Bartel Willem van der Vlugt (1923-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien oktober 2018)

 


 

[1] Bartel Willem van der Vlugt, geb. Heemstede|a| 25.04.1923, ingenieur civiele techniek (Delft 1952), hoogleraar Eindhoven (1969-), overl. Tongeren (Epe) 19.05.2001, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren), tr. ’s-Gravenhage xx.10.1954 Margaret Joan Linck, Babs, geb. Tjimani 01.03.1931, overl. Tongeren (Epe) 02.09.1996, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren).

 

Noten: |a| Haarlem in annonce collectie Centraal Bureau voor Genealogie.

 

[2] Jan Willem van der Vlugt, geb. Leiden 25.01.1890, militair (1915), overl. Haarlem 16.09.1963, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren), tr. Epe 29.12.1915

[3] Majlis Julia Sofia Idman, geb. Messukylä|a| (Finland) 03.05.1889, overl. Epe 22.04.1982, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren).

Uit dit huwelijk:

1.                   Bartel Willem van der Vlugt, geb. Heemstede 25.04.1923; volgt [1].

 

Noten: |a| Messuby (grafzerk).

 

[4] Willem van der Vlugt, geb. Haarlem 12.03.1853, promotie Leiden 1879, hoogleraar Leiden (1879-1923), lid Tweede Kamer, RNL (1907), lid KNAW (1908), overl. Tongeren (Epe) 05.11.1928, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren), tr. Leiden 03.08.1882

[5] Anna Rauwenhoff, geb. Leiden 22.11.1862, overl. Tongeren (Epe) 08.10.1939, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren).

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Francina van der Vlugt, geb. Leiden 28.04.1884, overl. Leiden 04.03.1968, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren).

2.                   Jacoba Henriette Margaretha van der Vlugt, geb. Leiden 27.10.1885, overl. Haarlem 24.05.1964, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren).

3.                   levenloze dochter, Leiden 10.02.1887.

4.                   Jan Willem van der Vlugt, geb. Leiden 25.01.1890; volgt [2].

5.                   Abraham Jan Theodoor van der Vlugt, geb. Leiden 04.05.1894, ambassadeur in Finland, overl. Helsinki 08.01.1954, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren), tr. Leiden 06.06.1916 Anna Magdalena Jacoba Kampers, geb. Maassluis 21.09.1895, overl. ’s-Gravenhage 18.06.1982, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren).

 

Bronnen: Biografisch Woordenboek van Nederland; de.wikipedia.

 

[6] Nils Bernhard Idman, tr. voor 1789

[7] Anna Sidonia Alfthau.

Uit dit huwelijk:

1.                   Majlis Julia Sofia Idman, geb. Messukylä (Finland) 03.05.1889; volgt [3].

 

[8] Jan van der Vlugt, geb. Haarlem 30.09.1823, makelaar (1851), bankier, overl. Haarlem 18.03.1889, tr. Haarlem 09.05.1851

[9] Jacoba Henriette Margaretha Hinlopen, geb. Utrecht 16.04.1830, overl. Haarlem 22.03.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dana Maria van der Vlugt, geb. Haarlem 21.03.1852, overl. Haarlem 04.12.1927, tr. Haarlem 10.04.1877 Anthony Wilhelm Thöne, geb. Amsterdam 30.09.1846 (akte), mr., griffier bij het kantongerecht Beverwijk (1877), auditeur-militair, RNL, overl. Haarlem 27.11.1921, begr. Haarlem (Alg.Bpl. Kleverlaan) 01.12.1921, z.v. Carsten Wilhelm Thöne en Geertruid Beets.

2.                   Willem van der Vlugt, geb. Haarlem 12.03.1853; volgt [4].

 

[10] Lodewijk Willem Ernst Rauwenhoff, geb. Amsterdam 27.07.1828, promotie Leiden 12.03.1852, predikant te Mijdrecht (1852), Dordrecht (1856), en Leiden (1859), hoogleraar Leiden (1860-1889), overl. Meran (Kronland Tirol, Österreich-Ungarn)|a| 26.01.1889, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren) 04.02.1889; tr. 1e Amsterdam 07.10.1852 Maria des Amorie van der Hoeven, geb. Rotterdam 12.09.1827, d.v. Abraham des Amorie van der Hoeven (1798-1855), remonstrants predikant, lid KNAW 1855, en Agatha Stuart (1795-1835); tr. 2e Zwollerkerspel 10.12.1861

[11] Francina Felicia Tobias, geb. Zwolle 03.09.1830, overl. Epe 22.01.1918, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren).

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Rauwenhoff, geb. Leiden 22.11.1862; volgt [5].

2.                   Willem Rauwenhoff, geb. Leiden 07.01.1864, overl. Apeldoorn 23.01.1938, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren), tr. voor 1899 Ferdinanda Cornelia Hinlopen, geb. Roermond 08.02.1864, overl. Utrecht 27.05.1922, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren), d.v. Ferdinand Cornelis Daniel Marie Hinlopen (1832-) en Christina Schimmelpenninck.

3.                   Jan Hendrik Charles Rauwenhoff, geb. Leiden 20.02.1866, overl. West-Raven (Epe) 07.01.1950, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren), tr. 03.10.1895 Johanna Jacoba Edzardina Cornelia Gelderman, geb. Zuidhorn 19.07.1868, overl. West-Raven (Epe) 03.10.1895, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren).

4.                   Johanna Cornelia Rauwenhoff, geb. Leiden 22.11.1869, overl. Tongeren 29.08.1951, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren), tr. Louis Christian baron van der Feltz, geb. Bolsward 10.01.1869, overl. Haarlem 05.02.1956, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren).

 

Bronnen: nl.wikipedia

Noten: |a| nu Merano, provincia Bolzano, regione Trentino-Alto Adige, Italia.

 

[12] Idman.

[13]

 

[14] Alfthau.

[15]

 

[16] Willem van der Vlugt, geb. Haarlem ca. 1787/1788, makelaar (1815,1826), overl. Haarlem 02.11.1849, z.v. Bartel Willem van der Vlugt en Gezina Scheltinga (zie Bijlage A); tr. 1e Haarlem 01.09.1815 Cornelia Wilhelmina van Roest, geb. Haarlem ca. 1790, overl. Haarlem 28.06.1821, d.v. Jan van der Roest en Catharina Ernestina Nauwman; tr. 3e Haarlem 23.02.1826 Esther Henriette van de Wall, geb. Haarlem ca. 1786/1787, overl. (kraambed) Haarlem 21.01.1827, d.v. Jan Gerard van de Wall (ca.1760-1821) en Susanna Sazerae des Barrieres; tr. 2e Leeuwarden 06.11.1822

[17] Saske Jans Brouwer, geb. ca. 1795, overl. (‘hevige zenuwziekte’) Haarlem 14.10.1823; tr. 1e Leeuwarden 19.05.1815 Tjalling Jans Fontein, geb. ca. 1790, student Franeker 02.09.1805, promotie Franeker 15.03.1811, advocaat, overl. Leeuwarden 13.01.1816.

     EHvdW tr. 1e Haarlem 13.11.1816|a| Antonij Timmerman, ook Anthonie, geb. Demerary 26.10.1786, commies bij het gouvernement Noord-Holland, overl. Haarlem 10.11.1820, z.v. Antonij Timmerman en Maria Catrina Oijens.

Uit het huwelijk van der Vlugt-van der Roest:

1.                   Albertina Wilhelmina Gezina van der Vlugt, geb. Haarlem 11.09.1817.

2.                   Catharina Ernestina van der Vlugt, geb. Haarlem 16.03.1820.

Uit het huwelijk Fontein-Brouwer:

3.                   Tjalling Fontein, geb. Leeuwarden 24.07.1816, overl. Wapenveld (Heerde) 08.08.1871, tr. Bergen (NH) 04.08.1850 Gerrardine van den Bergh, geb. Bergen ca. 1815, overl. Bergen 28.04.1869, d.v. Walraven van den Bergh, genees- en heelkundige, en Sara Struuk.

Uit het huwelijk van der Vlugt-Brouwer:

4.                   Jan van der Vlugt, geb. Haarlem 30.09.1823; volgt [8].

Uit het huwelijk van der Vlugt-van de Wall:

5.                   levenloze zoon, Haarlem 21.01.1827.

 

Noten: |a| van der Wall (annonce collectie CBG).

 

[18] Ferdinand Cornelis Hinlopen, geb. Utrecht ca. 1803, predikant te Ubbergen (1830,1839), te Haarlem (1840,1849), emeritus (1870), rustend predikant (1886), overl. Beek (Ubbergen) 06.02.1890, z.v. Jacob Hinlopen en Henrietta Margaretha Wttewaal; tr. Utrecht 23.04.1828

[19] Dana Maria van Outhoorn, geb. Utrecht ca. 1803/1804, overl. Beek 29.10.1879, d.v. Jacob Louis van Outhoorn en Sara Helena van den Velden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Henriette Margaretha Hinlopen, geb. Utrecht 16.04.1830; volgt [9].

2.                   Helena Jacoba Louisa Alexandrina Hinlopen, geb. Beek ca. 1832, overl. Amersfoort 08.04.1917.

3.                   Ferdinand Cornelis Daniel Marie Hinlopen, geb. Ubbergen 25.04.1832, eerste luitenant (1857), tr. Deventer 10.09.1857 Christina Schimmelpenninck, geb. Deventer 08.07.1831, d.v. Gerrit Schimmelpenninck, koopman, en Antonia Catharina Schimmelpenninck.
Uit dit huwelijk: Ferdinanda Cornelia Hinlopen (1864-1922), tr. Willem Rauwenhoff (1864-1938), z.v. Lodewijk Willem Ernst Rauwenhoff en Francina Felicia Tobias.

4.                   Jacob Jelmer Jan Hinlopen, geb. Ubbergen 26.02.1833, overl. Beek (Ubbergen) 02.06.1833.

5.                   Louise Françoise Hinlopen, geb. Ubbergen 16.08.1834, overl. Arnhem 21.01.1891, tr. Ubbergen 21.04.1870 Marius Anne Nicolaas Rovers, geb. Franeker 06.05.1834, promotie Utrecht 06.12.1860, predikant (1870), overl. Utrecht 23.06.1898, z.v. Jacob Adolph Carel Rovers (1803-1874), promotie Utrecht 03.06.1824, hoogleraar Athenaeum Franeker (1826|a|-1843), hoogleraar Groningen (1843-1855), hoogleraar Utrecht (1855-1873), en Titia Johanna Clasina van Sippama.

6.                   Petronella Johanna Hinlopen, geb. Ubbergen 06.01.1836, overl. Lochem 12.12.1896, tr. Haarlem 26.06.1856 Boudewijn Cornelis Jacobus Mosselmans, geb. Zierikzee 20.12.1830, predikant (1856), emeritus predikant van de Remonstrantse Gemeente te Groningen, overl. Lochem 14.01.1911, z.v. Nicolaas Mattheus Mosselmans en Suzanna Johanna Boom.
     BCJM tr. 2e Lochem 22.03.1898 Anna Geertruida Bruinwold Riedel, geb. Saaksum (Oldehove) 13.06.1846, overl. Lochem 13.10.1907, d.v. Johannes Petrus Bruinwold Riedel, predikant, en Trijntje Bakker.

7.                   Emilia Jacoba Johanna Carolina Hinlopen, geb. Ubbergen 11.03.1837, overl. Beek (Ubbergen) 21.05.1909.

8.                   Petronella Anthonetta Maria Hinlopen, ook Petronella Antoinette Maria geb. Beek (Ubbergen) 05.08.1839, overl. Haarlem 16.03.1843.

9.                   Suzanna Antoinette Hinlopen, geb. Haarlem 29.12.1840, overl. Velp (Rheden) 07.02.1917, tr. 1e Haarlem 26.06.1867 Godefridus Ignatius Betz, geb. Breda 05.05.1824, wijnhandelaar, overl. (’s-Hertogenbosch) 17.06.1871, z.v. Johan Hendrik Betz, koopman, en Maria Molenbergh; tr. 2e Ubbergen 22.06.1876 Willem Jacob Arriëns, geb. Amsterdam 28.01.1839, kapitein infanterie (1876), overl. Velp (Rheden) 03.07.1923, z.v. Catharinus Wilhelm Pieter Arrieëns en Alida Arnolda Pelletier.
     GIB tr. 1e ’s-Hertogenbsoch 07.04.1863 Cornelia Maria Betz, geb. Wijchen 23.09.1833, overl. ’s-Hertogenbosch 14.02.1866, d.v. Johan George Betz en Ernestina Cornelia van Campen.

10.                Jakob Jelmer Hinlopen, geb. Haarlem 01.01.1842, overl. Haarlem 16.04.1843.

11.                Marie Hinlopen, geb. Haarlem 18.06.1843, overl. Haarlem 24.07.1843.

12.                Fransina Cornelia Maria Hinlopen, geb. Haarlem 15.08.1845, overl. Ubbergen 12.09.1915, tr. Ubbergen 15.04.1896 Hendrik Machlinus Anthonie de Kanter, geb. Dordrecht 16.01.1831, koopman (1861), fabrikant (1896), particulier (1893), overl. Beek (Ubbergen) 01.01.1893, z.v. Pieter Johannes de Kanter, pannensteenbakker, fabrikant, en Cornelia Vriesendorp.
     HMAdK tr. 1e Utrecht 07.08.1861 Maggelina Carolina Meenderink, geb. Mijdrecht ca. 1834, overl. Alpen 03.06.1865, d.v. Hendrik Albertus Meenderink, notaris, en Dirkje Wesselsz; tr. 2e Ubbergen 11.04.1867 Cornelia Adriana van Leeuwen, geb. Beek (Ubbergen) 18.08.1843, overl. Beek (Ubbergen) 31.07.1878, d.v. Paulus Theodorus Marius van Leeuwen, predikant, en Cornelia Adriana Bredero; uit dit huwelijk: Cornelis Machlinus de Kanter, tr. Ubbergen 10.05.1893 Maria Henriette Betz, d.v. Godefridus Ignatius Betz en Suzanna Antonetta Hinlopen.

13.                Cornelia Jakoba Maria Petronella Adriana Hinlopen, geb. Haarlem 28.06.1849, overl. Haarlem 27.02.1850.

 

Noten: |a| KB 20.07.1826 (Algemene Konst- en Letterbode, no.42, 29.09.1826).

 

[20] Jan Hendrik Rauwenhoff, geb. Amsterdam 11.06.1799, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 19.06.1799, overl. Amsterdam 11.09.1833, z.v. Nicolaas Willem Rauwenhoff en Hendrina Petronella Meijnts; tr. ’s-Hertogenbosch 01.10.1825

[21] Anna van Heurn, geb. ’s-Hertogenbosch 21.06.1798, overl. Tongeren (Epe) 07.09.1875|a|, d.v. Lodewijk Willem Ernest van Heurn (1771-1845) en Petronella Johanna Ackersdijck; tr. 2e Haarlem 23.01.1845|b| Frederik Charles Clemens le Chevalier, geb. Kopenhagen 22.10.1801, kantoorbediende (1825), koopman (1845), overl. Amsterdam 30.01.1881, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren) 04.02.1881, z.v. François le Chevalier, koopman, en Marie Louise Eschauzier.
     FCClC tr. 1e Amsterdam 01.12.1825 Jeanne Dorothée de la Fontaine Schluiter, geb. Amsterdam 17.10.1801, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 29.11.1801, overl. voor 1845, d.v. Jean Philippe de la Fontaine Schluiter, koopman, en Ida Judith van Wijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nikolaas Willem Pieter Rauwenhoff, geb. Amsterdam 06.07.1826, promotie Utrecht 21.06.1853, hoogleraar Utrecht (1871-1896), lid KNAW 1863, RNL 1877, overl. Utrecht 17.12.1909, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren) 21.12.1909, tr. Arnhem 18.07.1872 Anna Paulina Koopmans, geb. Maastricht 29.01.1832, overl. Bad Godesberg 04.11.1890, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren) 11.11.1890, d.v. Dirk Koopmans en Johanna Broes.

2.                   Lodewijk Willem Ernst Rauwenhoff, geb. Amsterdam 27.07.1828; volgt [10].

3.                   Albert Rauwenhoff, geb. Amsterdam 02.01.1830, overl. Amsterdam 28.11.1831 (akte).

4.                   Anna Petronella Johanna Rauwenhoff, geb. Amsterdam 04.08.1831 (akte), overl. Arnhem 09.11.1901, begr. Tongeren (Familiebpl. Landgoed Tongeren) 13.11.1904.

5.                   Frans Rauwenhoff, geb. Amsterdam 12.02.1833, student theodologie Leiden 28.12.1851, overl. Rotterdam 22.12.1867.

 

Bronnen: de.wikipedia (NWPR).

Noten: |a| e.v. Charles Frederic Clement le Chevalier (overl.akte Epe 1875 no.161); |b| bruidegom ook Charles Frederic Clemens le Chevalier (huw.akte Haarlem 1845 no.4).

 

[22] Willem Tobias, geb. ca. 1789, handelaar (1813), fabrikeur (1814), secretaris van de stad Zwolle (1816,1830), stedelijke ontvanger (1832,1834), stadsthesaurier (1841,1848), landeigenaar (1853,1860), overl. Haerst (Zwollerkerspel) 01.09.1867, z.v. Herman Antonij Tobias en Catharina Thomassen à Thuessink; otr. Zwolle 08.12.1810

[23] Johanna Cornelia Metelerkamp, geb. Zwolle ca. 1790, overl. Zwolle 16.04.1867, d.v. Johannes Jacobus Metelerkamp en Johanna Maria Gallas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Herman Antonij Tobias, geb. Zwolle 31.05.1813, gep. kolonel (1880), overl. Zwolle 29.01.1880.

2.                   Johanna Maria Tobias, geb. Zwolle 03.12.1814, overl. Ittersum (Zwollerkerspel) 03.10.1875, tr. Zwolle 24.06.1841 Willem Peter Hubert, geb. Zwolle 29.12.1806, procureur (1841), z.v. Joan Everwijn Hubert, raadsheer, en Barbara Hendrika Klopman.

3.                   Joan Hendrik Tobias, geb. Zwolle 06.01.1816, assistent-resident te Amboina (-1856), resident van Ternate (1856-1857), resident van Riouw (1857-1864), resident van Madoera (1864-1867), resident van Solo (1867-1871), pensioen 1873, gep. Oost-Indisch hoofdambtenaar (1880), RNL 1860, tr. Serang (Bantam, Java), 29.10.1845 Frederika Wilhelmina Constantiena Stralendorff.

4.                   Joost Pieter Tobias, geb. Zwolle 07.03.1817, koopman (1860), overl. Haerst (Zwollerkerspel) 07.06.1893, tr. Zwolle 15.08.1860 Hermanna Egberdiena Gomarus, geb. Zwolle 10.09.1828, overl. Haerst (Zwollerkerspel) 06.09.1897, d.v. Nicolaas Franciscus Gomarus, koopman, en Alijda Barbara van der Made.

5.                   Johanna Jacoba Tobias, geb. Zwolle 17.08.1818, overl. Apeldoorn 24.06.1890, tr. Zwolle 31.10.1839 Ritske Doeke Smeding, geb. Leeuwarden 29.01.1804, overl. Leeuwarden 24.02.1885, z.v. Harmanus Smeding en Helena Aletta Siderius (ca.1801-1841).

6.                   Rutger Alexander Wilhelm Tobias, geb. Zwolle 16.04.1820, tweede stuurman, overl. ‘aan boord van het Nederlandsch particulier barkschip ‘Castor’ liggende ter rede van’ Batavia 02.03.1846|a|.

7.                   Catharina Magdalena Tobias, geb. Zwolle 06.08.1822, overl. Zwolle 27.08.1874, tr. Zwolle 24.05.1848 Jacob Lijdias baron van Reede, geb. Utrecht 26.08.1821, advocaat (1848), inspecteur der jacht en visserij (1857), overl. Zwolle 10.01.1875, z.v. Johan Frederik baron van Reede (ca.1800-1842) en Helena Debora de Joncheere (ca.1800-1873).

8.                   Catharina Elisabeth Tobias, geb. Zwolle 01.08.1825, overl. Zwolle 15.01.1895, tr. Zwollerkerspel 01.08.1853 Johan Frederik baron van Reede, geb. Utrecht 06.08.1820, advocaat (1853,1856), overl. Zwolle 14.04.1856, z.v. Johan Frederik baron van Reede (ca.1800-1842) en Helena Debora de Joncheere (ca.1800-1873.

9.                   Felix Balthasar Christian Tobias, geb. Zwolle 21.02.1828, overl. Zwolle 11.09.1828.

10.                Francina Felicia Tobias, geb. Zwolle 03.09.1830; volgt [11].

11.                Willem Cornelis Tobias, geb. Zwolle 18.02.1832, overl. Zwolle 30.03.1850.

12.                Philip Frantz Tobias, geb. Zwolle 04.08.1834.

 

Noten: |a| overl.akte Zwolle 31.12.1848 no.447.

 

[24] Idman.

[25]

 

[26]

[27]

 

[28] Alfthau.

[29]

 

[30]

[31]

 


Bijlage A

 

[32] Bartel Willem van der Vlugt, geb. 28.12.1763, fabriquant (1813), koopman (1815), lid gemeenteraad Haarlem (1822,1827), overl. Haarlem 10.08.1839|b|; otr. 2e Haarlem 06.02.1799 Hermina Pluijm, geb. 22.09.1770, overl. Haarlem 05.06.1837|a|; tr. 1e ca. 1787

[33] Gezina Scheltinga, geb. ca. 1766, overl. (‘na eene langduurige en uitteerende ziekte’) Haarlem 27.06.1798.

Uit het huwelijk van der Vlugt-Scheltinga:

1.                   Willem van der Vlugt, geb. Haarlem ca. 1787/1788; volgt [16].

2.                   Kind van der Vlugt.

Uit dit huwelijk:

3.                   Gezina Wilhelmina van der Vlugt, geb. Haarlem ca. 1801, overl. Haarlem 29.03.1865, tr. Haarlem 01.06.1827 Carl Gottfried Voorhelm Schneevogt, geb. Haarlem ca. 1802, bloemist, overl. Haarlem 24.10.1877, z.v. George Voorhelm Schneevogt, president van de rechtbank van koophandel (1827), en Johanna Louise Hohnfeldt.

4.                   Vincent van der Vlugt, geb. Haarlem ca. 1802, overl. Haarlem 10.0.2.1867, tr. Dordrecht 05.10.1826 Matthea Jacoba Karsseboom, geb. Dordrecht ca. 1805, overl. Haarlem 13.06.1885, d.v. Cornelis Pieter Karsseboom en Begram.

5.                  Barendina Jacoba van der Vlugt, geb. Haarlem 09.08.1813, overl. Haarlem 23.09.1893, tr. Haarlem 26.05.1842 Pieter Fiers (Smeding), geb. Haarlem ca. 1802, lid Hof van Justitie te Suriname (1827), rechterlijk ambtenaar in de Nederlandsche West-Indische bezittingen (1842), RNL, overl. Haarlem 16.09.1859, z.v. Floris Pieter Fiers en Elizabeth Catharina Trioen.
     PF tr. 1e Amsterdam 23.03.1827 Marie Jeanne Verwaijen, geb. Stobrok (Martinique) ca. 1791, overl. voor 1842, d.v. Jean Verwaijen en Ursulle Virber.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Haarlem 1837); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Haarlem 1839).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren