Dirk Horringa (1919-2008)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien mei 2017)

 


 

[1] Dirk Horringa, geb. ’s-Gravenhage 04.03.1919, doctoraalexamen Amsterdam 1949, promotie Groningen 12.12.1951|a|, hoogleraar Eindhoven (1978-1984), OON, overl. Amsterdam 13.09.2008.
 
Noten: |a| proefschrift: Individu en groep in het moderne bedrijf: een overzicht en critische beschouwing van een aantal sociale verschijnselen in het moderne bedrijf en van de wijze waarop die verschijnselen door de sociologie en de sociale psychologie worden bestudeerd; promotor: P.J. Bouman (1902-1997).

 

[2] Johannes Horringa, geb. Leeuwarden 17.05.1887, rijksklerk (1917), adjunct-commies Rijksbelastingen, tr. Rijswijk 02.05.1917
[3] Gerarda van der Spiegel, geb. Rijswijk 22.04.1895.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Horringa, geb. ’s-Gravenhage 04.03.1919; volgt [1].

2.                   Dieuwke Horringa, geb. ’s-Gravenhage 21.09.1922, otr. Voorburg 20.04.1944 Jan van den Andel.

 

[4] Jacob Horringa, geb. Leeuwarden 01.01.1853, bewaarder in het Huis van Burgerlijke en Militaire Verzekering (1877,1880) en het Huis van Bewaring (1887,1893), hoofdambtenaar gevangenis (1902), overl. Breda 06.02.1902, tr. Leeuwarden 10.02.1877

[5] Dieuwke Schrader, geb. Leeuwarden 11.04.1852, woont Breda (1917)|a|, overl. Vught 28.02.1929|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Horringa, geb. Leeuwarden 14.03.1877, overl. Leeuwarden 2.11.1890.

2.                   Lolkje Horringa, geb. Leeuwarden 20.08.1878, overl. Middelburg 07.11.1966, begr. Middelburg (Alg.Bpl.) 11.11.1966,  tr. Breda 20.08.1878 Hendrik Best, geb. Doesburg 28.08.1879, overl. Middelburg 02.02.1934, z.v. Jan Best en Maria Troostheide.

3.                   Eva Horringa, geb. Leeuwarden 11.07.1880, overl. Leeuwarden 19.02.1886.

4.                   Tiede Horringa, geb. Leeuwarden 10.08.1882, hoofdagent van politie (1926,1938), tr. 1e ’s-Hertogenbosch 09.01.1907 Johanna Maria van den Hout, geb. Hedikhuizen 24.09.1877, overl. voor 1926, d.v. Jan van den Hout en Digna van Bokhoven; tr. 2e Ovezande 08.07.1926 Johanna de Meij, geb. Ovezande 28.09.1886, d.v. Adriaan de Meij, arbeider, kleinlandbouwer, en Neeltje Vermeulen.

5.                   Jan Horringa, geb. Leeuwarden 14.04.1885.

6.                   Johannes Horringa, geb. Leeuwarden 17.05.1887; volgt [2].

7.                   Eva Horringa, geb. Leeuwarden 19.04.1889, tr. Dordrecht 04.04.1918 Hendrik Pruijsen, geb. Dordrecht 08.10.1892, z.v. Pieter Jacob Pruijsen en Hendrika Tijse.

8.                   Aaltje Horringa, geb. Leeuwarden 04.04.1891, huishoudster (1940), tr. Wateringen 24.10.1919 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 12.11.1940|c|, ingeschr. Wateringen 08.01.1941) Johannes Franciscus den Toom, geb. ca. 1896, tuindersknecht (1940), z.v. Jan den Toom en Jenneke van Put.

9.                   Jacob Horringa, geb. Leeuwarden 01.03.1893, overl. Vught 05.11.1964.

 

Noten: |a| blijkens een verklaring van de geneesheer-directeur van het Christelijk Gesticht voor Krankzinnigen ‘Vrederust’ te Bergen op Zoom is zij niet in staat ‘tot het uitdrukken van haar wil’ inzake het huwelijk van haar zoon Johannes (huw.akte Rijswijk 1917 no.10); |b| Schräder (overl.akte Vught 1929 no.37); |c| Nederlandsche Staatscourant 04.01.1941.

 

[6] Dirk van der Spiegel, geb. Loosduinen 11.04.1861, koetsier (1885), tolgaarder (1890,1917), overl. Rijswijk 26.01.1945, tr. Rijswijk 24.06.1885

[7] Cornelia Luijken, geb. Rijswijk 05.01.1858, overl. Rijswijk 27.03.1950.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloos kind, Rijswijk 22.09.1889.

2.                   Adriana van der Spiegel, geb. Rijswijk 14.01.1890, overl. na 1951, tr. Rijswijk 14.04.1920 Bernard Nachtegaal, geb. Doesburg 14.03.1894, overl. Rijswijk 29.11.1951, begr. Rijswijk (Alg.Bpl.) 04.12.1951, z.v. Derk Nachtegaal, voerman, en Antonia Bogers.

3.                   Jorina van der Spiegel, geb. Rijswijk 14.11.1892, tr. Rijswijk 02.05.1917 Jan Botter, geb. Alteveer (Hoogeveen) 28.02.1887, z.v. Hendrik Botter, landbouwer, en Niesje Salomons.

4.                   Gerarda van der Spiegel, geb. Rijswijk 22.04.1895; volgt [3].

 

[8] Jan Horringa, geb. Leeuwarden 30.08.1822, tabakswerker (1853), overl. Leeuwarden 19.11.1857, tr. Leeuwarden 10.10.1852

[9] Aaltje Zeekats, geb. Leeuwarden 10.12.1827, overl. Sneek 21.01.1893; tr. 2e Leeuwarden 22.05.1864 Nicolaas Ros, geb. Harlingen 26.06.1819, blikslager, overl. Sneek 20.03.1902, z.v. Jan Ros, zilversmidsknecht, en Anna Jurjens.
     NR tr. 1e Harlingen 27.11.1845 Johanna van der Velde, geb. Groningen 19.12.1824, overl. Leeuwarden 10.04.1863|b|, d.v. Gerrit Johannes van der Velde, commies, en Ietje Harms.

Uit het huwelijk Horringa-Zeekats:

1.                   Jacob Horringa, geb. Leeuwarden 01.01.1853; volgt [4].

2.                   Eva Horringa, geb. Leeuwarden 12.02.1855, overl. Leeuwarden 09.09.1855.

3.                   Eva Horringa, geb. Leeuwarden 23.04.1856, overl. Sneek 17.09.1915, tr. Sneek 28.11.1880 Heerke Spoelstra, geb. Sneek 29.11.1854, koopmansbediende (1880), overl. Sneek 06.01.1939, z.v. Jan Spoelstra, kleermakersknecht, en Jeltje de Boer.

Uit het huwelijk Ros-Zeekats:

4.                   Nicolaas Ros, geb. Leeuwarden 13.05.1865, kachelmaker, overl. Naarden 13.02.1947|a|, tr. Sneek 20.08.1893 Lolkje van Vugt, geb. Sneek 25.03.1865, overl. Weesp 26.10.1956, d.v. Hendrik van Vugt, timmerknecht, en Akke Boerstra.

5.                   Sjoerd Ros, geb. Leeuwarden 05.02.1867, metaalwerker (1898), koperwerker (1910), overl. Haarlem 11.01.1932, tr. 1e Sneek 26.11.1898 Durkje Dijkstra, geb. Sneek 08.06.1869, overl. Sneek 24.11.1899, d.v. Alle Dijkstra en Jeltje van der Laan; tr. 2e Arnhem 11.05.1910 Zwaantje Didderink, geb. (Deventer) ca. 1878, overl. na 1932, d.v. Albertus Didderink en Anna Alberdina Putto.

6.                   Anna Ros, geb. Leeuwarden 14.10.1868, overl. Leeuwarden 20.11.1868.

7.                   Anna Ros, geb. Leeuwarden 05.06.1870, overl. Sneek 16.11.1915, tr. Apeldoorn 26.05.1906 Jan Pasma, geb. Sneek 05.09.1866, metaalbewerker, overl. Sneek 29.07.1944, z.v. Fokke Pasma en Rijkje Dijkstra.

 

Noten: |a| ook overl.akte Weesp 1947 no.15; |b| moeder van de overledene Yltje Addens (overl.akte Leeuwarden 1863 no.180).

 

[10] Tiede Schrader, ook Tide, geb. Leeuwarden 01.05.1820, olieslagersknecht (1843,1855), overl. Leeuwarden 11.12.1891, tr. Leeuwarden 13.08.1843

[11] Lolkje Sinnema, geb. Leeuwarden 09.02.1823, overl. Leeuwarden 06.12.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Baukje Schrader, geb. Leeuwarden 28.10.1843, overl. Leeuwarden 24.11.1843.

2.                   Jantje Schrader, geb. Leeuwarden 15.03.1845.

3.                   Baukje Schrader, geb. Leeuwarden 20.06.1847, overl. Leeuwarden 12.01.1931.

4.                   Tjibbe Schrader, geb. Leeuwarden 05.04.1850, overl. Leeuwarden 06.08.1883.

5.                   Dieuwke Schrader, geb. Leeuwarden 11.04.1852; volgt [5].

6.                   Antje Schrader, geb. Akkrum (Utingeradeel) 19.01.1855, overl. Enschede 16.10.1943, tr. Rotterdam 20.08.1902 Johannes Oudeboon, geb. Harlingen 03.01.1854, z.v. Wiebe Dirks Oudeboon en Trijntje Jakkeles Jager.

7.                   Rinkje Schrader, geb. Leeuwarden 10.07.1858, overl. Marssum (Leeuwarden) 20.02.1942, tr. Leeuwarden 13.06.1883 Christiaan van Heerewaarden, geb. Leeuwarden 29.03.1859, fourier bij het 1ste Regiment Infanterie (1883), hotelknecht (1914), overl. Arnhem 30.03.1914|c|, z.v. Daniel van Heerewaarden en Grietje Harts.

8.                   Johannes Schrader, geb. Leeuwarden 24.06.1863, overl. Leeuwarden 14.11.1863.

9.                   Johannes Schrader, geb. Leeuwarden 07.09.1865, overl. Stompwijk 16.06.1928, tr. Leeuwarden 27.09.1890 Emkje Postma, geb. Leeuwarden 24.06.1864, dienstbode (1890), overl. Voorburg 25.10.1940, d.v. Jacob Postma en Trijntje Muhlslegel, winkelierster.

 

Noten: |c| ook overl.akte Nijmegen 1914 no.250.

 

[12] Gerardus van der Spiegel, geb. Stompwijk 20.11.1829, tuinman (1868,1870), overl. Rijswijk 20.08.1884, tr. Voorburg 27.10.1856

[13] Jaantje Schmal, geb. Voorburg 21.12.1833, overl. Rijswijk 04.09.1914.

Uit dit huwelijk (moeder soms Smal):

1.                   Adrianus van der Spiegel, geb. Loosduinen 14.02.1858, bloemist, overl. Alkmaar 29.12.1952, tr. Haarlem 26.04.1894 Catharina Kick, geb. Amsterdam 07.06.1870 (akte), overl. Bergen (NH) 03.01.1937, d.v. Frederik George Kick en Louisa Catharina d’Einville.

2.                   Johanna Jacoba van der Spiegel, geb. Loosduinen 20.07.1859.

3.                   Dirk van der Spiegel, geb. Loosduinen 11.04.1861; volgt [6].

4.                   Jaantje van der Spiegel, geb. Loosduinen 16.06.1863, overl. Loosduinen 24.10.1863.

5.                   Johannes Pieter van der Spiegel, geb. Loosduinen 13.06.1865, koetsier, overl. Rijswijk 11.06.1921, tr. Hendrika Johanna Bodaan, geb. ’s-Gravenhage 31.08.1864, overl. ’s-Gravenhage 21.03.1940, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 25.03.1940.

6.                   Jaantje Schmal, geb. Rijswijk 29.03.1868, overl. Rotterdam 17.03.1943.

7.                   Johanna Maria van der Spiegel, geb. Rijswijk 11.06.1870, overl. Alphen aan den Rijn 25.09.1942, tr. Rijswijk 27.01.1897 Abraham Everts, geb. Arnhem 09.11.1859, overl. Rotterdam 20.01.1914, z.v. Hermanus Everts, koopman, en Eva Sibilla Knoops.

 

[14] Dirk Luiken, geb. Zegwaart 19.04.1824, bouwknecht (1853), arbeider (1854,1869), stoker (1885), overl. Loosduinen 16.05.1912|a|, tr. Rijswijk 28.04.1853

[15] Jorina Vlaardingerbroek, geb. Pijnacker 03.04.1823, overl. Rijswijk 31.01.1869.

Uit dit huwelijk (vader Luijken):

1.                   Maria Luijken, geb. Rijswijk 16.06.1854, overl. Rijswijk 08.01.1924.

2.                   Dirk Luijken, geb. Rijswijk 11.08.1855.

3.                   Cornelia Luijken, geb. Rijswijk 05.01.1858; volgt [7].

4.                   Leendert Albert Luijken, geb. Rijswijk 20.08.1860, overl. Rijswijk 17.06.1943.

5.                   Antonia Luijken, geb. Rijswijk 07.11.1862, overl. na 1932, tr. Rijswijk 11.11.1891 Pieter van den Bogaard, geb. Pijnacker 07.05.1869, arbeider, tuinman, overl. na 1932, z.v. Pieter van den Bogaard (-1931) en Maria Petronella de Vos.

6.                   Wilhelmus Luijken, geb. Rijswijk 29.09.1864, arbeider, tr. Rijswijk 04.03.1891 Lena Alblas, geb. Hof van Delft 11.10.1869, overl. Rotterdam 21.02.1908, d.v. Johannes Alblas en Jannetje van Vliet.

7.                   Johanna Luijken, geb. Rijswijk 02.01.1869, overl. Rijswijk 14.01.1869.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rijswijk 1912 no.35.

 

[16] Jacob Berends Horringa, geb. ca. 1777, molenmaker, overl. tussen 1840 en 1852, otr. Leeuwarden 12.12.1805

[17] Jeltje Everts Westerdijk, geb. Leeuwarden ca. 1785, overl. Leeuwarden 13.03.1862, d.v. Evert Westerdijk en Barteltje N|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berend Horringa, geb. Leeuwarden 17.04.1807, lichting 1826, loot no.151, bij 8ste Afdeling Infanterie 01.05.1826, bij Afdeling Grenadiers 03.10.1829, Metalen Kruis 05.04.1832 (niet meer gerechtigd tot het dragen ervan 13.07.1835), “bij vonnis van de krijgsraad te velde d.d. 15.11.1834 veroordeeld tot de straf des doods met den kogel wegens de misdaad tegen de dienst en insubordinatie door zich met woorden en daden te verzetten tegen zijn meerderen; welk vonnis bij besluit van Z.M. d.d. 02.02.1835 no.8 is veranderd in vijf jaren kruiwagen straf met vervallen verklaring van den militairen stand (..)”|a|, flankeur bij het Algemeen Depot in Nederlandsch Indiën (1840), overl. aan boord van Z.M. Korvet Hippomenes, zich bevindende in de Noorder Atlantische Oceaan 09.10.1840|b|.

2.                   Barteltje Horringa, geb. Leeuwarden ca. 1812, overl. Leeuwarden 24.02.1814.

3.                   Evert Horringa, geb. Leeuwarden 17.06.1813, sjouwerman, overl. Leeuwarden 03.01.1879, tr. Leeuwarden 19.11.1837 Rienkjen Lieuwes Boorsma, geb. Kollum ca. 1811, dienstbode (1837), overl. Leeuwarden 30.12.1861, d.v. Lieuwe Jacobs Boorsma en Baukje Sjoerds Sjoerdsma.

4.                   Pieter Horringa, geb. Leeuwarden 21.01.1816, overl. Leeuwarden 04.06.1828.

5.                   Ate Horringa, geb. Leeuwarden 27.06.1819, arbeider, overl. Leeuwarden 19.11.1878, tr. Leeuwarden 15.05.1842 Baukje Gerrits Liezinga, geb. Rinsumageest ca. 1816, dienstbode (1842), overl. Leeuwarden 21.06.1886, d.v. Gerrit Wouters Liezinga, schoenmaker, en Rigstje Ypes Koster.

6.                   Jan Horringa, geb. Leeuwarden 30.08.1822; volgt [8].

7.                   Eelke Horringa, geb. Leeuwarden 22.06.1825, overl. na 1828.

 

Noten: |a| No.1571 in Stamboek Regiment Grenadiers en Jagers 1829-1831 no.37; |b| overl.akte Leeuwarden 13.11.1840 no.519; |c| ‘de toenaam niet bekend’ (overl.akte Leeuwarden 1862 no.202).

 

[18]

[19] Eva Zeekats.

Kind:

1.                   Aaltje Zeekats, geb. Leeuwarden 10.12.1827|a||b|; volgt [9].

 

Noten: |a| aangifte door Helena Stuwenga, oud 41 jaar, vroedvrouw (geb.reg. Leeuwarden 1827 no.556); |b| erkend door de moeder (ibidem en huw.reg. Leeuwarden 1852 no.166).

 

[20] Johannes Schrader, geb. ca. 1775, schipper (1812), overl. voor 1843, otr. Leeuwarden 16.08.1807

[21] Baukje Hagedoorn, geb. Leeuwarden 11.02.1783, overl. Leeuwarden 22.08.1870, d.v. Pieter Hagedoorn en Antje Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Schrader, geb. Leeuwarden 07.09.1807, ged. Leeuwarden 23.09.1807.

2.                   Pieter Schrader, geb. Leeuwarden 01.05.1810, ged. Leeuwarden 23.05.1810.

3.                   Willem Schrader, geb. Leeuwarden 27.01.1812|a|, overl. Leeuwarden 19.01.1813.

4.                   Antje Schrader, geb. Leeuwarden 16.07.1814, koloniste, overl. Veenhuizen (Norg) 04.03.1854|b|.

5.                   Willem Schrader, geb. Leeuwarden 24.11.1816, arbeider, overl. Leeuwarden 27.04.1899, tr. Leeuwarden 18.10.1840 Antje Sinnema (1820-1901), d.v. Tjebbe Pieters Sinnema en Jantje Tieles Berkenpas.

6.                   Tiede Schrader, geb. Leeuwarden 01.05.1820; volgt [10].

 

Noten: |a| aangifte door Willemke Egberts, huisvrouw van Auke Roels, oud 66 jaar  {geen beroep vermeld}, de vader ‘thans afwezig, in requisitie na Den Helder’ (geb.akte Leeuwarden 1812 no.50); |b| geb. 13.07.1815 (overl.akte Norg 1854 no.51).

 

[22] Tjebbe Pieters Sinnema, ook Tjibbe, geb. Leeuwarden ca. 1782/1783, boerenknecht te Jelzum (1816), arbeider (1818), trekschipper (1827), overl. Leeuwarden 24.11.1827, z.v. Pieter Sinnema en Lolkje Gatzes; tr. Leeuwarderadeel 06.03.1816

[23] Jantje Tieles Berkenpas, geb. St. Jacobi Parochie ca. 1789, boerenmeid (1816), melktapster (1840), aang.lidmaat Leeuwarden 06.12.1832, overl. Leeuwarden 12.04.1874, d.v. Tiele Abrahams Berkenpas en Antje Jacobs/Japiks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Sinnema, geb. Leeuwarden 28.08.1816, overl. Jelsum 30.11.1816.

2.                   Pieter Sinnema, geb. Leeuwarden 28.06.1818, kuiper, overl. Beers (Baarderadeel) 20.04.1892, tr. Leeuwarden 25.05.1845 Rinkje Bouwes de Boer van Jongbloed, geb. Sneek 21.11.1817, overl. Beers (Baarderadeel) 22.03.1886, d.v. Bouwe Gerrits de Boer van Jongbloed, meester bakker, en Geeske Jacobs ten Cate.

3.                   Antje Sinnema, geb. Leeuwarden 19.08.1820, overl. Leeuwarden 27.11.1901, tr. Leeuwarden 18.10.1840 Willem Schrader (1816-1899), z.v. Johannes Schrader en Baukje Hagedoorn.

4.                   Lolkje Sinnema, geb. Leeuwarden 09.02.1823|a|; volgt [11].

5.                   Tiele Tjibbes Sinnema, geb. Leeuwarden 19.11.1824, grofsmid, overl. Bozum (Baarderadeel) 21.05.1862, tr. 1e Ferwerderadeel 17.05.1851 Lolkjen Tjibbes Dorhout, geb. Roordahuizum (Idaarderadeel) 09.02.1825, overl. Baarderadeel 11.10.1858, d.v. Tjibbe Sipkes Dorhout en Jitske Klazes Voskuil; tr. 2e Baarderadeel 15.10.1859 Ymkje Jans Riemersma, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 14.02.1824, overl. Harlingen 21.03.1892, d.v. Jan Klazes Riemersma en Dirkje Sytzes Koopmans.
     YJR tr. 1e Harlingen 18.04.1850 Simon van Geit, geb. Harlingen 17.01.1824, overl. Harlingen 13.11.1858, z.v. Grietje Simons van Geit.

6.                   Dieuwke Sinnema, geb. Leeuwarden 18.03.1827, overl. Leeuwarden 20.12.1893, tr. Leeuwarden 28.09.1870 Gerrijt Bouma, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 26.07.1835, overl. Leeuwarden 10.02.1910, z.v. Meindert Bouma en Sjieuwke Kingma.

 

Noten: |a| moeder Bergenpas (geb.akte Leeuwarden 1823 no.B45).

 

[24] Adrianus van der Spiegel, geb. Rijswijk ca. 1790, overl. Voorburg 08.03.1875, z.v. Gijsbertus van der Spiegel en Catharina Bokkee|a|; tr. ’s-Gravenhage 09.05.1821

[25] Dirkje van der Linden, geb. Rijnsburg ca. 1798, overl. Voorburg 25.06.1883, d.v. Adam van der Linden en Jannetje Koning.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gijsbertus Johannes van der Spiegel, geb. Stompwijk 10.03.1822.

2.                   Cornelis van der Spiegel, geb. Stompwijk 22.06.1823, overl. De Lier 15.11.1905, tr. Cornelia Hoefakker.

3.                   Johannes van der Spiegel, geb. Stompwijk 29.07.1827.

4.                   Catharina van der Spiegel, geb. Stompwijk 29.07.1827.

5.                   Gerardus van der Spiegel, geb. Stompwijk 20.11.1829; volgt [12].

6.                   Alida van der Spiegel, geb. Stompwijk 20.11.1829, overl. Rotterdam 10.05.1897|b|, tr. voor 1866 Jean Henri Somers, geb. Luik ca. 1826, overl. Rotterdam 17.03.1887, z.v. Hubert Somers en Cornelia Koetvoet.

7.                   Adrianus van der Spiegel, geb. Stompwijk 06.04.1833, overl. Rotterdam 05.01.1906, tr. 1e Rotterdam 04.12.1861 Elizabeth Lucas, geb. Loenen ca. 1832, overl. Rotterdam 11.03.1899, d.v. Jurriaan Lucas en Elisabeth Schoots; tr. 2e ’s-Gravenhage 07.11.1902 Alijda Henrietta Hormel, geb. Arnhem 25.12.1851, d.v. Johannes Hormel, kleermaker, en Emilia Philippina Justina Donner.

8.                   Antonie van der Spiegel, geb. Stompwijk 22.04.1835, tr. Katwijk 25.08.1861 Dirkje Driebergen, geb. Katwijk aan den Rijn 16.06.1831, d.v. Jan Driebergen en Neeltje van der Linden.

 

Noten: |a| Kaatje Boekkee (overl.akte Voorburg 1875 no.22); |b| ook overl.akte Haarlem 1897 no.429.

 

[26] Johannes Pieter Schmal, geb. Voorburg 03.09.1793, overl. Voorburg 17.01.1871, z.v. Johannes Schmal en Catharina de Groot; tr. Voorburg 24.02.1822

[27] Johanna Jacoba Beuker, geb. Rijswijk 17.10.1802, overl. Voorburg 21.12.1886, d.v. Gerrit Hendrik Beuker en Adriana Hartkoorn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Schmal, geb. Voorburg 12.09.1822, overl. Voorburg 13.12.1822.

2.                   Gerardus Hendrik Schmal, geb. Voorburg 02.11.1823, overl. Zoeterwoude 18.01.1907, tr. Voorburg 02.05.1847 Areke Fleurij, geb. Wadenoijen 23.07.1815, d.v. Hendrik Fleurij en Catharina van Lith.

3.                   Catharina Schmal, geb. Voorburg 02.09.1825, overl. na 1906, tr. Voorburg 13.05.1849 Arnoldus Camfferman, geb. ’s-Gravenhage 20.01.1820, overl. ’s-Gravenhage 08.06.1906, z.v. Jacob Camfferman en Elisabeth van Zeeland.

4.                   Johannes Schmal, geb. Voorburg 15.03.1828, overl. Voorburg 05.03.1900, tr. Voorburg 29.04.1881 Elizabeth Cornelia de Ket, geb. Naaldwijk 21.01.1835, d.v. Jan de Ket en Anna Elizabeth Laarman.
     ECdK tr. 1e Naaldwijk 11.04.1868 Everhardus van der Kleij, geb. Naaldwijk 18.03.1832, overl. Naaldwijk 19.02.1877, z.v. Gerrit Kleij en Maria van der Vaardt.

5.                   Willem Hendrik Schmal, geb. Voorburg 22.11.1830, overl. Voorburg 10.07.1894, tr. Voorburg 06.11.1863 Grietje Verlaan, geb. Bodegraven 30.01.1839, overl. Voorburg 17.06.1921, d.v. Gerrit Verlaan en Marrigje Oosterom.

6.                   Jaantje Schmal, geb. Voorburg 21.12.1833; volgt [13].

7.                   Johanna Jacoba Schmal, geb. Voorburg 19.11.1836.

8.                   Johannes Pieter Schmal, geb. Voorburg 06.08.1839, overl. Voorburg 29.09.1864.

9.                   levenloze dochter, Voorburg 30.09.1843.

10.               levenloze zoon, Voorburg 30.09.1843.

11.               Johanna Jacoba Schmal,geb. Voorburg 19.11.1846, tr. Voorburg 22.04.1866 Pieter Jacobus Thierrij, geb. Voorburg 29.11.1835, z.v. Johannes Martinus Thierrij en Neeltje de Vet.

 

[28] Dirk Luijken, geb. Overschie 1792, arbeider, overl. Pijnacker 14.04.1829, z.v. Dirk Luijken en Maria van Reeuwijk; tr. Pijnacker 11.02.1824

[29] Maria Kamps, ged. Pijnacker 19.11.1801, overl. Rijswijk 04.02.1883, d.v. Albert Kamps en Willempje van der Meer; tr. 2e voor 1852 Pieter/Petrus de Jong, arbeider, overl. voor 1883.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Luiken, geb. Zegwaart 19.04.1824|a|; volgt [14].

2.                   Maria Luijken, geb. Pijnacker 08.10.1825, overl. Pijnacker 094.02.1826.

3.                   Aldert Luijken, geb. Pijnacker 08.01.1827, arbeider, tr. Zoetermeer 19.11.1852 Johanna van Maanen, geb. Pijnacker ca. 1829, d.v. Johannes van Maanen en Lena van Alphen.

4.                   Willempje Luijken, geb. Pijnacker 22.03.1829, overl. Pijnacker 11.05.1830.

 

Noten: |a| 19.04.1824, vader Luiken, moeder Kams (geb.akte Zegwaart 1824 no.23), 18.04.1823 (bevolkingsregister Rijswijk.

 

[30]

[31] Neeltje Vlaardingerbroek, geb. Pijnacker 27.05.1792, ged. Pijnacker 03.06.1792, overl. Pijnacker 04.04.1877, d.v. Cornelis Vlaardingerbroek en Lena Sluijter (ca.1757-); tr. Pijnacker 11.11.1840 Arie Heusch, geb. Pijnacker 27.05.1805, ged. Pijnacker 16.06.1805, arbeider, overl. Pijnacker 15.12.1874, z.v. Adrianus Heusch en Lena Slim.
     AH tr. 1e Zevenhuizen 01.06.1827 Aagje Jonker, geb. Noord-Waddinxveen ca. 1799, overl. Zegwaart 30.03.1840, d.v. Arij Jonker en Pieternella Pluimert.

Kinderen van Neeltje:

1.                   Jorina Vlaardingerbroek, geb. Pijnacker 03.04.1823|a|; volgt [15].

2.                   Teuntje Vlaardingerbroek, geb. Pijnacker 22.01.1825|b|, overl. Pijnacker 05.07.1900, tr. Pijnacker 19.09.1844 Pieter de Groot, geb. Pijnacker ca. 1817, arbeider, z.v. Willem de Groot en Johanna van der Kooij.

3.                   Leendert Vlaardingerbroek, geb. Pijnacker 10.11.1829|c|, overl. Pijnacker 18.04.1839.

Uit hett huwelijk Heusch-Vlaardingerbroek:

4.                   Adrianus Heusch, geb. ca. 1846, overl. Pijnacker 10.01.1847.

 

Noten: |a| aangifte door Neeltje Vlaardingebroek {oma} (geb.akte Pijnacker 1823 no.12); |b| aangifte door Agatha Kopper van Stipriaan, oud 40 jaren, vroedvrouw (geb.akte Pijnacker 1825 no.4); |c| aangifte door Agatha Kopper van Stipriaan, oud 43 jaren, vroedvrouw (geb.akte Pijnacker 1829 no.54).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren