Gerard Daniël Rieck (1911-2010)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien februari 2017)

 


 

[1] Gerard Daniël Rieck, geb. Amsterdam 26.09.1911, doctoraal Amsterdam UvA 1939, promotie Utrecht 17.09.1945|a|, werkzaam bij Philips (1941-1959), hoogleraar Eindhoven (1959-1982), RNL, overl. Waalre 11.05.2010.

 

Noten: |a| proefschrift: Röntgen-analytisch onderzoek naar de kristalstructuur van alpha-barnsteenzuur; promotor: J.M. Bijvoet.

 

[2] Daniël Jozef Rieck, geb. Amsterdam ca. 1880, kantoorbediende (1910), overl. na 1922, tr. Amsterdam 09.06.1910

[3] Geertruida Hendrika Schijffelen, geb. Amsterdam 15.06.1883, lerares bij het middelbaar onderwijs (1910), overl. Parijs 17.08.1938, begr. Bussum (Alg.Bpl.) 19.08.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerard Daniël Rick, geb. Amsterdam 26.09.1911; volgt [1].

2.                   H.C. Rieck. [Batavia 1938]

 

[4] Claas Martin Rieck, geb. Amsterdam ca. 1852, kantoorbediende (1878), handelsreiziger (1910), tr. Amsterdam 13.06.1878

[5] Hendrika Johanna Veronica Catharina Stern, geb. Amsterdam ca. 1853, onderwijzeres (1878).

Uit dit huwelijk:

1.                   Daniël Jozef Rieck, geb. Amsterdam ca. 1880; volgt [2].

2.                   Hendrika Johanna Rieck, geb. Amsterdam 04.04.1884, overl. De Bilt 14.07.1927, begr. Bilthoven (Alg.Bpl.) 16.07.1927, tr. David Johannes Nuesink.

3.                   M.H. Rieck.

4.                   Elsina Barendina Rieck, geb. Amsterdam ca. 1892, hoofd ener school (1932), tr. Amsterdam 16.06.1932 Johannes Hendricus Franciscus Scharff, geb. Amsterdam ca. 1882, slager (1905), bezoldigd bestuurder van een vakbond (1932), w.s. overl. voor 1938, z.v. Johannes Hendrik Scharff en Antonetta Maria Paulina Bongers.
     JHFS tr. 1e Amsterdam 05.07.1905 Catharina van der Laan, geb. Amsterdam ca. 1883, d.v. Leendert van der Laan, kruier, en Arendje van der Veen.

 

[6] David Schijffelen, geb. Amsterdam ca. 1843/1844, pettenmaker (1870), hoedenmaker (1881), overl. Amsterdam 04.06.1888, tr. 1e Amsterdam 28.04.1870 Wilhelmina Geertruida Stas, geb. Amsterdam ca. 1845, overl. Amsterdam 18.04.1881, d.v. Jan Hendrik Stas, kleermaker, en Wilhelmina Geertruida Pinke; otr. 2e Amsterdam 20.10.1881, tr. Amsterdam 03.11.1881

[7] Elisabeth van Wattingen, geb. Amsterdam ca. 1858, overl. Haarlem 11.06.1946, begr. Bloemendaal (Alg.Bpl.) 15.06.1946.

Uit het huwelijk Schijffelen-Stas:

1.                   Jan Hendrik David Schijffelen, geb. Amsterdam xx.04.1871, overl. Amsterdam 05.08.1871.

2.                   David Schijffelen, geb. Amsterdam ca. 1873, reiziger (1902), overl. Amsterdam 16.10.1922, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 19.10.1922, tr. Amsterdam 15.05.1902 Elisabeth Maria Bakker, geb. Amsterdam ca. 1875, overl. Amsterdam 13.02.1962, d.v. Jan Bakker, bediende, en Maria van Wattingen.

3.                   Wilhelmina Geertruida Schijffelen, geb. Amsterdam 12.04.1874, overl. Hilversum 27.09.1909, tr. Amsterdam 11.08.1898 Conrad Valentin Riemens, geb. Amsterdam ca. 1873, kantoorbediende (1898), commissionair in effecten (1911), overl. Bussum 08.09.1957, z.v. Jacobus Hendrik Valentijn Riemens (1845-1907), magazijnmeester, en Hillechien Siegers (1841-1921).
     CVR tr. 2e Hilversum 30.03.1911 Gerardina Frederica Hogervorst, geb. Hilversum 29.07.1868, d.v. Hendrik Hogervorst en Geertruida Gerardina Voormolen.

4.                   Jan Hendrik Schijffelen, geb. Amsterdam 12.09.1875, overl. Amsterdam xx.05.1881.

5.                   Wilhelmus Gerardus Schijffelen, geb. Amsterdam 18.10.1877, makelaar, overl. Amsterdam 09.12.1967, begr. Amsterdam (Oosterbpl.) 14.12.1967, tr. Haarlem 17.04.1913 Frederika Henriëtte Freese, geb. Amsterdam ca. 1881, overl. na 1922, d.v. Johan Heinrich Freese en Wilhelmina Maria Geertruida Woortman.

6.                   Anna Elisabeth Schijffelen, geb. Amsterdam 13.08.1879, overl. Baarn 05.03.1953.

7.                   Hinke Leonora Schijffelen, geb. Amsterdam xx.04.1881, overl. Amsterdam xx.05.1881.

Uit het huwelijk Schijffelen-van Wattingen:

8.                   Geertruida Hendrika Schijffelen, geb. Amsterdam 15.06.1883; volgt [3].

 

[8] Claas Martin Rieck, geb. Amsterdam ca. 1821, krantenrondbrenger (1850), pakhuisknecht (1878), tr. Amsterdam 23.10.1850

[9] Marritje van der Bruggen, geb. Amsterdam ca. 1818, naaister (1850), overl. na 1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Claas Martin Rieck, geb. Amsterdam ca. 1852; volgt [4].

 

[10] Daniël Jozef Stern, geb. Amsterdam ca. 1824, scheepstimmerman (1851,1882), tr. Amsterdam 12.11.1851

[11] Hendrika Johanna Eggen, geb. Dordrecht 16.03.1824, dienstbaar (1851).

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Johanna Veronica Catharina Stern, geb. Amsterdam ca. 1853; volgt [5].

2.                   Johanna Veronica Stern, geb. Amsterdam ca. 1854, overl. Velsen 24.11.1940, tr. Amsterdam 30.04.1891 Jan van der Bruggen, geb. Amsterdam ca. 1855, winkelier (1891), z.v. Hendrik van der Bruggen en Geertje Winkels.

3.                   Catharina Veronica Stern, geb. Amsterdam ca. 1856, naaister (1881), tr. Amsterdam 14.04.1881 Jan van der Bruggen, geb. Amsterdam ca. 1855, boekdrukker (1881), z.v. Hendrik van der Bruggen en Geertje Winkels.

4.                   Alida Josephina Stern, geb. Amsterdam ca. 1859, dienstbode (1882), tr. Amsterdam 30.11.1882 Hendrik van der Bruggen, geb. Amsterdam ca. 1857, smid (1882), z.v. Hendrikk van der Bruggen en Geertje Winkels, strijkster.

 

[12] Johannes Schijffelen, geb. Amsterdam 13.11.1808, ged. Amsterdam (Hersteld evangelisch-luthers) 20.11.1808, sjouwer, mobiel schutter, overl. voor 1853, tr. Amsterdam 02.12.1835

[13] Anna Tol, geb. Amsterdam ca. 1813, naaister (1835), winkelierster (1861), pettenmaakster (1870), winkelierster (1879,1881); tr. 2e Amsterdam 10.08.1853 Dirk Diepering, geb. Amsterdam 30.12.1800, ged. Amsterdam (Westerkerk) 16.01.1801, sjouwer (1823), winkelier (1853), overl. voor 1861, z.v. Gerret Diepering, koorndrager, en Neeltje Kroese; tr. 3e Amsterdam 16.10.1861 Christiaan Jansen, geb. Amsterdam 13.01.1799, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 18.01.1799, schuitenvoerder (1861), z.v. Jan Jansen en Catharina Strange.
     DD tr. 1e Amsterdam 12.11.1823 Johanna Catharina Hermans, geb. Amsterdam 18.06.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.06.1798, overl. voor 1853, d.v. Jan Hermans, kuiper, en Johanna Janse.
     CJ tr. 1e voor 1830 Charlotta Alberdina Schrikkel, overl. voor 1861.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Schijffelen, geb. Amsterdam ca. 1837, timmermansknecht (1861), tr. Amsterdam 02.01.1861 Dirkje Nuuwolt, geb. Amsterdam ca. 1836, d.v. Roelof Pieter Nuuwolt en Dirkje de Milde.

2.                   David Schijffelen, geb. Amsterdam ca. 1844; volgt [6].

3.                   Nicolaas Schijffelen, geb. Amsterdam ca. 1848, bediende (1879), tr. Amsterdam 11.06.1879 Petronella Cornelia Themps, geb. ’s-Gravenhage ca. 1844, d.v. Eduard Hendrik Themps (ca.1813-1893), kantoorbediende, en Johanna Frederika van Leeuwen (ca.1816-1891).

 

[14] Hendrik van Wattingen, geb. Amsterdam ca. 1822, kuipersknecht (1844), kuiper (1873,1881), tr. Amsterdam 04.09.1844

[15] Elisabeth Oosthuijse, geb. Amsterdam ca. 1820.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van Wattingen, geb,. Amsterdam ca. 1844, tr. Amsterdam 03.12.1873 Jan Bakker, geb. Amsterdam ca. 1846, brievenbesteller (1873), z.v. Pieter Bakker en Alida Hennes.

2.                   Cornelis Jacobus van Wattingen, geb. Amsterdam ca. 1853, kuiper (1878), molenaarsknecht (1896), tr. 1e Amsterdam 06.03.1878 Aaltje Ronge, geb. Zwolle 06.12.1855, d.v. Barent Aallert Ronge, schipper, schuitenvoerder, en Elisabeth Brink; tr. 2e Amsterdam 30.01.1896 Antje van Staaveren, geb. Amsterdam ca. 1861, winkelierster (1896), d.v. Siet van Staaveren en Wijntje van Beem.
     AvS tr. 1e Amsterdam 16.04.1885 Nikolaas Vos, geb. Amsterdam ca. 1860, stalhouder (1885), overl. voor 1896, z.v. Nikolaas Vos, koopman, en Cornelia Fils.

3.                   Nicolaas van Wattingen, geb. Amsterdam ca. 1856, pakhuisknecht (1880), tr. Amsterdam 28.01.1880 Berendina Jacoba Cramer, geb. Amsterdam ca. 1858, d.v. Henrich Adolph Cramer en Johanna Susanna Middendorp.

4.                   Elisabeth van Wattingen, geb. Amsterdam ca. 1858; volgt [7].

5.                   Geertruida Hendrika van Wattingen, geb. Amsterdam ca. 1862, tr. Amsterdam 08.06.1893 Pieter Pfersich, geb. Amsterdam ca. 1863, winkelier (1893), z.v. Pieter Pfersich en Johanna Hendrika Kiesewetter.

 

[16] Claas Martin Rieck, kantoorbediende (1834,1850), otr. Amsterdam 29.07.1808

[17] Antje Schuurman, besteedster (1850,1856).

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Rieck, geb. Amsterdam 25.12.1809, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 31.12.1809, kantoorbediende (1840), tr. Amsterdam 20.05.1840 Petronella Markies, geb. Oudenbosch 31.07.1811, d.v. Corneil Markies en Digna van Beek.

2.                   Antje Rieck, geb. Amsterdam ca. 1812, tr. Amsterdam 12.06.1839 Philip David Minor, geb. Berndroth (Hertogdom Nassau)|a| ca. 1812, kleermaker (1839), z.v. Friedrich Phillipp Minor, landman en Justina Catharina Fetz.

3.                   Geertruij Rieck, geb. Amsterdam ca. 1814, tr. Amsterdam 21.04.1841 Hermann Heinrich Brüning, geb. Wallenbrock (Königreich Preußen) ca. 1804, suikerbakker (1841), z.v. Albert Heinrich Eggeringhaus Colonus Brüning en Margrethe Luise Brüning.
     HHB tr. 1e voor 1841 Maria Elizabeth Koppen, overl. voor 1841.

4.                   Willem Nicolaas Rieck, geb. Amsterdam ca. 1815, kaarsenmaker (1834), tr. Amsterdam 19.11.1834 Maria Johanna Flaat, geb. Amsterdam ca. 1811, d.v. Johan Fredrik Flaat, schoenmaker, en Dina van Eweegen.

5.                   Hendrica Wilhelmina Rieck, geb. Amsterdam ca. 1818, tr. Amsterdam 30.01.1850 Hendrik Buijtenhuijs, geb. Schellingwoude ca. 1821, slachtersknecht (1850), z.v. Manus Buijtenhuijs, melkslijter, en Jannetje Besteben.

6.                   Claas Martin Rieck, geb. Amsterdam ca. 1821; volgt [8].

7.                   Abraham Rieck, geb. Amsterdam ca. 1825, overl. Rotterdam 24.02.1905, tr. Rotterdam 18.03.1863 Maria Lots, geb. Utrecht 18.02.1825, overl. Rotterdam 01.04.1897, d.v. Jacobus Bartholomeus Lots en Elisabeth Chevalier.

8.                   Anna Maria Rieck, geb. Amsterdam ca. 1831, tr. Amsterdam 10.12.1856 Johannes Pelser, geb. Amsterdam ca. 1828, koetsier (1856), z.v. Johannes Pelser, koetsier, en Anna Elisabet Schiele.

 

Noten: |a| nu Ortsgemeinde in Rhein-Lahn-Kreis, Bundesland Rheinland-Pfalz.

 

[18] Jan van der Bruggen, geb. Amsterdam ca. 1764, scheepstimmerman (1816), z.v. Hendrik van der Bruggen en Marretje Speijs, tr. Amsterdam 24.04.1816

[19] Marritje Vegting, geb. Amsterdam ca. 1791, dienstbaar (1816), d.v. Gerrit Vegting, schoenmaker, en Elizabeth Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik van der Bruggen, geb. Amsterdam ca. 1817, scheepstimmerman (1848), tr. Amsterdam 02.08.1848 Geertje Winkels, geb. Harderwijk 28.09.1823, dienstbaar (1848), d.v. Hendrik Winkels, smid, en Maria van der Kolven.

2.                   Marritje van der Bruggen, geb. Amsterdam ca. 1818; volgt [9].

3.                   Maria Cornelia van der Bruggen, geb. Amsterdam ca. 1820, dienstbaar (1848), tr. Amsterdam 10.05.1848 Cornelis Buitenhuijs, geb. Schellingwoude ca. 1820, scheepstimmerman (1848), z.v. Manus Buitenhuis, melkslijter, en Jannetje Besteben.

 

[20] Daniël Stern, geb. Amsterdam ca. 1795, sluiswachtersknecht (1851), z.v. Johan Christian Engelhard Stern en Christina Louisa Johanna Griese, tr. Amsterdam 29.09.1819|a|

[21] Johanna Jacoba de Jong, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 26.04.1791|b|, d.v. Jacobus de Jong en Johanna van Luenen Schlos.

Uit dit huwelijk:

1.                   Daniël Jozef Stern, geb. Amsterdam ca. 1824; volgt [10].

 

Noten: |a| bruidegom ‘van Amsterdam’, moeder v/d bruid Van Luenen Schlos (huw.akte Amsterdam 1819 reg.3 fol.92v); |b| moeder Van Lueneschlos.

 

[22] Caatje Marcus Eggen, geb. ca. 1800, buiten beroep (1824), wasster (1851).

[23]

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Johanna Eggen, geb. Dordrecht 16.03.1824; volgt [11].

 

[24] Johannes Schijffelen, doopgetuige Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 12.09.1804, Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.06.1809 en 14.04.1811, schoenmaker (1835), otr. Amsterdam 09.12.1808

[25] Lena Starrenberg. doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18.08.1805, 25.06.1809 en 14.04.1811.

Voorkind:

1.                   Johannes Schijffelen, geb. Amsterdam 13.11.1808; volgt [12].

Uit dit huwelijk:

2.                   Leendert Nicolaas Schijffelen, geb. Amsterdam 06.05.1810, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 27.05.1810|a|, begr. Amsterdam (St.Anthonis Kerkhof) 24.10.1810.

3.                   Anna Maria Schijffelen, geb. Amsterdam ca. 1814, tr. Amsterdam 24.08.1836 Johannes Gebhard, geb. Amsterdam ca. 1813, boekverkopersknecht, vrijwillig jager, z.v. Jacobus Gebhard en Aaltje van den Berg.

 

Noten: |a| Schijffen.

 

[26] David Tol, otr. Amsterdam 23.12.1808

[27] Trijntje Kajem.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Tol, geb. Amsterdam 21.11.1809, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 03.12.1809|a|.

2.                   Antje Tol, geb. Amsterdam 25.01.1811, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 30.01.1811|b|, tr. Amsterdam 31.05.1843 Johannes Linning, geb. Amsterdam 07.07.1806, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 23.07.1806, scheepstimmerman (1843), z.v. Johann Nicolaus Linning en Margaretha Christina Fontijn, kraambewaarster.

3.                   Anna Tol, geb. Amsterdam ca. 1813; volgt [13].

4.                   Jacob Hendrik Tol, geb. Amsterdam ca. 1815, werkman (1870), tr. Amsterdam 23.03.1870 Jannetje Koene, geb. Amsterdam ca. 1813, ventster (1838), werkster (1870), d.v. Jan Koene en Johanna Maria Bort.
     JK tr. 1e Amsterdam 29.08.1838 Willem Coenraad Spierenburg, geb. Amsterdam 11.12.1810, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 20.12.1810, schilder (1838), overl. voor 1870, z.v. Willem Coenraad Spierenburg en Hermina Happel.

5.                   Catharina Elisabeth Tol, geb. Amsterdam ca. 1821, overl. Durgerdam (Ransdorp) 05.12.1875|e|, tr. Schellingwoude 03.05.1840 Pieter Eekel, geb. Schellingwoude ca. 1817, scheepstimmerman (1840), z.v. Cornelis Eekel, melkverkoper, en Maartje Mulder.

6.                   Cent Tol, geb. Amsterdam ca. 1823, matroos bij de marine (1856), sloeperman (1865), varensgezel (1865), overl. ‘in de Noordzee verdronken’ 26.07.1865|c|, overl. ‘als verdronken in de Zuiderzee nabij het Oudeschild’ 06.08.1865|d|, tr. Den Helder 03.07.1856 Cornelia Kikkert, geb. Oudeschild (Texel) 13.07.1825, overl. Den Helder 10.04.1907, d.v. Jan Pieters Kikkert, sjouwer, en Klaartje Blom.
     CK tr. 2e Den Helder 21.01.1875 Johannes Petrus Caron, geb. Amsterdam 04.08.1835, bootsman bij de Java maatschappij, overl. voor 1907, z.v. Benjamin Caron en Jeanette Christine Roël.

7.                   Anna Catharina Tol, geb. Amsterdam ca. 1826, tr. Amsterdam 09.11.1859 Franciscus Jacobus Beugel, geb. Amsterdam ca. 1834, pelmolenaarsknecht (1859), milicien, z.v. Hermanus Beugel, timmerman, en Grietje Waijeret.

 

Noten: |a| moeder Kaijum; |b| moeder Kajem; |c| óp de stranden {van Texel} aangespoeld en erkend geworden’ (overl.akte Den Helder 1865 no.286); |d| oud 40 jaar, moeder Mastenbroek (overl.akte Texel 1865 no.90); |e| moeder Mastenbroek (overl.akte Ransdorp 1875 no.27).

 

[28] Nicolaas van Wattingen, tr.

[29] Mietje van Engen, werkster (1854).

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas van Wattingen, gab. Amsterdam ca. 1818, pakhuisknecht (1842), tr. Amsterdam 19.10.1842 Catharina Bolmijer, geb. Amsterdam ca. 1819, d.v. Jan Pieter Bolmijer, vergulder, en Johanna Petronella Spies.

2.                   Hendrik van Wattingen, geb. Amsterdam ca. 1822; volgt [14].

3.                   Cornelis van Wattingen, geb. Amsterdam ca. 1824, surveillant in het Entrepotdok (1854), tr. Amsterdam 14.06.1854 Maria Elizabeth van der Kloet, geb. Amsterdam ca. 1830, d.v. Christiaan Hendrik van der Kloet en Elisabeth Mager.

 

[30] Jan Dirkse Oosthuijse, tr.

[31] Hendrica Barendse Jansen Straatman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Oosthuijse, geb. Amsterdam 18.02.1811, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 20.02.1811|a|.

2.                   Hendrica Oosthuijsen, geb. Amsterdam ca. 1818, ventster (1850), tr. Amsterdam 24.04.1850 Dirk Wilhelm Heijtgerd, geb. Amsterdam ca. 1821, sjouwer (1850), z.v. Dirk Heijtgerd en Anna Krul.

3.                   Elisabeth Oosthuijse, geb. Amsterdam ca. 1820; volgt [15].

 

Noten: |a| vader Jan Dirk Dirkse Oosthuijse, moeder Henderika Janse Barents Straatman.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren