Petrus Johannes Antonius Maria Kerkhof (1945-2015)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Het onderzoek naar de voorzaten van Antonius Johannes Kerkhof [2] loopt nog.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien februari 2019)

 


 

[1] Petrus Johannes Antonius Maria Kerkhof, Piet, geb. Breda 15.12.1945, ingenieur scheikundige technologie Eindhoven 1970, promotie Eindhoven 25.02.1975|a|, hoogleraar Eindhoven (1988-2010), overl. Arnhem 10.03.2015.
 
Noten: |a| proefschrift: A quantitative study of the effect of process variables on the retention of volatile trace components in drying; promotoren: H.A.C. Thijssen (1927-1985) en S. Bruin.

 

[2] Antonius Johannes Kerkhof, geb. Breda 05.03.1920, tr.
[3] Johanna Cornelia Pellis, geb. Breda 27.10.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Johannes Antonius Maria Kerkhof, geb. Breda 15.12.1945; volgt [1].

 

[4] Kerkhof

[5] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonius Johannes Kerkhof, geb. Breda 05.03.1920|a|; volgt [2].

 

Noten: |a| Bredasche courant 13.03.1920 (A.J. Kerkof, z.) (typo, geen ouders vermeld).

 

[6] Petrus Adrianus Pellis, geb. Ginneken en Bavel 18.05.1896, smid (1920), machinist, bankwerker, overl. na 1960, tr. Breda 27.09.1920

[7] Berdina Maria Martens, geb. Breda 02.02.1899, overl. Breda 28.07.1960.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Cornelia Pellis, geb. Breda 27.10.1921; volgt [3].

2.                   Zoon Pellis.

 

[8] 

[9]

 

[10] 

[11]

 

[12] Antonius Pellis, geb. Ginneken en Bavel 10.11.1857, arbeider (1886,1896), voerman (1911,1920), overl. Ginneken en Bavel 27.07.1940, tr. Princenhage 05.05.1886

[13] Cornelia van der Velden, geb. Princenhage 23.01.1862, arbeidster (1886,1896), overl. Ginneken en Bavel 28.08.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Pellis, geb. Ginneken en Bavel 09.03.1887, tr. Ginneken en Bavel 19.11.1913 Godefridus van de Ven, geb. Made en Drimmelen ca. 1880, fabrieksarbeider, z.v. Marijn van de Ven en Cornelia Johanna Struijk.

2.                   Johanna Pellis, geb. Ginneken en Bavel 14.09.1888, tr. Ginneken en Bavel 08.11.1911 Abraham Arie Krooswijk, geb. Geertruidenberg ca. 1882, sigarenmaker, z.v. Johannes Krooswijk en Johanna Reims.

3.                   Johannes Pellis, geb. Ginneken en Bavel 21.01.1890, overl. Ginneken en Bavel 08.02.1891.

4.                   Dina Pellis, geb. Ginneken en Bavel 23.09.1891.

5.                   Cornelia Elisabeth Pellis, geb. Ginneken en Bavel 08.02.1894, tr. Ginneken en Bavel 23.10.1918 Johannes Pellis, geb. Ginneken en Bavel ca. 1893, matroos eerste klasse der Koninklijke Nederlandsche Marine (1918), z.v. Adrianus Pellis, tuinman, en Hendrina van Dongen.

6.                   Petrus Adrianus Pellis, geb. Ginneken en Bavel 18.05.1896; volgt [6].

7.                   Johannes Pellis, geb. Ginneken en Bavel 12.04.1898.

8.                   Catharina Maria Pellis, geb. Ginneken en Bavel 01.12.1907.

 

[14] Carel Wilhelmus Martens, geb. Breda 27.02.1859, sigarenmaker (1885), dagloner (1888), koetsier (1889,1897), magazijn-bediende/knecht/meester (1899,1929), overl. Breda 26.01.1944, tr. Breda 22.01.1885

[15] Johanna Hollanders, geb. Breda 11.01.1868, overl. Breda 22.10.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Petrus Martens, geb. Breda 30.10.1885, beambte bij de gasfabriek, tr. Breda 08.08.1910 Maria Francisca Meuwese, geb. Breda 08.04.1886, d.v. Joannes Maria Meuwese, oppasser, en Geertruida Francisca Tijssen.

2.                   Petrus Jacobus Martens, geb. Breda 14.06.1888, overl. Breda 19.06.1888.

3.                   Maurits Wilhelm Martens, geb. Breda 11.06.1889, chocoladewerker, overl. Breda 21.02.1957, tr. Breda 13.05.1912 Johanna Maria van de Klundert, geb. Standdaarbuiten 02.10.1888, d.v. Hendrik van de Klundert en Catharina Heskens.

4.                   Maria Johanna Martens, geb. Breda 07.01.1892, overl. na 1949, tr. Breda 27.07.1914 Hendrikus Cas, geb. Breda 16.09.1890, koekbakker (1914), grondwerker (1949), overl. Breda 11.02.1949, z.v. Willem Cas, schoenmaker (1890), pakhuisknecht (1914), en Adriana Simons.

5.                   Johanna Maria Martens, geb. Breda 22.08.1894, overl. Breda 25.07.1947, tr. Breda 29.12.1919 Henri Hubert Marie Buijs, geb. Breda 02.02.1897, kellner, overl. Breda 02.06.1961, z.v. Antonius Buijs en Cornelia Johanna Maria Antoinette Frije.
†††† HHMB tr. 2e na 1947 Joanna Antonetta Koolen, overl. na 1961.

6.                   Jacobus Hendrikus Martens, geb. Breda 03.03.1897, timmerman, overl. Breda 22.03.1967, tr. Breda 05.05.1919 Antonia Nuiten, geb. Hooge en Lage Zwaluwe ca. 1895, dienstbode (1919), d.v. Adriaan Nuiten en Anna Maria Roeven.

7.                   Berdina Maria Martens, geb. Breda 02.02.1899; volgt [7].

8.                   Louisa Jacoba Martens, geb. Breda 23.06.1902, tr. Breda 27.08.1923 Johannes Henricus Jansen, geb. Oisterwijk ca. 1904, winkelier, z.v. Johannes Antonius Jansen en Antonia Klep.

9.                   Cornelis Hendrikus Martens, geb. Breda 06.09.1904, timmerman, tr. Breda 16.05.1929 Joanna Francisca Marijnes, geb. Eeckeren|a| ca. 1906, d.v. Petrus Cornelis Marijnes en Maria Philippina van Uffelen.

10.               Cornelia Petronella Martens, geb. Breda 02.05.1907, overl. Breda 30.06.1949, tr. Breda 21.05.1931 Marinus Johannes van Gageldonk, geb. Teteringen 20.01.1906, kleermaker, z.v. Johannes van Gageldonk, metselaar, en Anna Maria Antonia Vissers.

11.               Wilhelmina Maria Johanna Martens, geb. Breda 10.06.1912, tr. Breda 08.05.1940 Marinus Gerardus Kop, geb. Princenhage 04.07.1909, meubelmaker, z.v. Martinus Kop, timmerman, en Adriana Hendrickx.

 

Noten: |a| w.s. Ekeren, provincie Antwerpen, BelgiŽ.

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20]

[21]

 

[22]

[23]

 

[24] Joannis Pellis, geb. Rijsbergen 20.07.1826, arbeider, overl. Princenhage 26.10.1898, z.v. Antonij Pellis en Cornelia van den Broek; tr. 2e Ginneken en Bavel 09.12.1867 Adriana Liers, geb. Etten-Leur ca. 1820, arbeidster, d.v. Josephus Liers en Adriana Oomen; tr. 3e Ginneken en Bavel 29.11.1893 Antonetta Maria Snoijs, geb. Rijsbergen 08.12.1875, overl. Breda 21.11.1946, d.v. Adrianus Snoijs en Elisabeth Stoffelen; tr. Teteringen 28.04.1855

[25] Johanna van Bergen, geb. Chaam 07.10.1821, arbeidster (1857), overl. Ginneken en Bavel 28.05.1867, d.v. Johannes van Bergen en Maria Erms/Ermes.

†††† AL tr. 1e Ginneken en Bavel 29.04.1853 Wouter Schellekens, geb. Alphen ca. 1825, dienstknecht (1853), arbeider (1859), overl. Ginneken en Bavel 24.09.1859, z.v. Adriaan Jan Schellekens en Maria Antonissen, spinster (1853).

†††† AMS tr. 2e Princenhage 08.11.1899 Johannes Aarts, geb. Princenhage 21.04.1877, overl. Breda 18.05.1909|a|, z.v. Adrianus Aarts en Cornelia Wijnants; tr. 3e Teteringen 04.09.1912 Antonius Franciscus Aarts, geb. Princenhage 31.01.1888, overl. Breda 06.08.1958, jongere broer van Johannes Aarts.

Uit dit huwelijk (vader Johannes):

1.                   Johannes Pellis, geb. Ginneken en Bavel 08.03.1856, hovenier (1886), werkman (1889), arbeider (1897,1914), overl. Teteringen 23.01.1931, tr. Ginneken en Bavel 02.05.1888 Adriana Verhoeven, geb. Teteringen 24.11.1857, landbouwersmeid (1886), overl. Teteringen 12.02.1939, d.v. Wouter Verhoeven, landbouwer, en Anna Maria Liers.

2.                   Antonius Pellis, geb. Ginneken en Bavel 10.11.1857; volgt [12].

3.                   Cornelia Pellis, geb. Ginneken en Bavel 04.12.1859, overl. Ginneken en Bavel 17.09.1863.

4.                   Adrianus Pellis, geb. Ginneken en Bavel 05.11.1861, landbouwersknecht (1886), tr. Ginneken en Bavel 12.05.1886 Hendrina van Dongen, geb. Ginneken en Bavel ca. 1866, hovenierster (1886), d.v. Jacobus van Dongen, hovenier, en Helena Maas.

 

Noten: |a| ook overl.akte Princenhage 1909 no.73.

 

[26] Pieter van der Velden, geb. Princenhage 12.03.1817, bouwmansknecht (1843), arbeider (1847,1886), overl. Princenhage 08.05.1900, z.v. Antonie van der Velden en Maria Verwijmeren; tr. Princenhage 04.05.1843

[27] Maria Bruinlands, geb. Princenhage 07.03.1819, dienstmeid (1843), arbeidster (1847), overl. Princenhage 13.10.1865, d.v. Gerardus Bruinlands, arbeider, en Johanna de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van der Velden, geb. Princenhage 14.04.1847, arbeidster (1882,1886), overl. Princenhage 06.03.1896, tr. 1e Ginneken en Bavel 09.06.1882 Jacobus Mathijssen, geb. Rijsbergen ca. 1822, arbeider, z.v. Adrianus Mathijssen en Rosalia Staeij; tr. 2e Princenhage 21.07.1886 Theodorus Cooremans, geb. Princenhage 09.03.1845, arbeider, overl. Princenhage 22.05.1927, z.v. Johannes Cooremans en Cornelia van Dongen.
†††† JM tr. 1e Princenhage 28.04.1859 Johanna Woestenberg, geb. Princenhage ca. 1833, arbeidster, overl. Princenhage 08.03.1872, d.v. Antonie Woestenberg en Dingena van Rijen; tr. 2e Princenhage 26.06.1872 Jacomijna Poppelaars, geb. Princenhage 28.09.1828, overl. Princenhage 04.12.1880, d.v. Adriaan Poppelaars en Catharina Luijken.
†††† JP tr. 1e Princenhage 26.04.1855 Johannes de Ceuster, geb. Princenhage 07.06.1827, arbeider, overl. Princenhage 04.04.1862, z.v. Johannes de Ceuster en Elisabeth van Loenhout.
†††† TC tr. 1e voor 1886 Antonia Kanters, overl. voor 1886.

2.                   Antonius van der Velden, geb. Princenhage 27.05.1849, arbeider, overl. Princenhage 23.10.1927, tr. Princenhage 19.01.1876, Anna Cornelia Pinxteren, geb. Princenhage 03.01.1850, overl. Princenhage 12.02.1922, d.v. Marijnus Pinxteren, arbeider, en Cornelia Machielsen.

3.                   Gerardus van der Velden, geb. Princenhage 11.05.1851, arbeider, tr. Princenhage 18.10.1876 Johanna Balemans, geb. Zundert ca. 1855, dienstmeid (1876), d.v. Adriaan Balemans, arbeider, en Catharina Kools.

4.                   Maria van der Velden, geb. Princenhage 17.03.1854, dienstmeid (1873), overl. Princenhage 18.06.1923, tr. Princenhage 01.10.1873 Adrianus van Rijckevorsel, geb. Ginneken 13.03.1852, overl. Teteringen 28.01.1927, z.v. Pieter van Rijckevorsel, bouwman, en Cornelia Janssen.

5.                   Cornelia van der Velden, geb. Princenhage 09.12.1856, overl. Princenhage 01.11.1861.

6.                   Cornelis van der Velden, geb. Princenhage ca. 1860, arbeider, overl. Princenhage 30.03.1920, tr. voor 1885 Adriana Catharina Martens, geb. Rijsbergen ca. 1864, overl. Princenhage 17.01.1930, d.v. Hendrikus Martens en Adriana Maria Cox.

7.                   Cornelia van der Velden, geb. Princenhage 23.01.1862; volgt [13].

 

[28] Johannes Martens, geb. Ginneken en Bavel 11.05.1821|c|, arbeider (1856,1857), dagloner (1859), blekersknecht (1865,1869), overl. Breda 28.06.1887, z.v. Anna Maria Martens; tr. 2e Breda 13.09.1865 Adriana Catharina Niemans, geb. Breda 17.12.1825|a|, overl. Breda 31.12.1896|b|, d.v. Hendrikus Niemans, kannonier bij het Korps Rijdende Artillerie (1825), en Antonetta Braconniers//Antonia Francisca Brakkeniers; tr. 1e Ginneken en Bavel 26.04.1856

[29] Cornelia Johanna Gits, geb. Ginneken en Bavel 19.12.1823, dienstmeid (1856), overl. Breda 27.11.1860, d.v. Cornelis Gits, linnenwever (1823,1856), en Elisabeth Stram.

Uit het huwelijk Martens-Gits:

1.                   Cornelis Martens, geb. Ginneken en Bavel 16.02.1857, wachtmeester (1887), magazijnmeester (1918), overl. Breda 21.04.1926, tr. 1e Breda 21.04.1887 Huberdina Cornelia Rijnbout, geb. Breda 25.03.1863, overl. Breda 03.10.1917, d.v. Johannes Rijnbout, dagloner, en Maria Jacobs; tr. 2e Breda 11.04.1918 Henriette Wilhelmina Maria van den Dungen, geb. Nijmegen ca. 1860, overl. Breda 11.11.1928, d.v. Johannes van den Dungen en Anna Maria Goette.
†††† HWMvdD tr. 1e voor 1911 Henricus Franciscus Godefridus Milort, geb. Gorinchem ca. 1851, overl. Breda 01.02.1911, z.v. Martinus Milort en Lucia Spijkerman.

2.                   Carel Wilhelmus Martens, geb. Breda 27.02.1859; volgt [14].

3.                   Maria Theresia Martens, geb. Breda 03.11.1860, overl. Breda 27.02.1861.

Uit het huwelijk Martens-Niemans:

4.                   Maria Antonetta Martens, geb. Breda 05.03.1867, overl. Breda 16.08.1924, tr. 1e Breda 26.10.1891 Johannes Jonkers, geb. Oosterhout ca. 1865, dagloner, z.v. Willem Frederik Jonkers en Maria Weterings; tr. 2e Johannes Beerens, overl. Breda 31.05.1941, z.v. Hendrikus Beerens en Francisca Franken.

5.                   Lambertus Hendrikus Martens, geb. Breda 22.01.1869, dagloner, overl. Breda 29.10.1957, tr. Breda 02.05.1898 Johanna Boleij, geb. Uden 21.01.1877, overl. Breda 21.11.1955, d.v. Johannes Joseph Boleij, dagloner, en Catharina Lendi.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Antonetta, erkend bij huwelijk Breda 08.02.1827, aangifte door Hendrikus Niemans die erkent de vader te zijn (geb.akte Breda 1825 no.377); |b| moeder Braunniers; |c| aangifte door Christiaan Martens, 60 jaar, arbeider {grootvader} (geb.akte Ginneken en Bavel 1821 no.30).

 

[30] Petrus Hollanders, geb. Zundert 02.05.1824, dagloner (1854,1891), overl. Breda 23.01.1900, z.v. Jan Hollanders, veldwachter, en Cornelia de Moor; tr. Breda 16.10.1854

[31] Maria Denie, geb. Breda 25.12.1831, werkster (1854), overl. Breda 09.12.1909, d.v. Helena Denie (ca.1804-1870), werkster (1854).

Kind van Maria (erkend bij het huwelijk):

1.                   Helena Denie, later Hollanders, geb. Breda 10.08.1851|a|, overl. Breda 01.06.1855.

Uit dit huwelijk:

2.                   Adrianus Hollanders, geb. Breda 17.01.1855, overl. Breda 20.01.1855.

3.                   Jacobus Hollanders, geb. Breda ca. 1856, smid, overl. Breda 11.03.1929, tr. Breda 02.08.1880 Maria Ludovica van Heurck, geb. Antwerpen ca. 1859, dienstbode (1880), d.v. Catharina van Heurck.

4.                   levenloze zoon, Breda 15.12.1858.

5.                   Franciscus Hollanders, geb. Breda 11.12.1859, dagloner (1891), metselaar (1901), overl. Breda 28.10.1929, tr. 1e Breda 26.10.1891 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Breda 28.11.1899, ingeschr. Breda 28.03.1900) Cornelia Maria Petronella Brood, geb. Breda ca. 1869, d.v. Matheus Brood en Maria Braat; tr. 2e Breda 23.05.1901 Johanna de Jong, geb. Teteringen 26.04.1879, d.v. Johannes de Jong, schoenmaker, en Neeltje Moerland.

6.                   Petrus Hollanders, geb. Breda 21.05.1863, overl. Breda 04.11.1863.

7.                   Maria Hollanders, geb. Breda 09.09.1864, tr. Breda 26.01.1885 Theodorus Akkermans, geb. Oosterhout ca. 1863, dagloner, z.v. Pieter Akkermans en Pietronella van der Meulen.

8.                   Johanna Hollanders, geb. Breda 11.01.1868; volgt [15].

9.                   Petrus Hollanders, geb. Breda 15.03.1871, koopman, overl. na 1937, tr. Breda 24.12.1902 Johanna Verhallen, geb. Veghel ca. 1868, overl. Breda 16.01.1937, d.v. Hendrikus Verhallen en Jennemie van den Bogaart.
†††† JV tr. 1e Breda 04.10.1888 Franciscus van Oers, geb. Breda 08.07.1859, dagloner (1888), koopman (1902), overl. Breda 02.01.1902, z.v. Antonie van Oers, dagloner, en Petronella Tielemans.

10.               Adrianus Hollanders, geb. Breda 18.10.1873, koopman, overl. Breda 12.03.1944, tr. Breda 01.03.1897 Christina Frerejean, geb. Breda 18.03.1872, overl. Breda 09.04.1941, d.v. Joannes Frerejean, dagloner, en Maria Boree.

 

Noten: |a| aangifte door Martina Antonia Paulina Cranen, stadsvroedvrouw, 33 jaar (geb.akte Breda 1851 no.252).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren