Jean Leering (1934-2005)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien augustus 2018)

 


 

[1] Jean Leering, geb. IJsselstein 11.03.1934, ingenieur bouwkunde Delft 1963, directeur Stedelijk Van Abbe Museum (1963-1971), hoogleraar Eindhoven (1991-1999), overl. Gouda 04.04.2005.

 

[2] Antonius Matheus Henricus Joseph Leering, geb. Enschede 09.11.1895, student medicijnen Amsterdam UvA 1913, promotie Utrecht 28.06.1938|c|, arts te IJsselstein (1920-1955), overl. De Bilt 12.08.1970, begr. IJsselstein (RK Bpl.) 15.08.1970; tr. 2e Utrecht (kerk) 01.05.1951 Maria Justina Maarschalkerweerd; tr. 1e 
[3] Joanna Maria Henrietta Martens, geb. Bocholt (B) 04.11.1895, overl. IJsselstein 14.02.1948|a|, begr. IJsselstein (RK Bpl.) 18.02.1948.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   levenloze zoon, IJsselstein 03.11.1929.

2.                   Jean Leering, geb. IJsselstein 11.03.1934; volgt [1].

 

Noten: |a| Jeanne Maria Henriëtte (annonce collectie CBG); |b| Jeanne Maria Henriëtte (grafzerk); |c| proefschrift: Bijdrage tot de werking van histamine op de stofwisseling; promotor: A.K.M. Noyons (1878-1941).

 

[4] Hendrikus Leering, geb. Enschede 22.09.1862, koperslager (1890,1897), machinefabrikant (1900), koperslager (1904), koopman (1921), overl. Enschede 31.10.1928, tr. Stad Almelo 21.11.1890

[5] Catharina Gerharda Allegonda van den Heuvel, geb. Stad Almelo 16.02.1869, overl. Enschede 02.05.1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Antonia Alida Leering, geb. Enschede 08.10.1891, tr. Enschede 15.08.1925|a| Anton Johan Garretsen, geb. Enschede 03.09.1891, landbouwkundige, z.v. Johan August Garretsen en Elisabeth Gassner.

2.                   Alida Petronella Catharina Maria Leering, geb. Enschede 01.10.1892, tr. Enschede 25.05.1921 Antoon Janssen, geb. Gassel 31.01.1874, koopman, overl. Enschede 12.12.1931, z.v. Michiel Janssen, landbouwer, en Theodora van der Duijn.

3.                   Elisabeth Johanna Maria Leering, geb. Enschede 07.03.1894, overl. Enschede 12.09.1961.

4.                   Antonius Matheus Henricus Joseph Leering, geb. Enschede 09.11.1895; volgt [2].

5.                   Gerhardus Johannes Theodorus Josef Leering, geb. Enschede 14.07.1897, overl. ’s-Gravenhage 03.05.1962, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Westduin) 05.05.1962, tr. Soerabaja 14.06.1928 Johanna Entling, Hanny, overl. ’s-Gravenhage 03.11.1965, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Westduin) 06.11.1965.

6.                   Catharina Gerharda Maria Leering, geb. Enschede 06.06.1900, onderwijzeres, overl. Enschede 07.07.1957.

7.                   Johanna Fredrica Antonia Maria Leering, geb. Enschede 16.11.1904.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom verblijft te Buitenzorg (NOI) en heeft Wilhelm Anton Garretsen, 35 jaar, koopman, een volmacht verstrekt (huw.akte Enschede 1925 no.235).

 

[6] Jan Gerard Theodorus Martens, overl. voor 1948, tr.

[7] Hubertina Constantia Knodgen, overl. voor 1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Maria Henrietta Martens, geb. Bocholt (B) 04.11.1895; volgt [3].

 

[8] Antonij Leering, geb. Stad Delden 30.09.1824, koperslager, overl. Enschede 04.12.1894; tr. 2e Enschede 28.01.1880 Petronella Catharina Mossou, geb. Tilburg 11.11.1829, overl. Oosterhout 22.01.1904, d.v. Gerardus Mossou, kleermaker, en Wilhelmina Krols; tr. 1e Enschede 07.07.1852

[9] Maria Elizabeth Mosman, geb. Enschede 01.04.1824, overl. Enschede 19.02.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Leering, geb. Enschede 22.09.1862; volgt [4].

 

[10] Elias van den Heuvel, geb. Boxmeer 20.07.1839, timmerman (1866), schrijnwerker (1868), timmerman (1869,1877), overl. Stad Almelo 19.11.1877, tr. Stad Almelo 02.02.1866

[11] Aleida Hendrica Leus, geb. Stad Almelo 08.08.1834, dienstbode (1866), winkelierster (1890).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Petrus Bernardus van den Heuvel, geb. Stad Almelo 28.01.1868, overl. Stad Almelo 27.03.1868.

2.                   Catharina Gerharda Allegonda van den Heuvel, geb. Stad Almelo 16.02.1869; volgt [5].

3.                   Maria Elisabeth Gerarda van den Heuvel, geb. Stad Almelo 23.02.1873, overl. Nijmegen 20.03.1930, tr. Stad Almelo 08.07.1902 Frederikus Johannes Uil, geb. Martenshoek (Hoogezand) 23.07.1871, sigarenfabrikant, overl. Nijmegen 17.07.1956, z.v. Johannes Bernardus Uil, scheepsbouwer, en Johanna Bodewes.

 

[12] Martens.

[13] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Gerard Theodorus Martens; volgt [6].

 

[14] Knodgen.

[15] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hubertina Constantia Knodgen; volgt [7].

 

[16] Gerhard Heinrich Leering, Hendrik, geb. Vreden (Königreich Preußen)|c| ca. 1797, blikslager, overl. Stad Delden 10.01.1857, z.v. Anton Leering en Johanna Wiggers; tr. Stad Delden 22.03.1851|a|

[17] Gezina Vouwie, geb. Stad Delden xx.05.1791|b|, overl. Enschede 04.03.1860|f|, d.v. Johannes Vouwie, hoedenmaker, en Hendrika Schrader.

Kinderen:

1.                   Hendrika Antonia Vouwie, later Leering, geb. Stad Delden 21.06.1823|d|.

2.                   Antonij Vouwie, later Leering, geb. Stad Delden 30.09.1824|e|; volgt [8].

3.                   Johanna Maria Vouwie, later Leering, geb. Stad Delden 08.12.1826, overl. Enschede 09.02.1865, tr. Enschede 20.05.1858 Jan Hendrik ten Bos, geb. Enschede 21.01.1828, fabriekarbeider, z.v. Karel ten Bos, katoenspinner, en Joanna Voortman.
     JHtB tr. 2e Lonneker 13.07.1865 Christina Sluis, geb. Rheden ca. 1834, overl. Eschmarke (Lonneker) 23.05.1866, d.v. Maria Catharina Sluis; tr. 3e Lonneker 07.03.1867 Johanna oude Groeniger, geb. Enschede 08.02.1826, verl. Enschede 22.10.1892, d.v. Johannes oude Groeniger, wever, en Gerarda Dina Venterink, spoelster.
     JoG tr 1e Stad Delden 16.08.1850 Antonius Joannis Kolk, geb. Borne ca. 1806, dagloner, overl. Borne 24.04.1866, z.v. Stephanus Kolk en Alijda Egberink.

4.                   Maria Vouwie, later Leering, geb. Stad Delden 14.04.1831, overl. Stad Delden 16.03.1854.

5.                   Hendrikus Jacobus Vouwie, later Leering, geb. Stad Delden 05.11.1832, koperslager, overl. Enschede 16.07.1899, tr. 1e Enschede 08.08.1866 Maria Antoinette Mosman (1831-1878), d.v. Dirk Mosman en Maria Anna Catharina Nunning; tr. 2e Enschede 14.11.1878 Lamberta Berendina Wijnberg, geb. Hellendoorn ca. 1830, overl. Enschede 26.09.1905, d.v. Jan Wijnberg en Antonia Jansen.

 

Noten: |a| vijf kinderen gewettigd (huw.akte Stad Delden 1851 no.5); |b| ‘heeft de comparante onder eede verklaard dat zij niet in staat is een extract uit het geboorte- of doopregisterte produceren, uit hoofde daarvan in er tijd geene aanteekening is geschied, alsmede dat zij is geboren te Delden in de maand mei des jaars zeventienhonderd een en negentig’ (ibidem); |c| nu een Stadt in Kreis Borken, Bundeland Nordrhein-Westfalen; |d| aangifte door Hendrik Lehring, 26 jaar, blikslager, die ‘zich als vader van dit kind verklaard’ (geb.akte Stad Delden 1823 no.25); |e| aangifte door Hendrik Leering, 27 jaar, blikslager, die ‘verklaart vader te zijn van dit kind’ (geb.akte Stad Delden 1824 no.29); |f| moeder Schaller (overl.akte Enschede 1860 no.23).

 

[18] Dirk Mosman, ged. Amsterdam (Kerk De Pool (rk)) 14.09.1795, verver/glazenmaker (1819), verver (1822,1831), huisschilder (1852), overl. Enschede 14.10.1867, z.v. Joannes Mosman, timmerman, en Maria Elisabeth Janssen; tr. Enschede 28.05.1819

[19] Maria Anna Catharina Nünning, geb. Enschede ca. 1798, dienstmeid (1819), d.v. Theodor Nünning, smid, en Joanna Schwering.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Theodorus Mosman, geb. Enschede 27.03.1822, huisschilder, overl. na 1872, tr. Enschede 01.07.1847 Aleida Bult, geb. Enschede 26.11.1824, naaister (1847), overl. na 1872, d.v. Jan Bult, fabriekarbeider, en Janna Wegink, fabriekarbeidster.

2.                   Maria Elizabeth Mosman, geb. Enschede 01.04.1824; volgt [9].

3.                   Johannes Franciscus Mosman, geb. Enschede 10.01.1826, huisschilder, overl. Enschede 15.06.1890, tr. Denekamp 20.08.1856 Johanna Aleida Meijerink, geb. Denekamp 08.05.1832, overl. Enschede 02.11.1902, d.v. Jan Hendrik Meijerink, winkelier, en Katarina Heitkamp.

4.                   Maria Anna Mosman, geb. Enschede 13.06.1828.

5.                   Maria Antoinette Mosman, geb. Enschede 22.06.1831, overl. Enschede 21.02.1878, tr. Enschede 08.08.1866 Hendrikus Jacobus Leering (1832-1899), z.v. Gerhard Heinrich Leering en Gezina Vouwie.

6.                   Elisabeth Mosman, geb. Amsterdam ca. 1834, winkelierster (1867,1882), overl. Enschede 19.03.1882, tr. 1e Enschede 10.05.1860 Wilhelmus Carolus Mossou, geb. Tilburg 14.03.1833, gasfitter, overl. Enschede 11.07.1861, z.v. Gerardus Mossou, herbergier (1833), kamerbehanger (1860), en Wilhelmina Krols; tr. 2e Enschede 23.07.1867 Willem Minnardus Wientjes, geb. Enschede 04.01.1831, goudsmid, overl. Lonneker 23.05.1885, z.v. Bernardus Egidius Antonius Wientjes en Euphemia Minnegal.

 

[20] Petrus van den Heuvel, Peter, ged. Mill 08.10.1780, bakker, overl. Boxmeer 20.02.1853, z.v. Wilhelmus van den Heuvel en Anthonia Verstraaten; tr. 1e voor 1806 Hendrika Derks, overl. (kraambed) Boxmeer 06.12.1829, d.v. Marianus Derks en Johanna Margaretha Lamers; tr. 2e Boxmeer 18.07.1833

[21] Aldegonda Broeks, ged. Sambeek 07.04.1806, dienstmeid (1833), winkelierster (1859,1866), overl. Boxmeer 21.01.1868, d.v. Johannes Broeks en Geertrudie Kessels.

Uit het huwelijk van den Heuvel-Derks:

1.                   Wilhelmus Joannes van den Heuvel, ged. Boxmeer 14.06.1806, tr. Velp (NB) 28.11.1842 Maria Kruise, geb. Oeffelt 06.06.1796, d.v. Joannes Kruise en Elizabeth Cuijpers.

2.                   Marianus Henricus van den Heuvel, ged. Boxmeer (rk) 26.03.1808.

3.                   Marianus van den Heuvel, ged. Boxmeer (rk) 26.07.1810.

                     Marianus Henricus van den Heuvel, geb. Boxmeer ca. 1810, bakker, overl. Boxmeer 12.05.1841, tr. Boxmeer 07.09.1833 Petronella Smits, geb. Boxmeer ca. 1813, d.v. Rudolphus Smits, fabrikant, en Getrudis Martens.

4.                   Henri Jean van den Heuvel, Hendrikus Johannes, geb. Boxmeer 05.07.1813, koperslager, overl. Boxmeer 31.01.1842.

5.                   Johanna Antonetta van den Heuvel, geb. Boxmeer 27.03.1815, overl. Boxmeer 24.06.1885, tr. Boxmeer 12.09.1836 Petrus Antonius Martens, geb. Boxmeer ca. 1803, koperslager, overl. Boxmeer 28.02.1884, z.v. Gerardus Martens en Maria Anna Thijssens.

6.                   Hendrica Josepha van den Heuvel, geb. Boxmeer 11.07.1816, overl. Boxmeer 07.11.1870, tr. Petrus van der Putten, overl. voor 1870.

7.                   Maria Francisca van den Heuvel, geb. Boxmeer 30.08.1817, overl. Boxmeer 31.03.1870.

8.                   Johanna Maria van den Heuvel, geb. Boxmeer 31.08.1818, overl. Boxmeer 27.05.1819.

9.                   Hubertus van den Heuvel, geb. Boxmeer 13.12.1820, overl. Linde (Vorden) 13.04.1884|a|.

10.               Petrus Hendrikus van den Heuvel, geb. Boxmeer 16.12.1821.

11.               Johannes Matthijs van den Heuvel, geb. Boxmeer 21.09.1823.

12.               Gerardus Theodorus van den Heuvel, geb. Boxmeer 05.04.1825, overl. Boxmeer 17.02.1826.

13.               Theodorus Johannes van den Heuvel, geb. Boxmeer 28.06.1826, bakker, overl. Nijmegen 10.11.1902, tr. Boxmeer 13.11.1855 Bernardina Roghmans, geb. Boxmeer 08.05.1821, winkelierster (1855), overl. Nijmegen 28.09.1912, d.v. Johannes Roghmans en Jacomina Jurgens.

14.               Antonius Wilhelmus van den Heuvel, geb. Boxmeer 25.08.1827, overl. Boxmeer 12.07.1840.

15.               Josephus Marianus van den Heuvel, geb. Boxmeer 05.12.1829, overl. Boxmeer 19.01.1830.

Uit het huwelijk van den Heuvel-Broeks:

16.               Hendrikus Petrus van den Heuvel, geb. Boxmeer 17.04.1834, bakker, overl. Boxmeer 24.09.1872, tr. Maasbree 24.05.1859 Joanna Maria Hubertina Gerards, geb. Blerick 17.02.1838, d.v. Peter Gerards en Maria Aldegonda Steegh.

17.               Johannes Franciscus van den Heuvel, geb. Boxmeer 21.10.1835.

18.               Anna Maria Gertrudis van den Heuvel, geb. Boxmeer 05.03.1837, tr. Eindhoven 17.08.1891 Martinus Coppelmans, geb. Zeelst 28.04.1823, z.v. Arnoldus Coppelmans en Johanna Cathrina Sanders.
     MC tr. 1e Stratum 25.07.1846 Catherina van Driel, geb. Stratum 26.03.1822, overl. Gestel 02.03.1881, d.v. Renier van Driel en Dorothea van den Wildenberg.

19.               Theodorus Wilhelmus van den Heuvel, geb. Boxmeer 16.07.1838.

20.               Elias van den Heuvel, geb. Boxmeer 20.07.1839; volgt [10].

21.               Carolus Hubertus van den Heuvel, geb. Boxmeer 02.03.1841, overl. Boxmeer 09.09.1859.

22.               Anthonius Johannes van den Heuvel, geb. Boxmeer 26.02.1843, overl. Boxmeer 17.04.1844.

23.               Dorothea Catharina van den Heuvel, geb. Boxmeer 26.02.1843, overl. Boxmeer 16.04.1844.

24.               Maria Bernardina van den Heuvel, geb. Boxmeer 07.07.1844, overl. Rotterdam 23.06.1903, tr. Rotterdam 29.11.1871 Pieter van der Velden, ook Petrus, geb. Beesel 26.11.1844, overl. Rotterdam 11.01.1928, z.v. Hendrik van der Velden en Anna Catharina Ceuven/Ceiwen.
     PvdV tr. 1e Kralingen 11.05.1870 Petronella Machtilda Eijberg, geb. Rotterdam 24.09.1843, overl. Rotterdam 12.06.1871, d.v. Jan Eijberg en Adriana Vrolijk.

25.               Maria Theresia van den Heuvel, geb. Boxmeer 24.10.1846, tr. Kralingen 27.05.1874 Matthijs Antonius Eijberg, geb. Rotterdam 15.02.1846, overl. Rotterdam 21.11.1924, z.v. Jan Eijberg en Adriana Vrolijk.

26.               Theodora Hendrika van den Heuvel, geb. Boxmeer 01.01.1848.

27.               Maria Catharina Francisca van den Heuvel, geb. Boxmeer 15.01.1851.

 

Noten: |a| Hubertus Laurentius (overl.akte Vorden 1884 no.21).

 

[22] Joannis Leus, geb. Ambt Almelo ca. 1801|a|, commies-griffier bij het vredegerecht (1824,1826), tapper (1828,1831), commies-griffier bij het vredegerecht (1834), tapper (1837,1841), klerk en tapper (1850), overl. Stad Almelo 27.09.1850, z.v. Gerardus Leus en Catharina ten Have; tr. Ambt Almelo 19.08.1823

[23] Elisabeth Lammerink, geb. Stad Almelo ca. 1805|b|, overl. Stad Almelo 04.11.1882, d.v. Jannes Lammerink (1764-), waard (1811), tapper (1823), en Hendrika Paauwen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Johannes Leus, geb. Stad Almelo 17.07.1824, rechtbankdeurwaarder (1848), arrondissementsdeurwaarder (1869), overl. Stad Almelo 30.12.1868, tr. Stad Almelo 24.10.1848 Catharina Fransen, geb. Stad Almelo 05.02.1822, winkelierster (1848), overl. Stad Almelo 25.12.1902, d.v. Pieter Fransen, schrijnwerker, en Gezina Schopman.

2.                   Gerardus Hendricus Leus, geb. Stad Almelo 24.01.1826, overl. Echterbosch (Echt) 28.06.1888.

3.                   Hendricus Pancratius Leus, geb. Stad Almelo 12.05.1828, gemeenteontvanger, overl. Stad Almelo 02.06.1857, tr. Stad Almelo 09.06.1853 Johanna Helmina Sommer, geb. Stad Almelo 29.04.1830, overl. Stad Almelo 20.12.1887, d.v. Joseph Theodoor Sommer, boekhandelaar, en Helmina Mulder.

4.                   Catharina Maria Leus, geb. Stad Almelo 04.03.1831, overl. Sambeek 06.03.1909, tr. 1e Stad Almelo 19.10.1852 Johannes Antonie Wagelaar, geb. Enschede 06.09.1822, horlogemaker, overl. Stad Almelo 09.10.1859, z.v. Johannes Franciscus Wagelaar, fabrikeur, en Hendrika ten Vergert; tr. 2e Stad Almelo 06.02.1872 Gerardus Hendricus Hageman, geb. Hilversum 14.05.1844, grutter (1872), tapper (1873), overl. Stad Almelo 29.06.1873, z.v. Hermanus Hageman, logementhouder, en Huberta Oostveen.

5.                   Aleida Hendrica Leus, geb. Stad Almelo 08.08.1834; volgt [11].

6.                   Hermanus Antonius Leus, geb. Stad Almelo 03.04.1837, overl. Tilburg 02.06.1858.

7.                   Bernardus Egbertus Leus, geb. Stad Almelo 25.01.1841, overl. Oisterwijk 09.08.1909.

 

Noten: |a| niet gevonden in doopoboek Almelo (ndg) 1734-1812.

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


Bijlage A

 

Paul Kempers, ‘Het gaat om heel eenvoudige dingen’: Jean Leering en de kunst, Uitgeverij Valiz, 2018.

Boekbepreking: Jean Leering (1934-2005): De vette museumjaren van ‘kunstapostel’ Jean Leering / door Lucette ter Borg, NRC Handelsblad, vrijdag 27 juli 2018.


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren