Frederik Nicolaas Hooge (1930-2012)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien februari 2017)

 


 

[1] Frederik Nicolaas Hooge, geb. Amsterdam 10.11.1930, promotie Amsterdam UvA 20.03.1956|a|, hoogleraar Eindhoven (1971-1996), overl. Eindhoven 03.07.2012.

 

Noten: |a| proefschrift: Simultaneous vibrational transitions in liquid mixtures; promotor: J.A.A. Ketelaar (1908-2001).

 

[2] Cornelis Fredericus Hooge, geb. Amsterdam ca. 1901, letterzetter (1928), tr. Amsterdam 20.09.1928
[3] Johanna Maria Wilhelmina Sikkes, geb. Amsterdam ca. 1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederik Nicolaas Hooge, geb. Amsterdam 10.11.1930; volgt [1].

 

[4] Johannes Adrianus Hooge, geb. Amsterdam ca. 1867, diamantslijper (1890,1918), overl. voor 1928, tr. Amsterdam 27.08.1890 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 11.10.1907, ingeschr. Amsterdam 03.01.1908)

[5] Cornelia Frederika Theresia van de Braak, geb. Amsterdam ca. 1872, overl. na 1930; tr. 2e Amsterdam 10.07.1930 Wilhelmus Antonius Rietveld, geb. Amsterdam ca. 1863, pakhuisknecht (1892), wagenverhuurder (1920), wagenmaker (1922), karrenverhuurder (1928), z.v. Mattias Rietveld en Naatje Pennings.
     WAR tr. 1e Amsterdam 11.05.1892 Maria Josepha Schneider, geb. Amsterdam ca. 1861, overl. tussen 1928 en 1930, d.v. Ignatz Scheider, schoenmaker, en Catharina Vrieslander.

Uit dit huwelijk:

1.                   dochter Hooge, geb. Amsterdam xx.06.1891|a|.

2.                   Johannes Philebertus Hooge, geb. Amsterdam xx.05.1894|b|, beambte bij de havenpolitie, tr. Amsterdam 27.03.1930 Maria Magdalena van de Graaf, geb. Amsterdam ca. 1908, d.v. Antonius Mattheus Johannes van de Graaf, stucadoor, en Maria Magdalena Swaan.

3.                   Adriana Johanna Maria Hooge, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1896, tr. Haarlem 12.09.1918 Fredricus Johannes Hoebink, geb. Arnhem 27.09.1893|e|, z.v. Petrus Johannes Hoebink, stalhouder, en Wilhelmina Maria Clara Frohnhausen.

4.                   zoon Hooge, geb. Amsterdam xx.01.1897|c|.

5.                   zoon Hooge, geb. Amsterdam xx.05.1898|d|.

6.                   Cornelis Fredericus Hooge, geb. Amsterdam ca. 1901; volgt [2].

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 24.06.1891; |b| Algemeen Handelsblad 09.05.1894; |c| Algemeen Handelsblad 17.01.1897; |d| Algemeen Handelsblad 15.05.1898; |e| Frederikus Johannes.

 

[6] Nicolaas Wilhelmus Sikkes, geb. Amsterdam ca. 1871, bierhuishouder (1898), geldincasseerder (1928), geb. ca. 1871, overl. na 1928, tr. Amsterdam 14.04.1898

[7] Helena Wilhelmina Geertruida Schutte, geb. Amsterdam ca. 1874/1875, overl. na 1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Wilhelmina Sikkes, geb. Amsterdam ca. 1903; volgt [3].
= w.s. dochter Sikkes, geb. Amsterdam xx.01.1903|a|.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 14.01.1903.

 

[8] Henricus Wilhelmus Hooge, geb. Amsterdam ca. 1813, schoenmaker (1836,1850), overl. tussen 1866 en 1878; tr. 1e Amsterdam 15.06.1836 Jacoba Steur, geb. Amsterdam ca. 1814, werkster (1836), overl. tussen 1843 en 1850, d.v. Petrus Steur en Johanna Veegers; tr. 2e Amsterdam 01.05.1850

[9] Hermina Everdina Meijnte, geb. Amsterdam ca. 1824, dienstbaar (1850), overl. ussen 1878 en 1890.

Uit het huwelijk Hooge-Steur:

1.                   Maria Hooge, geb. Amsterdam ca. 1840, tr. Amsterdam 15.11.1865 Johann Friedrich Coenraad Möhlmann, geb. Amsterdam ca. 1844, suikerbakker, z.v. Johanna Friedrich Möhlmann en Hermina Maria Hagedoorn.

2.                   Petrus Nicolaas Hooge, geb. Amsterdam ca. 1843, zilversmid, tr. Amsterdam 14.02.1866 Anna Elisabeth Kok, geb. Amsterdam ca. 1840, d.v. Johannes Leonardus Dominicus Kok en Sophia Maria van Rijn.

Uit het huwelijk Hooge-Meijnte:

3.                   Johannes Philibertus Hooge, geb. Amsterdam ca. 1853, diamantslijper (1878), tr. Amsterdam 21.11.1878 Sophia Hermina Gerstel, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1861, d.v. Jan Jacob Gerstel, geëmployeerde bij de Engelsche Gasfabriek|a| (1878), en Hermina van Beek.

4.                   Catharina Hooge, geb. Amsterdam ca. 1856, tr. Amsterdam 29.08.1878 Hendrik Boom, geb. Den Helder 16.12.1851, bediende (1878), z.v. Simon Dirks Boom, loods, en Jantje Dito.

5.                   Johannes Adrianus Hooge, geb. Amsterdam ca. 1867; volgt [4].

 

Noten: |a| gelegen op de Schans, nu Marnixstraat.

 

[10] Fredericus Carolus van de Braak, geb. Amsterdam ca. 1845, hoedenmaker (1869), korenmeter (1890), werkman (1902), korenmeter (1911), overl. Haarlem 03.01.1932, tr. Amsterdam 12.08.1869

[11] Geertruida Hendrika Sofia Pennekamp, geb. Amsterdam ca. 1842, overl. tussen 1930 en 1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Adriana Catharina Maria van de Braak, geb. Amsterdam ca. 1870, tr. Amsterdam 27.11.1902 Theodorus Henricus van Waart, geb. Schiedam 04.08.1839, huisknecht (1902), z.v. Joannes van Waart, molenaarsknecht,  en Anna Geertruida Kamman.
     THvW tr. 1e Rotterdam 31.10.1866 Anna Fens, geb. Breda 09.10.1841, overl. Rotterdam 02.12.1901, d.v. Cornelis Fens en Anna Elisabeth Bakkers.

2.                   Cornelia Frederika Theresia van de Braak, geb. Amsterdam ca. 1872; volgt [5].

3.                   Geertruida Philippina Johanna van de Braak, geb. Amsterdam ca. 1879, tr. Amsterdam 17.05.1911 Adrianus Franciscus Visser, geb. Zaandam ca. 1880, magazijnmeester, z.v. Paulus Visser, magazijnmeester, en Bernardina Elisabeth Kosters.

4.                   Arnoldus Cornelis Jacobus van de Braak, geb. Amsterdam ca. 1885, kelner, tr. Amsterdam 07.08.1912 Johanna Sophia Wilhelmina Aldering, geb. Amsterdam ca. 1883, d.v. Antonie Alberding en Sophia Petronella Maria Mannes.

 

[12] Jacob Sikkes, geb. Amsterdam ca. 1846, besteller (1870), brandmeester (1898), overl. Haarlem 30.10.1924, tr. Amsterdam 08.09.1870

[13] Jacoba Cornelia van de Klundert, geb. Breda 06.01.1848, overl. tussen 1914 en 1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Wilhelmus Sikkes, geb. Amsterdam ca. 1871; volgt [6].

2.                   Sophia Wilhelmina Sikkes, geb. Amsterdam ca. 1879, tr. Amsterdam 20.10.1904 George Coenraad Andries Hofstee, geb. Amsterdam ca. 1869, diamantbewerker, z.v. George Coenraad Andries Hofstee, smid, en Helena Christina Kerkhoven.

3.                   Hendricus Josephus Sikkes, geb. Amsterdam ca. 1885, loodgieter (1905), kantoorbediende (1914), tr. 1e Amsterdam 09.08.1905 Cornelia Vervaat, geb. Rotterdam 15.03.1875, overl. Rotterdam 13.10.1912, d.v. Jacobus Vervaat, werkman, en Cornelia Johanna Boon; tr. 2e Amsterdam 17.12.1914 Adriana Helena van der Schalk, geb. Rotterdam 09.07.1893, d.v. Jan van der Schalk en Johanna Eijkman.
     CV tr. 1e Amsterdam 16.05.1894 (echstch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 12.06.1903, ingeschr. Amsterdam 29.08.1904) Gerardus Theodorus Antonius Kissing, geb. Amsterdam ca. 1868, werkman, z.v. Diederik Bernardus Aloijsius Kissing, kantoorbediende, en Maria Catharina Maas.

4.                   Cornelis Jacobus Sikkes, geb. Amsterdam ca. 1890, broodbakker, tr. Amsterdam 05.08.1914 Maria Bredewold, geb. Leiden 08.04.1885, d.v. Hendrikus Johannes Antonius Bredewold, handelsreiziger, en Theresia Wilhelmina Reinke.

 

[14] Johannes Schutte, geb. Amsterdam ca. 1843, rijtuigschilder (1871), schilder (1894,1910), overl. na 1910, tr. Amsterdam 21.09.1871

[15] Maria Emerentia Spel, geb. Hoorn 24.12.1845 (no.283), ‘waschter’ (1871), overl. na 1910.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Ludovicus Fredericus Schutte, geb. Amsterdam ca. 1872, schilder, tr. Amsterdam 25.10.1894 Cornelia Anna Maria Uijlings, geb. Amsterdam ca. 1872, d.v. Josephus Antonius Franciscus Uijlings, metselaar, en Anna Elizabet Morris.

2.                   Helena Wilhelmina Geertruida Schutte, geb. Amsterdam ca. 1874/1875; volgt [7].

3.                   Christina Jonanna Maria Schutte, geb. Amsterdam ca. 1877, tr. Amsterdam 17.10.1901 Simon van der Werf, geb. Edam ca. 1869, opzichter, z.v. Lourens van der Werf en Grietje Oosterhoorn.

4.                   Maria Agatha Catharina Schutte, geb. Amsterdam ca. 1880, overl. Utrecht 23.11.1952, tr. Amsterdam 10.09.1903 Johannes Hermanus Maas, geb. Amsterdam ca. 1881, bankwerker, z.v. Hermanus Marinus Maas, bankwerker, en Anna Geertruida Jongezoon.

5.                   Wilhelmus Johannes Hermanus Schutte, geb. Amsterdam ca. 1880, pakhuisknecht, tr. Amsterdam 11.08.1910 Wilhelmina Elisabeth Maria Hanterman, geb. Amsterdam ca. 1885, d.v. Henricus Joannes Hanterman en Christina Johanna Hilbers.

6.                   Marinus Cornelis Hermanus Schutte, geb. Amsterdam ca. 1882, broodbakker, tr. Amsterdam 24.11.1910 Maria Catharina van den Wijngaart, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1887, d.v. Sibilius Anthonius Marinus van den Wijngaart, schoenmaker, en Johanna Katharina Willems.

 

[16] Henricus Jacobus Hooge, barbier (1827), overl. voor 1836, tr.

[17] Johanna Maria Frederica Soeter, ook Zoeter|b|, winkelierster (1839), overl. na 1850.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Hooge, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 29.08.1808|a|, tr. Amsterdam 01.08.1827 Reinerus Guillaume Buissing, geb. Leeuwarden ca. 1805, schilder, z.v. Johannes Buissing en Helena Rosewinkel.

2.                   Henricus Wilhelmus Hooge, geb. Amsterdam ca. 1813; volgt [8].

3.                   Catharina Maria Theresia Hooge, geb. Amsterdam ca. 1819, tr. 1e Amsterdam 08.05.1839 Petrus Diedericus Henneveld, geb. Amsterdam ca. 1816, ‘groenboerknecht’ (1839), overl. voor 1875, z.v. Johannes Henneveld, bediende, en Anna Christina de Jong; tr. 2e Nieuwer-Amstel 03.02.1875 Pieter den Hartog, geb. Maarssen 01.10.1821, arbeider, z.v. Lourens den Hartog en Grietje Haselager.
     PdH tr. 1e Maarssen 24.04.1846 Aaltje de Rooij, geb. Maarssen 22.08.1824, overl. voor 1875, d.v. Jan de Rooij en Jannigje Ram.

 

Noten: |a| moeder Maria Soeter; |b| huw.akte Amsterdam 1850 reg.3 fol.86v.

 

[18] Adrianus Meijnte, ged. Amsterdam (Kerk De Pool (rk)) 03.03.1792, passementwerker (1822), werkman (1850), overl. tussen 1850 en 1861, z.v. Hendrik Meijnte en Hermina Catharina Nak; tr. Amsterdam 11.12.1822

[19] Joanna Oosterbrink, ged. Amsterdam (Kerk De Pool (rk)) 29.10.1793, schoonmaakster (1822), naaister (1861,1865), overl. Amsterdam 10.06.1881, d.v. Gerrit Oosterbrink en Christina Geers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermina Everdina Meijnte, geb. Amsterdam ca. 1824; volgt [9].

2.                   Anna Maria Christina Meijnte, geb. Amsterdam ca. 1832, dienstbaar (1865), tr. Amsterdam 15.02.1865 Johannes Grupping, geb. Amsterdam ca. 1822, diamantsnijder (1865), z.v. Hermanus Grupping en Elisabeth van den Heuvel.

3.                   Joannes Adrianus Meijnte, geb. Amsterdam ca. 1833, kruier (1861), tr. Amsterdam 06.11.1861 Catharina Elisabeth Stute, geb. Amsterdam ca. 1837, dienstbaar (1861), d.v. Herman Heinrich Stute, suikerbakker, en Krisstiena Rink.

 

[20] Joannes van de Braak, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 22.04.1802, korenmeter (1829,1869), overl. na 1869, z.v. Pieter van de Braak en Maria Leopoldina Jene; tr. Amsterdam 02.12.1829

[21] Maria Joanna Boonen, ged. Amsterdam (Kerk De Ster (rk)) 23.12.1804, overl. voor 1868, d.v. Carel Boonen, kleermaker, en Joanna Margaretha Gerritsen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Bernardus van de Braak, geb. Amsterdam ca. 1836, hoedenmaker, tr. Amsterdam 05.02.1868 Maria Johanna Hijsen, geb. Nijmegen ca. 1843, naaister, d.v. Hendrik Nijsen en Louisa Bödde.

2.                   Fredericus Carolus van de Braak, geb. Amsterdam ca. 1845; volgt [10].

 

[22] Cornelis Pennekamp, geb. Abcoude-Proostdij ca. 1804, bediende (1840), winkelier (1869), overl. na 1869, z.v. Hermanus Pennekamp en Hendrikje Kapper; tr. Amsterdam 03.06.1840

[23] Adriana Huijge, geb. Schiedam ca. 1809, winkelierster (1840), overl. na 1869, d.v. Arnoldus Huijge en Clasina van Waart.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruida Hendrika Sofia Pennekamp, geb. Amsterdam ca. 1842; volgt [11].

 

[24] Klaas Sikkes, geb. Amsterdam ca. 1811, kuipersknecht (1835), kuiper (1859,1872), overl. tussen 1872 en 1876, z.v. Klaas Sikkes en Gerritje Hofman, werkster; tr. Weesp 05.12.1835

[25] Gertrudis Verhoeven, geb. Weesperkarspel ca. 1809, dienstbaar (1835), overl. na 1876, d.v. Jan Verhoeven, werkman, en Maria Waanders.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Sikkes, geb. Weesp  ca. 1836, timmerman, tr. Amsterdam 02.11.1859 Magdalena Justina Lecke, geb. Amsterdam ca. 1827, d.v. Matthijs Andries lecke en Johanna Maria Schreve.

2.                   Gerarda Theodora Sikkes, geb. Amsterdam ca. 1842, naaister (1877), winkelierster (1887), tr. 1e Amsterdam 02.08.1877 Eugenius Antonius Hendrikus van Vught, geb. Amsterdam ca. 1838, timmerman, overl. voor 1887, z.v. Martinus van Vught en Maria Margaretha Vermeij; tr. 2e Amsterdam 05.01.1887 Josephus Franciscus Thomas van Hooft, geb. Heusden ca. 1850, ziekenoppasser, z.v. Thomas van Hooft en Johanna Antonetta Kuijpers.

3.                   Hendrik Sikkes, geb. Amsterdam ca. 1844, fotograaf, tr. Amsterdam 20.06.1876 Emma Josephine van der Hulst, geb. Amsterdam ca. 1845, winkelierster, d.v. Martinus Josephus van der Hulst en Marie Antoinette van der Hulst.

4.                   Jacob Sikkes, geb. Amsterdam ca. 1846; volgt [12].

5.                   Wilhelmus Sikkes, geb. Amsterdam ca. 1848, timmermansknecht, tr. Amsterdam 31.10.1872 Alida Johanna Kiepe, geb. Amsterdam ca. 1851, d.v. Frans Kiepe, koopman, en Anna Catharina Merkelijn.

 

[26] Wilhelmus van de Klundert, Willem, geb. Breda 24.10.1817, passementwerker (1848), galonwerker (1870), passementwerker (1873), overl. tussen 1873 en 1885, z.v. Willem van de Klundert (ca.1776-) en Petronella IJpelaar; tr. Breda 15.05.1843

[27] Sophia Henk, geb. Nijmegen ca. 1823/1824, passementwerkster (1885,1887), overl. tussen 1887 en 1897, d.v. Hermanus Henk en Johanna Concordia Christiana Böhmens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanus Petrus van de Klundert, geb. Breda 09.04.1844, passementwerker (1868), tapper (1894), tr. Amsterdam 14.05.1868 Catharina Elisabeth Antoinette Scheer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1845, d.v. Martinus Gerardus Wilhelmus Scheer, magazijnbediende, en Cornelia Gettinger.

2.                   Jacoba Cornelia van de Klundert, geb. Breda 06.01.1848; volgt [13].

3.                   Arnoldus Gerardus Hendrikus van de Klundert, geb. Breda ca. 1850, passementwerker (1873), pakhuisknecht (1897), tr. 1e Amsterdam 06.11.1873 Johanna Gesina ten Have, geb. Amsterdam ca. 1843, dienstbaar (1873), overl. voor 1897, d.v. Joseph Hendricus ten Have en Henrica Heijnings; tr. 2e Amsterdam 10.02.1897 Cornelia Catharina Brugman, geb. Amsterdam ca. 1854, ventster (1875), d.v. Johannes Brugman, sjouwerman, karrenverhuurder, en Catharina Eggers.
     CCB tr. 1e Amsterdam 11.08.1875 Petrus Theodorus van Grieken, geb. Amsterdam ca. 1850, kuiper, overl. voor 1897, z.v. Johannes van Grieken, werkman, en Cornelia Kunst.

4.                   Johannes Leonardus van de Klundert, geb. Amsterdam ca. 1852, tr. Breda 24.04.1879 Maria Catharina Franssen, geb. Amsterdam ca. 1851, d.v. Johannes Ernestus Franssen en Geijsje van Leeuwen.

5.                   Willem van de Klundert, geb. Amsterdam ca. 1857, scheepskok, tr. 1e Amsterdam 12.02.1885 Johanna Peepers, geb. ’s-Gravenhage ca. 1857, dienstbode (1885), overl. voor 1894, d.v. Gerardus Peepers en Alida Smit; tr. 2e Amsterdam 07.02.1894 Maria Catharina Copraij, geb. Amsterdam ca. 1865, werkster (1894), d.v. Servasius Gerardus Coparij en Catharina Hartman, winkelierster.

6.                   Cornelis Jacobus van de Klundert, geb. Amsterdam ca. 1860, huisknecht, tr. Nieuwer-Amstel 24.08.1893 Grietje Koopman, geb. Broek in Waterland ca. 1868, d.v. Jacobus Koopman, werkman, en Elisabeth Rijswijk.

7.                   Hendricus Arnoldus van de Klundert, geb. Amsterdam ca. 1865, schilder, tr. 1e Amsterdam 04.08.1887 Catharina Breuzer, geb. Rotterdam 11.01.1858, overl. voor 1920, d.v. Catharina Breuzer; tr. 2e Amsterdam 04.08.1920 Catharina van den Bos, geb. Amsterdam ca. 1878, d.v. Frederik van den Bos en Bernardina Sluiters.
     CvdB tr. 1e Amsterdam 22.07.1897 Nicolaas Hendricus Alphonsius Rijnders, geb. Utrecht 02.08.1868, schilder, overl. voor 1920, z.v. Johannes Rijnders en Annigje Elberse.

8.                   Petronella Wilhelmina Josephina van de Klundert, geb. Amsterdam ca. 1863, tr. Amsterdam 08.09.1887 Daniel Franciscus Idius Blok, geb. ’s-Gravenhage ca. 1860, passementwerker, z.v. Martinus Blok en Johanna Elisabeth Jacobs.

9.                   Christina Laurentia van de Klundert, geb. Amsterdam ca. 1870, tr. Amsterdam 11.10.1900 Anthonius Wilhelmus Casper Lonis, geb. Amsterdam ca. 1870, boekhandelaar, z.v. Casper Gregorius Lonis en Anna Maria Sophia Hofman.

 

[28] Jan Schutte, geb. Amsterdam ca. 1813, hoedenmakersknecht (1842), werkman (1871), straatmaker (1873), kantoorloper (1878), schuitenvoerder (1883), zonder beroep (1886), overl. na 1886, z.v. Fredrik Schutte en Sara Smit; tr. Amsterdam 07.09.1842

[29] Maria Cornelia Vulling, geb. Amsterdam ca. 1819, overl. na 1886, d.v. Hermanus Vulling en Maria van Amerongen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Schutte, geb. Amsterdam ca. 1843; volgt [14].

2.                   Louis Frederik Schutte, geb. Amsterdam ca. 1845, overl. Diemen 16.07.1865.

3.                   Hermanus Schutte, geb. Amsterdam  ca. 1847, pakhuisknecht (1873), tr. Amsterdam 22.10.1873 Catharina Johanna Bekkering, geb. Amsterdam ca. 1850, d.v. Johannes Coenraad Bekkering, schilder, en Gerdiena Aleida Broekhof.

4.                   Frederik Wilhelmus Schutte, geb. Amsterdam ca. 1850, conducteur, tr. Amsterdam 06.11.1878 Cornelia Margareta Tekelenburg, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1855, wasvrouw (1878), d.v. Dirk Johannes Tekelenburg en Anna Margareta de Bruijn.

5.                   Johannes Christoffel Schutte, geb. Amsterdam ca. 1852, pakhuisknecht, tr. Amsterdam 11.10.1882 Maria Susanna Lohman, geb. Amsterdam ca. 1861, d.v. Johannes Anton Lohman, smid, en Hendrika Elisabeth Prins.

6.                   Paulus Hendrik Schutte, geb. Amsterdam ca. 1855, brievenbesteller, overl. Haarlem 12.12.1943, tr. Amsterdam 28.06.1883 Wilhelmina Hendrika Nauta, geb. Amsterdam ca. 1861, overl. voor 1943, d.v. Gurbe Nauta en Wijntje Simons.

7.                   Cornelis Theodorus Schutte, geb. Amsterdam ca. 1857, pakhuisknecht, tr. Amsterdam 26.08.1886 Petronella Cornelia Lohman, geb. Amsterdam ca. 1858, d.v. Johannes Anton Lohman, smid, en Hendrika Elisabeth Prins.

8.                   Willebrordus Schutte, geb. Amsterdam ca. 1860, rijtuigschilder, tr. Amsterdam 13.05.1886 Alida Jacoba Jans, geb. Amsterdam ca. 1861, dienstbode (1886), d.v. Hermanus Jans en Grietje Kieft.

9.                   Maria Cornelia Geertruida Schutte, geb. Amsterdam ca. 1863, tr. Amsterdam 16.10.1890 Johannes Hermanus Buné, geb. Amsterdam ca. 1863, decoratieschilder, z.v. Johannes Hermanus Buné en Christina Hendrika Offerman.

 

[30] Pieter Spel, geb. Hoorn 02.01.1812 (akte), verver (1835), schildersknecht (1864), sjouwerman (1870), schilder (1871), overl. na 1871, z.v. Willem Spel, verver, en Marijtje Plouwies; tr. Hoorn 10.05.1835

[31] Agatha Catharina Tuinman, Aagje, geb. Hoorn 01.06.1812 (akte), overl. Hoorn 26.06.1849, d.v. Jan Tuinman, hovenier, en Anna Eva Cromhout/Kromhout.

Uit dit huwelijk:

1.                   Laurens Spel, geb. Hoorn ca. 1841, sigarenmaker, tr. 1e Amsterdam 06.01.1864 Gezina Middelkoop, geb. Amsterdam ca. 1845, overl. voor 1870, d.v. Zientje Middelkoop; tr. 2e Amsterdam 05.01.1870 Klasina Kool, geb. Amsterdam ca. 1840, werkster (1870), d.v. Teunis Kool en Geertruij van Smeerdijk.

2.                   Anna Maria Spel, geb. Hoorn ca. 1843, overl. Hoorn 23.04.1848.

3.                   Dirk Spel, geb. Hoorn 23.09.1844 (no.230), overl. Hoorn 25.09.1844.

4.                   Maria Emerentia Spel, geb. Hoorn 24.12.1845 (no.283); volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren