jhr. Marinus Jan Ploos van Amstel (1935-2014)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien mei 2017)

 


 

[1] jhr. Marinus Jan Ploos van Amstel, Rien, geb. Eindhoven 17.12.1935, hoogleraar Eindhoven (1989-2001), overl. Veldhoven 22.11.2014.

 

[2] jhr. Johannes Jacobus Asuerus Ploos van Amstel, geb. Sloten 02.06.1909, laboratorium-assistent (1932), tr. Amsterdam 12.05.1932
[3] Margaretha Christina Geertruida Hillegonda Kruithof, geb. Amsterdam 1911 (reg.5 fol.25v).
– 1978: “Bruidegom sinds 04.01.1978 gerechtigd tot het predikaat jonkheer, volgens verklaring van de Hoge Raad van Adel van 22.06.1978. Amsterdam, 27.06.1978.”|d|

Uit dit huwelijk:

1.                   Herman Theodoor Lodewijk Ploos van Amstel, geb. Eindhoven xx.04.1933|a|.

2.                   Marinus Jan Ploos van Amstel, geb. Eindhoven 17.12.1935|a|; volgt [1].

3.                   Johannes Jacobus Asuerus Ploos van Amstel, geb. Eindhoven xx.10.1943|c|.

 

Noten: |a| Eindhovensch dagblad 19.04.1933; |b| Eindhovensch dagblad 18.12.1935; |c| Dagblad van het Zuiden 15.10.1943; |d| kanttekening op de huw.akte Amsterdam 1932 no.227.

 

[4] Herman Theodoor Lodewijk Ploos van Amstel, geb. Groningen 26.05.1869, onderwijzer, overl. Eindhoven 17.12.1960, tr. Marken 10.11.1897

[5] Neeltje de Vries, geb. Marken 30.12.1875 (akte).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Jacobus Asuerus Ploos van Amstel, geb. Marken 28.09.1898 (akte), overl. Marken 05.01.1899.

2.                   Jacoba Ploos van Amstel, geb. Marken 26.10.1899 (akte), tr. Purmerend 20.12.1923 Cornelis Heijnsdijk, geb. Axel 04.02.1898, manufacturier, z.v. Gijsbrecht Heijnsdijk, vlashandelaar, en Cornelia Christina de Smit.

3.                   Johannes Jacobus Asuerus Ploos van Amstel, geb. Sloten 02.06.1909; volgt [2].

 

[6] Marinus Jan Kruithof, geb. Middelharnis 11.12.1877, klerk bij de posterijen en de telegrafie (1904,1919), telegrafist (1924), adjunct-commies bij de posterijen en de telegrafie (1932); tr. 2e Amsterdam 28.05.1924 Maria Elisabeth Kampmeijer, geb. Dortmund (Duitsland) ca. 1895, d.v. Theodor Kampmeijer, monteur, en Maria Elisabeth Magemann; tr. 1e Amsterdam 28.04.1909 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 02.05.1919, ingeschr. Amsterdam 31.12.1919)

[7] Albertha Henderika Oolbekkink, geb. Den Helder 29.09.1886; tr. 2e Amsterdam 04.02.1925 (echtsch. vonnis Rb. Amsterdam 20.10.1960, ingeschr. Amsterdam 29.11.1960) Adriaan Samuel Frederiks, geb. Amsterdam ca. 1867, schijvenschuurder (1896,1901), z.v. Jacobus Cornelis Frederiks, scheepstimmerman,  en Anthonia Johanna Terdie.
     ASF tr. 1e Amsterdam 23.12.1896 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 12.04.1901, ingeschr. Amsterdam 11.07.1901) Pietje Zijlstra, geb. Amsterdam ca. 1873, d.v. Pieter Zijlstra en Maria Bertelman; tr. 2e Amsterdam 08.08.1901 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 01.10.1915, ingeschr. Amsterdam 05.12.1916) Johanna Jacoba Termaat, geb. Amsterdam ca. 1867, strijkster (1888), d.v. Jan Jansz Termaat, vrievenbesteller, postbeambte, en Hendrika Dorothea Challa.
     JJT tr. 1e Amsterdam 12.01.1888 Bernardus Heida, geb. Echteld ca. 1867|c|, machinist, overl. voor 1901, z.v. Jan Aukes Heida en Margaitha Wilhelmina Constantia Jens.

Uit het huwelijk Kruithof-Oolbekkink:

1.                   Margaretha Christina Geertruida Hillegonda Kruithof, geb. Amsterdam 1911 (reg.5 fol.25v); volgt [3].

Uit het huwelijk Kruithof-Kampmeijer:

2.                   Dochter Kampmeijer, geb. Amsterdam xx.06.1925|a|.

3.                   Zoon Kampmeijer, geb. Amsterdam xx.09.1926|b|.

 

Noten: |a| Het volk 03.06.1925; |b| Het volk 15.09.1926; |c| gewettigd bij het huwelijk van MWCJ met JAH te  Tiel 11.06.1868 no.32.

 

[8] Johannes Jacobus Asuerus Ploos van Amstel, geb. Nieuwer-Amstel 02.11.1835, student theologie Utrecht 05.10.1859, predikant te Otterloo (1861-1863), Reitsum (1863-1866), Anjum (1866-1867), Ridderkerk (1867-1869), Groningen (1869-1871), Hilversum (1871-1876) en Reitsum (van 1876 tot de Doleantie), overl. Reitsum (Ferwerderadeel) 02.08.1895|a|; tr. 2e Leeuwarden 09.12.1870 Anna Geertruida Binksma, geb. Harlingen ca. 1834, overl. Zwolle 20.12.1896, d.v. Hotze Albertus Binksma en Anna Catharina Dederika de Vries; tr. 1e Barneveld 24.07.1862

[9] jkvr. Jacoba Elisabeth Isabella Carolina de Geer, geb. Batavia 10.07.1839|c|, overl. Groningen 05.06.1869.

Uit het huwelijk Ploos van Amstel-de Geer:

1.                   Johannes Jacobus Ploos van Amstel, geb. Otterlo (Ede) 06.08.1863, inspecteur van politie, tr. Middelburg 07.11.1895 Zwaantje Kuipers, geb. Amsterdam ca. 1870, d.v. Garrit Jan Kuipers en Hendrika Bok.

2.                   Karel Willem Emile Ploos van Amstel, Carel, geb. Reitsum (Ferwerderadeel) 29.08.1864, predikant te Gerkesklooster (1889-1892), Zwolle (1892-1910), Delft (1910-1920) en Steenwijk (1920-1929), overl. Ermelo 30.11.1938, tr. Den Helder 03.07.1889 Grada Petronella Tichelman, geb. Den Helder 12.01.1862, d.v. Gerardus Tichelman, ontvanger der kanaalgelden, en Elsje Johanna Schadee.

3.                   Johanna Elisabeth Ploos van Amstel, geb. Reitsum (Ferwerderadeel) 13.08.1865, overl. Zeist 21.12.1942, tr. Hilversum 11.01.1899 Frank Willem Jacob Wolf, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 29.01.1860, student theologie Utrecht 28.11.1878, predikant te Odijk (1885-1887), Axel (1887-1895), Lopik (1895-1899), Vrouwenpolder, overl. Zeist 20.05.1944, z.v. Elias Fredrik Hendrik Wolf (1829-1904), student theologie Utrecht 23.09.1847, predikant te Zaamslag (1853-1856), Angeren (1856-1859), Beekbergen (1859-1861), Klundert (1861-1866), Valburg (1866-1870) en Utrecht (1870-1894), en Sophia Carolina Charlotte van der Goes.

4.                   Catharina Maria Gesina Ploos van Amstel, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 20.12.1866, overl. na 1943, tr. Ferwerderadeel 17.01.1893 Henri Jacques Tichelman, geb. Den Helder 08.10.1865, rijksontvanger, overl. Arnhem 06.12.1943, z.v. Gerardus Tichelman en Elsje Johanna Schadee.

5.                   Gerardus Ploos van Amstel, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 16.11.1867, predikant te IJlst, Ulrum (1912-1917), Elburg (1917-1920) en Oppenhuizen, overl. Kockengen 18.12.1938|b|, tr. Hoogeveen 01.12.1892 Anna Catharina Schut, geb. Kampen ca. 1868, overl. Baarn 04.02.1948, d.v. Machiel Adrianus Schut, postdirecteur, en Claretta Vogelenzang.

6.                   Herman Theodoor Lodewijk Ploos van Amstel, geb. Groningen 26.05.1869; volgt [4].

Uit het huwelijk Ploos van Amstel-Binksma:

7.                   Johannes Jacobus Albertus Ploos van Amstel, geb. Hilversum 07.01.1872, overl. Hilversum 04.03.1872.

8.                   Anna Elisabeth Geertruida Ploos van Amstel, geb. Hilversum 07.01.1872, overl. Hilversum 17.08.1872.

9.                   Hendricus Albertus Ploos van Amstel, geb. Hilversum 08.03.1873, overl. Hilversum 28.08.1873.

10.               Anna Geertruida Ploos van Amstel, geb. Hilversum 05.10.1875, overl. Wassenaar 24.05.1943, tr. Zwolle 20.07.1897 Klaas Floor, geb. Wons (Wonseradeel) 28.04.1872, onderwijzer, overl. Baarn 08.04.1954, z.v. Klaas Floor, hoofd ener school, en Maria Cornelia Versluis.

11.               Louise Ploos van Amstel, geb. Reitsum (Ferwerderadeel) 16.07.1877, tr. Hilversum 03.05.1899 Louis Gustaaf Wolf, geb. Klundert 15.02.1865, handelaar, overl. Bussum 27.03.1948, z.v. Elias Frederik Hendrik Wolf en Sophia Carolina Charlotte van der Goes.

 

Noten: |a| derde voornaam Ahasuerus (overl.akte Ferwerderadeel 1895 no.125), Ahasveros (annonces collectie CBG); |b| ook overlakte Baarn 1839 no.2; |c| RA 1840 p.245.

 

[10] Jan de Vries, geb. Monnickendam 22.07.1850 (no.57), zeilmaker, overl. Monnickendam 21.09.1929, tr. Monnickendam 14.03.1875

[11] Jaapje van Zalinge, geb. Monnickendam 31.01.1850 (no.12), overl. Marken 04.01.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje de Vries, geb. Marken 30.12.1875 (akte); volgt [5].

2.                   Jan de Vries, geb. Marken 25.06.1880 (akte), broodbakker, overl. Purmerend 31.05.1951, tr. Marken 26.05.1906 Lobbetje Kes, geb. Marken 09.09.1880 (akte), d.v. Jan Kes, Visser, en Eefje Uidam.

3.                   Maritje de Vries, geb. Marken 16.10.1885 (akte), overl. Monnickendam 20.10.1953, tr. Marken 01.06.1907 Dirk Viskoper, geb. Purmerend ca. 1887, timmerman, overl. Amsterdam 27.06.1923|a|, z.v. Sieuwert Viskoper, petroleumventer, en Grietje Leegwater.

4.                   Cornelis de Vries, geb. Marken 25.04.1891 (akte), onderwijzer, tr. Marken 28.06.1917 Margaretha Antonia Battermann, geb. Amsterdam ca. 1892, costuumnaaister, d.v. Johan Jacob Battermann en Antonia Smit.

 

Noten: |a| overl.akte Monnickendam 1923 no.23.

 

[12] Cornelis Jan Kruithof, geb. Dirksland 11.09.1852, directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Middelharnis, overl. Rotterdam 12.02.1934, tr. Dirksland 01.04.1875

[13] Maria Jacoba de Gast, geb. Dirksland 11.08.1853, overl. Rotterdam 02.04.1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje Cornelia Kruithof, geb. Middelharnis 07.08.1875, overl. Middelharnis 02.02.1879.

2.                   Cornelia Teuntje Kruithof, geb. Middelharnis 09.12.1876, overl. Zeist 16.08.1960, tr. Middelharnis 26.04.1906 Martinus Franciscus Johannes van Dorsser, geb. Sommelsdijk ca. 1878, overl. Zeist 05.06.1950|a|, z.v. Andries Pieter van Dorsser en Ingetje Stehouwer.

3.                   Marinus Jan Kruithof, geb. Middelharnis 11.12.1877; volgt [6].

4.                   Jannetje Cornelia Kruithof, geb. Middelharnis 17.08.1880, overl. Middelharnis 18.04.1882.

 

Noten: |a| ook overl.akte Maartensdijk 1950 no.47.

 

[14] Hendrik Jan Oolbekkink, geb. Amsterdam 02.03.1850, sergeant bij het korps mariniers (1879,1888), sergeant-majoor (1898), kantoorloper (1909,1913), overl. voor 1916, tr. Amsterdam 26.11.1879

[15] Margaretha Christina Geertruida Govers, geb. Amsterdam 20.01.1855, overl. na 1925.

Voorkinderen(?):

1.                   Alberdina Louisa Oolbekkink, geb. Amsterdam 13.01.1876, tr. Amsterdam 16.12.1908 Jan Loots, geb. Enkhuizen ca. 1885, boekbinder, z.v. Jan Loots, veldarbeider, en Marijtje Slot.

2.                   Margaretha Christina Geertruida Oolbekkink, geb. Amsterdam 21.08.1877.

Uit dit huwelijk:

3.                   Helena Hendrika Johanna Oolbekkink, geb. Den Helder 04.10.1883.

4.                   Hanna Francisca Nicolette Oolbekkink, geb. Den Helder 06.12.1884, tr. Amsterdam 16.01.1913 Jan Jacobus Janse, geb. Amsterdam ca. 1888, kantoorgeëmployeerde, z.v. Jan Christoffel Janse, meesterknecht in een boekdrukkerij, en Magdalena Petronella Johanna Harms.

5.                   Albertha Henderika Oolbekkink, geb. Den Helder 29.09.1886; volgt [7].

6.                   Hendrik Jan Barend Oolbekkink, geb. Den Helder 02.12.1888, letterzetter, tr. 1e Amsterdam 20.09.1916 Catharina Smit, geb. Amsterdam ca. 1893, overl. voor 1921, d.v. Abraham Smit, diamantslijper, en Esther Smit; tr. 2e Amsterdam 06.04.1921 Sophia Maria Hubertina Gorren, geb. Amsterdam ca. 1899, d.v. Arnoldus Gorren, toezichthouder, en Hendrika Kooij.

7.                   Willem Oolbekkink, geb. Den Helder 08.02.1893.

8.                   Hillegonda Oolbekkink, geb. Den Helder 21.03.1898, tr. Amsterdam 30.09.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 14.10.1937, ingeschr. Amsterdam 14.12.1937) Jean Cornelis Willem Poelstra, geb. Venlo 05.07.1898, kantoorbediende, overl. Hilversum 26.06.1959, z.v. Kornelis Poelstra, kantoorbediende, en Maria Joanna Willems.

 

[16] Johannes Jacobus Ploos van Amstel, geb. Amsterdam 11.06.1798, ged. Haarlem 04.07.1798|a|, plaatselijk ontvanger (1828), gemeenteontvanger (1861,1870), z.v. Jacobus Johannes Ploos van Amstel (-1812) en Catharina Cramer (-1823); tr. Nieuwer-Amstel 21.05.1828

[17] Gerritje van Aalderink, geb. Amsterdam 04.09.1802, ged. Amsterdam (Westerkerk) 17.09.1802, overl. Nieuwer-Amstel 04.11.1838, d.v. Asuerus van Aalderink (-1812) en Gesina Aletta Saakes (-1812).

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Ploos van Amstel, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1829, overl. Assen 23.06.1865, tr. Assen 18.09.1861 Jakobus van der Scheer, geb. Rolde 31.05.1825, geneesheer, z.v. Allard van der Scheer, vroedmeester, en Anna Marbara Jacoba de Blecourt.

2.                   Gesina Aletta Ploos van Amstel, geb. Nieuwer-Amstel 04.05.1830 (akte), overl. Nieuwer-Amstel 15.10.1890.

3.                   Johannes Assuerus Ploos van Amstel, geb. Nieuwer-Amstel 18.11.1831 (akte), overl. Nieuwer-Amstel 18.11.1831.

4.                   Johannes Jacobus Asuerus Ploos van Amstel, geb. Nieuwer-Amstel 02.11.1835; volgt [8].

 

Noten: |a| huw.bijln Nieuwer-Amstel 1828 no.25 {zes oudere kinderen werden in de periode 1784-1796 te Amsterdam gedoopt}.

 

[18] jhr. Willem Carel Emile baron de Geer, student J. Utrecht 24.07.1826, promotie Utrecht 01.05.1833|i|, mr., buitengewoon ambtenaar Algemene Secretarie te Buitenzorg (1839), lid Raad van Justitie te Batavia (1840), griffier Hooggerechtshof (1841,1843), raad Hooggerechtshof (1844,1846), resident van Soerakarta (1847,1854) en Djokjakarta (1855,1856), RNL, Honorair Kamerheer des Konings, overl. Djokjakarta 06.05.1856|a|, tr.

[19] jkvr. Jeanne Henriette Hubertine van Asch van Wijck, overl. Soerakarta 03.05.1849|h|.

Uit dit huwelijk:

1.                   jkvr. Jacoba Elisabeth Isabella Carolina de Geer, geb. Batavia 10.07.1839; volgt [9].

2.                   jkvr. Hubertine Adriana Jeanne de Geer, geb. Batavia 02.10.1840|b|, overl. na 1894, tr. Utrecht 02.05.1867 Corneille Jean Mari Dijkmans, geb. Werkhoven 13.06.1841, directeur der Nederlandsche Verzekeringsbank (1892), overl. na 1894, z.v. Jan Dijkmans en Gerardina Alexandrina Bols.

3.                   jhr. Herman Adriaan de Geer, geb. Batavia 07.05.1842|c|, O.-I. ambtenaar (1869), mededirecteur der Hollandsche Hypotheekbank, overl. Hilversum 02.02.1894, tr. voor 1869 Josephine Gerardina von Oven, overl. na 1894.

4.                   jkvr. Kenau de Geer, geb. Batavia 02.01.1844|d|, overl. Utrecht 07.08.1859.

5.                   jhr. Theodoor Anne Carel de Geer, geb. Batavia 05.02.1845|e|, 1ste luitenant 1ste Reg. Infanteirie (1868), overl. na 1894, tr. 1e Nijmegen 13.05.1868 Antoinetta Frederica Engelen van Pijlsweert, geb. Nijmegen ca. 1843, overl. Nijmegen 24.01.1908|j|, d.v. Willem Engelen van Pijlsweert, lid der Ridderschap van Gelderland, en Catharine Elisabeth baronesse Sloet tot Hagensdorp; tr. 2e Amsterdam 19.06.1918 Catharina Maria van Werkhoven, geb. Amsterdam ca. 1884, d.v. Dirk Hermanus van Werkhoven, broodbakker, en Catharina Maria de Kleijn.

6.                   w.s. Carel Emile Hubert Jan de Geer, geb. Batavia 26.07.1846|f|.

7.                   w.s. Lodewijk de Geer, geb. Soerakarta 21.02.1848|g|.

 

Noten: |a| RA 1857 p.562; |b| RA 1841 p.253; |c| RA 1843 p.261; |d| RA 1845 p.273; |e| RA 1846 p.310; |f| RA 1847 p.324; |g| RA 1849 p.378; |h| RA 1850 p.447 (Solo in annonce collectie CBG); |i| proefschrift: De causis, ex quibus testamentum impugnari possit; promotor: J. Ackerdsyck (1790-1861); |j| ook overl.akte Hilversum 1908 no.41.

 

[20] Jan de Vries, geb. Oostzaan ca. 1819, zeilmaker (1843,1875), overl. Monnickendam 23.02.1887, z.v. Cornelis de Vries en Neeltje de Lange; tr. Monnickendam 11.06.1843

[21] Neeltje Leger, geb. Monnickendam 31.10.1820 (akte), overl. Monnickendam 21.04.1888, d.v. Jan Gerrits Leger en Jannetje Jansz, winkelierster (1843).

Uit dit huwelijk (moeder soms Leeger):

1.                   Neeltje de Vries, geb. Monnickendam ca. 1844, overl. Monnickendam 07.12.1903, tr. Monnickendam 03.06.1866 Jan Visser, geb. Marken ca. 1841, visserman, z.v. Elbert Visser, visserman, en Immetje Stooker.

2.                   Jannetje de Vries, geb. Monnickendam ca. 1846, overl. Monnickendam 15.01.1846.

3.                   Cornelis de Vries, geb. Monnickendam ca. 1847, overl. Monnickendam 09.06.1847.

4.                   Cornelis de Vries, geb. Monnickendam ca. 1848, zeilmaker, overl. Monnickendam 20.12.1911, tr. Monnickendam 01.10.1871 Elisabeth Boomgaard, geb. Monnickendam ca. 1846, overl. Monnickendam 27.01.1925, d.v. Harmen Boomgaard en Wilhelmina van Daalen.

5.                   Jan de Vries, geb. Monnickendam 22.07.1850 (no.27); volgt [10].

6.                   Jannetje de Vries, geb. Marken 09.12.1853 (no.31), tr. Monnickendam 29.03.1874 Willem Hulskemper, geb. Monnickendam ca. 1840, timmerman, z.v. Harmen Hulskemper en Hendrikje Kuijper.

7.                   Marretje de Vries, geb. Marken 03.09.1857 (no.22), overl. Poortugaal 21.09.1932, tr. Monnickendam 29.05.1881 Cornelis Oosterbaan, geb. Monnickendam ca. 1858, scheepmaker, overl. Rotterdam 24.02.1940, z.v. Johannes Cornelis Oosterbaan en Winnetje Lemmersma.

8.                   Dirkje de Vries, geb. Marken 29.12.1860 (no.32), overl. Monnickendam 31.12.1897, tr. Monnickendam 23.04.1882 Gerrit de Jong, geb. Monnickendam ca. 1861, scheepsjager, z.v. Cornelis de Jong, werkman, en Grietje Lammes.

 

[22] Willem Pietersz van Zalinge, geb. Monnickendam 02.04.1818, koopman, overl. Bulksloot 08.02.1858, z.v. Pieter Willemsz van Zalinge, landman, en Margarietha Wilhelmina Trapman; tr. Monnickendam 29.06.1845

[23] Maritje Bouwes, geb. Monnickendam 10.09.1822, winkelierster (1873), d.v. Dirk Bouwes, koopman, en Jaapje Mulder.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter van Zalinge, geb. Monnickendam ca. 1847, arbeider, overl. Monnickendam 06.05.1925, tr. Middelie 17.04.1870 Trijntje Franke, geb. Middelie ca. 1845, overl. Beverwijk 22.05.1930, d.v. Cornelis Franke, arbeider, en Maartje Bloothooft.

2.                   Dirk van Zalinge, geb. Monnickendam ca. 1848, boerenknecht (1873), fruitverkoper (1897), overl. Monnickendam 20.08.1933, tr. 1e Beets 28.12.1873 Aagje Langenberg, geb. Beets ca. 1852, dienstbode (1873), overl. Monnickendam 21.01.1885, d.v. Pieter Langenberg, watermolenaar, en Neeltje Kramer; tr. 2e Monnickendam 09.09.1897 Lamkje de Vries, geb. Sneek 12.05.1853, dienstbode (1897), overl. Monnickendam 28.10.1927, d.v. Elert de Vries, kleermaker, en Trijntje Postma.

3.                   Jaapje van Zalinge, geb. Monnickendam 31.01.1850 (no.12); volgt [11].

4.                   Margaretha Wilhelmina van Zalinge, geb. Monnickendam ca. 1852, tr. Monnickendam 09.02.1879 Jan Klaver, geb. Monnickendam ca. 1854, broodbakker, z.v. Jacob Klaver, timmerman, en Trijntje Hooft.

5.                   Trijntje van Zalinge, geb. Monnickendam ca. 1854, overl. Monnickendam 30.11.1854.

 

Noten: |a| aangifte door vader Pieter, koopman, oud 63 jaar (overl.akte Bulksloot 1858 no.7).

 

[24] Marinus Jan Kruijthof, geb. Oud-Beijerland 07.11.1819|a|, z.v. Jan Kornelisz Kruijthof, kleermaker, en Johanna Pieternella Scheijfers; tr. Dirksland 29.04.1842

[25] Jannetje Poortvliet, geb. Dirksland 16.11.1818 (no.49), overl. Dirksland 23.03.1877, d.v. Cornelis Poortvliet en Elizabeth Groen.

Uit dit huwelijk (vader meestal Kruithof):

1.                   Jan Kruijthof, geb. Dirksland 23.11.1842, overl. Dirksland 27.02.1843.

2.                   Cornelis Kruithof, geb. Doirksland 12.04.1844, overl. Dirksland 23.06.1852.

3.                   Jan Kruithof, geb. Dirksland 15.08.1845, overl. Dirksland 31.07.1846.

4.                   Jan Kruithof, geb. Dirksland 14.07.1847, overl. Dirksland 24.09.1847.

5.                   Jan Kruithof, geb. Dirksland 27.02.1849, overl. Dirksland 03.07.1852.

6.                   Cornelis Jan Kruithof, geb. Dirksland 11.09.1852; volgt [12].

7.                   Antje Kruithof, geb. Dirksland 11.10.1856, overl. Dirksland 03.09.1857.

8.                   Pieter Kruithof, geb. Dirksland 26.03.1860, overl. Dirksland 24.04.1860.

 

Noten: |a| Marinus Jan Kruijdhoff, vader ondertekent met Jan C. Kruijthof (geb.akte Oud-Berland 1819 no.106).

 

[26] Jacobus de Gast, geb. Middelharnis 02.05.1814, banketbakker (1875), overl. Dirksland 24.10.1896, z.v. Simon de Gast en Maria Brusschaart; tr. 1e Ooltgensplaat 14.02.1846 Antje Lammers, geb. Ooltgensplaat  08.06.1819, overl. Dirksland 30.12.1846, d.v. Willem Lammers, verwer, en Trijntje Bontekoe; tr. 2e Dirksland 21.05.1847

[27] Teuntje Both, geb. Dirksland 18.09.1819 (no.41), d.v. Cornelis Both en Adriaantje Vreeswijk.

Uit het huwelijk de Gast-Lammers:

1.                   Simon de Gast, geb. Dirksland 02.08.1846, overl. Dirksland 08.09.1846.

Uit het huwelijk de Gast-Both:

2.                   Cornelis de Gast, geb. Dirksland 28.03.1848, onderwijzer, naar Indië, overl. voor 1888, tr. Arnhem 25.03.1875 Emilia Maria Lauer, geb. ca. 1853, overl. na 1905, d.v. Julius Lauer (ca.1804-1861), koopman, en Anna Maria op den Hof.
Uit dit huwelijk: Johanna Maria Julia de Gast, geb. Soerabaja 10.06.1876, tr. Amsterdam 07.09.1905 Cornelis Jan de Gast, z.v. Markus de Gast en Jannetje Muste.
     EML tr. 2e Arnhem 23.08.1888 Thijs Luijtjes, geb. ca. 1842, onderwijzer, z.v. Thijs Jansen Luijtjes, landbouwer, en Geertruida Ham.

3.                   Simon de Gast, geb. Dirksland 27.12.1849, onderwijzer, overl. Maastricht 04.06.1907, tr. Haarlem 28.02.1873 Maria Anna Frederica Best, geb. Haarlem 21.10.1849, overl. Arnhem 21.08.1923, d.v. Hendrik Fredrik Best, ambtenaar, en Anna Maria Frederica Lohoff.

4.                   Marcus de Gast, geb. Dirksland 15.12.1851, overl. Dirksland 13.09.1852.  

5.                   Maria Jacoba de Gast, geb. Dirksland 11.08.1853; volgt [13].

6.                   Markus de Gast, geb. Dirksland 03.06.1855, overl. Sommelsdijk 16.11.1904, tr. Rotterdam 06.11.1878 Jannetje Muste, geb. Zierikzee 09.01.1851, overl. Sommelsdijk 03.09.1935, d.v. Cornelis Muste en Grietje Nugteren.
Uit dit huwelijk: Cornelia Jan de Gast, geb. Dirksland ca. 1882, accountant, tr. Amsterdam 07.09.1905 Johanna Maria Julia de Gast, d.v. Cornelis de Gast en Emilia Maria Lauer.

7.                   Jan de Gast, geb. Dirksland 29.08.1857.

8.                   levenloos kind, Dirksland 16.03.1859.

9.                   Adriaantje Jannetje de Gast, geb. Dirksland 25.08.1861, overl. Arnhem 05.04.1927.

 

[28] Hendrik Jan Oolbekkink, geb. Holten 15.04.1815, suikerbakker (1839), overl. voor 1868, z.v. Hendrikus Oolbekkink, werkman, en Sovia Louisa Savet; tr. Amsterdam 20.11.1839

[29] Alberdina Louisa Scheewel, geb. Amsterdam ca. 1819|b|, overl. tussen 1873 en 1879, d.v. Frans Scheewel en Geertruij Louisa Blok.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alberdina Louiza Oolbekkink, geb. Amsterdam ca. 1841, tr. Amsterdam 23.11.1870 Johannes Hendrik Klockenbrink, geb. Amsterdam ca. 1842, suikerbakker, z.v. Franz Henrich Klockenbrink en Johanna Paulina Kramer.

2.                   Hendricus Oolbekkink, geb. Amsterdam ca. 1843, stoker, overl. Rotterdam 09.09.1909, tr. Amsterdam 26.02.1868 Elisabeth Trost, geb. Lütgeneder (Pruissen)|a| ca. 1831, dienstbaar (1868), d.v. Johannes Christophorus Trost en Carolina Ernst.

3.                   Geertrui Louisa Oolbekkink, geb. Amsterdam ca. 1846, dienstbaar (1873), tr. Amsterdam 14.05.1873 David Hendrik Barends, geb. Amsterdam ca. 1837, bediende, z.v. Johanna Barends, winkelierster (1873).

4.                   Johannes Ludovicus Franciscus Oolbekkink, geb. Amsterdam ca. 1848, kopergieter, tr. Amsterdam 19.06.1872 Riemke Hendrika van Gijn, geb. Amsterdam ca. 1852, dienstbaar (1872), d.v. Hermannus van Gijn, koffienering doende, en Hendrika van den Berg.

5.                   Hendrik Jan Oolbekkink, geb. Amsterdam 02.03.1850; volgt [14].

 

Noten: |a| nu een Stadtteil van Borgentreich, Regierungsbezirk Detmold, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| niet gevonden in tienjarentafel geb. Amsterdam 1813-1822.

 

[30] Barend Govers, geb. Amsterdam 28.05.1818 (akte), waterdrager, overl. voor 1879, z.v. Govert Christiaan Govers en Fredrica Diderica Gerrits, water- en vuurverkoopster (1853); tr. Amsterdam 04.05.1853

[31] Margaretha Christina Scheewel, geb. Amsterdam 23.02.1821 (akte), dienstbode (1853), winkelierster (1879), overl. Den Helder 06.04.1898, d.v. Frans Scheewel en Geertrui Louisa Blok.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Christina Geertruida Govers, geb. Amsterdam 20.01.1855; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren