Hendrik Groendijk (1917-1987)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien augustus 2017)

 


 

[1] Hendrik Groendijk, geb. Harlingen 17.05.1917, promotie Groningen  28.09.1949|a|, hoogleraar Eindhoven (1964-), overl. Eindhoven 18.01.1987, begr. Rijperkerk, otr. Groningen xx.04.1946|b| Japke Dijkstra, geb. ca. 1914.
 
Noten: |a| proefschrift: Capture of slow neutrons by silver, gold and antimony; promotor: F. Zernike (1888-1966); |b| Nieuwsblad van het Noorden 12.04.1946.

 

[2] Cornelis Groendijk, geb. Den Helder 20.09.1883, kandidaat-notaris (1916), notaris te Ternaard, overl. Ternaard (Westdongeradeel) 08.03.1945|b|, begr. Hoorn (Terschelling), tr. Terschelling 08.06.1916
[3] Tettje Jollema, geb. Oosterend (Terschelling) 12.10.1882, overl. Warmond xx.01.1983, begr. Hoorn (Terschelling) 18.01.1983.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Groendijk, geb. Harlingen 17.05.1917|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s courant 29.05.1917 (Harlingen 22.05-25.05: aangiften?); |b| vermeld op Erelijst van Gevallen 1940-1945, p.830.

 

[4] Hendrik Groendijk, geb. Oosterend (Terschelling) 28.08.1853, loodsleerling (1880), zeeman (1881), loods (1887), overl. Ternaard (Westdongeradeel) 19.04.1931, tr. Terschelling 27.03.1880

[5] Anne Boer, geb. Landerum (Terschelling) 07.11.1852, overl. Ternaard (Westdongeradeel) 09.07.1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martje Groendijk, geb. Den Helder 20.11.1881, overl. Den Helder 23.11.1881.

2.                   Cornelis Groendijk, geb. Den Helder 20.09.1883; volgt [2].

3.                   Thijs Groendijk, geb. Den Helder 21.10.1887, spoorwegambtenaar, overl. na 1965, tr. Den Helder 06.06.1918 Martje Schaap, geb. Midsland (Terschelling) 24.06.1892, overl. Leeuwarden 26.07.1965, d.v. Hille Schaap, landbouwer, en Maamke Roos.

 

[6] Siebe Jollema, geb. Oosterend (Terschelling) 01.05.1853, landbouwer, overl. Terschelling 16.10.1932, tr. Terschelling 14.12.1876

[7] Wietske Roos, geb. Oosterend (Terschelling) 02.12.1851, overl. Vriezenveen 09.03.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albert Jollema, geb. Oosterend (Terschelling) 05.09.1877, overl. Assen 06.01.1958.

2.                   Aaltje Jollema, geb. Oosterend (Terschelling) 15.01.1880, overl. Terschelling 04.05.1901.

3.                   Tettje Jollema, geb. Oosterend (Terschelling) 12.10.1882; volgt [3].

4.                   Rijnder Jollema, geb. Oosterend (Terschelling) 20.11.1887, candidaat-notaris (1923), notaris te Sexbierum (Westbarradeel), penningmeester van het departement Sexbierum-Pietersbierum van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen|b|, overl. Zuidlaren 11.04.1955|a|, begr. Hoorn (Terschelling) 15.04.1955, otr. Makkum/Witmarsum 17.12.1923, tr. Wonseradeel 04.01.1924 Rigtje van Popta, geb. Pingjum (Wonseradeel) 21.06.1892, overl. Leeuwarden 02.04.1962, d.v. Cornelis van Popta en Trijntje Abma.

5.                   Maria Jollema, geb. Oosterend (Terschelling) 12.03.1895, overl. na 1958, tr. Westdongeradeel 09.04.1931 Jan Diederik Hospers, geb. Vriezenveen 05.09.1882, overl. Vriezenveen 07.06.1958, z.v. Leonard Bernard Hospers, koopman, en Helena Bramer.

 

Noten: |a| ‘Hoorn (Texel)’ (Friese koerier 13.04.1955), Hoorn (Tersch.) (Friese koerier 14.04.1955 & Leeuwarder courant 14.04.1955); |b| Leeuwarder courant 14.04.1955.

 

[8] Rijndert Cornelis Groendijk, geb. Terschelling 27.06.1820, arbeider (jan1845), landbouwer (jul1845,1892), overl. Terschelling 03.04.1903|a|, tr. Terschelling 23.01.1845

[9] Martje Jacobs Hek, geb. Terschelling 23.10.1820, arbeidster (1845), overl. Oosterend (Terschelling) 28.02.1892.

Uit dit huwelijk (vader ook Rijnder):

1.                   Cornelis Groendijk, geb. Oosterend (Terschelling) 05.07.1845, zeeman, tr. Terschelling 10.08.1871 Jetske Roos, geb. Lies (Terschelling) 19.07.1848, d.v. Cornelis Doekes Roos (ca.1814-1876) en Neeke Pieters Smit.

2.                   Jacob Groendijk, geb. Oosterend (Terschelling) 01.12.1847, zeeman (1876), landbouwer (1916), overl. Terschelling 31.08.1916, tr. Terschelling 14.12.1876 Neeke Bakker, geb. Oosterend (Terschelling) 16.02.1851, overl. Terschelling 10.07.1930, d.v. Pieter Jans Bakker, landbouwer, en Vrouwtje Ariens Rogge.

3.                   Fijtje Groendijk, geb. Oosterend (Terschelling) 31.07.1850, overl. Terschelling 13.04.1911, tr. Terschelling 03.12.1874 Roelof India, geb. Midsland (Terschelling) 14.09.1846, zeeman (1874), landbouwer (1911,1917), overl. Terschelling 27.04.1917, z.v. Jan Cathrinus India, zeeman, en Marij Roelofs Ewoud.

4.                   Hendrik Groendijk, geb. Oosterend (Terschelling) 28.08.1853|b|; volgt [4].

5.                   Johannes Groendijk, geb. Oosterend (Terschelling) 02.12.1855, overl. Vlissingen 30.11.1935, tr. Terschelling 08.02.1883 Neeke Smit, geb. Landerum (Terschelling) 08.02.1860, overl. Terschelling 23.10.1917, d.v. Cornelis Siltjes Smit (1826-1864) en Jobke Jetzes Boer.

6.                   Arien Groendijk, geb. Oosterend (Terschelling) 06.11.1858, zeeman (1884), landbouwer (1931), overl. Terschelling 05.02.1931, tr. Terschelling 14.02.1884 Neeke Smit, geb. Lies (Terschelling) 18.01.1858, overl. Terschelling 23.05.1933, d.v. Jort Pieters Smit, landbouwer, en Aaltje Willems Smit.

 

Noten: |a| Rijnder; |b| vader Rijnder (geb.akte Terschelling 1853 no.63).

 

[10] Iemke Tijs Boer, geb. Terschelling 25.09.1821, zeeman (1847,1850), stuurman (1852), schipper (1859,1862), landbouwer (1879,1883), overl. Formerum (Terschelling) 13.04.1883, tr. Terschelling 26.08.1847|e|

[11] Martje Cornelis Zorgdrager, geb. Terschelling 18.01.1823, overl. Terschelling 30.08.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Battje Boer, geb. Lies (Terschelling) 04.12.1850|b|, overl. Terschelling 24.11.1903, tr. Terschelling 27.01.1887 Jacob Bos, geb. Seerijp (Terschelling) 16.08.1857, landbouwer, overl. Terschelling 24.06.1917, z.v. Iemke Cornelis Bos, landbouwer, en Aaltje Jacobs Haan.
     JB tr. 1e Terschelling 17.03.1881 Elisabeth Groendijk, geb. Midsland (Terschelling) 30.09.1858, overl. Midsland (Terschelling) 12.08.1885, d.v. Leendert Cornelis Groendijk, zeeman, en Aaltje Gerrits Lieuwen; tr. 3e Terschelling 30.05.1907 Barber Haan, geb. Hoorn (Terschelling) 06.03.1867, overl. Landerum (Terschelling) 13.12.1947, d.v. Tjeerd Tjalfs Haan, arbeider, en Aafje Rijnderts Mier.

2.                   Anne Boer, geb. Landerum (Terschelling) 07.11.1852|a|; volgt [5].

3.                   Tijs Boer, geb. Landerum (Terschelling) 18.02.1855|c|, zeeman, overl. Oosterend (Terschelling) 29.03.1883, tr. Terschelling 29.12.1881 Vrouwtje Hek, geb. Oosterend (Terschelling) 19.04.1861, overl. Oosterend (Terschelling) 24.03.1884, d.v. Jacob Tjalfs Hek, landbouwer, en Maamke Alberts Roos.

4.                   Geertje Boer, geb. Landerum (Terschelling) 19.06.1857, overl. Formerum (Terschelling) 23.02.1886, tr. Terschelling 28.02.1879 Klaas Mier, geb. Oosterend (Terschelling) 02.03.1855, zeeman (1879), arbeider (1904), overl. Terschelling 15.11.1904, z.v. Pieter Ariens Mier, landbouwer, en Marij Klaas Pals.

5.                   Lobke Boer, geb. Landerum (Terschelling) 10.10.1859, overl. Terschelling 07.04.1931, tr. Terschelling 01.03.1894 Pieter Cupido, geb. Formerum (Terschelling) 16.03.1865, zeeman (1894), landbouwer (1931), overl. Formerum (Terschelling) 09.05.1944, z.v. Jan Pieters Cupido, arbeider (1865), timmerman (1894), en Grietje Cornelis Groendijk.

6.                   Martje Boer, geb. Formerum (Terschelling) 08.03.1862, overl. Harlingen 11.08.1925|d|, tr. Terschelling 16.12.1886 Pieter Kooijman, geb. Lies (Terschelling) 15.06.1862, zeeman, overl. Vlieland 19.03.1937, z.v. Jord Pieters Kooijman, landbouwer, en Neeke Douwes Smit.

 

Noten: |a| aangifte door Cornelis Cornelis Zorgdrager, landbouwer, 58 jaar {opa} (geb.akte Terschelling 1852 no.91); |b||c| aangifte door opa Zorgdrager; |d| ook overl.akte Vlieland 1925 no.5; |e| bruid tekent met Zorgedrager.

 

[12] Albert Siebes Jollema, geb. Terschelling 03.11.1823, landbouwer (1852,1856), overl. Oosterend (Terschelling) 13.05.1862, tr. Terschelling 17.12.1852

[13] Tettje Cornelis Schaap, geb. Terschelling 30.12.1830, overl. Terschelling 21.12.1891; tr. 2e Terschelling 09.03.1866 Jacob Arends Mier, geb. Terschelling 05.02.1835, landbouwer, overl. Terschelling 03.04.1932, z.v. Arend Jacobs Mier, landbouwer, en Jetske Jacobs Mier.

     JAM tr. 1e Terschelling 14.03.1861 Aaltje Cornelis Smit, geb. Terschelling 04.04.1835, overl. Oosterend (Terschelling) 19.06.1865, d.v. Cornelis Jacobs Smit, landbouwer, en Neeke Jacobs Mier.

Uit het huwelijk Jollema-Schaap:

1.                   Siebe Jollema, geb. Oosterend (Terschelling) 01.05.1853; volgt [6].

2.                   Maamke Jollema, geb. Oosterend (Terschelling) 01.11.1856, overl. Terschelling 04.12.1925, tr. Terschelling 24.03.1887 Arien Zorgdrager, geb. Hoorn (Terschelling) 07.12.1858, landbouwer, overl. Terschelling 15.04.1931, z.v. Jacob Cornelis Zorgdrager, landbouwer, en Lobke Ariens Rogge.

Uit het huwelijk Mier-Schaap:

3.                   Arend Mier, geb. Oosterend (Terschelling) 17.11.1866, landbouwer, overl. Terschelling 18.05.1932, tr. Terschelling 27.12.1894 Ietske Cupido, geb. Terschelling 17.12.1869, overl. Terschelling 22.02.1960, d.v. Cornelis Jans Cupido, landbouwer, en Niltje Iemkes Kooijman.

4.                   Albert Mier, geb. Oosterend (Terschelling) 17.12.1868, landbouwer, overl. Terschelling 11.11.1907, tr. Terschelling 31.03.1898 Japke Roos, geb. Hoorn (Terschelling) 30.08.1869, overl. na 1907, d.v. Doeke Ariens Roos, zeeman, en Martje Laas Roos.

5.                   Jacob Mier, geb. Oosterend (Terschelling) 04.04.1871, overl. Oosterend (Terschelling) 22.04.1871.

 

[14] Rijnder Doekes Roos, geb. Terschelling 30.08.1818|a|, landbouwer, overl. Terschelling 23.12.1892, tr. Terschelling 28.01.1847

[15] Aaltje Jans Bakker, geb. Terschelling 02.06.1824, overl. Terschelling 15.11.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeke Roos, geb. Oosterend (Terschelling) 02.11.1847, overl. Amsterdam 13.01.1931|b|, tr. Terschelling 18.12.1873 Willem Koen, geb. Terschelling 14.07.1846, zeeman (1873), vlottersbaas (1913), overl. Harlingen 03.03.1913, z.v. Frans Koen, zeeman (1846), landbouwer (1873), en Neeke Willems Huttjes.

2.                   Maria Roos, geb. Oosterend (Terschelling) 28.10.1849, overl. Terschelling 26.12.1927, tr. Terschelling 19.10.1871 Cornelis Schaap, geb. Lies (Terschelling) 24.02.1847, landbouwer, overl. Terschelling 30.09.1917, z.v. Age Cornelis Schaap (1821-1909) en Teuntje Cornelis Zorgdrager.

3.                   Wietske Roos, geb. Oosterend (Terschelling) 02.12.1851; volgt [7].

4.                   Aaltje Roos, geb. Oosterend (Terschelling) 15.01.1854, overl. Alkmaar 27.10.1932, tr. Terschelling 22.12.1878 Andries Bos, geb. Landerum (Terschelling) 01.11.1850, loodskwekeling te Den Helder (1878), overl. Alkmaar 04.04.1935, z.v. Gerrit Andries Bos, landbouwer, en Bartje Ariens Rogge.

 

Noten: |a| Rijndert; |b| ook overl.akte Alkmaar 20.03.1931 no.114.

 

[16] Cornelis Rijnders Groendijk, ged. Midsland (Terschelling) 28.11.1792, boerenknecht (feb1820), landbouwer (1820,1839), overl. Terschelling 03.01.1839, z.v. Rijndert Cornelis Groendijk, landbouwer, en Jacomijntje Jellis Smit; tr. Terschelling 27.02.1820

[17] Fietje Aries Tromp, geb. Terschelling ca. 1786/1787, bouwvrouw/boerin, overl. Oosterend (Terschelling) 25.01.1860, d.v. Arie Jacobs Tromp, landbouwer, en Trientje Poppes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rijndert Cornelis Groendijk, geb. Terschelling 27.06.1820; volgt [8].

2.                   Trijntje Cornelis Groendijk, geb. Terschelling 10.04.1822, overl. Terschelling 24.04.1901, tr. Terschelling 19.12.1844 Reltje Albertsz Roos, geb. Terschelling 07.08.1818, boerenarbeider (1844), landbouwer (1897), overl. Terschelling 25.11.1897, z.v. Albert Cornelis Roos, landbouwer, en Japke Jacobs de Zeeuw.

3.                   Arien Cornelis Groendijk, geb. Terschelling 04.12.1824, arbeider (1847), landbouwer (1889), overl. Oosterend (Terschelling) 25.11.1889, tr. Terschelling 16.09.1847 Jantjen Alberts Mier, geb. Terschelling 24.12.1827, arbeidster, overl. Terschelling 09.05.1905, d.v. Albert Jacobsz Mier, arbeider, landman, en Martjen Reijnders Groendijk.

 

[18] Jacob Hendriksz Hek, geb. Terschelling 10.09.1786, landbouwer, overl. Terschelling 28.01.1833, z.v. Hendrik Cornelisz Hek, landbouwer, en Aaltje Douwes Wagenaar; tr. 2e Terschelling 22.07.1832 Jantjen Rijnderts Groendijk, geb. Terschelling ca. 1791, arbeidster (1843), overl. Terschelling 22.09.1855, d.v. Rijndert Cornelisz Groendijk, landbouwer, en Jacomijntje Jelles; tr. 1e Terschelling 23.12.1810

[19] Jacomijntje Wijbrands de Graaf, Mijntje, geb. Terschelling 26.03.1786, overl. Terschelling 07.02.1824.

     JRG tr. 2e Terschelling 16.02.1843 Tijs Pietersz Groen, geb. Terschelling ca. 1788/1789/1790, boerenarbeider (1819), arbeider (1843), landbouwer (1855), overl. Hoorn (Terschelling) 09.07.1869, z.v. Pieter Tijsz Groen en Pietje Klaas.

     TPG tr. 1e Terschelling 07.03.1819 Jantje Pieters Zorgdrager, geb. Terschelling ca. 1784/1785, naaister (1819), overl. Terschelling 15.06.1840, d.v. Pieter Gerrits Zorgdrager en Trijntje Andries.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Jacobs, geb. Oosterend (Terschelling) 06.01.1812|a|, ged. Hoorn (Terschelling) 12.01.1812.
= Hendrik Jacobs Hek, geb. Terschelling 06.01.1811|b|, overl. Terschelling 09.02.1834|d|.

2.                   Johannes Hek, geb. Terschelling 26.06.1816, fuselier bij het reservebataljon van de Tweede Afdeling Infanterie (1836), overl. Rotterdam (garnizoensinfirmerie) 04.04.1836|c|.

3.                   Martje Jacobs Hek, geb. Terschelling 23.10.1820; volgt [9].

 

Noten: |a| vader Jacob Hendriks, moeder Wijbrands (geb.akte Terschelling 1812); |b| geb. 06.01.1811, moeder de Graaf (overl.akte Terschelling 1834 fol.2v); |c| overl.akte Terschelling 16.04.1834 fol.3v.

 

[20] Tijs Tjaards Boer, geb. Terschelling 07.04.1787, landbouwer, broodbakker (1831), overl. Terschelling 30.04.1831|c|, z.v. Tjaard Tjaardsz Boer en Lobbrig Tijsz; tr. Terschelling 29.06.1813

[21] Bartje Cornelis Bonne, geb. ca. 1796/1797, bouwvrouw (1842,1854), overl. Formerum (Terschelling) 08.03.1875, d.v. Cornelis Insen Bonne, landbouwer, en Neeke Cornelis Kooijman.

Uit dit huwelijk (moeder ook Batje/Battje):

1.                   Lobke Boer, geb. ca. 1814, overl. Terschelling 09.06.1824.

2.                   Tjaard Boer, geb. Terschelling 21.06.1816, w.s. jong gestorven.

3.                   Tjaard Boer, geb. Terschelling 07.11.1817, landbouwer, overl. Formerum (Terschelling) 17.06.1884, tr. Terschelling 01.03.1849 Japke Imkes Roos, geb. Terschelling 07.02.1817, overl. Terschelling 18.02.1900, d.v. Imke Rommerts Roos en Bartje Alberts.

4.                   Cornelis Boer, geb. Terschelling 25.10.1819, arbeider, overl. Terschelling 26.02.1842.

5.                   Iemke Tijs Boer, geb. Terschelling 25.09.1821; volgt [10].

6.                   Inse Boer, geb. Terschelling 24.10.1823, koopvaardijkapitein (1848), kapitein van de Hollandse Brik Joan (1858), overl. voor 1861, w.s. overl. Rio de Janeiro (Zeehospitaal van de Heilige Isabel) 27.01.1858|b|, tr. Terschelling 29.03.1848 Martje Cornelisse Bakker, geb. Terschelling 27.12.1824, overl. Terschelling 02.05.1901, d.v. Cornelis Anes Bakker, landbouwer, en Grietje Arends Roos.

7.                   Jetse Boer, geb. Terschelling 16.12.1825, zeeman (1853), stuurman (1856), overl. Formerum (Terschelling) 11.12.1856, tr. Terschelling 11.05.1853 Grietje Rijnders Buuren, ook Buren, geb. Terschelling 16.05.1828, overl. Formerum (Terschelling) 06.08.1862, d.v. Rijnder Cornelisz Buuren, landbouwer, en Ietske Hessels Smit.
     GRB tr. 2e Terschelling 30.05.1861 Rijndert Cornelis Smit, geb. Terschelling 15.11.1831, overl. Formerum (Terschelling) 06.12.1880, d.v. Cornelis Jacobs Smit en Neeltje Jacobs Mier.
     RCS tr. 2e Terschelling 30.04.1863 Attje Jans Cupido, geb. Terschelling 30.07.1831, overl. Terschelling 29.04.1902, d.v. Jan Willems Cupido en Ietske Gerrits de Boer.
     AJC tr. 1e Terschelling 09.11.1854 Klaas Arjens Pals, geb. Terschelling 14.03.1829, zeeman (1854), matroos van het Nederlandse schoenerschip Backenhagen (1855), overl. Marseille (hospitaal) 18.04.1855|, z.v. Arjen Jans Pals, landbouwer, en Trijntje Klaas Kuiper.

8.                   Lobbrig Boer, Lobke, geb. Terschelling 13.11.1828, overl. Midsland (Terschelling) 24.06.1860, tr. Terschelling 01.09.1853 Willem Johannes Meijer, geb. Terschelling 05.04.1825, onderwijzer, overl. na 1860,  z.v. Jan Coenraad Meijer, onderwijzer, en Magdalena Willems Dijksma.
     WJM tr. 1e Terschelling 19.01.1849 Vrouwtje Pieters Cupido, geb. Terschelling 23.08.1830, overl. Midsland (Terschelling) 29.04.1852, d.v. Pieter Dirksz Cupido en Hittje Cornelis Bonne.

9.                   Jord Boer, geb. Terschelling 28.08.1830, zeeman, overl. Landerum (Terschelling) 09.02.1856, tr. Terschelling 02.03.1854 Lobke Jetzes Boer, geb. Terschelling 27.08.1829, overl. Landerum (Terschelling) 09.03.1860, d.v. Jetze Tjaardsz Boer, landbouwer, en Neeke Hessels Smit.
     LJB tr. 2e Terschelling 31.03.1859 Cornelis Siltjes Smidt, geb. Terschelling 22.07.1826, zeeman (1859,1860), landbouwer (1864), overl. Terschelling 06.10.1864, z.v. Siltje Jacobs Smidt, landbouwer, en Neeke Cornelis Bonne; uit dit huwelijk: Neeke Smit (1860-1917), tr. Terschelling 08.02.1883 Johannes Groendijk (1855-), z.v. Rijnder Cornelis Groendijk en Martje Jacobs Hek.
     CSS tr. 1e Terschelling 18.09.1851 Trijntje Doeksen, geb. Terschelling 12.08.1830, overl. Kinnum (Terschelling) 22.09.1856, d.v. Cornelis Gerritsz Doeksen en Trijntje Wijbrands de Graaf.

 

Noten: |a| overl.akte Terschelling 30.06.1855 no.43; |b| Iens Theiss Boer, 39 jaar{?} (overl.akte Terschelling 13.07.1858 no.27); |c| ‘nalatende zes minderjarige kinderen’ {ik tel er zeven} (overl.akte Terschelling 1831 fol.3).

 

[22] Cornelis Cornelis Zorgdrager, ged. Midsland (Terschelling) 17.08.1794, landbouwer, overl. Terschelling 29.09.1873, z.v. Cornelis Zorgdrager en Teuntje Oenes Boon; tr. Terschelling 17.09.1815|a|

[23] Antje Jacobs Wagenaar, geb. ca. 1791, overl. Lies (Terschelling) 20.08.1861, d.v. Jacob Oenes Wagenaar en Martje Cornelis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Zorgdrager, geb. Terschelling 14.03.1818|b|, overl. Terschelling 04.09.1821.

2.                   Teuntje Cornelis Zorgdrager, geb. Terschelling 22.09.1820, overl. Terschelling 16.01.1902, tr. Terschelling 12.03.1846 Age Cornelis Schaap (1821-1909), z.v. Cornelis Schaap en Maamke Boot.

3.                   Martje Cornelis Zorgdrager, geb. Terschelling 18.01.1823; volgt [11].

4.                   Geertje Zorgdrager, geb. Terschelling 01.07.1825, overl. Terschelling 26.12.1847, tr. Terschelling 30.12.1846 Cornelis Ruijg, geb. Terschelling ca. 1821, zeeman, z.v. Cornelis Ruijg en Klaaske Cornelis Cupido.

5.                   Cornelis Zorgdrager, geb. Terschelling 29.11.1827.

6.                   Jacob Zorgdrager, geb. Terschelling 01.11.1831, landbouwer, overl. Terschelling 05.08.1887, tr. Terschelling 29.11.1855 Lubke Ariens Rogge, geb. Terschelling 31.08.1834, overl. Terschelling 26.01.1903, d.v. Arien Gerrits Rogge en Trijntje Cornelis Kooijman.

7.                   Hille Zorgdrager, geb. Terschelling 08.02.1835.

 

Noten: |a| bruidegom tekent met Zorgedrager; |b| vader in akte Zorgedrager, tekent met Zorgedraager.

 

[24] Siebe Alberts Jollema, geb. ca. 1794/1795, landbouwer, overl. Oosterend (Terschelling) 23.09.1877, z.v. Albert Tjalfs Jollema en Trijntje Jans Bonne; tr. Terschelling 03.12.1815

[25] Grietje Siltjes Kooijman, geb. ca. 1791, overl. Oosterend (Terschelling) 06.01.1864, d.v. Siltje Iemkes Kooijman en Trijntje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Siltje Jollema, geb. Terschelling 09.04.1816, landbouwer, overl. Oosterend (Terschelling) 29.02.1892, tr. Terschelling 17.01.1840 Aaltje Ariens Mier, geb. Terschelling 16.12.1815, overl. Oosterend (Terschelling) 13.01.1888, d.v. Arien Pieters Mier en Barber Iemkes Kooijman.

2.                   Trientje Jollema, Trijntje, geb. Terschelling 08.11.1819, overl. Terschelling 23.06.1855, tr. Terschelling 08.07.1841 Jacob Arendsz Roos, geb. Terschelling 26.09.1819, landbouwer, overl. na 1855, z.v. Arend Ariens Roos (-1828), landbouwer, en Barber Jacobs Wagenaar, boerin (1841).
     JAR tr. 2e Terschelling 11.06.1857 Trijntje Douwes Smit, geb. Terschelling 31.10.1831, d.v. Douwe Hessels Smit en Antje Iemkes Ruijg.

3.                   Albert Siebes Jollema, geb. Terschelling 03.11.1823; volgt [12].

 

[26] Cornelis Jansz Schaap, geb. Terschelling ca. 1793/1794, landbouwer, overl. Formerum (Terschelling) 03.04.1870, z.v. Jan Klaasen Schaap en Martje Cornelis Kuijper; tr. Terschelling 11.03.1815

[27] Maamke Ages Boot, geb. ca. 1796/1797, overl. Formerum (Terschelling) 01.09.1883, d.v. Age Sibes Boot en Rinsje Cornelis Bos.

Uit dit huwelijk (moeder ook Marie/Marij):

1.                   Jan Schaap, geb. Terschelling ca. 1817, overl. Akersloot 22.04.1871, tr. voor 1850 Maria Willems Huttjes, overl. na 1871.

2.                   Reijntjen Schaap, Reijnsje, geb. Terschelling 02.01.1819, overl. Kaard (Terschelling) 20.01.1877, tr. Terschelling 19.05.1842 Willem Cornelisz Doeksen, geb. Terschelling 21.09.1816, landbouwer, overl. Kaard (Terschelling) 25.10.1874, z.v. Cornelis Gerrits Doeksen, landbouwer, en Trijntje Wijbrands de Graaf.

3.                   Age Cornelis Schaap, geb. Terschelling 26.09.1821, zeeman (1846), broodbakker (1871), overl. Terschelling 12.07.1909, tr. Terschelling 12.03.1846 Teuntje Cornelis Zorgdrager (1820-1902), d.v. Cornelis Cornelis Zorgdrager en Antje Jacobs Wagenaar.
Uit dit huwelijk: Cornelis Schaap (1847-1917), tr. Terschelling 19.10.1871 Maria Roos (1849-1927), d.v. Rijnder Doekes Roos en Aaltje Jans Bakker.

4.                   Martje Schaap, geb. Terschelling 14.04.1825, tr. Terschelling 22.11.1849 Gerrit Ariensz Rogge, geb. Terschelling 08.12.1822, landbouwer, z.v. Arien Gerrits Rogge, landbouwer, en Trijntje Cornelis Kooijman.

5.                   Anne Schaap, geb. Terschelling 26.01.1828, overl. Terschelling 11.08.1911, tr. Terschelling 27.12.1850 Pieter Willems Smit, geb. Terschelling 21.02.1828, landbouwer, overl. Terschelling 29.01.1906, z.v. Willem Gossens Smit, landbouwer, en Ietske Siltjes Kooijman.

6.                   Tettje Cornelis Schaap, geb. Terschelling 30.12.1830|a|; volgt [13].

7.                   Grietje Schaap, geb. Terschelling 11.12.1833, tr. Terschelling 08.04.1858 Hessel Pieters Kooijman, geb. Terschelling 25.05.1834|e|, zeeman, woont Noord-Amerika (1872)|b|, overl. 29.03.1899, begr. Ackley Christian Reform Cemetery (Grundy County, Iowa, USA), z.v. Pieter Jorrits Kooijman, landbouwer, en Mintje Hessels Bakker.

8.                   Cornelis Schaap, geb. Terschelling 26.04.1836, zeeman, woont Noord-Amerika (1872)|c|, tr. Terschelling 19.08.1858 Neeke Cornelis Kuijper, geb. Terschelling 01.12.1837, d.v. Cornelis Jans Kuijper, broodbakker, en Iemkjen Iemkes Kooijman.

9.                   Maamke Schaap, geb. Terschelling 27.04.1839, ter. Terschelling 04.05.1860 Willem Willems Brouwer, geb. Terschelling 02.01.1835, zeeman, woont Noord-Amerika (1872)|d|, z.v. Willem IJsbrands Brouwer en Duurke Jans Doornbos, vroedvrouw (1860).

 

Noten: |a| moeder Marij; |b||c||d| notarieel archief Terschelling 1872 no.16 (nalatenschap Jan Cornelis Schaap); |e| 25.05 (geb.akte Terschelling 1834 fol.8) & 24.05 (grafzerk).

 

[28] Doeke Ariens Roos, geb. ca. 1786, landbouwer, overl. Lies (Terschelling) 24.04.1872, z.v. Arien Doekes Roos en Wietske Wietses; tr.

[29] Neeke Cornelis Groot, geb. Terschelling 01.11.1789, overl. Terschelling 07.01.1830|c|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Neke):

1.                   Arijen Doekesz Roos, geb. Lies (Terschelling) 28.10.1811, ged. Hoorn (Terschelling) 17.11.1811, arbeider (1835), landbouwer (1837,1871), overl. Lies (Terschelling) 30.08.1871, tr. Terschelling 10.03.1835 Maarij Daniels Bos, Maamke, geb. Formerum 18.09.1811, ged. Midsland (Terschelling) 22.09.1811, overl. Lies (Terschelling) 25.08.1876, d.v. Daniel Cornelis Bos, landbouwer, en Liesbet Jans Koen.

7.                   Cornelis Doekes Roos, geb. Terschelling ca. 1814, arbeider, landbouwer, overl. Lies (Terschelling) 01.10.1876, tr. Terschelling 04.07.1839 Neeke Pieters Smit, geb. Terschelling 30.12.1815, overl. Terschelling 19.02.1897, d.v. Pieter Gossens Smit, landbouwer, en Jetske Jacobs Mier.
Uit dit huwelijk: Jetske Roos (1848-), tr. Terschelling 10.08.1871 Cornelis Groendijk (1845-), z.v. Rijnder Cornelis Groendijk en Martje Jacobs Hek.

2.                   Wietse Doekes Roos, geb. Terschelling 20.03.1816|a|, fuselier, overl. Terneuzen 17.09.1837.

3.                   Rijndert Roos, geb. Terschelling 30.08.1818|b|; volgt [14].

4.                   Wietske Roos, geb. Terschelling 25.07.1820, overl. Terschelling 17.12.1834.

5.                   Doeke Doekesz Roos, geb. Terschelling 21.11.1822, zeeman (1849,1866), koopvaardijkapitein (1872), landbouwer (1892), overl. Midsland (Terschelling) 16.10.1892, tr. 1e Terschelling 27.12.1849 Johanna Meijer, geb. Terschelling 03.05.1823, overl. Terschelling 16.03.1866, d.v. Jan Coenraad Meijer, onderwijzer der jeugd, en Machtel Willems Dijksma; tr. 2e Terschelling 08.11.1872 Pietje Hilbrands van der Meij, geb. Terschelling ca. 1820, overl. Terschelling 26.07.1903, d.v. Hilbrand Barends van der Meij en Abbe Klaas.
     PHvdM tr. 1e Terschelling 18.01.1844 Simon Pieters Smit, geb. Wieringen ca. 1813/1814, wagenmaker, overl. Midsland (Terschelling) 03.05.1867, z.v. Pieter Smit en Volke Veerdig.

6.                   Frans Doekesz Roos, geb. Terschelling 18.10.1825, landbouwer, overl. Terschelling 25.12.1901, tr. Terschelling 07.12.1849 Martjen Arends Roos, geb. Terschelling 06.08.1824, overl. Terschelling 28.08.1904, d.v. Arend Arijaans Roos en Barber Jacobs Wagenaar.

7.                   Arend Roos, geb. Terschelling 31.12.1829, overl. Terschelling 21.06.1830.

 

Noten: |a| moeder Neeltje (geb.akte Terschelling 1816 fol.7v); |b| kind Rijndert, moeder Neke (geb.akte Terschelling 1818 fol.21); |c| geen ouders vermeld (overl.akte Terschelling 1830 fol.2).

 

[30] Jan Anes Bakker, ook Jan Aansen/Aanszen/Aantzen, geb. ca. 1782, zeeman (1824,1833,1839), landbouwer (1832,1847), overl. Oosterend (Terschelling) 12.01.1848, z.v. Ane Bakker en Antje Cornelis; tr.

[31] Marie Willems Huttjes, geb. ca. 1782, bouwvrouw, overl. Oosterend (Terschelling) 27.01.1848, d.v. Willem Huttjes en Neeke Willems Ruijg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Jansz Bakker, geb. Terschelling 07.05.1807, landbouwer, overl. Terschelling 26.09.1832.

2.                   Neeke Jansz Bakker, geb. Terschelling ca. 1812, overl. voor 1888, tr. Terschelling 14.02.1833|b| Jelle Dirksz Cupido, geb. Terschelling ca. 1808, landbouwer, overl. Hoorn (Terschelling) 10.05.1888, z.v. Dirk Pietersz Cupido en Vrouwtje Jelles.

3.                   Willem Janszoon Bakker, geb. Terschelling ca. 1814, landbouwer, overl. na 1889, tr. Terschelling 21.11.1839 Aaltje Reltjes Stada, geb. Terschelling 18.09.1815, overl. Midsland (Terschelling) 02.02.1889, d.v. Reltje Cornelis Stada, koopvaardijkapitein, en Trijntje Oenes Boon.

4.                   Aaltje Jans Bakker, geb. Terschelling 02.06.1824|a|; volgt [15].

 

Noten: |a| aangifte door Pieter Schultz, 60 jaar, heel- en vroedmeester, ‘de vader des kinds tans uitlandig zijnde’ (geb.akte Terschelling 1824 fol.10v); |b| bruid Neeke Jansz (huw.akte Terschelling 1833 fol.1v).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren