Jacob Kuiper (1912-1995)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien september 2017)

 


 

[1] Jacob Kuiper, Jaap, geb. Rotterdam 16.11.1912, ingeschreven NEH Rotterdam 16.09.1930, candidaatsexamen handelswetenschap 16.12.1932, doctoraalexamen handelswetenschap 03.06.1935, examen rekeningwetenschap 11.03.1937, lector Eindhoven (1968-1978), overl. 07.12.1995, otr. Eindhoven 1938|a|, tr. Soest 25.04.1938 Cornelia Johanna Pruis, geb. Rotterdam 22.05.1913, d.v. Nicolaas Carel Pruis (1879-1959) en Alida Anna van der Veen (1876-). 

 

Noten: |a| De Maasbode 12.04.1938.

 

[2] Nicolaas Hendrik Kuiper, geb. Wirdum (Loppersum) 25.12.1881, stuurman (1912), gezagvoerder ter koopvaardij, overl. Rotterdam 29.07.1948, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 02.08.1948, tr. Delfzijl 03.02.1912
[3] Martha Magdalena Emilie Kolle, geb. Oostmahorn onder Anjum (Oostdongeradeel) 14.10.1887, overl. Velp (Huize Zonnestraal) 04.05.1968.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Kuiper, geb. Rotterdam 16.11.1912|a|; volgt [1].

2.                   Nicolaas Hendrik Kuiper, Nico, geb. Rotterdam ca. 1915, overl. Rotterdam 07.09.1918.

3.                   Nicolaas Hendrik Kuiper, geb. Rotterdam 28.06.1920, promotie Leiden 16.01.1946|b|, hoogleraar Wageningen (1950-), hoogleraar Amsterdam UvA (1962-1971), lid KNAW 1965, RNL 1985, overl. Utrecht 12.12.1994, tr. M.A. Kramers.
Ė Levensberichten NHK: nl.wikipedia; en.wikipedia; KNAW; MacTutor History of Mathematics.

 

Noten: |a| De Maasbode 20.11.1912; |b| proefschrift: Onderzoekingen over lijnenmeetkunde; promotor: W. van der Woude (1876-1974).

 

[4] Rento Klaas Kuiper, geb. Krewerd (Bierum) 20.06.1857, landbouwer (1881,1885), overl. voor 1912, tr. Loppersum 24.03.1880

[5] Martje Bakker, geb. Wirdum (Loppersum) 12.02.1856, overl. Groningen 05.05.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Kuiper, geb. Wirdum (Loppersum) 18.01.1881, overl. Wirdum (Loppersum) 12.02.1881.

2.                   Nicolaas Hendrik Kuiper, geb. Wirdum (Loppersum) 25.12.1881; volgt [2].

3.                   Jantje Kuiper, geb. Wirdum (Loppersum) 24.08.1883, overl. na 1948.

4.                   Grietje Kuiper, geb. Wirdum (Loppersum) 13.12.1885, overl. na 1948.

 

[6] Jakob Kolle, geb. Zoutkamp (Ulrum) 13.05.1834, zeeloods (1858,1887), overl. Delfzijl 04.01.1914; tr. 1e Ulrum 16.05.1858 Geeske Dijkhuis, geb. Zoutkamp (Ulrum) 24.07.1837, overl. Anjum (Oostdongeradeel) 19.10.1873, d.v. Geert Tijs Dijkhuis, schipper, zeeloods, en Ietje Egberts Bol; tr. 2eOostdongeradeel 13.01.1887

[7] Elizabeth Teodora Valom, geb. Ďop zeeí 30.04.1855, overl. Delfzijl 06.10.1919.

Uit het huwelijk Kolle-Dijkhuis:

1.                   Jan Kolle, geb. Zoutkamp (Ulrum) 14.10.1858.

2.                   Geert Kolle, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 29.09.1860, timmerman (1882), agent van politie (1884,1898), overl. Groningen 07.10.1914, tr. Groningen 28.05.1882 Jacomina Huizinga, geb. Uithuizen 09.01.1855, overl. Amersfoort 09.02.1932, d.v. Melle Luurts Huizinga, werkman, en Martje Jacobs Doornbos.

3.                   Maria Kolle, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 12.05.1862, overl. Anjum (Oostdongeradeel) 31.10.1863.

4.                   Johanna Maria Kolle, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 21.01.1864, kostuumnaaister (1905), overl. na 1922, tr. Ambt Almelo 16.09.1905 Mannes de Jager, geb. Ambt Almelo 19.03.1840, timmermansknecht (1866), koopman (1905), overl. Almelo 21.05.1922, z.v. Jannes de Jager, wever, en Berendina Hammink.
†††† MdJ tr. 1e Ambt Almelo 03.11.1866 Gerharda van den Bos, geb. Ambt Almelo 05.01.1837, overl. Ambt Almelo 20.04.1905, d.v. Gerrit van den Bos, dagloner, en Catharina Arendsen.

5.                   Egbert Kolle, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 23.10.1865|c|, zeeloods (1888), schipper (1891), agent van politie (1892), overl. na 1933, tr. Delfzijl 26.09.1888 Jakobina Lodewijks, geb. Delfzijl 18.11.1865, overl. Leens 29.04.1933, d.v. Jakob Lodewijks, scheepskapitein, en Aaltje Niehof.

6.                   Frederik Kolle, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 02.07.1869|d|.

7.                   Ietje Kolle, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 14.05.1871|e|, overl. Almelo 28.11.1933, tr. Delfzijl 04.05.1894 Wubbe Bosker, geb. Delfzijl 02.11.1869, lichtwachter, overl. Delfzijl 23.04.1956, z.v. Jan Bosker, voerman, landbouwer, en Trijntje Kruger.

Kind van Elizabeth:

8.                   Charlotte Emilie Valom, later Kolle, geb. LŁbeck 05.09.1881|b|, overl. Almelo 18.05.1961, begr. Almelo (Alg.Bpl.) 23.05.1961, tr. Delfzijl 25.10.1912 Hein Alberts, geb. Ambt Almelo 22.08.1883, kantoorbediende, overl. na 1961, z.v. Hendrik Jan Alberts, dagloner (1833), nachtwaker (1912), en Gerritdina Meijer.

Uit het huwelijk Kolle-Valom:

9.                   Martha Magdalena Emilie Kolle, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 14.10.1887|a| volgt [3].

 

Noten: |a| aangifte door Johan Christoph Hemsing, 62 jaar, geneesheer, Ďals zijnde hiertoe gelast, terwijl de vader door afwezigheid verhinderd wordt deze aangifte in persoon te verrigtení (geb.akte Oostdongeradeel 1887 no.169); |b| geb.akte Delfzijl 1892 no.196; |c||d||e| aangifte door geneesheer Johan Christoph Hemsingh.

 

[8] Nicolaas Hendrik Kuiper, geb. Groningen 12.06.1828, student Groningen 11.08.1848, dominee, predikant te Krewerd (1857,1885) en Eppenhuizen (1890-1900), overl. Eppenhuizen (Kantens) 22.01.1900, tr. Bierum 26.03.1856

[9] Jantje Corstius, geb. Lellens (Ten Boer) 11.11.1832, overl. Krewerd (Bierum) 19.09.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rento Klaas Kuiper, geb. Krewerd (Bierum) 20.06.1857; volgt [4].

2.                   Hermina Kuiper, geb. Krewerd (Bierum) 09.07.1861, overl. Paterswolde (Eelde) 02.02.1914, tr. Bierum 15.09.1886 Pieter Arnold Camphuis, geb. Uithuizermeeden 16.12.1860, koopman, overl. ís-Gravenhage 14.12.1928, begr. Eelde 18.12.1928, z.v. Johannes Camphuis, student Groningen 18.09.1837, medicinae doctor, en Fenne Catharina Nanninga.
†††† PAC tr. 2e Groningen 12.05.1915 Jantina Lourensia Lijphart, geb. ít Zandt 16.07.1859, overl. ís-Gravenhage 29.05.1931, d.v. Anthonius Lijphart (1828-1890), burgemeester van ít Zandt (1856-1863), en Lourenzia Janszina Cleveringa.

 

[10] Aries Willems Bakker, geb. Wirdum (Loppersum) 11.07.1822, landbouwer, overl. Wirdum (Loppersum) 16.12.1877, tr. ít Zandt 04.06.1852

[11] Grietje Garbrands Wiersema, geb. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 05.03.1830, overl. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 02.03.1869.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hilje Bakker, geb. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 07.03.1853, overl. Appingedam 11.05.1942, tr. Loppersum 09.11.1877 Pieter Dethmers, geb. Farmsum (Delfzijl) 14.10.1843, steenfabrikant, overl. Tuikwerd (Delfzijl) 26.06.1924, z.v. Jacob Hessels Dethmers, landbouwer, en Johanna Pieters Bouwheer.

2.                   Martje Bakker, geb. Wirdum (Loppersum) 12.02.1856; volgt [5].

3.                   Aafke Bakker, geb. Wirdum (Loppersum) 28.09.1857, overl. na 1942, tr. Baflo 07.05.1879 Pieter Izebrand Schattenburg, geb. Den Andel (Baflo) 07.04.1852, landbouwer, overl. Leeuwarden 14.01.1942, z.v. Tjaard Pieters Schattenburg, landbouwer, en Gezina Jans Wiersema.

4.                   Nieske Nijssiena Bakker, geb. Wirdum (Loppersum) 19.03.1859, overl. na 1917, tr. Delfzijl 10.10.1884 Everhardus Koppius, geb. Stadspolder (Beerta) 27.07.1860, landbouwer, overl. Appingedam 24.10.1917, z.v. Paul Wibo Koppius, landbouwer, en Frouwe Evers.

5.                   Willem Heike Bakker, geb. Wirdum (Loppersum) 07.03.1861, landbouwer, overl. Zuidlaren 26.08.1951, tr. Appingedam 12.05.1890 Dietje Groenweg, geb. Tjamsweer (Appingedam) 12.11.1865, Appingedam 25.01.1942, d.v. Reinje Groenweg, landbouwer, en Trijntje Steenbrink.

6.                   Rensina Bakker, geb. Wirdum (Loppersum) 08.04.1867.

7.                   Hendrika Bakker, geb. Wirdum (Loppersum) 05.12.1868, overl. Wirdum (Loppersum) 07.05.1869.

 

[12] Jan Freerks Kolle, ged. Schiermonnikoog 19.09.1795, matroos (1823), schippersknecht (1823,1832), schipper (1834,1842), overl. Zoutkamp (Ulrum) 18.01.1851, tr. Ulrum 14.05.1823|a|

[13] Johanna Maria Schneider, geb. ca. 1801, overl. na 1851.

Uit dit huwelijk (moeder ook Maria Snijder/Snijders):

1.                   Ake Kolle, geb. Zoutkamp (Ulrum) 19.11.1823, overl. Zoutkamp (Ulrum) 19.03.1824.

2.                   Freerk Kolle, geb. Zoutkamp (Ulrum) 12.01.1825, overl. Zoutkamp (Ulrum) 28.06.1838.

3.                   Christina Kolle, geb. Zoutkamp (Ulrum) 02.12.1828, dienstmeid (1852), overl. Zoutkamp (Ulrum) 26.01.1861, tr. Ulrum 23.10.1852 Tamme Visser, geb. Zoutkamp (Ulrum) 28.07.1828, schipper, overl. Zoutkamp (Ulrum) 13.07.1912, z.v. Grietje Pieters Visser.
†††† TV tr. 2e Ulrum 19.04.1862 Anna Meijer, geb. Leek 06.05.1825, overl. Zoutkamp (Ulrum) 20.05.1908, d.v. Wolter Jakobs Meijer, arbeider (1825), schipper (1862), en Trijntje Riemers Bieleveld.

4.                   Jakob Kolle, geb. Zoutkamp (Ulrum) 14.02.1832, overl. Zoutkamp (Ulrum) 01.10.1832.

5.                   Jakob Kolle, geb. Zoutkamp (Ulrum) 13.05.1834|b|; volgt [6].

6.                   Johanna Eliza Kolle, geb. Zoutkamp (Ulrum) 21.09.1836, overl. Zoutkamp (Ulrum) 15.03.1838.

7.                   Johanna Eliza Kolle, geb. Zoutkamp (Ulrum) 08.01.1839, dienstmeid, overl. Zoutkamp (Ulrum) 20.10.1862.

8.                   Freerk Kolle, geb. Zoutkamp (Ulrum) 25.06.1842, overl. Assen 24.03.1924, tr. Oostdongeradeel 16.11.1866 Hinderika van Laan, geb. Groningen 15.04.1843, overl. Delfzijl 28.06.1905, d.v. Ariaan van Laan, schoenmaker, en Willemina Hillena ten Velde.

 

Noten: |a| bruid Schneider, vader v/d bruid Schneiders; |b| moeder Snijders.

 

[14] Marten Jans Valom, geb. Farmsum (Delfzijl) 08.09.1827, scheepskapitein (1855,1857), zeeman (1859), overl. voor 1887, tr. Delfzijl 27.12.1856

[15] Maria Magdalena Emilie Hiller, geb. Lubeck ca. 1826, winkelierster (1887), overl. Anjum (Oostdongeradeel) 19.05.1887.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Elizabeth Teodora Valom, geb. op zee (aan boord van het Nederlandse kofschip ĎZorg en Vlijtí, capt. M.J. Valom, op de gegiste N.Breedte van 36ļ 33' en 7ļ 51' W.Lengte) 30.04.1855|a|; volgt [7].

Uit dit huwelijk:

2.                   Jan Valom, geb. Delfzijl 05.07.1857.

3.                   Christopes Christian Valom, geb. Farmsum (Delfzijl) 20.09.1859.

 

Noten: |a| verklaring gedaan te Elseneur 12.06.1855, ingeschreven als geb.akte Delfzijl 27.12.1856 no.172.

 

[16] Rente Klaassen Kuiper, geb. Winschoten ca. 1796, commissionair (1825,1856), overl. Groningen 25.01.1869, z.v. Klaas Kuiper, kastelein, en Trijntje Rentes Broersema; tr. Groningen 19.07.1825

[17] Jacoba Bronsema, geb. Groningen ca. 1801, overl. Groningen 17.05.1879, d.v. Albert Bronsema, steenhouwer, en Maria Smit.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Alberdina Kuiper, geb. Groningen 08.05.1826, overl. Groningen 07.05.1852, tr. Groningen 27.08.1851 Theodorus ter Wee, geb. Zwolle 23.05.1823, koopman (1851,1858), theehandelaar (1897), overl. Groningen 05.05.1897, z.v. Pieter ter Wee, koopman, en Catharina Johanna Bocquet.
†††† TtW tr. 2e Groningen 16.06.1858 Frouka Lutgerdina Mulder, geb. Groningen 14.01.1822, overl. Groningen 11.02.1911, d.v. Roelf Mulder, commissionair, en Trientje Sonius.

2.                   Nicolaas Hendrik Kuiper, geb. Groningen 12.06.1828; volgt [8].

3.                   Catharina Annetta Kuiper, geb. Groningen 10.09.1831, overl. Nunspeet 19.09.1909, tr. Groningen 08.08.1860 Wolter Hendrik Crull, geb. Meppel 22.09.1828, student Groningen 17.09.1849 en 16.03.1855, doctor en chirurgijn, z.v. Petrus Hofstede Crull, student Groningen 17.09.1816, doctor, en Christina Anna Carsten.

 

[18] Melchior Corstius, ged. Stedum 11.12.1804, predikant te Lellens (1827-1841), Godlinze (1841-1859), overl. Godlinze (Bierum) 11.10.1859, z.v. Melchior Corstius, predikant te Sellingen (1797-1798), Cirkwerum (Ost-Friesland), Stedum (1801-1815) en Beerta (1815,1832), en Abigael van Giffen (-1823); tr. Bedum 03.08.1830

[19] Harmina Schleurholts, ged. Bedum 24.10.1802, overl. Groningen 31.03.1881, d.v. Hieronimus Ulferts Schleurholts, medicinae doctor/geneesheer, en Jantje Luitjens.

Ė Dit echtpaar en de kinderen nrs.4-6 staan ook beschreven in NP 8 (1917), pp.109-110; Harmiena per abuis Scheurholtz.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hieronimus Melchior Corstius, geb. Lellens (Ten Boer) 24.04.1831, overl. Lellens (Ten Boer) 30.09.1834.

2.                   Jantje Corstius, geb. Lellens (Ten Boer) 11.11.1832; volgt [9].

3.                   Melchior Corstius, geb. Lellens (Ten Boer) 20.01.1835, overl. Loppersum 06.12.1910, tr. Kloosterburen 22.02.1864 Siemondina Geertruida Idiana Meijer, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 18.08.1839, overl. Loppersum 01.01.1895, d.v. Remt Pieters Meijer, landbouwer, en Diewertje Harms Wijk.

4.                   AbigaŽl Corstius, geb. Lellens (Ten Boer) 02.04.1837, overl. Groningen 02.02.1922, tr. Groningen 22.09.1863 Libbe Feenstra, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 07.01.1833, student Groningen 26.07.1853, medicinae doctor, overl. Groningen 24.08.1910, z.v. Wepko Pieters Feenstra, genees-, heel- en vroedmeester, en Minke Kijlstra.

5.                   Dieuwertje Frederika Corstius, geb. Lellens (Ten Boer) 15.05.1839, overl. Groningen 09.03.1926, tr. Groningen 23.02.1863 Geert Busscher Sissingh, geb. Lettelbert (Leek) 10.05.1833, student Groningen 31.08.1852,dominee, predikant te Hiaure (1863-1868), overl. Groningen 02.04.1893, z.v. Aaldrik Ebbens Sissingh (ca.1788-1852), student Groningen 22.09.1805, dominee, predikant te Lettelbert, en Anna Muller.

6.                   Hieronimunda Jacoba Corstius, geb. Godlinze (Bierum) 20.04.1842, overl. Groningen 01.11.1904, tr. Groningen 03.09.1873 Albertus Ameling Smith, geb. Groningen 16.03.1837, wijnhandelaar, overl. Groningen 20.01.1924, z.v. Ameling Alberts Smith en Isabeth Everts Niewold.

 

[20] Willem Haijkes Bakker, geb. Wirdum 11.11.1790, ged. Wirdum 14.11.1790, landbouwer, overl. Wirdum (Loppersum) 20.08.1829, z.v. Haijke Derks Bakker, landbouwer, en Nijske Willems; tr. Bierum 30.12.1812

[21] Hilje Hindriks Post, ged. Loppersum 20.03.1796, landbouwster, overl. Wirdum (Loppersum) 10.12.1862, d.v. Hindrik Kornelis Post, landbouwer, en Aafke Geerts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heike Bakker, geb. Wirdum (Loppersum) 24.03.1814, landbouwer, overl. Wirdum (Loppersum) 27.04.1845.

2.                   Hindrik Bakker, geb. Wirdum (Loppersum) 24.11.1816, landbouwer, overl. Stedum 03.12.1899, tr. Stedum 11.05.1853 Trijntje Goldhoorn, geb. Westeremden (Stedum) 20.04.1831, overl. Westeremden (Stedum) 27.07.1899, d.v. Jan Bartelds Goldhoorn, landbouwer, en Cornelia Bartelds Kuipers.

3.                   Aafke Bakker, geb. Wirdum (Loppersum) 30.07.1818, landbouwster, overl. Wirdum (Loppersum) 19.02.1900.

4.                   Nieske Bakker, geb. Wirdum (Loppersum) 08.10.1820, overl. Appingedam 30.12.1881, tr. Loppersum 28.05.1851 Abel Wilkes Tuinier, geb. Opwierde (Appingedam) 30.04.1822, landbouwer, overl. Opwierde (Appingedam) 25.12.1893, z.v. Wilke Olcherts Tuinier, landbouwer, en Anje Alberts Harhuis.

5.                   Aries Bakker, geb. Wirdum (Loppersum) 11.07.1822; volgt [10].

 

[22] Garbrand Wiersema, geb. Oosterwijtwerd ca. 1803/1804, landbouwer, overl. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 11.05.1849, z.v. Jan Wiersema, landbouwer, en Grietje Vos; tr. ít Zandt 07.07.1826|a|

[23] Martje Bernardus Dijkhuizen, geb. Oosterwijtwerd ca. 1803, overl. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 18.02.1861, d.v. Bernardus Dijkhuizen, landbouwer, en Nieske Derks Bakker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernardus Wiersema, geb. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 15.01.1827, overl. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 10.11.1829.

2.                   Nijsina Wiersema, geb. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 17.11.1828, overl. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 08.04.1857, tr. ít Zandt 21.12.1848 Melle Tonnis Doornbos, geb. ít Zandt 06.08.1826, landbouwer, overl. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 11.12.1858, z.v. Tonnis Luurds Doornbos, landbouwer, en Freerkje Pieters Dijksterhuis.

3.                   Grietje Wiersema, geb. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 05.03.1830; volgt [11].

4.                   Bernardus Wiersema, geb. Oosterwijtwerd (ít Zandt) xx.10.1831, overl. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 05.11.1831.

5.                   Bernardus Wiersema, geb. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 24.03.1833, overl. Oostwerdwijtwerd 24.02.1835.

6.                   Jan Wiersema, geb. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 04.12.1834, landbouwer, overl. Wirdum (Loppersum) 28.05.1907, tr. 1e Uithuizermeeden 26.02.1857 Grietje Huizinga, geb. Oosternieland (Uithuizermeeden) 17.11.1836, overl. Wirdum (Loppersum) 09.11.1880, d.v. Derk Doewes Huizinga (ca.1806-1844), landbouwer, en Jantje Simens de Vries; tr. 2e Loppersum 17.03.1892 Fenje Wieringa, geb. Wirdum (Loppersum) 30.01.1853, overl. Meeden 13.01.1923, d.v. Evert Roelfs Wieringa, landbouwer, en Eltje Jans Bierling.

7.                   Trijntje Wiersema, geb. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 18.06.1836, overl. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 24.10.1837.

8.                   Renske Wiersema, geb. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 04.05.1838, overl. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 26.08.1916, tr. Loppersum 21.05.1863 Ties Tiessen, geb. Groningen 05.03.1838, landbouwer, overl. Oosterwijtwerd (ít Zandt) 12.12.1889, z.v. Garmt Ties Tiessen, kastelein (1838), logementhouder (1863), en Engeltje Dirks Omta.

 

Noten: |a| bruidegom Garbrant.

 

[24] Freerk Jans Kolle, schipper, overl. Hamburg xx.04.1820|a|, tr.

[25] Ake Gerrits Engelsman, overl. Hamburg xx.04.1813|b||c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Freerks Kolle, ged. Schiermonnikoog 04.10.1795; volgt [12].

2.                   Willem Freerks Kolle, geb. Schiemonnikoog ca. 1807, varenspersoon (1839), tr. Terschelling 13.04.1839 Sieke Alberts Roos, geb. Terschelling ca. 1811, d.v. Albert Rommertsz Roos, timmerman, en Antje Gerrits Doeksen.

 

Noten: |a||b| huw.akte Ulrum 1823 no.7; |c| overl. Altona (huw.akte Terschelling 1839 no.6).

 

[26] Johan Pieter Schneider, geb. ís-Gravenhage ca. 1772/1774, gep. militair (1820,1824), soldaat (1826), kolonist (1834), overl. Groningen xx.03.1843|a|, z.v. Johan Andries Schneider, militair, en Johanna Koeland; tr. 2e Groningen 23.04.1826 Christina Martinus, geb. Groningen ca. 1778/1779, arbeidster, overl. Groningen 19.12.1861, d.v. Christiaan Martinus, militair, en Frouke Harms; tr. 1e

[27] Johanna Christina Kock, ook Cock/Kok, geb. Brielle ca. 1781, overl. Groningen 02.02.1824, d.v. Werner Kock en Aaltje Windels.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Schneider, geb. ca. 1801; volgt [13].

2.                   Johanna Schneider, geb. Zwolle ca. 1804, dienstmeid (1834), landbouwster, overl. Uithuizen 22.04.1874|c|, tr. Leens 03.06.1834 Hendrik Adolfs Siekman, geb. Leens ca. 1801, boerenknecht (1834), landbouwer, overl. na 1874, z.v. Adolf Hendriks Siekman (ca.1779-1843), dagloner, en Trienje Jans Horn, dagloonster.

3.                   Johanna Christina Schneider, geb. Meppel ca. 1812, overl. Texel 06.08.1888, tr. Texel 20.07.1843 Reijer Keijser, geb. Texel ca. 1804, boerenbedrijf (1843) veehouder (1871), overl. Texel 30.01.1871|b|, d.v. Sijbrand Keijser en Grietje Boon.

4.                   Johan Pieter Schneider, geb. Groningen 09.06.1820.

 

Noten: |a| geen datum overlijden vermeld (overl.akte Groningen 28.03.1843 no.228); |b| e.v. Schreider (overl.akte Texel 1871 no.14); |c| Snijders (overl.akte Uithuizen1874 no.15).

 

[28] Jan Jacobs Valom, ged. Framsum 11.05.1794, zeeman (1821,1822), schipper (1824,1834), kapitein van het kofschip ĎDe Vriendschapí (1835), overl. Enkhuizen 17.05.1835|a|, z.v. Jacob Jans Valom (ca.1765-1827), tapper, en Zwaantje Martens; tr. 2e Veendam 17.03.1833 Bochien Cornelis Schrader, geb. Veendam 05.05.1811, winkelierster (1863,1866), overl. na 1835, d.v. Cornelis Geerts Schrader (-1829), schipper, en Catharina Fekkes; tr. 1e Delfzijl 31.08.1821

[29] Geessien Meinderts de Jonge, geb. Oude Pekela 04.02.1798, overl. (kraambed) Farmsum (Delfzijl) 18.06.1829, d.v. Meinderd Mennes de Jonge, schipper, en Eeze Reints van der Laa.

Uit het huwelijk Valom-de Jonge:

1.                   Jacob Jans Valom, geb. Tulkwerd (Delfzijl) 29.10.1822, stuurman (1848), scheepskapitein (1854,1874), overl. Farmsum (Delfzijl) 04.03.1874, tr. Delfzijl 30.03 1848 Agatha Gezina Onnekes, geb. Groningen 16.05.1816, overl. Farmsum (Delfzijl) 01.01.1899, d.v. Hendrik Onnekes, gemeentesecretaris, en Grietje IJzebrands Stuurwold.

2.                   Meindert Valom, geb. Farmsum (Delfzijl) 10.10.1824.

3.                   Marten Jans Valom, geb. Farmsum (Delfzijl) 08.09.1827; volgt [14].

4.                   levenloze zoon, Farmsum (Delfzijl) 11.06.1829.

Uit het huwelijk Valom-Schrader:

5.                   Kornelius Valom, geb. Farmsum (Delfzijl) 07.04.1834, buitenvaarder (1863), zeeman (1866), overl. Delfzijl 23.07.1866, tr. Delfzijl 13.06.1863 Geertje van Geuns, geb. Appeingedam 23.12.1834, dienstmeid (1863), overl. Delfzijl 10.10.1926, d.v. Lulof van Geuns, zadelmaker, en Christina Johanna Merk.
†††† GvGH tr. 2e Delfzijl 06.05.1868 Jakob Blokmeer, geb. Farmsum (Delfzijl) 24.12.1827, schuitenvoerder, overl. Delfzijl 17.03.1907, z.v. Jannes Jacobs Blokmeer, arbeider, en Marijke Friedrik Bos.

 

Noten: |a| overl.akte Delfzijl 1835 no.83.

 

[30] Christoph Christian Hiller, overl. voor 1856, tr.

[31] Elisabeth Dorothea Engel, overl. tussen 1856 en 1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Magdalena Emilie Hiller, geb. Lubeck ca. 1826; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren