Andreas Leopoldus Stuijts (1922-1982)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien september 2016)

 


 

[1] Andreas Leopoldus Stuijts, geb. Heerlen 24.07.1922, ingenieur scheikundige technologie Delft 1951, hoogleraar Eindhoven (1968-),  overl. Eindhoven 12.03.1982.

 

[2] Gerardus Josephus Stuijts, geb. Woensdrecht 02.12.1886, grondwerker (1913), overl. Sittard 31.03.1970, tr. Ossendrecht 26.06.1913 
[3] Johanna Catharina Maria Dimphena Verresen, geb. Ossendrecht 05.04.1888, overl. Sittard 23.03.1953.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marinus Johannes Josephus Stuijts, geb. Dorstfeld (Duitsland)|a| ca. 1915, overl. Heerlen 18.01.1922.

2.                   Josephus Johannes Stuijts, geb. ca. 1920, overl. Heerlen 26.08.1921.

3.                   Andreas Leopoldus Stuijts, geb. Heerlen 24.07.1922; volgt [1].

 

Noten: |a| nu Stadtteil van Dortmund, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[4] Marinus Stuijts, geb. Woensdrecht 04.11.1841, arbeider (1872), grondwerker (1913), overl. Woensdrecht 02.04.1926, tr. Woensdrecht 31.01.1872

[5] Maria Catharina Dekkers, geb. Huijbergen 08.05.1848, dienstmeid (1872), overl. Woensdrecht 03.03.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dimphena Stuijts, geb. Huijbergen 30.10.1872, tr. Woensdrecht 18.04.1899 Franciscus Josephus van den Eijnden, geb. Ossendrecht 28.05.1871, z.v. Christiaan van den Eijnden en Johanna Luijkx.

2.                   Johannes Baptist Stuijts, geb. Huijbergen 20.04.1874.

3.                   Cornelis Leopoldus Stuijts, geb. Woensdrecht ca. 1877, overl. na 1962, tr. Ossendrecht 16.01.1905 Johanna Cornelia Bolders, geb. Ossendrecht 29.03.1883, overl. Hoensbroek 17.08.1962|a|, d.v. Cornelis Bolders en Rosalia Dons.

4.                   Petrus Johannes Stuijts, geb. Woensdrecht ca. 1885, overl. Heerlen 02.02.1963|b|, tr. Woensdrecht 06.07.1915 Maria Angelina Sebregts, geb. Ossendrecht 26.08.1889, overl. Heerlen 17.02.1942, d.v. Petrus Joannes Sebregts en Wilhelmina Heijmans.
Uit dit huwelijk: Walter Stuijts, geb. Dortmund-Dorstfeld 10.08.1919, soldaat Stoottroepen Comm. Limburg, overl. Sittard 01.12.1944, begr. Heerlen (Gem.Bpl.).

5.                   Gerardus Josephus Stuijts, geb. Woensdrecht 02.12.1886; volgt [2].

6.                   Franciscus Adrianus Stuijts, geb. Woensdrecht ca. 1889, directeur van de Manufacturenhandel “De Prijsbreker” C.V., overl. Rotterdam 08.03.1958, begr. Rotterdam (R.K. Bpl. Crooswijk) 12.03.1958, tr. Woensdrecht 13.09.1912 Pieternella van Gemst, geb. Woensdrecht ca. 1892, overl. Rotterdam 01.11.1963, d.v. Anthonius van Gemst en Philomena Jacomina Verbiest.

7.                   Laurentius Stuijts, geb. Woensdrecht, tr. Woensdrecht 19.01.1910 Maria Louisa de Vos, geb. Woensdrecht, d.v. Josephus Jacobus de Vos en Petronella Adriaansen.

 

Noten: |a| Balders (annonce collectie CBG); |b| wedr Sebrechts (annonce collectie CBG).

 

[6] Johannes Verresen, geb. Woensdrecht 19.11.1861, grondwerker (1913), fabrieksarbeider (1929), overl. Ossendrecht 25.05.1937, tr. Ossendrecht 11.01.1886

[7] Johanna Maria Wircx, geb. Ossendrecht 21.05.1864, overl. Ossendrecht 30.05.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Cornelis Verresen, geb. Ossendrecht 14.01.1887, landarbeider, overl. Anna Paulowna 20.09.1952.

2.                   Johanna Catharina Maria Dimphena Verresen, geb. Ossendrecht 05.04.1888; volgt [3].

3.                   Napoleon Leonardus Verresen, geb. Ossendrecht 18.04.1891, tr. Woensdrecht 04.06.1920 Maria Wils, geb. Putte, d.v. Franciscus Wils en Maria Elisabeth Paasen.

4.                   Josephus Franciscus Verresen, geb. Ossendrecht 27.08.1893, overl. Ossendrecht 03.01.1894.

5.                   Gerardus Verresen, geb. Ossendrecht 29.11.1894, tr. Woensdrecht 05.07.1924 Anna Cornelia Disco, geb. Woensdrecht 22.10.1900, d.v. Josephus Disco en Maria Catharina Lambregts.

6.                   Anna Maria Louisa Verresen, geb. Ossendrecht 31.01.1897, tr. Ossendrecht 20.02.1922 Franciscus Taheij, geb. Bergen op Zoom ca. 1896, z.v. Petrus Marinus Taheij en Maria Linders.

7.                   Johanna Catharina Verresen, geb. Ossendrecht 02.12.1899, overl. Ossendrecht 22.06.1900.

8.                   Johannes Josephus Adrianus Verresen, geb. Ossendrecht 05.12.1900, tr. Anna Paulowna 06.02.1929 Maria Hendrica van den Berg, geb. Noordwijk 20.07.1904, d.v. Martinus Antonius van den Berg, bloemist, en Cornelia van den Berg.

9.                   Henricus Verresen, geb. Ossendrecht 21.10.1903, overl. Ossendrecht 26.06.1904.

10.               Rosalia Clementina Verresen, geb. Ossendrecht 07.04.1905, tr. Ossendrecht 12.01.1933 Johannes Gerardus van den Berg, geb. Noordwijk ca. 1909, z.v. Martinus Antonius van den Berg en Cornelia van den Berg.

 

[8] Cornelis Stuijts, geb. Essen (B) ca. 1803, arbeider (1835), overl. Woensdrecht 27.06.1859, tr. Woensdrecht 29.04.1835

[9] Laurentia de Moor, geb. Woensdrecht ca. 1808, arbeidster (1835,1873), overl. Woensdrecht 22.01.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Franciscus Stuijts, geb. Woensdrecht ca. 1837, overl. Woensdrecht 21.09.1868, tr. Ossendrecht 07.04.1864 Elisabeth Huijsmans, geb. Ossendrecht 30.09.1842, overl. Woensdrecht 12.11.1893, d.v. Johannes Baptist Huijsmans en Johanna Catharina Musters (-1858).
     EH tr. 2e Woensdrecht 30.04.1870 Gerardus Josephus Meesters, geb. Woensdrecht, overl. Woensdrecht 07.06.1891, z.v. Adriaan Meesters en Maria van Hooijdonk.

2.                   Johannes Baptist Stuijts, Jan, geb. Woensdrecht ca. 1838, arbeider, overl. Woensdrecht 14.05.1921, tr. Castricum 18.08.1867 Martina Nuijts, geb. Woensdrecht ca. 1844, overl. Woensdrecht 30.07.1909, d.v. Johanna Nuijts.

3.                   Adrianus Stuijts, geb. Woensdrecht 08.10.1839, overl. Ossendrecht 02.07.1916, tr. Ossendrecht 29.01.1873 Johanna Catharina Kil, geb. Ossendrecht 16.11.1842, d.v. Karel Kil en Johanna Catharina van Damme.

4.                   Marinus Stuijts, geb. Woensdrecht 04.11.1841; volgt [4].

5.                   Christina Stuijts, geb. Woensdrecht ca. 1849, arbeidster (1873), overl. Woensdrecht 24.09.1896, tr. Woensdrecht 08.01.1873 Laurentius Geers, geb. Halsteren ca. 1846, arbeider, overl. Woensdrecht 12.08.1922, z.v. Cornelis Geers en Cornelia van Ginneken.
     LG tr. 2e Woensdrecht 16.02.1899 Maria Anna Averbeck, geb. Wilmsberg|a|, ged. Borghorst|b| (rk) 16.08.1839, d.v. Johann Heinrich Averbeck en Maria Catharina Hartmann.

6.                   Dijmphna Stuijts, overl. Woensdrecht 24.03.1866.

 

Noten: |a| huw.akte Woensdrecht 1899 no.9; |b| nu Ortsteil van Steinfurt in Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[10] Petrus Johannes Dekkers, Johannes, arbeider (1872), overl. Huijbergen 24.03.1888, tr.

[11] Adriana Nelen, arbeidster (1872).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Baptist Dekkers, geb. Huijbergen 06.09.1833.

2.                   Maria Elisabeth Dekkers, geb. Huijbergen 20.12.1836.

3.                   Cornelius Dekkers, geb. Huijbergen 25.11.1839, polderwerker, tr. Groningen 01.06.1879 Hilje Kamphuis, geb. Engelbert 30.11.1841, d.v. Siemen Hielkes Kamphuis, arbeider, en Hinderkien Hindriks Voorma.

4.                   Petrus Jozephus Dekkers, geb. Huijbergen 15.06.1842, overl. Huijbergen 01.04.1877.

5.                   Maria Catharina Dekkers, geb. Huijbergen 08.05.1848; volgt [5].

6.                   Adrianus Dekkers, geb. Huijbergen 12.11.1851.

 

[12] Johannes Cornelis Verresen, geb. Woensdrecht 24.04.1824, arbeider, overl. Woensdrecht 28.12.1898, tr. Woensdrecht 18.04.1850

[13] Anna Catharina van Hooijdonk, geb. Huijbergen 28.08.1827, arbeidster, overl. Ossendrecht 31.05.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonardus Verresen, geb. Woensdrecht ca. 1853, arbeider, tr. Woensdrecht 08.06.1881 Johanna Stuijts, geb. Woensdrecht ca. 1852, arbeidster (1881), d.v. Jan Baptist Stuijts, arbeider, en Anna Catharina Smits, arbeidster.

2.                   Johannes Verresen, geb. Woensdrecht 19.11.1861; volgt [6].

 

[14] Petrus Wircx, geb. Ossendrecht 01.09.1825, arbeider (1857), overl. Ossendrecht 16.05.1899, tr. Woensdrecht 21.10.1857

[15] Cornelia de Kaeter, geb. Huijbergen 08.03.1836, dienstmeid (1857), herbergierster (1917), overl. Ossendrecht 24.01.1917|b|.

Uit dit huwelijk (moeder veelal de Kaater):

1.                   levenloze zoon, Ossendrecht 05.09.1859.

2.                   Petronella Johanna Wircx, geb. Ossendrecht 11.08.1861, overl. Ossendrecht 02.02.1943, tr. 1e Ossendrecht 10.01.1883 Adrianus Pals, geb. Woensdrecht ca. 1860, overl. voor 1894, z.v. Johannes Pals en Johanna van Oevelen; tr. 2e Ossendrecht 13.08.1894 Petrus Joannes Sebregts, geb. Zandvliet (B) ca. 1860, z.v. Cornelius Sebregts en Angela Groffen.

3.                   Johanna Maria Wircx, geb. Ossendrecht 21.05.1864; volgt [7].

4.                   Elisabeth Wircx, geb. Ossendrecht 22.02.1866, overl. Ossendrecht 05.03.1955, tr. Ossendrecht 12.01.1887 Anthonius Goossens, geb. Woensdrecht ca. 1866, z.v. Johannes Franciscus Goossens en Petronella Luijsterburgh.

5.                   Maria Wircx, geb. Ossendrecht 12.08.1869, tr. Ossendrecht 10.02.1899 Henricus van den Bussche, geb. Woensdrecht ca. 1858, z.v. Petrus van den Bussche en Isabella Michielsen.

6.                   Johannes Josephus Wircx, geb. Ossendrecht 08.11.1871, tr. Ossendrecht 24.04.1903 Rosalia Lathouwers, geb. Hoevenen (B) ca. 1879, d.v. Guilhelmus Lathouwers en Johanna Schenk.

7.                   Paulus Petrus Wircx, geb. Ossendrecht 10.10.1873.

8.                   Johanna Rosalia Dimphena Wircx, geb. Ossendrecht 04.11.1874.

9.                   Clementina Francisca Petronella Wircx, geb. Ossendrecht 09.05.1878, tr. Ossendrecht 19.l04.1910 Marinus Nuijts, geb. Woensdrecht ca. 1876, z.v. Cornelis Nuijts en Johanna Maria de Bue.

 

Noten: |b| de Kater (overl.akte Ossendrecht 1917 no.4).

 

[16] Franciscus Stuijts, overl. voor 1835, tr.

[17] Adriana Hagenaar(s), overl. voor 1835.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Stuijts, geb. Essen (B) ca. 1803; volgt [8].

2.                   Albertina Stuijts, geb. Kalmthout (B), tr. Bergen op Zoom 21.08.1834|a| Marinus Wirckx, geb. Bergen op Zoom, z.v. Joannis Wirckx en Petronella Kwik.

3.                   Johannes Baptist Stuijts, geb. Essen (B), overl. Woensdrecht 07.11.1896, tr. Woensdrecht 15.08.1849|b| Anna Catharina Smits, geb. Woensdrecht, d.v. Wilhelmus Smits en Maria Elisabeth Snoeijers.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Agenaers (huw.akte Bergen op Zoom 1834 no.61); |b| moeder v/d bruidegom Hageneers (huw.akte Woensdrecht 1849 no.9).

 

[18] Jan Baptist de Moor, arbeider (1835), overl. Woensdrecht 19.11.1864, z.v. Petrus Johannes de Moor en Maria Kuijlen; tr.

[19] Anna de Neijs, arbeidster (1835), overl. Woensdrecht 18.02.1876, d.v. Jacobus de Neijs en Laurina van Nipse.

Uit dit huwelijk (moeder veelal de Nijs):

1.                   Laurentia de Moor, geb. Woensdrecht ca. 1808; volgt [9].

2.                   Maria Catharina de Moor, geb. Woensdrecht, overl. Woensdrecht 16.02.1864, tr. Woensdrecht 15.05.1844 Wilhelmus Theuns, geb. Woensdrecht, z.v. Antonie Theuns en Anna Cornelia van Loon.

3.                   Cornelis de Moor, geb. Woensdrecht, overl. Woensdrecht 03.04.1905, tr. Woensdrecht 22.04.1846 Joanna van Wijk, geb. Woensdrecht, d.v. Henricus van Wijk en Dijmphna Theuns.

4.                   Pieter Jan de Moor, Petrus Johannes, overl. Woensdrecht 27.07.1895, tr. voor 1848 Aldegonda Nelen, overl. Woensdrecht 06.10.1881.

5.                   Adriana de Moor, geb. Woensdrecht, overl. Woensdrecht 05.03.1898, tr. Woensdrecht 20.10.1849 Adrianus Luijsterborgh, geb. Woensdrecht, z.v. Pieter Luijsterborgh en Petronella de Weert.

6.                   Anna Dijmphna de Moor, geb. Woensdrecht, overl. Woensdrecht 13.01.1892, tr. Woensdrecht 25.04.1850 Johannes Lakwijk, geb. Ossendrecht, z.v. Petrus Johannes Lakwijk en Dijmphna Rommens.

7.                   Johannes Baptist de Moor, geb. Woensdrecht, overl. Ossendrecht 26.05.1894, tr. 1e Woensdrecht 02.05.1851 Anna Cornelia Clement, geb. Woensdrecht, overl. Woensdrecht 10.08.1863, d.v. Nicasius/Karel Clement en Maria van Boven; tr. 2e Woensdrecht 05.12.1863 Adriana van Gansen, geb. Woensdrecht, overl. Woensdrecht 12.02.1890, d.v. Johannes van Gansen en Maria Catharina Aerts.

8.                   Antonius de Moor, geb. Woensdrecht, overl. Woensdrecht 22.02.1890, tr. Woensdrecht 11.08.1854 Dijmphna Clement, geb. Woensdrecht, d.v. Nicolaas Clement en Maria van Boven.

9.                   Christina de Moor, geb. Woensdrecht, overl. Woensdrecht 13.03.1914, tr. Woensdrecht 15.05.1857 Johannes Baptist Kil, geb. Ossendrecht 18.10.1825, overl. Woensdrecht 18.09.1905, z.v. Johannes Baptist Kil en Clara Pallemans.

10.               Adrianus de Moor, geb. Woensdrecht, tr. Woensdrecht 10.06.1857 Anna Catharina Wuijts, geb. Woensdrecht, overl. Woensdrecht 04.01.1895, d.v. Josephus Wuijts en Joanna van de Moer.

11.               Jacobus de Moor, geb. Woensdrecht, overl. Woensdrecht 11.05.1869, tr. Bergen op Zoom 23.04.1846 Elisabeth van der Linden, geb. Bergen op Zoom, overl. Woensdrecht 07.06.1896, d.v. Franciscus van der Linden en Pieternella Melsen.

 

[20] Petrus Dekkers, overl. voor 1850, tr.

[21] Elisabeth Bijnaarts, arbeidster (1850).

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Johannes Dekkers; volgt [10].

2.                   Adrianus Deckers, geb. Essen (B) 07.07.1804, bouwman, overl. Huijbergen 15.02.1895, tr. Huijbergen 11.09.1850 Maria Catharina Elst, geb. Huijbergen 22.04.1810, landbouwster (1850), overl. Huijbergen 02.11.1897, d.v. Adrianus Elst en Maria Catharina Bennebroek.
     MCE tr. 1e Huijbergen 11.07.1842 Cornelis Neelen, geb. Woensdrecht 11.06.1811, overl. voor 1850, z.v. Johannes Neelen en Elisabeth Tilborg.

 

[22] Nelen.

[23] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Nelen; volgt [11].

 

[24] Leonardus Verheesen, Leendert, geb. Woensdrecht ca. 1798, arbeider (1824,1870), overl. Woensdrecht 18.01.1879, z.v. Cornelis Verheesen en Anna Maria van Ginneken; tr. Bergen op Zoom 07.04.1824

[25] Anna Maria Langenberg, geb. Bergen op Zoom ca. 1802, arbeidster (1824,1870), Woensdrecht 30.05.1874|b|, d.v. Adrianus Langenberg en Maria Schoepen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Cornelis Verresen, geb. Woensdrecht 24.04.1824|a|; volgt [12].

2.                   Johannes Baptist Verheezen, geb. Woensdrecht ca. 1836, arbeider, overl. Bergen op Zoom 26.11.1907, tr. Woensdrecht 12.02.1870 Petronella van de Wouwer, geb. Ossendrecht 23.05.1849, overl. Bergen op Zoom 28.09.1915, d.v. Anna Catharina van de Wouwer.
     PvdW tr. 2e Bergen op Zoom 24.01.1910 Daniel van Poppelen, geb. Steenbergen ca. 1851, overl. Bergen op Zoom 24.09.1922, z.v. Bernard van Poppelen en Anna Cornelia de Bruin.
     DvP tr. 2e Bergen op Zoom 27.01.1916 Anna Maria van Meel, geb. Wouw ca. 1850, overl. Vught 03.05.1921, d.v. Anthonij van Meel en Maria Huijps.

3.                   Jacobus Verheezen, ook Verhezen, geb. Woensdrecht ca. 1839, overl. Bergen op Zoom 18.07.1910, tr. Ossendrecht 18.05.1867 Johanna van de Wouwer, geb. Ossendrecht 17.09.1844, overl. Bergen op Zoom 04.12.1925, d.v. Anna Catharina van de Wouwer.

4.                   Adrianus Verhezen, geb. Woensdrecht ca. 1840, arbeider, overl. Woensdrecht 14.06.1874, tr. Woensdrecht 09.02.1867 Nathalia Hoeijmans, geb. Brussel ca. 1831, overl. Bergen op Zoom 24.04.1904, d.v. Joanna Hoeijmans.

5.                   Petrus Johannes Verhezen, geb. Woensdrecht, overl. Bergen op Zoom 20.12.1903, tr. Bergen op Zoom 14.01.1864 Maria van den Boom, geb. Bergen op Zoom, d.v. Johannes van den Boom en Henrica Lavantée.

 

Noten: |a| Joannes Cornelius, vader Verresen, moeder Langenburg (geb.akte Woensdrecht 1824 no.9); |b| e.v. Verheezen, moeder Schobber (overl.akte Woensdrecht 1874 no.24).

 

[26] Josephus van Hooijdonk, geb. Nispen 03.10.1795, timmerman (1850), z.v. Peter van Hooijdonk en Geertruda Nieuwland; tr. Huijbergen 16.04.1815

[27] Hendrina Hopmans, geb. Bergen op Zoom ca. 1783, overl. Huijbergen 16.03.1844, d.v. Cornelis Hopmans en Geertruda van den Bergh.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina van Hooijdonk, geb. Huijbergen 31.07.1815.

2.                   Cornelis van Hooijdonk, geb. Huijbergen 25.01.1818, timmerman, overl. Woensdrecht 22.08.1881, tr. Woensdrecht 07.12.1849 Joanna Cornelia Luijsterborg, geb. Woensdrecht 19.03.1819, overl. Woensdrecht 22.01.1888, d.v. Petrus Johannes Lijsterborg en Petronella de Weert.
     JCL tr. 1e Putte 02.07.1839 Jacobus de Moor, geb. Putte 16.09.1815, overl. Woensdrecht 26.01.1849, z.v. Andreas de Moor en Maria Catharina Gijsen.

3.                   Anna Cornelia van Hooijdonk, geb. Huijbergen 27.05.1821, tr. Woensdrecht 07.08.1846 Adriaan Snoeijers, geb. Wouw, overl. Woensdrecht 12.03.1885, z.v. Jasper Snoeijers en Johanna Hagenaars.

4.                   Dijmphena van Hooijdonk, geb. Huijbergen 10.09.1824.

5.                   Anna Catharina van Hooijdonk, geb. Huijbergen 28.08.1827; volgt [13].

 

[28] Johannes Wircx, geb. Roosendaal ca. 1792, arbeider (1857), overl. Ossendrecht 27.03.1865, z.v. Johannes Wircx en Elizabeth Castelijn; tr. Ossendrecht 28.04.1820

[29] Petronella Couwenbergh, geb. Ossendrecht ca. 1801, arbeidster (1857), overl. Ossendrecht 16.02.1881, d.v. Wilhelmus Couwenbergh en Maria Anna van der Greven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabeth Wircx, geb. Ossendrecht 18.03.1821, overl. Ossendrecht 07.07.1908, tr. Ossendrecht 10.04.1861 Cornelis Magielsen, geb. Ginneken en Bavel 07.03.1819, overl. Ossendrecht 07.12.1899, z.v. Adriaan Magielsen, arbeider, en Pietronella Leenaars.

2.                   Maria Anna Wircx, geb. Ossendrecht 06.02.1823, w.s. overl. Ossendrecht 17.11.1850.

3.                   Jan Baptist Wircx, geb. Ossendrecht 30.04.1824, overl. Ossendrecht 20.05.1824.

4.                   Petrus Wircx, geb. Ossendrecht 01.09.1825; volgt [14].

5.                   Petrus Johannes Wircx, geb. Ossendrecht 28.12.1826.
= w.s. Pieter Johannes Wierckx, overl. Ossendrecht 18.04.1833.

6.                   Maria Wircx, geb. Ossendrecht 13.06.1829, w.s. overl. Ossendrecht 25.11.1919.

7.                   Johanna Wircx, geb. Ossendrecht 29.12.1830.
= w.s. Johanna Wierckx, overl.
Ossendrecht 22.05.1834.

8.                   Johannes Wircx, geb. Ossendrecht 12.05.1832, overl. Ossendrecht 19.04.1833.

9.                   Johannes Wierckx, geb. Ossendrecht 09.07.1834, overl. Ossendrecht 17.07.1834.

10.               Dimphna Wircx, geb. Ossendrecht 16.11.1835, overl. Ossendrecht 18.02.1899.

11.               Adriana Elisabeth Wircx, geb. Ossendrecht 20.07.1840, overl. Ossendrecht 01.09.1842.

12.               Johanna Wircx, geb. Ossendrecht 30.07.1845, overl. Zundert 27.03.1892, tr. Ossendrecht 05.10.1869 Paulus Janssen, geb. Bergen op Zoom ca. 1842, z.v. Paulus Janssen en Gesina Heimang.

 

[30] Adriaan de Kaeter, ged. Roosendaal 07.02.1792, linnenwever (1832), wever (1857), overl. Ossendrecht 19.10.1866, z.v. Willem de Kaeter (-1795) en Cornelia van den Berg (-1831); tr. Roosendaal 08.01.1832

[31] Joanna Vroegrijk, ged. Rucphen 20.01.1799, dienstmeid (1832), overl. na 1857, overl. Ossendrecht 12.06.1867, d.v. Jacobus Vroegrijk (ca.1767-), arbeider, en Cornelia Suijkerbuijk (-1805).

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus de Kaeter, overl. Huijbergen 10.01.1835.

2.                   Cornelia de Kaeter, geb. Huijbergen 08.03.1836; volgt [15].

3.                   Joanna Maria de Kaeter, geb. Huijbergen 15.04.1839, overl. Huijbergen 17.06.1839.

4.                   Wilhelmus de Kaeter, overl. Huijbergen 17.12.1840.

5.                   Jacobus de Kaeter, geb. Huijbergen 25.11.1843, overl. Huijbergen 12.03.1844.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren