Karel Johan Hendrik Stigter (1904-1981)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien februari 2017)

 


 

[1] Karel Johan Hendrik Stigter, geb. Weltevreden (Batavia) 24.05.1904, eindexamen HBS ís-Gravenhage 1922, ingenieur elektrotechniek Delft 1928, agent Aniem te Kediri (NOI) (1934), ing. Aniem te Semarang (1938), hoogleraar Eindhoven (1963-), overl. 1981, tr. ís-Gravenhage 21.12.1936 Wilhelmina van Duijvenbode Varkevisser.

 

[2] Johannes Stigter, geb. Delft 29.05.1860, onderwijzer te Deventer (1886), leraar Kon.Wilhelminaschool te Batavia (ben. 25.06.1901), wnd.directeur (ben. 23.04.1910), directeur Prins Hendrikschool te Batavia (ben. 28.06.1911; vermeld 1923), overl. ís-Gravenhage 03.04.1931, crem. Velsen (Westerveld) 08.04.1931, tr. 1e Meppel 25.09.1886 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 06.09.1900, ingeschr. Amsterdam 20.10.1900, ingeschr. Meppel 08.11.1900) Johanna Hendrika Fransen, geb. Meppel 24.10.1860, overl. Assen 22.12.1936, d.v. Jan Hendrik Fransen, koopman, en Jentje Wildeboer; tr. 2e Batavia 05.06.1902|d|
[3] Carolina Geertruida Veenhuijzen, geb. Makassar 24.06.1866|e|, 1e onderwijzeres meisjesschool te Semarang (1902), overl. ís-Gravenhage 25.04.1947, crem. Velsen (Westerveld) 29.04.1947.

Uit het huwelijk Stigter-Fransen:

1.                   Pieter Jacob Stigter, geb. Deventer 12.08.1887, student geneeskunde Groningen 31.10.1910, assistent bij het Provinciaal, Stads en Academisch Ziekenhuis te Groningen (1914), student geneeskunde Leiden 16.11.1916, promotie Leiden 1916|c|, arts in NOI (1918), hoofd doorgangshuis voor krankzinnigen te Batavia (ben. 30.08.1924), geneesheer-directeur krankzinnigengesticht te Magelang (NOI) (ben. 23.08.1927 en 29.08.1939), tr. Apeldoorn 28.04.1914 Anna Elizabeth Marie de Vos tot Nederveen Cappel, geb. Wemeldinge 26.07.1877, d.v. Hendrik Anthonie de Vos tot Nederveen Cappel, landbouwer, en Antoinette Cornelia Josephina Beijerink.

2.                   Maurits Paul Otto Stigter, geb. Kota-Radja (Atjeh, NOI) 21.09.1890, docent motortechniek bij de Opleidingsschool voor het personeel der politie te Soekaboemi (ben. 21.08.1941), tr. 18.03.1914 Jacoba Maria Christina den Hengst, geb. Twello 28.02.1889, d.v. Christiaan den Hengst en Maria Jacoba van der Bijl. [Ngandjoek 1931]

Uit het huwelijk Stigter-Veenhuijzen:

3.                   Wilhelmina IJda Stigter, geb. Batavia 26.06.1903|a|, eurythmiste (1933), overl. na 1981, tr. ís-Gravenhage 11.01.1933 (echtsch. vonnis Arr.Rb ís-Gravenhage 30.07.181937, ingeschr. ís-Gravenhage 01.10.1937) Jan Houter Ernst Henri Grefe, geb. District Marowijne (Suriname) ca. 1903, z.v. Georg Christiaan Grefe en Johanna Geertruida Adriana van Oosterzee. [ís-Gravenhage 1931]

4.                   Karel Johan Hendrik Stigter, geb. Weltevreden (Batavia) 24.05.1904|b|; volgt [1].

 

Noten: |a| Bataviaasch nieuwsblad 04.07.1903; |b| Bataviaasch nieuwsblad 28.05.1904; |c| proefschrift: Enkele teratologische beschouwingen naar aanleiding van Diplopagi, geboren in de obstetrische kliniek te Leiden (1916); |d| RA 1903 BS p.5; |e| Java-bode 25.07.1866.

 

[4] Pieter Jacob Stigter, geb. Maassluis 10.07.1818, kuiper, overl. Delft 20.03.1899, tr. Delft 11.03.1846

[5] Yda Harkink, geb. Delft 13.12.1824, overl. Delft 06.05.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arij Stigter, geb. Delft 31.12.1846, kuiper, overl. Delft 02.04.1912, tr. Delft 12.02.1873 Magdalena Leeflang, geb. Delft 15.12.1847, overl. Delft 31.12.1903, d.v. Johannes Hendrik Leeflang, tinnegieter, en Adriana Scholten, winkelierster (1873).

2.                   Elizabeth Stigter, geb. Delft 25.12.1847.

3.                   Daniel Stigter, geb. Delft 27.12.1850, overl. Delft 02.08.1851.

4.                   Maria Cornelia Stigter, geb. Delft 12.05.1855, overl. Batavia 28.09.1931, tr. Delft 12.06.1878 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 21.05.1907; ingeschr. Leiden 20.06.1907) Dirk Johannes Michiel de Hondt, geb. Zierikzee 10.07.1850, onderwijzer (1878,1887), hoofd ener (handels)school (1907,1917), overl. Leiden 19.01.1917, z.v. Michiel de Hondt, zaakwaarnemer, en Catharina Alida Brandenburg.
†††† DJMdH tr. 2e Maria Aletta Dorothea Verhoog, geb. Leiden 14.09.1869, overl. Leiden 05.11.1911, d.v. Johannes Verhoog, metselaar, en Letta Dorothea Bulleman; tr. 3e Middelburg 20.03.1913 Maria Elisabeth Hendrikse, geb. Middelburg 01.07.1871, overl. Amsterdam 29.02.1948, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 04.03.1948, d.v. Willem Eduard Hendrikse, geemployeerde bij het agentschap der Ned.Bank, en Elisabeth Johanna Prince.
†††† MADV tr. 1e Leiden 26.04.1893 Pieter Jacobus Cornelis Dee, geb. Leiden 17.04.1866, boekhouder (1893), directeur van de Stadsbank van Lening (1900), overl. Leiden 19.03.1900, z.v. Frans Lodewijk Thomas Dee, behanger, en Jacoba Wilhelmina Lau.
†††† MEH tr. 1e Middelburg 27.04.1898 Johannes Adrianus Cuijpers, geb. Amsterdam ca. 1865, eerste stuurman, overl. Amsterdam 24.07.1908, z.v. Johannes Cuijpers en Rebeca Margaretha Paris; tr. 3e Baarn 22.11.1917 Carel Hendrik Cloppenburg, geb. Amsterdam ca. 1859, overl. voor 1948, z.v. Carel Hendrik Kloppenburg en Elisabeth Carolina Kuhbauch.

5.                   Barend Stigter, geb. Delft 08.05.1858, overl. Delft 21.12.1858.

6.                   Barend Stigter, geb. Delft 12.05.1859.

7.                   Johannes Stigter, geb. Delft 29.05.1860; volgt [2].

8.                   Adriana Anna Elisabeth Stigter, geb. Delft 20.11.1869, tr. Delft 24.04.1901 Pieter Christiaan Kelder, geb. Oudshoorn 12.06.1867, z.v. Benjamin Kelder en Helena Klazina Dinkelaar.

 

[6] Hendrik Lodewijk Veenhuijzen, geb. ca. 1824, 2e luitenant (1852), 1e luitenant (1854,1856), kapitein (1859), kolonel der Infanterie Oost-Indisch Leger, Ridder der Orde van de Eikenkroon, Kommandeur der Olifantsorde van Siam, overl. Weltevreden 07.04.1889|f|, tr. Batavia 15.10.1851|d|

[7] Wilhelmine Annette Wittenrood, geb. ca. 1830, overl. Weltevreden 15.06.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Hendrik Christiaan Veenhuijzen, geb. Batavia 20.11.1852, overl. Batavia 19.06.1853|e|.

2.                   Dochter Veenhuijzen, geb. Meester Cornelis 31.10.1854|i|, tr. Ambarawa (Semarang) 23.10.1875|o| Johannes Hendrikus Bik.

3.                   Albert Johan Veenhuijzen, geb. Meester Cornelis 03.03.1856|j|, overl. Weltevreden 14.04.1926, tr. Buitenzorg (Batavia) 07.07.1879|b||c| Helene Josephine van Woesik, overl. tussen 1919 en 1926.

4.                   HenriŽtte Louise Veenhuijzen, geb. ca. 1857, overl. ís-Gravenhage 17.03.1937, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eijk en Duijnen) 20.03.1937, otr. Batavia 09.10.1898, tr. Batavia 16.10.1889|g| Maurits Hendrik Roos.

5.                   Annette Georgette Veenhuijzen, geb. Gombong (Java) 14.03.1859|k|, overl. Aruba 22.08.1950, tr. Batavia 06.05.1893|h| Joannes Cornelis Josephus van Bemmel.

6.                   Wilhelmina Christina Veenhuijzen, geb. Gombong (Java) 14.03.1859|l|, overl. Willem I 04.07.1876|p|.

7.                   Hendrik Willem Veenhuijzen, geb. Tjilatjap (Residentie Banjoemas, NOI) 07.11.1860|m|, O.I. ambtenaar (1884), resident van Bali en Lombok, RON, overl. ís-Gravenhage 24.06.1937, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 28.06.1937, tr. Hoorn 11.09.1884 Anna Maria Cornelia Emilie Sutherland, geb. Amersfoort 19.02.1860, overl. tussen 1919 en 1926, d.v. George David Sutherland en Fedorine Victorine Westerhoff Sels.

8.                   Anton Christiaan Veenhuijzen, geb. Batavia 25.03.1864|n|, O.I. ambtenaar (1888), overl. tussen 1926 en 1937, tr. Ďmet de handschoení|a| Bergen op Zoom 08.08.1888 Maria Anna Agathe Hendrika Elisabeth van Swieten, geb. Soerakarta ca. 1866, overl. na 1937, d.v. Jean Marie Emile van Swieten en Bernardine Francisca Josephine Henriette Thijssen.

9.                   Carolina Geertruida Veenhuijzen, geb. Makassar 24.06.1866; volgt [3].

10.               Henricus Antonius Leonardus Veenhuijzen, geb. ca. 1868, overl. Willem I 05.07.1876|q|.

 

Noten: |a| de bruidegom woont te Balangnipa (NOI) en is vertegenwoordigd door Johannes Cornelis Veenhuijzen, 34 jaar; volmacht opgemaakt door de assistent-resident der Oosterdistricten van Celebes (huw.akte Bergen op Zoom 1888 no.53); |b| RA 1880 p.209; |c| annonce t.g.v. 25-jarige echtvereeniging (Weltevreden, 7 juli 1904); |d| RA 1852 p.387; |e| RA 1854 p.472; |f| Batavia (RA 1890 p.357); |g| RA 1891 p.257; |h| RA 1894 p.286; |i| Java-bode 04.11.1854; |j| Java-bode 05.03.1856; |k||l| Java-bode 23.03.1859 (twee dochters); |m| Java-bode 14.11.1860; |n| Java-bode 26.03.1864; |o| Java-bode 01.11.1875 & RA 1877 p.197; |p| De locomotief 14.07.1876 & RA 1877 p.305 (te Ambarawa (Semarang)); |q| De locomotief 14.07.1876.

 

[8] Arij Stigter, geb. ca. 1785, overl. Wassenaar 15.09.1853; tr.

[9] Adriana Veltenaar, geb. ca. 1778, overl. Wassenaar 07.10.1852.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Stigter, geb. Maassluis 19.10.1809, overl. ís-Gravenzande 20.07.1884, tr. Maassluis 29.08.1832 Pieter Steehouwer, geb. Brielle 18.10.1809, overl. Brielle 28.03.1884, z.v. Leendert Steehouwer en Johanna Schenk.

2.                   Dirk Stigter, geb. Maassluis 28.11.1811, Rotterdam 21.06.1875|a|, tr. 1e Rotterdam 14.05.1845 Anthonia Abrahams, geb. Hilvarenbeek ca. 1815, d.v. Jan Abrahams en Gertruda Damen; tr. 2e Hillegersberg 13.11.1856 Martijntje Hofman, geb. Zevenhuizen 02.02.1814, overl. Rotterdam 11.12.1903, d.v. Dirk Hofman en Grietje Rodenburg.
†††† MH tr. 1e Hillegersberg 23.11.1836 Jacobus van den Ende, geb. Bleiswijk ca. 1803, overl. Hillegersberg 10.03.1853, z.v. Cornelis van den Ende en Maria van Dorp; tr. 3e Delfshaven 26.04.1877 Johannes Priem, geb. Dordrecht 07.09.1821, overl. Rotterdam 01.06.1895, z.v. Abram Priem en Maaike de Vos.
†††† JvdE tr. 1e Bleiswijk 11.11.1826 Johanna Catharina de Velder, geb. Bleiswijk ca. 1798, overl. Hillegersberg 20.06.1836, d.v. Jan Willem de Velder en Kristina Lisink.
†††† JP tr. 1e Dordrecht 02.09.1846 Suzanna Sudie, ook Schudie, geb. Dordrecht ca. 1815, overl. Delfhaven 18.12.1876, d.v. Rudolf Sudie en Johanna Cartijn/Martijn.

3.                   Arij Stigter, geb. Maassluis 22.09.1815, tr. Rotterdam 03.08.1842 Pitronilla van Gameren, geb. Beest ca. 1807, d.v. Wilhelmus van Gameren en Henderina Hol.

4.                   Pieter Jacob Stigter, geb. Maassluis 10.07.1818; volgt [4].

 

Noten: |a| moeder Velsenaar (overl.akte Rotterdam 1875 no.2367 fol.b192v).

 

[10] Daniel Harkink, geb. Delft 24.03.1801, kuiper, ged. Delft 29.03.1801, overl. Delft 07.12.1879; tr. 2e Delft 10.05.1848|a| Maria Cornelia Tresfon, geb. Rotterdam ca. 1802, overl. Delft 12.01.1897, jongere zuster van Elizabeth; tr. 1e Rotterdam 30.05.1821

[11] Elizabeth Tresfon, geb. Rotterdam xx.11.1798, overl. Delft 19.09.1845.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barend Harkink, geb. Delft 20.07.1822, kuiper, overl. Delft 04.02.1908, tr. Delft 31.01.1844 Antonetta Helena Bormans, geb. Delft 01.12.1823, overl. Delft 03.11.1896, d.v. Leonardus Bormans, smid, en Adriana Tale.

2.                   Joseph Harkink, geb. Delft 27.10.1823, kuiper, overl. Delft 14.09.1901, tr. 1e Delft 28.04.1847 Maria Alida Oostbaan, geb. Delft 12.09.1820, overl. Delft 27.07.1866, d.v. Johannes Oostbaan, bloemist, en Maria Verschoor; tr. 2e Delft 05.05.1869 Cornelia Heemskerk, geb. Hof van Delft 04.07.1820, overl. Delft 10.05.1884, d.v. Jacobus Heemskerk, arbeider, en Maria Burghoorn.

3.                   Yda Harkink, geb. Delft 13.12.1824; volgt [5].

4.                   Maarten Harkink, geb. Delft 01.04.1826, kamerbehanger, overl. Delft 29.08.1900, tr. 1e Delft 29.03.1848 Johanna Clasina van der Gun, geb. Delft 27.08.1823, ged. Delft 07.09.1823, overl. Delft 13.10.1859, d.v. Willem Arnoldus van der Gun, blikslager, en Johanna Clasina Kunst, winkelierster (1848); tr. 2e Delft 26.06.1861|b| Magdalena van der Gun, geb. Delft 07.11.1817, ged. Delft 04.01.1818, winkelierster (1861), overl. Delft 17.06.1893, d.v. Willem Arnoldus van der Gun en Johanna Clazina Kunst.
†††† MvdG tr. 1e Delft 08.04.1840 Gijsbert Adrianus Reijnders, geb. Delft ca. 1818, tinnegieter, overl. Delft 04.08.1853, z.v. Abraham Reijnders en Clazina van der Lee.

5.                   Ferdinandus Harkink, geb. Delft 08.06.1827, overl. Delft 11.12.1903, tr. Gouda 23.04.1858 Engeltje van der Laar, geb. Rotterdam 09.10.1825, overl. Delft 22.09.1905, d.v. Gerardus van der Laar en Lena Maria Kalff.

6.                   Adriana Anna Harkink, geb. Delft 23.11.1828, overl. Delft 07.06.1829.

7.                   Adriana Anna Harkink, geb. Delft 12.01.1830, overl. Delft 31.01.1877.

8.                   Elizabeth Albertina Harkink, geb. Delft 24.03.1831, overl. Delft 23.04.1912.

9.                   Zoon Harkink, geb. Delft 25.04.1832 (Ďdes namiddags een ureí), overl. Delft 25.04.1832 (Ďten zelven dage des nachts ten twaalf ureí).

10.               Eliza Theodorus Harkink, geb. Delft 28.09.1833, kuiper, overl. ís-Gravenhage 30.06.1887, tr. Delft 08.08.1855 Engelina Barendina Hartwig, geb. Delft 27.11.1833, overl. ís-Gravenhage 21.12.1896, d.v. Johannes Bernardus Hartwig en Elizabeth van Tol.
†††† EBH tr. 2e ís-Gravenhage 08.11.1893 Johannes Jacobus Blum, geb. ca. 1817, overl. ís-Gravenhage 26.01.1898, rijksambtenaar (1854), z.v. Johan Hendrik Blum, kunstdraaier, en Magdalena Johanna Korman.
†††† JJB tr. 1e ís-Gravenhage 01.03.1854 Hendrica van den Brant, geb. ca. 1815/1817, overl. ís-Gravenhage 04.08.1875, d.v. Cornelia van den Brant.

11.               Maria Cornelia Harkink, geb. Delft 15.11.1834, overl. Delft 13.08.1835.

12.               Daniel Harkink, geb. Delft 25.12.1835, kleermaker, overl. Rotterdam 13.06.1901, tr. Delft 10.08.1881 Josephine Marton Grebe, geb. Rotterdam 07.02.1835, overl. Rotterdam 13.04.1900, d.v. Pieter Cornelis Grebe en Catharina Tresfon.
†††† JMG tr. 1e Rotterdam 26.04.1865 Christiaan Johannes de Boer, geb. Rotterdam ca. 1833, overl. Rotterdam 19.07.1866, z.v. Jan Beerends de Boer en Anna Catharina ít Heuft.

13.               Maria Johanna Harkink, geb. Delft 23.11.1837, overl. Delft 31.01.1838.

14.               Cornelis Johannes Harkink, geb. Delft 20.05.1839, overl. Delft 08.04.1908.

15.               levenloze zoon, Delft 15.06.1840.

16.               levenloze dochter, Delft 02.05.1842.

 

Noten: |a| toestemming bij KB van 02.04.1848 no.90 (huw.akte Delft 1848 no.42); |b| toestemming bij KB van 05.04.1861 no.55 (huw.akte Delft 1861 no.102).

 

[12] Veenhuijzen.

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Lodewijk Veenhuijzen, geb. ca. 1824; volgt [6].

 

[14] Henri Guillaume Wittenrood, kommies der 2de klasse bij de hoofddirectie van financiŽn in NOI (1823), vendumeester (1863), overl. Batavia 16.10.1863|n||o|, tr. 1e Batavia ca. 1822|d| Louisa Magdalena Wilhelmina Jansen, overl. voor 1828; tr. 2e Batavia 03.02.1828|e|

[15] Anna Christina Sweebe, geb. ca. 1808, overl. Batavia 02.05.1889|p|, begr. 03.05.1889.

Uit het huwelijk Wittenrood-Jansen:

1.                   Dochter Wittenrood, geb. Batavia 03.11.1822|c|.

Uit het huwelijk Wittenrood-Sweebe:

2.                   Johan Hendrik Wittenrood, geb. Batavia 1828|m|, 2de luitenant der Infanterie, overl. Moeara Kompeh 29.04.1857|l|.

3.                   Wilhelmine Annette Wittenrood, geb. Batavia 04.04.1830|f|; volgt [7].

4.                   Dochter Wittenrood, geb. Batavia 09.10.1831|g|.

5.                   Henri Guillaume Wittenrood, geb. Batavia 14.12.1832|h|, overl. Batavia 11.11.1833.

6.                   Sophia Christina Wittenrood, geb. Batavia 23.08.1836|k|, overl. Batavia 28.02.1838|b|.

7.                   Dochter Wittenrood, geb. Batavia 24.01.1838|k|.

8.                   Elisabeth Susanna Wittenrood, overl. Batavia 27.09.1839|q|.

9.                   Johanna Antonia Hendrika Wittenrood, geb. Batavia ca. 1839, overl. Utrecht 25.11.1920, tr. Batavia 27.03.1861|a| Jacobus Wilhelmus Stammler, overl. na 1889.

10.               Anton Christiaan Wittenrood, geb. xx.02.1844, overl. Soekaboemi (Preanger Regentschappen) 04.10.1887|r|.

 

Noten: |a| Java-bode 17.04.1861; |b| Javasche courant 03.03.1838 & RA 1839 p.258; |c| Bataviasche courant 16.11.1822; |d| RA 1823 (p.109); |e| Javasche courant 12.02.1828; |f| Javasche courant 08.04.1830; |g| Javasche courant 13.01.1831; |h| Javasche courant 18.12.1832; |i| Javasche courant 13.11.1833 & RA 1834 p.230; |k| Javasche courant 27.08.1836; |k| Javasche courant 27.01.1838; |l| Java-bode 27.05.1857; |m| RA 1829 p.161; |n| Javabode-07.11.1863 & RA 1865 p.77; |o| er is ook een vermelding van Henri Guillaume Wittenrood, ambtenaar, overl. Batavia 22.10.1857 (?) (RA 1859 p.610); |p| Java-bode 02.05.1889 & RA 1890 p.354; |q| RA 1840 p.273; |r| dank voor deelneming (Bataviaasch nieuwsblad 22.10.1887) & Sumatra-courant 25.10.1887 & & RA 1889 p.365 (man).

 

[16] Dirk Stigter, tr.

[17] Ida van Beeven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Stigter, geb. ca. 1775, overl. Maassluis 21.08.1824|a|, tr. Leendert van Veen.

2.                   Johanna Stigter, geb. ca. 1778, overl. Maassluis 17.01.1852|b|, tr. Arij van Willigen, overl. voor 1852.

3.                   Arij Stigter, geb. ca. 1785; volgt [8].

 

Noten: |a| moeder van Reeven; |b| moeder van Reesen.

 

[18] Arie Veltenaar, tr.

[19] Maartje van der Knuit|a|, geb. ca. 1744, overl. Maassluis 20.07.1821, d.v. Jacob van der Knuit en Ariaantje Bijvoet.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Veltenaar, geb. ca. 1778; volgt [9].

2.                   Kaatje Veltenaar, ged. Maassluis 24.02.1784, overl. Maassluis 17.07.1863|b|, tr. Maassluis 26.01.1815 Leendert Bergwerf, ged. Maassluis 27.08.1783, overl. voor 1863, z.v. Pieter Bergwerf en Neeltje Groen.

 

Noten: |a| Kwuit (overl.akte Wassenaar 1852 no.63 {dochter Adriana} in wiewaswie; niet bij zoekakten.nl beschikbaar); |b| moeder van der Kruit.

 

[20] Barend Harkink, geb. xx.12.1760, kuiper, overl. Delft 22.12.1819, z.v. Ferdinand Harkink en Johanna Pellegrim; otr. Delft 23.04.1785|a|, tr. Delft 08.05.1785

[21] Yda Pauliszen, geb. Delft xx.09.1762, overl. Delft 02.03.1841|b|, d.v. Daniel Poulissen en Johanna Kouwenhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Harkink, ged. Delft 05.03.1786.

2.                   Jannetje Harkink, ged. Delft 15.03.1789, tr. Delft 27.05.1818 Nicolaas Johannes Hooijkaas, geb. Rotterdam ca. 1794, metselaar, z.v. Gerrit Willem Hooijkaas en Cornelia Martinius.

3.                   IJda Harkink, ged. Delft 03.07.1791.

4.                   Henderiena Harkink, geb. Delft 09.06.1793, ged. Delft 16.06.1793, aang. lidmaat Delft 1810, tr. Delft 28.05.1819 Joseph Tresfon (ca.1795-1869), z.v. Joseph Tresfon Sara Elisabeth Voet.

5.                   Maria Harkink, geb. Delft 15.05.1795, ged. Delft 17.05.1795, tr. Delft 27.05.1818 Arent Klos, ged. Delft 22.03.1792, horlogemaker, z.v. Cornelis Klos en Neeltje Nooteboom.

6.                   Barendiena Harkink, geb. Delft 30.06.1797, ged. Delft 02.07.1797, overl. Rotterdam 13.10.1864, tr. Delft 04.06.1817 Dirk van Nievelt, geb. Alkmaar ca. 1792, zeilmaker, overl. voor 1864, z.v. Carel van Nievelt en Jannetje de Wit.

7.                   Ferdinandus Harkink, geb. Delft 12.08.1799, ged. Delft 18.08.1799.

8.                   Daniel Harkink, geb. Delft 24.03.1801; volgt [10].

 

Noten: |a| bruid Paulussen; |b| Poulissen.

 

[22] Joseph Tresfon, geb. ca. 1764, magazijnmeester (1817), ondermagazijnmeester van het Entrepot te Rotterdam (1845), overl. Rotterdam 18.02.1848, z.v. Isaac Tresfon en Adriana Bosch; tr. 1e ca. 1790 Sara Elisabeth Voet, geb. ca. 1763, overl. (Ďaan eene uitteerende ziekte van vijf wekení) Rotterdam 22.12.1796; tr. 2e tussen 1796 en 1798

[23] Maartje van Es, geb. xx.08.1776, overl. Rotterdam 21.06.1859, d.v. Arij van Es en Trijntje van der Tak.

Ė Opm: In annonces van de familie (collectie CBG) steeds Tresfon, in transcripties van handgeschreven akten (o.a. Digitale Stamboom Rotterdam en WieWasWie) ook Tresson, waarschijnlijk vanwege het toenmalige gebruik bij dubbele s de tweede s te schrijven met halen boven en onder de regel.

Uit het huwelijk Tresfon-Voet (4 kinderen):

1.                   Kind Tresfon.

2.                   Kind Tresfon.

3.                   Joseph Tresfon, geb. Rotterdam ca. 1795, leerling in een chocoladefabriek (1819), overl. Rotterdam 22.08.1869, tr. 1e Delft 28.05.1819 Henderiena Harkink (1793-), d.v. Barend Harkink en IJda Pauliszen; tr. 2e Rotterdam 09.08.1837 Elisabeth Landheer, geb. Rotterdam xx.05.1808, overl. Rotterdam 12.04.1869, d.v. Jan Landheer en Adriana Wels.

4.                   Adriana Maria Tresfon, geb. Rotterdam 11.09.1796, overl. Rotterdam 01.03.1799.

Uit het huwelijk Tresfon-van Es:

5.                   Elizabeth Tresfon, geb. Rotterdam xx.11.1798; volgt [11].

6.                   Adriana Anna Tresfon, geb. Rotterdam 29.06.1800, overl. Rotterdam 11.06.1849.

7.                   Maria Cornelia Tresfon, geb. Rotterdam 14.02.1802, overl. Delft 12.01.1897, tr. Delft 10.05.1848 Daniel Harkink.
†††† DH tr. 1e 1821 Elizabeth Tresfon, oudere zuster van Maria Cornelia.

8.                   Catharine Tresfon, geb. Rotterdam ca. 1804, tr. Rotterdam 25.04.1832 Pieter Cornelis Grebe, geb. Rotterdam ca. 1806, z.v. Jean George Grebe en Cornelia Maria Knuijstingh.
Uit dit huwelijk: Josephine Marton Grebe (ca.1835-1900), tr. 1881 Daniel Harkink (1835-1901).

9.                   Maria Petronella Tresfon, geb. Rotterdam ca. 1806, overl. Delft 15.06.1874.

10.               Albertus Tresfon, geb. Rotterdam ca. 1808, tr. Rotterdam 08.06.1836 Marietje de Leeuw, geb. Rotterdam ca. 1806, d.v. Jan de Leeuw en Marietje van Klaveren.

11.               Eliza Theodorus Tresfon, geb. Rotterdam 13.02.1810, overl. Rotterdam 10.12.1832.

12.               Bartholomina Christina Tresfon, geb. Rotterdam 24.08.1811, overl. Rotterdam 25.03.1812.

13.               Josephina Jacoba Tresfon, geb. Rotterdam 27.10.1812.

14.               Arij Adrianus Tresfon, geb. Delft 16.05.1814, overl. Rotterdam 26.05.1817.

15.               Willem Jakob Tresfon, geb. Rotterdam 05.04.1815, overl. Rotterdam 18.04.1815.

16.               Gerardus Adrianus Tresfon, geb. Rotterdam 08.04.1816.

17.               Louisa Henrietta Tresfon, geb. Rotterdam 26.05.1817, tr. Rotterdam 18.08.1841 Franciscus Ignatius Struijvenberg, geb. Rotterdam ca. 1809, z.v. Arnoldus Struijvenberg en Maria Boelaart.

18.               Arij Gerardus Tresfon, geb. Rotterdam 20.09.1818, overl. Rotterdam 30.04.1891.

19.               Sophia Christina Tresfon, geb. Rotterdam 23.09.1820, overl. ís-Gravenhage 06.03.1897, tr. Rotterdam 23.05.1849 Pieter van Netten, geb. Rotterdam 21.04.1823, overl. Rotterdam 11.02.1886, z.v. Johannes van Netten en Grietje Rijks.

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30] Sweebe, tr.

[31] A.C. Men, overl. Batavia 07.08.1835|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Christina Sweebe; volgt [15].

 

Noten: |a| Javasche courant 12.08.1835.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren