Martinus Tels (1926-2008)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien september 2021)

 


 

[1] Martinus Tels, Tinus, geb. Rotterdam 16.08.1926, ingenieur chemische technologie Delft 1950, hoogleraar Amsterdam UvA (1967-1974), hoogleraar Eindhoven (1974-1991), RNL 1992, overl. Veldhoven 02.01.2008; tr. 1e s-Gravenhage 03.04.1958 Leontine Louise de Jong, geb. Batavia 21.07.1931, promotie Leiden 14.10.1959|a|, overl. 2008, d.v. Marcus de Jong (1901-1969), promotie Amsterdam UvA 29.03.1938|b|, lector, later hoogleraar Amsterdam UvA (1959-1969), en Rosalie Mathilde de Casseres (1903-1975); tr. 2e Betsy Cunix, geb. Dayton (Ohio, USA) 17.05.1942, overl. Eindhoven 04.09.2012, crem. 10.09.2021.
 Levensbericht MT: nl.wikipedia.

 

Noten: |a| proefschrift: Sur quelques divinités romaines de la naissance et de la prophétie; |b| proefschrift:

Década quinta da "sia" / Diogo do Couto (1542-1616); texte indit, publi daprs un manuscrit de la bibliothque de lUniversit de Leyde par Marcus de Jong; promotor: K.R. Gallas (1868-1956).

 

[2] Harry Hijman Tels, geb. Rotterdam 29.06.1897, mr., advocaat en procureur (1924), overl. Mauthausen 10.07.1942|a||b||c|, tr. s-Gravenhage 27.10.1924
[3] Lucie Juliette Elias, geb. Rotterdam 16.10.1899, hist.dra., overl. s-Gravenhage 19.03.1960, begr. Rotterdam (Joodse Bpl. Toepad) 22.03.1960.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Tels, geb. Rotterdam 16.08.1926; volgt [1].

2.                   dochter.

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 1949 no.726; |b| overl.akte Rotterdam 1950; |c| vermeld in Gedenkboek 30 van de Oorlogsgravenstichting.

 

[4] Martinus Tels, geb. Rotterdam 23.01.1854, mr., advocaat en procureur (1885), overl. s-Gravenhage 20.10.1924, begr. s-Gravenhage (Alg.Bpl.) 22.10.1924, tr. s-Gravenhage 25.06.1885

[5] Alida de Pinto, geb. s-Gravenhage 03.08.1862, overl. Auschwitz 11.12.1942|b||c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Frederika Tels, geb. Rotterdam 07.05.1886, overl Rotterdam 20.01.1966, begr. Rotterdam (Joodse Bpl. Toepad) 23.01.1966, tr. Rotterdam 05.09.1907 Meijer Zwart, geb. Amsterdam 02.03.1875, overl. na 1924, z.v. Hartog Zwart, diamantklover, en Rosette Salomo.

2.                   Frederika Tels, geb. Rotterdam 06.07.1888, overl. Schiedam 23.05.1940|a|, tr. Rotterdam 08.10.1912 Martin Sanders, geb. Amsterdam 19.05.1886, overl. na 1940, z.v. Benjamin Sanders, winkelier, en Rosalie Levenbach.

3.                   Betsij Tels, geb. Rotterdam 07.07.1893, tr. s-Gravenhage 07.02.1922 Frederik Herman Stibbe, geb. Sambas (NOI) 21.01.1889, arts (1922), promotie Utrecht 04.07.1922|d|, overl. 1984, z.v. David Louis Stibbe, arts, en Martha Serlina Cohen.

4.                   Harry Hijman Tels, geb. Rotterdam 29.06.1897; volgt [2].

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 1940 no.252; |b| overl.akte Rotterdam 1950 no.66; |c| vermeld in Gedenkboek 29 van de Oorlogsgravenstichting; |d| proefschrift: Bijdrage tot de kennis omtrent de ontwikkeling der crista quarta; promotor: J. Boeke (1874-1956).

 

[6] Joseph Philip Elias, geb. Eindhoven 08.09.1864, arts (1898,1924), overl. Rotterdam 15.11.1940, tr. Rotterdam 08.09.1898 (echtsch. Roterdam 03.08.1912)

[7] Anna Elisa van de Bergh, Annie, geb. Oss 07.02.1879, overl. Paris 23.07.1938; tr. 2e Scheveningen (s-Gravenhage) 04.06.1913 Adolf Waterman, geb. Rotterdam 19.05.1886, toonkunstenaar, overl. Monte Carlo 03.08.1966, z.v. Hijman Waterman (1848-1925), boekhouder, en Elizabeth van Praag (1855-1941).
AW tr. 1e Rotterdam 25.01.1910 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 04.04.1912) Henriette Hartog, geb. Myton (County of Kingston upon Hull) 30.03.1891, pianiste, overl. Stockholm 11.02.1871, d.v. Hendrik Hartog, kapelmeester, en Sipora van Praag.
HH tr. 2e Amsterdam 24.08.1921 Hendrik Melcher Melchers, geb. Stockholm 30.05.1882, orkestdirecteur (1921), overl. Stockholm 04.09.1961, z.v. Johan Svensson en Christina Wilhelmina Sjblom.
Svenskt biografiskt lexikon (SBL).

Uit dit huwelijk:

1.                   Lucie Juliette Elias, geb. Rotterdam 16.10.1899; volgt [3].

 

[8] Hartog Hijman Tels, geb. Rotterdam 10.11.1810, student rechten Leiden 11.01.1830, promotie Leiden 01.03.1838, hoofdredacteur Nieuwe Rotterdamsche Courant (1844-1885), overl. Rotterdam 01.11.1885|d|, tr.

[9] Johanna Hijmans, geb. Rotterdam ca. 1817, overl. Rotterdam 01.07.1899.

 Levensbericht HHT: BWN

Uit dit huwelijk:

1.                   Hijman Tels, geb. Rotterdam 14.09.1844, student rechten Leiden 22.09.1862, candidaat rechten te Leiden, overl. Mentone|b| 11.04.1866.

2.                   Rebecca Dina Tels, geb. Rotterdam 07.03.1846, overl. Doorn 03.06.1907, tr. Rotterdam 16.07.1872 Marinus Theodorus Goudsmit, geb. Leiden 15.11.1847, student rechten Leiden 25.09.1865, meester, overl. Utrecht 26.05.1891, z.v. Jol Emanuel Goudsmit, advocaat, en Renetta Vos, Netje.

3.                   Isaac Tels, geb. Rotterdam 14.06.1848, overl. Rotterdam 31.05.1873.

4.                   Lodewijk Emanuel Tels, geb. Rotterdam 15.03.1850, koopman (1892), directeur eener vennootschap (1926), overl. s-Gravenhage 04.05.1926, begr. s-Gravenhage (Alg.Bpl.) 07.05.1926, tr. s-Gravenhage 27.04.1892 Rebecca Maria de Pinto (1864-1955), d.v. Aaron Adolf de Pinto en Frederika Polak Daniels.

5.                   Emanuel Tels, geb. Rotterdam 05.04.1852, koopman (1896), overl. Arnhem 15.12.1896|c|.

6.                   Martinus Tels, geb. Rotterdam 23.01.1854; volgt [4].

7.                   Marius Tels, geb. Rotterdam 27.01.1855, overl. Rotterdam 30.12.1855.

8.                   Jacobus Tels, geb. Rotterdam 19.12.1857, overl. Rotterdam 18.03.1879.

9.                   Esther Diena Tels, geb. Rotterdam 09.12.1864, overl. Westerbork 31.01.1943|a|, tr. Rotterdam 20.08.1896 Otto Andriessen, geb. Vlissingen 09.04.1861, notaris te Rotterdam, overl. Scheveningen (s-Gravenhage) 22.03.1905, z.v. Ruben Andriessen, koopman, en Elisabeth Nathan (1834-1911).

 

Noten: |a| vermeld in Gedenkboek 4 van de Oorlogsgravenstichting; |b| annonce collectie Centraal Bureau voor Genealogie; |c| Emanuel Louis (overl.akte Arnhem 1896 no.1076); |d| moeder Esther Springers (overl.akte Rotterdam 1885 no.3577).

 

[10] Aaron Adolf de Pinto, geb. s-Gravenhage 24.10.1828, student rechten Leiden 11.08.1847, promotie Leiden 20.01.1852, advocaat (1860,1861), raadsheer Hoge Raad (1876?,1883,1901), vice-president Hoge Raad (1903-1907), lid KNAW 1877, CNL, overl. s-Gravenhage 23.12.1907, begr. s-Gravenhage (Joodse Bpl. Scheveningseweg) 26.12.1907, tr. s-Gravenhage 15.08.1860

Database Joods Biografisch Woordenboek.

Levensbericht Aron Adolf de Pinto / door J. Oppenheim, in: Jaarboek KNAW 1908, pp. 13-60.

nl.wikipedia.

[11] Frederika Polak Daniels, geb. s-Gravenhage 10.07.1837 (akte), overl. Arnhem 07.08.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sara de Pinto, geb. s-Gravenhage 22.07.1861, overl. s-Gravenhage 26.02.1939, begr. s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 02.03.1939, tr. s-Gravenhage 21.02.1883 Isaac Mortier Hijmans, geb. Amsterdam 27.12.1858, mr.dr., voorzitter van de Raad van beroep krachtens de ongevallenwet (1914), RNL, overl. s-Gravenhage 17.02.1934, begr. s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 20.02.1934, z.v. Mortier Hijmans en Emilie Rosette Oppenheimer.

2.                   Alida de Pinto, geb. s-Gravenhage 03.08.1862; volgt [5].

3.                   Mozes Frederik de Pinto, geb. s-Gravenhage ca. 1865, advocaat en procureur (1901), overl. Apeldoorn 02.01.1901.

4.                   Rebecca Maria de Pinto, geb. s-Gravenhage 15.06.1864, overl. s-Gravenhage 20.01.1955, tr. s-Gravenhage 27.04.1892 Lodewijk Emanuel Tels (1850-1926), z.v. Hartog Tels en Johanna Hijmans.

 

[12] Edouard Elias, geb. Eindhoven 29.05.1838, fabrikant (1863,1871), linnenfabrikant (1872), koopman (1877,1879), fabrikant (1890), overl. voor 1898, tr. Arnhem 03.06.1863

[13] Rebecca Prins, geb. Arnhem 11.04.1842, overl. Eindhoven 06.11.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joseph Philip Elias, geb. Eindhoven 08.09.1864; volgt [6].

2.                   Philip Elias, geb. Eindhoven 23.12.1865, koopman (1890,1899), overl. Bergen-Belsen 08.04.1944|b|, tr. Zutphen 12.02.1890 Flora Rozalie Spier, geb. Zutphen 07.07.1868, overl. s-Gravenhage 06.09.1959, d.v. Joseph Levi Spier (1834-1926), manufacturier, RON, en Sara Wolff.

3.                   Adolph Elias, geb. Strijp 02.06.1867, linnenfabrikant (1910), tr. Amsterdam 01.03.1910 Gretha Prins, geb. Amsterdam 20.02.1888, d.v. Benjamin Liepman Prins, kunstschilder, en Therse Benari.

4.                   Mietje Elias, geb. Strijp 29.01.1869, overl. Westerbork 25.03.1943, begr. Groningen (Ned. Isr. Bpl., vak 7, rij 21 nummer 18), tr. Strijp 06.08.1890 Frederik Sander Kan, geb. Assen 05.03.1860, koopman (1890), overl. Groningen 11.02.1943, z.v. Sander Kan, koopman, en Roosje Vos.

5.                   Johanna Elias, geb. Strijp 21.10.1870, overl. voor 1942, tr. Strijp 16.03.1898 Raphal Lopes de Leao Laguna, geb. Amsterdam 09.08.1866, collecteur (1898), collecteur der staatsloterij (1923,1926), overl. Apeldoorn 21.08.1942, z.v. Abraham Lopes de Leao Laguna en Sara Mendes da Costa.

6.                   Bettij Elias, geb. Strijp 26.11.1871, overl. 14.02.1952, tr. Strijp 20.03.1895 Abraham Liepman Prins, geb. Arnhem 14.12.1864, arts (1895,1934), z.v. Liepman Prins, koopman, en Henriette Jacobson.

7.                   Liepman Elias, geb. Strijp 01.07.1873, fabrieksdirecteur (1932), overl. voor 1946, tr. s-Hertogenbosch 17.05.1899 Mathilde Estphe van den Bergh, geb. s-Hertogenbosch 19.05.1878, overl. na 1946, d.v. Maurus van den Bergh en Bertha Israels.

8.                   Selina Elias, geb. Strijp 23.08.1877, overl. Utrecht 27.02.1919, tr. Strijp 24.05.1899 Isedore Spier, geb. Zutphen 11.05.1873, koopman (1899), overl. Amsterdam 20.03.1956, crem., z.v. Joseph Levie Spier, koopman, en Sara Wolff.

9.                   Henriette Elias, geb. Strijp 19.01.1879, overl. Waalre 27.10.1960, tr. Strijp 07.05.1902 Joseph Elias, geb. Eindhoven 26.12.1873, overl. Eindhoven 13.07.1952, z.v. Matthias Elias (1842-1902) en Amelia de Heer (1846-1920).
Database Joods Biografisch Woordenboek.

10.               Matthias Elias, geb. Strijp 07.04.1884, handelsagent (1914), overl. Bergen-Belsen 09.04.1945|a|, tr. Amsterdam 11.08.1914 Johanna Levie, geb. Amsterdam 22.07.1890, d.v. Meijer Levie, handelsagent, lederhandelaar, en Sophie Frank.
Database Joods Biografisch Woordenboek.

 

Noten: |a| vermeld in Gedenkboek 10 van de Oorlogsgravenstichting; |b| vermeld in Gedenkboek 10 van de Oorlogsgravenstichting.

 

[14] Arnold van den Bergh, geb. Geffen 24.10.1855, koopman (1880,1884), fabrikant (1914,1918), overl. s-Gravenhage 19.04.1932, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 22.04.1932, tr. Grave 21.05.1878

[15] Juliette Nathan, geb. Grave 16.12.1851, overl. s-Gravenhage 21.09.1930, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 24.09.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Elisa van den Bergh, geb. Oss 07.02.1879; volgt [7].

2.                   Betsij Clara van den Bergh, geb. Oss 24.03.1880, overl. Oss 19.09.1880.

3.                   Berta Louisa van den Bergh, geb. Oss 17.02.1881, overl. Rotterdam 15.05.1940, tr. Renkum 24.09.1908 Eugen Marx, geb. Mannheim ca. 1879, arts (1908), promotie Leiden 10.07.1925|a|, overl. Rotterdam 15.05.1940, z.v. Hermann Marx en Laura Wolff.

4.                   Leo van den Bergh, geb. Oss 07.04.1882, tr. (London/Berlin) 27.11.1923 Rigmor Trsleff.

5.                   Siegfried van den Bergh, geb. Oss 02.04.1884.

6.                   Constance van den Bergh, geb. Oss 14.01.1887, tr. Amsterdam 19.02.1918 Izak Levie Polak, geb. Heemse (Ambt Hardenberg) 15.11.1883, advocaat (1918), z.v. Levie Mozes Polak (ca.1845-1915), koopman, en Rosje Danneboom.

7.                   Lijdia van den Bergh, geb. Rotterdam 22.10.1892, overl. Sobibor 02.07.1943, tr. Wassenaar 05.05.1914 Frits van Raalte, geb. Rotterdam 10.06.1889, meester, advocaat en procureur, commissaris van enkele ondernemingen, OON, overl. Wassenaar 25.02.1964, crem. Velsen 28.02.1964, z.v. Joseph van Raalte en Evaline van Raalte.
FvR tr. 2e Roselina Marianna Flesseman, geb. Rotterdam 16.06.1901, overl. Wassenaar 10.12.1971, crem. 13.12.1971, d.v. Emanuel Flesseman en Elisabeth van Schaak.
RMF tr. 1e Max Hans Ulmann, geb. Elberfeld|b| ca. 1901, overl. Laren (NH) 23.01.1942, z.v. Julius Ulmann en Clara Lwenherz.

 

Noten: |a| proefschrift: Over de gevoeligheid van het hoornvlies (Nieuwe Leidsche Courant 10.07.1925); |b| nu Stadtteil van Wuppertal, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[16] Hijman Salomon Tels, tr. voor 1806

[17] Hester Sprengers, geb. Rotterdam xx.06.1779, overl. Rotterdam 23.09.1837, d.v. Hartog Sprengers en Antje Mug.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eva Tels, geb. Rotterdam ca. 1806, overl. Antwerpen 06.11.1882, tr. Rotterdam 28.07.1824 Isaac Benedictus, geb. Rotterdam ca. 1802, overl. voor 1882, z.v. Joseph Israel Benedictus en Betsy Levy.

2.                   Hartog Hijman Tels, geb. Rotterdam 10.11.1810; volgt [8].

3.                   Rebekka Tels, ook Rebecca, geb. Rotterdam 02.10.1812, overl. Rotterdam 16.05.1817.

4.                   Alexander Tels, geb. Rotterdam 29.04.1814, overl. Rotterdam 14.05.1814.

5.                   David Tels, geb. Rotterdam 03.06.1815, overl. Rotterdam 14.05.1817.

6.                   Antje Tels, geb. Rotterdam 23.09.1816, overl. (Antwerpen ) tussen 1877 en 1881, tr. Rotterdam 22.05.1839 Joseph Salomon Stibbe, geb. Kampen ca. 1812|a|, koopman (1851), overl. Kampen 28.10.1868, z.v. Salomon David Stibbe (ca.1759-1840) en Hanna Jacobs (ca.1771-1839).
Uit dit huwelijk: Louis Herman Stibbe, geb. Kampen 13.08.1851, overl. Genua 27.02.1890, tr. Amsterdam 19.06.1877 Henriette Clara Bottenheim (1852-1921), d.v. Isaac Bottenheim en Louisa Tels (1821-).

7.                   Catharina Tels, geb. Rotterdam 27.10.1817, tr. Kampen 19.03.1851 David de Vries, geb. Zwolle 25.04.1817, koopman, z.v. Mozes Isak de Vries en Johanna Jezaias Abrahams.

8.                   Mietje Tels, geb. Rotterdam 17.06.1819, overl. Rotterdam 28.02.1832.

9.                   Moses Tels, geb. Rotterdam 14.08.1820, koopman (1856), tr. Amsterdam 25.09.1856 Rosalie Nathan Dentz, geb. Amsterdam 28.12.1834, d.v. Andries Simon Nathan Dentz (ca.1794-1845) en Henritte Pauline Davids (ca.1800-1858).
Het echtpaar Nathan Dentz-Davids vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de kwartierstaat Klaas Tjalling Antoon Halbertsma (1828-2009), hoogleraar Twente.

10.                Louisa Tels, geb. Rotterdam 03.08.1821, tr. Kampen 24.07.1850 Isaac Bottenheim, geb. Stad Almelo ca. 1811|b|, gerechtsdienaar (1850), z.v. Mozes Isaac Bottenheim en Sara van Wijhe.
Uit dit huwelijk: Henriette Clara Bottenheim, geb. Oldenzaal 02.04.1852, overl. s-Gravenhage 07.02.1921, tr. Amsterdam 19.06.1877 Louis Herman Stibbe (ca.1852-1890), z.v. Joseph Stibbe en Antje Tels.

11.                Clara Tels, geb. Rotterdam 18.09.1822, overl. na 1864, tr. Kampen 30.04.1856 Aron Stibbe, geb. Kampen 27.10.1818, koopman (1856), overl. na 1864, z.v. Jacob Salomon Stibbe, koopman, en Helena Keizer.

 

Noten: |a| niet gevonden Kampen (1811-1812); |b| niet gevonden Stad Almelo (1811-1812).

 

[18] Izaak Hijmans, geb. Culemborg ca. 1779, overl. Tiel 12.03.1836, z.v. Salomon Hijmans en Hester Stern; tr. voor 1807

[19] Rebecca Hijmans, geb. Veenendaal ca. 1781, overl. Tiel 08.04.1856, d.v. Marcus Hijmans en Dina Hijmans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Emanuel Hijmans, geb. Rotterdam xx.09.1807, overl. Rotterdam 03.04.1867, tr. Dina Hijmans, geb. Veenendaal ca. 1808, overl. Rotterdam 12.12.1864, d.v. Hijman Hijmans en Antje Nathans.

2.                   Johanna Hijmans, geb. Rotterdam ca. 1817; volgt [9].

 

[20] Moses de Pinto, rentenier (1820,1835), overl. voor 1871, z.v. Moses de Pinto; tr. voor 1806

[21] jkvr. Sara de Pinto Jesurun Rodrigues, zich schrijvende Sara Salvador,|a| geb. ca. 1787, overl. s-Gravenhage 20.05.1871.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob de Pinto, geb. s-Gravenhage ca. 1806, particulier (1835), tr. s-Gravenhage 01.07.1835 Abigaiel van Oven, geb. s-Gravenhage ca. 1812, particuliere (1835), d.v. Samuel van Oven Abrahamszoon, koster bij de Ned.Isr.Gemeente, en Sara Eva van Oven.

2.                   Abraham de Pinto, geb. s-Gravenhage 27.05.1811, mr. (1835), advocaat (1838), landsadvocaat (benoemd 27.12.1863), overl. s-Gravenhage 26.05.1878, tr. s-Gravenhage 23.04.1838 Ribca de Pinto, geb. s-Gravenhage ca. 1812, particuliere (1838), d.v. Aron de Pinto en Ribca Louise Salvador.

3.                   Sara de Pinto, geb. ca. 1817, overl. s-Gravenhage 20.03.1817.

4.                   Benjamin Alexander de Pinto, geb. s-Gravenhage 04.03.1820, chirurgijn (1882).

5.                   Rachel de Pinto, geb. ca. 1826, overl. s-Gravenhage 15.10.1842.

6.                   Hester de Pinto, geb. ca. 1827, overl. s-Gravenhage 27.01.1844.

7.                   Aaron Adolf de Pinto, geb. s-Gravenhage 24.10.1828; volgt [10].

 

Noten: |a| huw.akte s-Gravenhage 1835 no.291.

 

[22] Meijer Gedalje Polak, later Polak Daniels,|a| geb. s-Gravenhage 06.05.1798, gekwalificeerd collecteur (1835), gekwalificeerd collecteur der Koninklijke Nederlandsche Loterij (1846,1853), koopman (1860), lid van de Hoofdcommissie tot de zaken der Isralieten (1864), overl. s-Gravenhage 09.05.1864, z.v. Gedalje Daniel Polak en Adriane Moses Polak; tr. Rotterdam 14.08.1822

[23] Alida Daniel Ezechiels, geb. Rotterdam ca. 1801, overl. s-Gravenhage 18.05.1872, d.v. Daniel Mozes Ezechiels (ca.1782-1855) en Rebecca Salomon Ezechiels.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rebecca Polak, later Polak Daniels, geb. s-Gravenhage 13.06.1823, overl. na 1899, tr. s-Gravenhage 12.08.1846 Hermanus Zadok Dresden, geb. Amsterdam ca. 1820, juwelier (1846), overl. Amsterdam 05.09.1898, z.v. Zadok Ephraim Dresden en Tellie Ruben Kijzer.

2.                   Daniel Polak, later Polak Daniels, geb. s-Gravenhage 06.01.1825 (akte), promotie Leiden 1846, advocaat bij de Hoge Raad (1847), lid gemeenteraad s-Gravenhage (1899), overl. s-Gravenhage 04.05.1899, tr. s-Gravenhage 10.03.1847 Alida Polak Daniels, geb. s-Gravenhage ca. 1823, overl. s-Gravenhage 26.04.1899, d.v. Tanchum Polak Daniels, gekwalificeerd collecteur der Koninklijke Nederlandsche Loterij, en Judith Ezechiels (ca.1795-1874).

3.                   Moses Polak, geb. s-Gravenhage 22.06.1826 (akte), overl. s-Gravenhage 13.12.1826.

4.                   Dorothea Polak, geb. s-Gravenhage 10.08.1829 (akte), overl. s-Gravenhage 08.04.1830.

5.                   Rachel Polak, later Polak Daniels, geb. s-Gravenhage 08.03.1831 OF 07.06.1831 (akte), tr. s-Gravenhage 24.08.1853 Jules Jaob David, geb. Paris ca. 1818, fabrikant (1853), overl. Paris 11.01.1899, z.v. Joseph David en Babet Salomon Nathan, fabrikante.

6.                   Dorothea Polak Daniels, geb. s-Gravenhage 25.06.1835.

7.                   Frederika Polak Daniels, geb. s-Gravenhage 10.07.1837 (akte); volgt [11].

 

Noten: |a| naamswijziging van Polak in Polak Daniels (KB no.73 d.d. 17.08.1832).

 

[24] Joseph Elias, geb. Pattensen|a| 05.06.1811, koopman (1838,1842), winkelier (1845), koopman (1847), winkelier (1848), fabrikant (1863,1884), overl. Strijp 19.04.1891, z.v. Mathias Elias en Bettij Moses Praeger; tr. Someren 02.07.1834

[25] Johanna de Jongh, geb. Eindhoven 21.02.1805, overl. Strijp 08.04.1883|b|, d.v. Moses Philip de Jongh en Sara Samuel Goudsmit.

Uit dit huwelijk (vader ook Jozeph, moeder ook de Jong):

1.                   Johanna Elias, geb. Someren 16.01.1835, overl. Leeuwarden 28.06.1905, tr. Strijp 28.10.1859 Berend de Vries, geb. Leeuwarden 07.10.1828, overl. na 1905, z.v. Isak Simon de Vries en Henritte Jonas Polak.

2.                   Anna Elias, geb. Someren 10.02.1837, overl. Eindhoven 23.03.1923, tr. Strijp 08.05.1860 Adolph Elias, geb. Pattensen 09.09.1827, overl. voor 1923, z.v. Matthias Elias en Bettij Prger.

3.                   Edouard Elias, geb. Eindhoven 29.05.1838; volgt [12].

4.                   Mozes Elias, geb. Heusden 11.06.1840, fabrikant, overl. Eindhoven 23.09.1884, tr. Borne 28.06.1865 Rozina Spanjaard, geb. Borne 12.02.1846, overl. Eindhoven 16.01.1886, d.v. Jacob Salomon Spanjaard (1813-1899), koopman, (textiel)fabrikant, en Rozina Zwartz (ca.1817-1846).

5.                   Matthias Elias, geb. Heusden 26.10.1842, fabrikant, overl. Strijp 02.06.1902, tr. Strijp 12.12.1866 Amelia de Heer, geb. Maastricht 10.03.1846, overl. s-Gravenhage 05.12.1920, d.v. Israel de Heer en Rosa Spiegels.
Uit dit huwelijk: Joseph Elias, geb. Eindhoven 26.12.1873, overl. Eindhoven 13.07.1952, tr. Strijp 07.05.1902 Henriette Elias (1879-1960).

6.                   Samuel Elias, geb. Heusden 26.02.1845, tr. Schoonhoven 05.05.1875 Henriette Denekamp, geb. Schoonhoven 28.04.1848, overl. Nijmegen 27.08.1912, d.v. Eliazar Everaim Denekamp en Susanna van Rees.

7.                   David Elias, geb. Heusden 07.02.1847, overl. Heusden 02.07.1847.

8.                   Sara Elias, geb. Heusden 31.08.1848, overl. Heusden 04.10.1848.

 

Noten: |a| nu een Kleinstadt in Landkreis Region Hannover, Bundesland Niedersachsen; |b| moeder Saartje van Wijhe (overl.akte Strijp 1883 no.13).

 

[26] Philip Liepman Prins, geb. Arnhem ca. 1802, koopman (1833,1863), overl. Arnhem 29.08.1869, z.v. Liebman Isaac Prins en Diena Raphael Heijmans; tr. Amersfoort 16.08.1833

[27] Mietje Schaap, ged. Amersfoort (Ned.Isr.) 22.05.1800, overl. {Amsterdam} tussen 1887 en 1927, d.v. Benjamin Levi Schaap en Rebecca Hijmans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Liepman Prins, geb. Arnhem 16.03.1835, koopman (1856), tr. 1e Amsterdam 16.10.1856 Henriette Jacobsen, geb. Amsterdam ca. 1836, overl. voor 1887, d.v. Jacob Meijer Levien Jacobson, commissionair in effecten, en Sara Abraham Jacobson; tr. 2e Frankfurt am Main 18.03.1887|a| Sara Lob, geb. Bingen a/d Rijn 11.06.1858, d.v. Ludwig Lob en Julie Bondi.
SL tr. 1e voor 1887 Federmann, overl. voor 1887.

2.                   levenloze zoon, Arnhem 20.02.1837.

3.                   Louis Prins, geb. Arnhem 15.02.1838.

4.                   Isaac Prins, geb. Arnhem 14.04.1839, overl. Arnhem 03.01.1840.

5.                   Maurits Prins, geb. Arnhem 04.11.1840, tapijtfabrikant (1882), overl. Haarlem 08.05.1913, tr. 1e Julie Lipmann, overl. voor 1882; tr. 2e Berlin 11.10.1882|b| Friederieke Martha Kalisch, Martha, geb. Berlin 02.08.1856, ohne besonderen Stand oder Gewerbe (1882), overl. Amsterdam 17.03.1934, d.v. Wolff Kalisch, koopman, en Minna Weijl.

6.                   Rebecca Prins, geb. Arnhem 11.04.1842; volgt [13].

7.                   Dientje Prins, Dina, geb. Arnhem 24.01.1845, overl. Arnhem 04.08.1845.

 

Noten: |a| ingeschreven huw.akte Amsterdam 23.03.1887 reg.6 fol.24; |b| ingeschreven huw.akte Dinxperlo 29.12.1882 no.19.

 

[28] Simon van den Bergh, geb. Geffen 26.10.1819, koopman (1844,1864), fabrikant (1878), overl. Rotterdam 06.04.1907, z.v. Zadok van den Bergh, koopman, en Elisabeth van der Wielen; tr. Oss 24.10.1844

[29] Elisabeth van der Wielen, geb. Oss 17.06.1821, overl. Rotterdam 09.04.1907|b|, d.v. Abraham van der Wielen, koopman, en Allegonda van Osten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob van den Bergh, geb. Geffen 13.07.1848.

2.                   Mourits van den Bergh, geb. Geffen 30.12.1849, ontvanger der registratie en domeinen (1878), ontvanger der successierechten (1908), overl. Bergen (NH) 16.06.1912, tr. 1e Amsterdam 24.09.1878|a| Ester Colao Osorio, geb. Amsterdam 15.03.1852 (akte), overl. voor 1908, d.v. Jacob Colao Osorio en Rozetta de Vita; tr. 2e Antwerpen 13.10.1908|c| Carolina Marianne van Creveld, geb. Arnhem 02.08.1872, overl. na 1937, d.v. Benjamin van Creveld, handelsagent, en Louiza van den Bergh.

3.                   Henri van den Bergh, geb. Geffen 07.09.1851, fabrikant, RNL, overl. Nice 12.03.1937, tr. Borne 01.08.1887 Henriette Charlotte Spanjaard, geb. Borne 01.03.1868, overl. s-Gravenhage 03.04.1927, d.v. David Spanjaard, fabrikant, en Dina Prins.

4.                   Isaac van den Bergh, geb. Geffen 19.08.1853, overl. na 1937, tr. Gouda 02.07.1879 Claartje van Leer, geb. Gouda 20.03.1857 (akte), overl. tussen 1882 en 1916, d.v. Samson van Leer en Jette Visser; tr. 2e s-Gravenhage 02.11.1916 Anna Henderika Gerhardina Sloenhek, geb. Den Helder 25.08.1864, overl. s-Gravenhage 09.03.1936, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) do.0.3.1936, d.v. Hendrik Sloenhek en Johanna Gerharda Waldoor.
AHGS tr. 1e Nieuwer-Amstel 11.06.1897 Thierie Guillaume Mari Alex van Dam, geb. Groesbeek 05.07.1847, overl. s-Gravenhage 15.12.1904, z.v. Derk Willem van Dam en Charlotte Marie Trautmann.
ThGMAvD tr. 1e Tiel 15.09.1870 Jacoba van Everdingen, geb. ca. 1847, overl. Tiel 13.12.1892|d|, d.v. Nicolaas Theodorus Jacobus van Everdingen, procureur, en Sijdia van Winsen.

5.                   Arnold van den Bergh, geb. Geffen 24.10.1855; volgt [14].

6.                   levenloze zoon, Geffen 31.01.1857.

7.                   Zadok van den Bergh, geb. Geffen 09.08.1859, advocaat en procureur, overl. na 1937, tr. 1e Amsterdam 25.08.1885 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 03.06.1921, ingeschr. Amsterdam 13.06.1921) Carolina Wolf, geb. Harderwijk 24.06.1857, d.v. Marcus Hartog Wolf, heel- en vroedmeester, en Margretha Elias; tr. 2e Amsterdam 12.07.1921 Alexandrine Charlotte Paulowna van den Berg, geb. s-Gravenhage ca. 1876, overl. na 1937, d.v. Jan Cornelia van den Berg en Alexandrine Charlotte Paulowna Metman.

8.                   Samuel van den Bergh, geb. Oss 06.04.1864, fabrikant (1912), overl. na 1937, tr. Amsterdam 23.08.1887 Rebecca Willing, geb. Amsterdam ca. 1868, overl. na 1937, d.v. Gabriel Andries Willing en Maria Willing.

 

Noten: |a| naam v/d (vader v/d) bruid eerst geschreven als Colasso Ozorio (correctie na vonnis Arr.Rb. Amsterdam); |b| moeder Gonde van Oosten; |c| ingeschreven extract (huw.akte Amsterdam 30.10.1906 reg.1A fol.25v); |d| ook overl.akte Gorinchem 1892 no.257.

 

[30] Levi Mozes Nathan, geb. Willemstad 23.08.1805, koopman (1829,1840), winkelier (1841,1851), rentenier (1880), overl. Oss 05.01.1880, z.v. Mozes Nathan (-1813) en Hester Levie (Frank); tr. Geffen 20.11.1829

[31] Antje van den Bergh, geb. Geffen 01.01.1805, overl. Dordrecht 21.08.1872|a|, d.v. Zadok van den Bergh (-1857) en Elisabeth Isaac (van der Wielen), Betje.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Nathan, geb. Grave 29.08.1834, overl. Arnhem 10.08.1911, tr. Grave 13.07.1860 Ruben Andriessen, geb. Middelburg 22.11.1826, z.v. Joseph Andriessen, koopman, en Kaatje Cohen.
Uit dit huwelijk: Otto Andriessen (1861-1905), tr. Esther Diena Tels (1864-1943).

2.                   Mozes Nathan, geb. Grave 25.03.1836, koopman (1858), overl. Rotterdam 25.03.1894, tr. 1e Tiel 10.08.1858 Rosetta Cohen, geb. Tiel 15.12.1837, overl. Rotterdam 31.07.1866, d.v. Aaron Machiel Cohen, koopman, en Johanna van Meer; tr. 2e Dordrecht 14.12.1870 Annetta Koster, geb. Dordrecht 10.02.1837, overl. Rotterdam 17.07.1906, d.v. Meijer Koster en Betje Pardo.

3.                   Jacob Nathan, geb. Grave 08.01.1838, koopman (1874), tr. Roermond 11.02.1874 Sophia Bloemendal, geb. Roermond 02.06.1848, d.v. Gabriel Bloemendal, koopman, en Klara Kaufman.

4.                   Dientje Nathan, geb. Grave 15.02.1839, tr. Grave 21.06.1865 Jacob Cohen, geb. Roermond 18.03.1842, z.v. Simon Levi Cohen en Frederica Cohen.

5.                   levenloze zoon, Grave 04.09.1840.

6.                   Sophia Nathan, geb. Grave 28.06.1841, overl. Grave 19.09.1841.

7.                   Henriette Nathan, geb. Grave 30.05.1842, overl. Grave 10.09.1842.

8.                   Simon Nathan, geb. Grave 27.101.1844, overl. Grave 07.02.1844.

9.                   Jette Susanna Nathan, geb. Grave 12.05.1845, overl. Grave 29.06.1845.

10.                Frederika Nathan, geb. Grave 02.10.1846, overl. Grave 14.10.1846.

11.                Louis Nathan, geb. Grave 06.05.1848, overl. Grave 09.09.1848.

12.                Amalia Nathan, geb. Grave 05.01.1850.

13.                Juliette Nathan, geb. Grave 16.12.1851; volgt [15].

 

Noten: |a| ook overl.akte Grave 1872 no.48.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren