Klaas Kooij (1908-1997)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Klaas Kooij, geb. Leiden 17.12.1908, ingenieur scheikundige technologie Delft 1932, dir. Chamotte Unie N.V. (1971), lid college van curatoren TH Eindhoven (1966-1971), lid en voorzitter college van bestuur TH Eindhoven (1971-), RNL 1976, overl. Waalre 24.05.1997, crem. Heeze 28.05.1997, tr. 1e ’s-Gravenhage 23.11.1934 Machteld Mul, geb. ’s-Gravenhage 05.08.1907, overl. Geldermalsen 02.01.1958, begr. Geldermalsen 06.01.1958, d.v. Everard Cornelis Mul (1859-1924), notaris, en Maartje Eijben (1868-1961); tr. 2e Geldermalsen 28.09.1962 Martina Knottenbelt, Tine, geb. Hoogland 07.03.1906, ingenieur scheikundige technologie Delft 1932, raadg. ingenieur (1971), overl. na 1971, d.v. Johannes Karel Knottenbelt (1878-1944), econoom, en Hylkia ten Cate (1880-1963). [Geldermalsen 1971]
 
     “In Memoriam – Op 24 mei is ir. Klaas Kooij overleden, hij bereikte de leeftijd van 89 jaren.  Ir. Kooij was van 1996-1971 lid van het College van Curatoren van de toenmalige TH Eindhoven en werd in 1971 benoemd tot lid en eerste voorzitter van het CvB.  Van dit college had ik het genoegen deel te mogen uitmaken samen met Rieck, Vossers en Van Eerde.  De heer Kooij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de overgang destijds van de oude naar de nieuwe bestuursstructuur.  Samen met de toenmalige rector magnificus, prof. Vossers, slaagde hij erin om deze overgang soepel en efficiënt te laten verlopen.  Vanzelfsprekend waren er in de beginperiode van de Wet Universitaire Bestuurshervorming af en toe strijdpunten, met name met de studentengeleding.  Maar dankzij zijn heldere en concrete positiebepaling wist menige tegenspeler van Kooij waar hij stond.  In die situaties kon hij soms fel zijn, en kon hij met stemverheffing zijn standpunt verdedigen. Maar ondanks die felheid werd zijn optreden nooit onheus; hij respecteerde zijn tegenstander in het debat.  Wie goed observeerde zag bij dit type discussies soms een lichte twinkeling in zijn ogen, die verried dat hij met genoegen debatteerde.  Kooij had een daadwerkelijke belangstelling voor de mensen in de organisatie.  Menigmaal kon men hem met zijn onafscheidelijke pijp aantreffen in een werkplaats of laboratorium, waar hij zich door de betreffende medewerker liet informeren over diens bezigheden.  In die gesprekken kwam hij dikwijls meer te weten dan uit onderzoek-rapportages of werkverslagen die hij in een veelvoud ontving.  Ir. Kooij had een warm kloppend hart voor de instelling; hij was niet alleen intern actief betrokken bij ‘zijn’ TH, ook buiten de instelling vertegenwoordigde hij de Technische Hogeschool met verve.  Een markante persoon is niet meer in ons midden, de herinnering blijft bij menigeen in het geheugen gegrift. – dr.ir. H. de Wilt”|a|
 
Noten: |a| Cursor 39 (37) 5 juni 1997 p.2.
 
[2] Johannes Gijsbert Kooij, geb. Heiloo 05.07.1881, opzichter bij de bouwpolitie (1908), inspecteur bij het bouw- en woningtoezicht (1934), overl. ’s-Gravenhage 11.06.1968, begr., tr. Leiden 23.03.1908
[3] Henrica Gerritse, geb. Rotterdam 27.07.1877, overl. ’s-Gravenhage 24.02.1944, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 26.02.1944.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Kooij, geb. Leiden 17.12.1908; volgt [1].

2.                   Helena Jacoba Kooij, geb. Leiden 12.01.1914, tr. 20.03.1935 Jan Thomassen, geb. Rotterdam 17.11.1909, ingenieur scheikundige technologie Delft 1936, leraar m.o. (1971), z.v. Gerrit Jacobus Thomassen en Catharina Frederika Louisa van Ravenswaaij. [Haarlem 1968,1997].

 

[4] Klaas Kooij, geb. Velsen 05.11.1821, landbouwer (1843), landman (1849), overl. Leiden 06.06.1900|e|; tr. 1e Castricum 27.11.1843 (echtsch. 20.04.1881|c|d|) Trijntje Schipper, geb. Assendelft ca. 1819, van boerenbedrijf (1843), overl. Vreeland 21.06.1882, d.v. Pieter Schipper, landbouwer, en Seijtje Muis; tr. 2e Heiloo 05.05.1881

[5] Gezina Kipperman, geb. Velsen 09.04.1849, overl. Leidern 31.12.1907|e|.

Uit het huwelijk Kooij-Schipper:

1.                   Gijsbert Kooij, geb. Velsen 15.03.1846.

2.                   Pieter Kooij, geb. Velsen 19.01.1848.

3.                   Cornelis Kooij, geb. Velsen 23.06.1849, overl. Leiden 23.03.1931|b|, tr. Wassenaar 28.03.1889 Hendrika Mattiesing, geb.Wassenaar 19.07.1865, overl. Leiden 08.02.1930|a|, d.v. Jacob Mattiesing en Johanna Maria van den Berg.

4.                   Sijtje Antje Kooij, ook Antje Sijtje, geb. Naarden ca. 1853, overl. Vreeland 11.09.1928, tr. Vreeland 13.11.1878 Joost de Graaf, geb. Weesperkarspel ca. 1851, overl. Vreeland 16.09.1911, z.v. Jan Josephus de Graaf en Helena Meijer.

Uit het huwelijk Kooij-Kipperman:

5.                   Johannes Gijsbert Kooij, geb. Heiloo 05.07.1881; volgt [2].

 

Noten: |a| ook overl.akte Rijnsburg 1930 no.5; |b| ook overl.akte Rijnsburg 1931 no.9; |c| aant. op huw.akte Castricum 1843 no.9, wiewaswie; |d| tr. 26.11, ingeschr. 19.04 (huw.akte Heiloo 1881 no.3, wiewaswie); |e| Gesina, moeder la Poutre (overl.akte Leiden 02.01.1908 no.1).

 

[6] Arie Jacobus Gerritse, geb. Rotterdam 15.07.1844, werkman (1879), gaswerker (1881,1882), gasmeester (1887,1908), overl. Leiden 04.12.1937|c|, tr. Rotterdam 29.05.1872

[7] Helena Jacoba Trap, geb. Rotterdam 07.01.1851, overl. Leiden 20.09.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arie Jacobus Gerritse, geb. Rotterdam 06.04.1873, opzichter in een gasfabriek (1895,1908), overl. Bloemendaal 12.04.1956, tr. Wedde 11.12.1895 Martje Schipper, geb. Morige (Wedde) 23.12.1873, overl. Hilversum 05.02.1945, d.v. Remko Schipper, arbeider, en Geertje de Jonge.

2.                   Helena Jacoba Gerritse, geb. Rotterdam 22.03.1875, overl. Rotterdam 22.09.1939, tr. Leiden 08.03.1906 Eliza Jan Plat, geb. Rotterdam 18.09.1880, kantoorbediende, z.v. Simon Petrus Plat en Hendrika Martia Trap.

3.                   Hendrica Gerritse, geb. Rotterdam 27.07.1877; volgt [3].

4.                   Heijltje Gerritse, geb. Leiden 08.09.1879, tr. Leiden 09.06.1904 Frans Duk, geb. Leiden 03.04.1875, huisschilder (1904,1908), overl. Oegstgeest 08.02.1939|b|, z.v. Pieter Jacobus Duk, siganrenmaker, en Francina Catharina van der Zeeuw.

5.                   Eliza Jan Gerritse, geb. Leiden 19.08.1881, overl. Leiden 06.02.1882.

6.                   Eliza Jan Gerritse, geb. Leiden 16.11.1882, overl. Leiden 19.09.1884.

7.                   Jeannette Adriana Gerritsen, geb. Leiderdorp 02.02.1887, overl. Leiden 06.07.1965, tr. Leiden 18.10.1920|a| Pieter van der Meer, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 19.03.1891, gemeente-ambtenaar, z.v. Ype van der Meer, koetsier, en Anna Maria Plantenga.

 

Noten: |a| bruid Gerritsen, vader v/d bruid Gerretsen (overl.akte Leiden 1920 no.514); |b| ook overl.akte Leiden 1939 no.127; |c| ook overl.akte Rotterdam 1937 fol.s078.

 

[8] Gijsbert Kooij, geb. Uitgeest ca. 1792, landbouwer (1819), bouwman (1821), landman (1843), overl. Santpoort (Velsen) 31.08.1876, tr. Uitgeest 25.04.1819

[9] Krelisje Blauw, geb. Uitgeest ca. 1795/1796, overl. Santpoort (Velsen) 15.01.1877.

Uit dit huwelijk (moeder ook Crelisje/Cornelia, moeder veelal Blaauw):

1.                   Antje Kooij, geb. Velsen 02.07.1820, overl. Velsen 02.02.1841.

2.                   Klaas Kooij, geb. Velsen 05.11.1821|a|; volgt [4].

3.                   Krijntje Kooij, geb. Velsen 09.01.1825, kasteleinse (1861), overl. Alkmaar 30.07.1864, tr. 1e Alkmaar 29.02.1852 Aldert Waijboer, geb. Beemster ca. 1824, kastelein, overl. Alkmaar 06.06.1858, z.v. Pieter Waijboer en Neeltje Wijman, kastleleinse (1852); tr. 2e Alkmaar 13.01.1861 Jacob van der Wal, geb. Zoetermeer 17.09.1829, landman (1861), logementhouder (1867), overl. Nieuwer-Amstel 17.11.1888, z.v. Cornelis van der Wal, bouwman, en Neeltje van Driel.
     JvdW tr. 2e Alkmaar 08.12.1867 Pieternella Kamsteeg, geb. Hardinxveld 23.10.1844, d.v. Teunis Kamsteeg en Engeltje van Maaswaal.

4.                   Aaltje Kooij, geb. Velsen 30.03.1826, overl. Velsen 12.04.1827.

5.                   Cornelis Kooij, geb. Velsen 16.07.1827.

6.                   Aaltje Kooij, geb. Velsen 16.01.1830, tr. Velsen 22.04.1857 Daniël Meijer, geb. Uitgeest ca. 1830, landbouwer, z.v. Pieter Meijer, landbouwer, en Maartje Binnenwijzen.

7.                   Cornelia Kooij, geb. Velsen 23.10.1834, overl. Velsen 29.11.1857.

 

Noten: |a| moeder Cornelia Blaauw.

 

[10] Jan Kipperman, geb. Santpoort (Velsen) 07.10.1826, arbeider, overl. Leiden 02.05.1878|b|; tr. 2e Velsen 27.07.1871|c| Maria Elisabeth van Blijdestijn, geb. Amsterdam ca. 1829, overl. Haarlem 04.02.1888, d.v. Roelof van Blijdestijn en Susanna Bernardina van der Kinderen; tr. 1e Velsen 26.11.1848

[11] Grietje Lapoudré, geb. Amsterdam 08.10.1824, winkelierster (1848), overl. Haarlem 25.08.1868|d||e|.

     MEvB tr. 1e Bloemendaal 14.05.1854 Karel Hendrik de Rooij, geb. Bloemendaal 11.08.1833, metselaar, overl. Haarlem 17.11.1862, z.v. Daniel de Rooij, arbeider, en Marijtje Tavenier.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gezina Kipperman, geb. Velsen 09.04.1849; volgt [5].

2.                   Elizabeth Kipperman, geb. Velsen 04.01.1851, dienstbode, overl. Haarlem 24.11.1878.

3.                   Franciscus Kipperman, geb. Velsen 13.10.1852, koetsier (1885), oud-brievengaarder (1921), overl. Vlissingen 14.02.1936|a|, tr. Kapelle 20.11.1885 Catharina Snoep, geb. Goes 12.03.1848, dienstmeid (1885), overl. Wissenkerke 14.04.1921, d.v. Anthonij Snoep en Wilhelmina Jobse.

4.                   Wilhelmina Kipperman, geb. Velsen 27.06.1855, overl. ’s-Gravenhage 28.07.1929, tr. Oudewater 18.02.1886 Samuel Justus Montijn, geb. Oudewater 23.06.1839, overl. Oudewater 29.11.1902, z.v. Johannes Justus Samuel Justuszoon Montijn en Maria Clazina Johanna Konings.
     SJM tr. 1e Gouda 19.10.1870 Dirkje Hendrica Woerlee, ook Dirkje Hendrika, geb. Gouda ca. 1842, overl. Oudewater 28.09.1884, d.v. Johannes Wilhelmus Woerlee en Alida Berlijn.

5.                   Maria Catharina Kipperman, geb. Velsen 15.11.1857, overl. Velsen 20.08.1861.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wissenkerke 1936 no.7; |b| overl.akte Velsen 1878 no.57; |c| bruidegom wedr la Poedrie (huw.akte Velden 1871 no.20); |d| overl. la Poedrie (overl.akte Haarlem 1868 no.659); |e| ook overl.akte Velden 1868 no.100.

 

[12] Jacob Gerritse, geb. Rotterdam 20.05.1817, pakhuisknecht (1844), overl. Rotterdam 13.10.1868; tr. Rotterdam 26.05.1841

[13] Heiltje Takkebos, geb. Charlois 10.03.1816, overl. Rotterdam 03.03.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arie Jacobus Gerritse, geb. Rotterdam 15.07.1844; volgt [6].

2.                   Hermina Heiltje Gerritse, geb. Rotterdam 06.07.1847, tr. Rotterdam 12.12.1883 Hendrik Jacobus Boogerd, geb. Rotterdam 30.06.1854, overl. Rotterdam 30.04.1904, z.v. Hendrik Jacobus Boogerd en Petronella van der Roest.

 

[14] Eliza Jan Trap, geb. Rotterdam 02.04.1818, agent van politie (1851,1863), overl. Rotterdam 19.01.1900, tr. Rotterdam 28.10.1846

[15] Henrika Bijkerk, geb. Rotterdam 26.08.1821, overl. Rotterdam 02.05.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henrika Maria Trap, geb. Rotterdam 15.02.1847, overl. Barendrecht 14.11.1933, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 17.11.1933, tr. Rotterdam 22.12.1875 Simon Petrus Plat, geb. Rotterdam 08.03.1850, overl. Rotterdam 12.03.1919, z.v. Cornelis Plat en Neeltje van Wijk.
     SPP tr. 1e Josina Wilhelmina van der Meer, geb. Rotterdam 08.07.1845, overl. Rotterdam 06.01.1875, d.v. Gijsbertus Hendrikus van der Meer en Maria Johanna Krugers.

2.                   Elias Johannes Trap, geb. Rotterdam 13.10.1848, overl. Oegstgeest 28.03.1906|a|, tr. 1e Rotterdam 31.07.1872 Maria Vermeulen Minkwit, geb. Kralingen 11.08.1850, d.v. Willem Vermeulen Minkwit en Hermina van Ewijk; tr. 2e Rotterdam 03.12.1884 Maria Elizabeth Schreuder, geb. Rotterdam 03.04.1856, overl. Rotterdam 14.11.1916, d.v. Johan Adam Schreuder en Johanna van Raamsdonk.

3.                   Helena Jacoba Trap, geb. Rotterdam 07.01.1851; volgt [7].

4.                   Paulina Augusta Wilhelmina Trap, geb. Rotterdam 20.05.1855, overl. Rotterdam 25.11.1871.

5.                   Jeannette Adriana Elizabeth Trap, geb. Rotterdam 06.10.1857, overl. Driebergen-Rijsenburg 21.07.1946.

6.                   Adriana Johanna Trap, geb. Rotterdam 20.12.1859, overl. Driebergen-Rijsenburg 12.01.1945.

7.                   Wilhelmina Christina Elize Trap, geb. Rotterdam 21.03.1863, overl. Rotterdam 09.03.1866.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam 1906 fol.s019 no.46.

 

[16] Elbert Kooij, geb. Nijkerk 13.06.1746, landbouwer, overl. Uitgeest 19.04.1828|a|, z.v. Gijsbert Kooij en NN; tr.

[17] Antje Poel, geb. Kuinderd 20.11.1759, overl. Uitgeest 18.01.1824, d.v. Pieter Poel en Aaltje Smiggies.

– Er is een Elbert, ged. Nijkerk (ndg) 18.06.1747, z.v. Gijsbert Elbertzen en Teuntje Teuniszen.

– Trouwboek Nijkerk (ndg) 1731-1750: Gijsbert ELBERTSE, j.m. van Nijkerk en Teuntje TEUNISSE, j.d. van Venendaal.

o. tr. 27 nov. 1745, attest na Venendaal den 15 dec. 1745.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gijsbert Kooij, geb. Uitgeest ca. 1792; volgt [8].

2.                   Pieter Kooij, geb. Uitgeest ca. 1794, landbouwer, overl. Uitgeest 17.03.1881, tr. Uitgeest 03.02.1831 Trijntje Kabel, geb. Uitgeest ca. 1809, dienstbaar (1831), overl. Uitgeest 30.01.1850, d.v. Nan Kabel, arbeider, en Guurtje Bourgonje.

3.                   Jacob Kooij, geb. Uitgeest ca. 1795/1796, van boerenbedrijf (1822), landbouwer (1866), overl. Egmond-Binnen 05.02.1880, tr. 1e Uitgeest 07.07.1822 Guurtje Brasser, geb. Uitgeest ca. 1802, overl. Uitgeest 25.10.1865, d.v. Teunis Brasser en Neeltje Krijter; tr. 2e Egmond-Binnen 27.09.1866 Rachel Planteijdt, geb. Egmond aan Zee ca. 1807, overl. Egmond-Binnen 30.10.1888, d.v. Teunis Planteijdt, reder, en Sieuwtje Bak.
     RP tr. 1e Egmond aan Zee 16.05.1830 Anthonie van Egmond, geb. Egmond aan Zee ca. 1807, broodbakker, overl. Egmond aan den Hoef (Egmond-Binnen) 05.09.1864, z.v. Christiaan van Egmond (ca.1774-1836), burgemeester van Egmond-Binnen, van Egmond aan Zee en van Wimmenum, en Trijntje van Groningen.

4.                   Teuntje Kooij, geb. Uitgeest ca. 1798, overl. Heemskerk 01.08.1839, tr. Uitgeest 09.05.1833 Jan Daam Middelkoop, geb. Assendelft ca. 1792, grutter (1817), landbouwer (1833), logementhouder (1846), overl. voor 1864, z.v. Klaas Middelkoop en Sijbreg Boekholt.
     JDM tr. 1e De Rijp 28.12.1817 Guurtje Krijter, geb. Krommenie ca. 1796, overl. Uitgeest 10.01.1833, d.v. Pieter Krijter en Bregtje Haseven; tr. 3e Heemskerk 17.09.1846 Lijsje Posch, geb. Ilpendam ca. 1813/1815, dienstbode (1846), overl. Uitgeest 27.12.1895, d.v. Jan Posch en Pietertje Vreugt.
     LP tr. 2e Heemskerk 20.11.1864 Johannes van Zeland, geb. Uitgeest 10.01.1825, landbouwer, overl. Bergen (NH) 26.04.1902, z.v. Johannes van Zeland, smid, en Marijtje Hennebier.
     JvZ tr. 2e Egmond-Binnen 10.01.1901 Jannetje Peperlaan, bijgenaamd van Beek, geb. Egmond-Binnen 16.06.1856, overl. Heiloo 12.04.1934, d.v. Pieter Peperlaan, bijgenaamd van Beek, en Trijntje Reevers.
     JvB/JP tr. 1e Pieter Melker, geb. Egmond-Binnen ca. 1846, overl. Egmond-Binnen 19.12.1895, z.v. Meins Melker en Elisabeth Kuis; tr. 3e Bergen (NH) 27.05.1903 Klaas Kok, geb. Oude Niedorp 13.03.1841, landman, overl. Heiloo 23.02.1908, z.v. Cornelis Kok en Neeltje Kap, boerin (1873).
     KK tr. 1e Warmenhuizen 14.11.1873 Trijntje Strooper, geb. Warmenhuizen ca. 1828/1829, overl. Warmenhuizen 15.03.1890, d.v. Arie Strooper en Antje de Groot.

 

Noten: |a| geb. Nijkerk 13.06.1746, ‘de naam van de moeder onbekend’ (overl.akte Uitgeest 1828 no.8).

 

[18] Klaas Blauw, tr.

[19] Krijntje Zwemmer, d.v. Cornelis Zwemmer.

Uit dit huwelijk (vader ook Blaauw):

1.                  

2.                   Antje Blaauw, geb. Uitgeest ca. 1788, landvrouw, overl. Kwadijk 05.02.1847, tr. 1e Pieter Bakker, overl. voor 1829, z.v. Jacobus Bakker; tr. 2e Edam 24.05.1829 Ariaan Pontman, geb. Purmerend en den Ilp ca. 1780, landman, overl. Edam 20.01.1840, z.v. Jan Pontman en Ariaantje Ariaans van der Meulen.
     AP tr. 1e Aaltje Sent, geb.Steenwijk 15.07.1766, overl. Ilpendam 30.08.1828.

3.                   Barber Blauw, ook Blaauw, geb. Uitgeest ca. 1790, overl. Uitgeest 21.04.1860|a|, tr. 1e Uitgeest 27.04.1817 Klaas Bakker, geb. Assendelft ca. 1788, bouwman, overl. Assendelft 07.08.1823, z.v. Cornelis Dirksz Bakker en Antje Cornis Tavenier; tr. 2e Assendelft 19.03.1826 Cornelis de Wit, geb. Wormer 12.11.1800, boerenknecht (1826), landman (1830), overl. Uitgeest 29.03.1830, z.v. Pieter de Wit en Claartje Schippers, ook Saartje Schipper.

4.                   Krelisje Blauw, geb. Uitgeest ca. 1795/1796; volgt [9].

5.                   Maartje Blaauw, geb. Uitgeest ca. 1797/1798, overl. Wijdewormer 11.12.1862, tr. Uitgeest 27.04.1823 Jan Haan, geb. Assendelft ca. 1799, landbouwer, overl. Wijderwormer 03.03.1872, z.v. Klaas Jansz Haan, landbouwer, en Maartje Jansz Biere.

6.                  

 

Noten: |a| wede Cornelis Bakker (overl.akte Uitgeest en Marken-Binnen 1860 no.12).

 

[20] Frans Kipperman, geb. Velsen ca. 1802/1803, kleermaker, overl. Velsen 10.03.1869, z.v. Frans Kipperman (ca.1781-na1848), kleermaker, en Maria Catharina Visser; tr. Velsen 21.01.1826

[21] Gijsje Gaukes, geb. Velsen 25.12.1800, dienstbaar (1826), overl. Santpoort (Velsen) 03.03.1878, d.v. Jan Gaukes, ook Jannes Goukes, en Albertje Harmsen.

Uit dit huwelijk (moeder ook Geesje, ook Goukes):

1.                   Jan Kipperman, geb. Santpoort (Velsen) 07.10.1826; volgt [10].

2.                   Maria Catharina Kipperman, geb. Velsen 02.03.1828, overl. Velsen 17.08.1834.

3.                   Frans Kipperman, geb. Velsen 15.12.1829, overl. Velsen 01.01.1830.

4.                   Gerrit Kipperman, geb. Velsen 20.05.1831, tuinknecht (1855), tuinman (1892), overl. Velsen 24.09.1892, tr. Haarlem 21.11.1855 Alida van Musscher, geb. Haarlem 02.01.1834, dienstbode (1855), overl. Velsen 03.02.1911, d.v. Jan van Musscher en Cornelia Hessels.

5.                   Albertje Kipperman, geb. Velsen 30.07.1834, dienstbode (1858), overl. Haarlem 30.08.1896, tr. 1e Haarlem 10.11.1858 Pieter Kruiswijk, geb. Boskoop 30.06.1832, boomkweker, overl. Haarlem 08.01.1859, z.v. Saartje Kruiswijk; tr. 2e Haarlem 08.05.1861 Johannes Dirk Karstens, geb. Leiden 11.12.1834, kuiper, overl. Heemstede 09.05.1890|a|, z.v. Jacobus Hendrik Karstens, kuiper, en Evertje van Deventer.

6.                   Frans Kipperman, geb. Velsen 25.03.1837, overl. Spaarndam 02.09.1878, tr. Spaarndam 25.07.1867 Catharina Alida Melchior, geb. Haarlem 29.08.1839, naaister (1867), overl. Haarlem 07.02.1911, d.v. Abraham Melchior en Hendrika de Vries.
     CAM tr. 1e Spaarndam 14.07.1861 Cristiaan van Petten, geb. Spaarndam 25.08.1836, schepenjager, overl. Spaarndam 22.01.1866, z.v. Pieter van Petten, schilder, en Diewertje Orier; tr. 3e Haarlem 30.04.1884 Klaas Half, geb. Den Helder 26.03.1856, werkman (1884), koopman (1920), overl. Haarlem 11.11.1920, z.v. Jan Half, sjouwer, en Anna Klein.

7.                   Maria Catharina Kipperman, geb. Velsen 08.03.1839, dienstbode (1860), tr. Haarlem 14.03.1860 Petrus Johannes Smit, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 08.03.1830, kuiper, z.v. Cornelis Smit, arbeider, en Sophia Albrink.

 

Noten: |a| ook overl.akte Haarlem 1890 no.399.

 

[22] Pierre Lapoudré, verblijf onbekend (1848), tr.

[23] Grietje Goukes, overl. voor 1848.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Lapoudré, geb. Amsterdam 08.10.1824; volgt [11].

 

[24] Hermanus Gerritsen, ook Gerritse, geb. Rotterdam  28.08.1788, overl. Rotterdam 03.07.1864, z.v. Gerrit Gerritsen en Grietje den Hartog; tr. 2e Rotterdam 07.09.1842 Catrina Govers, ook Catharina, geb. Vlaardingen 26.05.1793, overl. Rotterdam 11.01.1865, d.v. Christiaan Govers en Elisabeth Pillet; otr. 1e Rotterdam (stadstrouw) 20.10.1810, tr. Rotterdam 04.11.1810

[25] Netta Gereau, geb. Maastricht xx.12.1786, overl. Rotterdam 18.02.1841|a|, d.v. Abraham Gereau en NN.

     CG otr. 1e Rotterdam (stadstrouw) 10.11.1810, tr. Rotterdam 25.11.1810 Ambrosius Bloem, geb. Rotterdam xx.02.1790, overl. Rotterdam 10.07.1833, z.v. Servaas Bloem en Bregitte Margaretha Melgers; tr. 2e Rotterdam 27.08.1834 Joannes de Bruijn, ook Johannes, ook de Bruin, geb. Leur xx.12.1793, overl. Rotterdam 09.03.1838|c|, z.v. Nicolaas de Bruijn en Cornelia van Struijk; tr. 3e Rotterdam 05.02.1840 Joannes van der Meer, ook Johannes, geb. Haarlem xx.02.1789, overl. Rotterdam 09.01.1841, z.v. Jacobus van der Meer en Joanna van Aaken.

Uit dit huwelijk (moeder ook Jannetje/Jannetta/Jeannetta/Jeannette/Jenetta, moeder ook geschreven c.q. gelezen als Gerand/Geraud/Gero/Gerod/Gerp/Gers/Gireau):

1.                   Gerrit Gerritse, ook Gerritsen, ged. Rotterdam 16.12.1810, schoenmaker (1841), overl. Dordrecht 25.10.1889, tr. 1e Dordrecht 28.08.1839 Francina van Unnik, geb. Dordrecht ca. 1817, overl. Dordrecht 10.10.1852, d.v. Jan van Unnik en Dirkje Brouwers; tr. 2e Dordrecht 23.12.1863 Catriena de Roover, geb. Dordrecht ca. 1807/1808, overl. Dordrecht 25.04.1880, d.v. Pieter de Roover en Neeltje Vernes.

2.                   Johannes Willem Gerritsen, geb. Rotterdam 30.10.1812, mandenmaker (1841), overl. Rotterdam 30.09.1867, tr. Rotterdam 13.05.1840 Maria Zwanenburg, ged. Kralingen 12.05.1805, overl. Rotterdam 24.03.1865, d.v. Blans Zwanenburg en Margaretha van Zijl.

3.                   Abraham Gerritsen, geb. Rotterdam 09.02.1815, overl. Rotterdam 06.10.1873, tr. Rotterdam 03.05.1848 Cornelia Hester van Bork, geb. Haarlem 06.07.1819, overl. Rotterdam 13.10.1895, d.v. Pieter van Bork, timmerman, en Cornelia Werner.

4.                   Jacob Gerritse, geb. Rotterdam 20.05.1817|b|; volgt [12].

5.                   Gerrit Pieter Gerritsen, geb. Rotterdam 13.06.1821, overl. Rotterdam 05.03.1826.

 

Noten: |a| overledene Jenannetta Gereau, de vader afwezend, ‘zijnde de namen van wijlen hare moeder alhier overleden den declaranten onbekend’, e.v. Gerritsen (overl.akte Rotterdam 1841 fol.b136v no.530); |b| vader Gerritse, moeder Jeannetta Gero; |c| overledene de Bruin, geb. Breda.

 

[26] Cornelis Takkebos, geb. Katendrecht xx.03.1786, herbergier (1816), pakhuisknecht (1861), overl. Rotterdam 08.01.1861, z.v. Dirk Cornelis Takkebos en Neeltje van ’t Hart; tr.

[27] Neeltje Bos, geb. Rijsoord ca. 1789/1792, overl. Rotterdam 01.09.1853, d.v. Arie Bos en Heijltje Visser.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Takkebos, geb. Charlois 03.07.1812, overl. Rotterdam 15.05.1880|b|, tr. Rotterdam 23.07.1845 Joost Braat, geb. Spijkenisse ca. 1818, overl. Rotterdam 13.10.1883|a|, z.v. Jacob Braat en Arendje de Geus.

2.                   Arij Takkebos, geb. Charlois 04.05.1814.

3.                   Heiltje Takkebos, geb. Charlois 10.03.1816; volgt [13].

4.                   Klaasje Takkebos, geb. Rotterdam 03.05.1819, overl. Rotterdam 09.03.1880, tr. 1e Rotterdam 15.05.1844 Abraham de Zoeten, geb. Rotterdam 01.06.1815, overl. Rotterdam 30.05.1849, z.v. Jacobus de Zoeten en Alida Waalwijk; tr. 2e Rotterdam 12.06.1861 Klaas Braad, geb. Spijkenisse 17.10.1815, overl. Rotterdam 12.04.1879, z.v. Jacob Braad en Arendje de Geus.

5.                   Dirk Cornelis Takkebos, geb. Rotterdam 14.04.1822, overl. Rotterdam 22.02.1880, tr. Rotterdam 05.11.1856 Cornelia Visser, geb. Rotterdam ca. 1831/1832, overl. Schoten 08.04.1927, d.v. Adrianus Visser en Pieternella Kraal.

6.                   Leendert Takkebos, geb. Rotterdam 23.01.1825, overl. Rotterdam 28.02.1873, tr. Rotterdam 09.08.1854 Johanna van Baardeweijk, geb. Heusden 22.04.1822, overl. Rotterdam 13.07.1901|d|, d.v. Wouter van Baardeweijk, arbeider, en Johanna Paddewijn.

7.                   Elizabet Takkebos, geb. Rotterdam 28.05.1827, overl. Rotterdam 17.09.1853.

8.                   Hendrika Takkebos, geb. Rotterdam 15.04.1830, overl. Rotterdam 16.12.1830.

9.                   Hendrika Geertruida Takkebos, geb. Rotterdam 07.02.1833, overl. Bergen op Zoom 27.12.1924|c|, tr. Rotterdam 22.03.1865 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 11.04.1877) Johannes Hermanus Gest, geb. Amsterdam 25.02.1838, bediende (1880), z.v. Christiaan Gest, kleermaker, en Maria Sophia Josephina Schut.
     JHG tr. 2e Amsterdam 26.05.1880 Hendrika Bremer, geb. Amsterdam 09.04.1849, dienstbode (1880), d.v. Thomas Bremer en Elisabeth Tietken.

 

Noten: |a| geb. Hekelingen, moeder Arentje Riek, wedr Takkebosch (overl.akte Rotterdam 1883 fol.c185v no.3492); |b| geb. Katendrecht, moeder Bosch (overl.akte Rotterdam 1880 fol.b098v no.1721); |c| ook overl.akte Rotterdam 1925 fol.s004 no.12; |d| overledene van Baardwijk.

 

[28]

[29]

Kind:

1.                   Eliza Jan Trap, geb. Rotterdam ‘naar gissing’ ‘een paar dagen’ voor 02.04.1818|a| of 13.04.1818|b|; volgt [14].

 

Noten: |a| aangifte door Elisabeth Sebol, oud 32 jaar, ‘dewelke ons verklaarde dat zij comparante in den nacht van den tweeden dezer maand, omstreeks twaalf uur, ontwaard heeft het geschreeuw van een jong kind en dat zij de deur harer woning geopend hebbende op de trappen voor dezelve heeft vinden liggen een kind zoodanig zij het ons voorstelde gekleed in een hembtje wol en wit borstrokjes, twee roode pislappen en gewonden in een witten wollen deeken met rode streepen, hebbende op het hoofd twee witte ondermutsjes, een flepje en een bovenmutsje met een kantje, aan welke kleederen of linnen geene teekenen of merken zich bevonden, en zonder eenige verdere renseignementen’, ‘naar gissing oud een paar dagen’, en ‘hebben hetzelve gesteld onder de directie van het stads algemeen armen bestuur’ (geb.akte Rotterdam 13.04.1818 fol.a119 no.586); |b| geb. 13.04.1818 (Inschrijvingsregister voor de Nationale Militie 1836-1837, p.193).

 

[30] Adriaan Bijkerk, geb. Zwijndrecht ca. 1764/1768/1771, metselaar (1821), overl. Rotterdam 09.09.1828|c|, z.v. Bastiaan Bijkerk en Adriana Meesters; tr. 1e Neeltje Donkersloot, overl. voor 1813; tr. 2e Rijsoord 18.10.1813

[31] Hendrijntje de Koning, geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1788, overl. Rotterdam 15.03.1828|b|, d.v. Hendrik de Koning en Gijsbertje Kroon.

Uit dit huwelijk (vader ook Adrianus of Johannes, moeder ook Hendrika):

1.                   Henrika Bijkerk, geb. Rotterdam 26.08.1821; volgt [15].

2.                   Adrianus Bijkerk, geb. Rotterdam 02.04.1824, overl. Rotterdam 11.05.1901, tr. Rotterdam 20.04.1853, Elisabeth Johanna Pauli, geb. Vlissingen 25.01.1827, overl. Rotterdam 07.01.1900, d.v. George Thomas Pauli, timmerman, en Jacoba Hector.

3.                   Gijsbertje Bijkerk, geb. Rotterdam 05.02.1827, overl. Rotterdam 01.03.1828|a|.

 

Noten: |a| aangifte door vader Johannes Bijkerk, oud 60 jaar, metselaarsknecht (overl.akte Rotterdam 1828 fol.a069 no.403); |b| overledene Hendrina, e.v. Johannes Bijkerk (overl.akte Rotterdam 1828 fol.a088 no.517); |c| overledene Bijkerke, oud 64 jaar, wedr Hendrika (overl.akte Rotterdam 1828 fol.b002v no.1499).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)