Pieter Albert de Lange (1921-1999)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien april 2022)

 

Weer opladen nadat de effecten van K.P. van Vliet (2e VCL) verwerkt zijn.

 


 

[1] Pieter Albert de Lange, Piet, geb. Dordrecht 19.10.1921, ingenieur civiele techniek Delft 1954, hoogleraar Eindhoven (1969-1986), overl. 1999.

 

[2] Johannes de Lange, geb. Dordrecht 06.08.1890, tr. Dordrecht 11.08.1920
[3] Gerarda Emma van der Werff, geb. Dordrecht 02.08.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Albert de Lange, geb. Dordrecht 19.10.1921|a|; volgt [1].

 

Noten: |a Dordrechtsche Courant 19.10.1921.

 

[4] Pieter Albert de Lange, geb. Dordrecht 16.01.1862, onderwijzer (1890), hoofd ener openbare school te Dordrecht, overl. ’s-Gravenhage (Bronovoziekenhuis) 29.10.1926|a|, begr. Dordrecht 02.11.1926, tr. Dordrecht 07.10.1886

[5] Geertruida van Efferen, geb. Dordrecht 12.11.1858, overl. Dordrecht 02.06.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieternella Rodoka de Lange, geb. Dordrecht 20.09.1887, overl. Dordrecht 04.08.1947, begr. Dordrecht 07.08.1947.

2.                   Johannes de Lange, geb. Dordrecht 06.08.1890; volgt [2].

 

Noten: |a| ook overl.akte Dordrecht 1926 no.426.

 

[6] Dirk van der Werff, geb. Voorschoten 29.12.1863, hoofd ener school (1896), overl. ’s-Gravenhage 01.11.1930; tr. 2e Dordrecht 25.10.1922 Maria Alida Baar, geb. Dordrecht 06.06.1876, overl. Zeist 26.07.1962, d.v. Willem Frederik Christiaan August Baar en Maria Gerardina Cornelia Blom; tr. 1e Oudshoorn 30.10.1889

[7] Ariaantje van Vliet, geb. Alphen (ZH) 31.05.1862, overl. Dordrecht 05.05.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerarda Emma van der Werff, geb. Dordrecht 01.12.1894, overl. Dordrecht 10.09.1895.

2.                   Gerarda Emma van der Werff, geb. Dordrecht 02.08.1896; volgt [3].

3.                   Cornelia Johanna van der Werff, geb. Dordrecht 21.06.1898, tr. Dordrecht 01.02.1922 Boudewijn Cornelis Sluijk, geb. Uithoorn 18.08.1894, z.v. Cornelis Sluijk en Helena Berkemeier.

4.                   Dirk Adriaan van der Werff, geb. Dordrecht 25.11.1900, ingenieur scheikundige technologie Delft 1925, oud-bedr.chef Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrn. N.V. te IJmuiden (1971), tr. Velsen 19.03.1930 Cornelia Doorn, geb. Velsen ca. 1908, d.v. Bernhard Doorn en Aaltje van Essen.

5.                   Jeanne Pieternella van der Werff, geb. Dordrecht 07.04.1903, tr. ’s-Gravenhage 28.09.1927 Franciscus Jacobus Don, geb. Dordrecht 14.07.1901, onderwijzer, z.v. Pieter Don en Josina Hendrika Kuijper.

 

[8] Aalbert de Lange, geb. Groote Lindt 08.12.1819, arbeider (1842,1854), pakhuisknecht (1856), overl. Dordrecht 09.05.1902, tr. Dordrecht 27.05.1840

[9] Pieternella Rodoca Blom, geb. Dordrecht 24.03.1815, overl. Dordrecht 03.03.1882.

Uit dit huwelijk (vader Albert, moeder Pieterella Rodoka):

1.                   Rokus de Lange, geb. Dordrecht 20.12.1842, bediende, overl. Dordrecht 05.01.1896, tr. Dordrecht 14.06.1865 Elizabeth Camerling, geb. Dordrecht ca. 1843, d.v. Abraham Anthonie Camerling en Helena Catherina Smol.

2.                   Elisabeth Cornelia de Lange, geb. Dordrecht 13.12.1848, overl. Dordrecht 13.02.1854.

3.                   Anna Maria de Lange, geb. Dordrecht 20.09.1850, overl. Dordrecht 15.11.1935.

4.                   Albert de Lange, geb. Dordrecht 09.04.1853.

5.                   Elisabeth Cornelia de Lange, geb. Dordrecht xx.05.1855, overl. Dordrecht 19.10.1856.

6.                   Pieter de Lange, geb. Dordrecht 17.08.1857.

7.                   Pieter Albert de Lange, geb. Dordrecht 16.01.1862; volgt [4].

 

[10] Johannes van Efferen, geb. Dubbeldam 14.09.1827, ballasthaalder (1862), overl. Dordrecht 15.03.1895, tr. Dordrecht 16.04.1856

[11] Margaretha Bouman, geb. Dordrecht 06.09.1825, overl. Dordrecht 30.11.1910.

– Dit echtpaar is ook [12]/[13] in Kwartierstaat Marcus Johannes Sparnaay (1923-2015), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina van Efferen, geb. Dordrecht 20.11.1856, overl. Rotterdam 20.04.1935, tr. Dordrecht 01.12.1881 Jan Mijnders, geb. Dordrecht 22.07.1859, overl. Dordrecht 29.07.1918, z.v. Willem Mijnders en Sientje van Sluisdam.

2.                   Geertruida van Efferen, geb. Dordrecht 12.11.1858; volgt [5].

3.                   Simon Johannes van Efferen, geb. Dordrecht 24.02.1862, hoofdonderwijzer (1891), hoofd ener schippersschool te Rotterdam, RON, overl. Amersfoort 23.07.1944, begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof) 27.07.1944, tr. Dordrecht 03.04.1890 Hester Dubbelt, geb. Dordrecht 04.12.1864, overl. Amersfoort 09.01.1944, begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof) 13.01.1944.

4.                   Hermina van Efferen, geb. Dordrecht 26.07.1864 (akte), tr. Dordrecht 01.08.1895 Cornelis van Eck, geb. Dordrecht 17.12.1862 (akte), z.v. Hendrik van Eck en Willemina Hartman.

5.                   Johannes Gerardus van Efferen, geb. Dordrecht 19.12.1866 (akte), provinciaal opzichter (1899,1901), waterstaatsopzichter (1909), hoofdopzichter waterstaat (1927), overl. Zeist 16.11.1949, tr. Winschoten 28.10.1899 Fenna Nomkéa Waalkens, geb. Heveskes (Delfzijl) 25.01.1879, overl. Winschoten 16.11.1939, d.v. Tjapko Waalkens, landbouwer, en Harmina Renken.

 

[12] Leendert Dirk van der Werff, geb. Sassenheim 22.02.1827, metselaar, overl. Noordwijk 27.01.1900; tr. 2e Sassenheim 23.10.1873 Arendje van Beveren, geb. Noordwijk 25.01.1825, overl. Leiden 23.03.1896, d.v. Willem van Beveren, zeeman, en Jannetje Bedijn; tr. Sassenheim 16.05.1856 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leiden 21.06.1870, ingeschr. Sassenheim 27.12.1870)

[13] Neeltje van der Kwaak, geb. Sassenheim 11.11.1831, dienstbaar (1856), overl. Arnhem 22.01.1922; tr. 2e Dordrecht 19.04.1871 Jean Joseph Hubert Bokhorst, geb. Deventer 05.02.1839, z.v. Hendrina Reinetta Bokhorst.

Uit het huwelijk van der Werff-van der Kwaak:

1.                   Gerritje van der Werff, geb. Sassenheim 22.08.1862.

2.                   Dirk van der Werff, geb. Voorschoten 29.12.1863; volgt [6].

3.                   Johannes van der Werff, geb. Dordrecht xx.01.1868, overl. Dordrecht 06.03.1869.

Uit het huwelijk Bokhorst-van der Kwaak:

4.                   Hendrina Reinetta Bokhorst, geb. Dordrecht 25.04.1871, tr. Linschoten 28.12.1893 Dirk Peter Boterenbrood, geb. Hasselt 24.03.1853, overl. Rotterdam 09.10.1923, z.v. Jan Rutger Boterenbrood, schoolonderwijzer, en Dora Wilhelmina Gantvoort.

5.                   Cornelia Margareta Bokhorst, geb. Linschoten 13.03.1873.

 

[14] Cornelis Johannes van Vliet, geb. Oudshoorn 01.03.1838, timmerman (1859,1889), bouwkundige (1898,1902), overl. voor 1914, tr. Alphen (ZH) 20.01.1859|b|

[15] Klasina Petronella van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 14.07.1837, overl. tussen 1902 en 1914.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Klazina Petronella van Vliet, docent 2e VCL.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter van Vliet, geb. Oudshoorn 03.04.1859, w.s. jong gestorven.

2.                   Pieter van Vliet, geb. Alphen en Rietveld 28.10.1860, timmerman (1889), bouwkundige (1898,1914), overl. ’s-Gravenhage 13.05.1914, tr. Tiel 20.02.1889 Elizabeth Lazet, geb. Tiel 24.06.1866, overl. ’s-Gravenhage 29.07.1929, d.v. Jan Hendrik Lazet, koperslager (1866), en Hendrika van Erkel, ‘eene blik- en koperslagersaffaire doende’ (1889).

3.                   Ariaantje van Vliet, geb. Alphen 31.05.1862|a|; volgt [7].

4.                   Maarten van Vliet, geb. Alphen 11.01.1864, bouwkundige (1902), architect (1914), overl. ’s-Gravenhage 13.06.1928, tr. 1e Gijsje Rutgers, geb. Aarlanderveen 19.05.1863, overl. ’s-Gravenhage 08.03.1912, d.v. Marinus Rutgers en Cornelia van Zijverden; tr. 2e ’s-Gravenhage 30.04.1914 Tjerkje Gosses, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 30.10.1870, overl. ’s-Gravenhage 21.01.1923, d.v. Meint Gosses, timmerman, en Elske Mook; tr. 3e ’s-Gravenhage 09.03.1926 Lucie Marie Olga Richerme, geb. ’s-Gravenhage 17.03.1891, overl. na 1928, d.v. César Louis Richerme, kok, en Auguste Amalie Bertha Schroeder.
     TG tr. 1e Leeuwarden 31.05.1893 Jan Esger Moeselaar, geb. Leeuwarden 03.08.1859, ambtenaar ter provinciale griffie van Friesland, overl. Leeuwarden 23.06.1903, z.v. Willem Moeselaar, kastenmaker, en Jinke Grouwstra.
     LMOR tr. 1e (echtsch. voor 1926) Siegfried Badstübner.

5.                   Emma van Vliet, geb. Oudshoorn 07.09.1865.

6.                   Imma Susanna van Vliet, geb. Oudshoorn 07.05.1867, overl. Zeist 09.06.1932, tr. Oudshoorn 11.08.1898 Leendert Dalebout, geb. Zierikzee 21.09.1858, overl. Voorburg 08.12.1934, z.v. Hendrik Dalebout en Pieternella van Oeveren.
     LD tr. 1e Bodegraven 11.12.1889 Alida Blom, geb. Bodegraven 12.04.1865, overl. Bodegraven 03.01.1891, d.v. Theodorus Johannes Blom en Janna Maria van Leeuwen.

7.                   Jacob van Vliet, geb. Oudshoorn 17.07.1869, bouwkundige, overl. ’s-Gravenhage 12.04.1935, tr. ’s-Gravenhage 14.07.1898|a| Antoinette Maria Bakker, geb. ’s-Gravenhage 05.03.1871, overl. ’s-Gravenhage 29.06.1955, d.v. Johannes Willem Bakker, kapper, en Catharina Maria Peppel.

8.                   Neeltje Maria van Vliet, geb. Oudshoorn 28.07.1871, w.s. jong gestorven.

9.                   Cornelis Johannes van Vliet, geb. Oudshoorn 30.09.1872, bouwkundige, overl. ’s-Gravenhage 19.09.1945, tr. ’s-Gravenhage 20.06.1902 Adriana Hendrika van Agthoven, geb. ’s-Gravenhage ca. 1874/1875, overl. Voorburg 12.04.1950, d.v. Hendrikus van Agthoven, muziekonderwijzer, en Maria Catharina van Gulden.

10.               Cornelis van Vliet, geb. Oudshoorn 04.12.1873, w.s. jong gestorven.

11.               Neeltje Maria van Vliet, geb. Oudshoorn 25.12.1874.

12.               Jansje van Vliet, geb. Oudshoorn 08.01.1876, w.s. jong gestorven.

13.               Jansje van Vliet, geb. Oudshoorn 19.03.1877, w.s. jong gestorven.

14.               Cornelis van Vliet, geb. Oudshoorn 16.02.1879, w.s. jong gestorven.

15.               Cornelis van Vliet, geb. Oudshoorn 26.02.1880.

16.               Jansje van Vliet, geb. Oudshoorn 02.02.1881.

17.               Cornelis Marinus van Vliet, geb. Oudshoorn 16.09.1882.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Clazina Petronella (huw.akte ’s-Gravenhage 1898 no.747); |b| bruid Klasina Petronella (huw.akte Alphen 1859 no.2).

 

[16] Pieter de Lange, geb. Woubrugge ca. 1783, tuinman (1847), overl. Dordrecht 23.10.1847, z.v. Albert de Lange en Neeltje van den Tol; tr.

[17] Hendrika de Jong, geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1786, overl. Dordrecht 17.05.1839, d.v. Arie de Jong en NN|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje de Lange, geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1812, overl. Dubbeldam 06.06.1833.

2.                   Arij de Lange, geb. Hendrik-Ido-Oostendam en Schildmanskinderen-Ambacht ca. 1814/1815, arbeider, overl. Dordrecht 07.10.1862, tr. Dordrecht 29.03.1837 Geertruij van der Meijl, geb. Hardinxveld ca. 1809/1810, overl. Dordrecht 06.05.1882, d.v. Jacob van der Meijl en Jannigje van den Heuvel.

3.                   Albert de Lange, geb. Groote Lindt 08.12.1819; volgt [8].

4.                   Jacob de Lange, geb. Groote Lindt ca. 1823, tr. 1e Dordrecht 04.03.1846 Cornelia van der Teen, geb. Dordrecht 03.10.1822, overl. Dordrecht 07.09.1857, d.v. Willem van der Teen en Johanna van Oorschot; tr. 2e Dordrecht 19.05.1858 Johanna Lierop, geb. Dordrecht 12.02.1819, d.v. Zacharias Lierop en Willemina van der Waard.

5.                   Kornelia de Lange, geb. Groote Lindt 15.12.1828.

 

Noten: |a| ‘van de moeder alles onbekend’ (overl.akte Dordrecht 1839 no.224).

 

[18] Rokus Blom, ged. Delft 27.06.1764, sjouwer (1814), overl. Dordrecht 08.04.1832, z.v. Arij Blom (-1769) en Agie Kunst (-1771); tr. 1e voor 1787 Femme Verlee, begr. 04.04.1810; tr. 2e Dordrecht 02.11.1814

[19] Elisabeth Piera, geb. Dordrecht ca. 1778, overl. voor 1882, d.v. Cornelis Piera en Pieternella Schippers (-1817).

Uit het huwelijk Blom-Verlee:

1.                   Agatha Blom, geb. Dordrecht ca. 1787/1788, overl. Katendrecht 04.05.1855, tr. 1e Dordrecht 04.05.1825 Arij Hogendijk, geb. Katendrecht ca. 1795, z.v. Hendrik Hogendijk en Susanna Niemandsverdriet; tr. 2e Katendrecht 24.11.1827 Bastiaan Hogendijk, geb. Katendrecht ca. 1788, oudere broer van Arij.

Uit het huwelijk Blom-Piera (vader Rochus):

2.                   Pieternella Rodoca Blom, geb. Dordrecht 24.03.1815|b|; volgt [9].

3.                   Arie Blom, geb. Dordrecht 03.06.1817.

4.                   Maria Blom, geb. Dordrecht 12.09.1820, overl. Rotterdam 09.03.1841.

 

Noten: |b| moeder Pira.

 

[20] Johannes van Efferen, geb. Dordrecht ca. 1800, schippersknecht (1819), ballaster (1841), overl. Dordrecht 02.03.1841, z.v. Johannes van Efferen (-1812) en Willemina Blok, naaister (1819); tr. Dordrecht 20.10.1819|a|

[21] Catharina van der Waard, geb. Dordrecht ca. 1802, overl. Dordrecht 17.07.1876, d.v. Dirk van der Waard, sjouwer, en Jacoba de Bruijn.

– Dit echtpaar is ook [24]/[25] in Kwartierstaat Marcus Johannes Sparnaay (1923-2015), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk (moeder ook van der Waart):

1.                   Herremina van Efferen, geb. Dordrecht 29.12.1819, overl. Dordrecht 15.04.1820.

2.                   Jacoba van Efferen, geb. Dordrecht 03.08.1822, overl. Dordrecht 18.07.1849, tr. Dordrecht 03.06.1846 Hendrik Torenburg, ook van Torenburg, geb. Dordrecht ca. 1819, overl. Dordrecht 02.04.1900, z.v. Willem Torenburg en Geertje van Eijsden.
     HT tr. 2e tussen 1849 en 1853 Jeltje Woudsma, geb. Leeuwarden 01.02.1818, overl. Dordrecht 12.11.1888, d.v. Sipke Geerts Woudsma, schipper, en Baukje Tjallings de Graaf.

3.                   Hermina van Efferen, geb. Dordrecht 26.11.1824, overl. Dordrecht 18.01.1879, tr. Dordrecht 04.10.1848 Anthonie van Torenburgh, geb. Dordrecht ca. 1822/1823, overl. Dordrecht 02.04.1879, z.v. Willem van Torenburgh en Geertje van Es.

4.                   Johannes van Efferen, geb. Dubbeldam 14.09.1827|b||c|; volgt [10].

5.                   Dirk van Efferen, geb. Dordrecht 05.06.1830, tr. Dordrecht 07.07.1858 Christina van Genderen, geb. Rotterdam 22.08.1839, overl. Dordrecht 28.12.1875, d.v. Christina van Genderen.

6.                   Pieter van Efferen, geb. Dordrecht 21.12.1832, overl. Dordrecht 05.07.1834.

7.                   Catharina van Efferen, geb. Dordrecht 25.01.1835, overl. Dordrecht 08.11.1912 (akte).

8.                   Heiltje van Efferen, geb. Dordrecht ca. 1839, overl. Dordrecht 26.12.1906, tr. Dordrecht 21.03.1860 Pieter Vlasblom, geb. Dordrecht ca. 1839, overl. Dordrecht 25.07.1900, z.v. Pieter Vlasblom en Helena Bouwman.

 

Noten: |a| bruid Katrina van der Waard, huwelijk ‘uit hoofde van een onverwagt toeval eerst op den twintigsten october voltrokken’ (huw.akte Dordrecht 13.10.1819 no.119); |b| moeder van der Waart; |c| alsnog door de ouders ingeschreven na vonnis Arr.Rb. Dordrecht 15.01.1838 (geb.akte Dubbeldam 10.02.1838 no.8).

 

[22] Simon Bouman, geb. Dordrecht ca. 1793, timmerman (1814), kalkmeter (1830), overl. Dordrecht 06.11.1830, z.v. Gerrit Bouman (ca.1755), timmerman,  en Margrietha de Beers; tr.

[23] Geertruij de Kock, geb. ca. 1790, kasteleinse (1838), tapster (1850,1851), overl. Dordrecht 21.11.1853, d.v. Jasper de Kock, stadswerker, en Johanna Rekoert.

– Dit echtpaar is ook [26]/[27] in Kwartierstaat Marcus Johannes Sparnaay (1923-2015), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk (moeder de Kok):

1.                   Gerard Bouman, geb. Dordrecht 19.06.1814, kalkmeter (1838), overl. Dordrecht 17.05.1878, tr. Dordrecht 21.11.1838 Maria de Man, geb. Dordrecht 11.08.1815, overl. na 1878, d.v. Johannes de Man, arbeider, en Hermina Struijk.

2.                   Johanna Bouman, geb. Dordrecht 05.01.1817, overl. Dordrecht 20.08.1867, tr. Dordrecht 10.05.1848 Johannes van Dijk, geb. Dordrecht 27.06.1816, goudsmid (1867), overl. na 1867, z.v. Johannes van Dijk en Anna van Buul.

3.                   Simon Bouman, geb. Dordrecht 30.09.1819, zakkendrager (1850), overl. Dordrecht 04.12.1902, tr. Dordrecht 15.05.1850 Jansje van Donkelaar, geb. Dordrecht 23.10.1824, dienstbode (1850), overl. Dordrecht 23.11.1906, d.v. Jan van Donkelaar, tuinman, en Isa Stam.

4.                   Geertruij Bouman, geb. Dordrecht 23.04.1822, overl. Dordrecht 16.04.1879, tr. Dordrecht 26.11.1851 Jacobus van Donkelaar, geb. Dordrecht ca. 1826, tuinman, z.v. Jan van Donkelaar, tuinman, en Ida Stam.

5.                   Margaretha Bouman, geb. Dordrecht 06.09.1825; volgt [11].

6.                   Johanna Bouman, geb. Dordrecht 03.07.1828.

 

Noten: |a| moeder Margrietha de Beers.

 

[24] Willem van der Werff, geb. Lisse ca. 1791/1792, metselaar, overl. Sassenheim 12.12.1869, z.v. Leendert van der Werff en Johanna van der Tang; metselaar (1827), tr. Lisse 16.05.1819

[25] Gerritje Nieuwenboom, ged. Hillegom 01.05.1791, overl. Sassenheim 31.08.1860, d.v. Dirk Nieuwenboom en Margaretha Boerkool.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert Dirk van der Werff, geb. Sassenheim 29.11.1825, ged. Hillegom 30.11.1825, overl. Sassenheim 11.12.1825.

2.                   Geertruida Johanna van der Werff, geb. Sassenheim 22.02.1827, overl. Sassenheim 09.08.1851.

3.                   Leendert Dirk van der Werff, geb. Sassenheim 22.02.1827; volgt [12].

4.                   Dirkje van der Werff, geb. Sassenheim 13.11.1828, tr. Sassenheim 23.05.1852 Jacob Papendrecht, geb. Ter Aar 23.10.1821 (akte), korenmolenaar (1852), metselaar (1880), overl. Sassenheim 03.06.1880, z.v. Teunis Papendrecht en Petronella Spoormaker.

5.                   Johannes van der Werff, geb. Sassenheim 17.10.1830, overl. Sassenheim 15.12.1830|a|.

6.                   Johanna Geertruij van der Werff, geb. Sassenheim 06.11.1831, overl. Noordwijk 15.01.1918, tr Sassenheim 27.04.1861 Frederik Nicolaas de Witt, geb. Haarlem 30.06.1834, broodbakkersknecht, z.v. Frederik Nicolaas de Witt en Maria Staal.

 

Noten: |a| aangifte door Marcellis Weijers, 31 jaar, tapper (overl.akte Sassenheim 1838 fol.4).

 

[26] Dirk van der Kwaak, geb. Voorhout 11.03.1801, dienstbaar (mei1820), werkman (sep1820), dagloner (1822,1831), schipper (1834), overl. Sassenheim 11.01.1850, z.v. Dirk Jansz van der Kwaak en Grietje de Mooij; tr. Voorhout 28.05.1820

[27] Neeltje Jongeneel, geb. Reeuwijk 12.03.1795, dienstbaar (1820), overl. Sassenheim 23.03.1856, d.v. Jan Jongenaal en Neeltje van der Does.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk van der Kwaak, geb. Voorhout 16.09.1820, timmerman, overl. Warmond 27.10.1878, tr. Warmond 18.05.1851 Neeltje Schoneveld, geb. Warmond 25.12.1824, overl. Diemen 23.08.1905|a|, d.v. Johannes Schoneveld, verver en glazenmaker, en Jacomina de Graaff.

2.                   Johannes van der Kwaak, geb. Sassenheim 26.05.1822, ged. Sassenheim 09.06.1822, schipper, overl. Leiden 21.12.1893, tr. Sassenheim 03.08.1851 Adriana Jacoba Guldemond, geb. Sassenheim 21.04.1823, overl. Sassenheim 16.01.1902, d.v. Jan Guldemond, logementhouder, en Maria de Bruin.

3.                   Grietje van der Kwaak, geb. Sassenheim 18.12.1824, ged. Sassenheim 26.12.1824, overl. Sassenheim 18.11.1826.

4.                   Grietje van der Kwaak, geb. Sassenheim 24.03.1827, overl. Sassenheim 27.05.1827.

5.                   Grietje van der Kwaak, geb. Sassenheim 09.07.1828, dienstbode (1853), tr. Sassenheim 13.05.1853 Kornelis Gijsbertus Daudeij, geb. Woubrugge 08.04.1828, kuiper, z.v. Johan Daniel Daudeij en Kornelia Maria van der Horst.

6.                   Neeltje van der Kwaak, geb. Sassenheim 11.11.1831; volgt [13].

7.                   Josina van der Kwaak, geb. Sassenheim 27.08.1834, overl. Haarlem 30.05.1913, tr. Hillegom 13.10.1859 Nicolaas Hoogstraten, geb. Noordwijk 19.07.1838, timmerman, overl. Haarlem 08.01.1906, z.v. Dirk Hoogstraten, schippersknecht, en Cornelia Langeveld.

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 1905 no.125 fol.s050v.

 

[28] Pieter van Vliet, geb. Hazerswoude 04.10.1812, timmerman, overl. Uithoorn 05.06.1890, z.v. Cornelis van Vliet en Jannetje Binnendijk; tr. Oudshoorn 18.01.1835

[29] Immetje Breeveld, geb. Oudshoorn ca. 1811, overl. Oudshoorn 09.05.1881, d.v. Cornelis Breeveld en Neeltje van Doorn.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Klazina Petronella van Vliet, docent 2e VCL.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis van Vliet, geb. Oudshoorn 02.10.1835, timmerman, tr. Leiderdorp 31.03.1859 Marijtje Roest, geb. Leiderdorp 04.08.1837, d.v. Hermanus Roest, bouwman, en Dirica/Derika Helena Brasem.

2.                   Cornelis Johannes van Vliet, geb. Oudshoorn 01.03.1838; volgt [14].

3.                   Jannetje van Vliet, geb. Oudshoorn 16.08.1840, overl. Haarlemmermeer 04.02.1912, tr. Oudshoorn 01.04.1864 Cornelis van Diest, geb. Gorinchem 16.08.1842|a|, overl. Haarlemmermeer 21.04.1926|b|, z.v. Willem van Diest en Hendrika Maria Hardenbol.

4.                   Pieter van Vliet, geb. Oudshoorn 07.11.1842, w.s. jong gestorven.

5.                   Pieter van Vliet, geb. Oudshoorn 22.01.1845, timmerman, tr. 1e Alphen (ZH) 12.04.1866 Helena Dorothea Muller, geb. Purmerend 22.12.1845 (no.132), overl. Empel en Meerwijk 29.05.1868, d.v. Jan Hendrik Muller en Grietje van Beek; tr. 2e Woubrugge 09.09.1875 Maria Jeannetta van Griethuizen, geb. Woubrugge 15.03.1847, d.v. Abraham van Griethuizen, deurwaarder (1847), deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Leiden (1875), en Louisa Hubertha Carolina Boeff.

6.                   Antonie van Vliet, geb. Oudshoorn 27.10.1847.

7.                   Neeltje van Vliet, geb. Oudshoorn 20.07.1850, overl. voor 1939, tr. Oudshoorn 12.07.1883 Martinus Zanen, geb. Waarder 03.04.1852, directeur ener naamloze vennootschap, overl. ’s-Gravenhage 22.04.1939, z.v. Hermanus Zanen en Krijntje Bezuijen.
     MZ tr. 1e Gouda 20.11.1878 Zwaantje Maria van Veen, geb. Gouda 02.09.1855 (akte), overl. ’s-Gravenhage 16.10.1882, d.v. Bernardus Lodewijk van Veen en Maria Bloot.

8.                   Antonia Cornelia van Vliet, ook Anthonia van Vliet, geb. Oudshoorn 09.10.1853, overl. Rotterdam 20.08.1924, tr. Oudshoorn 08.07.1875 Pieter van den Ent, geb. Zwammerdam 28.02.1851, overl. na 1924, z.v. Dirk van den Ent (ca.1819-1851) en Heintje van Wieringen.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon van Hendrika Maria gewettigd bij haar huwelijk met Willem (geb.akte Gorinchem 1842 no.195 & huw.akte Gorinchem 14.12.1842 no.51); |b| per abuis geb. Arkel (overl.akte Haarlemmermeer 1926 no.81).

 

[30] Maarten van der Elst, geb. Zoetermeer ca. 1800, timmerman (1859), overl.Alphen 08.12.1877, z.v. Jacob van der Elst en Anna de Bruin; tr. 2e Oudshoorn 05.02.1843 Elisabeth Roest, geb. Alphen, overl. Alphen 22.03.1865, d.v. Cornelis Roest en Elisabeth van Borselen; tr. 1e Alphen (ZH) 06.09.1829

[31] Ariaantje Smit, geb. Alphen ca. 1805, overl. Alphen 18.01.1841, d.v. Jurrie Smit en Susanna Bedijs.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de Kwartierstaat Klazina Petronella van Vliet, docent 2e VCL.

     ER tr. 1e Harmen van der Vis, overl. voor 1843.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 07.02.1830, timmerman, overl. Alphen 01.04.1895, tr. Alphen (ZH) 10.03.1854 Jansje Sam, geb. Alphen 10.05.1829, overl. Alphen 18.10.1898, d.v. Gijsbert Sam en Adriana Koolwijk.

2.                   Susanna van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 13.04.1832, tr. Alphen 17.04.1856 Jacobus Hendrikus Treur, geb. Aarlanderveen 01.09.1827, z.v. Reinier Treur en Neeltje Blonk.

3.                   Johanna van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 11.02.1834, overl. Alphen 21.02.1847.

4.                   Neeltje Maria van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 05.01.1836, overl. Alphen 20.08.1837.

5.                   Klasina Petronella van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 14.07.1837; volgt [15].

6.                   Neeltje Maria van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 21.02.1839, overl. voor 1871, tr. Alphen 13.09.1862 Jan van der Wel, geb. Oudshoorn 22.05.1839, overl. Woubrugge 12.01.1913, z.v. Hendrik van der Wel en Johanna van den Bosch.
     JvdW tr. 2e Woubrugge 02.02.1871 Immetje Ramp, geb. Woubrugge 13.10.1849 (akte), d.v. Dirk Pieter Ramp en Guurtje Swart.

7.                   Jurrie van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 31.12.1840, overl. Alphen aan den Rijn 09.04.1929, tr. Alphen 21.10.1869 Marijtje van Egmond, geb. Noordwijk 31.07.1846, overl. Alphen aan den Rijn 01.10.1937, d.v. Dirk van Egmond, bouwman, en Grietje van der Gust.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren