Paul Henri Adorine Marie Verhaegen

(1950-2008)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, september 2019 (laatst herzien september 2019)

 


 

[1] Paul Henri Adorine Marie Verhaegen, geb. ’s-Gravenhage 17.12.1950, promotie Rotterdam 1986|a|, hoogleraar Heerlen (1987-1996), hoogleraar Rotterdam (1997-2006)|b|, lid College van Bestuur TU Eindhoven (01.10.2006-september 2007), hoogleraar Eindhoven (2006-2008), OON 2007, overl. ’s-Gravenhage 04.05.2008, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. St. Petrus Banden) 10.05.2008.
 
Noten: |a| proefschrift: Investeringsproces en investeringsprocedures: in het bijzonder in de meer-activiteiten onderneming; |b| Balanceren tussen markt en organisatie: een bedrijfskundig perspectief. – Inaugurele rede Rotterdam 1998.
 
[2] George Honoré Marie Joseph Verhaegen, geb. Graauw en Langendam 08.03.1907, leerling Instituut De Ruwenberg te Sint-Michielsgestel 1920, student NEH te Rotterdam 02.10.1925, examen handelseconomie 13.12.1927, doctoraal examen handelswetenschap 05.07.1932, promotie Tilburg 10.07.1942|a|, directeur Nederlandse Bakkerij Stichting, mede-oprichter en secretaris van de Stichting voor Vakopleiding en Examens in het Bakkerijbedrijf (1938-), OON, overl. ’s-Gravenhage 27.11.1977, tr.
[3] Theodora Hendrika Bernardina Maria Brouwers, Thea, geb. ’s-Gravenhage 19.06.1920, overl. ’s-Gravenhage 30.10.2010, begr. ’s-Gravenhage.

Uit dit huwelijk:

1.                   zoon Verhaegen.

2.                   Paul Henri Adorine Marie Verhaegen, geb. ’s-Gravenhage 17.12.1950; volgt [1].

3.                   dochter Verhaegen.

 

Noten: |a| proefschrift: Rationeele broodvoorziening in Nederland; promotor: H.A. Kaag (1897-1970).

 

[4] Johannes Aloisius Verhaegen, geb. Graauw en Langendam 09.11.1863, landbouwer, overl. Graauw en Langendam 03.05.1926, tr. Westdorpe 14.06.1892

[5] Maria Clotilda van Waes, geb. Westdorpe 23.03.1866, overl. Westdorpe 22.10.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adorina Maria Johanna Verhaegen, geb. Graauw en Langendam 15.08.1893, tr. Graauw en Langendam 24.06.1924 Cerillus Maria van Acker, geb. Sint Jansteen 27.04.1894, landbouwer, z.v. Eduardus van Acker en Eugenia Maria van Dorsselaer.

2.                   Remij Camile Marie Verhaegen, geb. Graauw en Langendam 02.10.1894, arts te Deurne, overl. De Bilt 14.06.1955, begr. Deurne 17.06.1955, tr. Goes 27.04.1927 Adriana Maria Witkam, geb. Goes 25.03.1900, overl. na 1955, d.v. Josephus Johannes Witkam, manufacturier, en Klasina Jobina Elisabeth Marteijn.

3.                   Oswald Joseph Emerie Verhaegen, geb. Graauw en Langendam 24.10.1895, landbouwer, tr. Graauw en Langendam 10.09.1924 Maria Staal, geb. Graauw en Langendam 08.09.1895, d.v. Alphonius Staal, landbouwer, en Maria Silvia Vael.

4.                   Richard Cijrille Marie Verhaegen, geb. Westdorpe 09.10.1896.

5.                   Rene Edmond Marie Verhaegen, geb. Westdorpe 24.02.1898.

6.                   Odillon Gustave Marie Verhaegen, geb. Westdorpe 12.05.1899, overl. Graauw en Langendam 03.03.1902.

7.                   Germaine Marie Alida Henriëtte Verhaegen, geb. Graauw 25.10.1900, tr. Westdorpe 11.05.1937 Theodorus Constant Fassaert, geb. Hontenisse 02.09.1908, kaashandelaar, z.v. Petrus Franciscus Fassaert, grossier, en Rosalia Cornelia Remortel.

8.                   Judith Josephine Desirée Marie Verhaegen, geb. Graauw en Langendam 12.04.1904, tr. Graauw en Langendam 03.04.1929 Hendrik Jan Jozef Hubert Bloemen, geb. Venlo 19.04.1901, arts, overl. Venray 28.03.1957, z.v. Johannes Mathias Framciscus Hubertus Bloemen, manufacturier, z.v. Maria Mathilda Huenges.

9.                   George Honoré Marie Joseph Verhaegen, geb. Graauw en Langendam 08.03.1907; volgt [2].

 

[6] Franciscus Wilhelmus Brouwers, geb. ’s-Hertogenbosch 11.09.1873, bierbrouwer (1904), handelsagent (1918), fabrikant van rieten meubels (1920), overl. 11.07.1954, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. St. Petrus Banden); tr. 1e Amsterdam 04.05.1904 Huberta Cornelia Font Freide, geb. Vught 27.05.1873, overl. Breda 26.04.1916, d.v. Antonius Font Freide, timmerman, en Maria Helena Kersten; tr. 2e ’s-Gravenhage 08.02.1918|b|

[7] Adriana Maria Christina van Gils, geb. Breda 30.11.1894, onderwijzeres (1918), overl. 12.04.1980, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. St. Petrus Banden).

Uit het huwelijk Brouwers-Font Freide:

1.                   Francisca Helena Antonetta Brouwers, geb. Amsterdam 17.08.1897, tr. ’s-Gravenhage 14.04.1920 Jacobus Emanuel Johannes van Gils (1896-), z.v. Alouisius Johannes van Gils en Hendrika Johanna Blom.

Uit het huwelijk Brouwers-van Gils:

2.                   zoon Brouwers.

3.                   Theodora Hendrika Bernardina Maria Brouwers, geb. ’s-Gravenhage 19.06.1920|a|; volgt [3].

4.                   dochter Brouwers.

5.                   dochter Brouwers.

6.                   zoon Brouwers.

7.                   dochter Brouwers.

8.                   dochter Brouwers.

9.                   dochter Brouwers.

 

Noten: |a| Haagsche courant 22.06.1920 (A.M.C. Brouwers, geb. van Gils, d.); |b| voor de toestemming van de vader v/d bruid is ‘de tusschenkomst van den kantonrechter ingeroepen’ (huw.akte ’s-Gravenhage 1918 no.123).

 

[8] Pieter Verhaegen, geb. Hontenisse 08.04.1831, landbouwer (1853,1866), burgemeester van Graauw en Langendam (1867-1897), overl. Graauw enLangendam 21.04.1897, tr. Hontenisse 16.04.1853

[9] Johanna Verbust, geb. Hontenisse 23.01.1830, landbouwster, overl. Graauw en Langendam 16.11.1886.

Uit dit huwelijk (vader soms Verhagen):

1.                   Josephus Verhagen, geb. Graauw en Langendam 07.06.1856, overl. Graauw en Langendam 12.01.1858.

2.                   Maria Louisa Verhagen, geb. Graauw en Langendam 11.08.1857, overl. Graauw en Langendam 29.09.1857.

3.                   Josephus Verhagen, geb. Graauw en Langendam 09.10.1858, landbouwer, overl. Dongen 10.08.1939, tr. Graauw en Langendam 06.07.1898 Anna Maria Staal, geb. Graauw en Langendam 08.03.1859, overl. Dongen 13.02.1947, d.v. Pieter Staal en Anna Maria van der Wielen.

4.                   Jacobus Verhaegen, geb. Graauw en Langendam 27.12.1860, overl. Graauw en Langendam 21.04.1861.

5.                   Jacobus Verhaegen, geb. Graauw en Langendam 23.09.1862, overl. Graauw en Langendam 14.09.1869.

6.                   Johannes Aloisius Verhaegen, geb. Graauw en Langendam 09.11.1863; volgt [4].

7.                   Rosalia Verhaegen, geb. Graauw en Langendam 11.02.1865, overl. Graauw en Langendam 28.07.1865.

8.                   Petrus Desidirius Verhaegen, geb. Graauw en Langendam 23.02.1866, overl. Graauw en Langendam 07.04.1866.

9.                   Petrus Desiderius Verhagen, geb. Graauw en Langendam 07.05.1867, landbouwer, overl. Hulst 08.08.1952, tr. Stoppeldijk 03.06.1898 Maria Johanna Mathilda Vereecken, geb. Stoppeldijk 08.06.1871, overl. Hulst 09.12.1955, d.v. Jan Francies Vereecken en Johanna van der Veen, landbouwster.

10.               Elemondus Jacobus Verhaegen, geb. Graauw en Langendam 25.05.1871, gemeenteontvanger (1898,1936), overl. Breda 07.07.1957, tr. Graauw en Langendam 10.11.1898 Maria Dominica de Buck, geb. Graauw en Langendam 28.05.1874, overl. Graauw en Langendam 08.07.1947, d.v. Augustinus de Buck en Barbara Angelina Heijman.

11.               Maria Catharina Verhaegen, geb. Graauw en Langendam 13.06.1872.

 

[10] Camilus van Waes, Camille, geb. Westdorpe 23.11.1838, landbouwer, burgemeester van Westdorpe (1884-1914), overl. Westdorpe 30.11.1925, begr. 04.12.1925, tr. Westdorpe 13.07.1863

[11] Paulina de Jonghe, geb. Westdorpe 17.01.1838, landbouwster, overl. Westdorpe 19.05.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cijrillus Josephus van Waes, geb. Westdorpe 20.08.1864, landbouwer, overl. Sas van Gent 23.04.1940, tr. Westdorpe 21.07.1891 Maria Theresia van Acker, geb. Westdorpe 28.04.1866, overl. Westdorpe 27.04.1927, d.v. Dominicus Bernardus van Acker, landbouwer, en Ursula Dumoleijn.

2.                   Maria Clotilda van Waes, geb. Westdorpe 23.02.1866; volgt [5].

3.                   Valerianus Gustavus van Waes, geb. Westdorpe 17.08.1868, landbouwer, overl. Terneuzen 19.03.1958, tr. Sint Jansteen 16.07.1901 Josephina Maria Vael, geb. Sint Jansteen 26.11.1874, overl. Westdorpe 17.09.1944, d.v. Joseph Vael en Seraphina de Moor.
Uit dit huwelijk: Gerard Honoré Eugène Marie van Waes, geb. Westdorpe 15.03.1913, landbouwer (1939,1946), burgemeester van Westdorpe (1946-1970) en Borsele (1970-1978), OON, overl. Philippine 04.12.2009; levensbericht: nl.wikipedia

4.                   Emerence Marie van Waes, geb. Westdorpe 13.06.1870.

5.                   Alidor Aime van Waes, geb. Westdorpe 21.08.1872, landbouwer, overl.Westdorpe 28.12.1956.

6.                   Honoré Joseph van Waes, geb. Westdorpe 27.09.1873, burgemeester van Westdorpe (1914-1923), overl. Westdorpe 02.10.1923.

7.                   Emile Alfred van Waes, geb. Westdorpe 22.08.1875, bierbrouwer, oprichter van bierbrouwerij en limonadefabriek De Volharding (1905), overl. Westdorpe 16.12.1956, tr. Clotilde Maria Leapoldina Boodts.

 

[12] Jacobus Brouwers, geb. Gilze en Rijen 13.12.1839, handelsreiziger (1867), koopman (1890), overl. ’s-Hertogenbosch 17.11.1913, tr. Vught 03.05.1867

[13] Dorothea Hoefnagels, geb. Vught 23.03.1842, dienstmeid (1867), overl. ’s-Hertogenbosch 30.08.1928.

Uit dit huwelijk (moeder Theodora):

1.                   Cornelis Petrus Maria Brouwers, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1868, koopman, tr. Amsterdam 05.06.1890 Maria Francisca Theresia Josephina van Belle, geb. Woensel en Eckart 11.01.1866, d.v. Johannes Martinus Nicolaas van Belle, koopman, en Theresia Carolina Maria Janson.

2.                   Petrus Franciscus Brouwers, overl. ’s-Hertogenbosch 28.02.1871.

3.                   Franciscus Wilhelmus Brouwers, geb. ’s-Hertogenbosch 11.09.1873|a|; volgt [6].

4.                   Walterus Petrus Brouwers, geb. ’s-Hertogenbosch xx.03.1876, overl. ’s-Hertogenbosch 21.02.1877.

5.                   Walterus Brouwers, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1879, slager, tr. ’s-Hertogenbosch 10.04.1902 Antonia Catharina Boelens, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1877, overl. ’s-Hertogenbosch 08.06.1931, d.v. Christianus Boelens en Maria Johanna Rek.

6.                   Johanna Maria Wilhelminus Brouwers, geb. ’s-Hertogenbosch 26.05.1880, overl. Vught 02.01.1961.

7.                   Jacobus Cornelis Maria Brouwers, geb. ’s-Hertogenbosch 12.12.1881, student Klein-Seminarie Beekvliet te Sint-Michielsgestel (1895/96).

 

Noten: |a| moeder Theodora.

 

[14] Aloisius Johannes van Gils, geb. Breda 05.07.1857, huisschilder (1884,1902), bouwondernemer (1918), aannemer van bouwwerken (1920), overl. Breda 28.10.1932, tr. Breda 01.05.1884

[15] Hendrika Johanna Blom, geb. Dongen 01.04.1860, overl. Breda 22.01.1914.

Uit dit huwelijk (vader ook Alouisius Johannes):

1.                   Bernardus Ludovicus Aloisius van Gils, geb. Breda 25.09.1884, overl. Breda 09.10.1884.

2.                   Bernardus Ludovicus Aloisius van Gils, geb. Breda 08.09.1885.

3.                   Lucia Antonia Adriana van Gils, geb. Breda 14.09.1887.

4.                   Maria Johanna Hendrika van Gils, geb. Breda 13.10.1888, overl. Breda 15.05.1889.

5.                   Maria Johanna Hendrika van Gils, geb. Breda 11.03.1890, overl. Breda 03.10.1936.

6.                   Antonius Johannes Josephus van Gils, geb. Breda 10.10.1891, ambtenaar bij een raad van arbeid, tr. Breda 29.04.1926 Johanna Maria Geertruida de Vries, geb. Breda 03.03.1900, ambtenaar bij een raad van arbeid (1926), d.v. Antonius Jacobus de Vries, kleermaker, en Johanna Maria Hermans.

7.                   Anna Johanna Ida van Gils, geb. Breda 22.09.1893, overl.na 1954, tr. Breda 23.10.1918 Petrus Adrianus Johannes van Oirschot, geb. Breda 03.04.1888, boekhandelaar, overl. Breda 31.10.1954, z.v. Johannes van Oirschot, winkelier (1888),  boekhandelaar (1918), en Catharina Cornelia van Dongen.

8.                   Adriana Maria Christina van Gils, geb. Breda 30.11.1894|a|; volgt [7].

9.                   Jacobus Emanuel Johannes van Gils, geb. Breda 25.12.1896, kantoorbediende, tr. ’s-Gravenhage 14.04.1920 Francisca Helena Antonetta Brouwers (1897-), d.v. Franciscus Brouwers en Huberta Cornelia Font Freide.

10.               Ida Hendrika Maria van Gils, geb. Breda 11.05.1899, overl. Breda 15.01.1960.

11.               Johanna Wilhelmina André Maria van Gils, geb. Breda 10.04.1902.

 

Noten: |a| vader Alouisius Johannes.

 

[16] Judocus Verhaegen, geb. Hontenisse ca. 1790, landman, overl. Hontenisse 19.11.1843|a|, z.v. Pieter Verhaegen en Apolonia Broeckaert (zie Bijlage A); tr. Hontenisse 07.06.1823

[17] Elisabeth de Schepper, geb. Hontenisse ca. 1799/1800, landbouwster (1823,1860), overl. Hontenisse 01.12.1871, d.v. Jan de Schepper en Apolonia Kriekaert.

Uit dit huwelijk (vader ook Verhagen):

1.                   Jan Francies Verhaegen, ook Joannes Franciscus, geb. Hontenisse 24.08.1824, landbouwer, overl. Sint Niklaas (België) 11.07.1860|b|.

2.                   Jacobus Verhagen, geb. Hontenisse 04.02.1826, boerenknecht, overl. Hontenisse 11.02.1848.

3.                   Judoca Verhagen, geb. Hontenisse 05.06.1828, overl. Hontenisse 07.08.1828.

4.                   Pieter Verhaegen, geb. Hontenisse 08.04.1831; volgt [8].

5.                   Maria Anna Verhagen, geb. Hontenisse 02.02.1834, landbouwster, overl. Clinge 29.10.1922, tr. Clinge 15.08.1860 Petrus Vercauteren, geb. Clinge 24.03.1833, landbouwer, overl. Clinge 26.08.1887, z.v. Joachim Vercauteren en Maria Catharina van Poele.

6.                   Christina Verhagen, geb. Hontenisse 02.02.1834, landbouwster, overl. Stoppeldijk 15.11.1860|c|, tr. Hontenisse 16.07.1858 Gilles Francies Wullemsens, geb. Stoppeldijk 12.03.1833, landbouwer, overl. Hulst 24.08.1903, z.v. Jacobus Wullemsens en Anna Cornelia van Mol.
     GFW tr. 2e Hontenisse 15.01.1862 Dorothea Hoefeijzers, geb. Graauw en Langendam 26.08.1826, landbouwster (1861,1862), overl. Hulst 30.01.1910, d.v. Macharius Hoefeijzers, landbouwer, en Francisca Waelepoel.
     DH tr. 1e Hontenisse 23.11.1850 Clement Kouijzer, ook Couijser/Kouwijzer, geb. Boschkapelle ca. 1797/1798, dagloner (1826), landman/landbouwer, overl. Hontenisse 01.02.1861, z.v. Dignum Kouijzer en Maria Verdummen.
     CK tr. 1e Hontenisse 29.04.1826 Judoca Luijks, geb. Stoppeldijk 16.11.1802 (25 Brumaire an XI), dagloonster (1826), landbouwster, overl. Hontenisse 04.04.1837, d.v. Andries Luijks, dagloner, landman, en Catharijna Lansue/Lamsu; tr. 2e Hontenisse 10.11.1838 Elisabeth Bogaart, geb. Hontenisse ca. 1806, dienstmeid (1838), landbouwster (1846), overl. Hontenisse 07.11.1846, d.v. Jan Bogaart en Maria d’Hont.

7.                   Judocus Verhagen, geb. Hontenisse 18.04.1835, overl. Hontenisse 28.10.1835.

8.                   Judocus Verhaegen, geb. Hontenisse 12.03.1837, landbouwer, overl. Hulst 09.01.1918, tr. Ossenisse 20.01.1866 Anna Catharina de Waal, geb. Ossenisse 04.11.1834, landbouwster, overl. Hulst 08.11.1922, d.v. Dignum de Waal en Judoca Burm.

9.                   Anna Catharina Verhagen, geb. Hontenisse 17.09.1839, overl. Hontenisse 11.02.1840.

 

Noten: |a| Verhagen, moeder Broekaart (overl.akte Hontenisse 1843 no.118); |b| overl.akte Hontenisse 1860 no.95; |c| e.v. Willemsens.

 

[18] Levinus Verbust, geb. Clinge ca. 1788/1789, boerenknecht (1825), landman/landbouwer (1830,18536, overl. Hontenisse 20.03.1856|b|, z.v. Jacobus Verbust (-1791) en Emerentia de Smet, landbouwster (1825); tr. Hontenisse 10.09.1825

[19] Anna Catharina Hamelinck, geb. Hontenisse ca. 1799, landbouwster/landvrouw (1825,1858), rentenierster (1887), overl. Graauw en Langendam 20.01.1887, d.v. Jan Hamelinck (-1805) en Maria de Graaf, landbouwster (1825).

Uit dit huwelijk (vader soms Levinus, moeder soms Amelink/Hamelink):

1.                   Theodorus Verbust, geb. Hontenisse 16.02.1826, overl. Hontenisse 23.04.1826.

2.                   Judocus Verbust, geb. Hontenisse 29.08.1827, overl. Hontenisse 10.01.1832.

3.                   Johanna Verbust, geb. Hontenisse 23.01.1830|a|; volgt [9].

4.                   Jan Francies Verbust, geb. Hontenisse 12.04.1831, overl. Hontenisse 27.10.1831.

5.                   Anna Catharina Verbust, geb. Hontenisse 13.08.1832, overl. Hontenisse 26.03.1834.

6.                   Gillis Francies Verbust, geb. Hontenisse 09.07.1835, overl. Hontenisse 23.12.1835.

7.                   Jacobus Verbust, geb. Hontenisse 10.07.1836, landbouwer, overl. Hontenisse 19.12.1879, tr. Graauw en Langendam 09.06.1858 Rosalia Buijsrogge, geb. Graauw en Langendam 13.02.1826, landbouwster, overl. Hontenisse 05.03.1905|c|, d.v. Cornelis Buijsrogge en Anna Catharina Mahu.

8.                   Anna Catharina Verbust, geb. Hontenisse 24.01.1839, overl. Hontenisse 08.02.1839.

9.                   Jan Francies Verbust, geb. Hontenisse 24.01.1840, overl. Hontenisse 21.03.1840.

 

Noten: |a| moeder Amelink, aangifte door de vader ‘die verklaard heeft niet te kunnen schrijven of teekenen, uit hoofde zulks niet geleerd te hebben’ (geb.akte Hontenisse 1830 no.16); |b| Levinus, moeder Laurentia (overl.akte Hontenisse 1856 no.29); |c| Rozalia, oud 76 jaar (overl.akte Hontenisse 1905 no.26).

 

[20] Dominicus van Waes, geb. Westdorpe 27.11.1810, landman/landbouwer, overl. Westdorpe 09.02.1870, z.v. Joannes Francies van Waes, landman, en Elisabeth Vercruijssen, landvrouw; tr. Zuiddorpe 17.06.1835

[21] Joanna Amelia IJsebaert, geb. Zuiddorpe 30.06.1814, landbouwster, overl. Westdorpe 05.03.1899, d.v. Joannes Bernardus IJsebaert, landman, en Joanna Theresia Plasschaert.

Uit dit huwelijk:

1.                   Prudentia van Waes, geb. Westdorpe 06.05.1836, overl. (om zes uur des morgens het lijk opgehaald uit de Canisvlietsche Kreek) Westdorpe 31.07.1888.

2.                   Adolphus van Waes, geb. Westdorpe 02.04.1837, overl. Westdorpe 06.03.1847.

3.                   Camilus van Waes, geb. Westdorpe 23.11.1838; volgt [10].

4.                   Conrardus van Waes, geb. Westdorpe 18.02.1840, landbouwer, overl. Zuiddorpe 16.02.1924, tr. Westdorpe 13.07.1863 Natalie Daelman, ook Natalia/Nathalia, geb. Assenede|a| ca. 1838, overl. Zuiddorpe 12.05.1888, d.v. Jacobus Bernardus Daelman en Maria Therese de Jonghe

5.                   Marie Mathilde van Waes, geb. Westdorpe 17.12.1841, overl. Westdorpe 20.01.1922, tr. Westdorpe 30.06.1864 Josephus Daelman,  geb. Assenede ca. 1828, landbouwer, overl. Westdorpe 29.01.1878, z.v. Jacoubus Bernardus Daelman en Marie Theresia de Jonghe.

6.                   Natalie van Waes, geb. Westdorpe 10.11.1843, overl. Westdorpe 19.05.1911, tr. Westdorpe 13.10.1869 Hijpolite Daelman, geb. Assenede ca. 1843, landbouwer, overl. Westdorpe 26.09.1922, z.v. Jacobus Bernardus Daelman en Marie Theresia de Jonghe.

7.                   Eduardus van Waes, geb. Westdorpe 27.01.1846, landbouwer, overl. Westdorpe 04.10.1895, tr. Westdorpe 08.07.1874 Juliana van Acker, geb. Westdorpe 25.02.1850, landbouwster, overl. Westdorpe 28.11.1931, d.v. Bernardus Anthonius van Acker, landman, en Amelia Goethals, landvrouw.

8.                   Juliana van Waes, geb. Westdorpe 01.06.1848, overl. Westdorpe 14.11.1929.

9.                   Norbertus Modestus van Waes, geb. Westdorpe 23.06.1851, overl. Westdorpe 25.08.1852.

10.               Stephanie van Waes, geb. Westdorpe 04.04.1854, overl.Westdorpe 19.03.1934.

 

Noten: |a| nu in regio Meetjesland, provincie Oost-Vlaanderen, België.

 

[22] Jacobus de Jonghe, geb. Zelzate|c| ca. 1797/1798, landman (1835,1838), overl. Westdorpe 20.03.1850, z.v. Servaas de Jonghe en Anna Marie Polfliet, landbouwster; tr.

[23] Blondina Rosalia van Laere, geb. Overslag 10.02.1798 (=22 Pluviose an VI), landbouwster, overl. Westdorpe 22.02.1864, d.v. Johannes Norbertus van Laere en Catharina D’Hert.

Uit dit huwelijk:

1.                   Charles Louis de Jonghe, geb. Westdorpe 17.06.1835|a|, overl. Westdorpe 27.06.1835.

2.                   Prudentia Seraphina de Jonghe, geb. Westdorpe 17.06.1835|b|, overl. Westdorpe 07.03.1866, tr. Westdorpe 13.06.1856 Franciscus Goethals, geb. Westdorpe 01.01.1828, landman/landbouwer, overl. Westdorpe 29.11.1886, z.v. Dominicus Goethals en Sophia van Zele/Zeele, landbouwster.
     FG tr. 2e Westdorpe 12.07.1866 Maria Therese de Roo, geb. Bouchaute|d| ca. 1835, d.v. Pieter Bernard de Roo en Sophia IJsebaert.

3.                   Paulina de Jonghe, geb. Westdorpe 17.01.1838; volgt [11].

 

Noten: |a| geboren ten vijf uren in den nademiddag (akte no.26); |b| geboren ten zeven uren in den avond (akte no.27); |c| destijds Selzaete, nu in provincie Oost-Vlaanderen, België; |d| destijds Bouchaute, nu in gemeente Assenede, provincie Oost-Vlaanderen, België.

 

[24] Cornelis Brouwers, geb. Gilze ca. 1800/1801/1802, bouwman (1832,1833), arbeider (1839), bouwman (1848), overl. Gilze en Rijen 21.02.1848|b|, z.v. Cornelis Brouwers en Antonia Goosens, ook Antonetta Goossens, landbouwster (1848); tr. Gilze en Rijen 11.02.1832|a|

[25] Johanna Maria in het Ven, geb. Gilze ca. 1809, landbouwster (1832), arbeidster (1839), landbouwster (1849), overl. Gilze en Rijen 16.03.1849|c|, d.v. Waltherus in het Ven, ook  Wouter Frans, en Jacoba Raijmakers, ook Raaijmakers.

Uit dit huwelijk (moeder in ’t Ven of Intven):

1.                   Johanna Cornelia Brouwers, geb. Gilze en Rijen 05.01.1833, overl. Gilze enRijen 28.09.1895, tr. Gilze en Rijen 23.11.1861 Joannes Havermans, geb. Gilze en Rijen 02.12.1823, overl. Gilze en Rijen 05.01.1897, z.v. Peter Havermans en Cornelia Biemans.

2.                   Wouter Brouwers, geb. Gilze en Rijen 24.02.1835, overl. Oisterwijk 09.02.1905, tr. 1e Oisterwijk 02.05.1867 Johanna Maria de Bakker, geb. Oisterwijk 15.05.1839, overl. Oisterwijk 02.07.1871, d.v. Petrus de Bakker en Maria Petronella van den Brekel; tr. 2e Udenhout 01.05.1872 Maria Huigevoort, geb. Gilze en Rijen 30.01.1842, overl. Oisterwijk 16.07.1910, d.v. Martinus Huigevoort en Catharina Heberle.

3.                   Antonie Brouwers, geb. Gilze en Rijen 19.09.1836, overl. Gilze en Rijen 28.09.1836.

4.                   Antonij Brouwers, geb. Gilze en Rijen 26.08.1837, overl. Alphen en Riel 06.12.1896, tr. 1e Oosterhout 14.01.1869 Paulina van den Bleek, geb. Oosterhout 12.09.1839, overl. Oosterhout 24.10.1875, d.v. Godefridus van den Bleek en Pietronella Cornelisse; tr. 2e Gilze en Rijen 03.05.1884 Johanna van den Corput, geb. Gilze en Rijen 28.10.1850, overl. Hilvarenbeek 09.11.1938, d.v. Johannes van den Corput, bouwman, en Adriana Emmen.

5.                   Jacobus Brouwers, geb. Gilze en Rijen 13.12.1839|d|; volgt [12].

6.                   Johannes Cornelis Franciscus Brouwers, geb. Gilze en Rijen 01.09.1843, dienstknecht (1878), overl. Oosterhout 02.03.1925, tr. Oosterhout 07.02.1878 Anna van Bavel, geb. Oosterhout 22.09.1847, overl. Oosterhout 22.11.1921, d.v. Cornelis van Bavel, arbeider, en Anna Maria Huijben.

7.                   Antonia Maria Brouwers, geb. Gilze en Rijen 10.04.1846, overl. Steenbergen 15.03.1909.

 

Noten: |a| bruid in akte Joanna Maria in het Ven, tekent met J.M. int Ven (huw.akte Gilze en Rijen 1832 no.2); |b| e.v. Intven; |c| Intven; |d| moeder Intven.

 

[26] Peter Hoefnagels, overl. voor 1867, tr.

[27] Maria van der Meijden, overl. na 1867.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Dorothea Hoefnagels, geb. Vught 23.03.1842; volgt [13].

3.                  

 

[28] Antonius van Gils, geb. Breda 19.10.1824, winkelbediende (1852,1859), winkelier (1862), uitdrager (1865,1891), overl. Breda 10.02.1900, z.v. Mathijs van Gils, schoenmaker, en Lucia van Dorst; tr. Oudenbosch 01.05.1851

[29] Lucia Roels, geb. Oudenbosch 09.07.1825, overl. Etten-Leur 31.10.1914, d.v. Joannes Josephus Roels en Catharina van Oers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lucia Catharina van Gils, geb. Breda 07.11.1852, tr. Breda 23.01.1878 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Breda 17.03.1908, ingeschr. Amsterdam 28.07.1908) Johannes Kornelis van der Riet, geb. Steenbergen 16.02.1854, koperslager, z.v. Willem van der Riet, arbeider, en Geertrui Hertogh.

2.                   Johannes Jacobus Mathijs van Gils, geb. Breda 17.04.1855, timmerman (1881,1884), overl. Breda 23.07.1944, tr. Breda 09.06.1881 Johanna Elisabeth Baelemans, d.v. Johannes Baelemans, hovenier, en Catharina Paulus.

3.                   Aloisius Johannes van Gils, geb. Breda 05.07.1857 (tr. Breda 01.05.1884|a|); volgt [14].

4.                   Catharina Johanna van Gils, geb. Breda 28.12.1859, overl. Breda 20.06.1866.

5.                   Johanna Lucia van Gils, geb. Breda 29.09.1862, overl. Breda 03.03.1926, tr. Breda 01.05.1884|b| Wilhelmus Cornelis Schellekens, geb. Tilburg ca. 1863, timmerman, z.v. Hendrikus Schellekens en Johanna Maria Norberta Goijaerts.

6.                   Andries Cornelis van Gils, geb. Breda 16.06.1865.

7.                   Ida Catharina van Gils, geb. Breda 17.06.1868, overl. Breda 19.10.1931, tr. Breda 08.01.1891 Cornelis Geerts, geb. Baarle-Nassau 14.12.1867, broodbakker, z.v. Eustachius Johannes Geerts, landbouwer, en Maria Catharina Kusters.

 

Noten: |a| akte no.38; |b| akte no.39.

 

[30] Bernardus Ludovicus Bloem, geb. Antwerpen 25.04.1825, schoenmaker (1850,1860), leerlooier (1863), tapper (1884,1885), schoenmaker (1885,1893), overl. Breda 06.05.1911, z.v. Christianus Bloem en Maria Anna van Rijthoven; tr. Dongen 23.05.1850

[31] Adriana Maria Jansen, geb. Ginneken en Bavel 20.01.1820, overl. Breda 16.11.1893, d.v. Adrianus Jansen en Johanna van Kuijk.

Uit dit huwelijk (vader ook Blom):

1.                   Josephus Christianus Bloem, geb. Dongen 26.07.1851, koopman, overl. Breda 04.09.1881, tr. Oostburg 14.10.1878 Johanna Francisca Wijffels, geb. Schoondijke 02.10.1838, winkelierster (1878), overl. Breda 13.06.1881, d.v. Josephus Augustinus Wijfels en Angelina Bernardina van Ackker.
     JFW tr. 1e Oostburg 03.04.1867 Seraphinus Anthoni de Windt, geb. Eeklo|b| ca. 1814, schoenmaker (1851), winkelier (1866,1876), overl. Oostburg 30.05.1876, z.v. Jacobus de Windt, schoenmaker, en Carolina Standaert.
     SAdW tr. 1e Schoondijke 10.12.1851 Sophia de Wilde, geb. Schoondijke 02.12.1820, overl. Oostburg 09.09.1866, d.v. Aarnout de Wilde, werkman, en Catharina Quagebuur/Kwagebuur, herbergierster (1851).

2.                   Adriana Christina Bloem, geb. Dongen 26.02.1854, overl. Oosterhout 06.11.1886, tr. Dongen 01.10.1878 Gerardus Vermijs, geb. Oosterhout 14.07.1850, overl. Oosterhout 06.08.1893, z.v. Hendrik Vermijs en Elisabeth van Meer.
     GV tr. 2e Oosterhout 14.08.1890 Adriana Cornelia Bühler, geb. Oosterhout 14.04.1859, overl. Oosterhout 16.12.1941, d.v. Jacobus Bühler, broodbakker, en Jacoba van Meel.
  ACB tr. 2e Oosterhout 13.05.1897 Pieter van de Korput, geb. Oosterhout 31.01.1856, overl. Oosterhout 22.12.1931, z.v. Adriaan van de Korput, arbeider, en Adriana van Hoek.
     PvdK tr. 1e Teteringen 05.05.1886 Pietronella van Gils, geb. Oosterhout 11.08.1855, overl. Teteringen 06.12.1894, d.v. Adriaan van Gils en Engelina Maria van Dommelen.

3.                   Johanna Elisabeth Bloem, geb. Dongen 13.01.1856, overl. Breda 27.04.1924, tr. Breda 02.07.1885 Jacobus Samuel Rubbens, geb. Breda 10.04.1856, smid, overl. Breda 18.05.1908, z.v. Johannes Rubbens, winkelier, en Anna Cornelia van der Linden.

4.                   Anna Maria Bloem, geb. Dongen 05.12.1857, overl. Breda 29.07.1953.

5.                   Hendrika Johanna Blom, geb. Dongen 01.04.1860; volgt [15].

6.                   Adrianus Wilhelmus Blom, geb. Dongen 21.01.1863, schoenmaker (1885), kellner (1924), overl. Leiden 22.01.1924|a|, tr. Breda 30.11.1885 Christina Verdonk, geb. Ginneken 03.05.1866, overl. Breda 28.12.1936, d.v. Johannes Verdonk en Maria Gorissen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Breda 1924 no.89; |b| destijd Eecloo, nu in regio Meetjesland, provincie Oost-Vlaanderen, België.

 


Bijlage A

 

[32] Pieter Verhaegen, ook Petrus/Pierre, begr. Hontenisse 15.04.1793; tr. 1e Hontenisse (rk) 17.06.1770 Barbara Rosier, overl. voor 1786; tr. 2e Hontenisse (rk) 26.02.1786

[33] Apolonia Broeckaert, overl. Hontenisse 29.05.1809.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Anne Verhaegen, ook Maria Anna, geb. Hontenisse ca. 1787, ouvrière (1809), overl. Hontenisse 15.09.1854, tr. Hontenisse 16.12.1809 Andre Broeckaert, geb. Hontenisse ca. 1784, batelier, z.v. Adrien Broeckaert, batelier, en Cornelie de Bruijn.

2.                   Judocus Verhaegen, geb. Hontenisse ca. 1790; volgt [16].

3.                   Judoca Verhaegen, ook Verhagen, geb. ca. 1794, dienstmeid (1820), herbergierster (1834), overl. Hulst 01.04.1834, tr. Hontenisse 05.02.1820 Pieter Francies Boeding, geb. Hulst ca. 1770/1771, herbergier, overl. Hulst 08.10.1849, z.v. Pieter Boeding en Anna Maria Kersemaakers.
     PFB otr. 1e Hulst 28.04.1792, tr. Hulst 13.05.1792 Johanna Francisca van Avermaat, geb. ca. 1762, herbergierster, overl. Hulst 11.03.1818, d.v. Daniel van Avermaat en Josina Judoca Belis.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren