Derk Heikens (1921-2014)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Derk Heikens, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 09.01.1921, doctoraalexamen wis- en natuurkunde (scheikunde) Groningen 1950|a|, promotie Groningen 30.10.1952|b|, werkzaam bij het Instituut voor Celluloseonderzoek van de Algemene Kunstzijde Unie (1950-1959), werkzaam bij de TH Eindhoven (1959-), buitengewoon hoogleraar Groningen (1963-1964), hoogleraar Eindhoven (1964-1986), Erepenning van de TU/e 1999, overl. 03.02.2014.
 
Noten: |a| Nieuwsblad van het Noorden 18.01.1950; |b| proefschrift: Dichroism of dyed cellulose fibres; promotor: J.J. Hermans (1909-1997).

 

[2] Albert Heikens, geb. Meeden 28.03.1883, commies bij de Rijks directe belastingen (1911), overl. na 1963, tr. Finsterwolde 18.03.1911
[3] Diena de Voogd, geb. Finsterwolde 01.01.1884, overl. Assen 25.10.1963.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertje Antje Heikens, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 03.01.1912.

2.                   Derk Heikens, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 17.10.1913, overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 04.03.1914.

3.                   Derk Heikens, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 09.01.1921; volgt [1].

 

[4]

[5] Albertje Heikens, geb. Meeden 11.02.1854, overl. Meeden 28.05.1940.

Kind:

1.                   Albert Heikens, geb. Meeden 28.03.1883|a|; volgt [2].

 

Noten: |a| door de moeder erkend (geb.akte Meeden 06.02.1911 no.6).

 

[6] Derk de Voogd, geb. Finsterwolde 11.12.1853, tolpachter/tolgaarder (1876,1879), broodbakker (1881,1884), overl. Finsterwolde 10.03.1927, tr. Finsterwolde 30.05.1876

[7] Antje Beerta, geb. Scheemda 03.01.1856, overl. Winschoten 14.05.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Derk de Voogd, geb. Ekamp (Finsterwolde) 02.06.1877, bakker, overl. Finsterwolde 16.06.1955, begr. 21.06.1955, tr. Finsterwolde 19.05.1906 Willemtje Grijze, geb. Oostwold (Midwolda) 03.06.1880, huishoudster (1906), overl. Finsterwolde 05.08.1952, d.v. Antonie Grijze, kleermaker, en Aaffien Haijes.

2.                   Okko de Voogd, geb. Goldhoorn (Finsterwolde) 28.05.1879, overl. Ganzedijk (Finsterwolde) 18.01.1908.

3.                   Willem de Voogd, geb. Finsterwolde 06.07.1881, onderwijzer, overl. Finsterwolde 06.08.1950, tr. Finsterwolde 03.10.1908 Anna Christina Elizabeth Kuipers, geb. Uithuizermeeden 07.10.1879, onderwijzeres, overl. Finsterwolde 16.08.1952, d.v. Heerke Kuipers, hoofdonderwijzer, en Anna Christina Elisabeth Haarman.

4.                   Diena de Voogd, geb. Finsterwolde 01.01.1884; volgt [3].

5.                   Trijntje de Voogd, geb. Finsterwolde 26.09.1886, overl. Borger 03.11.1918, tr. Finsterwolde 02.05.1914 Febe Bolman, geb. Morige (Wedde) 09.01.1887, onderwijzer, z.v. Helmer Bolman, arbeider, landbouwer, en Fenna Norden.
     FB tr. 2e Borger 21.05.1920 Aaltje Uneken, geb. Buinerveen (Borger) 27.03.1898, d.v. Geert Uneken, onderwijzer, en Hendrikje Timmermans.

6.                   Klaas de Voogd, geb. Finsterwolde 17.11.1888, onder-machinist (192), tr. Zwolle 25.05.1920 Willemina Egberts, geb. Zwolle ca. 1896, d.v. Hendrikus Egberts en Willemina van den Bos.

7.                   Heika de Voogd, geb. Finsterwolde 22.02.1891, overl. Finsterwolde 19.11.1891.

8.                   Heika de Voogd, geb. Finsterwolde 18.01.1893, tr. Finsterwolde 30.05.1926 Jan Geertsema, geb. Oostwold (Midwolda) 08.06.1891, binnenvaarder, beurtschipper, z.v. Jan Geertsema en Wopke Geertsema.

 

[8] 

[9]

 

[10] Luitjen Heikens Heikens, geb. Meeden 10.08.1816, landbouwer, overl. Meeden 01.01.1883, tr. Meeden 30.10.1847

[11] Giesseldina Festers Veldhuis, geb. Meeden 03.02.1824, landbouwster, overl. Heereweg (Meeden) 26.12.1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heiko Luitjens Heikens, geb. Meeden 03.01.1848, landbouwer, overl. Heiligerlee (Scheemda) 31.01.1898, tr. Scheemda 15.05.1880 Eije Tipker, geb. Lutjeloo (Wedde) 27.10.1853, landbouwster, overl. Scheemda 05.06.1929, d.v. Geert Jacobs Tipker, timmerman, en Geessien Kuipers, winkelierster.
    ET tr. 1e Scheemda 24.04.1877 Elzo Walma, geb. Westerlee (Scheemda) 02.11.1851, landbouwer, overl. Heiligerlee (Scheemda) 08.07.1878, z.v. Jan Edskes Walma, landbouwer, en Lummechiena Pieters Nederhoed.

2.                   Lamgiena Heikens, geb. Meeden 24.03.1850, overl. Veendam 05.05.1929, tr. Meeden 09.03.1878 Geert van Dijk, geb. Beerta 12.12.1847, smidsknecht, overl. Veendam 27.10.1933, z.v. Jan van Dijk, dagloner, en Zwaantje Donker.

3.                   Luitjen Heikens, geb. Meeden 23.10.1851, landbouwer, overl. Heereweg (Meeden) 02.04.1920, tr. Meeden 16.10.1897 Anneke Fokkens, geb. Meeden 02.11.1852, overl. Heereweg (Meeden) 22.06.1898, d.v. Fokko Geerts Fokkens, grutter, en Zwaantje Jans Meezen.

4.                   Albertje Heikens, geb. Meeden 11.02.1854|a|; volgt [5].

5.                   levenloos kind, Meeden 03.06.1861.

6.                   Geertje Heikens, geb. Meeden 04.10.1863, overl. Bellingwolde 30.01.1961, tr. 1e Meeden 10.05.1884 Harm Folkerts, geb. Winschoten 22.08.1852, wagenmaker, overl. Winschoten 04.10.1891, z.v. Folkert Harms Folkerts, wagenmaker, en Geertje Remtema; tr. 2e Winschoten 07.05.1896 Geert Wieringa, geb. Meeden 01.08.1868, stelmaker (1896), wagenmaker (1928), overl. Winschoten 08.05.1928, z.v. Koene Wieringa, arbeider, en Hindrikje Jager.

 

Noten: |a| moeder Giezeldina Festers Velthuis (geb.akte Meeden 1854 no.3).

 

[12] Derk Derks de Voogd, geb. Midwolda 13.12.1816, boerenknecht (jun1841), dagloner (jul1841,1853), tolpachter (1861,1866), overl. Oostwolderpolder (Midwolda) 01.05.1869, tr. Finsterwolde 04.06.1841

[13] Trijntje Benjamins Visscher, geb. Finsterwolde 17.06.1819, tolpachtster (1870), winkelierster (1876,1880), overl. Finsterwolde 14.04.1880; tr. 2e Midwolda 11.03.1870 Okko Jans Bronsema, geb. Farmsum (Delfzijl) 27.05.1825, tolpachter (1870), winkelier (1880), overl. Winschoten 14.06.1887, z.v. Jan Okkes Bronsema, kastelein, en Hilje Pieters Spithorst.
     OJB tr. 2e Finsterwolde 16.05.1881 Cornelia Nieman, geb. Oudeschans (Bellingwolde) 31.07.1840, dienstbode (1881), d.v. Hindrik Jans Nieman, huisverver, en Geertje Jans Nieks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Haike de Voogd, geb. Finsterwolde 24.07.1841, overl. Finsterwolde 20.07.1842.

2.                   Benjamin de Voogd, geb. Finsterwolde 30.10.1842.

3.                   Haike/Haiko de Voogd, geb. Finsterwolde 04.12.1844, overl. Finsterwolde 05.08.1846.

4.                   Heike/Heika de Voogd, geb. Finsterwolde 30.09.1847, dienstmeid (1866), overl. Oude Pekela 12.05.1872, tr. Oude Pekela 16.08.1866 Kornelius Meijer, geb. Oude Pekela 25.07.1842, landbouwer, z.v. Jan Sebes Meijer, landbouwer, en Hinderkien Kornelius Hazewinkel.

5.                   Trijntje de Voogd, geb. Finsterwolde 03.10.1849, overl. Groningen 13.08.1882, tr. Groningen 30.06.1878 Johannes Steenkamp, geb. Holthusen (Königreich Hannover)|a| 18.02.1837, schoenmaker, overl. Groningen 13.06.1904, z.v. Christiaan Hinderks Steenkamp, arbeider, en Hilke Fröhling.
     JS  tr. 1e Groningen 01.07.1866 Grietje Koens, geb. Finsterwolde 26.09.1834, dienstmeid (1866), overl. Groningen 11.04.1878, d.v. Koert Jans Koens, visser, en Sieberig Benjamins Visscher.

6.                   Derk de Voogd, geb. Finsterwolde 06.12.1851, overl. Finsterwolde 01.09.1852.

7.                   Derk de Voogd, geb. Finsterwolde 11.12.1853; volgt [6].

8.                   levenloze zoon, Finsterwolde 29.01.1856.

9.                   Grietje de Voogd, geb. Oostwold (Midwolda) 31.07.1861, overl. Oostwold (Midwolda) 29.12.1866.

 

Noten: |a| Holthusen is nu een Ortsteil van de Gemeinde Weener, Landkreis Leer, Bundesland Niedersachsen.

 

[14] Willem Klaassens Beerta, geb. Nieuweschans ca. 1813, (binnen)schipper, overl. Nieuweschans 19.03.1901, tr. Scheemda 22.05.1843

[15] Dina Hindriks Kanon, geb. Scheemda 06.06.1818, overl. Winschoterzijl (Wedde) 30.11.1895.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Willems Beerta, geb. Oudezijl (Nieuweschans) 17.07.1844|a|, schipper, overl. Groningen 25.03.1929, tr. Nieuweschans 24.02.1869 Grietje Bultje, geb. Oudezijl (Nieuweschans) 15.12.1842, d.v. Tonnis Harms Bultje, schipper, en Remke Geerts Kuiper.

2.                   Hindrik Beerta, geb. Scheemda 15.01.1847, schippersknecht, overl. Nieuwolda 28.11.1870.

3.                   Geert Beerta, geb. Groningen 03.01.1850, schipper, overl. Nieuweschans 21.01.1923, tr. Scheemda 07.10.1876 Maria Raad, geb. Nieuw Scheemda (Scheemda) 20.03.1852, overl. Zuidlaren 10.08.1912, d.v. Johannes Berends Raad, arbeider, en Jantje Wagenaar.

4.                   Jakob Beerta, geb. Scheemda 14.11.1852, binnenschipper, ovcerl. Winschoten 02.07.1920, tr. Finsterwolde 27.06.1879 Grietje van Heuvelen, geb. Finsterwolde 05.10.1855, overl. Winschoten 26.06.1940, d.v. Esdert van Heuvelen, dagloner, landbouwer, en Grietje Koning.

5.                   Antje Beerta, geb. Scheemda 03.01.1856; volgt [7].

6.                   Aaltje Beerta, geb. Winschoten 14.12.1862, overl. Winschoten 22.02.1864.

 

Noten: |a| moeder Kenon (geb.akte Nieuweschans 1844 no.18).

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20] Haiko Hinderks Heikens, geb. Meeden 17.12.1786, landbouwer, overl. Meeden 19.02.1851, z.v. Hinderk Harms Heikens, landgebruiker, en Etje Haikes Haykens; tr. Meeden 14.01.1814|a|

[21] Albertje Kornelis Bakker, geb. Veendam 12.08.1784, dienstmeid (1814), overl. Meeden 28.02.1861, d.v. Kornelis Kornelis Bakker, bakker, en Hinderktje Derks Schutter.

Uit dit huwelijk:

1.                   Luitjen Heikens Heikens, geb. Meeden 13.12.1814.

2.                   Luitjen Heikens, geb. Meeden 10.08.1816; volgt [10].

 

Noten: |a| bruidegom Haykens {verwisseling met de moeder?} (huw.akte Meeden 1814 no.2).

 

[22] Fester Jans Veldhuis, geb. Noordbroek 17.06.1786, verwer en glazenmaker, huisverwer (1866,1871), overl. ’t Loeg (Meeden) 16.02.1871, z.v. Jan Festers Kiel, landgebruiker, en Gijselke Hajes, landgebruikster; tr. Meeden 27.05.1814

[23] Lamke Hinderks Hajes, ook Haijes, geb. Meeden 14.06.1790, dienstmeid (1814), overl. Meeden 04.09.1866|a|, d.v. Hinderk Hajes (-1810), schoenmaker, en Geertjen Brongers (-14.06.1790).

Uit dit huwelijk (vader meestal Velthuis):

1.                   Geessiena Velthuis, geb. Meeden 29.04.1815.

2.                   Jan Festers Velthuis, geb. Meeden ca. 1818, tr. Meeden 23.05.1850 Geertje Havinga, geb. Beerta 01.12.1820, dienstmeid (1850), overl. Winschoten 03.11.1902, d.v. Menzo Harms Havinga, arbeider, en Frouwtje Harms Wubbens.

3.                   Geertje Velthuis, geb. Meeden 13.12.1819.

4.                   Hinderk Velthuis, geb. Meeden 25.12.1821, verwer, overl. na 1889, tr. Winschoten 19.05.1849 Anje Jans Smid, geb. Nieuw Scheemda ca. 1820, overl. Woldendorp (Termunten) 09.08.1889, d.v. Jan Harms Smid en Hanna Pieters Heeres.

5.                   Giesseldina Festers Veldhuis, geb. Meeden 03.02.1823; volgt [11].

6.                   Geertjen Veldhuis, geb. Meeden 30.08.1830, overl. Meeden 14.07.1854.

7.                   Harm Velthuis, geb. Meeden 30.01.1834, schilder, overl. Smilde 05.02.1900, tr. Veendam 05.05.1860 Anje van der Veen, geb. Veendam 08.11.1837, overl. Oosterdiep (Veendam) 17.01.1897, d.v. Albert Harms van der Veen, zeeman, en Frouke Daniels Keizer.

 

Noten: |a| ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Meeden 1866 no.26).

 

[24] Derk Harms de Voogd, geb. Steinhausen ‘onder Boxhorn’|b| 11.04.1768, zijlwaarder (1815,1820), tapper (1826), overl. Oostwolderpolder (Midwolda) 16.11.1826, z.v. Harm Harms en Tole Triena; tr.

[25] Heike Hindriks Bodde, geb. ca. 1777, zijlwaardersche (1820), overl. (kraambed) Oostwolderpolder (Midwolda) 30.01.1820|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harm de Voogd.

2.                   Hendrik Derks de Voogd, geb. Oostwold 06.01.1800, boerenknecht (1821), overl. Oostwold (Midwolda) 28.08.1864, tr. Midwolda 30.12.1821 Aafke Harms Kok, geb. Midwolda 06.05.1801, landbouwster, overl. Finsterwolde 30.12.1865, d.v. Harm Jans Kok, smid, en Antje Harms.

3.                   Nies Derks de Voogd, geb. Midwolda 01.12.1801, dagloner, overl. Finsterwolde 12.04.1874, tr. Finsterwolde 21.03.1834 Geeske Wessels Plat, geb. Finsterwolde 17.05.1805, overl. Finsterwolde 01.02.1887, d.v. Leentje Wessels.

4.                   Anna Derks de Voogd, geb. Oostwold 04.02.1804, koopmansche (1845), overl. Oudeschans (Bellingwolde) 23.04.1845, tr. 1e Midwolda 05.10.1823 Eltjo Hindriks Doedens, geb. Winschoten 18.04.1804, wolkammer, kanonnier, overl. Bergen op Zoom 22.05.1831, z.v. Hindrik Harms, arbeider, en Lukje Klaassens Klatter; tr. 2e Bellingwolde 18.06.1836 Menko Geerds Pathuis, geb. Oudeschans 10.03.1807, bakker, overl. na 1845, z.v. Geerd Jans Pathuis, bakker, en Jantje Harms.

5.                   Grietje Derks de Voogd, geb. Oostwold 01.12.1805, boerenmeid (1826), overl. Wagenborgen (Termunten) 13.06.1861, tr. Midwolda 04.06.1826 Klaas Harms Klatter, geb. ca. 1800, arbeider, overl. Oostwold (Midwolda) 19.11.1861, z.v. Harm Klaassens, landbouwer, en Lijzabet Geerts.

6.                   Trijntje Derks de Voogd, geb. Oostwolderpolder ca. 1808, dienstmeid (1829), tr. Winschoten 30.04.1829 Berend Geerts Pathuis, geb. Oudeschans ca. 1802, bakker, overl. Winschoten 03.11.1881, z.v. Geert Jans Pathuis, bakker, en Jantje Harms.

7.                   Geeske Derks de Voogd, geb. Oostwold 22.04.1810, tr. Nieuwolda 05.10.1833 Hindrik Wierts Bos, geb. Farmsum ca. 1788, boerenknecht, overl. Wagenborgen (Termunten) 19.10.1866, z.v. Wiert Hindriks, arbeider, en Klaaske Freerks.
     HWB tr. 1e Nieuwolda 24.04.1823 Zwaantje Feikes Drijver, geb. Nieuwolda 04.04.1798, overl. voor 1833, d.v. Feiko Alberts Drijver, landgebruiker, en Trijntje Jans.

8.                   Rienko Derks de Voogd, geb. Oostwold (Midwolda) 12.02.1812, molenaarsknecht, overl. Muntendam 18.02.1838.

9.                   Heike Derks de Voogd, geb. Oostwolderpolder (Midwolda) 22.06.1815, dienstmeid (1855), overl. Winschoten 01.09.1888, tr. Groningen 29.11.1855 Tijs Sikkens, geb. Groningen 19.08.1820, timmerman, overl. voor 1888, z.v. Andries Sikkens, grutter, en Jaapkien van Biessem.

10.               Derk Derks de Voogd, geb. Midwolda 13.12.1816; volgt [12].

11.               Jan de Voogd, geb. Oostwolderpolder (Midwolda) 29.01.1820, overl. Oostwold (Midwolda) 02.05.1820.

 

Noten: |a| ‘nalatende haren eheman en elf kinderen’, allen bij naam genoemd (overl.akte Midwolda 1820 no.4); |b| Steinhausen is nu een Ortsteil van de Gemeinde Bockhorn, Landkreis Friesland, Bundesland Niedersachsen.

 

[26] Benjamin Jans Visscher, geb. Finsterwolde ca. 1773/1776, visser, overl. Finsterwolde 09.01.1853|c|, tr.

[27] Trientje Jans, geb. Finsterwolde ca. 1780, vissersvrouw, overl. Finsterwolde 31.03.1836, d.v. Jan Jans en Hillechien Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sijberig Benjamins Visscher, geb. Finsterwolde 15.01.1801, overl. voor 1843, tr. Finsterwolde 20.05.1825|a| Koert Jans Koents, geb. Finsterwolde 06.01.1795, visser, overl. Finsterwolde 01.06.1843, z.v. Jannes Koerts Koents, visser, en Grietje Duurts.

2.                   Jan Benjamins Visscher, geb. Finsterwolde ca. 1803, visser, overl. Finsterwolde 14.02.1826.

3.                   Hillegien Benjamins Visscher, geb. Finsterwolde 11.10.1804, overl. Finsterwolde 21.06.1885, tr. 1e Finsterwolde 15.05.1827 Jan Roelfs de Boer, geb. Bellingwolde 29.10.1797, boerenknecht (1827), overl. Finsterwolde 06.05.1829, z.v. Evert Geerts, dagloner, en Saske Jans, arbeidster; tr. 2e Finsterwolde 07.01.1833 Tjabering Jannes Koens, geb. Finsterwolde 29.10.1797, visser, overl. Finsterwolde 22.11.1879, z.v. Jannes Koerts Koens, visser, en Grietje Duurts.

4.                   Jantjen Benjamins Visscher, geb. Finsterwolde 26.07.1810, overl. Finsterwolde 05.08.1884, tr. Finsterwolde 09.10.1840 Eike Wijcherts Kolthof, geb. Bellingwolde 11.02.1809, boerenknecht, z.v. Wijchert Berends Kolthof, dagloner, en Antje Eikes.

5.                   Grietje Benjamins Visscher, geb. Finsterwolde ca. 1813, overl. Finsterwolde 08.08.1831.

6.                   Maria Visscher, geb. Finsterwolde 07.02.1815, overl. na 1872, tr. Finsterwolde 18.05.1838 Dethmer Jans van der Veen, geb. Finsterwolde xx.08.1811, visser (1838), winkelier (1872), overl. Finsterwolde 04.10.1872, z.v. Jan Eltjes van der Veen en Antje Dethmers, arbeidster.

7.                   Siebentje Visscher, geb. Finsterwolde 26.02.1817, dienstmeid (1837), overl. Finsterwolde 25.02.1901, tr. Finsterwolde 16.05.1837 Geert Kristjaans Meijer, geb. Wedde 05.09.1804, boerenknecht, z.v. Jristjaan Stoffers Meijer en Sjtske Geerts.

8.                   Trijntje Visscher, geb. Finsterwolde 17.06.1819; volgt [13].

9.                   Jans Visscher, geb. Finsterwolde 09.10.1821, visser, overl. Finsterwolde 22.01.1910, tr. Finsterwolde 26.01.1849 Rikste Pape, geb. Finsterwolde ca. 1822, visverkoopster, overl. Finsterwolde 15.12.1913, d.v. Klaas Luitjen Pape, visser, en Antje Detmers.

 

Noten: |a| bruidegom Koents (huw.akte Finsterwolde 1825 no.3); |b| bruidegom Koens (huw.akte Finsterwolde 1833 no.1); |c| ‘nalatende vijf meerderjarige kinderen’ {het lijken er zes te zijn: Hillegien, Jantjen, Maria, Siebentje, Trijntje, Jans} (overl.akte Finsterwolde 1853 no.39.

 

[28] Klaas Willems Beerta, geb. Finsterwolde ca. 1775, schipper, overl. Oudeschans (Bellingwolde) 13.03.1850, z.v. Willem Lefferts en Geeske Roelfs; tr.

[29] Antje Oestens Bakker, geb. Midwolda ca. 1783, overl. Oudeschans (Bellingwolde) 08.07.1861, d.v. Oetze Bakker en Grietje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Oest Klaassens Beerta, geb. Nieuw Beerta 29.07.1807, schipper (1837), arbieder (1853), overl. Groningen 18.10.1853, tr. Nieuweschans 29.08.1837 Trijntje Willems Beerta, ged. Groningen 17.10.1805, dienstmeid (1837), d.v. Willem Beerta, schipper, en Trijntje Tammes.

2.                   Grietje Klaassens Beerta, geb. Nieuweschans ca. 1810, dienstmeid, overl. Beerta 18.01.1829.

3.                   Willem Klaassens Beerta, geb. Nieuweschans ca. 1813; volgt [14].

4.                   Geessien Beerta, geb. Oudezijl (Nieuweschans) 29.12.1819.

5.                   Geert Beerta, geb. Groningen 10.06.1822, schipper, overl. Bellingwolde 02.02.1890, tr. Beerta 05.06.1847|a| Harmanna Kanon (1820-1911), d.v. Hindrik Jacobs Kanon en Aaltje Hindriks Comsaris.

 

Noten: |a| moeder van de bruidegom Antje Oetzes Bakker (huw.akte Beerta 1847 no.14).

 

[30] Hindrik Jacobs Kanon, geb./ged. Scheemda 04.11.1781, timmerman, overl. Scheemda 13.01.1837, z.v. Jakob Freerks, timmerman, en Harmke Hindriks; tr. Scheemda 08.08.1817

[31] Aaltje Hindriks Comsaris, ged. Hoogezand 19.10.1794, koopvrouw (1843), winkelierster (1847,1863), overl. Scheemda 10.06.1878, d.v. Hindrik Jakobs Comsaris, koopman, en Dina Etskes Smid.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dina Hindriks Kanon, geb. Scheemda 06.06.1818; volgt [15].

2.                   Harmanna Kanon, geb. Scheemda 09.08.1820, dienstmeid (1847), overl. Bellingwolde 29.08.1911, tr. Beerta 05.06.1847 Geert Beerta (1822-1890), z.v. Klaas Willems Beerta en Antje Oetzes Bakker.

3.                   Jakob Kanon, geb. Scheemda 31.01.1823, timmerman, overl. Muntendam 25.09.1908, tr. 1e voor 1884 Heiltje Geerts Loots, geb. Muntendam 29.12.1823, overl. Muntendam 24.04.1878, d.v. Geert Jans Loots, arbeider, en Dietje Fridriks; tr. 2e Muntendam 11.09.1884 Assiena op de Dijk, geb. Zuidbroek 14.09.1829, koopvrouw (1869), overl. Muntendam 01.10.1906, d.v. Albert Pieters op de Dijk, scheepjager, en Antje Eppes Berghuis.
     AodD tr. 1e voor 1851 Julle Jans Bennema, geb. Zuidbroek 13.04.1824|a|, timmerman, kuiper, overl. Zuidbroek 25.12.1866; tr. 2e Zuidbroek 09.10.1869 Hindrik Arents Schaafstal, geb. Zuidbroek 07.08.1825, tuinman, overl. Zuidbroek 13.03.1872, z.v. Johan Hendrik Schaafstal en Fennechien Jans Bennema; tr. 3e Zuidbroek 15.12.1877 Nanne Steenhuis, geb. Slochteren 29.01.1825, dagloner, overl. Zuidbroek 14.01.1883, z.v. Johannes Hendriks Steenhuis, arbeider, en Eeke Luitjes Blaauw.
     HAS tr. 1e Zuidbroek 30.05.1861 Frouwke Schieringa, geb. Nieuwolda 27.01.1833, overl. Zuidbroek 22.10.1865, d.v. Jan Paulus Schieringa, arbeider, en Anna Beerends Broekman.
     NS tr. 1e Noordbroek 19.08.1852 Haltje Meijer, geb. Noordbroek 06.07.1825, dienstmeid (1852), overl. Stootshorn (Noordbroek) 17.09.1876, d.v. Derk Jans Meijer, dagloner, en Francina Filippus Kok.

4.                   Hindrik Kanon, geb. Scheemda 05.01.1827, koopman, overl. Scheemda 18.10.1905, tr. Scheemda 14.06.1873 Janna Kiel, geb. Noordbroekster Hamrik (Noordbroek) 28.09.1846, dienstmeid (1873), overl. Midwolda 26.05.1938, d.v. Pieter Hilbrands Kiel, arbeider, landgebruiker, en Grietje Geerts Groeneveld.

5.                   Geessien Kanon, geb. Scheemda 03.10.1829, overl. Veendam 01.08.1915, tr. Scheemda 16.05.1863 Stado Jans Mulder, geb. Midwolda 01.03.1817, dienstknecht (1860), koopman, winkelier, overl. Scheemda 10.06.1887, z.v. Jan Stades Mulder, kleermaker, en Rikste Doekes Kuiper.
     SJM tr. 1e Beerta 12.05.1860 Scheltje de Wit, geb. Beerta 16.09.1826, overl. Scheemda 16.07.1860, d.v. Lucas Geerts de Wit, koopman, en Imke Benjamins Noor.

 

Noten: |a| overl.akte Zuidbroek 1866 no.55.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren