Bé Cornelis van Houten (1932-1988)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien juni 2017)

 


 

[1] Bé Cornelis van Houten, geb. Warffum 30.01.1932, promotie Groningen 19.11.1970|a|, lector Eindhoven (1969-), hoogleraar Eindhoven (1971-), overl. 05.12.1988, crem..

 

Noten: |a| proefschrift: Tussen aanpassing en kritiek: de derde methodenstrijd in de Duitse sociologie; promotor: P.J. Bouman (1902-1977).

 

[2] Lammert van Houten, geb. Eenrum 23.05.1891, koperslager, overl. Warffum 07.11.1973, crem. Groningen 12.11.1973, tr. Warffum 14.07.1917
[3] Anje van Oosten, geb. Warffum 05.10.1891, overl. Vries 21.04.1976, crem..

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Martje van Houten, geb. Warffum 20.01.1920, overl. Enschede 07.01.2004, crem., tr. Warffum 18.11.1952 Sijtze Hooghiemstra, geb. Tietjerksteradeel 02.10.1922, overl. Enschede 26.02.2009, crem., z.v. Albert Hooghiemstra en Jitske Postma.

2.                   Zoon van Houten.

3.                   Bé Cornelis van Houten, geb. Warffum 30.01.1932|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Bee Cornelis (Nieuwsblad van het Noorden 10.02.1932).

 

[4] Bene van Houten, geb. Eenrum 12.04.1859, boerenknecht (1885), dagloner (1887,1917), landbouwer (1929), overl. Groningen 29.01.1941, begr. Eenrum, tr. Eenrum 16.05.1885

[5] Jantje Jolman, geb. Schouwerzijl (Leens) 15.07.1865, dienstmeid (1885), dagloonster (1887,1910), overl. Eenrum 19.03.1948, begr. Eenrum.

Kind van Jantje (erkend bij het huwelijk):

1.                   Kornelis Jolman, later van Houten, geb. Eenrum 01.11.1884|a|, voerman, tr. Eenrum 15.10.1910 Trientje Zeef, geb. Eenrum 05.12.1885, d.v. Reinder Zeef, dagloner, voerman, en Annechien Staal.

Uit dit huwelijk:

2.                   Aafke van Houten, geb. Eenrum 18.11.1887, tr. Eenrum 21.05.1910 Jan Kloosterman, geb. Leens 19.09.1885, dagloner, z.v. Johannes Kloosterman, dagloner, en Johanna Nieuwenhuizen.

3.                   Lammert van Houten, geb. Eenrum 23.05.1891; volgt [2].

4.                   Annechien van Houten, geb. Eenrum 14.08.1901.

5.                   Pieter van Houten, geb. Eenrum 08.07.1905, bakker, tr. Norg 17.08.1929 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 28.06.1945, ingeschr. Norg 25.09.1945) Antje Berendina Wagenaar, geb. Zevenhuizen (Marum) ca. 1910, d.v. Jelmer Wagenaar en Femke Rozema, huishoudster (1929).

 

Noten: |a| aangifte door Tjaltje Ypeij, 24 jaar, vroedvrouw, ‘zijnde de vader van het kind onbekend en de moeder ongehuwd’ (geb.akte Eenrum 1884 no.75).

 

[6] Klaas van Oosten, geb. Warffum 06.08.1857, schuitevaarder (1882,1885), dagloner (1887,1908), venter (1912), petroleumventer (1913), voerman (1917,1927), overl. Warffum 19.01.1951, begr. 23.01.1951, tr. Warffum 19.05.1882

[7] Aaltje Boerema, geb. Warffum 05.06.1862, overl. Warffum 10.01.1951, begr. 15.01.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martje van Oosten, geb. Warffum 05.12.1882, overl. Zoutkamp (Ulrum) 03.04.1913, tr. Warffum 28.03.1912 Antonio Marinus Martens, geb. Leens 25.06.1887, koperslager, z.v. Albert Martens, koopman (1887), vergunninghouder (1912), en Antje Schregardus.

2.                   Eltina van Oosten, geb. Warffum 06.06.1884, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 04.04.1959|a|, tr. Warffum 04.04.1908 Hendrik Buikema, geb. Den Andel (Baflo) 02.02.1879, gruttersknecht, z.v. Hendrik Buikema (ca.1843-1925), dagloner, arbeider, en Wendelina Sissing.

3.                   Pieter van Oosten, geb. Warffum 21.11.1885, koperslager, overl. Warffum 10.07.1912.

4.                   Wietske van Oosten, geb. Warffum 28.10.1887, overl. Warffum 04.07.1927.

5.                   Anje van Oosten, geb. Warffum 05.10.1891; volgt [3].

 

Noten: |a| Eltiene (annonce collectie CBG).

 

[8] Hendrik van Holten, geb. Niehove (Oldehove) 08.01.1819, molenaarsknecht (1852), dagloner (1859,1877), overl. Eenrum 08.10.1881|b|, tr. Eenrum 28.05.1852|a|

[9] Aafke Rijzebol, geb. Warfhuizen (Leens) 02.03.1825, dagloonster (1859,1877), overl. Saaxumhuizen (Baflo) 15.04.1909.

Uit dit huwelijk (vander van Houten):

1.                   Klaas van Houten, geb. Obergum (Winsum) 04.03.1853, timmerman, overl. Groningen 23.02.1929, tr. Baflo 01.06.1877 Anje Danhof, geb. Baflo 26.08.1849, dienstmeid (1877), overl. Groningen 31.08.1944, d.v. Garmt Reinolts Danhof, timmerman, en Jantje Paul.

2.                   Jantje van Houten, geb. Eenrum 13.09.1854, naaister, overl. Eenrum 06.04.1901.

3.                   Janna van Houten, geb. Eenrum 19.05.1856|c|.

4.                   Bene van Houten, geb. Eenrum 12.04.1859; volgt [4].

5.                   Jan van Houten, geb. Eenrum 12.04.1859, overl. Eenrum 19.06.1859.

6.                   Aaltje van Houten, geb. Eenrum 29.07.1861|d|, overl. Baflo 19.12.1916, tr. Eenrum 26.05.1888 Tjerk Dijkstra, geb. Twijzel (Achtkarspelen) 19.08.1857, boerenknecht (1888), koopman (1919), overl. Groningen 04.01.1919, z.v. Jakob Oeges Dijkstra en Hijlkje Tjerks Terpstra.

7.                   Jan van Houten, geb. Eenrum 29.07.1861|e|, koetsier, tr. Eenrum 14.05.1892 Henderika Muler, geb. Oostwold ca. 1863, naaister (1892), d.v. Beeno Mulder en Beerendina Kolstein.

8.                   levenloze zoon, Eenrum 12.12.1863.

9.                   Jakob van Houten, geb. Eenrum 15.10.1865, koopman, overl. Saaxumhuizen (Baflo) 04.03.1949, tr. Eenrum 28.05.1890 Annechien van Dijken, geb. Feerwerd (Ezinge) 05.03.1864, dienstmeid (1890), overl. Saaxumhuizen (Baflo) 30.11.1953, d.v. Wolbert van Dijken, winkelier, en Magrietha Harmanna Smid.

10.               Barteld van Houten, geb. Eenrum 12.12.1868, overl. Eenrum 13.05.1869.

 

Noten: |a| bruidegom (in akte en tekent met) van Holten (huw.akte Eenrum 1852 no.5); |b| van Holten (overl.akte Eenrum 1881 no.41; |c||d||e| moeder Riezebol.

 

[10] Lammert Jolman, geb. Wehe (Leens) 02.10.1841, dagloner (1865,1873), landgebruiker (1885,1894), voerman (1902), dagloner (1906), overl. Eenrum 25.10.1906, tr. Leens 22.06.1865

[11] Annegien Roos, ook Annechien, geb. Kloosterburen 02.12.1831, dagloonster (1865,1873), landgebruikster (1885,1894), overl. Eenrum 29.08.1910.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Jolman, geb. Schouwerzijl (Leens) 15.07.1865; volgt [5].

2.                   Pieter Jolman, geb. Mensingeweer (Leens) 17.10.1869.

3.                   Elizabeth Jolman, geb. Leens 22.09.1873, overl. Mensingeweer (Leens) 21.03.1902, tr. Eenrum 18.08.1894 Nanko Hoving, geb. Maarslag (Leens) 04.03.1869, boerenknecht (1894), dagloner (1899,1905), z.v. Meindert Hoving, dienstknecht, en Anje Bos, dagloonster.
     NH tr. 2e Leens 13.05.1905 Akke Munniksma, geb. Farmsum (Delfzijl) 09.04.1874, d.v. Wiebe Munniksma, schipper (1874), dagloner (1905), en Elisabeth de Haan.

 

[12] Pieter Pieters van Oosten, geb. Mensingeweer ca. 1811, (koren)schipper, overl. Warffum 27.10.1876, tr. Leens 26.05.1838

[13] Martjen Jakobs Barkema, geb. Warfhuizen (Leens) 26.12.1814, wollenaaister (1838), overl. Warffum 27.01.1862.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anje van Oosten, geb. Warffum 08.05.1841, overl. Warffum 12.10.1910.

2.                   Jakob van Oosten, geb. Warffum 12.12.1843, korenschipper, overl. Warffum 30.03.1932, tr. Warffum 26.05.1869 Stientje Siekman, geb. Uithuizen 10.09.1845, overl. Warffum 06.04.1912, d.v. Hendrik Adolfs Siekman, landbouwer, en Johanna Pieters Snijder.

3.                   Pieter van Oosten, geb. Warffum 27.01.1847, dagloner, overl. Warffum 09.10.1898.

4.                   Jan van Oosten, geb. Warffum 09.09.1850, koek- en banketbakker, overl. Groningen 19.02.1889, tr. Groningen 22.05.1875 Isabeth Antina Noosten, geb. Groningen 08.08.1849, overl. Groningen 29.03.1922, d.v. Harm Hinrich Noosten, koek- en banketbakker, en Gerardina Jacoba Römelingh.

5.                   Aries van Oosten, geb. Warffum 20.04.1854, dagloner, overl. Bedum 03.10.1917|a|.

6.                   Klaas van Oosten, geb. Warffum 06.08.1857; volgt [6].

 

Noten: |a| ook overl.akte Warffum 1917 no.37.

 

[14] Pieter Berends Boerema, geb. Kantens 04.02.1824, dienstknecht (1856), schipper (1857,1879), overl. Warffum 22.02.1879, tr. Warffum 13.02.1856

[15] Elje Kaijzer, ook Eltje, geb. Groningen 14.11.1828, dienstmeid (1856), (turf)schippersche (1882,1888), overl. Warffum 26.05.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Sikko Boerema, geb. Warffum 10.09.1857, turfschipper (1884), kastelein (1890), overl. Groningen 23.08.1890, tr. Uithuizermeeden 04.06.1884 Trijntje Groendijk, geb. Uithuizermeeden 18.03.1863, d.v. Pieter Hindriks Groendijk, kuiper, en Antje Tolhuizen.

2.                   Wietske Boerema, geb. Warffum 22.12.1859, dienstmeid (1885), overl. Obergum (Winsum) 25.10.1888, tr. Winsum 25.11.1885 Hindrik Arend van der Veen, geb. Obergum (Winsum) 18.11.1862, (turf)schipper, overl. Obergum (Winsum) 01.08.1929, z.v. Arend Hindriks van der Veen, turfschipper, en Anna Jakobs Bos.
     HAvdV tr. 2e Ezinge 23.01.1891 Lipkje Bruinsma, geb. Feerwerd (Ezinge) 16.06.1861, overl. Obergum (Winsum) 19.06.1897, d.v. Kornelis Bruinsma, (turf)schipper, en Bouktje Sietzes van der Venne; tr. 3e Winsum 19.01.1899 Geertruida Dijk, geb. Winsum Winsum 26.03.1867, overl. Winsum 07.03.1921, d.v. Jan Pieters Dijk, wagenaar, en Jacomina Abbring.

3.                   Aaltje Boerema, geb. Warffum 05.06.1862; volgt [7].

4.                   Berend Boerema, geb. Warffum 19.06.1865, overl. Warffum 10.04.1866.

5.                   Berend Boerema, geb. Warffum 06.06.1868, commissionair (1895), koopman (1914),  landbouwer (1938), overl. Startenhuizen (Kantens) 18.12.1938, tr. 1e Uithuizen 07.12.1895 Martje Oosten, geb. Uithuizen 10.03.1871, overl. Uithuizen 22.09.1912, d.v. Hendrik Oosten, landbouwer, en Derkje Derks Wiltjer; tr. 2e Baflo 27.07.1914 Willemina de Jonge, geb. Baflo 09.04.1885, d.v. Epko de Jonge, onderwijzer, en Hendrika Venhuizen.

6.                   Ebo Boerema, geb. Warffum 12.06.1872, onderwijzer, overl. Hilversum 12.07.1956, tr. Marken 30.05.1901 Antje de Groot, geb. Marken ca. 1875, overl. Hilversum 17.04.1945, d.v. Cornelis de Groot, hoofd ener school, en Maritje Schuurman.

 

[16] Jan Tjarks van Holten, geb. Grijpskerk ca. 1778/1779, (brood)bakker (1813,1826), overl. Niezijl (Grijpskerk) 13.12.1844, tr.

[17] Jantje Bartelds Hoolsema, geb. Wierum (Aduard) 20.10.1783, huishoudster (1819), overl. Wierum (Aduard) 15.07.1855, d.v. Barteld Tiemens, landbouwer, en Trijntje Hendriks, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tjark Jans van Holten, geb. Aduard ca. 1808, tr. Tietjerksteradeel 19.05.1842 Sijke Johannes Brandsma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 19.03.1817, d.v. Johannes Annes Brandsma en Minke Sijes.

2.                   Trintje van Holten, geb. xx.05.1810, overl. Kommerzijl (Oldehove) 20.11.1812.

3.                   Trijntje Jans van Holten, geb. Kommerzijl (Oldehove) 28.02.1813, dienstmaagd (1836), verl. Grijpskerk 08.09.1900, tr. Oldehove 14.05.1836 Pieter Matthijes van der Ploeg, geb. Grijpskerk 28.03.1815, boerenknecht, overl. Grijpskerk 11.01.1892, z.v. (Mat)thijes Kornelis van der Ploeg, arbeider, en Geertje Harms van der Laan, arbeidster.

4.                   Jeltje van Holten, geb. Kommerzijl (Oldehove) ca. 1816, overl. Grijpskerk 24.01.1872.

5.                   Hendrik van Holten, geb. Niehove (Oldehove) 08.01.1819; volgt [8].

6.                   Aaltje van Holten, geb. Kommerzijl (Oldehove) 11.10.1821, overl. Niehove (Oldehove) 11.11.1825.

7.                   Pieter van Holten, geb. Niehove (Oldehove) 12.07.1823, arbeider (1857), kolonist in het 2e gesticht (1861), overl. Veenhuizen (Norg) 13.07.1861|b|, tr. Groningen 22.02.1857 Trijntje van der Kamp, geb. Groningen 21.05.1824, dienstmeid (1857), overl. Groningen 27.03.1907, d.v. Hindrik Willems van der Kamp, tuinman, en Grietje Settelaar.
     TvdK tr. 2e Groningen 14.05.1865 Jan Bunt, geb. Groningen 05.01.1817, verwer (1843), verwersknecht (1865), overl. Groningen 13.01.1894, z.v. Jan Bunt, timmerman, en Hillechien Randa.
     JB tr. 1e Groningen 23.07.1843 Everdina Hekman, geb. Nieuwe Pekela 03.07.1816, overl. Groningen 11.01.1864, d.v. Eppo Derks Hekman, timmerman, en Johanna Derks Kremer.

8.                   Aaltje van Holten, geb. Niehove (Oldehove) 17.04.1826, overl. Zuurdijk (Leens) 12.12.1901, tr. Groningen 26.05.1861 Derk van der Kamp, geb. Groningen 07.10.1832, tuinman, overl. Zuurdijk (Leens) 21.01.1908, z.v. Hindrik Willems van der Kamp, tuinman, en Grietje Settelaar.

 

Noten: |a| ‘zijnde de namen der ouders van de overledene bij de aangevers niet bekend’ (overl.akte Grijpskerk 844 no.55); |b| van Houten, geb. Kommerzijl (overl.akte Norg 1861 no.53).

 

[18] Klaas Benes Rijzebol, geb. Warfhuizen 19.01.1800, landbouwer (1824), dagloner (1825,1826), landbouwer (1852), rentenier (1861), overl. Eenrum 27.11.1861, d.v. Bene Jans Rijzebol en Aafke Roelfs Sikkens, landbouwster; tr. Leens 19.07.1824

[19] Jantje Roelfs Spiets, geb. Warfhuizen 07.03.1802, landbouwster (1852), overl. Warffum 14.10.1887, d.v. Roelf Spiets, broodbakker, en Bauwtje Alberts Huizinga.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aafke Rijzebol, geb. Warfhuizen (Leens) 02.03.1825; volgt [9].

2.                   Bouwkje Rijzebol, geb. Warfhuizen (Leens) 06.12.1826, kuipersche (1908), overl. Warffum 12.04.1908, tr. Eenrum 02.11.1861 Jacob Zaagman, geb. Warffum27.12.1819, kuiper, overl. Warffum 19.03.1868, z.v. Jan Zaagman, kuiper, en Sibelina Cornelis Wijrsema, kuipersche (1861).

 

[20] Kornelis Lammerts Jolman, geb. Leens ca. 1802/1803, dagloner (1837,1848), overl. Warfhuizen (Leens) 30.10.1848, z.v. Lammert Kornelis Jolman, dagloner, en Elizabeth Geerts Hofman; tr.

[21] Jantjen Geerts Kooij, geb. Leens 01.04.1815, dagloonster (1865,1880), overl. Mensingeweer (Leens) 20.05.1890, d.v. Geert Kooij, dagloner, en Martha Jacobs; tr. 2e Leens 06.04.1854 Johannes Raatgerink, geb. Baflo 28.02.1817, weversknecht (1854), (linnen)wever (1855,1871), overl. Schouwerzijl (Leens) 10.12.1871, z.v. Gerhardus Raatgerink, linnenwever, en Albertje Geerts.

Uit het huwelijk Jolman-Kooij (moeder ook Kooi):

1.                   Elizabet Jolman, geb. Eenrum 24.03.1837, dienstmeid (1865), overl. Mensingeweer (Leens) 08.02.1907, tr. Leens 25.05.1865 Roelf de Wit, geb. Zuurdijk ca. 1835, z.v. Jan Simons de Wit en Martje Roelfs Oostema, dagloonster.
     RdW tr. 1e voor 1865 Ebertje van Dijk, overl. voor 1865.

2.                   Martha Jolman, geb. Wehe (Leens) 16.04.1839, dienstmeid (1862), overl. Baflo 23.12.1908, tr. Baflo 24.05.1862 Freerk Berghuis, geb. Baflo ca. 1838, boerenknecht, z.v. Albert Pieters Berghuis, dagloner, en Luitje Kornelis Wiersema.

3.                   Lammert Jolman, geb. Wehe (Leens) 02.10.1841; volgt [10].

4.                   Geert Jolman, geb. Leens 16.06.1845, dagloner (1868,1880), arbeider (1918), overl. Groningen 23.11.1918|a|, tr. 1e Eenrum 04.03.1868 Maria Wienema, geb. Eenrum ca. 1843, dagloonster (1868), d.v. Mendelt Hindriks Wienema en Maria Anna Buter; tr. 2e Leens 14.05.1880 Marike de Wit, geb. Zuurdijk ca. 1833, dagloonster (1880), d.v. Jan Simons de Wit en Martje Roelfs Oostema, dagloonster.
     MdW tr. 1e voor 1880 Derk Ronda, overl. voor 1880.

5.                   Gerrit Jolman, geb. Warfhuizen (Leens) 26.09.1848, boerenknecht (1871), dagloner (1883), overl. Schouwerzijl (Leens) 12.02.1883, tr. Leens 19.10.1871 Albertje Beukema, geb. Schouwerzijl (Leens) 24.04.1850, dienstmeid (1871), dagloonster (1901), overl. Schouwerzijl (Leens) 30.09.1901, d.v. Luitje Rijpkes Beukema, timmerman, en Jantje Garrits Benes.

Uit het huwelijk Raatgerink-Kooij:

6.                   Stijntje Raatgerink, geb. Oldehove xx.01.1855, overl. Oldehove 25.01.1855.

7.                   Jacob Raatgerink, geb. Schouwerzijl (Leens) 06.02.1858, boerenknecht, overl. Mensingeweer (Leens) 15.11.1879.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leens 1918 no.58.

 

[22] Pieter Cornelis Roos, geb. Wormer 02.10.1799|d|, schippersknecht (1828,1831), schipper (1835,1844), overl. Schouwerzijl (Leens) 03.05.1848, z.v. Cornelis Pietersz Roos (-1806), dagloner, en Hendrika Ale Kuipers, dagloonster (1836); tr. Kloosterburen 11.10.1836

[23] Kornelske Jans Boerema, geb. Kloosterburen 06.03.1802, dagloonster (1836,1865), overl. Schouwerzijl (Leens) 19.10.1887, d.v. Jan Wibbes Boerema (-1817), dagloner, en Annechien Klaassens, dagloonster (1836).

Kinderen van Kornelske en Pieter (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Henderika Boerema, later Roos, geb. Kloosterburen 02.10.1828|a|, boerenmeid (1857), overl. Zandeweer (Kantens) 30.03.1900, tr. Kantens 27.06.1857 Menne Zwijghuizen, geb. Oldenzijl (Uithuizermeeden) 13.12.1834, boerenknecht, overl. Zandeweer (Kantens) 22.12.1925, z.v. Pieter Pieters Zwijghuizen, dagloner, en Aatje Tomas Huizinga.

2.                   Annegien Boerema, later Roos, geb. Kloosterburen 02.12.1831|b|; volgt [11].

3.                   Kornelis Boerema, later Roos, geb. Kloosterburen 30.11.1835|c|, schipper, overl. Groningen 30.11.1932, tr. Groningen 13.09.1863 Grietje van der Pers, geb. Groningen 28.07.1837, overl. Groningen 28.11.1919, d.v. Hindrik Geerts van der Pers, schipper, en Trijntje Hindriks Meijer.

Uit dit huwelijk:

4.                   Jan Roos, geb. Kloosterburen 21.09.1839, sjouwerman (1887), overl. Groningen 19.07.1887, tr. Bedum 26.04.1871 Martje Medema, geb. Obergum (Winsum) 12.03.1845, overl. Groningen 10.07.1914, d.v. Leendert Germts Medema, schoenmaker, en Grietje Kornelis Swijters.
     MM tr. 1e Bedum 25.05.1867 Hindrik Swaak, geb. Onderdendam (Bedum) 19.03.1832, koornschipper, overl. Onderdendam (Bedum) 12.06.1870, z.v. Derk Hindriks Swaak, koornschipper, en Trientje Geerts van der Weis; tr. 3e Groningen 16.01.1890 Egbert Oldenborg, geb. Harkema Opeinde 27.10.1849, schipper (1890), arbeider (1904), overl. Groningen 06.05.1904, z.v. Egbert Tijs Oldenborg, schipper, en Lammegien Wessels Nipperus.

5.                   Geertje Roos, geb. Schouwerzijl (Leens) 19.05.1844, overl. Schouwerzijl (Leens) 17.03.1848.

 

Noten: |a| aangifte door Pieter Cornelis Roos van een ‘dochter van des deposants naast nabuur’ Kornelske, ‘welk kind den deposant verklaard heeft uit hem in onecht is geteeld’ (geb.akte Kloosterburen 1828 no.39); |b| aangifte door Pieter Cornelis Roos van een kind ‘zijnde onechte dochter’ van Kornelske, ‘van welk kind de declarant verklaard heeft uit hem in onecht te zijn geteeld’ (geb.akte Kloosterburen 1831 no.37); |c| aangifte door Pieter Cornelis Roos van ‘een onecht kind’ van Kornelske, ‘welk kind declarant verklaarde uit hem in onecht te zijn geteeld’ (geb.akte Kloosterburen 1835 no.45); |d| geb. Winkel (overl.akte Leens 1848 no.69).

 

[24] Pieter Pieters van Oosten, geb. Mensingeweer (Leens) 30.08.1787, dagloner (1813,1821), schipper (1824), overl. Mensingeweer (Leens) 30.10.1824, z.v. Pieter Pieters van Oosten (ca.1751-1825), dagloner, en Bregtje Arijs (ca.1754-1826), dagloonster; tr.

[25] Anje Pieters Cleveringa, geb. Mensingeweer (Leens) ca. 1788, (koorn)schippersche (1826,1838), overl. Warffum 18.11.1861|g|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Pieters van Oosten, geb. Mensingeweer ca. 1811; volgt [12].

2.                   Nicolaas Oosten, geb. Mensingeweer (Leens) 10.05.1813|a|, schippersknecht, overl. Onderdendam (Bedum) 18.04.1836|d||e|.

3.                   Arijs Oosten, geb. Mensingeweer (Leens) 23.03.1816|b|, overl. Mensingeweer (Leens) 11.07.1818.

4.                   Arijs Pieters van Oosten, geb. Mensingeweer (Leens) 24.03.1819|c|, smid, dagloner (1890), overl. Usquert 12.04.18790, tr. 1e Warffum 25.05.1844 Geeske Pieters Schol, ook Schaal, geb. Warffum 15.04.1826, overl. Uithuizermeeden 15.06.1858, d.v. Pieter Eppes Schol, dagloner, en Trientje Hiddes van Zeewijk; tr. 2e ’t Zandt 05.03.1859 Jacomina Noorda, geb. Oosternieland (Uithuizermeeden) 22.08.1831, overl. Loppersum 29.01.1902, d.v. Geert Jans Noorda, winkelier, en Martje Jans Bakker.

5.                   Grietje Pieters van Oosten, geb. Mensingeweer (Leens) 28.12.1821, overl. Middelstum 08.02.1875, tr. Leens 30.05.1844 Remge Jakobs Vennema, geb. Maarhuizen (Winsum) 27.01.1817, kleermaker, overl. Middelstum 23.03.1902, z.v. Jakob Remges Vennema, dagloner, en Katharina Harmanna Berends Straat, dagloonster.

6.                   Jan van Oosten, geb. Mensingeweer (Leens) 05.03.1824, overl. Mensingeweer (Leens) 02.12.1826.

 

Noten: |a| vader  Oosten; |b| vader  Oosten; |c| vader van Oosten; |d| Klaas Pieters van Oosten, geb. 23.05 (overl.akte Bedum 1836 no.28); |e| ook overl.akte Leens 1836 no.36; |g| ook overl.akte Middelstum 1861 no.38.

 

[26] Jacob Jans Barkema, geb. Eenrum ca. 1768, schoenmaker (1812,1827), overl. Warfhuizen (Leens) 08.06.1827, z.v. Jan Jakobs, landbouwer, en Grietje Klasens, landbouwster; otr. Aduard 06.05.1798|b|

[27] Eltje Meertens, geb. Aduard ca. 1773, schoenmakersche, overl. Warfhuizen (Leens) 11.06.1827.

Uit dit huwelijk (drie kinderen in 1827|a|):

1.                   Jan Barkema, ged. Warfhuizen 18.08.1799, schoenmaker, tr. Leens 26.05.1830 Anje Reinders van der Maar, geb. Maarslag ca. 1805, d.v. Reinder Tonnis van der Maar, landbouwer, en Jantje Wiebrands van Dijken, landbouwster.

2.                   Lisebet Barkema, ged. Warfhuizen 11.04.1802, overl. Warffum 04.12.1881, tr. Leens 31.01.1829 Freerk Geerts Huizinga, geb. Warfhuizen 07.03.1802, schipper, z.v. Geert Klaassens en Derkje Cornelis Wijdeveld, dagloonster (1829).

3.                   Willem, ged. Warfhuizen 11.11.1804.

4.                   Willem, ged. Warfhuizen 11.05.1808.

5.                   Grietje, ged. Warfhuizen 09.02.1810.

6.                   Margaretha Barkema, geb. Warfhuizen (Leens) 17.03.1812.

7.                   Martjen Barkema, geb. Warfhuizen (Leens) 26.12.1814; volgt [13].

 

Noten: |a| overl.akte Leens 1827 no.49 en 1827 no.50; |b| bruidegom Jakob Jans.

 

[28] Beerend Sijbolts Boerema, geb. ’t Zandt ca. 1779 of Zijldijk ca. 1781, smidsknecht (1811), smid (1814,1818), winkelier (1821,1824), dagloner (1825), overl. Kantens 28.09.1825, z.v. Sijbold Berends, schipper, en Martje Wolters; tr. 1e Uithuizen 10.11.1811 Geertje Reinders, geb. ca. 1781, overl. Middelstum 03.01.1813, d.v.Reinder Alderts, landman, en Jantje Meertens; tr. 2e Middelstum 11.05.1814

[29] Wietske Ebbes Zuideveld,|a| geb. Middelstum ca. 1783, dienstmeid (1814), overl. Kantens 22.05.1829, d.v. Ebbe Zuideveld en Grietje Klasen.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Middelstum 22.07.1814.

2.                   levenloze dochter, Middelstum 22.07.1814.

3.                   Martha Boerema, geb. Middelstum 13.09.1815, tr. Leens 10.10.1846 Berend Geerts de Winter, geb. Groningen ca. 1823, touwslager, z.v. Lammert Geerts de Winter, schipper, en Trientje Louwes.

4.                   Ebo Boerema, geb. Middelstum 28.01.1818, schoenmaker, overl. Kantens 06.09.1898, tr. Warffum 16.05.1849 Aafke Klaassen Smid, geb. Warffum ca. 1823/1824, overl. Warffum 29.12.1896, d.v. Klaas Abels Smid en Elizabet Pieters Groenhuis, ijzersmidsche (1849).

5.                   Siboldt Boerema, geb. Middelstum 29.04.1821, overl. Kantens 10.02.1880.

6.                   Pieter Boerema, geb. Kantens 04.02.1824; volgt [14].

 

Noten: |a| patroniem ook Egberts en Ebo’s.

 

[30] Pieter Sikkes Kaijzer, geb. Oude Pekela 27.06.1793, commissionair (1826), winkelier (1827,1846), overl. Warffum 30.07.1846|b|, z.v. Sikko Pieters Kaijzer, touwslager, en Elje Tammes de Ruiter; tr. Groningen 04.05.1826

[31] Aaltien Roelfs Westerling, geb. Groningen ca. 1797, vroedvrouw (1856,1862), overl. Warffum 28.01.1886, d.v. Roelf Jacobus Westerling, scheepstimmermansknecht, en Janna Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janna Kaijzer, geb. Groningen 02.02.1827, dienstmeid (1871), overl. Groningen 14.03.1907, tr. Groningen 16.11.1871 Engelhart Engelhard, geb. Wildervank 06.04.1821, schippersknecht (1848), korenmeter (1871,1873), overl. Groningen 01.09.1873, z.v. Jan Engelhard, schippersknecht, schipper, en Lizabeth Hindriks Joosten.
     JK tr. 1e Groningen 15.06.1848 Harmpien Boer, geb. Groningen 01.01.1822, overl. Groningen 25.12.1870, d.v. Harm Harms Boer, schipper, en Catharina Geerts de Winter, schippersche.

2.                   Elje Kaijzer, geb. Groningen 14.11.1828; volgt [15].

3.                   Gieselina Kaijzer, geb. Groningen 24.01.1831, naaister (1860), overl. Groningen 29.05.1885|a|, tr. Warffum 07.07.1860 Jacobus Kalk, geb. Warffum 19.10.1822, kleermaker, overl. Warffum 02.12.1863, z.v. Jan Hendriks Kalk, dagloner, en Elizabet Jacobus Valk.

4.                   Roelfien Kaijser, geb. Groningen 14.02.1834, overl. Wehe (Leens) 02.02.1931, tr. Warffum 21.06.1862 Sieds Rijnks, geb. Ferwerd (Ferwerderadel) 20.01.1825, winkelier, overl. Warffum 23.12.1902, z.v. Sipke Johannes Rijnks en Hijke Alberts Bokma.

 

Noten: |a| ook overl.akte Warffum 1885 no.10; |b| Kaijser.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren