anna Maria Hubertina Lommen, geb. Roermond 12.02.1827, overl. Roermond 24.07.1888, tr. Roermond 27.04.1858 Frans Ernest Finken, geb. BrŁggen|a| 17.05.1821, koopman, overl. Roermond 14.05.1907, z.v. Jan Pieter Finken en Henrica Busers.

4.                   Henricus Ludovicus Lommen, geb. Roermond 10.03.1828.

5.                   Casparus Henricus Lommen, geb. Roermond 01.08.1829.
= w.s. Kaspar Hubertus Henricus Lommen, geb. Roermond ca. 1829, overl. Roermond 17.10.1830.

6.                   Jacobus Hubertus Augustinus Lommen, geb. Roermond 26.09.1830.

7.                   Hendrica Paulina Hubertina Lommen, geb. Roermond 09.02.1832, overl. Roermond 26.02.1832.

8.                   Karolus Hubertus Henricus Lommen, geb. Roermond 19.01.1833, dessertwerker, tr. Amsterdam 21.02.1861 Octavia Josepha Sentron, geb. Anderlecht|b| ca. 1829, d.v. Alexandrina Sentron.

9.                   Hubertus Henricus Lommen, geb. Roermond 06.03.1834, fabrikant, overl. Tilburg 16.03.1881, tr. Tilburg 25.08.1856 Cornelia Petronella Smits, geb. Tilburg 17.11.1832, overl. Tilburg 17.11.1877, d.v. Jan Baptist Smits, fabrikant, en Maria Dijmphna van Dijk.

10.                Gertrudis Hubertina Paulina Lommen, geb. Roermond 16.09.1835; volgt [15].

11.                Antonius Hubertus Lommen, geb. Roermond 19.10.1837, overl. Herten 01.04.1838.

Uit het huwelijk Lommen-Belletable:

12.                Matheus Hubertus Dominicus Lommen, geb. Roermond 25.02.1839, handelsreiziger, overl. Roermond 28.05.1898, tr. Roermond 06.09.1870 Maria Josephina Christina van de Winkel, geb. Roermond 25.12.1841, overl. Roermond 11.03.1931, d.v. Theodoor van de Winkel, meelfabrikant, en Anna Margaretha Meeuwissen.

13.                Ludovicus Johannes Hubertus Lommen, geb. Roermond 16.03.1841, handelsreiziger, overl. Tilburg 19.02.1897, tr. Middelburg 20.11.1872 Johanna Bulterijs, geb. Middelburg 18.09.1843, overl. na 1897, d.v. Philippus Bulterijs, schipper (1843), logementhouder (1872), en Cornelia van Ham.

14.                Hubertus Franciscus Dominicus Lommen, geb. Roermond 25.06.1843.
= w.s. Dominicus Franciscus Hubertus Lommen, overl. Roermond 20.01.1844.

15.                Franciscus Cornelius Hubertus Lommen, geb. Roermond 12.01.1845, fabrikant in verfstoffen, overl. Tilburg 07.11.1901, tr. Susteren 17.10.1876 Marie Eugenie Margaretha Meuwissen, geb. Susteren 09.08.1846, overl. Tilburg 14.10.1897, d.v. Jan Frans Hubert Meuwissen, rentenier (1876), en Antoinetta Margaretha Kribs.

16.                Marie Jean Jules Henri Lommen, geb. Roermond 07.12.1850, koopman, overl. tussen 1913 en 1930, tr. Den Helder 15.07.1879 Johanna Maria Theodora Janzen, geb. Den Helder 15.08.1846, overl. ís-Gravenhage 16.12.1930, d.v. Johannes Stephanus Janzen en Dorothea Walraven.

 

Noten: |a| in 1858 in Pruissen, nu in Kreis Viersen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| nu in Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren