Franciscus Johannes Josephus Gerardus Janssen (1946-2006)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2019)

 


 

[1] Franciscus Johannes Josephus Gerardus Janssen, Frans, geb. Venlo 03.03.1946, ingenieur scheikundige technologie Eindhoven 1973, promotie Twente 1987|a|, hoogleraar Eindhoven (1996-), overl. Arnhem 06.04.2006, begr. Arnhem (Bpl. Moscowa).

 

Noten: |a| proefschrift: The selective catalytic reduction of nitric oxide with ammonia: the mechanism of the reaction over various vanadium and titanium containing catalysts; promotor: J.R.H. Ross.

 

[2] Hendrik Marie Peter Janssen, geb. Maasbree 29.09.1911, tr.
[3] Anna Maria Josephina Hubertina van Avesaath, geb. Blerick (Maasbree) 12.02.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Franciscus Johannes Josephus Gerardus Janssen, geb. Venlo 03.03.1946; volgt [1].

 

[4] Franciscus Johannes Janssen, geb. Venray 13.05.1881, overl. Venlo 01.02.1952, tr. Maasbree 23.04.1909

[5] Anna Mathilda Doumen, geb. Maasbree 14.10.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Wilhelmus Josef Janssen, geb. Maasbree 17.05.1910.

2.                   Hendrik Marie Peter Janssen, geb. Maasbree 29.09.1911; volgt [2].

3.                   Maria Anna Martina Janssen, geb. Maasbree 14.09.1913.

4.                   Mathieu Theodorus Antonius Janssen, geb. Maasbree 27.04.1915.

5.                   Josepha Maria Petronella Janssen, geb.Maasbree ca. 1921, overl. Venlo 08.11.1940.

 

[6] Gerard Hubertus van Avesaath, geb. Blerick (Maasbree) 27.03.1870, spoorwegbeambte (1894), ladingmeester (1920), overl. Venlo 06.02.1939|b|, tr. Maasbree 26.10.1894

[7] Willemina Hubertina Amendt, geb. Blerick (Maasbree) 31.08.1869, overl. Venlo 22.07.1962.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Mathijs Leonardus Antonius van Avesaath, geb. Blerick (Maasbree) 26.03.1895, overl. Rotterdam 23.03.1919|a|.

2.                   Maria Catharina Antonetta van Avesaath, geb. Blerick (Maasbree) 02.03.1897, tr. Maasbree 14.04.1920 Franciscus Johannes Hubertus Cornet, geb. Venlo ca. 1897, kantoorklerk, z.v. Christiaan Francis Hubert Cornet, winkelier, en Maria Petronella Mulkens.

3.                   Louis Gerardus Leonardus van Avesaath, geb. Blerick (Maasbree) 07.12.1898.

4.                   Catharina Gerardina van Avesaath, geb. Blerick (Maasbree) 23.07.1900, overl. Blerick (Maasbree) 23.08.1900.

5.                   Sibilla Jozefina Maria van Avesaath, geb. Blerick (Maasbree) ca. 1902, overl. Blerick (Maasbree) 11.05.1904.

6.                   Johanna Maria Petronella Antonia van Avesaath, geb. Blerick (Maasbree) 19.10.1903, tr. Maasbree 15.09.1931 Bernardus Theodorus Zondag, eb. Utrecht ca. 1903, fabriekscontroleur, z.v. Rutgerus Zondag en Maria Johanna Neger.

7.                   Gerardus Johannes Leonardus van Avesaath, geb. Blerick (Maasbree) 09.02.1905, kantoorbediende, tr. Venlo 12.01.1931 Elisa Theodora Maria Engels, geb. Venlo ca. 1908, d.v. Theodorus Engels, magazijnmeester, en Anna Gertruda Heintges.

8.                   Wilhelmina Josephina Jacqueline van Avesaath, geb. Blerick (Maasbree) 20.01.1908, overl. na 1965, tr. Venlo 13.04.1942 Wilhelmus Henricus Pleunis, geb. Venlo 07.04.1915, overl. Venlo 02.05.1965, z.v. Everard Hubert Pleunis en Anna Catharina Peters.

9.                   Anna Maria Josephina Hubertina van Avesaath, geb. Blerick (Maasbree) 12.02.1911; volgt [3].

10.               Alphons Palmijr van Avesaath, geb. Blerick (Maasbree) 24.11.1916, overl. Venlo 22.03.1960, tr. Petronella Hessen.

 

Noten: |a| Mathijs Gerardus Leonardus Antonius, ook overl.akte Venlo 23.03.1919; |b| ook overl.akte Maasbree 1939 no.9.

 

[8] Hendrik Janssen, geb. Venray 14.03.1849, dienstknecht (1877), winkelier (1885), overl. Venray 27.07.1927; tr. 2e Venray 10.02.1885 Willemina van Handel, geb. Venray 03.05.1857, dienstmeid (1885), overl. Venray 19.04.1913, d.v. Johannes van Handel (-1860) en Gertrui Maes; tr. 1e Venray 13.04.1877

[9] Maria Petronella Jenneskens, geb. Venray 11.09.1852, overl. (kraambed) Venray 16.11.1883.

Uit het huwelijk Janssen-Jenneskens:

1.                   Christiaan Wilhelmus Janssen, geb. Venray 17.10.1878, overl. Venray 01.02.1884.

2.                   Maria Theodora Janssen, geb. Venray 02.02.1880, overl. Venray 14.09.1960, tr. Venray 27.05.1910 Antoon van Houdt, geb. Venray 25.03.1873, metselaar, z.v. Jan Michiel van Houdt, dagloner, en Johanna Gertruda Hubertina Bussers.

3.                   Franciscus Johannes Janssen, geb. Venray 13.05.1881; volgt [4].

4.                   Peter Johannes Martinus Janssen, geb. Venray 05.11.1883, tr. Maasbree 22.05.1914 Petronella Godefrida Doumen (1888-), d.v. Jacobus Doumen en Maria Josepha van Uffelt.

Kind (erkend bij het huwelijk in 1885):

5.                   Maria Petronella van Handel, later Janssen, geb. Venray 20.01.1885|a|, tr. Venray 01.09.1913 Michiel Hubert Doumen (1884-1956), z.v. Jacobus Doumen en Maria Josepha van Uffelt.

Uit het huwelijk Janssen-van Handel:

6.                   Maria Gertruda Janssen, geb. Venray 03.07.1886, overl. Venray 29.02.1956, tr. Venray 05.07.1929 Gerardus Hubertus Versteegen, geb. Venray ca. 1882, schoenmaker, z.v. Hendrik Versteegen en Aldegonda Nellen.

7.                   Christiaan Wilhelmus Janssen, geb. Venray 14.12.1887, metselaar, tr. Maasbree 12.04.1920 Gertruda Maria Hubertina Holten, geb. Blerick (Maasbree) ca. 1895, d.v. Franciscus Holten, metselaar, en Anna Catharina Niessen.

8.                   Johanna Hendrika Janssen, geb. Venray 17.04.1890, overl. Venray 01.03.1891.

9.                   Johanna Maria Janssen, geb. Venray 06.11.1891, overl. Venray 11.03.1964.

10.               Franciscus Theodorus Janssen, geb. Venray 13.09.1893, overl. Venray 25.04.1894.

11.               Franciscus Theodorus Janssen, geb. Venray 30.03.1895, overl. Venray 12.07.1895.

12.               Petrus Hubertus Theodorus Janssen, geb. Venray 25.08.1896, timmerman, tr. 1e Venray 22.05.1931 Hendrika Martina Willems, geb. Venray 08.08.1905, overl. voor 1941, d.v. Hendrikus Willems, sigarenmaker (1888), sigarenfabrikant (1931), en Johanna Maria Relouw; tr. 2e Venray 30.05.1941 Maria Jacoba Graat, geb. Oeffelt 27.05.1900, d.v. Peter Antonius Franciscus Graat en Jacoba Minten.

 

Noten: |a| aangifte door Adolf Wijnand Anton Ellerbeek, geneeskundige, 48 jaar, getuige Hendrik Janssen, winkelier, 35 jaar (geb.akte Venray 1885 no.10).

 

[10] Jacobus Doumen, geb. Haelen 22.04.1845, smid (1876), landbouwer (1907), overl. Maasbree 03.12.1922, tr. Maasbree 22.04.1876

[11] Maria Josepha van Uffelt, geb. Maasbree 05.08.1845, naaister (1876), overl. Maasbree 06.09.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Hubertina Doumen, geb. Maasbree 08.03.1877, landbouwster, overl. Belfeld 16.01.1966, tr. Belfeld 22.04.1907 Peter van den Munckhof, geb. Grubbenvorst 14.09.1872, timmerman, overl. Belfeld 30.11.1918, z.v. Gerard van den Munckhof en Petronella Rievers.

2.                   Peter Mathias Doumen, geb. Maasbree 02.12.1878.

3.                   Johannes Hubertus Doumen, geb. Maasbree 07.10.1880.

4.                   Margaretha Hubertina Doumen, geb. Maasbree 05.09.1882, dienstmeid (1906), overl. Venlo 21.02.1932, tr. Venlo 22.01.1906 Leonard Lodewijk Hubert Jacobs, geb. Venlo 06.10.1850, tuinier, overl. Venlo 25.06.1936, z.v. Sigibertus Jacobs, tuinier, en Maria Valentijn.
†††† LHJ tr. 1e Venlo 29.06.1886 Maria Margaretha Derks, geb. Venlo 16.07.1859, overl. Venlo 19.04.1901, d.v. Gerard Derks, tuinier, en Gertrudis Christina Hubertina Peters.

5.                   Michiel Hubert Doumen, geb. Maasbree 01.05.1884, overl. Tegelen 10.05.1956, tr. Venray 01.09.1913 Maria Petronella Janssen (1885-), d.v. Hendrik Janssen en Willemina van Handel.

6.                   Anna Mathilda Doumen, geb. Maasbree 14.10.1885; volgt [5].

7.                   Petronella Godefrida Doumen, geb. Maasbree 17.04.1888, tr. Maasbree 22.05.1914 Peter Johannes Martinus Janssen (1883-), z.v. Hendrik Janssen en Maria Petronella Jenneskens.

8.                   Christina Maria Philippina Hubertina Doumen, geb. Maasbree 19.09.1890.

 

[12] Gerrit van Avezaath, geb. Alphen 15.05.1817, arbeider (1842,1845), landbouwer (1872), winkelier (1874), landbouwer (1880), overl. Blerick (Maasbree) 23.02.1892, tr. Appeltern 30.07.1842|a|

[13] Maria Catharina Savelkouls, geb. Blerick 15.10.1823, dienstmeid (1842), landbouwster (1872), winkelierster (1874), landbouwster (1880), overl. Blerick (Maasbree) 30.08.1910.

Uit dit huwelijk (vader veelal Gerard, vader ook van Avesaat/Avesaath):

1.                   Theodorus van Avesaath, geb. Blerick (Maasbree) 11.06.1843, dagloner, tr. Maasbree 18.04.1874 Gertrudis Huijs, geb. Blerick 08.11.1844, dienstmeid (1874), d.v. Jacob Huijs, landbouwer, en Eleonora Keunen.

2.                   Helena van Avezaath, geb. Alphen 27.06.1845.

3.                   Jan Mathijs Hubertus van Avesaat, geb. Blerick 13.01.1848, ijzergieter, tr. Maasbree 06.04.1872 Maria Sibilla Linssen, geb. Blerick (Maasbree) 28.01.1848, d.v. Christiaan Linssen, landbouwer, en Petronella Heldens, landbouwster.

4.                   Peter Hubertus van Avesaat, geb. Blerick (Maasbree) 07.09.1855, ijzergieter, tr. Maasbree 02.04.1880 Joanna Petronella Aerts, geb. Blerick (Maasbree) 08.12.1860, d.v. Pieter Jan Aerts, mandenmaker, en Joanna Maria Hubertina Renkien.

5.                   Joannes Hubertus van Avesaath, geb. Blerick (Maasbree) ca. 1869, timmerman, tr. Maasbree 27.04.1894 Maria Willemina Bollen, geb. Blerick (Maasbree) ca. 1864, d.v. Hendrik Bollen, timmerman, en Joanna Peeters.

6.                   Gerard Hubert van Avesaath, geb. Blerick (Maasbree) 27.03.1870; volgt [6].

 

Noten: |a| bruid Savelkoels.

 

[14] Leonardus Amendt, Leonard, geb. Ophoven (BelgiŽ) 28.05.1821, molenaar (1886,1890), overl. Blerick (Maasbree) 02.03.1890, tr. Maasbree 12.01.1853

[15] Anna Catharina Huijtjens, geb. Blerick (Maasbree) 23.10.1832, overl. Blerick (Maasbree) 07.11.1908.

Uit dit huwelijk (moeder ook Hutjens):

1.                   Joannes Hubert Amendt, geb. Maasbree 07.03.1853, molenaar, overl. Sint-Pieter 17.11.1905, tr. Maasbree 31.01.1890 Barbara Joanna Hubertina Beekman, geb. Roermond 27.06.1866, d.v. Henricus Beekman en Joanna Margaretha Bongaarts.
†††† BJHB tr. 2e Sint-Pieter 14.12.1906 Nicolaus Jacobus Hubertus Verhoeven, geb. Maastricht ca. 1855, dagloner (1876), overl. Maastricht 26.10.1921, z.v. Joannes Hubertus Verhoeven en Helena Steijns.
†††† NJHV tr. 1e Maastricht 26.01.1876 Judith Koekelmann, ook Kockelmann, geb. Maastricht 02.03.1849, overl. Maastricht 20.05.1902, d.v. Johan Leonard Jozef Koekelmann en Maria Christina Prechter.

2.                   Petronella Hubertina Amendt, geb. Maasbree 19.07.1855.

3.                   Hubert Amendt, geb. Blerick (Maasbree) 08.02.1858, bakker, overl. Blerick (Maasbree) 13.10.1909, tr. Maasbree 08.10.1886 Johanna Wilhelmina Broekmans, geb. Tegelen 14.10.1859, d.v. Gerardus Hubertus Broekmans en Anna Margaretha Derx.

4.                   Joanna Maria Amendt, geb. Blerick (Maasbree) 06.05.1860, tr. Maasbree 22.02.1884 Gerardus Hubertus Verschueren, geb. Leende 27.12.1856, koperslager, z.v. Adrianus Hubertus Verschueren, brievengaarder, enen Johanna Maria van Engelen.

5.                   Maria Ernestina Hubertina Amendt, geb. Maasbree 11.11.1864.

6.                   Hermanus Hubert Amendt, geb. Maasbree 22.03.1867, overl. Blerick (Maasbree) 04.04.1867.

7.                   Hermanus Hubertus Amendt, geb. Blerick (Maasbree) 26.03.1868, bankwerker, overl. Venlo 27.01.1952, tr. Maasbree 16.09.1892 Joanna Petronella Nabben, geb. Blerick (Maasbree) 30.09.1867, overl. Venlo 08.01.1956, d.v. Antoon Nabben (1834-1896) en Joanna Teeuwen (1835-1911).
Ė Het ouderpaar AN en JT vormt tevens de kwartieren [8]/9] in de kwartierstaat Jacobus Petrus Johannes Nabben (1926-1971), hoogleraar Eindhoven.

8.                   Willemina Hubertina Amendt, geb. Blerick (Maasbree) 31.08.1869|a|; volgt [7].

9.                   Philippus Hubert Alphons Amendt, geb. Maasbree 19.08.1872, glasblazer, overl. Venlo 09.12.1943, tr. Maasbree 15.02.1901 Theresia Maria Louisa Schuurmans, geb. Venlo 14.08.1880, dienstmeid (1901), overl. Blerick 23.07.1955, d.v. Arnold Martin Hubert Schuurmans, timmerman, en Wilhelmina Adriana Blans.

10.               Peter Joannes Joseph Amendt, geb. Maasbree 31.07.1874, overl. Kerkrade 20.08.1957, tr. Herten 22.04.1898 Joanna Hubertina Schreurs, geb. Herten 28.10.1871, overl. Blerick (Maasbree) 30.03.1911, d.v. Joannes Hubertus Schreurs en Angelina Soentjens.

 

Noten: |a| moeder Hutjens.

 

[16] Christiaan Janssen, geb. Venray 15.10.1800, overl. Venray 25.04.1870, z.v. Jan Janssen en Elisabeth van Rijswijck; tr. Venray 13.04.1833

[17] Joanna Wismans, geb. Brukske (Venray) 23.06.1810, landbouwster (1876,1885), overl. Venray 02.12.1893, d.v. Arnold Wismans en Joanna Margaretha van Ham.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Janssen, geb. Vebnray 10.06.1834, landbouwer (1885), overl. Venray 02.09.1890.

2.                   Anna Maria Janssen, geb. Venray 23.11.1836, landbouwster, overl. Venray 03.03.1890, tr. Venray 06.05.1870 Willem Steeghs, geb. Horst 20.02.1842, landbouwer, z.v. Antoon Steeghs, landbouwer, en Petronella Verheijen.

3.                   Engelbertus Janssen, geb. Venray 12.01.1840, dienstknecht, overl. Venray 06.12.1904, tr. Venray 28.04.1876 Anna Maria Wismans, geb. Venray 08.02.1845, d.v. Martin Wismans, landbouwer, en Hendrina Trijnes, landbouwster.

4.                   Martinus Jenneskens, geb. Venray ca. 1842, winkelier, toverl. Venray 21.01.1887, tr. Anna Elisabeth Verheggen.

5.                   Arnoldus Janssen, geb. Venray 29.07.1842, overl. Venray 31.12.1926, tr. Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker 09.04.1872 Johanna Hendrika Janssen, geb. Overloon, d.v. Gerardus Janssen en Gertruda Francisca van Erp.

6.                   Peter Janssen, geb. Venray 03.04.1846, landbouwer (1883), overl. Venray 20.10.1926, tr. Venray 30.03.1883 Petronella Cox, geb. Horst 09.02.1854, d.v. Martin Cox en Lambertina Lemmen.

7.                   Hendrik Janssen, geb. Venray 14.03.1849; volgt [8].

 

[18] Wilm Jenneskens, geb. Leunen (Venray) 05.05.1809, akkerman (1832), overl. Venray 12.09.1865, z.v. Gerard Jenneskens, akkerman, en Anna Maria Smits, akkervrouw; tr. Venray 22.09.1832

[19] Theodora Wismans, geb. Leunen (Venray) 27.11.1807, overl. Venray 31.07.1871, d.v. Gerard Wismans (-1823) en Anna Maria Thielen, akkervrouw.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerard Jenneskens, geb. Venray 23.08.1833, overl. Venray 03.01.1906.

2.                   Martinus Jenniskens, geb. Venray 02.10.1841, knecht, tr. Bergen (L) 20.09.1873 Anna Elisabeth Verheggen, geb. Swalmen 27.06.1844, d.v. Joannes Theodorus Verheggen, akkerman, en Sibilla Janssen.

3.                   Peter Jenneskens, geb. Venray 25.03.1844, koopman, tr. Bemmel 06.02.1900 Johanna Wilbers, d.v. Jacobus Wilbers, tabaksplanter, en Catharina Bartels.

4.                   Antoon Jenneskens, geb. Venray 04.06.1847, dienstknecht (1854), overl. Venray 17.05.1918, tr. Venray 17.09.1875 Petronella Maas, geb. Venray 02.07.1854, dienstmeid (1875), d.v. Leonardus Maas, landbouwer, en Petronella Poels.

5.                   levenloze zoon, Venray 04.12.1848.

6.                   Maria Petronella Jenneskens, geb. Venray 11.09.1852; volgt [9].e

 

[20] Michael Doumen, geb. Neeroeteren 24.12.1799, molenaarsknecht (1838), overl. Venlo 29.12.1854|a||b|, z.v. Matias Doumen en Helena Brouwers; tr. Haelen 22.08.1838

[21] Petronella Custers, geb. Haelen 28.12.1810, overl. Haelen 19.07.1850, d.v. Joanna Custers, landbouwster (1838).

Uit dit huwelijk:

1.                   Mathias Doumen, geb. Haelen 18.11.1838.

2.                   Gerardus Doumen, geb. Beesel 09.10.1841.

3.                   Jacobus Doumen, geb. Haelen 22.04.1845; volgt [10].

4.                   Helena Daemen, geb. Haelen 13.10.1848, overl. Haelen 26.10.1848.

5.                   Helena Doumen, geb. Haelen 07.01.1850, dienstmeid (1883), overl. Beegden 27.10.1923, tr. Beegden 05.04.1883 Theodorus Hubertus Schreurs, geb. Swalmen 17.05.1853, z.v. Arnoldus Schreurs, landbouwer, en Wilhelmina Peters.

 

Noten: |a| Michiel, oud 57 jaar, geen ouders of partner vermeld (overl.akte Venlo 1854 no.164); |b| ook overl.akte Haelen 1854 no.23.

 

[22] Godefridus van Uffelt, geb. Maasbree 19.08.1810, molenaarsknecht (1844), molenmaker (1876), z.v. Matthias van Uffelt, timmerman, en Helena Baaten; tr. Arcen en Velden 22.04.1844

[23] Anna Margareta Wolters, geb. Arcen 22.12.1811, dienstmeid (1844), overl. Maasbree 16.06.1880, d.v. Petrus Joannes Wolters, metselaar, en Anna Mechtildis Jacobs.

Uit dit huwelijk (vader ook Godfried):

1.                   Maria Josepha van Uffelt, geb. Maasbree 05.08.1845; volgt [11].

2.                   Hubertina van Uffelt, geb. Maasbree 18.04.1847, overl. Maasbree 14.03.1907, tr. Maasbree 26.02.1886 Mathijs Trepels, geb. Maasbree 22.12.1834, landbouwer, z.v. Mechtilda Trepels.

3.                   Pieter Mathijs van Uffelt, geb. Maasbree 18.12.1849, overl. Maasbree 01.12.1907.

4.                   Helena van Uffelt, geb. Maasbree 04.05.1852, naaister (1884), overl. Maasbree 13.10.1905, tr. Maasbree 25.04.1884 Mathijs Thijssen, geb.Maasbree 06.06.1855, timmerman, z.v. Joannes Thijssen en Anna Maria Wijnen.

5.                   Anna Maria van Uffelt, geb. Maasbree 26.12.1856, overl. Maasbree 21.06.1928.

 

[24] Derk van Avezaath, dagloner (jan1814), landbouwer (dec1814), overl. Alphen 04.06.1818, z.v. Jan van Avezaath en Megchel Lagarde; tr. Alphen 19.01.1814|c|

[25] Arnolda Maria Kooijmans, ook Ardina/Ardijna, ged. Alphen 10.03.1793, dagloonster (1814), arbeidster (1823,1842), overl. Appeltern 30.05.1875, d.v. Kornelis Kooijmans, arbeider, en Johanna van de Wert; tr. 2e Appeltern 25.07.1823|a| Willem Antoon Steenbruggen, geb. ca. 1782, arbeider (1823), bouwman (1829), landbouwer (1833), overl. Alphen 25.05.1857, z.v. Antoon Steenbruggen en Antonia van Maasdijk.

†††† WSvS tr. 1e voor 1819 Helena van Zwolgen, geb. ca. 1784, overl. Alphen 19.09.1819, d.v. Sebert van Zwolgen en Johanna de Klein.

Uit het huwelijk van Avezaath-Kooijmans:

1.                   Johanna van Avesaat, geb. Alphen 01.12.1814, arbeidster, overl. Alphen 15.09.1894, tr. Appeltern 15.07.1841 Lambertus Graven, geb. Alphen 08.07.1814, arbeider, overl. Alphen 07.07.1863, z.v. Albert Graven en Elisabeth van Rijsewijk.

2.                   Gerrit van Avezaath, geb. Alphen 15.05.1817|b|; volgt [12].

Uit het huwelijk Steenbruggen-Kooijmans:

3.                   Derk Steenbruggen, geb. ca. 1823, overl. Appeltern 25.08.1832.

4.                   Gerardus Steenbruggen, geb. Alphen 09.06.1829, overl. Rotterdam 19.01.1897, tr. Lithoijen 25.05.1860 Justina Rovers, geb. Geffen 16.02.1829, overl. voor 1897, d.v. Antonia Joost Rovers.

5.                   Theodorus Steenbruggen, geb. Appeltern 27.04.1833, schoenmaker, tr. Appeltern 22.01.1875 Joanna van de Kamp, geb. ca. 1839, d.v. Jacobus van de Kaag en Antonia van Lent.

 

Noten: |a| bruid Ardijn Maria; |b| moeder Ardijn; |c| bruidegom Theodorus van Avesaad, z.v. Johannis en Machtildis Lagarden.

 

[26] Hendrik Savelkouls, geb. Obbricht ca. 1778, stuurman (1832), schipper en stuurman (1842), stuurman (1845), dagloner (1846), akkerman (1849), overl. Blerick (Maasbree) 11.12.1864, z.v. Arnold Savelkouls en Isa Savelkouls; tr.

[27] Helena CaniŽls, geb. Blerick ca. 1779, dagloonster (1846), akkervrouw (1849), overl. Blerick (Maasbree) 21.03.1853, d.v. Joannes Caniels en Joanna op ít Cleef.

Uit dit huwelijk (vader ook Heinrich/Hendrik/Henricus, ook Sebelkoul/Savelkoul/Savelkoels):

1.                   Jan Mathijs Savelkouls, geb. Blerick ca. 1806, overl. Blerick (Maasbree) 22.07.1854, tr. Joanna Duzard.

2.                   Wilhelmus Savelkouls, geb. ca. 1807, schipper (1834), winkelier (1842), overl. Arnhem 15.07.1884, tr. 1e voor 1834 Hermina Bokken, geb. ca. 1808, overl. Appeltern 05.09.1841, d.v. Jacobus Bokken en Johanna van Breugel; tr. 2e Appeltern 04.11.1842 Theodora Hoevenaars, geb. Wamel 09.11.1815, arbeidster (1842), overl. Appeltern 30.07.1872, d.v. Leonard Hoevenaars, arbeider, en Maria van Leur.

3.                   Ida Sabelkoul, geb. Blerick 29.04.1808, tr. Steven Gerard Dings, geb. Venlo 03.11.1807, molenaarsknecht, z.v. Jean Leonard Dings, hovenier, en Antoinetta Faessen.

4.                   Arnold Savelkoul, geb. Blerick 21.09.1809, arbeider, overl. Blerick (Maasbree) 01.06.1883, tr. 1e voor 1846 Joanna Kursten, overl. voor 1846; tr. 2e Maasbree 20.01.1846 Anna Maria Beerden, geb. Blerick 30.03.1806, overl. voor 1860, d.v. Jan Beerden en Willemina Beurskens; tr. 3e Maasbree 31.08.1860 Christina Elisabetha Notermans, geb. Blerick 26.08.1816, d.v. Joannes Josephus Notermans en Maria Catharina Lenssen.

5.                   Godfried Savelkoul, geb. Blerick 06.10.1810, tr. 1e Maasbree 22.04.1841 Cornelia Peeters, geb. Blerick 11.05.1816, overl. voor 1858, d.v. Conrard Peeters en Anna Peeters; tr. 2e Maasbree 09.04.1858 Margarietha Grubben, geb. Blerick (Maasbree) 03.10.1824, d.v. Andrijs Grubben en Joanna Peeters.

6.                   Joanna Catharina Savelkouls, geb. Blerick 17.09.1813, winkelierster (1849), overl. Venlo 27.02.1895, tr. Maasbree 01.02.1845 Jan Peters, geb. Venlo 10.04.1815, dagloner, overl. Venlo 14.06.1847, z.v. Mathijs Peters, hovenier, en Johanna Maria Janssen, hovenierster; tr. 2e Venlo 26.06.1849 Simon Wijlders, geb. Venlo 22.04.1825, gepasporteerd dragonder (1849), overl. Venlo 05.03.1899, z.v. Johannes Wijlders en Margaretha Halin.
†††† JP tr. 1e Venlo 17.07.1838 Agnes Kersten, geb. Venlo 06.11.1814, overl. Venlo15.08.1841, d.v. Christiaan Kersten en Maria Catharina Haanen.

7.                   Maria Elisabeth Savelkouls, geb. Maasbree 15.08.1815.

8.                   Petrus Savelkouls, geb. Maasbree 02.03.1817.
= w.s. Pieter Savelkouls, geb. Blerick 10.03.1817, tr. Maasbree 29.10.1840 Anna Huijs, geb. Blerick 09.10.1816, d.v. Conrard Huijs en Aldegonda Benders.

9.                   Johannes Savelkouls, geb. Maasbree 19.06.1819, overl. Blerick (Maasbree) 28.03.1824.

10.               Joanna Savelkouls, geb. Maasbree 28.04.1822.

11.               Maria Catharina Savelkouls, geb. Blerick 15.10.1823; volgt [13].

 

[28] Leonard Amendt, tr.

[29] Catharina Lemmen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Wilhelmus Amendt, geb. Ophoven 10.05.1819, molenaar, overl. Helden 15.03.1890, tr. Helden 07.02.1866 Hendrina Petronella Janssen, geb. Helden 05.08.1835, dienstmeid (1866), overl. Helden 16.05.1885, d.v. Jacobus Janssen en Gertrudis Daemen.

2.                   Leonardus Amendt, geb. Ophoven 28.05.1821; volgt [14].

 

[30] Jan Huijtjens, geb. Blerick ca. 1808, overl. Blerick (Maasbree) 31.05.1887, z.v. Lambert Huijtjens en Margarietha Engels; tr. Maasbree 05.05.1832

[31] Petronella Teeuwen, geb. Blerick ca. 1809, overl. Blerick (Maasbree) 17.01.1899, d.v. Winand Teeuwen en Petronella Hermans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Huijtjens, geb. Blerick (Maasbree) 23.10.1832; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren