Nicolaas Anthony Johannes Voorhoeve (1894-1965)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien augustus 2021)

 


 

[1] Nicolaas Anthony Johannes Voorhoeve, geb. ’s-Gravenhage 11.11.1894, ingenieur elektrotechniek, promotie Delft 11.12.1930|a|, lid bibiotheekcommissie TH Eindhoven (19.04.1956-), waarnemend bibliothecaris TH Eindhoven (01.12.1956-31.12.1958), overl. Eindhoven 03.06.1965, begr. Eindhoven (Bpl. Oude Toren te Woensel) 08.06.1965, tr. ’s-Gravenhage 12.09.1922 Alida Lucia Voorhoeve, geb. ’s-Gravenhage 07.10.1902, d.v. Herman Voorhoeve (1871-1929), bloemist, en Hillegonda Maria Laarman (1874-1956). 
 

Noten: |a| proefschrift: Spanningsregeling van electrische machines door ontladingsbuizen; promotoren: C. Feldmann (1867-1941) en G.J. Elias.

 
[2] Nicolaas Anthony Johannes Voorhoeve, geb. Rotterdam 09.12.1854, geneesheer, promotie Leiden 19.02.1880|c|, arts, overl. ’s-Gravenhage 28.10.1922, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl.)  01.11.1922, tr. Elberfeld 21.09.1881|e|
[3] Emilie Brockhaus, geb. Elberfeld 30.09.1857, overl. Oudenrijn (Homoeopathisch Ziekenhuis) 01.02.1941|a|, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. a/d Kerkhoflaan) 05.02.1941

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Nicolaas Voorhoeve, geb. ’s-Gravenhage 19.07.1882, promotie Leiden 17.06.1910|d|, arts, geneesheer-directeur van het Homoeopathisch Ziekenhuis te Oudenrijn (1915-na1940), overl. Oudenrijn 07.03.1951, tr. Heemstede 02.10.1914 Henriette Maria Bender, geb. Leiden 09.09.1890, overl. na 1922, d.v. Jan Christiaan Bender, pianomaker (1890), koopman (1914), en Susanna Dorothea Mieg.

2.                   Carl Theodoor Voorhoeve, geb. ’s-Gravenhage 30.11.1883, apotheker, overl. Doorn 14.02.1969, tr. 1e Noordwijk 09.05.1917 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 24.06.1924, ingeschr. Noordwijk 28.08.1924) Wilhelmina Cornelia Korpershoek, geb. Leiden 22.02.1890, d.v. Johannes Korpershoek, koopman, en Wilhelmina Dee; tr. 2e Jacoba Voorhoeve, overl. na 1969.

3.                   Gerard Cornelis Voorhoeve, geb. ’s-Gravenhage 13.06.1885, overl. ’s-Gravenhage 01.01.1888.

4.                   Paul Voorhoeve, geb. ’s-Gravenhage 25.02.1887, overl. ’s-Gravenhage 11.07.1912|b|.

5.                   Anna Voorhoeve, Annie, geb. ’s-Gravenhage 31.01.1889, overl. na 1922.

6.                   Emilie Voorhoeve, Mimy, geb. ’s-Gravenhage 08.05.1891, overl. na 1922.

7.                   Nicolaas Anthony Johannes Voorhoeve, geb. ’s-Gravenhage 11.11.1894; volgt [1].

8.                   Cornelia Voorhoeve, geb. ’s-Gravenhage 20.11.1898, tr. ’s-Gravenhage 19.08.1921 Jacques Rodolphe Everard Favarger, geb. Versoix|f| ca. 1894, chocoladefabrikant, z.v. Jacques Samuel Favarger en Emma Brockhaus

 

Noten: |a| vader Carl Friedrich Wilhelm, ook overl.akte Wassenaar 1941 no.54; |b| ook overl.akte Oegstgeest 1912 no.62; |c| proefschrift: Over het ontstaan der zoogenaamde fibrine-cylinders; |d| proefschrift: De physiologische en pathologische beteekenis der darmflora; |e| huw.akte ’s-Gravenhage 27.04.1882 no.264 (ingeschreven extract, vertaald uit de Hoogduitsche taal, bruidegom Nicolaus Anton Johann); |f| kanton Genève, Zwitserland.

 

[4] Jacob Voorhoeve, geb. Rotterdam 17.12.1811, koopman (1864,1872), commissionair in effecten (1873), overl. Rotterdam 19.01.1881, tr. Rotterdam 18.05.1836

[5] Anna Dooremans, ged. Rotterdam 28.03.1811, overl. Rotterdam 31.12.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanus Cornelis Voorhoeve, geb. Rotterdam 10.02.1837, reizend predikant (1863), evangelist (1873), uitgever (1888), boekhandelaar (1895), uitgever van tijdschriften (1896), uitgever van geschriften (1901), overl. ’s-Gravenhage 21.08.1901, tr. Dusseldorf 26.11.1863|g| Sophie Katharina Hermina Linde, geb. Aschaffenburg|f| ca. 1842, overl. Zwolle 03.08.1901|d|, d.v. Anton Linde en Johanna Herrmann.
Uit dit huwelijk:

a.         Herman Voorhoeve, geb. Rotterdam 26.04.1871, bloemist, overl. Wassenaar 28.12.1929, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 31.12.1929, tr. ’s-Gravenhage 20.11.1896 Hillegonda Maria Laarman, geb. Wassenaar 08.10.1874, overl. ’s-Gravenhage 28.12.1956, d.v. Adrianus Laarman en Alida Lucia Doesburg; uit dit huwelijk: Alida Lucia Voorhoeve (1902-).

b.        Johannes Nicolaas Voorhoeve (1873-1948), tr. Rotterdam 25.09.1902 Elizabeth van Oordt (1877-), d.v. Cornelis Theodoor Johan van Oordt en Anna Voorhoeve (1843-1915); levensbericht JNV: nl.wikipedia

2.                   Gerrit Cornelis Voorhoeve, geb. Rotterdam 07.09.1838, militair (1857).

3.                   Adriana Catharina Voorhoeve, geb. Rotterdam 18.12.1840, overl. Heemstede 13.10.1923, tr. Rotterdam 02.08.1878 George Pieter Bronkhorst, geb. Amsterdam 10.03.1831, drogist, overl. Haarlem 21.12.1911|c|, z.v. Johannes Arnoldus Bronkhorst, winkelier, en Caroline Luise Zeitlinger.
     GPB tr. 1e Amsterdam 27.06.1861 Neeltje Dekker, geb. Zaandijk ca. 1811, overl. Zaandam 12.05.1876, d.v. Pieter Dekker, koopman, en Neeltje Man.
     ND tr. 1e Zaandijk
12.05.1839 Theunis Bon, ook Teunis, geb. Zaandam ca. 1803, vrachtschipper, overl. Zaandam 12.11.18581, z.v. Cornelis Theunisz Bon en Grietje Zemel.

4.                   Anna Voorhoeve, geb. Rotterdam 18.01.1843, overl. Rotterdam 10.10.1915, tr. Rotterdam 27.06.1876 Cornelis Theodoor Johan van Oordt, geb. Rotterdam 12.04.1845, overl. Rotterdam 02.11.1879, z.v. Hendrik van Oordt en Elizabeth van der Houven.
Uit dit huwelijk: Elizabeth van Oordt (1877-), tr. Rotterdam 25.09.1920 Johannes Nicolaas Voorhoeve (1873-1948), z.v. Hermanus Cornelis Voorhoeve (1837-1901) en Sophie Katharina Hermina Linde.

5.                   Johannes Marinus Voorhoeve, geb. Rotterdam 27.08.1844, makelaar in assurantiën (1870,1873), makelaar (1881), overl. 26.03.1922, begr. Rotterdam (Bpl. Crooswijk 29.03.1922), tr. Den Helder 14.06.1870 Elsje Johanna Gerarda Petronella Tichelman, geb. Medemblik ca. 1847, d.v. Gerardus Tichelman, ontvanger der kanaal- en havengelden, en Elsje Johanna Schadee.

6.                   Anna Jacoba Voorhoeve, geb. Rotterdam 14.01.1847, overl. ’s-Gravenhage 09.12.1927, tr. Rotterdam 29.06.1876 Cornelis Hermanus Voorhoeve, geb. Rotterdam 27.03.1853, boekdrukker en uitgever, overl. ’s-Gravenhage 13.04.1901, z.v. Hendrik Willem Adriaan Voorhoeve (1822-) en Henrietta Margaretha van Oordt.

7.                   Jacob Voorhoeve, geb. Rotterdam 05.01.1849, koopman (1872), commissionair in effecten (1873), overl. Rotterdam 29.10.1902, tr. 1e Keulen 01.10.1872|e| Hermine Sophia Franziska Linde, geb. Aschaffenburg xx.03.1849, overl. Rotterdam 18.08.1874, d.v. Anton Linde en Johanne Hermina Herrmanns; tr. 2e Haiger|b| 01.03.1881|a| Hedwig Weiss, geb. Haiger 12.05.1860, overl. Apeldoorn 24.09.1946, d.v. Philipp Carl Wilhelm Weiss, lijmfabrikant, en Wilhelmine Sophie Vollpracht.

8.                   Lena Voorhoeve, geb. Rotterdam 19.09.1850, overl. Elberfeld 27.05.1901, tr. Rotterdam 19.08.1873 Ernst Brockhaus (ca.1849-1915), z.v. Carl Brockhaus en Emilie Löwen.

9.                   Cornelia Voorhoeve, geb. Rotterdam 18.01.1853, overl. Oudenrijn 20.03.1926.

10.                Nicolaas Anthony Johannes Voorhoeve, geb. Rotterdam 09.12.1854; volgt [2].

 

Noten: |a| huw.akte Rotterdam 20.05.1881 fol.c035v (ingeschreven extract, vertaald uit de Hoogduitsche taal); |b| nu in Lahn-Dill-Kreis, Bundesland Hessen; |c| per abuis overledene ‘vroeger gehuwd geweest met Neeltje Bon’ (overl.akte Haarlem 1911 no.1040); |d| overledene Sophia Catharina, ook overl.akte ’s-Gravenhage 1901 no.2395; |e| huw.akte Rotterdam 31.12.1872 fol.g43 (ingeschreven extract, vertaald uit de Hoogduitsche taal); |f| Bundesland Bayern; |g| huw.akte Rotterdam 21.10.1864 fol.e21 (ingeschreven extract, vertaald uit de Hoogduitsche taal, bruidegom Hermann Cornelius).

 

[6] Carl Brockhaus, geb. ca. 1822, godsdienstleraar (1873), uitgever (1881), overl. Elberfeld 09.05.1899, tr.

[7] Emilie Löwen, geb. ca. 1829, overl. Elberfeld 26.12.1911|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ernst Brockhaus, geb. Breckerfeld|b| ca. 1849, koopman, overl. Wiesenthal|c| 04.06.1915, tr. Rotterdam 19.08.1873 Lena Voorhoeve (1850-1901), d.v. Jacob Voorhoeve en Anna Dooremans.

2.                   * Rudolph Brockhaus, geb. ca. 1856, letterkundig schrijver (1881), godsdienst dissident (1881).

3.                   Emilie Brockhaus, geb. Elberfeld 30.09.1857; volgt [3].

4.                   Anna Brockhaus, overl. Elberfeld 23.05.1898.

 

Noten: |a| Frau Wittwe Carl Brockhaus (annonce collectie CBG); |b| nu in Ennepe-Ruhr-Kreis, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| w.s. nu in Stadtteil Herrenstrunden, Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[8] Hermanus Cornelis Voorhoeve, ged. Rotterdam 27.02.1787, commissionair (1811), koopman (1824), overl. Rotterdam 11.05.1824, otr. Rotterdam (stadstrouw) 27.04.1810, tr. Rotterdam 13.05.1810

[9] Adriana Catharina van Rossem, ged. Pijnacker 26.06.1786, overl. Rotterdam 12.04.1835.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Voorhoeve, geb. Rotterdam 17.12.1811|d|; volgt [4].

2.                   Adriana Maria Voorhoeve, geb. Rotterdam 17.06.1813, overl. Rotterdam 22.03.1830.

3.                   Johannes Marinus Voorhoeve, geb. Rotterdam 07.01.1815, overl. Rotterdam 16.01.1841, tr. Rotterdam 27.06.1839 Adriana Hendrika Kolff, geb. Rotterdam 05.01.1814, overl. Middelharnis 20.01.1876, d.v. Cornelis Geertruijus Kolff en Hermina Emerentia Hollertt.
     AHK tr. 2e Rotterdam 11.05.1848 Gualtherus Constantinus Marius Kolff, geb. Middelharnis 09.02.1819, overl. Rotterdam 18.12.1890, z.v. Cornelis Kolff en Hermina Johanna Kolff.
    GCMK tr. 1e Middelharnis 20.04.1840 Elizabeth van Weel, geb. Middelharnis 20.04.1817, overl. Middelharnis 20.11.1846, d.v. Arend Anthonijsz van Weel en Jannetje van den Tol; tr. 3e Rotterdam 03.05.1877 Alida Jacoba Kolff, geb. Rotterdam 28.01.1829, overl. Rotterdam 16.04.1911, d.v. Cornelis Geertruijus Kolff en Hermina Emerentia Hollert.

4.                   Cornelia Voorhoeve, geb. Rotterdam 08.08.1816, overl. Rotterdam 21.04.1890.

5.                   Hermanus Cornelis Voorhoeve, geb. Rotterdam 04.03.1818, overl. Utrecht 29.08.1903, tr. Utrecht 25.10.1842 Anna Christiana Francken, geb. Muiden ca. 1819, overl. Utrecht 18.08.1903, d.v. Ahasueros Francken (ca.1791-1857), predikant te Utrecht (1842), en Catharina Geertruijda van Rossem (ca.1792-1867).

6.                   Adriana Catharina Cornelia Voorhoeve, geb. Rotterdam 08.06.1819, overl. Leiden 25.10.1912, tr. 1e Rotterdam 13.08.1845 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 04.09.1852) William Henry Cullen, geb. Zierikzee 08.07.1814, koopman, z.v. James Cullen en Margriet Siffre Botcher; tr. 2e Rotterdam 07.09.1854 Jan Daniel Siegmund, geb. Amsterdam 12.07.1822, z.v. Jan Daniel Siegmund en Anna Maria Rooth; tr. 3e Rotterdam 08.02.1872 Willem van der Plas, geb. Katwijk aan Zee ca. 1812, overl. Leiden 12.02.1902, z.v. Cornelis van der Plas en Aaltje van Duijn.
  WvdP tr. 1e Katwijk 28.07.1842 Jannetje van der Marel, geb. Katwijk aan Zee ca. 1821, d.v. Maarten van der Marel en Lijdia Zwanenburg.
– Het ouderpaar Van der Marel-Zwanenburg vormt tevens de kwartieren [16]/[17] in de Kwartierstaat Leendert Cornelis van der Marel (1923-2003), hoogleraar Twente.

7.                   Jacob Anthonij Cornelis Voorhoeve, geb. Rotterdam 06.01.1821, overl. Rotterdam 15.03.1904, tr. Rotterdam 16.05.1855 Catharina Geertruida Hugenholtz, geb. Rotterdam 06.07.1831, overl. Rotterdam 10.10.1908, d.v. Petrus Hermannus Hugenholtz en Catharina Christina van Affelen.

8.                   Hendrik Willem Adriaan Voorhoeve, geb. Rotterdam 05.07.1822, overl. Pau|b| 26.12.1864|a|, tr. Rotterdam 04.06.1851 Henriette Margaretha van Oordt, geb. Rotterdam 28.08.1829, overl. Pau 16.02.1893, d.v. Hendrik van Oordt en Margaretha Lambert.
Uit dit huwelijk: Cornelis Hermanus Voorhoeve, geb. Rotterdam 27.03.1853, boekdrukker en uitgever, overl. ’s-Gravenhage 13.04.1901, tr. Rotterdam 29.06.1876 Anna Jacoba Voorhoeve (1847-1927), d.v. Jacob Voorhoeve en Anna Dooremans; uit dit huwelijk: Nicolaas Voorhoeve, geb. ’s-Gravenhage 15.01.1879, promotie Amsterdam UvA 03.07.1912|c|, hoogleraar Amsterdam UvA (1926-1927), overl. Amsterdam 08.08.1927.

9.                   Margaretha Voorhoeve, geb. Rotterdam 16.10.1823, overl. Rotterdam 17.03.1824.

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 30.01.1865 fol.a092; |b| département Pyrénées-Atlantiques (64); |c| proefschrift: Bijdragen tot de kennis der kalkstofwisseling; promotor: P.K. Pel (1852-1919); |d| vader Voorhoeven.

 

[10] Gerrit Dooremans, geb. Rotterdam xx.02.1763, winkelier (1813), overl. Rotterdam 17.01.1825, otr. Rotterdam (ndg) 19.05.1793, tr. Rotterdam 04.06.1793

[11] Anna Fonteijn, ged. Rotterdam 14.03.1773, overl. Rotterdam 25.04.1834.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert Dooremans, ged. Rotterdam 23.11.1794, overl. Rotterdam 28.01.1859, tr. Rotterdam 26.04.1820 Maria Johanna Dooremans, ged. Rotterdam 03.04.1800, overl. Rotterdam 14.09.1859, d.v. Willem Dooremans en Anna Maria Kieneker.

2.                   Lena Dooremans, geb. Rotterdam xx.12.1796, overl. Rotterdam 18.10.1858, tr. Rotterdam 26.05.1841 Adrianus Burkens, geb. Nijmegen ca. 1782, overl. Kralingen 12.12.1847, z.v. Jan Burkens en Johanna van Terlet.
   AB tr. 1e Kralingen 14.03.1802 Neeltje Sieburger, overl. Kralingen 20.02.1831, d.v. Hermanus Sieburger en Johanna van der Wilg.

3.                   Sara Dooremans, ged. Rotterdam (Oosterkerk) 17.02.1799, overl. Rotterdam 11.08.1856.

4.                   Johanna Dooremans, ged. Rotterdam 22.02.1801|a|.

5.                   Jacoba Dooremans, ged. Rotterdam 25.03.1802, overl. Rotterdam 28.06.1884.

6.                   Cornelus Walraat Dooremans, ook Cornelis Walraad, ged. Rotterdam 13.10.1803, overl. Rotterdam 25.10.1831.

7.                   Jacobus Willem Dooremans, ged. Rotterdam 12.12.1805.

8.                   Gerrit Simon Dooremans, ged. Rotterdam 17.10.1809.

9.                   Willem Pieter Dassij Dooremans, ged. Rotterdam 04.02.1810.

10.               Anna Dooremans, ged. Rotterdam 28.03.1811; volgt [5].

11.               Gerardina Maria Wilhelmina Dooremans, geb. Rotterdam 10.07.1812, overl. Rotterdam 12.07.1891, tr. Rotterdam 08.08.1838 Nicolaas Anthony Johannes Veltman, geb. Rotterdam xx.08.1808, overl. Rotterdam 24.11.1850, z.v. Dirk Veltman en Helena Johanna Houwens.

 

Noten: |a| get. Lena van der Held {oma}.

 

[12] Brockhaus

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Carl Brockhaus, geb. ca. 1822; volgt [6].

 

[14] Löwen

[15] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Emilie Löwen, geb. ca. 1829; volgt [7].

 

[16] Jacob Voorhoeve, ged. Rotterdam 21.07.1743, overl. Rotterdam 27.12.1821, z.v. Jacob Voorhoeve en Antonia Hovendaal (zie Bijlage A); otr. Rotterdam (ndg) 24.10.1784, tr. Rotterdam 07.11.1784

[17] Johanna Maria van Reijn, ged. Rotterdam 03.02.1761, overl. Overschie 22.10.1815|a|, d.v. Hermanus van Reijn en Cornelia Meijer.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Jacob Anthonij Voorhoeven, ook Voorhoeve, ged. Rotterdam 08.11.1785, overl. Rotterdam 24.12.1833, tr. Rotterdam 09.11.1814 Dina Burgerhout, ged. Rotterdam 13.12.1789, overl. Rotterdam 09.02.1831, d.v. Pieter Burgerhout en Anna Dorothea Husing.
Uit dit huwelijk: Jacob Voorhoeve, geb. Rotterdam 20.05.1816, overl. Rotterdam 29.04.1896, tr. Rotterdam 10.11.1841 Elizabeth Scheij, geb. Rotterdam 28.09.1817, overl. Rotterdam 12.11.1883, d.v. Hendrik Adrianus Janszn Scheij en Paulina Hermina van Velthuijsen; uit dit huwelijk: Jacob Anthonij Voorhoeve, geb. Rotterdam 20.05.1847, overl. Oosterbeek (Renkum) 30.07.1923, tr. Rotterdam 25.09.1873 Johanna de Lange, geb. Rotterdam 04.07.1848, overl. Rotterdam 01.03.1886, d.v. Samuel de Lange en Johanna Molijn; uit dit huwelijk: Jacob Johan Voorhoeve, geb. Rotterdam 20.03.1877, promotie Amsterdam UvA 26.03.1917|b|, overl. Amsterdam 10.05.1955.

3.                   Hermanus Cornelis Voorhoeven, ged. Rotterdam 27.02.1787 (later Voorhoeve); volgt [8].

4.                   Abraham Voorhoeven, ged. Rotterdam 16.09.1788.

5.                   Cornelia Voorhoeve, ged. Rotterdam 09.02.1790.

6.                   ongedoopt kind, begr. Rotterdam (Grote Kerk) 14.09.1792.

7.                  

 

Noten: |a| e.v. Voorhoeven (overl.akte Overschie 1815 no.43); |b| proefschrift: Over den bouw van de kleine hersenen der Plagiostomen; promotor: L. Bolk (1866-1930).

 

[18] Cornelis van Rossem, geb. Rotterdam ca. 1753/1755, predikant te Pijnacker (1782,1789) en Muiden (1790,1795), overl. Muiden 01.02.1818|b|, otr. Pijnacker 26.05.1782, otr. Rotterdam 26.05.1782, tr. Rotterdam 14.06.1782

[19] Adriana Maria van Oordt, geb. Rotterdam ca. 1754, overl. Muiden 22.12.1820|c|.

– Er is een Cornelis van Rossem, ged. Rotterdam 29.12.1754 (z.v. Adriaan van Rossem en Neeltje Koren).
– Er is een Adriana Maria van Oort, ged. Rotterdam 28.02.1755 (d.v. Hendrik van Oort en Willemina van Charente).

Voorkind:

1.                   Adriaan Cornelis van Rossem, ged. Pijnacker 13.03.1782, koopman (1818,1820), overl. Rotterdam 13.01.1859.

Uit dit huwelijk:

2.                   Hendrik Willem van Rossem, geb. Pijnacker 21.10.1784, medicinae doctor, tr. Amsterdam 23.05.1814 Adriana van Harpen, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 10.06.1792, d.v. Adrianus Lodewijk van Harpen, makelaar, en Bregje Kuijper.

3.                   Adriana Catharina van Rossem, ged. Pijnacker 26.06.1786; volgt [9].

4.                   Johanna Cornelia van Rossem, ged. Pijnacker 04.07.1788, overl. Weesp 15.01.1864, tr. Alexander Mattheus van Dockum, geb. Driel ca. 1785, overl. Weesp 30.07.1861, z.v. Dirk van Rossum en Cornelia Elisabeth Ghijben.

5.                   Willem van Rossem, geb. Muiden ca. 1790, overl. Rotterdam 21.04.1853, otr. Rotterdam (stadstrouw) 19.05.1810, tr. 1e Rotterdam 04.06.1810 Alida Geertruid Kolff, geb. Rotterdam xx.10.1789, overl. Rotterdam 31.12.1831, d.v. Eliza Kolff en Jacoba van Zwijndregt; tr. 2e Rotterdam 30.05.1838 Maria Ledeboer, ged. Rotterdam (Oosterkerk) 10.02.1805, overl. Rotterdam 10.02.1841, d.v. Bernardus Ledeboer en Anna Christina van den Ende.

6.                   Catharina Geertruida van Rossem, geb. Muiden ca. 1792, overl. Utrecht 29.12.1867, tr. Muiden 23.10.1818 Ahasueros Francken, geb. Nijmegen ca. 1791, predikant te Utrecht (1842), overl. Doorn 29.07.1857, z.v. Walraven Francken en Anna Christiana van Goor.
Uit dit huwelijk: Anna Christiana Francken (ca.1819-1903), tr. Utrecht 25.10.1842 Hermanus Cornelis Voorhoeve (1818-1903), z.v. Hermanus Cornelis Voorhoeve en Adriana Cornelia van Rossem.

7.                   Henriette Jacoba van Rossem, geb. ca. 1794, overl. Elst 28.02.1863, tr. Muiden 19.05.1820 Nicolaas Gerrit Francken, geb. ca. 1788, advocaat en notaris, overl. Elst 29.07.1853, z.v. Walraven Francken, collecteur loterij, en Anna Christiana van Goor.

8.                   Petrus van Rossem, geb. Muiden xx.08.1795, overl. Rotterdam 17.09.1868, tr. Rotterdam 20.09.1820 Sara Schadee, ged. Rotterdam 11.01.1795|a|, overl. Rotterdam 10.01.1875, d.v. Hermannus Adrianus Schadee en Maria Mees (1763-1816).

 

Noten: |a| doopgetuigen Rudolf Mees (1728-1811) en Sara Lelijveld (1734-1823) {opa en oma}; |b| oud 63 jaar, geen ouders vermeld (overl.akte Muiden 1818 no.2); |c| oud 66 jaar, geen ouders vermeld (overl.akte Muiden 1820 no.36).

 

[20] Leendert Dooremans, tr.

[21] Sara Walraat.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Gerrit Dooremans, geb. Rotterdam xx.02.1763; volgt [10].

3.                  

 

[22] Jacobus Fonteijn, geb. Sluis ca. 1740, schipper op Gouda, overl. Rotterdam 30.07.1813|b|, z.v. Jacobus Machielse Fonteijn en NN; otr. 2e Rotterdam 04.06.1803 (att. naar Middelburg 20.06.1803) Elizabeth van Baalen, overl. Rotterdam 04.04.1804, begr. Rotterdam (Grote kerk) 06.04.1805; otr. 3e Rotterdam 22.02.1808 (att. naar Middelburg 13.03.1808) Clasina Anna van Otter, overl. Rotterdam 30.06.1824, d.v. Arie van Otter en Maria van Meeten; otr. Rotterdam 07.10.1764, tr. Rotterdam 25.10.1764

[23] Lena van der Helt, geb. Schoonhoven, doopgetuige Rotterdam 22.02.1801, begr. Rotterdam (Grote kerk) 04.11.1801.
     EvB tr. 1e NN, overl. voor 1803.

     CAvO tr. 1e voor 1796 Johannes Pieter van Casteleijn, overl. voor 1808.

Uit het huwelijk Fonteijn-van der Helt (moeder ook van der Heldt, twee meerderjarige kinderen in 1801):

1.                   Jacobus Fonteijn, ged. Rotterdam 25.08.1765, w.s. jonggestorven.

2.                   Jacobus Fonteijn, ged. Rotterdam 23.07.1767, winkelier (1813).

3.                   Anna Fonteijn, ged. Rotterdam 14.03.1773; volgt [11].

Uit het huwelijk Fonteijn-van Otter:

4.                   Arie Fonteijn, ged. Rotterdam 06.01.1811, overl. Rotterdam 27.06.1850.

 

Noten: |b| ‘wiens moeder welker naam aan de declaranten is onbekend’ (overl.akte Rotterdam 1813 fol.B193v).

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


Bijlage A

 

[32] Jacob Voorhoeven, geb. Dordrecht 1705, doopgetuige Rotterdam 24.07.1768 en 18.12.1768, ‘commecarus van Gentseveer, keurmeester van de Hammekeure’, begr. Rotterdam (Grote Kerk) 30.12.1784|a|, otr. Rotterdam 17.07.1735, tr. Rotterdam 31.07.1735

[33] Anthonia Hovendaal, geb. Rotterdam 1705, doopgetuige Rotterdam 24.07.1768 en 18.12.1768, begr. Rotterdam (Grote Kerk) 11.01.1783|b|.

Uit dit huwelijk (vader ook Verhoeven/Voorhoeve, moeder ook Antonia, vier meerderjarige kinderen in 1783 en 1784):

1.                   Rebekka Voorhoeve, ged. Rotterdam 05.08.1736.

2.                   Abraham Voorhoeve, geb. Rotterdam 08.07.1738, ged. Rotterdam 10.07.1738, regent Burger-Weeshuis te Amsterdam, overl. Amsterdam 03.10.1801, begr. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 08.10.1801, otr. Rotterdam 05.01.1766, tr. Leiden 19.01.1766 Elisabeth Anthonia van Lelijveld (1738-1797).

3.                   Wijna Voorhoeve, ged. Rotterdam 07.09.1741, overl. Rotterdam 25.09.1822.

4.                   Jacob Voorhoeven, ged. Rotterdam 21.07.1743 (later Voorhoeve); volgt [16].

5.                   Elisabeth Verhoeven, ged. Rotterdam 16.04.1746.

6.                   Geertruijda Henderina Voorhoeve, ged. Rotterdam 18.02.1748.

 

Noten: |a| overledene Voerhoeven (transcriptie wiewaswie); |b| overledene Hovendael, e.v. Voorhoeven (transcriptie wiewaswie).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)