Carel Koningsberger (1907-1991)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien maart 2020)

 


 

[1] Carel Koningsberger, geb. Buitenzorg 23.10.1907, promotie Utrecht 26.10.1936|a|, lector Leiden, hoogleraar Eindhoven (1957-1976), overl. 10.09.1991, tr. ’s-Gravenhage 1937|b| W. ten Bosch.

Uit dit huwelijk:
1.            Harry Koningsberger, geb. ca. 1947, overl. Leiden 18.11.1953, crem. 21.11.1953.

 

Noten: |a| proefschrift: De auto-inactiveering der auxinen; promotor: F. Kögl (1897-1959); |b| De Telegraaf 05.01.1937.

 

[2] Jacob Christiaan Koningsberger, geb. Hazerswoude 17.01.1867, doctoraalexamen wis- en natuurkunde Utrecht 1889, promotie Utrecht 28.10.1891|e|, leraar Rijks HBS te ’s-Hertogenbosch 01.09.1893, naar Indië (1894), directeur van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg (benoemd 11.09.1917 ingaande 01.01.1918), voorzitter van de Volksraad van Nederlandsch-Indië, minister van Koloniën (1926-1929), overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 19.03.1951, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust) 22.03.1951; tr. 1e Utrecht 29.03.1893 Manuella Ursule Mariana Hellendoorn, geb. Etten-Leur 24.10.1865, overl. a/b ‘Prinses Amalia’, Buitenzorg 1899, d.v. Hendrik Jan Dirk Hellendoorn (ca.1824-1898), student theologie Utrecht 13.09.1848, predikant te Nieuw- en St. Joostland (1856-1862), Leur (1862-1868) en Raalte (1868-1889), en Emilie Sophie Vorstius (ca.1837-1924); otr. 2e Buitenzorg 1902
[3] Bertha Rosine Margaretha Lang, geb. Buitenzorg 02.10.1874, lid Nationaal Comité ter huldiging van Koningin-moeder Emma|d|, OON 1929, overl. ’s-Gravenhage 02.05.1962, begr. Bilthoven.

Uit het huwelijk Koningsberger-Hellendoorn:

1.                   Victor Jacob Koningsberger, geb. Buitenzorg 10.02.1895|b|, promotie Utrecht 23.06.1922|a|, directeur proefstation voor de suikercultuur te Pasoeroean, hoogleraar Utrecht (1934-1965), lid KNAW 1946, RNL, CON, overl. Bilthoven (De Bilt) 28.02.1966, crem. Driehuis-Westerveld 03.03.1966, tr. Amsterdam 25.07.1922 Mathilde Johanna Dijkstra, geb. Makassar 26.04.1897, overl. Harmelen 26.10.1987, crem., d.v. Tjeerd Dijkstra (ca.1866-1942), griffier arrondissementsrechtbank, en Maagje Libosan.
Uit dit huwelijk: Victor Valentijn Koningsberger (1925-1970), hoogleraar Utrecht (1962-1970).

2.                   Jacob Christiaan Koningsberger, geb. Buitenzorg 27.03.1896|c|, dominee, predikant te Amsterdam (1928-1956), overl. Amsterdam 1956, tr. Rhoon 08.04.1920 Sophia Bastiana Noteboom, geb. Geldermalsen 29.07.1896, overl. Blaricum 08.12.1978, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 12.12.1978, d.v. Hendrik Johannes Noteboom, predikant te Geldermalsen (1889-1897) en Rhoon (1897-1928), en Sophia Wilhelmina Cornelia Fijnvandraat.

Uit het huwelijk Koningsberger-Lang:

3.                   Carel Koningsberger, geb. Buitenzorg 23.10.1907|f|; volgt [1].

 

Levensbericht: Parlement&Politiek

Noten: |a| proefschrift: Tropismus und Wachstum; promotor: F.A.F.C. Went (1863-1935); |b| Algemeen Handelsblad 16.03.1895; |c| Algemeen Handelsblad 01.05.1896 & RA 1897 p.343; |d| op 07.01.1929 (50-jarig huwelijk met Koning Willem III); |e| proefschrift: Bijdrage tot de kennis der zetmeelvorming bij de angiospermen; promotor: N.W.P. Rauwenhoff (1826-1909); |f| RA 1909 p.43.

 

[4] Victor Jacob Koningsberger, geb. Rotterdam 31.01.1840, predikant te Noordwijk aan Zee (1863-1865), Hazerswoude (1865-1867), Velp (1867-1871) en Utrecht (1871-1900), overl. Leerdam 1923; tr. 1e Rotterdam 20.05.1863 Magdalena Catharina Jurriaanse, geb. Rotterdam 21.05.1838|a|, overl. Noordwijk aan Zee 10.03.1864, d.v. Jan Hendrik Jurriaanse (1815-1872) en Adriana Catharina Hofstede (ca.1819-1897); tr. 2e Leiden 26.10.1865

[5] Josina Cornelia Tieleman, geb. Leiden 15.01.1844, overl. Leerdam 07.02.1929.

Uit het huwelijk Koningsberger-Jurriaanse:

1.                   Magdalena Catharina Koningsberger, geb. Noordwijk aan Zee 19.02.1864, overl. Rotterdam 21.07.1864.

Uit het huwelijk Koningsberger-Tieleman:

2.                   Jacob Christiaan Koningsberger, geb. Hazerswoude 17.01.1867; volgt [2].

3.                   Johanna Maria Koningsberger, geb. Velp (Rheden) 21.10.1868, tr. Utrecht 16.02.1899 Franciscus Hermannus van Leeuwen, geb. Vlaardingen ca. 1872, predikant te Rijsoord (1899-1904), Zundert (1904-1907) en Barendrecht (1907-1913), overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|c| 15.11.1913, z.v. Everardus Hendrikus van Leeuwen (1833-1913), promotie Utrecht 23.03.1859, predikant te Vreeland (1859), Vlissingen (1866), Vlaardingen (1869), Zutphen (1876), hoogleraar Utrecht (1886-1903), en Adriana Maria Theodora Repelius (1843-1912).

4.                   Johan Jacob Koningsberger, geb. Velp (Rheden) 09.12.1869, overl. 11.01.1963, begr. Leerdam (Alg.Bpl.), tr. Leerdam 04.10.1899 Hendrika de Hoog, geb. Gorinchem 03.04.1866, overl. Zeist 07.12.1947, begr. Leerdam (Alg.Bpl.), d.v. Hendrikus de Hoog en Jacoba Willemina Dekker.

5.                   Adrienne Koningsberger, geb. Utrecht 12.08.1873, overl. Scheveningen 13.08.1874.

6.                   Adrienne Koningsberger, geb. Utrecht 12.02.1880, overl. Zandvoort 26.09.1898|b|.

 

Noten: |a| Catharina Magdalena (geb.akte Rotterdam 1838 no.1177); |b| ingeschreven extract (overl.akte Utrecht 1898 no.1592); |c| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis.

 

[6] Carl Emanuel Friedrich Lang, overl. Buitenzorg (Res. Batavia) 18.08.1906, tr. Stuttgart 07.09.1865|b|

[7] Ida Bertha Emelie Winckelmann, geb. Erlingen Stuttgart ca. 1845, overl. Buitenzorg 14.10.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Helene Gerdrud Lang, geb. Semarang 15.10.1866.

2.                   Ida Emma Bertha Lang, geb. Semarang 01.04.1868, overl. Semarang 13.08.1868.

3.                   Alida Bertha Friederika Lang, geb. Semarang (NOI) 08.01.1871, overl. na 1934, tr. Koedoes (NOI) 1905 Hendrik Jan Wijers, geb. Zutphen 04.02.1859, resident te Madoera (1909-1911), overl. Zeist 18.03.1934.

4.                   Paul Eduard Carl Lang, geb. Buitenzorg 27.07.1872, overl. Garoet 21.05.1929, begr. Garoet (Nwe Bpl. in de Desa Tarogong)|a|.

5.                   Bertha Rosine Margaretha Lang, geb. Buitenzorg 02.10.1874; volgt [3].

6.                   Martha Cornelia Louise Lang, geb. Buitenzorg 23.06.1875, overl. ’s-Gravenhage 13.12.1968, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 17.12.1968, tr. Max du Rij van Beest Holle, geb. Ubbergen 24.08.1869, overl. Hedel 01.10.1943, z.v. Gerard du Rij van Beest Holle en Maria Charlotta Varkevisser.

7.                   Richard Carl Otto Lang, geb. Buitenzorg 25.09.1876.

 

Noten: |a| P.C. Bloys van Treslong, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, deel IV (1939), p.199; |b| RA 1881 p.219 (ingeschreven bijregister Semarang, bruidegom Karl Imanuel Frioedrich Lang, bruid Ida Emilie Winkelmann).

 

[8] Jacob Christiaan Koningsberger, geb. Amsterdam 10.09.1809, ged. Amsterdam (Herstel Evangelisch-Luthers) 22.09.1809, koopman, overl. Rotterdam 13.01.1890, tr. 1e Rotterdam 20.05.1835 Helena van den Berg, geb. Rotterdam 15.05.1813, overl. (‘aan de gevolgen eener voortdurende verzwakking’) Rotterdam 22.02.1837, d.v. Jan Cornelis van den Berg en Gijsberta van der Veur; tr. 2e Rotterdam 30.01.1839

[9] Wilhelmina Catharina Hendrina Witkamp, geb. Rotterdam 06.01.1817, overl. Rotterdam 03.12.1904.

Uit het huwelijk Koningsberger-van den Berg:

1.                   Cornelia Johanna Koningsberger, geb. Rotterdam 03.01.1837, tr. Rotterdam 12.09.1860 Gerardus Michiel Hogerzeil, geb. Augsbuurt (Kollumerland en Nieuwkruisland) 14.07.1835, overl. Rotterdam 25.03.1862, z.v. Simon Hogerzeil (1802-1870), predikant te Augsbuurt (1833), Fijnaart (1837), Genemuiden (1844-1845), Doornspijk (1845-1853), Scherpenisse (1853-1854), Wemeldinge (1854-1855), Nieuwe Tonge (1855), Berkel en Rodenrijs (1860), Wijk bij Heusden (1863), en Polsbroek (1865), en Jantien Landweer.

Uit het huwelijk Koningsberger-Witkamp:

2.                   Victor Jacob Koningsberger, geb. Rotterdam 31.01.1840; volgt [4].

3.                   Johannes Koningsberger, geb. Rotterdam 23.01.1841, overl. Rotterdam 20.05.1842.

4.                   Jacob Christiaan Koningsberger, geb. Rotterdam 07.03.1842, overl. Rotterdam 08.05.1842.

5.                   Hendrina Johanna Koningsberger, geb. Rotterdam 04.03.1843, overl. Bloemendaal 31.07.1911, tr. Rotterdam 08.08.1866 Cornelis Maurits de Wijs, geb. Alblasserdam 01.07.1839, overl. Bloemendaal 05.12.1923, z.v. Jean Esaie Christienne de Wijs en Marie Diederika Mandemaker.

6.                   Wilhelmina Catrina Koningsberger, geb. Rotterdam 01.03.1846, overl. Rotterdam 23.06.1846.

7.                   Jacob Christiaan Koningsberger, geb. Rotterdam 23.09.1847, overl. Rotterdam 01.01.1854.

8.                   Wilhelmina Catrina Koningsberger, geb. Rotterdam 15.07.1849, overl. Rotterdam 04.02.1879, tr. Rotterdam 11.08.1870 Johan Jacob Koningsberger, geb. Sint-Maria-Horebeke (België) ca. 1845, overl. Arnhem 13.06.1922, z.v. Victor Koningsberger en Joanna Catharina Blommaert.
     JJK tr. 2e Rotterdam 03.12.1880 Cornelia Jorissina van Voorthuijsen, geb. Rotterdam 24.08.1848, overl. Arnhem 17.03.1918, d.v. Dirk Gerrit Weigardus van Voorthuijsen en Elisabeth Anna Geertruida Sanderson.

9.                   Helena Gijsberta Koningsberger, geb. Rotterdam 17.04.1851, overl. Utrecht 21.11.1945, tr. Rotterdam 20.03.1879 Hendrik Wefers Bettink, geb. Utrecht 17.03.1839, promotie Utrecht 18.01.1870|a|, hoogleraar Utrecht (1877-1908), OON, RNL, overl. Utrecht 19.11.1921, begr. Utrecht (Alg.Bpl.) 23.11.1921, z.v. Dirk Cornelis Wefers Bettink, apotheker, en Johanna Paulina Schonenberg.
     HWB tr. 1e Utrecht 24.07.1872 Rosette Christina Osti, geb. Utrecht 01.05.1849, overl. Utrecht 29.03.1876, d.v. Nicolaas Clement Osti en Margaretha Christiana Klanck.

10.               Sara Henrica Koningsberger, geb. Rotterdam 31.10.1852, overl. Rotterdam 21.03.1855.

11.               Sara Henrica Koningsberger, geb. Rotterdam 12.01.1856, overl. Rotterdam 12.12.1856.

 

Noten: |a| proefschrift: Onderzoekingen over de oplosbaarheid van CO2 in water en den invloed dien sommige zouten daarop uitoefenen; promotor: E. Mulder (1832-1924).

 

[10] Adriën Tieleman, geb. Leiden 26.11.1807, zeepzieder, overl. Leiden 31.05.1884, tr. Leiden 04.06.1829

[11] Johanna Maria Veefkind, geb. Leiden 03.01.1808, ged. Leiden (Marekerk) 10.01.1808, overl. Leiden 26.03.1877.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Elisabeth Tieleman, geb. Leiden 13.05.1830, overl. na 1895, tr. Leiden 24.04.1850 Dirk Cornelis Dros, geb. Leiden 29.09.1827, particulier (1850), overl. Leiden 04.10.1895, z.v. Cornelis Dros en Catharina Maria Tieleman.

2.                   Hendrik Willem Tieleman, geb. Leiden 24.02.1833, overl. Leiden 30.07.1853.

3.                   Johanna Maria Adriana Tieleman, geb. Leiden 26.11.1834, overl. Leiden 02.04.1837.

4.                   Catharina Maria Tieleman, geb. Leiden 14.06.1836, tr. Leiden 15.02.1860 Jacob Eigeman, geb. Leiden 08.01.1832, predikant te Oud-Loosdrecht (1860-1863), Zevenbergen (1863-1866), Delfshaven (1866-1878), en Dordrecht (1878-1902), overl. Teteringen 10.11.1902, z.v. Jacob Eigeman, winkelier, en Johanna de Haan.

5.                   Johanna Maria Adriana Tieleman, geb. Leiden 07.05.1838, overl. Leiden 03.08.1884, tr. Leiden 05.12.1866 Louis Henri Antoine Bähler, geb. Doornspijk ca. 1838, predikant te Kesteren (1866), overl. na 1884, z.v. Christian Daniël Louis Bähler.

6.                   Anna Jacoba Tieleman, geb. Leiden 23.12.1839.

7.                   Adrianus Casparus Tieleman, geb. Leiden 29.12.1841, overl. Leiden 30.01.1857.

8.                   Josina Cornelia Tieleman, geb. Leiden 15.01.1844; volgt [5].

9.                   Casparus Cornelis Tieleman, geb. Leiden 29.01.1846, zeepzieder, tr. Leiden 18.10.1871 Maria van Hartrop, geb. Leiden 19.08.1847, d.v. Teunis Wilhelmus van Hartrop en Anna Clasina Olivier.

10.               Jacomina Henriette Tieleman, geb. Leiden 29.11.1847, tr. Leiden 18.05.1876 Diderik van Riessen, geb. Warmond 05.01.1847, notaris (1876), z.v. Adrianus van Riessen, opzichter van Rijkswaterstaat, en Cornelia Antoinette Stortenbeeker.

11.               Cornelis Nicolaas Tieleman, geb. Leiden 08.06.1850, overl. Zevenbergen 18.03.1911, begr. Zundert (NH Bpl.) 21.03.1911, tr. Zundert 24.07.1879 Jeanette Anna Cornelie Frederique van de Wall, geb. Breda 07.09.1855, overl. na 1911, d.v. Johan Jacob Wilhelm van de Wall en Anna Cornelia Bulckmans.

12.               Hendrik Willem Tieleman, geb. Leiden 27.10.1853, overl. Leiden 31.07.1933, tr. Zevenbergen 06.06.1879 Maria Henriette Dolk, geb. Zevenbergen 17.09.1855, d.v. Hendrik Dolk en Maria Kleersnijder.

 

[12] Lang, tr.

[13] N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carl Emanuel Friedrich Lang; volgt [6].

 

[14] Winckelmann, tr.

[15] N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ida Bertha Emelie Winckelmann, geb. Duitsland ca. 1845; volgt [7].

 

[16] Victor Jacob Koningsberger, geb. Utrecht ca. 1770, essaijeur bij het Kantoor van Waarborg der Gouden en Zilveren Werken, overl. (‘na eene langdurige ongesteldheid’) Rotterdam 18.03.1823, z.v. Victor Valentin Koningsberger en Anna Bos; tr.

[17] Cornelia Johanna Meder, geb. ’s-Gravenhage xx.07.1769, overl. (‘door een spoedig verval van krachten’) Rotterdam 05.05.1842, d.v. Jan Meder en Cornelia Goosen van der Wilde.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Jacob Koningsberger, geb. ’s-Gravenhage ca. 1806, tr. Rotterdam 24.05.1837 Sara Hendrika Krap, geb. Rotterdam 21.12.1808, ged. Rotterdam (ndg) 08.01.1809, d.v. Cornelis Leonardus Krap (-1839), en Hendrika van Doesburg.

2.                   Cornelia Johanna Koningsberger, geb. ’s-Gravenhage xx.10.1806, overl. (‘na eene langdurige uitterende ziekte’) Rotterdam 14.10.1823.

3.                   Jacob Christiaan Koningsberger, geb. Amsterdam 10.09.1809; volgt [8].

 

[18] Johannes Witkamp, ged. Rotterdam (ndg) 23.12.1788, overl. Rotterdam 11.03.1853, z.v. Harmen Willem Witkamp en Anna van der Spaan; tr. 1e Rotterdam 28.07.1813 Adriana During, geb. Rotterdam 28.12.1791, ged. Rotterdam (ndg) 08.01.1792, d.v. Coenraad During en Alida de Koning; tr. 2e Rotterdam 13.12.1815

[19] Hendrina van Boxel, ged. Rotterdam (ndg) 04.07.1784, overl. Rotterdam 31.12.1866, d.v. Thomas van Boxel en Catrina Groenewout.

Uit het huwelijk Witkamp-During:

1.                   Johanna Adriana Witkamp, geb. Rotterdam 29.01.1815, overl. Rotterdam 05.03.1818.

Uit het huwelijk Witkamp-van Boxel:

2.                   Wilhelmina Catharina Hendrina Witkamp, geb. Rotterdam 06.01.1817; volgt [9].

3.                   Johannes Thomas Witkamp, geb. Rotterdam 13.04.1819, overl. Rotterdam 18.04.1899, tr. Rotterdam 04.06.1845 Maria Carolina Elizabeth van der Steen, geb. Zevenaar ca. 1820, overl. Rotterdam 01.01.1900, d.v. Janus van der Steen en Catharina Margaretha de Winter.

4.                   Johanna Maria Witkamp, geb. Rotterdam 09.02.1821, overl. Rotterdam 03.02.1837.

5.                   Hendrina Geertruida Witkamp, geb. Rotterdam 24.10.1823, overl. Rotterdam 24.12.1908, tr. Rotterdam 18.05.1853 Jan George Vobbe, geb. Rotterdam 19.11.1824, z.v. Adam Hendrik Vobbe en Christina Henrietta Geertruida Weygand.

6.                   Wilhelmus Witkamp, geb. Rotterdam 30.06.1826, overl. Rotterdam 27.02.1876, tr. Amsterdam 05.10.1854 Susanna Catharina Bresser, geb. Leiden 22.09.1824, d.v. Jan Andries Bresser, stalhouder, en Susanna Nauta.

 

[20] Hendrik Willem Tieleman, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 11.07.1784, dekenfabrikant, overl. Leiden 17.05.1812, z.v. Arie Tieleman en Catrina Schreuder; otr. 2e Leiden (schepen) 20.02.1811, tr. Leiden 17.03.1811 Alida Sophia Coster, geb. Middelburg ca. 1786, overl  Leiden 08.06.1837, d.v. Adrianus Coster en Elisabeth Geertruida van Dijk; tr. 1e voor 1804

[21] Johanna Margaretha Howaarde, ged. Leiden (Lutherse Kerk) 08.04.1784, overl. Leiden 07.10.1810, begr. Leiden 10.10.1810.
     ASC tr. 2e Leiden 31.08.1814 Gijsbert Salomon van der Spruijt, geb. Leiden ca. 1792, koopman in granen, overl. Leiden 22.12.1834, z.v. Gijsbert van der Spruijt en Wilhelmina Maria van Heukelom.

Uit het huwelijk Tieleman Hoowaarde:

1.                   Catharina Mnaria Tieleman, geb. Leiden 29.12.1804, overl. Leiden 28.10.1835, tr. Leiden 26.09.1822 Cornelis Dros, geb. Nigtevecht 03.10.1800, winkelier, zeepzieder, overl. Leiden 01.05.1874, z.v. Dirk Dros (-1822) en Marritje de Vries (-1806).

2.                   Caspard Tieleman, geb. Leiden 11.09.1806, dekenfabrikeur, overl. Leiden 21.06.1828, tr. Leiden 02.03.1826 Maria Wilhelmina de Moen, geb. Leiden 12.01.1808, d.v. Benjamin de Moen (-1824) en Johanna Maria Wilhelmina Menzel.
     MWdM tr. 2e Leiden 16.08.1834 Anthony Brummelkamp, geb. Amsterdam 14.10.1811, predikant te Hattum (1834), leraar aan de theologische school te Kampen (1888), overl. Kampen 02.06.1888, z.v. Johannes Brummelkamp (1766-1849) en Anna Henriëtta Hesselink (1772-1841).|b|

3.                   Adrien Tieleman, geb. Leiden 26.11.1807|a|; volgt [10].

4.                   Jacomina Henriëtte Tieleman, geb. Leiden 28.09.1809, overl. Leiden 06.10.1846, tr. Leiden 13.09.1826 Benjamin Eigeman, geb. Leiden 23.04.1797, klerk ter secretarie van Rijnland (1819), klerk Hoogheemraadschap van Rijnland, overl. na 1846, z.v. Willem Eigeman, winkelier, en Maria Beuzemaker (-1806).
     BE tr. 1e Leiden 12.10.1819 Maria Geertruida Lezwijn, geb. Leiden 05.01.1800, overl. Leiden 20.12.1823, d.v. Paulus Glaude Lezwijn en Cornelia Librecht.

Uit het huwelijk Tieleman-Coster:

5.                   levenloze zoon, Leiden 18.01.1812.

 

Noten: |a| vader Henri Guillaume, moeder Jeanne Marguerite; |b| Anthony Brummelkamp, in Biografische Woordenboek Gelderland, deel 4 (2004), pp.44-47.

 

[22] Hendrik Veefkind, ged. Leiden (Pieterskerk) 12.05.1779, lakenverwer (1816), wollen manufactuurverwer (1820), blauwverver (1848), overl. Leiden 28.11.1848, z.v. Passchier Veefkind en Maria Hollebeel; otr. Leiden (schepen) 26.04.1800

[23] Johanna Maria Anslijn, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 12.11.1780, overl. Leiden 12.05.1835, d.v. Nicolaas Anslijn en Elisabeth Bols.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabeth Maria Veefkind, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 15.02.1801|a|, overl. Leiden 08.04.1821, tr. Leiden 23.09.1819 Jacobus Johannes Hepp, ged. Leiden 23.04.1797, fabrikeur (1819), muziekmeester (1828,1861), overl. Leiden 18.09.1861, z.v. Philip Hendrik Hepp en Johanna Maria le Francq.
     JJH tr. 2e Leiden 16.10.1828 Neeltje van der Horn, geb. Leiden 28.05.1806, overl. Leiden 19.02.1880, d.v. Jacob van der Horn en Catharina van Trotsenburg.

2.                   Hendrik Veefkind, ged. Leiden (Pieterskerk) 15.12.1802.

3.                   Anna Jacoba Veefkind, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 29.09.1805, overl. na 1838, tr. Leiden 29.03.1827 Zacharias Abraham Rozendaal, ged. Leiden 24.06.1798, dekenfabrikeur, overl. Leiden 18.03.1838, z.v. Jacobus Rozendaal en Dina van der Boon.

4.                   Johanna Maria Veefkind, geb. Leiden 03.01.1808; volgt [11].

5.                   Johanna Catharina Veefkind, geb. Leiden 30.04.1810, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 13.05.1810.

6.                   Nicolaas Johannes Veefkind, geb. Leiden 30.10.1814|b|.

7.                   Josina Cornelia Veefkind, geb. Leiden 27.08.1816.

8.                   Carolina Petronella Veefkind, geb. Leiden 28.03.1820, overl. Leiden 19.02.1857, tr. Leiden 14.05.1856 Johan Hendrik Eichman, geb. Leiden 04.07.1809, onderwijzer, z.v. Cornelis Eichman en Josina de Wijs.
     JHE tr. 1e voor 1845 Catharina Suzanna Johanna Simonetta van Gennep, overl. Leiden 19.12.1851; tr. 3e Leiden 05.10.1870 (echtsch. Arr.Rb. Leiden 24.02.1874|c|) Helena Hendrika Jansen, geb. Oud-Loosdrecht 08.06.1821, overl. Leiden 20.10.1899, d.v. Jan Jansen en Johanna Christina Virulij.
     HHJ tr. 1e Abcoude-Baambrugge 17.05.1839 Anthony Gijsberti Hodenpijl, geb. Schiedam ca. 1810, z.v. Hendrik Philippus Gijsberti Hodenpijl en Clara Maria Virulij.

 

Noten: |a| doopgetuige Elisabeth Bols {oma}; |b| w.s. is 30.09 bedoeld (geb.akte Leiden 04.10.1814 no.382); |c| annonce collectie Centraal Bureau voor Genealogie; de scheiding van tafel en bed lijkt niet ingeschreven te Leiden.

 

[24] Lang.

[25]

 

[26]

[27]

 

[28] Winckelmann.

[29]

 

[30]

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren