Peter Anton Tas (1933-2018)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien juni2020)

 


 

[1] Peter Anton Tas, Peter, geb. ís-Gravenhage 02.05.1933, ingenieur technische wiskunde Delft 1962|a|, hoogleraar Eindhoven (1991-1998), overl. Munnekeburen 29.12.2018.
 
Noten: |a| De Volkskrant 16.02.1962.
 
[2] Louis Tas, geb. Amsterdam 23.08.1904, kantoorbediende (1929), technicus (1932), kunstschilder (1938), directeur NV Technisch Handels- & Constructiebureau L. Tas & Co. (1951), overl. Amsterdam 13.12.1951|d|, crem. Velsen (Westerveld) 17.12.1951; tr. 2e tussen 1945 en 1951 Ilse Lorle Hoffmann; tr. 1e Amsterdam 05.09.1929 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 08.08.1945, ingeschr. Amsterdam 11.08.1945)
[3] Wilhelmina Antonia van den Berg, geb. Watergraafsmeer 24.08.1907, overl. na 1968.

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter Anton Tas, geb. ís-Gravenhage 02.05.1933|a|; volgt [1].

2.                   levenloos kind, ís-Gravenhage 02.01.1938|b|.

3.                   levenloos kind, ís-Gravenhage 02.01.1938|c|.

4.                   dochter.

 

Noten: |a| voorl.adres: Villa Elisabeth, Parkweg 21, Den Haag {geen datum vermeld} (Algemeen Handelsblad 02.05.1933); |b| geb. ten zestien ure en vijftien minuten (akte no.17); |c| geb. ten zestien ure en dertig minuten (akte no.18); |d| overl.akte Abcoude 1951 no.37.

 

[4] Mozes Tas, geb. Amsterdam 04.11.1879, bakker (1903), handelsreiziger (1928,1929), bestuurslid v/d Afdeling Amsterdam v/d Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden (1938), voorzitter v/d Vereniging Helpt Elkander (1938), overl. Amsterdam 30.10.1938, begr. Diemen 01.11.1938, tr. Amsterdam 04.11.1903

[5] Branca Polak, geb. Amsterdam 13.01.1880, overl. Amsterdam 19.05.1960, crem. Velsen (Westerveld) 23.05.1960.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louis Tas, geb. Amsterdam 23.08.1904; volgt [2].

2.                   Salomon Tas, geb. Amsterdam 31.08.1905, kantoorbediende (1928,1932), tr. ís-Gravenhage 07.09.1928 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 06.07.1932, ingeschr. ís-Gravenhage 11.08.1932) Maria Johanna Duchateau, geb. Delft 14.04.1907, kantoorbediende (1828), d.v. Johannes Wilhelmus Duchateau, modelmaker (1907), handelaar in elektrische artikelen (1928), en Johanna Barbara Teunissen.

 

[6] Wilhelmus van den Berg, geb. Willeskop 16.08.1874, fabrikant (1905,1929), overl. Naarden 07.02.1948|a|; tr. 2e Amsterdam 22.06.1916 Neletta Reimeringer, geb. Amsterdam 27.11.1876, overl. na 1948, d.v. Frederik August Reimeringer, steendrukker (1896), boekdrukker (1916), en Agnita Neeltje Akkeringa; tr. 1e Hilversum 29.08.1905 (echtsch. 06.06.1916)

[7] Anna Cornelia Paravicini di Capelli, geb. Naarden 07.02.1876, overl. Epe 27.05.1968, crem. Dieren 30.05.1968.

†††† NR tr. 1e Amsterdam 18.02.1896 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 09.04.1915, ingeschr. Amsterdam 04.06.1915) Johan Frederik Pool, geb. Druten 25.01.1874, militair apotheker tweede klasse (1896), apotheker (1921), z.v. Johan Frederik Leonard Pool (1844-1927), zaakwaarnemer, en Sara Jacoba Johanna Sanders.
†††† JFP tr. 2e Diemen 09.06.1921 Margaretha Frederika Tempel, geb. Amsterdam 17.07.1892, d.v. Griertje Tempel, pensionhoudster (1921).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jemima Catherine van den Berg, geb. Willeskop 04.06.1906, overl. na 1968, tr. Amsterdam (kantoor Watergraafsmeer) 29.11.1928 Frederik Jacob Klijzing, geb. Lhee (Dwingeloo) 11.10.1904, inspecteur van politie, overl. Epe 10.11.1962, crem. 14.11.1904, z.v. Huibrecht Klijzing, hoofd der school (1904), onderwijzer (1928), en Meindertje Pape.

2.                   Wilhelmina Antonia van den Berg, geb. Watergraafsmeer 24.08.1907; volgt [3].

 

Noten: |a| ook overl.akte Bussum 1948 no.35.

 

[8] Levie Tas, geb. Amsterdam 08.06.1857, sjouwerman (1879), lompensorteerder (1903), klompenmaker{?} (1908)|d|, lompensorteerder (1909,1913), koopman (1916), winkelier (1921), koopman (1923), overl. Auschwitz 13.11.1942, tr. Amsterdam 04.06.1879|a|

[9] Sara Hoepelman, geb. Amsterdam 21.05.1859, dienstbode (1879), overl. Auschwitz 13.11.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mozes Tas, geb. Amsterdam 04.11.1879; volgt [4].

2.                   Betje Tas, geb. Amsterdam 11.02.1886, overl. Sobibor 23.04.1943, tr. Amsterdam 28.10.1908 Elias Vleesdrager, geb. Amsterdam 21.02.1883, schoenmaker, overl. Amsterdam 30.01.1940, z.v. Hijman Vleesdrager, fruithandelaar, en Sara Pimontel.

3.                   Mietje Tas, geb. Amsterdam 12.05.1888, overl. Auschwitz 15.10.1942, tr. Weesp 28.07.1909 Philip Peereboom, geb. Amsterdam 09.08.1885, sigarenmaker, overl. Auschwitz 15.10.1942, z.v. Pinehas Peereboom, diamantbewerker, en Rachel Naarden.

4.                   Marianne Tas, geb. Amsterdam 22.06.1890, overl. Auschwitz 10.09.1943, tr. Amsterdam 24.12.1913 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 24.06.1920, ingeschr. Amsterdam 25.10.1920) Isaac Brilleslijper, geb. Amsterdam 30.01.1891, melkbezorger, overl. Auschwitz 10.09.1943, z.v. Jonas Brilleslijper, pakhuisknecht, en Naatje Mof.

5.                   Elias Tas, geb. Amsterdam 01.09.1892, venter, overl. na 1940, overl. SileziŽ|b|, tr. Amsterdam 25.09.1913 Aaltje Bromet, geb. Amsterdam 05.10.1892, overl. Auschwitz 13.11.1942, d.v. Barend Bromet en Sara Koster.

6.                   Jacob Tas, geb. Amsterdam 01.09.1892, colporteur (sep1913), venter (dec1913), koopman (1926), overl. Auschwitz 31.01.1943, tr. 1e Amsterdam 11.12.1913 Elisa Worms, geb. Amsterdam 01.10.1891, overl. voor 1926, d.v. Hartog Worms en Margaretha Aalsvel; tr. 2e Amsterdam 03.11.1926 Ester Magdalena van Dam, geb. Waalwijk 18.09.1896, overl. Auschwitz 08.10.1942, d.v. Izaak van Dam, koopman, en Carolina Benjamins.

7.                   Rachel Tas, geb. Amsterdam 01.11.1894, overl. na 1940, tr. Amsterdam 16.08.1916 Coenraad Boeken, geb. Amsterdam 07.08.1895, letterzetter, overl. Auschwitz 10.08.1942, z.v. Aaron Boeken, koopman, en Betje Meijer. [Leeuwarden 1945]

8.                   Salomon Tas, geb. Amsterdam ca. 1897, agent van politie, overl. na 1940, tr. Amsterdam 17.08.1921 Renske Sterenberg, geb. Wessem 18.01.1894, overl. na 1940, d.v. Kasper Wigbold Sterenberg, commies, en Jantien Hendrika Iwema.

9.                   Esther Tas, geb. Amsterdam 28.04.1899, overl. Auschwitz 13.11.1942, tr. Amsterdam 22.08.1923 Marcus Slager, geb. Amsterdam 24.09.1895, slager, overl. Midden-Europa 31.03.1944|c|, z.v. Benjamin Slager en Riekje Smeer.

 

Noten: |a| 55-jarige echtvereniging op 04.06.1934 (annonce collectie CBG); |b| geen datum bekend (Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting); |c| geen plaats bekend (Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting); |d| huw.akte Amsterdam 1908 reg.5 fol.6 (dochter Betje).

 

[10] Salomon Polak, geb. Amsterdam 20.02.1844, sigarenmaker (1867), venter (1877), koopman (1893), venter (1906), overl. na 1906; tr. 1e Amsterdam 06.11.1867 Helena Swart, ook Leentje, geb. Amsterdam 06.07.1842, ventster (1867), overl. tussen 1872 en 1877, d.v. Salomon Moses Swart, sjouwerman, en Saartje Meijer Barber; tr. 3e Amsterdam 28.11.1906 Vrouwtje Veltijn, geb. Amsterdam 28.08.1839, overl. na 1921, d.v. Salomon Levie Veltijn en Naatje Isaac Jacobson; tr. 2e Amsterdam 21.11.1877

[11] Vrouwchien de Metz, geb. Meppel 22.10.1842, dienstbode (1877), overl. tussen 1884 en 1903.

†††† VV tr. 1e Amsterdam 15.05.1861 Hartog Abram Mof, geb. Amsterdam 28.08.1834, sjouwerman, overl. voor 1906, z.v. Abram Hartog Mof, kruier, en Fijtje Hartog Aalsvel.

Uit het huwelijk Polak-Swart:

1.                   Salomon Polak, geb. Amsterdam 18.01.1872, koopman (1892), venter (1893), fruit-commissionair (1935), overl. Arnhem 23.01.1935, tr. 1e Zutphen 12.04.1893 Bela Lipschits, geb. Zutphen 12.03.1873, overl. Zutphen 06.07.1924, d.v. Meijer Lipschits, koopman, en Sara Danser; tr. 2e Betje van Straaten.

Kind van Vrouwchien (erkend bij het huwelijk Amsterdam 1877):

2.                   Marianna de Metz, geb. Leeuwarden 05.04.1867|a|.

Uit het huwelijk Polak-de Metz:

3.                   Betje Polak, geb. Amsterdam 21.06.1878, badvrouw W. en S. Bad- en Zweminrichting (-1941), overl. Amsterdam 21.09.1961, tr. Amsterdam 30.05.1906 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 01.04.1921, ingeschr. Amsterdam 13.12.1921) Hijman Woudhuijsen, geb. Amsterdam 23.11.1883, schilder, overl. Amsterdam 17.04.1943, begr. Diemen (Ned.Isr.Bpl.), z.v. Benjamin Woudhuijsen en Rachel Plukker.

4.                   Branca Polak, geb. Amsterdam 13.01.1880; volgt [5].

5.                   Roosje Polak, geb. Amsterdam 08.09.1881, overl. Sobibor 02.07.1943, tr. Amsterdam 06.06.1906 Barend Polak, geb. Amsterdam 17.01.1880, broodbezorger, overl. Sobibor 02.07.1943, z.v. Hijman Polak en Schoontje Roe.

6.                   Naatje Polak, geb. Amsterdam 14.07.1884, overl. Auschwitz 07.12.1942, tr. Amsterdam 06.01.1909 Jacob Lakmaker, geb. Amsterdam 17.08.1881, mandenmaker, overl. Auschwitz 07.12.1942, z.v. Gerrit Lakmaker, diamantversteller, en Sara Groen.

 

Noten: |a| aangifte door Johanna Heloma, 29 jaar, vroedvrouw (geb.akte Leeuwarden 1867 no.232).

 

[12] Louis Antonie van den Berg, geb. Vianen 01.05.1845, fabrikant (1905,1916), overl. Willeskop 31.12.1927, tr. Montfoort 13.06.1872

[13] Maria Elisabeth de Gelder, geb. Rhenen 03.11.1853, overl. ís-Gravenhage 24.10.1943, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 27.10.1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ilmina Catharina van den Berg, geb. Willeskop 04.06.1873, overl. Rotterdam 07.04.1945.

2.                   Wilhelmus van den Berg, geb. Willeskop 16.08.1874; volgt [6].

3.                   Gerrit Antonie van den Berg, later Lamaison van den Berg, geb. Willeskop 15.11.1876, arts, overl. Amsterdam 11.12.1965, begr. Heenvliet 15.12.1965, tr. Stompwijk 14.01.1904 Maria Jacoba van Duijvendijk, geb. Sommelsdijk 28.03.1881, overl. Rotterdam 21.12.1953, begr. Heenvliet 24.12.1953, d.v. Pleunis van Duijvendijk en Louisa Carolina Pieternella Lamaison.
Ė Bij KB van 18.06.1930 no.80 kreeg Gerrit Antonie van den Berg toestemming zijn geslachtsnaamte veranderen in Lamaison van den Berg.|b|

4.                   Louis Antonie van den Berg, geb. Willeskop 26.08.1879, expediteur, overl. Willeskop 03.08.1926|a|, tr. Zwolle 08.08.1911 Riemke Eskes, geb. Zwolle 18.11.1884, overl. na 1943, d.v. Willem Onno Eskes, boekbinder (1884), griffiebeambte (1911), en Aaltje van Dijk.

5.                   Frans van den Berg, geb. Willeskop 08.04.1884, onderdirecteur van een asfaltfabriek (1914), fabrieksdirecteur (1929), overl. Zeist 08.04.1966, begr. Utrecht (2e Alg.Bpl. Kovelswade) 13.04.1966, tr. Amsterdam 08.05.1914 Jannigje Diepenbroek, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1888, overl. na 1966, d.v. Dirk Willem Diepenbroek, aannemer van bouwwerken, en Arnolda Wijnandina Herberts.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leeuwarden 1926 no.359; |b| kanttekening geb.akte Rotterdam 1906 fol.s030 no.12963 (zoon Loius Antonie).

 

[14] Johan Gerard Justus Paravicini di Capelli, geb. Nijmegen 02.07.1838, kapitein-magazijnmeester der artillerie (1873), gep. luitenant-kolonel der artillerie, overl. Hilversum 14.03.1904, otr. Den Helder 08.11.1873, tr. Den Helder 26.11.1873

[15] Wilhelmina Antonia Bakker, geb. Den Helder 03.02.1843, overl. Amsterdam 20.03.1935, crem. Velsen (Westerveld) 23.03.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Buldina Paravicini di Capelli, geb. Naarden 13.10.1874, overl. Amsterdam 02.04.1948.

2.                   Anna Cornelia Paravicini di Capelli, geb. Naarden 07.02.1876; volgt [7].

3.                   Catherina Gerardina Justina Paravicini di Capelli, geb. Naarden 27.01.1877, overl. Hilversum 17.03.1948, crem. Velsen (Westerveld) 22.03.1948, tr. Hilversum 08.08.1905 Berend ViŽtor, geb. Groningen 25.04.1879, mr., fabrikant, overl. Haarlem 07.07.1943, z.v. Cornelius Dasse ViŽtor, wijnhandelaar, en Maria Theresia Jacoba Modderman.

 

[16] Mozes Levie Tas, geb. Amsterdam 20.10.1830, diamantslijper (1856), werkman (1879), diamantwerker (1883), diamantslijper (1888,1891), overl. na 1899, z.v. Levie Abraham Tas en Sara Elias van Beek (zie Bijlage A); tr. Amsterdam 10.09.1856

[17] Mietje Benedictus Adelaar, geb. Amsterdam ca. 1834, pettenmaakster (1856), overl. tussen 1888 en 1899, d.v. Benedictus Mozes Adelaar, kruier (1856), en Marianne Leendert van Sisteren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Levie Tas, geb. Amsterdam 08.06.1857; volgt [8].

2.                   Benedictus Tas, geb. Amsterdam 13.03.1859, werkman, tr. Weesp 22.08.1883 Naatje Soester, geb. Amsterdam 08.02.1861, d.v. Levie Soester, diamantwerker, en Marianne Sigaar.

3.                   Elias Tas, geb. Amsterdam 10.03.1861, koopman, tr. Amsterdam 31.05.1899 Rachel Cassutto, geb. Amsterdam 16.12.1868, overl. Auschwitz 14.01.1943, d.v. Moses Cassutto en Debora Coelho.

4.                   Joseph Tas, geb. Amsterdam 27.05.1867, kantoorbediende (1888), koopman in diamant (1910), diamanthandelaar (1918), overl. Auschwitz 12.02.1943, tr. Amsterdam 20.06.1888 Sara van Sweeden, geb. Amsterdam 07.04.1867, overl. Auschwitz 12.02.1943, d.v. Benjamin van Sweeden, koopman, en Sipora Nabarro.

5.                   Marianne Tas, geb. Amsterdam 02.06.1869, overl. voor 1939, tr. Amsterdam 05.08.1891 Abraham Lopes Cardozo, geb. Amsterdam 19.10.1868, diamantslijper, overl. Apeldoorn 11.04.1939|a|, z.v. Jacob Lopes Cardozo, horlogemaker, en Betje van Gelder.

6.                   Aaltje Tas, geb. Amsterdam 25.01.1872, overl. Auschwitz 21.09.1942, tr. Weesp 22.05.1902 Jacob Eberst, geb. Amsterdam 02.02.1867, diamantbewerker, overl. Amsterdam 25.01.1934, z.v. Abraham Eberst en Hanna Montezinos.

7.                   Jansje Tas, geb. Amsterdam 01.11.1875, overl. Sobibor 23.04.1943, tr. Weesp 08.09.1904 Levie Corper, geb. Amsterdam 11.04.1882, diamantbewerker, overl. Sobibor 23.04.1943, z.v. Benjamin Corper, diamantbewerker, en Vrouwtje Schijveschuurder.

8.                   Nathan Tas, geb. Amsterdam 14.02.1879, diamantbewerker, overl. Auschwitz 21.09.1942, tr. Weesp 18.02.1904 Reina Dreese, geb. Amsterdam 05.11.1880, overl. Auschwitz 19.11.1942, d.v. Hartog Dreese en Flora Koster.

 

Noten: |a| aangifte door Abraham Polak, 52 jaar, gestichtsbeambte, w.s. van Het Apeldoornsche Bosch te Wormen (overl.akte Apeldoorn 1939 no.264).

 

[18] Jacob Hoepelman, geb. Amsterdam 25.02.1830, venter (1851,1873), koopman (1877), sjouwerman (1879), overl. na 1879, z.v. Salomon Jacob Hoepelman, venter, en Sara Levie Lever, ventster; tr. 2e Amsterdam 04.11.1863 Beletje Moses Pampel, geb. Amsterdam 07.09.1815, werkster (1863), d.v. Moses Isaac Pampel en Clara Abraham Kail; tr. 1e Amsterdam 15.10.1851

[19] Beletje Veltijn, geb. Amsterdam 15.10.1825, overl. voor 1863, d.v. Salomon Levie Veltijn, venter, en Naatje Isaac Jacobson.

Uit dit huwelijk:

1.                   Salomon Hoepelman, geb. Amsterdam 27.12.1854, venter, tr. Amsterdam 18.06.1873 Lea Wertijm, geb. Amsterdam 11.03.1853, d.v. Jesaia Levij Wertijm, kruier, en Greetje Hartog Cosman.

2.                   Sara Hoepelman, geb. Amsterdam 21.05.1859; volgt [9].

 

[20] Juda Abraham Polak, geb. Amsterdam 28.04.1815, schoenmaker, overl. voor 1877, z.v. Abraham Abrahams Polak en Beletje Juda Koekoek; tr. Amsterdam 11.12.1850

[21] Beletje Samuel Wittenburg, geb. Amsterdam 06.12.1822, werkster (1850), overl. na 1886, d.v. Samuel David Wittenburg en Naatje Simons Snijders.

Kind van Beletje (erkend bij het huwelijk):

1.                   Salomon Wittenburg, later Polak, geb. Amsterdam 20.02.1844; volgt [10].

Uit dit huwelijk:

2.                   Abraham Juda Polak, geb. Amsterdam 23.09.1851, schoenmaker, tr. 1e voor 1874 Betje Patto, geb. Amsterdam 20.09.1851, overl. voor 1886; tr. 2e Amsterdam 11.08.1886 Roosje Swaab, geb. Amsterdam 01.11.1857, d.v. Hijman Samuel Swaab en Schoontje Levie Tobias.

 

[22] David de Metz, geb. Amsterdam 19.06.1814, venter (1839), koopman (1842,1877), overl. na 1877, z.v. David Eliazer de Metz, venter, en Vrouwtje Hartog; tr. Amsterdam 18.12.1839

[23] Mariane Jacob Frank, geb. Meppel 14.04.1808, dienstbaar (1839), overl. na 1877, d.v. Jacob Hartog Frank en Henderientje de Vries.

Uit dit huwelijk:

1.                   Naatje de Metz, geb. Meppel 07.08.1841.

2.                   Vrouwchien de Metz, geb. Meppel 22.10.1842; volgt [11].

3.                   Jacob de Metz, geb. Meppel 21.05.1844, tr. 26.06.1869.

4.                   David de Metz, geb. Meppel 02.12.1846, tr. Harlingen 08.05.1873 Judik Spijer, geb. Harlingen 21.07.1841, d.v. Abraham Spijer en Marianna Abraham Cohen.

5.                   Betje de Metz, geb. Meppel 22.08.1848, tr. Amsterdam 19.12.1877 Philip Elias Zwaab, geb. Amsterdam ca. 1834/1835, sjouwerman (1862), venter (1877), z.v. Elias Philip Zwaab en Mariane Bonefant.
†††† PEZ tr. 1e Amsterdam 02.04.1862 Reintje Verdoner, geb. Amsterdam 11.01.1835, overl. voor 1877, d.v. Emanuel Machiel Verdoner en Saartje Gompers.

6.                   Hartog de Metz, geb. Meppel 09.02.1852, koopman (1877), tr. Amsterdam 22.08.1877 Rebecca Velleman, geb. Amsterdam 15.07.1853, d.v. Izaak Abraham Velleman, kruier, en Beletje Polak.

 

[24] Gerrit Antonie van den Berg, geb. Vianen 01.06.1814|b|, fabrikant (1845), overl. Voorburg 30.09.1878, z.v. Frans van den Berg, notaris te Vianen, en Barbera Sophia de Zwitser (1793-1814); tr. Vianen 19.01.1841

[25] Jemima Catherina Bland,|d| geb. Prestonpans (Schotland) 18.01.1811, overl. ís-Gravenhage 06.03.1899, d.v. Lewis Antonie Brand (-1829) en Catherina Joanna Andriessen (-1833); tr. 1e Middelburg 08.11.1837 Johannes Everhardus Plooster, geb. Ameide 19.12.1811, aannemer, overl. Ameide 01.06.1838, z.v. Marcelis Leendert Plooster, aannemer van publieke werken, en Jacoba Johanna van Kruijnen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frans van den Berg, later Bland van den Berg, geb. Vianen 22.12.1841, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 05.01.1916, tr. Rotterdam 13.05.1869 Cornelia Johanna Cecilia Pluijgers, geb. Rotterdam 05.03.1845, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 31.01.1922, d.v. Johannes Arnoldus Pluijgers en Cornelia Johanna Cecilia Leembruggen.
Ė Bij KB van 24.05.1880 no.19 krijgt Frans van den Berg te Hillegersberg toestemming om bij zijn geslachtsnaam dien van Bland te mogen voegen, teneinde in het vervolg den naam te dragen van Frans Bland van den Berg.|a|

2.                   Catharina Louise van den Berg, geb. Vianen 26.09.1843, overl. Middelburg 08.04.1874, tr. Hillegersberg 03.09.1868 Baris Agathus Verheij, geb. Brielle 09.11.1834, notaris (1874,1892), overl. Bonn 20.08.1892|c|, z.v. Bastiaan Jacob Verheij en Clara Magdalena van der Minne.
†††† BAV tr. 2e Middelburg 26.07.1876 Jacoba Maria Matthia van der Feen, geb. Middelburg 28.08.1845, overl. Middelburg 19.06.1927, d.v. Guillaam Balthazar Christiaan van der Feen, medicinae doctor, en Johanna Catharina Ackermans.

3.                   Louis Antonie van den Berg, geb. Vianen 01.05.1845; volgt [12].

4.                   Barbara Sophia van den Berg, geb. Vianen 09.09.1846, overl. Ede 10.08.1903, tr. Hillegersberg 12.09.1866 Frederik Johan Prins, geb. Rotterdam 30.07.1842, overl. ís-Gravenhage 15.06.1907, z.v. Adriaan Theodore Prins en Henriette Elisabeth bsse van Reede van Oudshoorn.

 

Noten: |a| extract opgenomen als geb.akte Vianen 1880 no.58; |b| aangifte door de stadsvroedvrouw, de vader Ďzederd eenige dagen ziekte bed, zeggende daardoor verhinderd zelf in persoon te comparerení, de eerste voornaam eerst Pieter, tengevolge vonnis rechtbank van eerste aanleg te Gorinchem 06.06.1832 gewijzigd in Gerrit (geb.akte Vianen 1814 no.28); |c| ook overl.akte Middelburg 11.10.1892 no.328; |d| Jemima is de oudste van drie dochters van Job (Job 42:14).

 

[26] Wilhelmus de Gelder, geb. Pannerden (Herwen en Aerdt) 10.02.1814, notaris (1879), overl. Montfoort 10.03.1907, z.v. Wouter Albert de Gelder, commies ontvanger, en Elizabeth Laats; tr. Rhenen 05.11.1852

[27] Lucia Alida Graafland, geb. Leiden 04.12.1821, overl. Montfoort 29.01.1909, d.v. Pieter Graafland (ca.1778-1825) en Alida Doornik.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Elisabeth de Gelder, geb. Rhenen 03.11.1853; volgt [13].

2.                   Alida de Gelder, geb. Rhenen 07.03.1855.

3.                   Gualtera Albertine de Gelder, geb. Rhenen 18.05.1856, overl. Rhenen 21.08.1856.

4.                   Gulaterus Albertus de Gelder, geb. Rhenen 01.01.1858, overl. Montfoort 24.03.1927, tr. Hoogelon, Hapert en Casteren 28.08.1885 Florentina Adriana van Doorne, geb. Overasselt 19.05.1855, overl. Zeist 12.07.1927|a|, d.v. Jakobus van Doorne en Maria Gerarda Theodora de Bruin.

5.                   Pieter de Gelder, geb. Rhenen 10.08.1859, tr. Culemborg 24.11.1879 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 29.11.1889, ingeschr. Culemborg 11.11.1890) Grietje van Beusekom, geb. Culemborg 17.03.1860, d.v. Cornelis Willem van Beusekom, secretaris van het polderdistrict Culemborg (1860,1879), en Hendrika Marckelbach.

6.                   Cornelia Jacoba Johanna de Gelder, geb. Rhenen 24.05.1861.

7.                   Elisabeth de Gelder, geb. Montfoort 01.12.1862.

8.                   levenloze zoon, Montfoort 04.09.1864.

9.                   Jeanette FranÁoise de Gelder, geb. Montfoort 12.03.1867.

 

Noten: |a| ook overl.akte Montfoort 1927 no.22.

 

[28] Johan Jacob Eduard Paravicini di Capelli, geb. ís-Gravenhage ca. 1810, eerste luitenant veldartillerie (1836), gepensioneerd majoor-magazijnmeester der infanterie (1873), RMWO 4de klasse, overl. Utrecht 26.01.1887, z.v. Willem Bartolome Eduard Paravicini di Capelli en Henriette Justine Oldebarneveld genaamd Witte Tullingh (zie Bijlage A); tr. Utrecht 27.08.1835

[29] Johanna Maria Baldina van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. ís-Gravenhage ca. 1809/1810, overl. Utrecht 03.06.1877, d.v. Johan Gerard van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh en Lucia Catharina Stratenus (zie Bijlage A).

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Hendrik Bartolome Paravicini di Capelli, geb. Nijmegen 11.11.1836, kapitein-magazijnmeester der artillerie, overl. Hilversum 25.07.1884.

2.                   Johan Gerard Justus Paravicini di Capelli, geb. Nijmegen 02.07.1838; volgt [14].

3.                   Henri Lucien Edouard Paravicini di Capelli, geb. Venlo 02.07.1846, overl. Venlo 28.09.1846.

 

[30] Pieter Jans Bakker, geb. Texel ca. 1797/1798, waker bij de marine (1829), maritieme waker (1830,1838), sjouwerman (1843), portier bij de marine (1845,1866), portier op de Rijkswerf (1864), overl. Den Helder 15.06.1870, z.v. Jan Bakker en Siebregt Pieters Keesoom; tr. Den Helder 27.08.1829

[31] Trijntje Schipper, geb. Egmond aan Zee ca. 1805, overl. Den Helder 20.03.1888, d.v. Dirk Janszn Schipper, timmerman, en Jannetje Smit.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje Gezina Bakker, geb. Den Helder 18.04.1830, overl. Den Helder 23.03.1832.

2.                   Gezina Pieter Bakker, geb. Den Helder 12.11.1831, overl. Den Helder 08.02.1835.

3.                   Jannetje Elisabeth Bakker, geb. Den Helder 28.01.1834, tr. 1e Den Helder 21.05.1857 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Alkmaar 01.05.1862, ingeschr. Den Helder 13.10.1862) Arien Zon, geb. Den Helder 03.03.1832, stoker, z.v. Arien Zon (-1863), sjouwerman, en Trijntje Doornbos; tr. 2e Rotterdam 02.09.1885 Dirk Marinus van den Bos, geb. Rotterdam 09.07.1827|a|, z.v. Dirk Marijnes van den Bos en Anna Zusanna Vroom (1805-1854).

4.                   Gezina Bakker, geb. Den Helder 02.03.1836, overl. Den Helder 26.05.1911, tr. Den Helder 29.10.1868 Jan Sejus van Juchem, geb. Den Helder 17.06.1840, onderwijzer, overl. ís-Gravenhage 13.02.1928, z.v. Fredrik van Juchem, huisknecht (1840), werkman (1868), en Aagje Knaap.

5.                   Annatje Cornelia Bakker, geb. Den Helder 03.07.1838, overl. Den Helder 06.01.1870, tr. Den Helder 02.06.1864 Hendrik Gomes, geb. Oudeschild (Texel) 25.09.1837, loodsleerling (1864), zeeman (1873), vishandelaar (1904), overl. Den Helder 12.06.1904, z.v. Cornelis Gomes, zeeman (1837), loods (1864), en Trijntje van der Schans.
†††† HG tr. 2e Egmond aan Zee 25.10.1873 Aagje Schong, geb. Egmond aan Zee ca. 1849, overl. Den Helder 06.05.1932, d.v. Jan Schong, viskoper, en Teunisje Groen.

6.                   Aafje Bakker, geb. Den Helder ca. 1841, overl. Den Helder 29.01.1883, tr. Den Helder 21.06.1866 Jan Reijers Buijs, geb. Den Helder 31.05.1839, logementhouder (1866), kastelein (1883), sociŽteitshouder (1886), overl. Den Helder 27.10.1886, z.v. Reijer Jansz Buijs, zeilmaker, en Guurtje Jans Duinker.
†††† JRB tr. 2e Den Helder 27.10.1886 Cornelia Bruin, geb. Den Helder 06.08.1856, d.v. Willem Bruin, melkverkoper, en Marijtje Buijs.

7.                   Wilhelmina Antonia Bakker, geb. Den Helder 03.02.1843; volgt [15].

8.                   Jan Dirk Bakker, geb. Den Helder 22.05.1845, overl. Den Helder 25.06.1847.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon van Anna Zusanna, erkend bij haar huwelijk Rotterdam 24.09.1828 (huw.akte Rotterdam 1828 fol.b70v).

 


Bijlage A

 

[32] Levie Abraham Tas, geb. Amsterdam ca. 1791, kruier (1819), venter (1838), kruier (1843), sjouwer (1850), venter (1852,1856), kruier (1863), overl. na 1863, z.v. Abraham Levie Tas en Aaltje Barend Halverstad; tr. Amsterdam 03.11.1819

[33] Sara Elias van Beek, geb. Amsterdam ca. 1799, schoonmaakster (1819), overl. na 1863, d.v. Elias Barend van Beek, werkman, en Clara Hijman van Collem.

Uit dit huwelijk;

1.                   Abraham Levie Tas, geb. Amsterdam 17.03.1820, pettenmaker, tr. Amsterdam 17.10.1838 Schoontje Israel Keesing, geb. Amsterdam 03.05.1819, d.v. Israel Simon Keesing en Aaltje Mozes Groen.

2.                   Elias Levie Tas, geb. Amsterdam 01.09.1823, kruier, tr. 1e Amsterdam 19.04.1843 Sibilla Kater, geb. Amsterdam ca. 1825, overl. tussen 1868 en 1876, d.v. Isaac Barend Kater, kruier, en Sara Nathan de Vries; tr. 2e Gouda 28.06.1876 Vrouwtje Samuel Sanders, geb. Gouda 06.01.1841, d.v. Samuel Mozes Sanders en Beletje Mozes.

3.                   Machiel Levie Tas, geb. Amsterdam 20.12.1825, venter, tr. Amsterdam 18.10.1854 Judic Simon Vischschraaper, geb. Amsterdam ca. 1824, werkster (1854), d.v. Simon Levie Vischschraaper, venter, en Bigel Marcus Battelaar.

4.                   Aaltje Levie Tas, geb. Amsterdam ca. 1829, tr. Amsterdam 16.01.1850 Samuel Gerrit Swaab, geb. Amsterdam 13.06.1831, venter, z.v. Gerrit Samuel Swaab, venter, en Eva Samuel Vos.

5.                   Mozes Levie Tas, geb. Amsterdam 20.10.1830; volgt [16].

6.                   Salomon Levie Tas, geb. Amsterdam 10.02.1834, diamantversteller (1852), kruier (1863), diamantslijper (1881), tr. 1e Amsterdam 17.11.1852 Heintje Salomon van de Kar, geb. Amsterdam 16.02.1829, naaister (1852), overl. voor 1863, d.v. Salomon Hartog van de Kar, veedrijver, en Mariane Simon Mok; tr. 2e Amsterdam 05.08.1863|a| Betje Hijman Content, geb. Amsterdam ca. 1832, dienstbaar (1863), d.v. Abraham Jacob Content en Engeltje Salomon Veeter.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Boek (huw.akte Amsterdam 1863 reg.7 fol.085v).

 

[56] Willem Bartolome Eduard Paravicini di Capelli, gepensioneerd generaal-majoor der artillerie (1848), RNL, overl. Kralingen 21.04.1848|a|; otr. ís-Gravenhage 14.05.180?

[57] Henriette Justine Oldebarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. ís-Gravenhage ca. 1781, overl. Nijmegen 29.09.1845.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Jacob Eduard Paravicini di Capelli, geb. ís-Gravenhage ca. 1810; volgt [28].

 

Noten: |a| Guillaume.

 

[58] Johan Gerard van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. ca. 1780, mr., lid van het Hoog Militair Gerechtshof, RNL, overl. Utrecht 25.03.1852, tr.

[59] Lucia Catharina Stratenus, geb. Dordrecht ca. 1780, overl. Utrecht 11.10.1848|a|, d.v. N Stratenus en N van Gelsdorp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henrietta Justina Agneta van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. ca. 1804, overl. Utrecht 30.06.1870.

2.                   Anthonij Adriaan van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb.ís-Gravenhage ca. 1805, overl. Utrecht 07.02.1883, tr. Utrecht 24.07.1845 Louisa Anna Alexandrina Ram, geb. Utrecht 08.05.1822, overl. Utrecht 27.01.1892, d.v. Laurens Eliza Ram en Magdalena Antonia van de Poll.

3.                   Johanna Maria Baldina van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. ís-Gravenhage ca. 1809; volgt [29].

4.                   Ida Bartha van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. ca. 1810, overl. Utrecht 27.11.1898.

5.                   Johan Gerard Justus van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. ís-Gravenhage ca. 1812, overl. Leiden 03.12.1894.

6.                   Adriana Lucia van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. Utrecht 07.07.1815.

7.                   Jan Lodewijk van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. Utrecht 13.09.1816, overl. Utrecht 08.12.1817.

8.                   Lucia Constantia van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. Utrecht 18.06.1819, overl. Utrecht 21.12.1890.

9.                   Hendrika Johanna van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. Utrecht 23.03.1821, overl. Utrecht 31.03.1821.

10.                Hendrik Jacob Justus van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. Utrecht 02.09.1824, overl. Utrecht 20.09.1825.

 

Noten: |a| Ďde voornamen onbekendí (overl.akte Utrecht 1848 no.1259).

 

[112] Johan Casaer Paravicini de Capelli, ged. Zutphen 30.04.1752, gepensioneerd generaal-majoor der veldartillerie (1823), overl. ís-Hertogenbosch 09.05.1825|b|; tr.

[113] Johanna Christoffelina Jacoba van Heemskerck, ged. Delft 27.05.1759, overl. ís-Hertogenbosch 06.10.1824|c|, d.v. Willem Cornelis van Heemskerck en Antonia Petronella Elsevier.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Anthonia Paravicini di Capelli, ged. Zutphen 04.04.1779, w.s. jong gestorven.

2.                   Wilhelmina Anthonia Paravicini di Capelli, ged. Zutphen 25.10.1780,overl. ís-Gravenhage 13.02.1857, tr. voor 1806 Arnoldus Johannis de Boek.

3.                   Theodora Emerentia Paravicini di Capelli, geb. ís-Gravenhage xx.10.1782, overl. Rotterdam 08.01.1849, otr. Rotterdam (gerecht) 16.03.1810, otr. Delft 17.03.1810, tr. Delft 02.04.1810 Herbertus Hendrikus van Dam, geb. Rotterdam xx.04.1785, overl. Rotterdam 08.07.1862, z.v. Willem van Dam en Arnoudina Cornelia van Wijnoxbergen.

4.                   Johanna Wilhelmina Paravicini di Capelli, geb. ís-Gravenhage ca. 1796, overl. Rotterdam 02.06.1849.

5.                   Johan Christoffel Paravicini de Capelli, geb. ís-Gravenhage ca. 1798, 1e luitenant der artillerie (1823), overl. Utrecht 21.02.1839, tr. Bergen op Zoom 21.06.1823 Johanna Hermina Josepha de Haan, ged. Warmond 01.07.1795, overl. ís-Hertogenbosch 24.12.1832, d.v. Martinus de Haan en Petronella Jacoba Geelinck.

6.                   Josina Henriette Paravicini di Capelli, geb. ís-Gravenhage ca. 1800, overl. Kralingen 22.08.1857|a|.

7.                   Willem Bartolome Eduard Paravicini di Capelli; volgt [56].

8.                   * Louis Henry Paravicini di Capelli, overl. 23.12.1832, tr. Johanna Josepha Theresia Arnould, geb. ca. 1796, overl. Utrecht 16.02.1883, d.v. Nicolaas Arnould.

 

Noten: |a| aangifte door Herbertus Hendrikus van Dam, 72 jaar, behuwd broeder (overl.akte Kralingen 1857 no.88); |b| ook overl.akte Zutphen 1825 no.258; |c| ook overl.akte Delft 1824 no.285B.

 

[114] Hendrik Justus van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. ís-Gravenhage, overl. voor 1818; tr. 1e voor 1774 Reijnbrandina van Schoonhoven, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 29.07.1751, overl. voor 1774, d.v. Thimon van Schoonhoven en Elisabeth Geraerdts; otr. 2e IJsselstein 15.07.1774, tr. IJsselstein 31.07.1774

[115] Agneta Theodora van Teijlingen, ged. Rotterdam 15.07.1755|a|, overl. ís-Gravenhage 04.06.1834, d.v. Pieter Theodorus van Teijlingen en Leonora Renssen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodora Agneta van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. ca. 1777, overl. ís-Gravenhage 09.03.1842, otr. Amsterdam 29.03.1799 (op att. van ís-Gravenhage) Jan Mossel van Stralen, overl. ís-Gravenhage 03.06.1827, raadsheer Ďin het hooge Gerechtshofí te ís-Gravenhage (1823), z.v. Hendrik van Stralen (1751-1822), lid Eerste Kamer, CNL, en Clasina Rijgerbos.
Ė Levensbericht HvS: Parlement&Politiek

2.                   Johan Gerard van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. ca. 1780; volgt [58].

3.                   Henriette Justine Oldebarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. ís-Gravenhage ca. 1781; volgt [57].

4.                   Margaretha Louisa Wilhelmina van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. ca. 1785, overl. Zeist 20.09.1858, tr. voor 1808 Adam Anthonij Stratenus.

5.                   Jean Louis Theodore Constantin van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. ís-Gravenhage ca. 1791, mr., substituut-griffier bij het Hof van FinanciŽn en Zeezaken (1818), stedelijk ontvanger (1851), oud-gemeenteontvanger (1860), overl. ís-Gravenhage 19.06.1860, tr. 1e ís-Gravenhage 27.05.1818 Marie Pauline Delprat, geb. ís-Gravenhage ca. 1801, overl. (kraambed) ís-Gravenhage 13.01.1820, d.v. Daniel Delprat, predikant, en FranÁois Maij; tr. 2e ís-Gravenhage 20.10.1824 Antonia Henriette Catharina Chais, geb. ís-Gravenhage ca. 1801/1802, overl. ís-Gravenhage 01.03.1851, d.v. Charles Alexandre Chais en Catharina Regina van Buren.

6.                   Hendrik Jacob van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geb. ca. 1792, ritmeester, overl. Arnhem 27.06.1820.

 

Noten: |a| Angenieta.

 

[116] = [114]

[117] = [115]

 

[224] Bartholomaeus Eduardus Paravicini di Capelli, ged. Breda (ndg) 20.02.1724|a|, kapitein-luitenant der artillerie (1750), ingek. lidmaat Lent 22.11.1757, z.v. Johan Gaspar Paravicini de Capelli en Maria Isabella van Woensel; otr. Zutphen 23.08.1750, tr. Zutphen (Broederenkerk) 08.09.1750

[225] Josina de Fumal, ingek. lidmaat Lent 22.11.1757.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Caspar Paravicini de Capelli, ged. Zutphen 30.04.1752|b|; volgt [112].

 

Noten: |a| vader Paravicini de Capelli; |b| vader Paravicini de Capelli.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren