August Jules van Neste (1922-1986)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien oktober 2019)

 


 

[1] August Jules van Neste, geb. Utrecht 15.09.1922, ingenieur civiele techniek Delft 1949, werkzaam bij Gemeentewerken te Rotterdam (1954-1976), hoogleraar Eindhoven (1976-1983), overl. Geldrop 01.08.1986, crem. Heeze 07.08.1986.
– Levensbericht: nl.wikipedia
 
[2] August van Neste, geb. Nazareth (België) 23.08.1880, wagenmaker (1918), overl. na 1946; tr. 1e voor 1918 Jeanne Faugenette, overl. voor 1918; tr. 2e ’s-Gravenhage 16.01.1918
[3] Elisabeth Heilijgers, geb. Amersfoort 30.08.1883, kookster (1918), overl. Utrecht 15.06.1946|b|. [Bunnik 1946]

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabeth van Neste, geb. ’s-Gravenhage 04.03.1919.

2.                   August Jules van Neste, geb. Bunnik  15.09.1922|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Utrechtsch Nieuwsblad 18.09.1922 (Utrecht 15 Sept.: E. van Neste, geb. E. Heilijgers, z.); |b| ook overl.akte Bunnik 1946 no.21.

 

[4] Pieter van Neste, overl. voor 1918, tr.

[5] Sophia Carels, overl. na 1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   August van Neste, geb. Nazareth (België)|b| 23.08.1880|a|; volgt [2].

 

Noten: |a| als bruidegom verstrekt hij onder ede geboorteplaats, geboortedatum en namen der ouders, en verklaart ‘niet in staat te zijn ten deze over te leggen eene akte van geboorte of eene akte van bekendheid ter vervanging daarvan’ (huw.akte ’s-Gravenhage 1918 no.55); |b| in arrondissement Gent, provincie Oost-Vlaanderen.

 

[6] Nicolaas Heilijgers, geb. Amersfoort 22.10.1852, timmerman (1883,1904), uitvoerder (1911), timmerman (1918), overl. Amersfoort 20.07.1927, begr. Amersfoort (Bpl. Soesterkwartier), tr. Amersfoort 23.09.1874

[7] Elisabeth Scheepmaker, geb. Amersfoort 16.02.1851, overl. Amersfoort 23.09.1935, begr. Amersfoort (Bpl. Soesterkwartier).

Uit dit huwelijk:

1.                   Clasina Heilijgers, geb. Amersfoort 12.11.1874, overl. Amersfoort 26.01.1960.

2.                   Hendrika Heilijgers, geb. Amersfoort 21.07.1876, overl. Amersfoort 12.04.1879.

3.                   Gerdina Heilijgers, geb. Amersfoort 06.01.1878, overl. Amersfoort 28.02.1880.

4.                   Hendrika Heilijgers, geb. Amersfoort 15.08.1879, overl. Delft 13.01.1951, tr. Delft 20.05.1904 Eduard Jacobus Albers, geb. Delft 18.10.1866, koffiebrander (1904,1918), overl. Delft 28.03.1951, z.v. Eduard Jacobus Albers, winkelbediende, en Johanna Jacoba van der Beek.

5.                   Jacob Heilijgers, geb. Amersfoort ca. 1882, uitvoerder, overl. Amersfoort 03.07.1941, tr. Zwolle 27.04.1911 Elisabeth Dam, geb. Zwolle 19.01.1889, d.v. Willem Dam, schipper (1889), koopman (1911), en Aaltje Veltman.

6.                   Elisabeth Heilijgers, geb. Amersfoort 30.08.1883; volgt [3].

7.                   Martha Heilijgers, geb. Amersfoort 13.08.1885, tr. Haarlem 05.06.1918 Jan Pauw, geb. Beverwijk ca. 1889, bedrijfsleider, z.v. Willem Pauw, koopman, en Elisabeth van der Wel.

8.                   Gerdina Heilijgers, geb. Utrecht 21.09.1887, overl. Utrecht 16.07.1945, begr. Amersfoort (Alg.Bpl. Soesterweg).

9.                   Wilhelmina Heilijgers, geb. Utrecht 16.05.1889|a|, overl. Utrecht 07.11.1926, tr. Amersfoort 19.06.1918 Jan Bertus Borrias, geb. Buren ca. 1895, stoffeerder (1928), overl. Utrecht 03.04.1937, z.v. Jan Otto Borrias en Bardina Johanna Elizabeth Rombout.
     JBB tr. 2e Hilversum14.11.1928 Susanna Steenbeek, geb. Amersfoort 20.11.1899, overl. Hilversum 13.02.1931,  d.v. Sander Steenbeek, wever, en Cornelia van Straten.

10.               Nicolaas Heilijgers, geb. Amersfoort 12.02.1891, tr. Amersfoort 30.05.1918 Francina de Graaf, geb. Amersfoort 24.12.1887, overl. Amersfoort 18.06.1954, d.v. Dirk de Graaf en Neeltje Rogaar.

11.               Adriana Heilijgers, geb. Amersfoort 25.12.1892, overl. Amersfoort 28.10.1968.

 

Noten: |a| per abuis geb. Amersfoort (huw.akte Amersfoort 1918 no.108).

 

[8] van Neste

[9] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter van Neste; volgt [4].

 

[10] Carels

[11] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Sopia Carels; volgt [5].

 

[12] Jacob Heijligers, geb. Amersfoort 12.03.1821, timmerman (1850,1889), overl. Amersfoort 05.06.1890, tr. Amersfoort 01.05.1850|b|

[13] Hendrika Hazeleger, geb. Esveld (Barneveld) 05.07.1823, werkster (1842), dienstbode (1850), overl. Amersfoort 06.01.1903.

Kind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Jacob Hazeleger, later Heijligers, geb. Barneveld 09.11.1846, overl. Zutphen 25.01.1935, tr. Utrecht 27.02.1878 Anna Helena Bosch, geb. Nijmegen 20.02.1848, overl. Utrecht 01.01.1929, d.v. Reijnier Bosch, timmermansknecht, en Maria Margaretha Huijgen.

Uit dit huwelijk (vader Heilijgers):

2.                   levenloze dochter, Amersfoort 27.04.1851.

3.                   Nicolaas Heilijgers, geb. Amersfoort 22.10.1852; volgt [6].

4.                   Hendrikus Heilijgers, geb. Amersfoort 06.09.1856, overl. Amersfoort 08.12.1859.

5.                   Martinus Heilijgers, geb. Amersfoort 16.01.1859, overl. Amersfoort 17.12.1859.

6.                   Hendrika Willemina Heilijgers, geb. Amersfoort 21.09.1861, overl. Delft 24.09.1942, tr. Delft 14.08.1889 Anthonie Albers, geb. Delft 15.12.1862, timmerman, overl. Delft 26.05.1940, z.v. Eduard Jacobus Albers, boekbinder, en Johanna Jacoba van der Beek.

7.                   Martha Heilijgers, geb. Amersfoort 09.02.1864, overl. Amersfoort 31.03.1864.

8.                   Marta Heilijgers, geb. Amersfoort 15.02.1865, overl. Utrecht 13.11.1926, tr. Utrecht 07.05.1890 Christoffel de Klerk, geb. Utrecht 31.08.1863|a|, overl. Utrecht 22.05.1941, z.v. Christoffel de Klerk (ca.1841-1906) en Cornelia van Hoegee, fruitvrouw (1863).

9.                   Hendrika Heilijgers, geb. Amersfoort 05.05.1868, overl. Zeist 21.12.1916|c|.

 

Noten: |a| aangifte door Sara van der Linden, 58 jaar, fruitvrouw {oma}, verlaten huisvrouw van Jan van Hoegee {opa}, van een natuurlijke zoon van Cornelia, erkend bij haar huwelijk 23.05.1866 (geb.akte Utrecht 1863 no.1380 & huw.akte Utrecht 1866 no.204); |b| bruidegom in akte Heijligers, tekent ook zo, twee broers tekenen als getuigen met Heilijgers (huw.akte Amersafoort 1850 no.42); |c| ook overl.akte Amersfoort 1916 no.428.

 

[14] Arie Scheepmaker, geb. Noordwijk ca. 1810/1811, muzikant (1851), orgeldraaier (1866), overl. Amersfoort 28.01.1866, tr. Amersfoort 12.03.1851

[15] Elisabeth de Hoijer, geb. ’s-Gravenhage 05.07.1813, koopvrouw (feb1836), liedjeszangeres (aug1836), naaister (1851), overl. Amersfoort 23.10.1879; tr. 1e Groningen 28.02.1836 Johannes Peter Hertog, geb. Oosterbeek 04.03.1811, ged. Oosterbeek 10.03.1811, koopman (feb1836), inlands kramer (mei1836), liedjeszanger (aug1836), overl. voor 1851, z.v. Johan Peter Hertog (-1812), koopman, en Catharijna de Koning (-1832).

Uit het huwelijk Hertog-de Hoijer:

1.                   Johannes Peter Hertog, geb. Groningen 08.05.1836, overl. Ermelo 11.08.1836|b|.

2.                   Catharina Hertog, geb. Hardinxveld 30.09.1837, overl. Utrecht 14.12.1842.

Kind van Elisabeth:

3.                   Pieter de Hoijer, geb. Dieren (Rheden) 08.10.1847, muzikant, overl. Amsterdam 03.08.1900|d|, tr. Alkmaar 05.12.1875 (echtsch. vonnis 04.06.1896, ingeschr. Alkmaar 27.07.1898) Johanna Magdalena Hart, geb. Weesp ca. 1855/1856, overl. Alkmaar 20.08.1917, d.v. Johannes Franciscus Hart en Leentje Hendriks.
     JMH tr. 2e Alkmaar 12.05.1901 Jacobus Perk, geb. Leeuwarden 18.04.1858, koopman (1901), emballeur (1912), overl. (in de Ringsloot nabij perceel Westmijzerpad) Beemster 07.05.1912|c|, z.v. Johannes Perk, kleermaker, en Petronella Swart.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk):

4.                   Elisabeth de Hoijer, later Scheepmaker, geb. Amersfoort 16.02.1851|a|; volgt [7].

Uit dit huwelijk:

5.                   Gerardina Scheepmaker, geb. Amersfoort 01.06.1855, overl. Amersfoort 26.11.1921, tr. Amersfoort 08.12.1875 Hermanus van Eijs, geb. Amersfoort 11.05.1856, overl. Amersfoort 19.06.1935, z.v. Hermanus van Eijs en Johanna Eversen.

6.                   Helena Scheepmaker, geb. Amersfoort 21.10.1858, tr. Amsterdam 02.11.1881 Johannes Wilhelmus Weberink, geb. Rotterdam 22.11.1856, straatmuzikant, z.v. Joannes Henricus Weberink en Elisabeth Wieman.

 

Noten: |a| aangifte door Anna Willemans, oud 47 jaar, stadsvroedvrouw, get. Arie Scheepmaker, oud 40 jaar (geb.akte Amersfoort 1851 no.75); |b| ook overl.akte Groningen 1836 no.493; |c| ook overl.akte Alkmaar 1912 no.140; |d| overl.akte Alkmaar 1900 no.248.

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20]

[21]

 

[22]

[23]

 

[24] Nicolaas Heijligers, geb. ca. 1776, stoelenmatter (1821,1850), overl. Amersfoort 08.04.1869, z.v. Hendrik Heijligers en Hendrika Roedolf; otr. Amersfoort 27.03.1801, tr. Amersfoort (gerecht) 12.04.1801|a|

[25] Martha van Ouwerkerk, geb. ca. 1780, overl. Amersfoort 16.05.1851, d.v. Pieter van  Ouwerkerk en Alijda Daalmeijer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Heijligers, ook Heilijgers, ged. Amersfoort 21.03.1802|b|, overl. Amersfoort 09.10.1870, tr. Amersfoort 12.11.1828 Herremijntje Taats, ged. Amersfoort 19.06.1806, overl. Amersfoort 16.11.1879, d.v. Boudewijn Taats en Daatje Hopman.

2.                   Hendrika Heijligers, ged. Amerfoort 08.12.1808, overl. Amersfoort 25.04.1890, tr. 1e Amersfoort 22.04.1835 Reijnier Hommel, geb. Amsterdam 28.05.1797, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 31.05.1797, overl. voor 1849, z.v. George Thomas Hommel en Antje Monnik; tr. 2e Amersfoort 18.07.1849 Joseph van Minnen, geb. Amersfoort 02.01.1817, overl. Amersfoort 14.12.1890, z.v. Piet van Minnen en Elisabeth van Doeverden.
     JvM tr. 1e Amersafoort 21.05.1845 Wympje van den Brom, ged. Amersfoort 17.09.1795, overl. Amersfoort 26.02.1849, d.v. Jan van den Brom en Maria Gerlagh.
     WvdB tr. 1e Amersfoort 09.05.1827 Hendrik van Breukeleveen, ged. Amersfoort 02.10.1800, overl. Amersfoort 07.11.1840, z.v. Adam van Breukeleveen en Kaatje Sang.

3.                   Pieter Heijligers, ook Heilijgers, ged. Amersfoort 27.02.1811, agent van politie (1850), overl. Amersfoort 28.02.1885, tr. Amersfoort 15.04.1840 Willempje de Neling, ook Willemijntje de Neeling, ged. Amersfoort 17.03.1808, overl. Amersfoort 16.01.1871, d.v. Evert  de Neling en Gerritje van Maanen.
     WdN tr. 1e Amersfoort 12.05.1830 Hendrik Plaizier, geb. Nijkerk ca. 1800, overl. Amersfoort 24.04.1836, z.v. Teunis Willemze Plaizier en Hendrikje Hendriks.

4.                   Aleida Heijligers, ook Aaltje, geb. Amersfoort 05.02.1814, overl. Amersfoort 29.03.1856.

5.                   Nicolaas Heijligers, geb. Amersfoort 28.04.1816, metselaar (1850), overl. Amersfoort 14.04.1854, tr. Amersfoort 28.05.1845 Margaretha Snitselaar, ook Margarita Snitsler, geb. Lunteren (Ede) 04.01.1816, d.v. Christiaan Snitselaar, landman, en Rikje van Veldhuizen.

6.                   Martha Heijligers, geb. Amersfoort 14112.1818, overl. Amersfoort 22.03.1897, tr. Amersfoort 01.11.1843 Gerrit Groenhuijsen, ook Groenhuizen, geb. Amersfoort 16.04.1820, overl. Amersfoort 29.08.1852, z.v. Wouter Groenhuijsen en Geertruij Spier.

7.                   Jacob Heijligers, geb. Amersfoort 12.03.1821; volgt [12].

 

Noten: |a| bruidegom Heiligers, bruid Martje; |b| vader Klaas, moeder Merritjen.

 

[26] Hendrikus Hazeleger, geb. ca. 1791/1792/1793, landbouwer, overl. Esveld (Barneveld) 19.06.1860, z.v. Hendrik Willemzen Hazeleger, landman, en Maria Gerrits (Cremer), landvrouw; tr. Barneveld 20.12.1818

[27] Wijmpje Bouwheer, geb. 1793/1794, dienstbaar (1818), overl. Esveld (Barneveld) 21.11.1866, d.v. Reijer Lubberts Bouwheer, landbouwer, en Hendrikje Melissen, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Reijer Hazeleger, geb. Barneveld 18.04.1819, landbouwer, overl. Barneveld 29.04.1889, tr. Ede 21.11.1868 Willempje van Herten, ook van Harten, geb. Ede 13.11.1824, overl. Esveld (Barneveld) 18.02.1906, d.v. Hendrik van Herten, dagloner, en Hendrikje van Maanen.
  WvH tr. 1e Barneveld 20.11.1846 Jacob Bos, geb. Barneveld 31.03.1822, boerenknecht, overl. Lunteren (Ede) 15.03.1862, z.v. Jan Bos, dagloner, en Aartje Bloemhoven.

2.                   Maria Hazeleger, geb. Esveld (Barneveld) 28.03.1821.

3.                   Hendrika Hazeleger, geb. Esveld (Barneveld) 05.07.1823; volgt [13].

4.                   Gerritje Hazeleger, geb. Barneveld ca. 1831, overl. voor 1885, tr. Utrecht 08.05.1872 Hendrik van Wagensveld, geb. Renswoude 19.08.1835, overl. Utrecht 09.01.1909, z.v. Gerrit van Wagensveld en Rikje van Ravenhorst.
     HvW tr. 2e Jutphaas 26.11.1885 Gerarda Eva Cornelia van den Berg, geb. Jutphaas 15.11.1858, overl. Utrecht 21.02.1898, d.v. Jan Hendrik van den Berg en Johanna Maria van Arkel.

5.                   Heintje Hazeleger, geb. Esveld (Barneveld) 28.12.1824, overl. Amersfoort 03.08.1906|a|.

6.                   levenloze dochter, Barneveld 06.05.1827.

7.                   Gerritje Hazeleger, geb. Esveld (Barneveld) 11.01.1831.

8.                   Hendrikus Hazeleger, geb. Esveld (Barneveld) 07.10.1834, overl. Vinkeveen en Waverveen 01.11.1917, tr. Vinkeveen en Waverveen 04.03.1859 Hendrika van der Veer, geb. Vinkeveen 11.01.1839, overl. Vinkeveen en Waverveen 20.02.1922, d.v. Elbert van der Veer en Mattje van Eijk.

9.                   Margaretha Hazeleger, geb. Esveld (Barneveld) 06.04.1837, overl. Esveld (Barneveld) 29.05.1869, tr. Barneveld 30.04.1865 Elbert Wolleswinkel, geb. Renswoude 20.03.1828, landbouwer, overl. Barneveld 28.01.1884, z.v. Willem Wolleswinkel en Jannetje Koudijs.
     EW tr. 2e Barneveld 07.03.1872 Gerritje Huisman, geb. Barneveld 28.03.1832, huishoudster (1872), overl. Esveld (Barneveld) 09.06.1907, d.v. Hendrik Huisman, dagloner, en Annetje van den Brink.
     GH tr. 2e Barneveld 24.11.1886 Hendrik van Manen, geb. Barneveld 24.09.1826, boerenknecht (1848), landbouwer (1886), overl. Esveld (Barneveld) 25.01.1906, z.v. Hendrik van Manen, landbouwer, en Aartje Plas.
     HvM tr. 1e Barneveld 03.08.1848 Jacobina Bloem, geb. Barneveld 28.03.1822, overl. Barneveld 18.02.1884, d.v. Woutertje Bloem, dagloonster.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1906 no.1255.

 

[28] Leendert Scheepmaker, geb. Nigtevegt 07.01.1770, brievenbesteller (1812), daggelder (1823), brievenbesteller (1838), particulier (1839), overl. Woerden 26.08.1850|a|, z.v. Gerrit Scheepmaker (-1798) en Marretje Tibboel (-1811); tr. 2e Leiden 16.08.1838 Margareta Johanna Steenstraten, geb. Leiden 13.05.1798, werkster (1838), overl.Leiden 15.07.1878, d.v. Hendrik Steenstraten (-1826) en Geertrui Rabe (-1830), ook Raaf; otr. 1e Noordwijk-Binnen 10.01.1794, tr. Noordwijk-Binnen 26.01.1794

[29] Elisabeth Zwanenburg, geb. Noordwijkerhout ca. 1774, overl. Noordwijk 08.08.1836, d.v. Florus Zwanenburg en Gerritje Doornenveld.

Uit dit huwelijk:

1.                   Agatha Scheepmaker, Aagje, geb. Koudekerk ca. 1799, overl. Noordwijk 13.06.1872, tr. Noordwijk 09.05.1823 Pieter van Schie, geb. Noordwijk aan Zee ca. 1800, zeeman, overl. Noordwijk 18.04.1884, z.v. Arie van Schie, nachtwacht, en Niesje van der Waard.

2.                   Gerrit Scheepmaker, geb. Koudekerk ca. 1800/1801, arbeider, overl. Noordwijk 10.09.1832, tr. Noordwijk 05.05.1826 Cornelia de Graaf, geb. De Kaag ca. 1801, dienstbaar (1826), d.v. Huig de Graaf en Jannetje Hogeveen.

3.                   Jan Scheepmaker, geb. Noordwijk ca. 1808, arbeider, overl. Hillegom 31.03.1867, tr. Hendrika Johanna Beukers.

4.                   Arie Scheepmaker, geb. Noordwijk ca. 1811 (tr. Amersfoort 1851|d|); volgt [14].

5.                   Dirk Scheepmaker, geb. Noordwijk 24.11.1812, tuinman, overl. Stompwijk 30.08.1897, tr. Stompwijk 08.11.1839|b| Jacoba Prooper, geb. Leidschendam 28.02.1817, naaister (1839), overl. Stompwijk 29.09.1911, d.v. Govert Prooper en Alida Tromp.

6.                   Willem Scheepmaker, geb. Noordwijk 12.02.1815, overl. Woerden 12.11.1857, tr. Zegveld 29.04.1842 Annigje Siteur, geb. Zegveld 03.09.1817, overl. Woerden 03.07.1902, d.v. Korstiaan Siteur en Antje Rietveld.
     AS tr. 2e Woerden 21.01.1859 Bartholomeus van der Hel, geb. (in het Nosocomium Academicuam te) Leiden 25.08.1829|c|, overl. Woerden 07.05.1915, z.v. Willem van der Hel en Wijntje Rosenboom.

7.                   Pieter Scheepmaker, geb. Noordwijk 11.12.1816, schoenmaker (1838).

 

Noten: |a| ook overl.akte Noordwijk 1850 no.41; |b| bruid per abuis geb. Stompwijk (huw.akte Stompwijk 1839 no.9); |c| natuurlijke zoon van Wijntje Rozeboom, gewettigd bij haar huwelijk met Willem te Gouda 23.10.1833 (geb.akte Leiden 1829 no.416; geen vermelding op huw.akte Gouda 1833 no.80{?}); |d| moeder Swanenburg (huw.akte Amersfoort 1851 no.19).

 

[30] Jacobus de Hoijer, kolonist in de Kolonie de Ommerschans (1836), overl. voor 1851; tr.

[31] Jansje van Santen –ook Trijntje Jansze van Santen|a| of Catrina van Santen|b|–, geb. (De Lier) ca. 1777, overl. Baalder (Ambt Hardenberg) 21.03.1829, d.v. Jan van Santen, landbouwer, en Lidewei van der Smink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth de Hoijer, geb. ’s-Gravenhage 05.07.1813; volgt [15].

 

Noten: |a| huw.akte Groningen 1836 no.26 & huw.akte Amersfoort 1851 no.19; |b| overl.akte Amersfoort 1879 no.259.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren