Simon Joseph Doorman (1928-2009)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien november 2015)

 


 

[1] Simon Joseph Doorman, Joop, geb. ’s-Gravenhage 07.12.1928, lector Eindhoven (1968-1972), hoogleraar Delft (1972-1984), hoogleraar Rotterdam (1994-1996), Zilveren Anjer 2002, overl. 02.11.2009, tr. M. Degens.

 

[2] Karel Willem Frederik Marie Doorman, geb. Utrecht 23.04.1889, kapitein-luitenant-ter-zee (1934), schout-bij-nacht, Ridder MWO 3e kl., overl. Javazee a/b Hr.Ms. De Ruyter 27.02.1942|a||b|, tr. 2e ’s-Gravenhage 08.10.1934 Isabelle Jacqueline Julie Jeanne Heijligers, geb. Rotterdam 04.06.1911, d.v. Adriaan Theodoor Louis Allard Heijligers (ca.1882-), dagbladredacteur (1910), rechter in de gemengde rechtbanken van Egypte te Alexandrië (1934), en Maria Helena Pool (ca.1877-); tr. 1e ’s-Gravenhage 06.05.1919 (echtsch. tussen 1928 en 1934)

[3] Justine Amatha Dorothea Schermer, geb. Amsterdam 09.10.1897, overl. Rhenen 01.11.1974, begr. Rhenen (Alg.Bpl.) 05.11.1974; tr. 2e London 18.10.1934 Dirk Christiaan Marie Hetterschij, geb. Alblasserdam 18.06.1891, schout-bij-nacht, OON, overl. Rhenen 04.09.1948, begr. Rhenen (Alg.Bpl.) 08.09.1948, z.v. Arie Johannes Hetterschij en Trijntje Blanken.
     DCMH tr. 1e Utrecht 30.04.1918 (echtsch. Arr.Rb. ’s-Gravenhage 07.04.1927, ingeschr. Utrecht 13.04.1927) Jacoba Johanna Visser, geb. Zierikzee 06.08.1891, d.v. Floris Pieter Visser en Geertruida Elisabeth Hillen; tr. 2e Bloemendaal 14.06.1928 Gezina Jantina van Kleffens, geb. Heerenveen (Schoterland) 23.12.1896, overl. Amsterdam 31.03.1930, begr. Groningen (Noorderbpl.) 03.04.1930, d.v. Henricus Cato van Kleffens, officier van justitie, en Jeannette Fresina Veenhoven.|c|
     GJvK tr. 1e Arnhem 27.05.1919 George Lodewijk Suermondt, geb. Rotterdam 15.04.1894, overl. ’s-Gravenhage 10.01.1926, z.v. Jacobus Frederik Suermondt en Louise Sophie Ohlenschlager.

Uit het huwelijk Doorman-Schermer:

1.                   Karel Willem Frederik Marie Doorman, geb. Weltevreden 10.11.1924, overl. Ede 19.05.2010.

2.                   Simon Joseph Doorman, Joop, geb. ’s-Gravenhage 07.12.1928; volgt [1].

Uit het huwelijk Doorman-Heijligers:

3.                   Theodoor Willem Robert Doorman, geb. Den Helder 24.07.1935.

Uit het huwelijk Hetterschij-Schermer:

4.                   Dirk Christiaan Marie Hetterschij, Dick, geb. Soerabaja 12.01.1937, overl. Amsterdam 24.09.2009, crem. Amsterdam (Westgaarde) 30.09.2009.

 

Noten: |a| vermeld in Gedenkboek 38 van de Oorlogsgravenstichting; |b| vermeld op de Erelijst van Gevallenen 1940-1945, p.1535; |c| Gezina Johanna van Kleffens was een jongere zus van Eelco Nicolaas van Kleffens (1894-1983).

 

[4] Carel Willem Frederik Doorman, geb. Groningen 09.01.1853, kolonel der Militaire Administratie, overl. ’s-Gravenhage 21.11.1929, tr. Utrecht 09.05.1888

[5] Anna Catharina Theresia Maria Kleijntjens, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1868, overl. Amsterdam 28.11.1945, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eyk en Duynen) 01.12.1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Karel Willem Frederik Marie Doorman, geb. Utrecht 23.04.1889; volgt [2].

2.                   Ludovicus Antonius Carel Maria Doorman, geb. Gouderak 02.01.1891, kapitein ter zee, tr. ’s-Gravenhage 01.08.1921 Gerda Drooglever Fortuijn, geb. ’s-Gravenhage 04.07.1900, d.v. Pieter Drooglever Fortuijn, advocaat, en Helène Bruinier.

3.                   Hendrika Theresia Johanna Maria Doorman, geb. Gouda 13.09.1892, tr. ’s-Gravenhage 08.07.1919 (akte B 813) (echtsch. Arr.Rb. 13.09.1935, ingeschr. 20.09.1935) Aron Alfred Spinossa Cattella Jessurun, geb. Amsterdam 18.04.1895, z.v. Isaac Spinossa Cattella Jessurun, kantoorbediende, en Clara de la Bella.
     AASCJ tr. 2e 15.11.1935 Catharina Schill, geb. ’s-Hertogenbosch 25.08.1899, d.v. Jannes Willem Robert Schill en Wilhelmina Moorrees.

4.                   Jan Willem Robert Henri Doorman, geb. Delft 22.11.1894, luitenant-kolonel KNIL, overl. ’s-Gravenhage 02.09.1966, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Westduin) 06.09.1966, tr. voor 1924 Eugénie van Eyck, geb. Magelang 27.08.1905, overl. 03.09.1989, begr. Breda (Bpl. Overakkerstraat).

 

[6] Petrus Joannes Amatus Schermer, geb. Antwerpen ca. 1867, meerderjarigverklaring 16.04.1886|a|, consul van Haïti te Amsterdam (1908-1925), overl. ’s-Gravenhage 07.12.1925|b|, begr. ’s-Gravenhage (R.K. Bpl.) 10.12.1925, tr. Soest 14.01.1897

[7] Anna Georgina Antonia Justina Wilkens, geb. Bergen op Zoom 17.04.1872, overl. Amsterdam 02.02.1955, begr. ’s-Gravenhage (R.K. Bpl.) 05.02.1955.

Uit dit huwelijk:

1.                   Justine Amatha Dorothea Schermer, geb. Amsterdam 09.10.1897; volgt [3].

2.                   Simon Joseph Schermer, geb. Amsterdam 30.01.1901, vice-consul van Haïti (1925-1928), consul van Haïti (1928-na1950), Officier in de Orde van Eer en Verdienste van de Republiek Haïti, overl. Amsterdam 01.02.1988.

 

Noten: |a| uitspraak Hoge Raad d.d. 16.04.1886, goedgekeurd bij KB no.21 d.d. 28.04.1886.

 

[8] Karel Willem Frederik Doorman, geb. ’s-Gravenhage 27.09.1821, geëmployeerde Spoorwegmij. (1846), koopman (1848,1849), commissionair (1851,1855), klerk bij de Rijnvaart (1857), ambtenaar bij de Rijnvaart (1860,1867,1882), rijksambtenaar (1867,1876), overl. Zeist 04.04.1899. tr. Groningen 08.10.1846

[9] Adriana Jacoba Bruce, ook Adreana, geb. Steenbergen 03.07.1821, overl. Zesit 10.06.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Diederik Doorman, geb. Groningen 29.01.1848, overl. Groningen 22.03.1848.

2.                   Jan Diederik Doorman, geb. Groningen 05.03.1849, telegrafist (1876), postdirecteur (1886), overl. Utrecht 29.08.1906, tr. Wymbritseradeel 14.01.1876 Sjoukje Uilkema, geb. Scharnegoutum ca. 1855, d.v. Jetse Reintjes Uilkema en Trijntje Aukes Elgersma.

3.                   Jacob Doorman, geb. Groningen 18.01.1851, overl. na 1903.

4.                   Carel Willem Frederik Doorman, geb. Groningen 09.01.1853; volgt [4].

5.                   Alida Jacoba Doorman, geb. Groningen 24.03.1855, overl. Herwen en Aerdt 23.03.1867.

6.                   Willem August Henri Doorman, geb. Lobith (Herwen en Aerdt) 03.09.1857, generaal-majoor, OON, overl. ’s-Gravenhage 16.06.1930, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 19.06.1930, tr. voor 1903 Agnetha Elisabeth Kluit, geb. Alphen 01.07.1864, overl. Utrecht 29.01.1920, d.v. Jan Willem Pieter Kluit en Margaretha Martina Hartevelt.

7.                   Robert Gerrit Doorman, geb. Herwen en Aerdt 05.03.1860, officier bij het Oost-Indisch Leger (1882), tr. Herwen en Aerdt 26.06.1882 Johanna Diederik Ida van Essen, geb. ca. 1856, d.v. Jan Catharinus van Essen, experditeur, en Eleonore Marie Wilhelmine Vielhaber.

8.                   Elisabeth Selina Cornelia Adreana Doorman, geb. Herwen en Aerdt 19.07.1862, overl. na 1903, tr. Herwen en Aerdt 18.07.1887 Gosewinus de Voogt, geb. Amsterdam ca. 1863, ingenieur (1887), overl. na 1903, z.v. Willem Jacob de Voogt en Anthonetta Muntendam.

9.                   Hendrikus Johannes Doorman, geb. Herwen en Aerdt 19.08.1867, generaal-majoor der Artillerie, OON, overl. Ede 09.09.1934, begr. Bennekom 13.09.1934, tr. 1e Utrecht 16.05.1899 (echtsch. Arr.Rb. ’s-Hertogenbosch 05.02.1904, ingeschr. ’s-Hertogenbosch 19.03.1904) Johanna Andrea Nicolette de Zwaan, geb. Utrecht 25.03.1877, overl. Loosduinen 18.05.1935, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 22.05.1935, d.v. Nicolaas de Zwaan en Susanna Ignatia van Leeuwen; tr. 2e tussen 1904 en 1934 Fanie Marie Susanne Revelard, geb. Neves (België) 15.08.1885.

 

[10] Ludovicus Antonius Kleijntjens, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1833/1834, overl. Rotterdam 20.12.1904, tr. Rotterdam 19.04.1866

[11] Theresia Helena Gribling, geb. Rotterdam 13.09.1840, overl. Rotterdam 11.10.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Theresia Maria Kleijntjens, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1868; volgt [5].

2.                   Wilhelmus Johannes henricus Maria Kleijntjens, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1870, overl. Haarlem 15.02.1931, tr. Rotterdam 18.04.1912 Jacoba Maria Catharina van Dijk, geb. Rotterdam ca. 1889, d.v. Adrianus Hendrikus van Dijk en Wilhelmina Coenraad.

3.                   Henricus Johannes Ludovicus Maria Kleijntjens, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1871, overl. Rotterdam 08.09.1897.

4.                   Maria Adriana Cornelia Theresia Kleijntjens, geb. ‘s-Hertogenbosch ca. 1871, tr. Rotterdam 28.05.1896 Willem Louis Johan Maria Heijne, geb. Amsterdam ca. 1868, z.v. Jacobus Josephus Heijnen en Joanna Maria Josephine van den Kieboom.

5.                   Johannes Coenradus Henricus Ludovicus Maria Kleijntjens, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1877, overl. Haarlem 31.12.1938, tr. Rotterdam 22.04.1920 Anna Antonia Beijens, geb. Rotterdam ca. 1891, d.v. Johannes Jacobus Augustinus Beijens en Anna Tielen.

6.                   Ludovicus Marinus Wilhelmus Leonardus Maria Kleijntjens, geb. ’s-Hertogenbosch 04.11.1878, kantoorbediende (1921), tr. 1e 23.08.1907 (echtsch. Arr.Rb. ’s-Gravenhage 13.06.1918, ingeschr. ’s-Gravenhage 05.09.1918) Cornelia Hendrika Wilhelmina Engelen, geb. Rotterdam 13.12.1886, overl. ’s-Gravenhage 15.03.1958, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. Binckhorstlaan) 18.03.1958, d.v. Johannes Wilhelmus Engelen en Catharina Maria Hendrika Vermeulen; tr. 2e Amsterdam 19.02.1921 (echtsch. Arr.Rb Amsterdam 24.06.1927, ingeschr. Amsterdam 27.09.1927) Cornelia Geertruida Overweg, geb. Amsterdam ca. 1889, pensionhoudster (1921), d.v. Evert Overweg en Arendje van Schouwen.
     CHWE tr. 2e ’s-Gravenhage 18.09.1931 Willebrordus Mullens, Willy, geb. Weesp 04.10.1880, overl. voor 1958, z.v. Albertus Abraham Mullens (ca.1838-1890), artist, en Christina Catharina Verpoort.
     WM tr. 1e (Düren 07.02.1907) Anna Sybilla Schmidt, geb. Weidenau (Duitsland) 30.06.1885, overl. ’s-Gravenhage 24.08.1923, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. Binckhorstlaan) 28.08.1923.

 

[12] Simon Josephus Schermer, geb. Antwerpen ca. 1830, koopman (1860), oprichter Fa. S.J. Schermer te Amsterdam (1881), overl. Amsterdam xx.03.1889, tr. Amsterdam 24.05.1860

[13] Dorothea Francisca Elisabeth Smithuijsen,|a| geb. Amsterdam 23.07.1833 (akte), overl. Amsterdam 02.04.1895.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anne Marie Elisabeth Schermer, geb. Kortrijk (België) ca. 1862, overl. Heemstede 01.10.1921, tr. Amsterdam 30.12.1896|b| Leonardus Petrus Nicolaus Kervel, geb. Batavia 30.10.1847, boekdrukker (1883), z.v. Petrus Joannes Antonius Kervel en Maria Catharina Schrant.
     LPNK tr. 1e Heemstede 13.09.1871 Marie Elizabeth Redden, geb. Cambridge ca. 1836, overl. Foresthill (Surrey, Engeland) 03.01.1873, d.v. Johan Redden en Marie Everitt Wilkinson.

2.                   levenloze zoon, Amsterdam 26.10.1864.

3.                   Petrus Joannes Amatus Schermer, geb. Antwerpen ca. 1867; volgt [6].

 

Noten: |a| Dorothea Franceska Elisabeth Smit (huw.akte Soest 1897 no.1); |b| moeder Dorothée Françoise Elisabeth Smithuijsen (huw.akte Amsterdam 1896 reg.39 fol.44).

 

[14] Antoon Georg Wilkens, geb. Zuidhorn 08.08.1842, overl. Leiden 30.01.1912, tr. Bergen op Zoom 06.06.1871

[15] Justina Josepha Jacoba de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 05.09.1845.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Georgina Antonia Justina Wilkens, geb. Bergen op Zoom 17.04.1872; volgt [7].

2.                   Antoon Georg Justinus Cornelis Wilkens, geb. ’s-Gravenhage ca. 1875, luitenant-kolonel der Veldartillerie, overl. Bergen op Zoom 15.01.1933, begr. Bergen op Zoom 19.01.1933, tr. 1e Baarn 17.05.1906 (echtsch. Arr.Rb. Arnhem 22.12.1921, ingeschr. Baarn 20.03.1922) Frida Sara Jacoba Helena Strumphler, geb. Baarn 29.12.1882, overl. Groenekan (Maartensdijk) 14.08.1923, d.v. Johannes Fredericus Strumphler, commissionair, en Pauline Juliane Antoinette Diederichs (-1916); tr. 2e Bergen op Zoom 25.04.1928 Anna Adrienne Henriëtte Marie Camp, geb. Gouda ca. 1881, d.v. Nicolaas Henri Anne Camp en Annetta Carolina Maria Constantia de Ram.
     FSJHS tr. 2e Utrecht 16.01.1923 Wouter de Waal, geb. ’s-Gravenhage ca. 1870, majoor der Artillerie (1923), overl. Wassenaar 14.02.1952, z.v. Willem George Frederik de Waal en Margaretha Wilhelmina van Cuijk.

 

[16] Johannes Diederik Doorman, geb. Delft 30.12.1770, kolonel (1818,1821), generaal-majoor, overl. ’s-Gravenhage 01.07.1827, z.v. Hendrik Jan Diederik Doorman en Wilhelmina Branedina Stegen; tr. Heusden 03.04.1818

[17] Alida Jacoba Gerlach, geb. Heusden 12.02.1780, overl. Utrecht 16.06.1865, d.v. Johannes Augustus Gerlach en Sara van Baak.

Uit dit huwelijk:

1.                   Augustus Johannes Doorman, geb. ’s-Gravenhage 23.03.1819, kapitein de Artillerie van het Oost-Indisch Leger (1856), tr. ’s-Gravenhage 03.09.1856 Charlotte van Thiel, geb. ’s-Gravenhage ca. 1837, d.v. Johan Georg van Thiel, kommies bij het Departmenet van Binnenlandse Zaken, en Henrietta Francina Tessers.

2.                   Hendrikus Jan Diederik Doorman, geb. ’s-Gravenhage 08.08.1820, luitenant der Oostindische Artillerie (1847), gepensioneerd 1e luitenant (1854,1856), tr. ’s-Gravenhage 14.06.1854 Christina van Thiel, geb. ’s-Gravenhage ca. 1828, d.v. Johan Georg van Thiel, kommies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en Henrietta Francina Tessers.

3.                   Karel Willem Frederik Doorman, geb. ’s-Gravenhage 27.09.1821; volgt [8].

4.                   Wilhelmina Barendina Doorman, geb. ’s-Gravenhage 29.06.1824, overl. na 1894, tr. ’s-Gravenhage 21.10.1847 Willem Fredrik Dannenfelser, geb. ’s-Gravenhage ca. 1826, boekhandelaar (1847), directeur van Nieuws v/d Dag, overl. Amsterdam 09.05.1894, z.v. Philip Wendel Dannenfelser en Helena Spöhrer.

 

[18] Johannes Bruce, Jan, geb. Sas van Gent 29.01.1794, meester kleermaker (1846,1847), z.v. Robert Bruce en Elisabeth Bechert; tr. 2e Groningen 08.05.1846 Geessien Groenboom, geb. Groningen 09.03.1823, overl. Groningen 08.12.1894, d.v. Derk Uiddes Groenboom, commissionair, en Hilligje Schuiling; tr. 1e voor 1816

[19] Jacoba van IJzerlooij, geb. Steenbergen ca. 1791, overl. Groningen 06.02.1845, d.v. Jacobus van IJzerlooi en Adriana Denesse.

     GG tr. 2e Groningen 05.06.1856 Jacob van Kregten, geb. Groningen 03.12.1813, schipper (1839), onderopzichter (1857), opzichter (1861), opzichter korenmeters (1864), overl. Groningen 14.06.1898, z.v. Jacobus van Kregten, stoffenverwer/blauwverwer, en Antje Boekhoudt.
     JvK tr. 1e Groningen 31.10.1839 Catharina Dekker, geb. Groningen 06.11.1814, overl. Groningen 09.11.1855, d.v. Hermannus Dekker, verwer/glazenmaker, en Jantje Roukes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Robert Gerrit Bruce, geb. Steenbergen 11.06.1816, kleermaker (1847), kleermaker infanterie (1852), overl. Groningen 15.05.1852, tr. Groningen 03.06.1847 Klaassien Westerbaan, geb. Groningen 24.07.1815, overl. Groningen 11.12.1847, d.v. Jacob Nicolaas Westerbaan, touwslager, en Aafien Berends Amsing.

2.                   Jacob Bruce, geb. Steenbergen 01.07.1817, kleermaker (1849), overl. Bergen op Zoom 03.04.1893, tr. Groningen 14.06.1849 Francisca Harms, geb. Groningen 28.11.1821, overl. Nijmegen 15.11.1915|a|, d.v. Hindrik Harms, koffiehuishouder, en Geertruida Arnoldus Krijthe.

3.                   Adriana Jacoba Bruce, geb. Steenbergen 03.07.1821; volgt [9].

 

Noten: |a| Francisca Jacoba (overl.akte Nijmegen 1915 no.672).

 

[20] Henricus Josephus Kleijntjens, geb. Nuth 28.04.1801, d.v. Ludovicus Kleijntjens en Maria Elisabeth Brants; tr. ’s-Hertogenbosch 01.12.1832

[21] Anna Catharina de Wei, geb. Oirschot 15.11.1807, d.v. Coenradus de Wei en Anna Adriana Maria Hulselmans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ludovicus Antonius Kleijntjens, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1834; volgt [10].

2.                   Maria Adriana Kleijntjens, geb. ’s-Hertogenbosch 30.05.1836, overl. Rotterdam 25.06.1895, tr. ’s-Hertogenbosch 13.05.1862 Cornelis Johannes Luijke, geb. Rotterdam 12.01.1832, z.v. Wilhelmus Luijke en Elizabeth Wolfers.

3.                   Henrica Theresia Kleijntjens, overl. ’s-Hertogenbosch 24.03.1841.

4.                   Johannes Conradus Kleijntjens, geb. ’s-Hertogenbosch 16.01.1841, tr. ’s-Hertogenbosch 14.02.1882 Aleida Carolina Anna Schmeink, geb. ’s-Hertogenbosch 30.03.1845, d.v. Johan Joseph Schmeink en Maria Francisca Koelman.

5.                   levenloze zoon, geb. ’s-Hertogenbosch 19.09.1845.

6.                   Anna Catharina Kleijntjens, overl. ’s-Hertogenbosch 01.06.1847.

7.                   Anna Catharina Josepha Kleijntjens, overl. ’s-Hertogenbosch 18.10.1859.

 

[22] Johannes Wilhelmus Gribling, geb. Rotterdam 17.06.1800, overl. Rotterdam 27.01.1882, z.v. Leonardus Gribling en Maria Rissioen; tr. Rotterdam 07.05.1823

[23] Joanna Theodora Krapels, ged. Rotterdam (rk) 20.12.1800, overl. Rotterdam 13.09.1884, d.v. Johannes Krapels en Maria Christina van Oorschot.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Johanna Theodora):

1.                   Maria Wilhelmina Elizabeth Gribling, geb. Rotterdam 30.03.1825, overl. na 1869, tr. Rotterdam 16.10.1850 Christiaan Hermann Veerkamp, geb. Hopsten (Königreich Preußen)|a| xx.12.1813, commissionair, overl. Rotterdam 21.11.1869, z.v. Barthold Anton Veerkamp en Franzisca Tenbrink.

2.                   Elisabeth Johanna Gribling, geb. Rotterdam ca. 1829, overl. Teteringen 20.02.1914, tr. Rotterdam 15.04.1873 Marinus Woutherus Leonardus Willems, geb. Rotterdam 08.02.1835, z.v. Joannes Henricus Willems en Elizabeth van Ouwerkerk.

3.                   levenloos kind, Rotterdam 09.06.1831.

4.                   Leonardus Wilhelminus Gribling, geb. Rotterdam 10.07.1832.

5.                   Johannes Elize Gribling, geb. Rotterdam 23.06.1834, tr. Rotterdam 17.11.1870 Elisabeth Leonarda Gerardina van Boxtel, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1844, d.v. Petrus Adrianus Antonius van Boxtel en Wilhelmina Gribling.

6.                   Gerardus Maria Gribling, geb. Rotterdam 05.11.1836.

7.                   Cornelia Johanna Gribling, geb. Rotterdam 26.09.1838, overl. Rotterdam 13.11.1918, tr. Rotterdam 09.08.1865 Johannes Arnoldus Antonius Seeuwen, geb. Rotterdam 13.06.1831, overl. Rotterdam 26.01.1893, z.v. Arnoldus Matthijs Seeuwen en Cornelia Boogaers.

8.                   Theresia Helena Gribling, geb. Rotterdam 13.09.1840; volgt [11].

9.                   levenloos kind, Rotterdam 22.11.1842.

10.                Anna Theodora Gribling, geb. Rotterdam 02.03.1844, overl. Rotterdam 31.05.1897, tr. Rotterdam 27.05.1870 Hendrik Robbert Carel Bolleurs, geb. Rotterdam 25.03.1847, overl. Rotterdam 03.12.1910, z.v. Willem Henri Charles Bolleurs en Hendrina Paulina Dorothea van der Vijver.
     HRCB tr. 2e Rotterdam 04.12.1902 Rosalia Maria Gribling, geb. Rotterdam 10.09.1857, overl. ’s-Gravenhage 21.02.1930, d.v. Johannes Mattheus Gribling en Elisabeth Wilhelmina Scheffer.
     RMG tr. 2e ’s-Gravenhage 08.07.1913 Wilhelm Küppers, geb. Viersen (Pruissen) ca. 1855/1856, journalist, overl. Haarlem 30.09.1924, z.v. Joseph Küppers en Anna Maria Berger.
     WK tr. 1e Haarlem 24.08.1871 Adelaïde Josephine Louise van den Heuvel, geb. Haarlem 30.09.1852, overl. ’s-Gravenhage 28.12.1911, d.v. Arie Bernardus van den Heuvel, boekhandelaar, en Louise Eliza Ossteijn.

 

Noten: |a| nu Gemeinde Hopsten, Kreis Steinfurt, Regierungsbezirk Münster, Bundesland Nordrheinland-Westfalen.

 

[24] Joannes Petrus Schermer, overl. 1851, tr.

[25] Anne Marie Antoine, geb. ca. 1808, overl. 1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Josephus Schermer, geb. Antwerpen ca. 1830; volgt [12].

 

[26] Petrus Joannes Smithuijsen, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 29.12.1800, commissionair (1829), makelaar (1856,1866), z.v. Henricus Josephus Smithuijsen (ca. 1763-1835) en Antonia Hamsingh; tr. Amsterdam 21.07.1829

[27] Elisabeth Maria Anna Laarman, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 17.01.1800, d.v. Petrus Franciscus Laarman, commissionair, en Susanna Maria Catharina Hanterman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonia Francisca Dorothea Maria Smithuijsen, geb. Amsterdam 18.05.1830 (akte), tr. 1e Amsterdam 04.09.1856 Johannes Egbertus Slaghek, geb. Amsterdam ca. 1830, overl. Nijmegen 15.11.1868, z.v. Egbertus Rudlophus Slaghek, wijnkoper, en Maria Theodora Schuppen; tr. 2e Amsterdam 22.07.1873 Gerhardus Catharina van Veen, geb. Veendam 02.05.1822, winkelier (1848), koopman (1852,1873), z.v. Hindrik van Veen, schipper, en Hiltje Harmannus Heeres.
     GCvV tr. 1e Amsterdam 07.09.1848 Johanna Berendina Overmars, geb. Amsterdam ca. 1827, overl. voor 1852, d.v. Johannes Overmars, koopman, en Johanna Luijken; tr. 2e Amsterdam 14.10.1852 Trinette Fages, geb. Amsterdam ca. 1827, overl. 19.03.1872, d.v. Pierre Fages en Trijntje Wild.

2.                   Henricus Theodorus Josephus Smithuijsen, geb. Amsterdam 27.11.1831 (akte).

3.                   Dorothea Francisca Elisabeth Smithuijsen, geb. Amsterdam 23.07.1833 (akte); volgt [13].

4.                   w.s. Franciscus Antonius Smithuijsen, geb. Amsterdam 20.05.1835 (akte).

5.                   Petrus Henricus Franciscus Smithuijsen, geb. Amsterdam 05.03.1841 (akte), makelaar (1866), koopman (1890), overl. Nieuwer-Amstel 19.03.1890, tr. Amsterdam 01.05.1866 Maria Margaretha Overmars, geb. Amsterdam 04.03.1847 (akte), d.v. Daniel Overmars en Maria Fages.

 

[28] Georgius Bartholomeus Ludovicus Wilkens, geb. Harlingen ca. 1790, ontvanger der registratie en successie (1835,1842), z.v. Bernardus Wilkens en Catharina Warren; tr. Haselünne|b| (‘ecclesia parochialis’) 15.01.1833|a|

[29] Anna Catharina Augusta Christina Russell, geb. Haselünne ca. 1808, overl. Bergen op Zoom 27.04.1862, d.v. Henricus Russell en Anna Elisabeth Schapmann.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernardus Henderikus Wilkens, geb. Harlingen 12.12.1833, overl. Harlingen 23.02.1834.

2.                   Elizabeth Catharina Anna Wilkens, geb. Harlingen xx.01.1835, overl. Zuidhorn 16.12.1835.

3.                   Wilhelmus Hinderikus Bernardus Wilkens, geb. Zuidhorn 13.02.1838, tr. Bergen op Zoom 26.05.1869 Clotilda Maria Antonia Dochez, geb. Bergen op Zoom 28.05.1846, d.v. Nicolas Antonius Quirinus Gommarus Dochez en Catharina Antonia van Hal.

4.                   Henderikus Bernardus Wilkens, geb. Zuidhorn 21.06.1840, overl. Oudheusden 02.09.1911.

5.                   Antoon Georg Wilkens, geb. Zuidhorn 08.08.1842; volgt [14].

6.                   Elisabeth Anna Wilhelmina Henrietta Wilkens, overl. Oudenbosch 09.01.1879.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Harlingen 22.02.1833 no.8); |b| nu Stadt Haselünne, Kreis Emsland, Bundesland Niedersachsen.

 

[30] Cornelis Petrus de Bruijn, geb. Bergen op Zoom ca. 1815, leerlooier (1842,1847), overl. Bergen op Zoom 05.05.1875|a|, z.v. Jacobus de Bruijn en Pieternella Looijers; tr. 2e Bergen op Zoom 25.10.1848 Jeanne de Wit, geb. Bergen op Zoom, overl. Bergen op Zoom 22.06.1883, d.v. Julien Auguste de Wit en Anna Gustenhoven; tr. 1e Bergen op Zoom 02.06.1841

[31] Anna Antonia Snoeckx, ged. Roosendaal (Parochie St. Jan de Doper) 13.03.1809, overl. Bergen op Zoom 06.10.1847, d.v. Jacobus Fredericus Snoeckx en Maria Deckers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Jacoba Mathilda de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 08.03.1842, overl. Bergen op Zoom 06.12.1867.

2.                   levenloze dochter, Bergen op Zoom 08.03.1842.

3.                   Elisabeth Johanna Petronella de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 23.12.1843, tr. Bergen op Zoom 29.05.1865 Laurentius Cornelius Quant, geb. Leiden, z.v. Joannes Jacobus Quant en Sophia Francisca Snoeckx.

4.                   Justina Josepha Jacoba de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 05.09.1845; volgt [15].

5.                   Jacobus Adrianus de Bruijn, geb. Roosendaal 27.05.1847.

 

Noten: |a| e.v. de Witte (annonce collectie CBG).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren