Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien oktober 2020)

 


 

[1] Edsger Wybe Dijkstra, geb. Rotterdam 11.05.1930, doctoraal Leiden 1956, promotie Amsterdam UvA 28.10.1959|a|, werkzaam bij het Mathematisch Centrum te Amsterdam (1952-1962), hoogleraar Eindhoven (1962-1984), hoogleraar Austin TX (1984-1999), lid KNAW 1971, Turing Award 1972, overl. Nuenen (Nuenen, Gerwen en Nederwetten) 06.08.2002, tr. Amsterdam 23.04.1957 Maria Cornelia Debets, Ria, geb. Amsterdam 25.09.1931, overl. Amsterdam 02.10.2012.
 
– Levensberichten EWD: en.wikipedia * nl.wikipedia * KNAW * MacTutor * TU/encyclopedie * Unsung heros in Dutch computing history

– Werk: Dijkstra’s Algorithm aka Kortstepad-algoritme * E.W. Dijkstra Archive

 

Noten: |a| proefschrift: Communication with an automatic computer; promotor: A. van Wijngaarden (1916-1987).

 

[2] Douwe Wybe Dijkstra, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 18.02.1898, promotie Groningen 27.06.1924|a|, leraar (1924), directeur van de Mathenesser HBS, overl. Rotterdam 24.03.1970, crem. Rotterdam 27.03.1970, tr. Groningen 22.12.1924
[3] Brechtje Cornelia Kluijver, geb. Leiden 20.12.1900, phil.dra., overl. Zutphen 22.01.1994, crem. Dieren 28.01.1994.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [6]/[7] in de Kwartierstaat Sjoerd Doaitse Swierstra (1950-2020).

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Aletta Dijkstra, geb. Rotterdam 28.10.1925, overl. Eindhoven 24.09.1975, begr. Eindhoven (Alg.Bpl. Woensel) 29.09.1975, tr. Rotterdam 1950|c| Jan van IJzeren, geb. ’s-Gravenhage 04.07.1914, meester Leiden 1938, doctoraal wiskunde Leiden 1946, medewerker THT (1958-), promotie Budapest Eindhoven 02.11.1987|b|, overl. Eindhoven 10.04.1998, begr. Eindhoven (Alg.Bpl. Woensel) 15.04.1998.

2.                   Anna Elizabeth Dijkstra, Anneke, geb. Rotterdam 05.10.1927, overl. Zutphen 03.01.2016, crem. Zutphen, tr. Rotterdam 03.01.1950 Sjoerd Swierstra, geb. Offingawier (Wymbritseradeel) 28.04.1924, leraar R.H.L.S. te Deventer, overl. Eefde 07.02.1977, crem. Dieren 11.02.1977, z.v. Sjoerd Swierstra en Pietje Hornstra.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [2]/[3] in de Kwartierstaat Sjoerd Doaitse Swierstra (1950-2020).

3.                   Edsger Wybe Dijkstra, geb. Rotterdam 11.05.1930; volgt [1].

 

Noten: |a| proefschrift: Over de mengverhouding der isotopen van het silicium; promotor: A. Muller-Jaeger; |b| promotor P. Köves; |c| Het vrije volk 09.06.1950.

 

[4] Edsger Wybes Dijkstra, geb. Finkum (Leeuwarderadeel) 22.07.1860, hoofdonderwijzer (1884), hoofd der school (1890,1910), overl. Holwerd (Westdongeradeel) 09.11.1910, tr. Utingeradeel 30.11.1883

[5] Antje Johannes Kooistra, geb. Nes (Utingeradeel) 13.08.1864, overl. Holwerd (Westdongeradeel) 06.05.1906.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Sjoerd Doaitse Swierstra (1950-2020).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jansje Alida Dijkstra, geb. Schouwerzijl (Leens) 25.04.1884, overl. Zeist 20.03.1944, crem. Driehuis-Westerveld 23.03.1944, tr. Westdongeradeel 14.12.1909 Hermannus Jan Engelkes, geb. Groningen 07.07.1879, predikant te Kolhorn (1909), Wieringerwaard (1910), Terwispel-Tijnje (23.10.1910-09.03.1913), Hogebeintum (1913-1916), Kampen (1916,1919|b|), Haarlo (1920,1926), Wommels (1926,1934) en Soesterberg (), emeritaat 1943, 40-jarig ambtsjubileum 05.06.1944|a|, overl. Amersfoort 12.01.1949, crem. Driehuis-Westerveld 17.01.1949, z.v. Willem Hendrik Engelkes, commissionair, en Derkiena Harmanna Bosch.

2.                   Dieuwke Dijkstra, Doete, geb. Brantgum (Westdongeradeel) 11.06.1885, overl. Leeuwarden 20.02.1938, begr. Holwerd 23.02.1938.

3.                   Anna Martje Dijkstra, geb. Brantgum (Westdongeradeel) 12.11.1890, tr. Opsterland 22.12.1911 Willem van Dijk, geb. Breukelen-Nijenrode 24.04.1881, z.v. Willem van Dijk en Cornelia Alida Bunschoten.

4.                   Douwe Wybe Dijkstra, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 18.02.1898; volgt [2].

 

Noten: |a| Dagblad Noord-Holland, Schager editie 17.05.1944; |b| vermeld als ‘revolutionair propagandist’ op een lijst van Nederlandse revolutionairen d.d. 29.04.1919 van de Centrale Inlichtingendienst.

 

[6] Albert Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 04.12.1858, student letteren Leiden 15.10.1877, promotie Leiden 20.09.1884|a|, lid van de redactie van het Nederlandsch Woordenboek (1896,1909), hoogleraar Groningen (1911-1929), lid KNAW 1892, RNL, overl. Groningen 14.02.1938, begr. Groningen (Bpl. Esserveld) 18.02.1938, tr. Leiden 01.10.1896

[7] Helena Aletta Fockema Andreć, geb. Lemmer (Lemsterland) 25.10.1871, overl. Bussum 26.07.1951.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Sjoerd Doaitse Swierstra (1950-2020).

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Reinardina Kluijver, geb. Leiden 05.09.1897, overl. Bilthoven 21.11.1987, tr. Groningen 24.05.1932 Johannes Brouwer, geb. Rotterdam 31.05.1898, leraar (1932), hispanist (1943), lid v/h verzet, overl. (gefusilleerd in de duinen) Overveen 01.07.1943|b|, begr. Overveen (Erebegraafsplaats Bloemendaal), z.v. Johannes Brouwer en Marigje Adriaantje Buurman.
Levensbericht JB.

2.                   Brechtje Cornelia Kluijver, geb. Leiden 20.12.1900; volgt [3].

3.                   Albert Kluijver, geb. Leiden 20.06.1903, advocaat en procureur (1930), tr. Amsterdam 19.03.1930 Grietje Akse, geb. Hoogeveen 29.06.1901, d.v. Egbert Akse, arbeider, hoofdtreingeleider, en Jantien Sterken.

4.                   Helena Aletta Kluijver, geb. Leiden 26.01.1909.

 

Noten: |a| proefschrift: Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan; |b| aangifte door de weduwe (overl.akte Haarlem 14.07.1943 no.1112).

 

[8] Wybe Edsgers Dijkstra, geb. Kooten (Achtkarspelen) 16.03.1825, wagenmakersknecht (1858), wagenmaker (1859,1864), overl. Steens (Leeuwarderadeel) 20.07.1864, tr. Leeuwarderadeel 15.05.1858

[9] Dieuwke Harmens Reitsma, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 17.09.1828, wagenmakersche (1868), overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 06.11.1890; tr. 2e Leeuwarderadeel 08.10.1868 Douwe Feikes Wielinga, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 16.09.1840, wagenmakersknecht (1868), overl. Stiens 09.12.1916, z.v. Feike Douwes Wielinga, wagenmaker, en Eeke Oeges Adema.

– Het echtpaar Dijkstra-Reitsma vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Sjoerd Doaitse Swierstra (1950-2020).    

     DFW tr. 2e Leeuwarderadeel 26.05.1900|a| Minke Mennema, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 20.09.1843, overl. Ermelo 07.05.1923, d.v. Sybe Sybes Mennema en Janke Theunis Kamminga.
    MM tr. 1e Leeuwarderadeel 01.12.1864|a| Kornelis Jans Wijngaarden, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 24.06.1832, gaardenier, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 10.06.1898, z.v. Jan Kornelis Wijngaarden, voerman, en IJbeltje Ulbes Dijkstra.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Dijkstra, geb. Finkum (Leeuwarderadeel) 07.02.1859.

2.                   Edsger Dijkstra, geb. Finkum (Leeuwarderadeel) 22.07.1860; volgt [4].

 

Noten: |a| bruid Minnema (huw.akte Leeuwarderadeel 1864 no.67).

 

[10] Johannes Johannes Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 05.04.1830, koemelker (1856,1860), landbouwer (1862), boer (1866), veehouder (1870,1873), winkelier (1897), overl. Akkrum (Utingeradeel) 24.10.1913, tr. Rauwerderhem 17.05.1855

[11] Jantje Jacobs Buitenveld, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 24.04.1833|a|, overl. Akkrum (Utingeradeel) 15.02.1928.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de Kwartierstaat Sjoerd Doaitse Swierstra (1950-2020).

Uit dit huwelijk:

1.                   Martje Johannes Kooistra, geb. Warstiens (Idaarderadeel) 26.04.1856, overl. Utingeradeel 15.08.1955, tr. Utingeradeel 06.05.1881 Hylke Postma, geb. Grouw (Idaarderadeel) 02.02.1857, overl. Roordahuizen (Idaarderadeel) 18.04.1912, z.v. Klaas Postma, landbouwer, en Jetske Idzes Visser.

2.                   Johannes Johannes Kooistra, geb. Idaarderadeel 21.01.1858.

3.                   Jacob Johannes Kooistra, geb. Idaarderadeel 06.01.1860, overl. Nes (Utingeradeel) 26.03.1875.

4.                   Wopkje Johannes Kooistra, geb. Huizum (Idaarderadeel) 12.04.1862, overl. Leeuwarden 02.12.1939, tr. Utingeradeel 31.07.1884 Pieter van der Meulen, geb. Sneek 16.11.1861, onderwijzer (1884), overl. Franeker 18.04.1942, z.v. Wyger van der Meulen, kantoorbediende (1861), ambtenaar ter secretarie van Wymbritseradeel (1884), en Tjitske Vlas.

5.                   Antje Johannes Kooistra, geb. Nes (Utingeradeel) 13.08.1864; volgt [5].

6.                   Wytze Johannes Kooistra, geb. Nes (Utingeradeel) 30.08.1866, overl. Akkrum (Utingeradeel) 05.05.1897.

7.                   Wytske Johannes Kooistra, geb. Nes (Utingeradeel) 01.08.1870, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 29.01.1911, tr. Utingeradeel 21.05.1891 Age Jentjes Hoekstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 25.12.1868, bakker (1891), overl. Rotterdam 22.01.1943, z.v. Jentje Klazes Hoekstra, bakker, en Sjieuwke Ages van der Meulen.
     AJH tr. 2e Deventer 23.12.1920 Jantje Postma, geb. Grouw (Idaarderadeel) 11.07.1883, overl. Rotterdam 30.05.1950, d.v. Hijlke Klazes Postma, landbouwer, en Martje Johannes Kooistra.

8.                   Jitske Johannes Kooistra, geb. Nes (Utingeradeel) 31.03.1873, overl. Akkrum (Utingeradeel) 04.09.1941, tr. Utingeradeel 04.11.1897 Dirk Martens Bakker, geb. Akkrum (Utingeradeel) 11.01.1874, verver (1897), overl. na 1941, z.v. Marten Dirks Bakker, verver, en Pietertje Ybeles Hellinghuizen.

 

Noten: |a| Buiteveld (geb.akte Rauwerderhem 1833 no.11).

 

[12] Albert Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 17.02.1831, fabrikant (1854,1883), overl. Koog aan de Zaan 16.12.1893, tr. Wormerveer 25.05.1854 

[13] Neeltje Dekker, geb. Wormerveer 25.01.1831, overl. Leiden 05.08.1909.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [28]/[29] in de Kwartierstaat Sjoerd Doaitse Swierstra (1950-2020).

Uit dit huwelijk:

1.                   Albert Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 04.12.1858; volgt [6].

2.                   Jan Cornelis Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 02.05.1860, erepromotie Groningen 06.07.1896, hoogleraar Leiden (1892-1930), overl. Leiden 31.12.1932, tr. Koog aan de Zaan 27.12.1883 Marie Honigh, geb. Zaandijk ca. 1859, overl. Leiden 31.12.1928, d.v. Adriaan Cornelis Honigh en Clasina Dekker.

 

[14] Sijbrandus Johannes Fockema Andreć,|h| geb. Beetsterzwaag 04.06.1844, promotie Leiden 16.12.1868|a|, kantonrechter te Lemmer (1871), rechter Arr.Rb. tr Leiden (1873), hoogleraar Leiden (1877-1914), lid KNAW 1886, RNL, overl. Leiden 17.01.1921, begr. Leiden (Bpl. Groenesteeg) 20.01.1921, tr. Opsterland 19.05.1870

[15] Elisabeth Reinardina Tonckens, geb. Opsterland 11.09.1850, overl. ’s-Gravenhage 10.07.1905.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Sjoerd Doaitse Swierstra (1950-2020).

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Aletta Fockema Andreć, geb. Lemmer (Lemsterland) 25.10.1871; volgt [7].

2.                   Geeske Fockema Andreć, geb. Hillegersberg 27.06.1873, overl. na 1953, tr. Leiden 29.12.1896 Pieter Cornelis Tobias van der Hoeven, geb. Brielle 28.08.1870, promotie Leiden 08.06.1896|b|, arts, assistent bij de gynaecologische kliniek en het verloskundig onderwijs aan de Universiteit te Amsterdam (1896), hoogleraar Leiden (1903-1940), RNL, overl. Zundert 30.05.1953, begr. Zundert (Bpl. NH Gemeente) 03.06.1953, z.v. Henri van der Hoeven (1843-1924), promotie Leiden 22.12.1856|c|, hoogleraar Leiden (1879-1908), en Elisabeth Plate.

3.                   Arnold Daniël Hermannus Fockema Andreć, geb. Leiden 01.07.1875, promotie Leiden 22.06.1898|d|, advocaat en procureur te Leeuwarden (1900), rechter te Alkmaar (1908), rechter Arr.Rb. te Arnhem (1913), vice-president van het Gerechtshof te Arnhem, RNL, overl. Arnhem 20.06.1960, begr. Vorden (Alg.Bpl.) 24.06.1960, tr. Deventer 01.08.1900 Fenneken Kosters, geb. Heenvliet ca. 1877, overl. Arnhem 26.05.1956, begr. Vorden 30.05.1956, d.v. Willem Hendrik Kosters en Johanna Hermina Zigeler.
Uit dit huwelijk: Sijbrandus Johannes, geb. Leeeuwarden 10.04.1904, doctoraal Leiden 1927, archivaris 1931, promotie Leiden 1934|e|, Rijksarchivaris Friesland (1963-1968), lid KNAW 1950, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 06.12.1968.

4.                   Joachimus Pieter Fockema Andreć,|g| geb. Leiden 30.07.1879, student Leiden 26.09.1898, promotie Leiden 1904|f|, burgemeester van Utrecht (1914), Commissaris der Koningin in de provincie Groningen (1933), overl. Utrecht 27.07.1949, begr. Vorden (Alg.Bpl.) 30.07.1949.

 

Noten: |a| proefschrift: Beschouwingen over burenrecht; |b| proefschrift: De aetiologie der eclampsie; |c| proefschrift: Opmerkingen over de Nederlandsche strafwetgeving voor het krijgsvolk te lande; |d| proefschrift: De rechtstoestand der gehuwde vrouw; |e| proefschrift: Hoogheemraadschap van Rijnland: zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857; |f| proefschrift: Tien jaren rechtspraak van den Hoogen Raad; |g| nl.wikipedia (JPFA); |h| nl.wikipedia (SJFA).

 

[16] Edsger Romkes Dijkstra, geb. Lekkum ca. 1790, overl. Hardegarijp 02.08.1851, z.v. Romke Rinzes Dijkstra en Teetske Edsgers; tr. Achtkarspelen 25.05.1822

[17] Antje Wybes Postuma, geb. Oudega ca. 1801, overl. na 1858, d.v. Wiebe Harmens Posthuma en Antje Tjeerds.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wybe Edsgers Dijkstra, geb. Kooten (Achtkarspelen) 16.03.1825; volgt [8].

2.                   Minne Edsgers Dijkstra, geb. Kooten (Achtkarspelen) 08.07.1827, tr. Achtkarspelen 12.05.1859 Froukje Hendriks Hoekstra, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 12.08.1829, d.v. Hendrik Pieters Hoekstra, vleeshouwer, en Geeske Martens Smit.

3.                   Folkert Edsgers Dijkstra, geb. Kooten (Achtkarspelen) 12.04.1830, arbeider, overl. Sneek 23.03.1907, tr. Achtkarspelen 06.06.1863 Bieuwkjen Postma, geb. Kooten (Achtkarspelen) 07.06.1840, overl. Gerkesklooster (Achtkarspelen) 27.11.1927, d.v. Jacobus Eelke Postma, koperslager, en Hendrikje Romkes Zijlstra.
Uit dit huwelijk: Jakobus Dijkstra, geb. Kooten (Achtkarspelen) 28.02.1870, smid, overl. Sneek 18.11.1918, tr. Sneek 18.05.1896 Trijntje Gilhuis, geb. Sneek 07.09.1873, overl. na 1918, d.v. Jan Gilhuis en Tietje Posthumus; het echtpaar Gilhuis-Posthumus vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Pieter Cornelis Gilhuis (1946-2005), hoogleraar Tilburg.

4.                   Harm Edsgers Dijkstra, geb. Achtkarspelen 20.08.1835, soldaat bij de derde kompagnie vierde bataillon van de zesde Regiment Infanterie, overl. Den Helder (Marinehospitaal) 31.05.1857.

5.                   Jan Edsgers Dijkstra, geb. Achtkarspelen 12.11.1838.

 

[18] Harmen Thomas Reitsma, geb. Stiens ca. 1805|a|, aangenomen lidmaat Stiens 21.05.1837, timmerknecht (1826,1838), timmerman (1842,1861), overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 27.01.1868, z.v. Thomas Harmens en Trijntje Jans van der Mei; tr. Leeuwarderadeel 02.11.1826

[19] Aaltje Pieters Ritsma, geb. Stiens ca. 1807, aangenomen lidmaat Stiens 21.05.1837, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 30.06.1862, d.v. Pieter Roelofs en Dieuwke Pieters Meyer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Thomas Harmens Reitsma, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 29.12.1826, timmerman, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 13.05.1901, tr. Het Bildt 16.06.1859 Baukje van der Wal, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 24.03.1827, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 23.12.1881, d.v. Auke Jans van der Wal, schoolonderwijzer, en Rikje Sjoerds van Loon.

2.                   Dieuwke Harmens Reitsma, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 17.09.1828; volgt [9].

3.                   Pieter Harmens Reitsma, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 02.08.1832, koopman, overl. Leeuwarderadeel 08.04.1880, tr. Leeuwarderadeel 21.05.1856 Geeltje Tjeerds Sinnema, geb. Hijum (Leeuwarderadeel) 06.04.1836, overl. Pingjum (Wonseradeel) 17.09.1912, d.v. Tjeerd Annes Sinnema, landbouwer, en Sjoukje Jacobs van der Wal.

4.                   Trijntje Harmens Reitsma, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 21.09.1838, overl. Leeuwarderadeel 03.06.1861.

5.                   Jan Harmens Reitsma, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 06.10.1842, overl. Velsen 03.07.1903, tr. Leeuwarderadeel 22.03.1866 Antje Pieters Sipma, gen. Hijum (Leeuwarderadeel) 21.12.1842, overl. Velsen 02.09.1920, d.v. Pieter Ypes Sipma, gardenier, en Berber Jeltes Sinnema.

6.                   Roelof Harmens Reitsma, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 16.05.1850, overl. Leeuwarden 29.03.1932, tr. Dantumadeel 04.08.1887 Antje Haag, geb. Kollumerzwaag (Kollummerland c.a.) 27.10.1852, overl. Dantumawoude (Dantumadeel) 06.02.1904, d.v. Willem Freerks Haag, kuiper, en Martje Eeuwes van der Zweep.
     AH tr. 1e Dantumadeel 02.04.1874 Pieter Daniels van der Meulen, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 01.09.1836, bakker, overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 31.07.1886, z.v. Daniel Popkes van der Meulen en Grietje Pieters van der Veen.
     PDvdM tr. 1e Dantumadeel 14.05.1863 Jantje Jans de Jager, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 14.12.1833, overl. (kraambed) Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 07.07.1873, d.v. Jan Daniels de Jager, landbouwer, en Vroukje Jans Vaber.

 

Noten: |a| Harmen oud 6 jaar als Thomas Harmens op 28.12.1811 te Stiens de naam Reitsma aanneemt voor zichzelf en vijf kinderen.

 

[20] Johannes Sytzes Kooistra, ook Kooystra, geb. Warstiens ca. 1793/1794, boer/landbouwer, overl. Leeuwarden 06.06.1862, z.v. Sietse Jans en Jetske Johannes; tr. 2e Idaarderadeel 09.01.1841 Doetje Pietersma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 20.08.1811, landbouwster (1870), overl. Leeuwarden 08.02.1898, d.v. Oense Dirks en Wytske Hendriks; tr. 1e Roordahuizum 11.06.1814

[21] Antje Abrahams Krootsma, geb. Suawoude ca. 1790|a|, overl. Warga (Idaarderadeel) 23.03.1838, d.v. Abraham Sytzes en Wopkjen Hendriks.

Uit het huwelijk Kooistra-Krootsma:

1.                   Jitske Johannes Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 14.04.1815, tr. Idaarderadeel 24.05.1838 Teunis Pieters Zwart, geb. Warga (Idaarderadeel) 24.03.1814, kastelein, z.v. Pieter Gerbens Zwart en Lizabeth Teunis.

2.                   Sytze Johannes Kooistra, geb. Warga Idaarderadeel) 29.10.1816, koemelker (1847), tr. Idarderadeel 08.05.1847 Ybeltje Siepkes Hotsma, geb. Wartena (Idaarderadeel) 29.05.1826, d.v. Siepke Uiltjes Hotsma en Hieke Hendriks Kooistra.

3.                   Abraham Johannes Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 08.01.1819, landbouwer, tr. Idarderadeel 15.05.1844 Aaltje Sipkes de Boer, geb. Warga (Idaarderadeel) 16.08.1823, d.v. Sipke Martens de Boer en Antje Freerks Terpstra.

4.                   Jacob Johannes Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 29.11.1820, overl. Warga (Idaarderadeel) 08.09.1847.

5.                   Jan Johannes Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 15.12.1822, boerenknecht (1847), tr. Idarderadeel 17.05.1849 Tjerkje Tjerks van der Woude, geb. Warga (Idaarderadeel) 04.12.1828|b|, d.v. Tjerk Edzerds van der Woude en Berber Durks.

6.                   Wopkje Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 18.07.1825, boerendienstmeid (1847), tr. Idaarderadeel 07.05.1851 Fokke Gjakts Dorhout, geb. Warga (Idaarderadeel) 17.08.1826, z.v. Gjalt Ypes Dorhout, boer, en Baukje Wygers Dijkstra.

7.                   Hendrik Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 28.09.1827, overl. Akkrum (Utingeradeel) 01.08.1923, tr. Idaarderadeel 11.05.1853 Grietje Jelles Wiersma, geb. Warga (Idaarderadeel) 22.02.1831, overl. voor 1923, d.v. Jelle Johannes Wiersma en Jantje Annes Hemstra.

8.                   Johannes Johannes Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 05.04.1830; volgt [10].

Uit het huwelijk Kooistra-Pijtersma:

9.                   Oense Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 01.07.1841, landbouwer, emigreert naar USA, overl. 16.04.1903, begr. Sacramento Cemetary (Sacramento, Sacramento County, California, USA), tr. Leeuwarderadeel 11.05.1870 Hendrikje Wessels Plekker, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 05.11.1848, emigreert naar USA, overl. San Francisco 31.12.1920, begr. Sacramento Cemetary (Sacramento, Sacramento County, California, USA), d.v. Wessel Geerts Plekker, landbouwer, en Reino Jochums de Boer.

10.               Anne Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 10.04.1843.

11.               Wytze Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 25.01.1845, emigreert naar USA, overl. 05.11.1906, begr. Sully Cemetery (Sully, Jasper County, Iowa, USA), tr. Leeuwarderadeel 23.05.1872 Baukje Harmens Olivier, geb. Jelsum (Leeuwarderadeel) 17.02.1855, emigreert naar USA, overl. 1923, begr. Sully Cemetery (Sully, Jasper County, Iowa, USA), d.v. Harmen Sipkes Olivier, landbouwer, en Hinke Sybrens Andringa.

12.               Jacob Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 10.09.1847.

13.               Durk Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 13.05.1849.

14.               Grietje Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 20.03.1852.

 

Noten: |a| Antje oud 21 jaar als Hans S. Kroodsma als voogd over de kinderen van Abraham Sytzes op 20.12.1811 te Hardegarijp de naam Kroodsma aanneemt voor haar en zeven andere kinderen; |b| in de akte moeder Tettje Atzes van Stralen (geb.akte Idaarderadeel 1828 no.104), later gecorrigeerd in Berber Durks.

 

[22] Jacob Ruurds Buiteveld, geb. Poppingawier ca. 1774, lidmaat Irnsum en Poppingawier (doopsgezind) 1802, boer (1814,1833), overl. Rauwerderhem 11.07.1838, z.v. Ruurd Jacobs en Wytske Wabes; tr. Rauwerderhem 01.05.1814

[23] Martjen Willems Feensma, geb. Nieuwehorne ca. 1788, aangenomen lidmaat Irnsum en Poppingawier (doopsgezind) 12.04.1818, boerenmeid (1814), boerin (1847,1855), overl. Warstiens 16.08.1859, d.v. Willem Roels en Femmigjen Geerts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ruurd Jacobs Buiteveld, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 29.05.1815, overl. Poppingawier (Rauwerderhem) 21.08.1864.

2.                   Yme Jacobs Buiteveld, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 17.12.1820, tr. Rauwerderhem 17.05.1849 Sytske Hettes Boonstra, geb. Poppingawier (Rauwerderhem) 26.09.1826, boerin, overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 11.09.1872, d.v. Hette Sjoukes Boonstra, landbouwer, en Geertruda Johannes Betzema, landbouwster.

3.                   Wytze Jacobs Buiteveld, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 09.08.1823, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 21.01.1866, tr. Rauwerdehem 11.05.1853 Klaaske Jelles Wiersma, geb. Warga (Idaarderadeel) 19.05.1828, landbouwster (1871), overl. Leerdam 22.01.1910, d.v. Jelle Johannes Wiersma, boer, en Jantje Alles Hemstra.
     KJW tr. 2e Wymbritseradeel 06.05.1871 Pieter Hendrik Schuurmans, geb. Nes (Utingeradeel) 25.10.1818, landbouwer, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 17.12.1896, z.v. Hendrik Wobbes Schuurmans, boer, en Hiltje Geerts Atsma.
     PHS tr. 1e Wymbritseradeel 12.05.1849 Trijntje de Boer, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 03.12.1825, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 27.02.1896, d.v. Pieter Sytzes de Boer en Dieuwke Gerrits Rolsma.

4.                   Wytske Jacobs Buiteveld, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 25.01.1826, overl Rauwerd (Rauwerderhem) 17.08.1827.

5.                   Jantje Jacobs Buiteveld, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 24.02.1833; volgt [11].

 

[24] Albert Kluijver, geb. ca. 1804, fabrikant, overl. Koog aan de Zaan 22.07.1857, z.v. Albert Kluijver en Annetje de Wit; tr. Koog aan de Zaan 13.09.1829

[25] Stijntje Smit, geb. ca. 1811, overl. Koog aan de Zaan 17.07.1868, d.v. Evert Smit en Trijntje Honig.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albert Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 17.02.1831; volgt [12].

2.                   Trijntje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 03.06.1833 (akte), overl. Zaandijk 15.06.1894, tr. Koog aan de Zaan 11.11.1857 Cornelis Dekker, geb. Koog aan de Zaan ca. 1831, kantoorbediende (1857), z.v. Simon Dekker, fabrikant, en Moertje Honig.

3.                   Annetje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 14.12.1835 (akte), overl. Leeuwarden 14.06.1894, tr. Koog aan de Zaan 16.07.1868 Janus Cornelis Singels, geb. Leeuwarden 23.01.1838, predikant te Spijk (Heukelum) (1864,1865), en Koog aan de Zaan (1866-1886), overl. ’s-Gravenhage 28.12.1910, z.v. Nicolaas Singels en Anna Cornelia Stam.
     JCS tr. 1e Norg 08.08.1864 Jeannette van Konijnenburg, geb. Frederiksoord (Vledder) 13.02.1844, overl. Heukelum 07.08.1865, d.v. Jan Cornelis van Konijnenburg, directeur Rijksgesticht Veenhuizen, en Wilhelmina Theodora van Wichen.

4.                   Stijntje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 20.02.1839 (akte), overl. Winkel 04.12.1912.

5.                   Evert Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 31.03.1841 (akte), landbouwer (1863), overl. Winkel 09.02.1922, tr. Koog aan de Zaan 10.05.1863 Trijntje Breebaart, geb. Andijk ca. 1843, overl. Winkel 17.07.1911, d.v. Klaas Breebaart, landbouwer, en Dieuwertje Hoorns.

6.                   Marijtje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 17.09.1842 (akte), overl. Zeist 25.11.1920, tr. Koog aan de Zaan 19.07.1866 Adriaan Bernard van der Boon, geb. Zaandam ca. 1843, commissionair (1866), overl. Rotterdam 08.07.1896, z.v. Arie van den Boer, geneesheer, en Elisabeth Bernardina Engeltrum.

7.                   Machteltje Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 27.03.1844, overl. Zeist 10.09.1932.

 

[26] Jan Cz Dekker, geb. Wormerveer ca. 1808, koopman (1830,1831), koopman en fabrikant (1852,1859), overl. Wormerveer 28.12.1891, z.v. Cornelis Jz Dekker, koopman, en Neeltje de Vries|a|; tr. Zaandam 24.01.1830

[27] Wilhelmina van Ree, geb. Zaandam ca. 1808, overl. Wormerveer 23.12.1895, d.v. Battus Hendrik van Ree, chirurgijn en vroedmeester, en Cornelia Willemina Broese.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Dekker, geb. Wormerveer 25.01.1831; volgt [13].

2.                   Cornelia Wilhelmina Dekker, geb. Wormerveer 07.05.1832 (akte), tr. Wormerveer 17.09.1852 Brechtus Willem Kaars Sijpesteijn, geb. Krommenie ca. 1806, koopman en fabrikant (1830), surséance van betaling (1868), overl. Wormerveer 1870|c|, z.v. Willem Kaars Sijpesteijn, koopman en fabrikant, en Cornelia Verhagen.

3.                   Adriana Maria Dekker, geb. Wormerveer 12.08.1834 (akte), overl. Wormerveer 06.05.1836.

4.                   Margaretha Johanna Dekker, geb. Wormerveer 30.03.1836 (akte), overl. Wormerveer 28.10.1900, tr. Wormerveer 12.05.1859  Remmert Laan, geb. Wormerveer ca. 1833, koopman (1859), fabrikant (1883), overl. Wormerveer 27.05.1885, z.v. Jan Laan, koopman en fabrikant, en Kornelia Avis.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [6]/[7] inde Kwartierstaat Willem van Tijen (1894-1974).

5.                   Cornelis Dekker, geb. Wormerveer 12.06.1838 (akte), overl. Beverwijk 22.05.1883.

6.                   Baltus Hendrik Dekker, geb. Wormerveer 17.04.1840 (akte), overl. Wormerveer 16.04.1863.

7.                   Jan Alexander Dekker, geb. Wormerveer 22.02.1842 (akte), koopman (1866), industrieel (1901), overl. Nice 15.04.1901|b|, tr. Krommenie 08.11.1866 Maria Cornelia Kaars Sijpesteijn, geb. Krommenie ca. 1844, overl. Wormerveer 17.05.1925, d.v. Willem Kaars Sijpesteijn en Cornelia Verhagen.

8.                   Maria Dekker, geb. Wormerveer 06.03.1844 (akte), overl. Wormerveer 13.06.1863.

 

Noten: |a| Trijntje (overl.akte Wormerveer 1891 no.74); |b| ingeschreven extract (overl.akte Wormerveer 02.05.1901 no.28); |c| annonce met dank voor deelneming (cleectie CBG).

 

[28] Arnold Andreć, geb. Leeuwarden ca. 1804, notaris (1832,1873), overl. Heerenveen (Schoterland) 04.06.1873, z.v. Daniël Hermannus Andreć, promotie Franeker 15.05.1795, en Wilhelmina Amelia Catharina Wassenbergh; tr. Leeuwarden 26.10.1831

[29] Geeske Fockema, geb. Leeuwarden 05.01.1809, ged. Leeuwarden 08.02.1809, overl. Leeuwarden 21.03.1879, d.v. Sijbrandus Fockema en Johanna Jacoba Bekius.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Amelia Catharina Andreć, geb. Workum 26.10.1832, tr. Opsterland 09.11.1854 Justus Datho Quintus, geb. Groningen 24.01.1819, student Groningen 12.07.1830, promotie Groningen 18.05.1836|b|, z.v. Johan Hendrik Quintus, ontvanger, en Yzebranda Tjeska Hoeksema.

2.                   Sijbrandus Johannes Andreć, later Fockema Andreć|a|, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 04.06.1844; volgt [14].

 

Noten: |a| rectificatie KB no.102 d.d. 23.02.1864, ingeschreven 24.03.1864 (geb.akte Opsterland 1844 no.81); |b| proefschrift: De ambitu juris poenalis communis in Belgio.

 

[30] Joachimus Lunsingh Tonckens, geb. Westerwolde (Norg) 28.03.1817, student Groningen 20.11.1834, promotie (geneeskunde) Groningen 29.06.1842|h| en (verloskunde) Groningen 04.03.1843, medicinae doctor, burgemeester van Opsterland, lid Provinciale Staten van Friesland (1873), overl. ’s-Gravenhage 01.04.1893, z.v. Elzoo Tonckens (1792-1870), landbouwer, en Elisabeth Reinders Nijensikkinge; tr. Leeuwarden 15.07.1847

[31] Helena Aletta Koumans Smeding, geb. Leeuwarden 02.02.1826|g|, overl. ’s-Gravenhage 04.10.1910, d.v. Pieter Koumans Smeding en Johanna Vitringa Coulon.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Reinardina Tonckens, geb. Opsterland 11.09.1850; volgt [15].

2.                   Johanna Tonckens, geb. Opsterland 31.10.1851, overl. Wiesbaden 03.01.1894|e|, tr. ’s-Gravenhage 17.10.1873|d| Louis Wichers, geb. Appingedam 19.10.1844, eerste luitenant bij het Regiment Grenadiers en Jagers (1873,1881), z.v. Albert Willem Wichers, lid Arr.Rb. (1844), president Arr.Rb. Utrecht (1873), en Grietje Sijbouts.
Uit dit huwelijk: Joachimus Wichers, later Lunsingh Wichers|f|, geb. ’s-Gravenhage 05.08.1875.

3.                   Gerrita Tetje Tonckens, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 02.12.1855, overl. ’s-Gravenhage 22.05.1909, tr. 1e ’s-Gravenhage 12.05.1881|b| Hendrik Willem Weijtlandt, geb. Utrecht 18.05.1845, 1e luitenant adjudant bij het 2e Regiment Huzaren (1881), overl. Haarlem 14.01.1884, z.v. Louis Auguste Alphonse Henrij Weijtlandt en Jeanne Wilhelmina Adrienne Cornelie Roijen; tr. 2e ’s-Gravenhage 10.04.1890 Anne Petrus Vallant, geb. Amsterdam 18.02.1849, kapitein der infanterie, overl. ’s-Gravenhage 25.07.1919, crem. Velsen 30.07.1919, z.v. Christiaan Everhard Vaillant en Henrietta Versfelt.
     APV tr. 2e ’s-Gravenhage 07.09.1911 Geertruida Gezina Pott, geb. Oude Pekela 23.03.1868, overl. ’s-Gravenhage 19.04.1933, d.v. Willem Pott en Christina Bouman.

4.                   Maria Elzina Petronella Tonckens, geb. Opsterland 05.04.1860, overl. ’s-Gravenhage 24.02.1891, tr. ’s-Gravenhage 07.10.1880|a| Daniel François Scheurleer, geb. ’s-Gravenhage 13.11.1855, bankier, overl. ’s-Gravenhage 06.02.1927, z.v. Willem Jacobus Gerard Scheurleer, bankier, en Martina Susanna Constantia Heldewier.
     DFS tr. 2e 1892 Etta Arnolda, jongere zuster van Maria Ekizna Petronella.

5.                   Aletta Arnolda Tonckens, Etta Arnolda|c|, geb. Beesterzwaag (Opsterland) 14.08.1863, overl. Rotterdam 15.02.1914, tr. ’s-Gravenhage 04.08.1892|c| Daniel François Scheurleer.
     DFS tr. 1e 1880 Maria Elzina Petronella, oudere zuster van Etta Arnolda.

 

Noten: |a| get. Sijbrandus Johannes Fockema Andreć en Louis Wichers {zwagers} (huw.akte ’s-Gravenhage 1880 no.A827); |b| get. Sijbrandus Johannes Fockema Andreć en Louis Wichers {zwagers} (huw.akte ’s-Gravenhage 1881 no.A328); |c| bij huwelijk en overlijden; |d| get. Sijbrandus Johannes Fockema Andreć {zwager} (huw.akte ’s-Gravenhage 1873 no.A762); |e| Lunsingh Tonckens {annonce collectie CBG}; |f| bij KB 25.01.1896 no.32 geslachtsnaam Wichers gewijzigd in Lunsingh Wichers; |g| bij KB 21.06.1836 no.71 toestemming de geslachtsnaam Koumans te wijzigen in Koumans Smeding; |h| proefschrift: De inversione uteri.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren