Willem van der Hoek (1924-2019)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2019 (laatst herzien januari 2019)

 


 

[1] Willem van der Hoek, Wim, geb. Biezelinge (Kapelle) 28.09.1924, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1950, hoogleraar Eindhoven (1962-1985), overl. 12.01.2019.

 

[2] Rouke van der Hoek, geb. Joure (Haskerland) 16.09.1893, onderwijzer (1919), overl. Leiderdorp 23.01.1991, begr. Leiderdorp (Alg.Bpl.) 28.01.1991, tr. Haarlemmermeer 24.04.1919
[3] Neeltje Wilhelmina Sloof, geb. Stolwijk 30.01.1890, onderwijzeres (1919), overl. Leiderdorp 12.12.1978, begr. Leiderdorp (Alg.Bpl.) 16.12.1978.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Willem van der Hoek, geb. Biezelinge (Kapelle) 28.09.1924|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| geb. 29.09, Stoof (annonce v/d familie in De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland 29.09.1924); geb. 28.09, Sloof (herplaatsing wegens misstelling, De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland 30.09.1924).

 

[4] Tjebbe van der Hoek, geb. Joure (Haskerland) 21.04.1860, bakker (1891,1896), godsdienstonderwijzer (1919), evangelist in de Haarlemmermeer (1927), overl. Heemstede 04.09.1927, tr. Haskerland 12.07.1891

[5] Hendrikje Penninga, geb. Joure (Haskerland) 05.08.1866, overl. Haarlem 17.04.1947, begr. Hoofddorp 21.04.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rouke van der Hoek, geb. Joure (Haskerland) 16.09.1893; volgt [2].

2.                   Akke van der Hoek, geb. Joure (Haskerland) 30.03.1896, tr. P.M. van der Sluijs.

3.                   Sandrina van der Hoek, geb. Haskerland 16.01.1905, onderwijzeres, overl. Haarlem 03.03.1934, verloofd J. Vernhout.

 

[6] Willem Sloof, geb. Stolwijk 13.11.1852 (akte), postbode (1890), kantoorknecht (1907), brievenbesteller (1913), overl. Bloemendaal 15.03.1927|a|, tr. Stolwijk 05.02.1875

[7] Neeltje Temeris, geb. Stolwijk 29.04.1854, overl. Haarlem 13.06.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Maria Sloof, geb. Stolwijk 01.11.1875 (akte), overl. na 1949, tr. Haarlem 03.04.1907 Jurriaan Fontijn, geb. Purmerend ca. 1876, brievenbesteller, overl. Haarlem 30.01.1949, z.v. Jurrie Fontijn, tabakskerver, en Maria Alida Jentzema.

2.                   Heiltje Sloof, geb. Stolwijk 02.02.1877 (akte), overl. Stolwijk 28.05.1877.

3.                   Heiltje Sloof, geb. Stolwijk 10.07.1878 (akte), overl. Haarlem 08.05.1948|b|, tr. Haarlem 07.05.1913 Gerardus Kollaart, geb. Haarlem 15.04.1877, sodabewerker, overl. na 1948, z.v. Gerrit Kollaart, werkman, en Geertruida Bierenbroodspot.

4.                   Neeltje Maria Sloof, geb. Stolwijk 26.01.1880 (akte), overl. Stolwijk 31.05.1880.

5.                   Neeltje Maria Sloof, geb. Stolwijk 27.04.1881 (akte), overl. Stolwijk 18.07.1881.

6.                   Neeltje Wilhelmina Sloof, geb. Stolwijk 30.01.1890; volgt [3].

7.                   Jacoba Adriana Sloof, geb. Haarlem 30.11.1894 (akte), tr. Haarlem 04.01.1923 Johannes Rieken, geb. Haarlem 10.12.1894, banketbakker, z.v. Theodorus Martinus Franciscus Rieken, kruidenier, en Cornelia Terburg.

 

Noten: |a| wedr Termeris (ook overl.akte Haarlem 1927 no.479); |b| moeder Temcris (overl.akte Haarlem 1948 no.A523).

 

[8] Rauke Tjebbes van der Hoek, geb. Terhorne (Utingeradeel) 02.01.1826, bakkersknecht (1857,1860), bakker (1876,1897), overl. Joure (Haskerland) 06.06.1897, tr. Haskerland 07.06.1857

[9] Sandrina Everts Dam, geb. Oudehaske (Haskerland) 30.07.1823, dienstmeid (1857), overl. Joure (Haskerland) 08.01.1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maike van der Hoek, geb. Joure (Haskerland) 28.11.1858, overl. Heemstede 17.11.1929.

2.                   Tjebbe van der Hoek, geb. Joure (Haskerland) 21.04.1860; volgt [4].

 

[10] Sytze Penninga, geb. Joure (Haskerland) 03.06.1831, van boerenbedrijf (1859), bakkersknecht (1861), dagloner (1864), arbeider (1866), werkman (1869), (rog)molenaarsknecht (1871,1874), (koren)molenaar (1887,1891), overl. Joure (Haskerland) 26.04.1895, tr. Haskerland 15.05.1859

[11] Akke van der Hoek, geb. Broek (Doniawerstal) 11.11.1834, overl. Joure (Haskerland) 01.08.1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Paulus Penninga, geb. Joure (Haskerland) 02.09.1861, agent van het Britsch Bijbelgenootschap te Singapore (1887), tr. Haskerland 18.08.1887|a| Willemina Hendriks, geb. Gorredijk (Opsterland) 20.10.1856, d.v. Jacob Hendriks Hendriks en Sytske Heins Cornel.

2.                   Auke Penninga, geb. Oosterhaule (Doniawerstal) 17.04.1864, korenmolenaar, overl. Joure (Haskerland) 15.07.1920, tr. Haskerland 15.05.1890 Jeltje Zijlstra, geb. Oosterwierum (Baarderadeel) 17.02.1863, overl. Joure (Haskerland) 08.01.1937, d.v. Douwe Hendriks Zijlstra en Korneliske Tjebbes van der Hoek (1831-1902).

3.                   Hendrikje Penninga, geb. Joure (Haskerland) 05.08.1866; volgt [5].

4.                   levenloze dochter, Joure (Haskerland) 18.10.1869.

5.                   Rienk Penninga, geb. Joure (Haskerland) 18.02.1871, korenmolenaar, tr. Haskerland 15.11.1900 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Heerenveen 24.10.1913, ingeshr. Haskerland 05.03.1914) Hendrikje Hendriks, geb. Joure (Haskerland) 08.10.1859, d.v. Jacob Hendriks, gruttersknecht, en Sytske Cornel.
     HH tr. 1e Haskerland 21.05.1893 Marten van der Laan, geb. Joure (Haskerland) 31.08.1866, slager, overl. Joure (Haskerland) 22.03.1898, z.v. Pieter Roelofs van der Laan en Willemina Martens Kuypers.

6.                   Jacobus Penninga, geb. Joure (Haskerland) 06.05.1874, machinist, tr. Haskerland 30.09.1897 Dieuwke van der Krieke, geb. Haskerdijken (Haskerland) 21.02.1875, overl. Rotterdam 19.12.1932, d.v. Sytze Tjittes van der Krieke en Geertje Jelles Leenstra.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, met Tjebbe Roukes van der Hoek, bakker te Joure, als gevolmachtigde voor de bruidegom, toestemming bij KB 25.07.1857 no.28 (huw.akte Haskerland 1887 no.33).

 

[12] Jacob Sloof, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1814, overl. Gouda 16.12.1902; tr. 2e Stolwijk 01.02.1862 Ariaantje Stierman, geb. Molenaarsgraaf 07.06.1814, overl. Stolwijk 20.09.1895, d.v. Arij Stierman en Cornelia Spek; tr. 1e Oud-Alblas 21.10.1837

[13] Heiltje Vlot, geb. Bleskensgraaf 14.06.1815, overl. (kraambed) Stolwijk 22.09.1858.

     AS tr. 1e Bleskensgraaf 07.12.1837 Jan de Jong, geb. Bleskensgraaf ca. 1813, overl. voor 1862, z.v. Peter Hendrikszn de Jong en Dirkje Jansdr van den Herik.

Uit dit huwelijk:

1.                   Floris Sloof, geb. Bleskensgraaf 16.02.1838, overl. ’s-Hertogenbosch 17.01.1925|b|, tr. 1e Nieuwerkerk aan den IJssel 15.03.1862 Maggeltje de Ruiter, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 01.10.1836, overl. Gouda 16.11.1900, d.v. Gerrit de Ruiter en Hendrijntje Dekker; tr. 2e Gouda 03.09.1902 Johanna Hendrica Snikkenburg, geb. Gouda ca. 1834, overl. Gouda 07.01.1914, d.v. Hendrik Snikkenburg en Adriana Bos.
     JHS tr. 1e Gouda 03.11.1858 Johannes de Vos, geb. Gouda ca. 1835, overl. Gouda 11.02.1899, z.v. Theodorus de Vos en Maria van der Spelt.

2.                   Adriaan Sloof, geb. Stolwijk ca. 1840, overl. Stolwijk 04.02.1911, tr. Stolwijk 09.08.1872 Cornelia van Buren, geb. Bergambacht ca. 1850, overl. Stolwijk 17.02.1940, d.v. Dirk van Buren en Neeltje van Drunen.

3.                   Geertruida Sloof, geb. Stolwijk ca. 1842, overl. ’s-Heeraartsberg en Bergambacht 24.09.1932, tr. Bergambacht 18.04.1872 Arie Bak, geb. Bergambacht ca. 1818, overl. ’s-Heeraartsberg en Bergambacht 06.05.1902, z.v. Gerrit Bak en Marrigje Slingerland.

4.                   Jacob Sloof, geb. Stolwijk 05.02.1844 (akte), overl. Utrecht 10.06.1939, tr. 1e Stolwijk 27.01.1871 Jannigje Loeven, geb. Stolwijk 25.09.1850 (akte), d.v. Hendrik Loeven en Jannigje van Eijk; tr. 2e Utrecht 14.05.1890 Willemijntje van den Doolewaard, geb. Drumpt (Wadenoijen) 30.12.1859, overl. Utrecht 07.03.1895, d.v. Willem van den Doolewaard en Jantje van Toor; tr. 3e Utrecht 29.05.1895 Wilhelmina Locina/Socina/Josina van Bruchem, geb. Varik 20.01.1866, overl. Utrecht 10.09.1922, d.v. Klaas Cornelis van Bruchem, winkelier, en Johanna Quivooij.

5.                   Floris Stoof, geb. Stolwijk 25.08.1845 (akte), tr. Stolwijk 25.04.1873 Aafje van Dam, geb. Stolwijk 07.03.1846 (akte), overl. Haastrecht 07.12.1921, d.v. Klaas van Dam en Willemijntje de Vreugt.

6.                   Cornelis Sloof, geb. Stolwijk 17.08.1846 (akte), overl. Stolwijk 17.12.1846.

7.                   Aantje Sloof, geb. Stolwijk 07.10.1847 (akte), overl. Utrecht 05.03.1929, tr. Stolwijk 05.02.1870 Adrianus van der Laan, geb. Lange Ruige Weide 18.05.1843, z.v. Gijsbert van der Laan en Aaltje van Vliet.

8.                   Cornelis Sloof, geb. Stolwijk 30.08.1850 (akte), overl. Haarlem 15.01.1937|d|, tr. Stolwijk 07.01.1876 Adriana Both, geb. Stolwijk 10.05.1852 (akte), overl. Heemstede 16.07.1915, d.v. Leendert Both en Aaltje de Redelijkheid.

9.                   Willem Sloof, geb. Stolwijk 13.11.1852 (akte); volgt [6].

10.               Teunis Sloof, geb. Stolwijk 08.05.1855 (akte), overl. Zeist 14.10.1925|c|, tr. Berkenwoude 24.01.1880 Neeltje Molenaar, geb. Stolwijk ca. 1859, overl. Schoonhoven 30.04.1917, d.v. Cornelis Molenaar en Aaltje de Pater.

11.               Lijntje Sloof, geb. Stolwijk 07.10.1856 (akte), overl. tussen 1911 en 1912, tr. Stolwijk 09.06.1881 Willem Tulp, geb. Zwolle 14.08.1855, overl. tussen 1887 en 1911, z.v. Jacob Tulp, behanger, en Janna van den Heuvel.

12.               Arie Sloof, geb. ca. 1857, overl. Stolwijk 16.05.1874.

13.               Heiltje Sloof, geb. Stolwijk 14.09.1858 (akte), overl. Utrecht 15.01.1941, tr. Stolwijk 23.01.1880|a| Leendert Noomen, geb. Bergambacht ca. 1855, overl. Delft 13.12.1937, z.v. Paulus Deelen en Jannigje Kooi.