Martinus Rem (1946-2008)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien november 2019)

 


 

[1] Martinus Rem, Martin, geb. Koog aan de Zaan 22.09.1946, kandidaatsexamen wiskunde Amsterdam UvA 1968, doctoraalexamen wiskunde Amsterdam UvA 1971, promotie Eindhoven 12.10.1976|a|, medewerker Mathematisch Centrum te Amsterdam (1970-1971), medewerker TH Eindhoven (1971-1978), lector Eindhoven (1978-1979), hoogleraar Eindhoven (1980-2008), OON 2008, overl. Eindhoven 27.03.2008, crem. Eindhoven 02.04.2008, tr. Koog aan de Zaan 07.07.1972 Eleonora Hendrika Catharina Bervoets, Ellen, geb. Bandoeng 28.08.1948.

 

Noten: |a| proefschrift: Associons and the closure statements; promotoren: E.W. Dijkstra (1930-2002) en F.E.J. Kruseman Aretz (1933).

 

[2] Martinus Rem, geb. Wormer 25.01.1910, kantoorbediende, procuratiehouder, overl. Koog aan de Zaan 27.04.1970, tr. Wormer 31.10.1935
[3] Gerritje Schoute, Ger, geb. Wormerveer 03.12.1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Jan Rem, geb. Koog aan de Zaan 30.09.1937, tr. Purmerend 25.06.1965 Erna Roth.

2.                   Martinus Rem, geb. Koog aan de Zaan 22.09.1946; volgt [1].

 

[4] Willem Rem, geb. Wormer 31.12.1867, schilder (1891), kantoorbediende (1906,1917), overl. Wormer 31.12.1943, tr. 1e Uitgeest 12.11.1891 Trijntje Rol, geb. Uitgeest 19.11.1870 (akte), overl. Wormer 29.01.1905, d.v. Pieter Rol, werkman, en Hermijntje Groot; tr. Wormer 01.11.1906

[5] Aagje Koopman, geb. Wormerveer 13.12.1876, huishoudster (1906), overl. Oostzaan 20.03.1952|a|.

Uit het huwelijk Rem-Rol:

1.                   Jacob Rem, geb. Wormer 21.03.1892, kantoorbediende, overl. 09.09.1972, begr. Delfzijl (Alg.Bpl.), tr. Wormer 21.06.1917 Bregje Kraaijer, geb. Wormerveer 03.01.1895, overl. 04.07.1977, begr. Delfzijl (Alg.Bpl.), d.v. Jacob Kraaijer, fabrieksarbeider, en Bregje Rond.

Uit het huwelijk Rem-Koopman:

2.                   Martinus Rem, geb. Wormer 25.01.1910; volgt [2].

 

Noten: |a| ook overl.akte Wormer 1852 no.9.

 

[6] Jan Schoute, geb. Wormerveer 26.01.1879, chocolademaker (1904), cacaobewerker (1930), overl. Wormer 27.02.1958, tr. Wormer 19.05.1904

[7] Catharina Leeuwerink, geb. Wormer 18.11.1882, overl. Wormer 03.11.1964.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ali Schoute, tr. 13.05.1838 Jan Kleijne, geb. ca. 1901, overl. Krommenie 26.12.1967, begr. Krommenie (Alg.Bpl. Blok) 29.12.1967.

2.                   Jacoba Johanna Schoute, geb. Wormerveer ca. 1908, tr. Wormer 08.05.1930 Jan Kramer, geb. Urk ca. 1906, cacaobewerker, z.v. Harmen Kramer, papierbewerker, en Aaltje Visscher.

3.                   Gerritje Schoute, geb. Wormerveer 03.12.1912; volgt [3].

 

[8] Jacob Rem, geb. Wormer 12.08.1817 (akte), timmerman, overl. Wormer 23.04.1887; tr. 1e Wormer 09.01.1842 Trijntje Zwart, geb. Wormerveer 29.04.1816 (akte), overl. Wormer 20.11.1843,  d.v. Jacob Zwart, kuiper, en Antje Mosterd; tr. 2e Wormer 11.05.1845

[9] Dousje Prins, geb. Jisp 02.04.1823 (akte), naaister (1845), overl. Wormer 29.07.1888.

Voorkind:

1.                   Jan Zwart, later Rem, geb. Wormer 25.02.1841 (no.41), timmerman, overl. Zaandam 12.07.1908, tr. 1e Wormer 07.10.1866 Grietje Schellinger, geb. Wormer 18.09.1838 (akte), overl. Wormer 16.10.1881, d.v. Dirk Schellinger, veehouder, en Sijtje Muts; tr. 2e Wormer 03.05.1883 Aagje Groot, geb. Wormerveer 24.11.1845 (akte), dienstbode (1883), overl. Zaandam 02.02.1930, d.v. Jacob Groot, arbeider, en Maartje Haantjes.
     AG tr. 1e Wormerveer 28.04.1872 Jan Besse, geb. Akersloot ca. 1849, koopman, overl. Wormer 15.12.1881, z.v. Pieter Besse, koopman, en Aaltje Hartog.

Uit het huwelijk Rem-Zwart:

2.                   Antje Rem, geb. Wormer 22.12.1842 (no.37), dienstbode (1872), overl. Beemster 19.02.1919, tr. Beemster 02.06.1872 Dirk Pronk, geb. Beemster ca. 1842, timmerman, z.v. Pieter Pronk, watermolenaar, en Cornelia de Boer.

Uit het huwelijk Rem-Prins:

3.                   Klaartje Rem, geb. Wormer 05.08.1845 (no.32), overl. Wormer 16.08.1845.

4.                   Dirk Rem, geb. Wormer 26.01.1847 (no.4), timmerman, overl. Wormer 16.07.1885, tr. 1e Wormer 19.04.1874 IJtje Smit, geb. Wormer ca. 1848, overl. Wormer 26.08.1881, d.v. Jacobus Smit en Rachel Nat; tr. 2e Venhuizen 18.03.1883 Grietje Beemsterboer, geb. Venhuizen ca. 1851, Jisp 14.12.1932, d.v. Pieter Beemsterboer en Grietje Molenaar.
     GB tr. 2e Jisp 03.07.1887 Jan Praag, geb. Jisp ca. 1851, veehouder, overl. Jisp 27.12.1941, d.v. Pieter Praag en Vrouwtje Zwart.

5.                   Pieter Rem, geb. Wormer 06.09.1848 (no.30), arbeider, overl. Wormer 18.04.1889.

6.                   Gerbrand Rem, geb. Wormer 09.09.1850 (no.34), timmerman, overl. Wormer 14.04.1918, tr. Wormer 31.03.1878 Pieternella Elizabeth Helena Hortmanshoff, geb. Jisp ca. 1854, overl. na 1918, d.v. Hermanus Hortmanshoff en Pieternella Elisabeth Vermeulen.

7.                   Simon Rem, geb. Wormer 15.03.1852 (no.18), timmerman, overl. Wormer 15.11.1923, tr. 1e Wijdewormer 22.06.1879 Neeltje Pauw, geb. Wijdewormer ca. 1856, overl. Wormer 20.04.1897, d.v. Pieter Pauw, veehouder, en Jannetje van den Broek; tr. 2e Wormer 10.11.1898 Elisabet Meijer, geb. Wormer ca. 1862/1863, huishoudster, overl. Zaandam 08.05.1946, d.v. Dirk Meijer en Geertje Breeuwer.

8.                   Cornelis Rem, geb. Wormer 02.10.1854 (no.41), smidsknecht, overl. Wormer 16.02.1879.

9.                   Gerrit Rem, geb. Wormer 08.10.1856 (no.50), timmerman, overl. Wormer 30.08.1879.

10.               Maartje Rem, geb. Wormer 28.04.1858 (no.20), overl. Wormer 17.12.1882.

11.               Klaartje Rem, geb. Wormer 31.07.1861 (no.35), overl. Wormer 11.11.1884.

12.               Jacob Rem, geb. Wormer 02.05.1863 (no.13), overl. Wormer 18.07.1868.

13.               Hendrik Rem, geb. Wormer 20.05.1865 (no.24), fabrieksarbeider, overl. Wormer 23.06.1926, tr. Westzaan 15.08.1889 Elisabeth Wezel, geb. Westzaan ca. 1873, overl. na 1926, d.v. Pieter Wezel, schipper, en Aagje Kok.

14.               Willem Rem, geb. Wormer 31.12.1867; volgt [4].

 

[10] Martinus Koopman, geb. Wormerveer 15.11.1852, pelder (1875,1876), brugwachter (1902,1911), overl. Wormerveer 12.08.1936, tr. Wormerveer 22.08.1875

[11] Dina Engel, geb. Wormerveer 29.08.1851, dienstbode (1875), overl. Wormerveer 14.05.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Koopman, geb. Wormerveer 29.10.1875 (akte), overl. Wormerveer 23.11.1875.

2.                   Aagje Koopman, geb. Wormerveer 13.12.1876; volgt [5].

3.                   Margaretha Klazina Koopman, geb. Wormerveer 31.10.1878 (akte), overl. Koog aan de Zaan 31.10.1955, tr. Wormerveer 19.02.1902 Pieter Nieuwkamp, geb. Koog aan de Zaan ca. 1878, schilder, overl. Koog aan de Zaan 27.12.1938, z.v. Simon Nieuwkoop, steenhouwer, en Antje Altink.

4.                   Simon Koopman, geb. Wormerveer 09.09.1880 (akte), chocolademaker, tr. Wormerveer 13.01.1904 Grietje Brasser, geb. Uitgeest ca. 1882, overl. Wormerveer 25.10.1955, d.v. Gerrit Brasser en Krijntje Bakker, veehoudster (1904).

5.                   Dina Koopman, geb. Wormerveer 04.08.1883 (akte), overl. Alkmaar 19.06.1953, tr. Wormerveer 13.12.1911 Hermanus Sanders, geb. Purmerend ca. 1885, drukker, z.v. Jacobus Senders, loodgieter, en Maartje Teer.

6.                   Clasina Koopman, geb. Wormerveer 27.12.1886 (akte) of 01.01.1827 (akte), tr. Zaandam 01.06.1911 Klaas Bartels, geb. Zaandam ca. 1888, kantoorbediende, overl. Wormerveer 23.05.1949, z.v. Jan Bartels en Jansje Gorter.

 

[12] Aris Schoute, geb. Wormerveer 01.02.1851, stoker (1875), machinist (1879), fabrieksarbeider (1899), fabrieksstoker (1904), machinist (1910,1919), overl. Wormerveer 24.03.1939, tr. Wormerveer 23.05.1875

[13] Aaltje Groot, geb. Wormerveer 19.12.1852, dienstbode (1875), overl. Wormerveer 26.07.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerritje Schoute, geb. Wormerveer 15.02.1877 (akte), overl. Wormerveer 24.01.1926, tr. Wormerveer 29.10.1899 Roelof Molenaar, geb. Ilpendam ca. 1872, fabrieksrabeider, z.v. Jacob Molenaar, groentekoopman, en Johanna van den Berg.

2.                   Jan Schoute, geb. Wormerveer 26.01.1879; volgt [6].

3.                   Alida Schoute, geb. Wormerveer 25.04.1881 (akte), tr. Wormerveer 27.08.1904 Dirk Oosthuizen, geb. Wormerveer ca. 1880, meelberwerker, z.v. Gerrit Oosthuizen en Trijntje Veldhuis.

4.                   Jacob Schoute, geb. Wormerveer 06.11.1883 (akte), koopman, tr. Wormerveer 17.10.1928 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 10.06.1941, ingeschr. 27.06.1941) Jaapje Lustig, geb. Bunschoten 11.06.1898, d.v. Jacob Lustig, visser, en Lambertje Schaap.
     JL tr. 1e Bunschoten 16.11.1918 Gerrit Johannes van der Does, geb. Uithoorn 19.06.1897, overl. Wormerveer 04.08.1926, z.v. Pieter van der Does, veenboer, en Trijntje Elleswijk.

5.                   Aris Schoute, geb. Wormerveer 07.06.1886, chocolademaker, overl. Wormerveer 11.08.1957, begr. Wormerveer (Oude Bpl.West), tr. Wormerveer 15.10.1910 Maria de Jong, geb. Zaandam 12.03.1883, overl. Zaandam 14.03.1953, begr. Wormerveer (Oude Bpl. West), d.v. Gerrit de Jong, steigerwachter, en Neeltje Kuijk.

6.                   Hendrik Schoute, geb. Wormerveer 12.01.1889 (akte), fabrieksarbeider, tr. Wormerveer 24.05.1913 Neeltje de Waal, geb. Zaandam ca. 1889, d.v. Jan de Waal, schilder, en Bregje Posch.

7.                   Elizabeth Schoute, tr. Wormerveer 03.08.1891 (akte), tr. Wormerveer 02.10.1915 Adrianus Rem, geb. Wormerveer ca. 1892, timmerman, z.v. Hendrik Albert Rem, timmerman, en Grietje Kuijzer.

8.                   Anna Schoute, geb. Wormerveer 09.03.1894 (akte), overl. Wormerveer 04.12.1957, tr. Wormerveer 18.06.1919 Hendrik Willem van der Hoff, geb. Hardinxveld ca. 1894, melkventer, z.v. Gerrit van der Hoff, ijzerbewerker, en Elisabeth Koster.

 

[14] Jacob Leeuwerink, geb. Koog aan de Zaan 20.07.1842, arbeider (1868,1891), werkman (1896), verfmaler (1897), pakhuisknecht (1901,1904), verfmaler (1909,1913), overl. Wormer 25.05.1916, tr. Jisp 26.07.1868

[15] Jacoba Johanna Volger, geb. Jisp 14.08.1845, dienstbode (1868), overl. Wormer 10.02.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Leeuwerink, geb. Wormer 21.08.1869 (no.48), overl. Zaandijk 27.12.1948, tr. 1e Wormer 20.05.1888|a| Willem Karte, geb. Wormerveer 09.08.1859, papiermaker, overl. Zaandijk 27.08.1895,  z.v. Cornelis Karte, papiermaker, en Klaasje de Jager; tr. 2e Wormerveer 29.11.1896 Casper Woerdeman, geb. Wormerveer ca. 1852, olieslagersknecht (1880), olieslager (1896), overl. Zaandijk 26.04.1915, z.v. Willem Woerdeman en Antje Meijns; tr. 3e Zaandijk 07.12.1916 Dirk van Keulen, geb. Koog aan de Zaan, geb. ca. 1868, fabrieksdirecteur, overl. Kaag aan de Zaan 23.03.1959, z.v. Willem Adriaan van Keulen en Johanna Koeman.
     CW tr. 1e Zaandijk 30.05.1880 Lena Sijda Brandenburg, geb. Zaandijk ca. 1852, dienstbode (1880), overl. Zaandijk 30.01.1893, d.v. Jacob Brandenburg en Vrouwtje Minke.

2.                   Dirk Leeuwerink, geb. Wormer 12.05.1870 (no.29), fabrieksarbeider, overl. Wormerveer 29.09.1935, tr. Wormerveer 23.05.1896 Grietje Stuffers, geb. Krommenie ca. 1871, overl. Wormerveer 11.12.1936, d.v. Willem Stuffers, schilder, en Grietje Mars.

3.                   Meijndert Leeuwerink, geb. Wormer 10.10.1871 (no.45), fabrieksrabeider, overl. Zaandam 15.09.1941, tr. Wormer 26.09.1895 Maartje Sint, geb. Uitgeest ca. 1874, dienstbode (1895), d.v. Cornelis Sint, groenteboer, en Grietje Volger.

4.                   Pietertje Leeuwerink, geb. Wormer 22.02.1873 (akte), overl. Castricum 06.02.1951, tr. Wormer 30.05.1901 Klaas Scheltus, geb. Nibbixwoud ca. 1870, smidsknecht, overl. Wormer 01.12.1945, z.v. Dirk Scheltus, landbouwer, en Neeltje Ruiter.

5.                   Machieltje Leeuwerink, geb. Wormer 04.11.1874 (akte), overl. Zaandijk 05.09.1953, tr. Wormer 22.04.1897 Muus Relk, geb. Zaandijk ca. 1871, olieslager, z.v. Pieter Relk, metselaar, en Jannetje Fontijn.

6.                   Jacob Leeuwerink, geb. Wormer 17.07.1876 (akte), overl. Wormer 13.03.1882.

7.                   Antje Leeuwerink, geb. Wormer 18.11.1878 (akte), overl. Wormer 05.03.1882.

8.                   Catharina Leeuwerink, geb. Wormer 18.06.1878 (akte), overl. Wormer 07.09.1878.

9.                   Teunis Leeuwerink, geb. Wormer 27.03.1880 (akte), overl. Wormer 22.09.1880.

10.               Teunis Leeuwerink, geb. Wormer 18.07.1881 (akte), papiersnijder, overl. Jisp 08.01.1954, tr. Jisp 29.07.1906 Maartje Exalto, geb. Jisp ca. 1884, d.v. Jacob Exalto, timmerman, en Maartje Bakker.

11.               Catharina Leeuwerink, geb. Wormer 18.11.1882; volgt [7].

12.               Jacob Leeuwerink, geb. Wormer 13.09.1884 (akte), papiersnijder, overl. Wormer 31.01.1910, tr. Wormer 08.07.1909 Dousje Rem, geb. Wormer 18.10.1884 (akte), dienstbode (1909), overl. Wormerveer 23.12.1953, d.v. Simon Rem, timmerman, en Neeltje Pauw.

13.               Arie Leeuwerink, geb. Wormer 27.09.1886 (akte), machinist, overl. Wormer 17.09.1938, tr. Jisp 15.03.1913 Angenietje Exalto, geb. Jisp ca. 1888, overl. na 1938, d.v. Jacob Exalto, winkelier, en Maartje Bakker.

14.               Antje Leeuwerink, geb. Wormer 18.10.1888 (akte), overl. Wormer 28.01.1891.

 

Noten: |a| vader v/d bruidegom per abuis Willem Karten (huw.akte Wormer 1888 no.5).

 

[16] Jan Rem, geb. Wormer ca. 1794, werkman (1817), veldwachter (1842,1845), overl. Wormer 19.02.1870, z.v. Jacob Rem en Jannetje Brad (zie Bijlage A); tr. Wormer 01.06.1817

[17] Klaartje Kaal, geb. Wormer ca. 1796, werkster (1817), overl. Wormer 27.06.1867, d.v. Sijmen Kaal en Jannetje Hille.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Rem, geb. Wormer 12.08.1817 (akte); volgt [8].

2.                   Sijmen Rem, geb. Wormer 16.11.1818 (akte), overl. Wormer 17.12.1818.

3.                   Cornelis Rem, geb. Wormer 16.11.1818 (akte), arbeider, overl. Wormer 17.06.1870, tr. Wormer 30.10.1842 Johanna de Groot, geb. Landsmeer ca. 1818, boerenmeid (1842), overl. Wormer 04.06.1870, d.v. Pieter de Groot en Anna Huizen.

4.                   Simon Rem, geb. Wormer 29.03.1820 (akte), timmerman, overl. Wormer 02.03.1887, tr. Ilpendam 15.05.1845 Aagje Plas, geb. Oosthuizen ca. 1823, overl. Wormer 05.03.1901, d.v. Pieter Plas en Trijntje Laan.

5.                   Jannetje Rem, geb. Wormer 17.08.1821 (akte), overl. Wormer 22.12.1822.

6.                   Pieter Rem, geb. Wormer 11.11.1822 (akte), bakkersknecht, tr. Koog aan de Zaan 30.08.1849|a| Marijtje Krap, geb. Schagen ca. 1816, dienstbode (1849), overl. Zaandam 16.02.1891, d.v. Albert Krap en Trijntje Buisman.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid per abuis Baisman (huw.akte Koog aan de Zaan 1849 no.18).

 

[18] Dirk Prins, geb. Alkmaar ca. 1801/1802, werkman (1823,1833), arbeider (1845), sjouwerman (1870), overl. Gouda 18.10.1872, z.v. Gerbrand Prins en Doutje Bezem; tr. Jisp 12.01.1823

[19] Maartje Slop, geb. Wormerveer ca. 1798, overl. Gouda 07.01.1877, d.v. Dirk Slop en Grietje Reukel|b| of Matje Bezemer|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dousje Prins, geb. Jisp 02.04.1823 (akte); volgt [9].

2.                   Dirk Prins, geb. Jisp 12.02.1825 (akte), overl. Gouda 08.05.1857.

3.                   Grietje Prins, geb. Jisp 27.05.1828 (akte), overl. Gouda 01.01.1914, tr. Gouda 05.04.1854 Gerrit Klopper, geb. Wormer ca. 1830, overl. Gouda 21.11.1897, z.v. Arijan Klopper en Reijntje de Wit.

4.                   Gerbrand Prins, geb. Jisp 24.09.1830 (akte), overl. Jisp 09.06.1833.

5.                   Garbrand Prins, geb. Jisp 21.07.1836 (akte), kistenmaker (1870), overl. (‘des avonds ten negen uur uit het water van het Moordrechtsche Verlaat overleden is opgehaald’) 29.01.1870|a|, tr. Gouda 24.04.1861 Geertruij Kwakernaat, geb. Gouda ca. 1835, overl. Gouda 21.10.1913, d.v. Cent Kwakernaat en Maria van Loon.
     GK tr. 2e Gouda 05.06.1872 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 30.07.1879, ingeschr. Gouda 19.01.1880) Gerardus Matthias Worminghous, geb. Gouda ca. 1834, z.v. Christiaan Hendrik Worminghous en Anna Dorothea Vink.

6.                   Cornelis Prins, geb. Jisp 12.06.1838 (akte), overl. Jisp 24.07.1843.

 

Noten: |a| aangifte door Jurriaan Hermen de Groot, oud 55 jaar, directeur van de begraafplaats (overl.akte Gouda 1870 no.35); |b| huw.akte Jisp 1823 no.1; |c| overl.akte Gouda 1877 no.15.

 

[20] Pieter Koopman, geb. Wormerveer 02.04.1825 (akte), werkman (1848,1854), pakhuisknecht (1872), overl. Wormerveer 31.12.1899, z.v. Maarten Koopman en Grietje Duijn; tr. 2e Wormerveer 29.10.1854 Klaasje Beekhoven, geb. Wormerveer 21.10.1823 (akte), dienstbode (1854), d.v. Jacob Beekhoven en Maartje van der Hoeven; tr. 1e Wormerveer 17.09.1848

[21] Geertje Boot, geb. Wormerveer 07.04.1826 (akte) of 04.05.1826 (akte), overl. Wormerveer 09.01.1854, d.v. Klaas Boot, werkman, en Antje Rond.

Uit het huwelijk Koopman-Boot:

1.                   Grietje Koopman, geb. Wormerveer 25.06.1849 (akte), dienstbode (1872), overl. Koog aan de Zaan 05.07.1874, tr. Koog aan de Zaan 03.11.1872 Jan Buijsman, geb. Koog aan de Zaan ca. 1849, olieslager, overl. Koog aan de Zaan 04.01.1931, z.v. Joachim Buijsman en Cornelia Ris.
     JB tr. 2e Koog aan de Zaan 26.09.1875 Aafie Starreveld, geb. Uitgeest ca. 1841, dienstbode (1875), overl. Koog aan de Zaan 04.11.1910, d.v. Cornelis Starreveld en Jannetje Assies.

2.                   Klaas Koopman, geb. Wormerveer 10.02.1851 (akte), overl. Wormerveer 27.01.1854.

3.                   Martinus Koopman, geb. Wormerveer 15.11.1852; volgt [10].

Uit het huwelijk Koopman-Beekhoven:

4.                   Jacob Koopman, geb. Wormerveer 18.05.1855 (akte), overl. Wormerveer 07.04.1859.

5.                   Bastiaan Koopman, geb. Wormerveer 24.11.1857 (akte), overl. Wormerveer 11.12.1857.

6.                   Maartje Koopman, geb. Wormerveer 11.06.1859 (akte), dienstbode (1881), overl. Zaandam 19.08.1921, tr. Zaandijk 31.07.1881 Barthel Ero, geb. Zaandijk ca. 1860, olieslagersknecht, overl. Wormerveer 18.01.1939, z.v. Jan Ero en Sijtje de Vries.

7.                   Jacoba Koopman, geb. Wormerveer 02.02.1861 (akte), overl. Wormerveer 04.06.1861.

8.                   Jacob Koopman, geb. Wormerveer 27.02.1862 (akte), olieslager, overl. Wormerveer 08.05.1887, tr. Wormerveer 14.03.1886 Elisabeth Hartog, geb. Wormerveer ca. 1866, overl. Zaandam 12.01.1930, d.v. Cornelis Hartog, pakhuisknecht, en Klaasje Betlem.
     EH tr. 2e Wormer 28.04.1889 Cornelis Kox, geb. Wormer ca. 1859, arbeider, overl. Wormer 23.02.1915, z.v. Simon Kox, arbeider, en Maria van der Veen.

9.                   Adrianus Koopman, geb. Wormerveer 01.11.1864 (akte), overl. Wormerveer 16.03.1882.

10.               Pieter Koopman, geb. Wormerveer 02.10.1867 (akte), overl. Wormerveer 07.10.1868.

 

[22] Simon Engel, geb. Wormerveer 11.08.1818 (akte), werkman (1850,1851), olieslager (1875,1885,1890), fabriekswerker (1882), overl. Wormer 11.01.1896|c|, z.v. Jan Engel en Bernardina Kort|a| of Barnardina Without|b|; tr. 1e Wormerveer 04.09.1842 Antje Bakker, geb. Wormerveer ca. 1817, naaister (1842), overl. Wormerveer 10.06.1849, d.v. Daniel Bakker, werkman, en Guurtje Volger; tr. 2e Wormerveer 13.10.1850

[23] Aagje Voster, geb. Wormerveer 16.02.1818 (akte), dienstbode (1850), overl. Wormerveer 03.12.1884, d.v. Abraham Voster, werkman, en Bregje de Vries.

Uit het huwelijk Engel-Voster:

1.                   Dina Engel, geb. Wormerveer 29.08.1851; volgt [11].

2.                   Agatha Engel, geb. Wormerveer 11.06.1853 (akte), tr. 1e Wormerveer 08.11.1885 Simon Gravesteijn, geb. Wormerveer ca. 1842, boerenknecht (1866), werkman (1885), overl. Wormerveer 05.01.1887, z.v. Dirk Gravesteijn en Grietje Roos; tr. 2e Wormerveer 10.08.1890 (echtsch. vommis Arr.Rb. Amsterdam 11.02.1897, ingeschr. Amsterdam 17.09.1897) Klaas Krijgsman, geb. Krommenie ca. 1855, kastelein (1879), broodventer (1890), z.v. Cornelis Krijgsman en Maartje Bak.
     SG tr. 1e Wormerveer 20.05.1866 Sjouwtje van der Hagen, geb. Wormerveer ca. 1842, dienstbode (1866), overl. Wormerveer 27.03.1885, d.v. Klaas van der Hagen en Willempje Duits.
     KK tr. 1e Krommenie 16.03.1879 Guurtje Kakes, geb. Krommenie ca. 1856, overl. voor 1890, d.v. Jan Kakes, timmerman, en Maartje van Vliet; tr. 3e Amsterdam 13.10.1897 Trijntje Munter, geb. Schagen ca. 1860, d.v. Jan Munter en Antje Dekker.
     TM tr. 1e Schagen 24.03.1882 (echtsch. ingeschr. Den Helder 13.11.1891|d|) Pieter Dral, geb. Venhuizen, vuurstoker tweede klasse (1882), zuurhuishouder (1891), overl. voor 1897, z.v. Gerrit Dral, watermolenaar, en Aaltje de Wit.

3.                   Guurtje Engel, geb. Wormerveer 06.03.1857 (akte), overl. Wormerveer 13.08.1857.

4.                   Jan Abraham Engel, geb. Wormerveer 07.12.1859 (akte), machinist, tr. Wormerveer 29.01.1882 Antje Ofman, geb. Wormerveer ca. 1860, d.v. Hendrik Ofman, telegraafbode, en Antje Ris.

 

Opm: Jan Sijmensz Engel, geb. Zaandam, tr. Medemblik 22.11.1812 Berendina Witholt, geb. Wijhe. (huw.akte Medemblik 1812 no.18).

 

Noten: |a| huw.akte Wormerveer 04.09.1842 no.18; |b| huw.akte Wormerveer 1850 no.22; |c| z.v. Bernardina Without (overl.akte Wormer 1896 no.1); |d| “dat de eischer {PD} in het jaar 1885 reeds de vordering tot echtscheiding wegens overspel tegen zijne echtgenoote instelde maar bij de comparitie (..) eene verzoening plaats had”, “dat gedaagde, om niet te spreken van andere mannen, zich in het bijzonder overgeeft aan een zekeren J. de Haas, thans verpleegd in het Marine Hospitaal te Helder”, waarmee zij steeds vleeschelijke gemeenschap uitoefende” (vonnis Arr.Rb. Alkmaar 01.10.1891, huw.akte Den Helder 1891 no.185).

 

[24] Jacob Schoute, geb. Jisp 30.03.1824 (akte), werkman, overl. Wormerveer 03.02.1858, z.v. Aris Schoute, werkman, en Aaltje Jacobs van den Berg; tr. Wormer 24.06.1849

[25] Gerritje Nek, geb. Wormerveer 07.04.1827 (akte), overl. Wormerveer 22.01.1899, d.v. Dirk Nek en Alida de Wit.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Wormerveer 12.01.1850.

2.                   Aris Schoute, geb. Wormerveer 01.02.1851; volgt [12].

3.                   Dirk Schoute, geb. Wormerveer 26.07.1852 (akte), overl. Wormerveer 06.06.1853.

4.                   Aaltje Schoute, geb. Wormerveer 14.03.1854 (akte), overl. Alkmaar 30.10.1917, tr. Schagen 01.05.1880|a| Hendrik Klerk, geb. Schagen ca. 1856, schilder, overl. Alkmaar 23.01.1944, z.v. Jacob Klerk, schilder, en Wilhelmina Reek.

5.                   Dirk Schoute, geb. Wormerveer 21.08.1856 (akte), schilder, overl. Bloemendaal(NH) 14.11.1938, tr. Wormerveer 11.05.1879 Dieuwertje Kwikkel, geb. Wormerveer ca. 1857, dienstbode (1879), overl. Wormer 02.03.1916, d.v. Jan Kwikkel, papiermaker, en Antje Zeulevoet.

 

Noten: |a| bruid per abuis geb. Wieringerwaard (huw.akte Schagen 1880 no.13).

 

[26] Jan Jansz Groot, geb. Wormerveer 23.05.1826 (akte), buitenlands zeevarende (mrt1850), werkman (dec1850), schippersknecht (1852,1876), overl. Amsterdam 04.07.1876|d|, z.v. Jan Jansz Groot en Antje Schoute, winkelierster (1850); tr. 2e Wormerveer 08.05.1859 Lijsbeth Bakker, geb. Wormerveer 15.04.1830 (akte), boerin (1859), overl. Wormerveer 23.12.1910, d.v. Dirk Bakker, landman, en Adriaantje Duijs; tr. 1e Wormerveer 03.03.1850

[27] Lopje Schoute, geb. Wormerveer 15.12.1826 (akte), overl. Wormerveer 07.01.1858, d.v. Aris Schoute, werkman, en Aaltje van den Berg.

Uit het huwelijk Groot-Schoute:

1.                   Jan Groot, geb. Wormerveer 15.12.1850.
= w.s. Jan Groot, overl. Wormerveer 03.10.1852|c|.

2.                   Aaltje Groot, geb. Wormerveer 19.12.1852; volgt [13].

3.                   Antje Groot, geb. Wormerveer 07.03.1855, overl. ’s-Gravenhage 06.06.1908|a|, tr. ’s-Gravenhage 25.06.1879 Willem Cornelis de Lathouder, geb. Driewegen 23.08.1859, timmerman (1879), overl. Milaan 15.09.1905|b|, z.v. Adriaan de Lathouder en Anna Catharina Jiskoot.

Uit het huwelijk Groot-Bakker:

4.                   Jan Groot, geb. Wormerveer 16.11.1862, chocolademaker, tr. 1e Wormerveer 24.08.1890 Dieuwertje de Roo, geb. Krommenie ca. 1866, overl.Wormerveer 03.04.1891, d.v. Simon de Roo, garenspinner, en Guurtje Hofland; tr. 2e Wormerveer 28.05.1893 Maartje van den Berg, geb. Zaandijk ca. 1865, d.v. Muus van den Berg en Drikje Dik.

5.                   Lijsbeth Groot, geb. Wormerveer 01.06.1865 (akte), overl. Wormerveer 30.06.1875.

6.                   Dientje Groot, geb. Wormerveer 24.12.1870 (akte), tr. Krommenie 06.05.1897 Gerhard Friedrich Brandt, geb. Krommenie ca. 1864, winkelbediende, z.v. Fredrik Hendrik Brandt, manufacturier, en Helena Maria Adelheid Kernkamp.

 

Noten: |a| overl.akte Voorburg 1908 no.37; |b| woont Villa Hoekenberg te Voorburg; |c| oud negen maanden (overl.akte Wormerveer 04.10.1852); |d| ingeschreven extract (overl.akte Wormerveer 1876 no.49).

 

[28] Meindert Leeuwerink, geb. Kuinre ca. 1808, bakker (1842), arbeider (1859), broodbakkersknecht (1860), arbeider (1868), overl. Wormer 19.11.1874, z.v. Douwe Leeuwerink en Aaltje Taats; tr.

[29] Cornelia de Vries, geb. Zaandam ca. 1808, overl. Wormer 08.10.1847|b|, d.v. Jacob de Vries en Trijntje Zalm; tr. 1e Zaandam 28.03.1830|d| Willem Leeuwrink, geb. Kuinre ca. 1803, broodbakker, overl. Zaandam 25.01.1833|c|, z.v. Douwe Leeuwrink, visser, en Aaltje Willems Staats.

Uit het huwelijk Willem-Cornelia:

1.                   Aaltje Leeuwerink, geb. Zaandam 19.05.1832, overl. Wormerveer 21.03.1899, tr. Wormer 03.06.1860 Mijne Wezel, geb. Wormer ca. 1837, timmerman, z.v. Floris Wezel en Grietje Klinkert.

Uit het huwelijk Meindert-Cornelia:

2.                   Antje Leeuwerink, geb. Zaandam 31.10.1834 (akte), overl. Zaandam 15.11.1834|a|.

3.                   Antje Leeuwerink, geb. Zaandam 30.09.1835 (akte), overl. Wormer 11.09.1916, tr. Wormer 20.02.1859 Dirk Koeman, geb. Wormer ca. 1833, arbeider, overl. voor 1916, z.v. Hendrik Koeman, dagloner, en Jannetje Tjeertes.

4.                   Douwe Leeuwerink, geb. Zaandam 28.04.1837 (akte), overl. Zaandam 17.06.1837.

5.                   Machieltje Leeuwerink, geb. Koog aan de Zaan 23.05.1838 (akte), overl. Beemster 07.06.1913, tr. Beemster 06.05.1860 Arie Bakker, geb. Beemster ca. 1833, arbeider, overl. voor 1913, z.v. Dirk Bakker en Neeltje Borsjes.

6.                   Jacob Leeuwerink, geb. Koog aan de Zaan 20.07.1842; volgt [14].

 

Noten: |a| per abuis oud drie maanden (overl.akte Zaandam 15.11.1834); |b| echtgenote en weduwe van Lieuwrink (overl.akte Wormer 1847 no.39); |c| Leeuwerink (overl.akte Zaandam 26.01.1833); |d| bruidegom Leeuwerik (huw.akte Zaandam 1830 no.11).

 

[30] Dirk Volger, geb. Wormer 17.10.1816 (akte), arbeider (1841,1868), olieslager (1872,1875), overl. Avenhorn 09.01.1884|a|, z.v. Teunis Volger en Dirkje Kromhaar; tr. Wormer 26.12.1841

[31] Pietertje Stam, geb. Wormer 23.02.1820 (akte), dienstmeid (1841), overl. Jisp 08.12.1874, d.v. Jacob Stam en Aagje Donker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aagje Volger, geb. Jisp 21.03.1842, dienstbode (1866), overl. Purmerend 18.10.1904, tr. Jisp 18.11.1866 Klaas Pilkes, geb. Jisp ca. 1844, timmerman, overl. Purmerend 10.06.1918, z.v. Klaas Pilkes en Trijntje Dik, werkster.

2.                   Dirkje Volger, geb. Jisp 28.09.1843, overl. Rotterdam 27.07.1916, tr. 1e Beemster 19.05.1867 Dirk de Bood, geb. ca. 1843, arbeider, overl. Beemster 03.09.1867, z.v. Pieter de Bood, arbeider, en Antje Stijl; tr. 2e Oudendijk 14.04.1872 Pieter Kramer, geb. Oudendijk ca. 1843, arbeider, overl. voor 1916, z.v. Jan Kramer, slager, en Grietje Peereboom.

3.                   Jacob Volger, geb. Jisp 28.09.1843, overl. Jisp 29.09.1843.

4.                   Jacoba Johanna Volger, geb. Jisp 14.08.1845; volgt [15].

5.                   Grietje Volger, geb. Jisp 08.10.1847 (no.16), overl. Jisp 24.11.1871.

6.                   Jacob Volger, geb. Jisp 29.10.1849 (no.17), boerenknecht, overl. Beemster 15.03.1884, tr. Beemster 29.04.1875 Grietje Smit, geb. Beemster ca. 1850, dienstbode (1875), d.v. Pieter Smit, arbeider, en Geertje Klopper.

7.                   Teunis Volger, geb. Jisp 01.03.1851 (no.5), overl. Jisp 17.11.1871.

8.                   Aaltje Volger, geb. Jisp 07.02.1853 (no.8), overl. Jisp 07.11.1854.

9.                   Klaas Volger, geb. Jisp 24.03.1855 (no.12), overl. Jisp 12.03.1856.

10.                Klaas Volger, geb. Jisp 14.01.1858 (no.1), overl. Jisp 05.02.1858.

 

Noten: |a| moeder per abuis Kromheer (overl.akte Avenhorn 1884 no.1).

 


Bijlage A

 

[32] Jacob Rem, geb. Wormerveer ca. 1762, werkman (1824), winkelier (1834), overl. Wormer 26.02.1837; tr.

[33] Jannetje Brat, ook Brad, geb. Zaandam ca. 1766, overl. Wormer 07.11.1843, d.v. Simon Brat en Petronella Margas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aafje Rem, geb. Wormer ca. 1790, overl. Wormer 29.07.1826, tr. voor 1816 Jan Grandiek, geb. Wormer ca. 1785/1786, werkman, overl. Wormer 25.06.1874, z.v. Albert Grandiek en Stijntje Koeman.
     JG tr. 2e Wormer 06.04.1828 Grietje Klok, geb. Kwadijk ca. 1794, dienstbode (1828), overl.Wormer 11.10.1843, d.v. Jan Arendsz Klok, timmerman, en Dieuwertje Olverts Kuijn; tr. 3e Wormer 03.12.1843 Aafje Beemster, geb. Koedijk ca. 1823, overl. Alkmaar 16.01.1885, d.v. Jan Beemster en Jannetje Maurits.
     AB tr. 2e Alkmaar 29.01.1882 Hendricus Antonius Schoenmaker, geb. Alkmaar ca. 1811/1812, schippersknecht (1839), diligenceconducteur (1861), schippersknecht (1872), werkman (1882), overl. Alkmaar 18.02.1895, z.v. Hermanus Schoenmaker en Elisabeth Fiene.
     HAS tr. 1e Alkmaar 21.07.1839 Catharina Verhoeven, geb. Alkmaar ca. 1812, overl.Alkmaar 28.09.1860, d.v. Cornelis Verhoeven, metselaar, en Anna Maria Kuijt; tr. 2e Alkmaar 24.11.1861 Maria Elisabeth Beekman, geb. Alkmaar ca. 1832/1833, overl. Alkmaar 01.06.1862, d.v. Albertus Beekman en Petronella Lauda, werkster; tr. 3e Alkmaar 12.05.1872 Neeltje van der Meij, geb. Haarlem 26.04.1813, overl. Alkmaar 07.09.1881, d.v. Pieter van der Meij, verwer (1813), schildersknecht (1845), en Catharina Smit.
     NvdM tr. 1e Amsterdam 30.07.1845 Jan Betz, geb. Amsterdam 20.12.1797, ged. Amsterdam (Westerkerk) 25.12.1797, mandenmakersknecht (1845), verpleegde in Gesticht Ommerschans (1871), overl. Stad Ommen 28.06.1871, z.v. Jan Betz en Lidia van Noord.

2.                   Petronella Jacoba Rem, geb. Wormer ca. 1792, dienstmaagd (1816), tr. Beemster 28.07.1816 Jan Berning, geb. Ilpendam ca. 1782, boerenknecht, z.v. Pieter Jansz Berning en Neeltje Klaasdr Smit.

3.                   Jan Rem, geb. Wormer ca. 1794; volgt [16].

4.                   Pieter Rem, geb. Wormerveer ca. 1797, werkman (1822), metselaar (1827), overl. Westzaan 11.06.1847, tr. 1e Wormer 02.06.1822 Dieuwertje Veeken, geb. ca. 1799, overl. voor 1827, d.v. Cornelis Veeken, werkman, en Trijntje Hosse Klaver; tr. 2e Krommenie 04.02.1827 Neeltje Mulder, geb. Krommenie ca. 1797, d.v. Hendrik Mulder en Aaltje Luijting.
     NM tr. 1e voor 1827 Klaas Adriaan, overl. voor 1827.
Uit het huwelijk Rem-Mulder: Hendrik Rem, geb. Westzaan ca. 1830, olieslagersknecht, overl. Assendelft 26.03.1925, tr. Westzaan 18.05.1856 Anna Catharina Nieuwenhuis, geb. Koog aan de Zaan ca. 1832, dienstbode (1856), overl. Assendelft 10.05.1904, d.v. Tobias Nieuwenhuis (ca.1792-1864) en Dorothea Katharina Exsen (ca.1793-1860).
– Het echtpaar Nieuwenhuis-Axsen vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de Kwartierstaat Antonie Jacobus Engel (1896-1975).

5.                   Aaltje Rem, geb. ca. 1799, overl.Wormer 29.11.1849, tr. Wormer 02.06.1822 Dirk Renes, geb. ca. 1800, arbeider, overl. Wormer 02.02.1849, z.v. Mijndert Renes en Antje Pieters Egmond.

6.                   Simon Rem, geb. ca. 1802, overl. (‘in het water verongelukt’) Wormer 09.12.1815.

7.                   Elisabeth Rem, geb. Wormer ca. 1805, werkster (1824), overl. Zaandam 15.07.1849,  tr. Wormer 26.09.1824 Aris Goezinne, geb. Zaandijk ca. 1805, werkman, overl. voor 1849, z.v. Frans Goezinne en Aaltje Simons Kalf.

8.                   Cornelis Rem, geb. Wormer ca. 1811, timmerman, overl. Wormer 28.11.1867, tr. Wormer 18.05.1834 Maartje Pot, geb. Wormer ca. 1812, overl. Wormer 01.04.1899, d.v. Gerrit Pot en Grietje Hoek.

 

[64] Jan Rem, tr.

[65] Aafje Boon.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Rem, geb. Wormerveer ca. 1762; volgt [32].

2.                   Aaltje Rem, geb. Wormer ca. 1770, overl. Wormerveer 20.12.1848, tr. Pieter Stam, geb. ca. 1765, overl. Wormerveer 30.01.1820.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren