Dono Kijne (1920-1995)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Dono Kijne, geb. Nijmegen 23.02.1920, eindexamen Amersfoort 1939|a|, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde A Utrecht 1946|b|, promotie Utrecht 28.05.1956|c|, stencillaar bij De Notedop (1945)|d|, medewerker onderafdeling der wiskunde TH Eindhoven (1963-1983), overl. Eindhoven 02.08.1995, crem. Heeze 07.08.1995, tr. voor 1953 Tineke Heskes, geb. Woerden 18.05.1921, overl. Eindhoven 13.03.2009, crem. Heeze 20.03.2009.
 
     “In Memoriam – Op 2 augustus overleed op 75-jarige leeftijd dr. Dono Kijne, oud-medewerker van de faculteit Wiskunde en Informatica.  Op initiatief van prof. Seidel, voorzitter van de toenmalige Onderafdeling der Wiskunde, werd Dono op 1 september 1963 benoemd tot wetenschappelijk hoofdambtenaar A.  Hij heeft dan al een 17-jarig dienstverband bij de overheid achter de rug: achteenvolgens als medewerker bij de Pensioenraad (1946-1948), als leraar in Den Haag (1948-1949) en in Zwitserland (1949-1950), als ‘instructeur’ in de wiskunde aan de TH Delft (1950-1957) en als onderdirecteur van de HBS in Delft (1957-1963).  Hij bracht dus een rijke ervaring mee als docent en organisator van onderwijs.  Wat het wetenschappelijk onderzoek betreft kon hij, naast enkele publikaties in tijdschriften bogen op een meetkundig georiënteerd proefschrift getiteld ‘Plane construction field theory’, voltooid in 1956 met prof. Freudenthal als promotor.  Het exact 25-jarig dienstverband van Kijne bij onze faculteit valt in twee duidelijk te onderscheiden perioden uiteen.  Gedurende 1963-1976 was hij werkzaam in de groep ‘Wiskundige methoden van de Operations Research’, onder leiding van prof. Benders; naast verwant onderwijs deed hij onderzoek in de lineaire en geheeltallige programmering.  In de periode daarna, van 1976-1983, was hij voornamelijk belast met service-onderwijs in de wiskunde en maakte als zodanig deel uit van de Groep Basisonderwijs.  In zekere zin was dat een natuurlijke overgang: de belangstelling van Kijne ging uiteindelijk toch het meest uit naar het onderwijs en hij heeft met grote toewijding zijn niet geringe gaven en werkkracht daaraan gegeven.  Zijn onderwijs, onze rector magnificus verzekerde mij dat recent nog, werd door de studenten zeer gewaardeerd.  Dono’s bestuurlijke werkzaamheden verdienen hier eveneens vermelding.  Aan het eind van de jaren zestig was hij voorzitter van het stafcovent van wetenschappelijk medewerkers en in die functie heeft hij een bijdrage geleverd aan het democratiseringsproces binnen de universiteit.  Enigszins in het verlengde daarvan ligt zijn lidmaatschap van de Hogeschoolraad.  Op 1 september 1983 maakte Dono gebruik van de vut-regeling.  Anticiperend op de daarbn komende periode en gezien zijn vitaliteit heb ik bij het afscheid toen een paar dichtregels van Greshoff aangehaald: ‘Ik heb de wereld voor mij en de tijd en lust in alle dolle streken.’  Tezamen met zijn vrouw Tineke heeft Dono daar geruime tijd van genoten.  Nu, twaalf jaren na dat afscheid, bij het sluiten van de kring, komt de weemoedige, vaak geciteerde dichter J.C. Bloem in gedachten: ‘Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij.’  Dono Kijne heeft grote verdiensten gehad voor het onderwijs in de wiskunde aan deze universiteit, en wij herinneren hem ons als bedachtzaam, beminnelijk, toegewijd en integer. – prof. Frans Schurer, voorzitter van de Groep Basisonderwijs”|e|
 
Noten: |a| De Nederlander 29.06.1939 (Johan van Oldebarneveld-gymnasium, tweede groep, geslaagd voor diploma B); |b| Trouw 06.03.1946; |c| proefschrift: Plane construction field theory; promotor: H. Freudenthal (1905-1990); |d| alias Borneo (De Notedop 11.05.1945, Delpher); |e| Cursor 38 (2) 31 augustus 1995 p.2.
 
[2] Hendrik Kijne, geb. Vlaardingen 04.05.1889, onderwijzer, overl. Amersfoort 09.04.1953, crem. Velsen (Westerveld) 13.04.1953, otr. Nijmegen/Amsterdam 01.08.1916, tr. Amsterdam 17.08.1916|b|
[3] Maria van Gool, geb. Amsterdam 28.02.1885, overl. Amersfoort 04.10.1966.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dono Kijne, geb. Nijmegen 23.02.1920|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 28.02.1920 (Burgerlijke stand van 21 Febr. Tot 28 Febr. 1920: M Kijne, geb van Gool, z); |b| Marie (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 18.08.1916).

 

[4] Jan Kijne, geb. Vlaardingen 30.05.1860, boekhouder (1916), overl. Vlaardingen 20.09.1960|b|; tr. 2e Vlaardingen 30.12.1896 Geertruida Kwakkelstein, geb. Vlaardingen 28.07.1869, overl. Vlaardingen 14.02.1952, begr. Vlaardingen (Alg.Bpl.) 19.02.1952; tr. ’s-Gravenhage 01.06.1887|a|

[5] Willemeintje de Bruin, ook Wilhelmina/Willemina/Willemijntje, geb. Zwolle 28.06.1867, overl. (kraambed) Vlaardingen 22.06.1891.

Uit het huwelijk Kijne-de Bruin:

1.                   Jan Kijne, geb. Vlaardingen 08.04.1888, overl. Vlaardingen 29.12.1894.

2.                   Hendrik Kijne, geb. Vlaardingen 04.05.1889; volgt [2].

3.                   Hugorinus Kijne, geb. Vlaardingen 25.05.1890, overl. Vlaardingen 22.11.1890.

4.                   Willemina Wernira Aleida Kijne, geb. Vlaardingen 16.06.1891, overl. Vlaardingen 13.07.1891.

Uit het huwelijk Kijne-Kwakkelstein:

5.                   Jan Kijne, geb. Vlaardingen 08.12.1897.

6.                   Anna Kijne, geb. Vlaardingen 04.12.1899, overl. Vlaardingen 19.10.1926.

7.                   Hugorina Agatha Kijne, geb. Vlaardingen 12.11.1901.

8.                   Cornelis Leendert Kijne, geb. Vlaardingen 1908.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Kijnen, tekent met Kijne, bruid Willemeintje (huw.akte ’s-Gravenhage 1887 no.470); |b| Rotterdamsch nieuwsblad 21.09.1960.

 

[6] Andries Johannes Jacobus van Gool, geb. Amsterdam 22|25.03.1854, behanger (1877,1904), makelaar in meubelen (1908), overl. Amsterdam 26.02.1918, begr. Amsterdam (Bpl. Vredenhof) 01.03.1918, tr. Amsterdam 27.09.1877|b||e|

[7] Carolina Augustine Louise Cladder, geb. Amsterdam 02.01.1857, overl. Huizen 12.05.1938, crem. Velsen (Westerveld) 16.05.1938.

Voorkind:

1.                   Theresia Johanna van Gool, geb. Amsterdam 06.07.1877|c||d|, naaister, overl. Amsterdam 06.01.1949.

Uit dit huwelijk:

2.                   Hendrik Christiaan Frederik van Gool, ook Heinrich Christiaan Friedrich, geb. Amsterdam 27.07.1879, behanger (1904), koopman (1916), overl. Amsterdam 24.05.1967, tr. Amsterdam 10.11.1904 Regina van Gool, geb. Amsterdam 19.04.1882, overl. Amsterdam 30.10.1960, d.v. Jacobus Marcelus van Gool, kantoorbediende, en Regina van den Berg.

3.                   Andries Johannes Jacobus van Gool, geb. Amsterdam 22.09.1881, overl. Amsterdam 27.10.1881.

4.                   Andries Johannes Jacobus van Gool, geb. Amsterdam 11.12.1882, winkelbediende (1910), koopman in meubelen (1918), overl. Voorburg 22.10.1919, tr. Amsterdam 16.06.1910 Julia Mathilda Hess, geb. Amsterdam 07.08.1882, overl. ’s-Gravenhage 28.01.1958, d.v. Joseph Hess en Helena Heumann.

5.                   Maria van Gool, geb. Amsterdam 28.02.1885; volgt [3].

6.                   Johanna Maria Jacoba van Gool, geb. Amsterdam 15.04.1887, tr. Amsterdam 19.03.1908 Hendrik Hamming, geb. Sint Annen (Ten Boer) 11.08.1884, kantoorbediende (1908,1916), overl. Maastricht 27.11.1953|a|, z.v. Fokke Hamming, wagenaar, en Jantje Alting.

7.                   Johannes Frederik van Gool, geb. Amsterdam 07.08.1889, koopman, overl. Huizen 04.05.1943, tr. Amsterdam 31.01.1918 Elisabeth Henriëtte Stork, geb. Amsterdam ca. 1894, overl. Huizen 02.03.1964, d.v. Hendrikus Adrianus Stork (1865-), makelaar, en Johanna Elisabeth Meijers (1865-).

8.                   Karel August Louis van Gool, geb. Amsterdam 22.03.1892, koopman (jan1918), assistent-accountant (aug1918), tr. ’s-Gravenhage 07.08.1918 (echtsch. vonnis Tribunal Civil de la Seine 13.06.1946, ingeschr. Suresnes 05.03.1947, kanttekening ’s-Gravenhage 28.08.1947) Maria Geertruida du Mosch, geb. Amsterdam 08.02.1890, kantoorbediende, d.v. Abraham du Mosch en Teunisje Klein.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hilversum 1953 no.795; |b| geen opmerking over wettiging van een kind (huw.akte Amsterdam 1877 reg.19 fol.21); |c| aangifte door Catharina Heulen, oud 57 jaar, vroedvrouw, tweede getuige Andries Johannes Jacobus van Gool  (geb.akte Amsterdam 1877 reg.? fol.156 no.5731); |d| door Andries en Carolina ‘voor het hunne erkend’ (geb.akte Amsterdam 25.07.1877 reg.6 fol.44 no.6260); |e| De Telegraaf 13.09.1901 (annonce voor 25{?}-jarige echtvereeniging).

 

[8] Jan Kijne, geb. Vlaardingen 10.03.1829, timmerman, overl. Vlaardingen 29.10.1910, tr. Vlaardingen 11.05.1859

[9] Hugorina Stam, geb. Vlaardingen 08.06.1835, overl. Vlaardingen 1921|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Kijne, geb. Vlaardingen 30.05.1860; volgt [4].

2.                   Agatha Kijne, ook Kijnen, geb. Vlaardingen 18.03.1862, overl. Vlaardingen 18.08.1899, tr. Willem Pieter van der Staaij, geb. IJsselmonde 1853, overl. Nieuwveen 08.12.1912, z.v. Pieter van der Staaij en Jacoba Johanna d’Hondt.

3.                   Adriana Maria Kijne, geb. Vlaardingen 06.12.1863, overl. 30.05.1960|b|, tr. Vlaardingen 29.10.1890 Hermanus van Enk, geb. Hoorn ca. 1865, overl. Vlaardingen 1934.

4.                   Leendert Kijne, geb. Vlaardingen 05.01.1866, timmerman, overl. Rotterdam 17.12.1931, otr. Vlaardingen/Middelburg 22.11.1889, tr. Middelburg 11.12.1889 Wilhelmina Susanna Doudeijns, geb. Middelburg 03.10.1865, overl. Rotterdam 03.04.1943, d.v. Jacobus Adrianus Doudeijns, pakhuisknecht (1865), koopman (1889), en Anna Cornelia Adriana van Puffelen.

5.                   Hugorinus Kijne, geb. Vlaardingen 02.06.1868, bestuurslid van Afdeeling N. Chr. G. O. V., Vereen. v. In- en Uitwendige Zending, Vereen. v. Bijz. Chr. Schoolonderwijs, Christelijk-Historische Kiesvereeniging, en Werkmansvereeniging Bid en Werk, overl. Vlaardingen 14.05.1913, tr. Vlaardingen 11.05.1892 Maria Figée, geb. Vlaardingen 01.05.1871, d.v. Isaak Samuel Figee en Sara Metzlar.

6.                   Willem Kijne, geb. Vlaardingen 30.07.1870, hoofdonderwijzer te Oudega (1900), hoofd ener school te Hoogeveen (1908) en te Hillegom (1922), overl. Hillegom 14.09.1951, begr. Hillegom (Alg.Bpl.) 17.09.1951, tr. Vlaardingen 13.11.1895 Jannetje Poot, geb. Vlaardingen 13.04.1872, overl. Hillegom 11.10.1933, begr. Hillegom (Alg.Bpl.) 14.10.1933, d.v. Jacob Poot en Antje van Zanten.

7.                   Johannes Kijne, geb. Vlaardingen 09.12.1872, dominee, predikant te Purmerland gem. Ilpendam (1905), Den Burg gem. Texel (1907-1912), Yerseke (1912-1916), Nijkerkerveen (1916-1918), Zevenhuizen (1918-1924), Woubrugge (1924-1927), Wageningen (1927-01931) en Rhenen (1931-1938), overl. Rhenen 23.11.1938, tr. Leiden 03.08.1905 Marijtje Pieternella van Hoeken, geb. Leiden 11.02.1879, overl. Rhenen 19.05.1958, d.v. Cornelis van Hoeken, scheepmaker, en Pieternella Tisseur.

8.                   Korstiaan Kijne, geb. Vlaardingen 31.01.1875, hoofd ener school te Zwolle (1904,1912), overl. Bussum 01.11.1954, tr. Vlaardingen 09.08.1899 Anna Cornelia Poot, geb. Vlaardingen 27.01.1875, overl. Bussum 27.10.1951, d.v. Jacob Poot en Antje van Santen.

9.                   Hillegonda Hugorina Kijne, geb. Vlaardingen 30.04.1878, overl. Rhenen 23.05.1936.

 

Noten: |a| De locomotief 10.05.1921 (Kijne, wed. H. Stam, 85 j., Vlaardingen); |b| Nieuwe Schiedamsche Courant 31.05.1960.

 

[10] Hendrik de Bruin, geb. Nijkerk 14.06.1842, timmerman (1867,1868), overl. ’s-Gravenhage 25.12.1870|a|, tr. Zwolle 06.09.1866

[11] Willemina Wernira Alida Janssens, geb. Zwolle 07.05.1835, winkelierster (1887), overl. tussen 1913 en 1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemeintje de Bruin, geb. Zwolle 28.06.1867; volgt [5].

2.                   Maria Samulina de Bruin, geb. Zwolle 02.12.1868, hoofdonderwijzeres, overl. ’s-Gravenhage 09.10.1931.

 

Noten: |a| e.v. Wilhelmina Maria Alida (overl.akte ’s-Gravenhage 1870 no.2842).

 

[12] Andries Johannes Jacobus van Gool, geb. Amsterdam 06.10.1823|24, winkelbediende (1851), kantoorbediende (1877), bediende (1882,1891), boekhouder (1892), bediende (1894), overl. na 1905, tr. Amsterdam 05.11.1851

[13] Theresia Johanna Godliep, geb. Amsterdam 27.04.1825, dienstbaar (1851), overl. tussen 1880 en 1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van Gool, geb. Amsterdam 26.02.1852, tr. 1e Amsterdam 09.10.1876 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 04.11.1886, ingeschr. Amsterdam 02.06.1887) Evert ten Braake, geb. Kampen 21.02.1850, zeevarende, z.v. Benjamin ter Braake, winkelier (1850), koopman (1876), en Marta Willemina Voorthuis; tr. 2e Amsterdam 03.11.1892 Johannes Michael Hardendorf, geb. Nijmegen 03.03.1841, spoorwegbeambte (1875), hoofdconducteur (1887), spoorbeambte (1892), gepensioneerd treincontroleur (1927), overl. Amsterdam 06.08.1927, begr. Amsterdam (RK Kerkhof St.Barbara) 09.08.1927, z.v. Andries Christiaan Hardendorf, sjouwer, en Joanna Maria Gijsberts.
     JMH tr. 1e Arnhem 03.02.1875 Christina Maria Hueting, geb. Arnhem 09.02.1838, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 05.01.1887, d.v. Christiaan Hueting, brouwersknecht, en Derkje Slaman.

2.                   Andries Johannes Jacobus van Gool, geb. Amsterdam 22|25.03.1854; volgt [6].

3.                   Jacqueline van Gool, geb. Amsterdam 25.12.1857, tr. 1e Amsterdam 15.04.1880 Johannes Wiggerd Capelle, geb. Steenwijkerwold 24.12.1850, timmerman, overl. voor 1905, z.v. Dirk Capelle, timmerman, en Elisabeth Voogd; tr. 2e Amsterdam 28.12.1905 Klaas Kroonenberg, geb. Zaandam ca. 1857/1858, werkman (1881), houtkopersknecht (1903), werkman (1905), z.v. Klaas Kroonenberg, winkelier, en Geertruida Hengermolen.
     KK tr. 1e Amsterdam 18.05.1881 Anna Janssen Agena, geb. ‘Lütelsberg in Oost-Vriesland’|a| ca. 1855, dienstbode (1881), d.v. Janns Jürgens Ohnen Agena, werkman, en Taatje Jacobs Meijer; tr. 2e Amsterdam 22.04.1903 Maria Frederika Elisabeth Steeman, geb. Amsterdam ca. 1868, overl. voor 1905, d.v. Johannes Derk Steeman en Jansje Bakker.

4.                   Johannes Frederik van Gool, geb. Amsterdam 08.02.1860, bekleder, tr. 1e Amsterdam 07.12.1882 Christina Harris, geb. Amsterdam ca. 1860, overl. Amsterdam 23.03.1884, d.v. Emilio Constantino Harris (ca.1825-1888), werkman (1882), koffiesorteerder (1884), en Pietertje Munnich; tr. 2e Amsterdam 17.07.1884 Eliza Margaretha Harris, geb. Amsterdam ca. 1857, oudere zuster van Christina.

5.                   Theresia Johanna van Gool, geb. Amsterdam 23.08.1863, tr. Amsterdam 11.10.1900 Gerrit Jacobus van Varik, geb. Den Helder 30.03.1864, vuurstoker, z.v. Gerrit Jacobus van Varik, zeilmaker bij de marine, en Geertruida Kaptein.

6.                   Johanna Maria Jacoba van Gool, geb. Amsterdam 06.11.1865, dienstbode (1891), tr. Amsterdam 13.08.1891 Pieter Barend Brinkman, geb. Amsterdam ca. 1866, amanuensis, z.v. Barend Garm Brinkman en Margaretha Abrams.

7.                   Geertruida van Gool, geb. Amsterdam 25.09.1867, tr. Amsterdam 11.08.1892 Elias Janse, geb. Amsterdam 02.10.1866, boekbinder, z.v. Elias Janse, linieerder, en Anna Helena Vos.

8.                   Jacobus Marcelus van Gool, geb. Amsterdam 11.08.1870, bekleder, overl. voor 1947, tr. Amsterdam 31.01.1894 Jacoba Cornelia Dirkje Brijnen, geb. Leiden 25.10.1874, overl. Amsterdam 25.12.1947, begr. Amsterdam (Bpl.Zorgvlied) 29.12.1947, d.v. Wilhelmus Brijnen, meubelmaker, en Barendina de Blauw.

 

Noten: |a| w.s. Lütetsburg. Landkreis Aurich, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 

[14] Heinrich Christian Friedrich Cladder, geb. Uedem 05.09.1819, steendrukker (1847,1879), overl. Amsterdam 01.07.1883; tr. 2e Amsterdam 29.07.1875 Anna Grietje Elizabet Meijer, geb. Amsterdam 05|16.10.1834, naaister, overl. na 1883, d.v. Gerhardus Johannes Meijer en Johanna Sophia Zilberg; tr. 1e Amsterdam 21.04.1847|a|

[15] Maria Agnes Haberkorn, geb. Amsterdam 02.02.1819, naaister (1847), overl. tussen 1872 en 1875.

    AGEM tr. 2e Amsterdam 04.12.1889 Johannes van den Bosch, geb. Amsterdam 12.05.1838, schachtenmaker (1862), werkman (1889), z.v. Pieter van den Bosch en Elisabeth Helmers.
     JvdB tr. 1e Amsterdam 29.10.1862 Maria Elisabeth Lont, geb. Amsterdam ca. 1840, naaister, overl. voor 1889, d.v. Jonas Lont en Elisabeth Stadtman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carolina Augustine Louise Cladder, geb. Amsterdam 02.01.1857; volgt [7].

2.                   Heinrich Christiaan Friedrich Cladder, geb. Amsterdam 17.11.1858, muziekmeester (1879), steendrukker (1919), otr. Amsterdam 17.07.1879, tr. Amsterdam 20.11.1879 Louisa Freislich, geb. Amsterdam 21.06.1860, d.v. Engelina Louisa Freislich.

3.                   Maria Amalia Cladder, geb. Amsterdam 02.04.1864, overl. Ermelo 15.05.1946.

 

Noten: |a| vader v/d bruidegom Christian Jacob.

 

[16] Jan Kijne, geb. Vlaardingen 17.01.1790, overl. Vlaardingen 25.07.1856, z.v. Cornelis Kijne en Maria van Teijlingen; tr. Vlaardingen 19.11.1817

[17] Ariaantje Wapenaar, ged. Vlaardingen 18.03.1792, overl. Vlaardingen 26.07.1866, d.v. Jan Pietersz Wapenaar en Maartje Verwol.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Kijne, geb. Vlaardingen 20.02.1825, overl. Vlaardingen 27.11.1848, tr. Vlaardingen 23.10.1844 Pieter van der Sjouw, geb. Vlaardingen 30.12.1822, overl. Vlaardingen 14.07.1869, z.v. Pieter van der Sjouw en Willemijntje van der Linde.

2.                   Jan Kijne, geb. Vlaardingen 10.03.1829; volgt [8].

 

[18] Leendert Stam, geb. Wieldrecht 17.06.1804, overl. Vlaardingen 31.05.1876, z.v. Teunis Leendertsz Stam en Hilligje Arijsd de Kievit; tr. Vlaardingen 21.11.1827

[19] Aagje Kok, geb. Spijkenisse 21.02.1804, overl. Vlaardingen 01.02.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerritje Stam, geb. Vlaardingen 22.08.1828, overl. Vlaardingen 09.09.1828.

2.                   Hillegonda Stam, geb. Vlaardingen 15.08.1829, overl. Vlaardingen 24.10.1829.

3.                   Hillegonda Stam, geb. Vlaardingen 03.05.1831.

4.                   Hugorina Stam, geb. Vlaardingen 30.09.1833, overl. Vlaardingen 19.07.1834.

5.                   Hugorina Stam, geb. Vlaardingen 08.06.1835; volgt [9].

 

[20] Aalbert de Bruin, ged. Nijkerk 14.03.1810, timmermansknecht (1835), timmerman (1836,1876), z.v. Hendrik de Bruin, timmerman, en Rijntje Everts; tr. Nijkerk 11.03.1835

[21] Willemijntje van Aller, geb. Nijkerk 10.08.1812, overl. Nijkerk 01.01.1875, d.v. Rutger van Aller, bakker, en Christina Tijssen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik de Bruin, geb. Nijkerk 13.11.1836, overl. Nijkerk 26.04.1837.

2.                   Rutger de Bruin, geb. Nijkerk 02.02.1838, hoofdonderwijzer, tr. Zwolle 27.08.1863 Hendrikje Magrita Beekman, geb., Zwolle 22.09.1834, d.v. Jan Beekman, kastenmaker (1834), timmerman (1863), en Lidia Feenstra.

3.                   Hendrik de Bruin, geb. Nijkerk 14.06.1842; volgt [10].

4.                   Christina de Bruin, geb. Nijkerk 08.09.1845, tr. Nijkerk 20.05.1874 Gerrit Johannes van der Werf, geb. ca. 1849, boekhandelaarsbediende, z.v. Gerrit van der Werf en Joanna Hermina Eeleveld.

5.                   Reindert de Bruin, geb. Nijkerk 04.01.1849, notarisklerk (1882), kassier (1894,1920), overl. Nijkerk 22.05.1920, tr. 1e Hattem 22.06.1882 Lubbarta Sanders, geb. Hattem 04.09.1849, overl. Nijkerk 26.03.1892, d.v. Derk Sanders, winkelier, en Hendrika Lubberta Visscher; tr. 2e Steenwijk 05.07.1894 Roelofje van Steen, geb. Steenwijk 02.05.1849, overl. Nijkerk 15.01.1938, d.v. Hendrik Meinardus van Steen, zilversmid (1849), goudsmid (1894), goud- en zilversmid (1903), en Jacobje Spanjaard.

6.                   Johannes de Bruin, geb. Nijkerk 29.05.1852, timmerman, overl. Nijkerk 02.05.1878, tr. Amsterdam 05.10.1876 Margaretha van der Huur, geb. Amsterdam ca. 1843, d.v. Lammert van der Huur en Ekelina Berendina Groeneveld.
     MvdH tr. 2e Weesp 29.01.1880 Arie van Schaik, geb. Muiden ca. 1841, z.v. Jacob van Schaik en Jacoba Beugelaar.
     AvS tr. 1e Nieuwer-Amstel 02.03.1876 Hendrikje Hol, geb. Ouder-Amstel ca. 1853, dienstbaar (1876), overl. voor 1880, d.v. Hendrik Hol en Cornelia Lam.

 

[22] Carel Hendrik Jansens, geb. Deventer 19.11.1811, horlogemaker (1834,1841), overl. Arnhem 02.12.1862|c||d|, z.v. Jacobus Jansens, gepensioneerd officier (1834), en Willemina Wernira Hartkamp; tr. Zwolle 09.10.1834|a|

[23] Maria Samulina Wentzel, geb. Zwolle 07.01.1815, overl. ’s-Gravenhage 31.07.1886|e|, d.v. Samuel Wentzel, vleeshouwer, en Maria Vredeveld.

Uit dit huwelijk (vader ook Karel, vader Janssens, moeder ook Wentsel):

1.                   Willemina Wernira Alida Janssens, geb. Zwolle 07.05.1835|b|; volgt [11].

2.                   Samuel Janssens, geb. Zwolle 30.03.1837,overl. Zwolle 10.04.1839.

3.                   Samuel Janssens, geb. Zwolle 14.04.1839, winkelier (1874), kruidenier (1880,1920), overl. ’s-Gravenhage 11.03.1920, tr. ’s-Gravenhage 15.04.1874 Petronella Kerkhoven, geb. De Bilt 10.03.1848, dienstbode (1874), overl. ’s-Gravenhage 12.05.1931, d.v. Aart Kerkhoven en Aaltje Niessen/Niezen.

4.                   Marinus Janssens, geb. Zwolle 18.01.1841, overl. Zwolle 20.12.1841.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Carel Hendrik Jansens, tekent met K.H.Janssens (huw.akte Zwolle 1834 no.104);  |b| vader Karel Hendrik Janssens, moeder Wentsel (geb.akte Zwolle 1835 no.182); |c| overledene Janssens, moeder W.Wernica; |d| ook overl.akte Nijkerk 1862 no.174; |e| overledene Maria Samuelina.

 

[24] Andries Johannes van Gool, geb. Amsterdam 28.09.1798, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 30.09.1798, baardscheerder (1822), aanspreker (1840,1856), overl. tussen 1851 en 1865, z.v. Jan van Gool, overleden buiten ’s lands, en Gerritje Drinkveld, naaister (1822); tr. Amsterdam 30.10.1822

[25] Maria Dubois, geb. Amsterdam 27.10.1800, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 02.11.1800, overl. tussen 1851 en 1865, d.v. Philippus Jacobus Dubois, sedert twee en twintig jaren absent (1822), en Maria Gijswijt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerritje van Gool, geb. Amsterdam 01.02.1823, tr. Amsterdam 02.07.1840 Barend Palthe, geb. Amsterdam 29.11.1818, behanger, z.v. Gerrit Jan Palthe en Maria Catharina Geelhuizen.

2.                   Andries Johannes Jacobus van Gool, geb. Amsterdam 06.10.1823|24; volgt [12].

3.                   Jacobus Marcelus van Gool, geb. Amsterdam 01.10.1825, letterzetter (1848), aanspreker (1889), tr. 1e Amsterdam 06.12.1848 Anna Margaretha Antonia Angenend, geb. Amsterdam 04.11.1823, dienstbaar (1848), overl. voor 1889, d.v. Hermanus Lambertus Angenend, likeurstokersknecht, en Petronella Wilhelmina Verhoeven; tr. 2e Amsterdam 14.11.1889 Elisabeth Bosch, geb. Amsterdam ca. 1837, dienstbaar (1869), d.v. Gerrit Bosch en Catharina Jansen.
     EB tr. 1e Amsterdam 05.05.1869 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 17.01.1889) Agnetus Johannes Huisman, geb. Amsterdam 29.06.1843, smidsknecht, z.v. Albert Huisman, wijnkopersknecht, en Maria Wilhelmina Johanna Appel.

4.                   Johanna Maria Jacoba van Gool, geb. Amsterdam 31.10.1831, tr. Amsterdam 20.08.1856 Jacobus van Tol, geb. Amsterdam 04.05.1832, stoelenmaker, z.v. Johannes van Tol en Jannetje Kerver.

5.                   Jan van Gool, geb. Amsterdam 11.01.1836, winkelknecht, tr. Amsterdam 08.11.1865 Geertruij Elisabeth Hendriksze, geb. Amsterdam 21|22.08.1841, dienstbaar (1865), d.v. Hendrik Hendriksze en Maria Louisa Prins.

 

[26] Johannes Fredrik Godliep, geb. Amsterdam 07.10.1794, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 12.10.1794, kleermaker (1822,1851), overl. voor 1865, z.v. Martinus Godliep en Reijkie van Sweeden; tr. 1e Amsterdam 13.11.1822|b| Maria Anthonia Mesker, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 08.09.1793, overl. voor 1824, d.v. Johannes Mesker en Maria Anthonia Brand; tr. Amsterdam 05.05.1824

[27] Jaqueline de Kijser, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 06.04.1788|a|, dienstbode (1824), overl. tussen 1851 en 1865.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theresia Johanna Godliep, geb. Amsterdam 27.04.1825; volgt [13].

2.                   Joannes Fredrik Godliep, geb. Amsterdam 06.07.1827, voerman, overl. tussen 1894 en 1903, tr. Amsterdam 19.04.1865 Geertrui de Vries, geb. Enkhuizen 16.08.1818, mutsenmaakster, overl. Amsterdam 1903|c|, d.v. Johannes de Vries en Albertje Sijmons Koopmans.

 

Noten: |a| dopeling Susanna, samen met twaalf andere kinderen gedoopt op verzoek van de regenten van het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam; |b| de bruidegom tekent met Godlieb; |c| De Tijd 05.11.1903 (Aangegeven op 2 November: C. Godliep-De Vries weduwe 85 j.).

 

[28] Jacobus Christianus Cladder, geb. Issum|a| 06.05.1800|1801, steendrukker (1847,1860), kartonwerker (1861,1869), overl. Amsterdam 06.11.1875|e|, tr. ca. 1818/1819

[29] Johanna Sybilla Harmina Kahr, ook Johanna Hermina Sebilla, geb. Issum 19.03.1797, overl. Amsterdam 13.07.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heinrich Christian Friedrich Cladder, geb. Uedem|b| 05.09.1819; volgt [14].

2.                   Cornelis Johannes Cladder, geb. Amsterdam 30.06.1822, koopman (1854), papierkoper (1856), tr. 1e Doornspijk 24.05.1854|c| Johanna Maria Plaat, geb. Amsterdam ca. 1819/1820, overl. voor 1856, d.v. Wilhelmus Albertus Plaat en Magtelt Lucretia Kool; tr. 2e Amsterdam 31.07.1856 Geertruij ter Meulen, geb. ca. 1824, d.v. Jan ter Meulen, boekdrukker, en Dirkje Kost.

3.                   Jacob Wilhelm Cladder, ook Jacob Willem, geb. Amsterdam 20.11.1824, steendrukker, kartonwerker (1851,1887), tr. 1e Amsterdam 23.07.1851 Maria Hendrika Wijnberg, geb. Amsterdam 06.12.1828, overl. voor 1856, d.v. Evert Wijnberg, timmerman, en Maria Hendrica van der Smieden; tr. 2e Amsterdam 30.04.1856 Maria Vrijdag, geb. Haarlem 03.06.1822, overl. voor 1887, d.v. Abraham Vrijdag en Anna de Hulst; tr. 3e Amsterdam 04.08.1887 Elisabeth Hoogendijck, geb. Amsterdam 25.04.1838, d.v. Anthonius Hoogendijck en Maria Elisabeth Smits.

4.                   Wilhelm Lodewijk Cladder, geb. Amsterdam 07.03.1824, koopman, overl. Amsterdam 31.03.1852.

5.                   Hermannus George Cladder, geb. Amsterdam 21.01.1827, steendrukker (1851,1858), tr. 1e Amsterdam 08.11.1854 Hendrika Rieckman, geb. Amsterdam 20.09.1832, dienstbode (1854), opgenomen Binnengasthuis (Afd. Vrouwen Zieken) 11.11.1857, overl. ald. 13.11.1857, d.v. Johann Henrich Georg Rieckman, tabakswinkelier, en Dirkje van der Velde; tr. 2e Amsterdam 08.09.1858 Eliesabeth Adriana van der Horst, geb. Amsterdam ca. 1834, d.v. Jan van der Horst, besteller, en Elisabeth Adrijaana Kruijff.

6.                   Pierre Frederic Cladder, ook Pieter Frederik, geb. Amsterdam 26.07.1830, steendrukker (1690), winkelier (1892), tr. 1e Amsterdam 07.11.1860 Wilhelmina Barendina Gronloh, geb. Amsterdam 03.01.1824, dienstbaar (1860), overl. voor 1892, d.v. Johan Henrich Gronloh en Mariane de Corbier; tr. 2e Amsterdam 31.03.1892 Martina Gerardina Jacobs, geb. Amsterdam 05.02.1851, overl. Amsterdam 07.05.1884, d.v. Paulus Andries Jacobs en Elizabeth van Loon.
     MGJ tr. 1e Amsterdam 21.08.1879 Wijbrand Willem Ernst Wegenaar, geb. Amsterdam 24.10.1848, kuiper, overl. Amsterdam 15.11.1886, z.v. Ernst Hendrik Wegenaar en Antje Frone.

7.                   Willem Frederik Georg Cladder, geb. Amsterdam 26.05.1833, tr. Amsterdam 07.11.1861 Maria Christina Edens, geb. Amsterdam 20.11.1836, dienstbaar (1861), d.v. Jacobus Philippus Edens en Evertje Tempelman.

8.                   Jean Theodore Cladder, geb. Amsterdam 12.10.1838, kastenmaker (1865), boekhouder (1869), koopman (1898), firmant van Cladder & Jansen (1886), tr. 1e Amsterdam 29.06.1865 Johanna Margaretha Koek, geb. Amsterdam 05.07.1833, overl. (kraambed) Amsterdam 17.02.1868, d.v. Jacobus Koek, winkelier, en Johanna Margaretha Paff; tr. 2e Amsterdam 24.06.1869 Antonia Jacoba Koek, geb. Amsterdam 05.07.1828, overl. Amsterdam 17.05.1897, oudere zuster van Johanna Margaretha; tr. 3e Amsterdam 03.02.1898 Everdina Geertruida Hermina Louisa Jung, geb. ’s-Gravenhage 02.05.1848, d.v. George Frederik Hendrik Jung en Anna Evers.
     EGHLJ tr. 1e Amsterdam 14.08.1873 Lourens Eduard Jansen, geb.Amsterdam 11.01.1848, koopman, firmant van Cladder & Jansen (1886), overl. Amsterdam 04.03.1886|d|, z.v. Laurens Jansen en Anna Maria Rijkens.

9.                   Jaqueline Herminette Frederique Cladder, ook Herminette|Hermina Jacqueline Frederika, geb. Amsterdam 09|19.12.1840, overl. Amsterdam 05.04.1922, tr. Amsterdam 05.05.1869 Adriaan Adriaans, geb. Amsterdam 18.08.1842, bediende, overl. tussen 1881 en 1922, z.v. Claas Adriaans, besteller, en Elisabeth Joanna Papendieck.

 

Noten: |a| in Kreis Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| destijds in Pruissen, nu in Kreis Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| beroep vader v/d bruidegom kastenmaker (huw.akte Doornspijk 1854 no.13); |d| e.v. Jong (annonce collectie CBG); |e| overledene Jacobus Christiaan, ‘in den ouderdom van 75 ½ jaar, na eene echtvereeniging van ruim 56 jaar’ (Opregte Haarlemsche Courant 10.11.1875).

 

[30] Friedrich August Haberkorn, geb. ‘Dresde in Saken’|c| ca. 1784, directeur van de Hoogduitsche Schouwburg, overl. Amsterdam 24.09.1826, z.v. Wilhelm Haberkorn en NN; tr.

[31] Auguste Louise Schirmer, geb. Wetzlar|b| ca. 1795, overl. Amsterdam 26.08.1826, d.v. Friedrich Schirmer en Sophie Schults.

Uit dit huwelijk (‘zes jonge kinderen’ in 1826):

1.                   ‘unser ältester Sohn’ Haberkorn, ‘in dem Alter von 10 Jahren, 2 Monaten und 13 Tagen’, overl. Amsterdam 15.05.1825.

2.                   Christiane Louise Auguste Haberkorn, geb. Aken 09.06.1816, dienstbaar (1849), overl. na 1886, tr. Amsterdam 01.08.1849 Jan Antonie Putman, geb. Ouder-Amstel 03.07.1817, kleermaker, overl. na 1886, z.v. Willem Putman en Elizabeth Twelkemeijer.

3.                   Carl Johann Haberkorn, geb. Aken 30.06.1817, kastenmaker (1854), timmerman (1880), overl. Amsterdam 14.12.1885|a|, tr. Amsterdam 06.09.1854 Anna Christina Droste, geb. Amsterdam 29.06|07.1825, naaister, overl. Amsterdam 22.11.1881, d.v. Hendrik Droste, timmermansknecht, en Pietronella Elisabet Trouwels.

4.                   Maria Agnes Haberkorn, geb. Amsterdam 02.02.1819; volgt [15].

5.                   Sophia Charlotta Haberkorn, geb. Amsterdam 25.09.1820, dienstbaar (1850), overl. na 1890, tr. Amsterdam 08.05.1850 Christianus Pauël, geb. Amsterdam 11.12.1819, oliekopersknecht (1850), metselaar (1877,1885), overl. na 1890, z.v. Christianus Pauël en Johanna Maria Huijsman.

6.                   Friedrich Heinrich Haberkorn, geb. Amsterdam 01.10.1823, letterzetter (1849), overl. Amsterdam 07.05.1876, tr. Amsterdam 02.05.1849 Johanna Maria van Cassenberg, geb. Amsterdam 25.01.1829, dienstbaar (1849), overl. na 1876, d.v. Christoffel van Cassenberg, steenhouwer, en Anne Wilffert.

 

Noten: |a| overleden Carel Albert Johan (annonce collectie CBG); |b| in Landkreis Lahn-Dill-Kreis, Bundesland Hessen; Dresden, Bundesland Sachsen.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)